open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 жовтня 2000 р. N 1607

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 502 ( 502-2018-п ) від 20.06.2018 }
Про внесення змін і доповнень до

Правил користування електричною

енергією для населення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил користування електричною енергією для
населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 липня 1999 р. N 1357 ( 1357-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 30, ст. 1543), зміни і доповнення, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2000 р. N 1607
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до Правил користування електричною

енергією для населення ( 1357-99-п )

1. У тексті Правил слово "електропостачальник" в усіх
відмінках і формах числа замінити словом "енергопостачальник" у
відповідному відмінку і числі.
2. Абзац п'ятий пункту 2 викласти у такій редакції:
"енергопостачальник - учасник оптового ринку електричної
енергії України, що купує електричну енергію на цьому ринку з
метою продажу її споживачам".
3. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
"Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної
енергії на закріпленій території, не мають права відмовити
споживачу, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні
договору на постачання електричної енергії".
4. Абзац перший пункту 15 викласти у такій редакції:
"Пошкоджені прилади обліку підлягають експертизі, що
проводиться комісією у складі представників енергопостачальника та
територіального органу Держстандарту".
5. Пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:
"Порядок та форма оплати спожитої електричної енергії
визначаються у договорі".
6. Пункт 23 викласти у такій редакції:
"23. Оплата спожитої електричної енергії, в тому числі на
підставі визнаної претензії, здійснюється споживачем шляхом
зарахування коштів виключно на розподільчий рахунок
енергопостачальника в уповноваженому банку. Кошти від застосування
штрафних санкцій до споживача, в тому числі пеня за несвоєчасну
оплату спожитої електричної енергії, а також плата за надання
споживачу додаткових послуг зараховуються на поточний рахунок
енергопостачальника".
7. Пункт 38 доповнити новими абзацами п'ятим і шостим такого
змісту:
"відкрити розподільчий рахунок в уповноваженому банку для
зарахування коштів за спожиту електричну енергію та вказати його
номер у договорі;
у разі перерахування споживачами коштів за електричну енергію
на інші рахунки повернути ці кошти за заявою споживача або за
власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання".
8. Пункт 42 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
"вносити плату за спожиту електричну енергію виключно на
розподільчий рахунок енергопостачальника в уповноваженому банку".
9. Доповнити Правила новим пунктом 44-1 такого змісту:
"44-1. У разі неповернення в триденний термін споживачу
електричної енергії коштів, сплачених ним за електричну енергію на
інші рахунки, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету
України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як
оплата електричної енергії. Зарахування коштів до Державного
бюджету України не звільняє енергопостачальника від повернення цих
коштів споживачу електричної енергії".
10. Пункт 54 викласти в такій редакції:
"54. Контроль за дотриманням цих Правил у межах своїх
повноважень здійснюють НКРЕ, Мінпаливенерго, Держстандарт,
Антимонопольний комітет та їх органи на місцях".
11. У додатку 1 до Правил:
1) у тексті додатка слово "електропостачальник" у всіх
відмінках і формах числа замінити словом "енергопостачальник" у
відповідному відмінку і числі;
2) пункт 11 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:
"вносити плату за спожиту електричну енергію виключно на
розподільчий рахунок енергопостачальника в уповноваженому банку";
3) пункт 13 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом
п'ятим такого змісту:
"у разі перерахування Споживачем коштів за електричну енергію
на інші рахунки повернути ці кошти за заявою споживача або за
власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання";
4) в абзаці другому пункту 26 слова "відповідними органами
Комітету з питань стандартизації, метрології та сертифікації"
замінити словами "територіальними органами Держстандарту";
5) пункт 32 викласти в такій редакції:
"32. Юридичні адреси сторін та їхні рахунки:
Енергопостачальник _______________________________________________
Адреса, телефон __________________________________________________
Номер розподільчого рахунка ______________________________________
Номер поточного рахунка для інших платежів________________________
Споживач _________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________

(паспортні дані, ідентифікаційний код)
Адреса, телефон __________________________________________________
Сторони зобов'язуються своєчасно письмово сповіщати про всі
зміни реквізитів (найменування організації, рахунки тощо).
Енергопостачальник Споживач
__________________ __________________

(підпис) (підпис)
"___"__________ р. "___"__________ р.

МП"

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: