open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 1 листопада 2000 р. N 1620

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 207 ( 207-2008-п ) від 19.03.2008 }
Про Координаційну раду з питань

політики фінансового сектору
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1343 ( 1343-2001-п ) від 15.10.2001

N 129 ( 129-2003-п ) від 29.01.2003

N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )

З метою ефективної реалізації повноважень Кабінету Міністрів
України у фінансовому секторі, координації діяльності органів
виконавчої влади у цьому секторі та сприяння залученню інвестицій
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Координаційну раду
з питань політики фінансового сектору в складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань
політики фінансового сектору (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 1 листопада 2000 р. N 1620

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 15 жовтня 2001 р. N 1343 ( 1343-2001-п )
СКЛАД

Координаційної ради з питань політики

фінансового сектору

Міністр фінансів - голова Ради
РОГОВИЙ - Віце-прем'єр-міністр України,
Василь Васильович заступник голови Ради
ЮШКО - заступник голови Комітету Верховної
Ігор Олегович Ради України з питань фінансів та

банківської діяльності, секретар Ради

(за згодою)
АВКСЕНТЬЄВ - радник Прем'єр-міністра України,
Юрій Анатолійович заступник секретаря Ради
АЗАРОВ - Голова Державної податкової
Микола Янович адміністрації
АЛЬОШИН - голова Комітету Верховної Ради України
Валерій Борисович з питань фінансів та банківської

діяльності (за згодою)
ГАЛЬЧИНСЬКИЙ - радник Президента України (за згодою)
Анатолій Степанович
ДАШКЕВИЧ - керівник групи радників
Андрій Вікторович Прем'єр-міністра України
КОСТУСЄВ - Голова Антимонопольного комітету
Олексій Олексійович
МІТЮКОВ - Міністр фінансів
Ігор Олександрович
МОЗГОВИЙ - Голова Державної комісії з цінних
Олег Миколайович паперів та фондового ринку
СТЕЛЬМАХ - Голова Національного банку (за згодою)
Володимир Семенович
ТУРЧИНОВ - голова Комітету Верховної Ради України
Олександр Валентинович з питань бюджету (за згодою)
ШЛАПАК - Міністр економіки та з питань
Олександр Віталійович європейської інтеграції
( Додаток в редакції Постанови КМ N 1343 ( 1343-2001-п ) від
15.10.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 129
( 129-2003-п ) від 29.01.2003, N 147 ( 147-2006-п ) від
15.02.2006 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 листопада 2000 р. N 1620
ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань

політики фінансового сектору

1. Координаційна рада з питань політики фінансового сектору
(далі - Рада) є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів
України.
Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР )
і законами України, актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Ради є:
визначення місця і ролі фінансового сектору та окремих його
складових частин (фондовий ринок, банківський сектор, небанківські
фінансові установи тощо) у розвитку національної економіки;
узгодження головних напрямів та основних прогнозних
показників розвитку фінансового сектору національної економіки;
визначення структури фінансового сектору, ролі та взаємних
зв'язків його суб'єктів, їх впливу на розвиток фінансового сектору
національної економіки в цілому;
узгодження єдиної концепції розвитку фінансового сектору
національної економіки та визначення шляхів і механізмів її
реалізації;
узгодження програм розвитку, комплексів заходів і завдань
окремих сегментів фінансового сектору, в тому числі фондового
ринку, банківського сектору, податкової та грошово-кредитної
політики, політики сприяння інвестиціям у реальний сектор
економіки;
приведення мети політики щодо фінансового сектору
національної економіки та його складових частин у відповідність з
міжнародним досвідом і тенденціями розвитку фінансових ринків.
3. Рада має право:
координувати діяльність центральних та місцевих органів
виконавчої влади, пов'язану з реалізацією основних завдань Ради;
залучати міжнародну технічну допомогу, фахівців і провідних
вчених до роботи Ради;
одержувати в установленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що
належать до компетенції Ради, а також вносити в установленому
порядку проекти відповідних законодавчих актів.
4. До складу Ради за посадою входять Міністр фінансів (голова
Ради), Міністр економіки, Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, Голова Державної податкової
адміністрації, а також за згодою Голова Національного банку,
народні депутати України, відповідальні працівники Секретаріату
Президента України. ( Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови
КМ N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
Зміни до персонального складу Ради вносить голова Ради. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1343
( 1343-2001-п ) від 15.10.2001 )
5. Формою роботи Ради є засідання, які скликаються за
потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.
Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш
як дві третини членів Ради.
6. Рішення Ради оформлюються протоколами, які підписує голова
Ради.
Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
Рішення Ради приймаються шляхом консенсусу, наявність чи
відсутність якого визначається головою Ради.
7. Для проведення експертизи та методологічного опрацювання
питань, що належать до компетенції Ради, утворюється спеціальна
група супроводження на чолі з секретарем Ради, діяльність якої
координує Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України.
8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради
здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
9. Рада має бланк із своїм найменуванням.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: