open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 1 листопада 2000 р. N 1619

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 109 ( 109-2017-п ) від 01.03.2017 }
Про затвердження Порядку виконання

земельно-кадастрових робіт та надання

послуг на платній основі державними

органами земельних ресурсів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 617 ( 617-2003-п ) від 26.04.2003

N 256 ( 256-2008-п ) від 26.03.2008

N 844 ( 844-2009-п ) від 05.08.2009

N 179 ( 179-2010-п ) від 24.02.2010

N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок виконання земельно-кадастрових робіт та
надання послуг на платній основі державними органами земельних
ресурсів (додається).
2. Державному комітетові по земельних ресурсах разом з
Міністерством фінансів і Міністерством економіки затвердити
розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 листопада 2000 р. N 1619
ПОРЯДОК

виконання земельно-кадастрових робіт та надання

послуг на платній основі державними органами

земельних ресурсів

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо виконання
земельно-кадастрових робіт та надання послуг державними органами
земельних ресурсів, бюджетними установами та організаціями, які
належать до сфери їх управління (далі - державні органи земельних
ресурсів), на платній основі.
2. Виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг
здійснюється на платній основі відповідно до поданих заяв та
укладених договорів.
Розгляд таких заяв проводиться в порядку, встановленому
Держкомземом.
3. Земельно-кадастрові роботи виконуються, а послуги
надаються відповідно до законодавства та вимог
нормативно-технічної документації із забезпеченням достовірності
та цілісності кадастрової інформації про землю, доступності та
відкритості зведених статистичних даних.
Інформація стосовно земельних ресурсів органам державної
влади та органам місцевого самоврядування, а також юридичним і
фізичним особам у разі залучення їх до виконання завдань органів
державної влади та органів місцевого самоврядування надається
безоплатно.
4. Державні органи земельних ресурсів, що виконують
земельно-кадастрові роботи та надають послуги на платній основі
юридичним і фізичним особам, зобов'язані відповідно до
законодавства забезпечувати дотримання державної та комерційної
таємниці.
5. Державні органи земельних ресурсів можуть виконувати та
надавати на платній основі такі види земельно-кадастрових робіт і
послуг:
розроблення нормативно-технічної та науково-методичної
документації з питань землевпорядних, грунтових, геоботанічних,
радіологічних, лісотипологічних, містобудівних та інших обстежень
і розвідувань земельних угідь з метою отримання
земельно-кадастрової інформації;
виготовлення планово-картографічних матеріалів;
проведення спеціальних обстежень і розвідувань, в тому числі
збирання, обробка, аналіз, зберігання, надання та публікація
земельно-кадастрової інформації;
проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, у тому
числі грошова оцінка земель та експертна грошова оцінка земельних
ділянок;
проведення робіт з паспортизації земельних ділянок;
внесення записів до державного реєстру земель; ( Абзац сьомий
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2003-п ) від 26.04.2003 )
розроблення проектів оптимізації структури земельних угідь
новостворених господарств;
складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних
обгрунтувань з використання й охорони земельних ресурсів,
визначення меж земельних ділянок, а також виконання інших робіт
щодо проведення землеустрою;
проведення державної землевпорядної експертизи;
надання консультацій з питань оформлення прав на земельні
ділянки, державного земельного кадастру, кількісної та якісної
характеристики земельних угідь, економічної та грошової оцінки
земель, інших питань використання та охорони земель;
підготовка дублікатів державних актів на право власності на
землю та на право постійного користування землею, сертифікатів на
право на земельну частку (пай);
публікація матеріалів статистичних даних про стан та склад
земельних угідь;
розповсюдження статистичної та іншої інформації на паперових
і електронних носіях;
підготовка та видання довідників, збірників, бюлетенів,
брошур, буклетів тощо;
підготовка та надання аналітичних записок щодо стану
земельних ресурсів України, земельно-кадастрової інформації на
замовлення, відомостей з бази даних державного земельного
кадастру;
розроблення програмного забезпечення та технології
автоматизованої обробки даних;
запровадження та експлуатація програмно-технічних комплексів
для збирання, обробки, систематизації, зберігання та аналізу
земельно-кадастрової інформації;
підготовка та підвищення кваліфікації
спеціалістів-землевпорядників, супроводження процесу
автоматизованого ведення державного земельного кадастру, інших
спеціалістів у галузі використання, оцінки та охорони земель;
надання витягів з державного земельного кадастру; ( Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 617 ( 617-2003-п ) від
26.04.2003 )
надання витягів з Державного реєстру оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок. { Пункт 5 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 256 ( 256-2008-п ) від 26.03.2008 }
6. Виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг,
вартість яких не встановлено, здійснюється за цінами, визначеними
договорами.
При цьому розмір оплати цих робіт і послуг не повинен
перевищувати реальної вартості їх підготовки.
7. Кошти, отримані за виконання земельно-кадастрових робіт та
надання послуг на платній основі, зараховуються до спеціального
фонду державного бюджету і використовуються на відшкодування
витрат, пов'язаних з виконанням робіт з ведення Державного
земельного кадастру, на здійснення заходів, пов'язаних з
організацією виконання земельно-кадастрових робіт і наданням
платних послуг державними органами земельних ресурсів і органами
Держземінспекції, та заходів з утримання таких органів. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 844
( 844-2009-п ) від 05.08.2009, N 179 ( 179-2010-п ) від
24.02.2010, N 477 ( 477-2010-п ) від 21.06.2010 }
8. Відповідальність за дотримання встановленого порядку
надання земельно-кадастрової інформації та послуг на платній
основі, визначення їх вартості несуть державні органи земельних
ресурсів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: