open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1096 від 31.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 листопада 2000 р.

за N 800/5021

Про внесення змін до постанови від 29.07.99 N 983

З метою приведення нормативних актів з питань регулювання
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії та
природного газу за нерегульованим тарифом у відповідність до
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) та Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.99 N 87 ( z0396-99 ), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести зміни до постанови НКРЕ від 29.07.1999 N 983
( z0672-99 ), виклавши Нормативи достатності власних активів
суб'єктів підприємницької діяльності, затверджені зазначеною
постановою, в новій редакції (додається).
2. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності -
ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії та природного
газу за нерегульованим тарифом повинні привести свої активи у
відповідність до вимог цієї постанови до 1 грудня 2000 року.
3. Контроль за виконанням цієї постанови суб'єктами
підприємницької діяльності здійснюється Національною комісією
регулювання електроенергетики України.
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено

Постанова НКРЕ

від 29.07.99 N 983

( z0672-99 )

(в редакції постанови НКРЕ

від 31.10.2000 N 1096)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 листопада 2000 р.

за N 800/5021
Нормативи

достатності власних активів суб'єктів підприємницької

діяльності
1. Нормативи достатності власних активів суб'єктів
підприємницької діяльності, які отримують у НКРЕ ліцензії на
постачання електричної енергії або природного газу, не
розраховуються для суб'єктів підприємницької діяльності, якщо
постачання електричної енергії чи природного газу вони здійснюють
за рахунок власного виробництва або видобутку. 2. Норматив достатності власних активів (Ндва) - наявність
тих активів у суб'єктів підприємницької діяльності, які
забезпечують оплату вартості місячних обсягів постачання
електричної енергії, природного газу. Ндва визначається як різниця між найбільш ліквідними активами
та терміновими зобов'язаннями, визначеними в грошовій формі, і
повинен бути не менший за місячну вартість обсягу постачання
електричної енергії чи природного газу. Ндва розраховується за
формулою
Ндва= (Оборотні активи (260) + Витрати майбутніх

періодів (270)*) - (Поточні зобов'язання (620) +

+ Доходи майбутніх періодів (630)**).
___________________

* Витрати майбутніх періодів включаються в розрахунок
нормативу в тій частині, яка буде спожита протягом операційного
циклу підприємства або, якщо він менше 12 місяців, - протягом
року, починаючи з дати складання балансу. ** Доходи майбутніх періодів включаються в розрахунок
нормативу в тій частині, яка буде повністю зароблена протягом
операційного циклу підприємства або, якщо він менше 12 місяців, -
протягом року, починаючи з дати складання балансу.

Ндва > вартості місячного обсягу постачання.

-
3. Норматив загальної ліквідності (Нзл) показує можливість
погашення найбільш термінових зобов'язань за рахунок поточних
активів. Нзл розраховується за формулою
Оборотні активи (260) + Витрати майбутніх періодів (270) зл = -----------------------------------------------------------. Поточні зобов'язання (620) + Доходи майбутніх періодів (630)
Нзл > 1,0.
Примітка. Указані нормативи розраховуються на підставі даних
балансу підприємства за останній звітний період.
Начальник фінансово-аналітичного
управління НКРЕ А.В.Юрчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: