open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 431 від 02.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

20 листопада 2000 р.

за N 839/5060
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 )
Про виконання Закону України "Про внесення до

деяких законів України змін щодо відкриття

банківських рахунків"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою

Національного банку

N 482 ( z1018-01 ) від 19.11.2001 )

На виконання вимог Закону України "Про внесення до деяких
законів України змін щодо відкриття банківських рахунків"
( 725/97-ВР ), статті 31 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ), підпункту "д" пункту 4 статті 5 розділу II
Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 )
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з
метою врегулювання порядку розміщення фізичними особами -
резидентами України валютних цінностей на рахунках та вкладах за
межами України Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок надання фізичним особам -
резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків
за межами України та розміщення на них валютних цінностей
(додається).
2. Департаменту валютного контролю та ліцензування
(С.О.Брагін) забезпечити своєчасне розсилання Положення про
порядок надання фізичним особам - резидентам України
індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами України та
розміщення на них валютних цінностей Кримському республіканському,
по м.Києву і Київській області, територіальним управлінням
Національного банку України, ОПЕРУ, Головному управлінню НБУ,
УМВБ, Міністерству фінансів України, Асоціації українських банків,
комерційним банкам, Державній податковій адміністрації України та
Державній митній службі України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
директора Департаменту валютного контролю та ліцензування
С.О.Брагіна.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

02.11.2000 N 431
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 листопада 2000 р.

за N 839/5060
Положення

про порядок надання фізичним особам - резидентам України

індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами

України та розміщення на них валютних цінностей
На виконання вимог Закону України "Про внесення до деяких
законів України змін щодо відкриття банківських рахунків"
( 725/97-ВР ), статті 31 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ), підпункту "д" пункту 4 статті 5 розділу II
Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 )
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою
врегулювання порядку розміщення фізичними особами - резидентами
України валютних цінностей на рахунках та вкладах за межами
України Національний банк України (далі - Національний банк)
затверджує Положення про порядок надання фізичним особам -
резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків
за межами України та розміщення на них валютних цінностей (далі -
Положення). 1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні: депозитні рахунки - рахунки у закордонних банках, що
відкриваються банком фізичним особам - резидентам України на
підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та
банком на визначений у договорі строк; іноземна валюта - іноземні грошові знаки (банкноти,
казначейські білети, монети), що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а
також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але
підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу, кошти
у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових
(клірингових) одиницях, які знаходяться на рахунках або вносяться
до банківських та інших фінансово-кредитних установ за межами
України; кредитні (позичкові) рахунки - внутрібанківські рахунки, за
якими іноземний банк здійснює аналітичний облік за наданими та
поверненими кредитами і відображає їх на внутрібанківських
рахунках за встановленими ним правилами; поточні рахунки - рахунки у закордонних банках, що
використовуються фізичними особами - резидентами України для
розміщення коштів до запитання і здійснення розрахунків за ними; розміщення фізичними особами - резидентами України валютних
цінностей на рахунках та вкладах за межами України - відкриття
громадянами України, іноземними громадянами та особами без
громадянства, які постійно проживають на території України, у тому
числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном, у закордонному
банку, іншій кредитній установі, філії українського банку за
межами України поточних чи депозитних рахунків з метою зберігання
коштів та/або проведення розрахункових операцій. 2. Згідно з абзацом другим підпункту "д" пункту 4 статті 5
розділу II Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93
( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
відкриття фізичними особами-резидентами рахунків в іноземній
валюті на час їх перебування за кордоном не потребує отримання
індивідуальної ліцензії Національного банку на відкриття рахунків
за межами України і розміщення на них валютних цінностей (далі -
ліцензія). Але у разі повернення фізичної особи - резидента
України в Україну рахунок у закордонному банку має бути закритий. 3. Для отримання ліцензії фізичні особи - резиденти України
зобов'язані подати до відповідного територіального управління
Національного банку такі документи: а) якщо фізична особа - резидент України відкриває рахунок в
іноземному банку вперше: лист-звернення на ім'я керівника відповідного територіального
управління Національного банку, у якому зазначаються: прізвище,
ім'я та по батькові заявника, місце проживання, назва країни й
адреса закордонного банку, у якому буде відкрито рахунок, мета
його відкриття; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,
наданого органом державної податкової служби, з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів,
засвідчену зазначеним місцевим податковим органом; копії першої, другої сторінок паспорта та сторінки паспорта,
де зазначено місце проживання громадянина України; б) якщо фізична особа - резидент України бажає після виїзду з
країни перебування залишити рахунок відкритим: лист-звернення на ім'я керівника відповідного територіального
управління Національного банку, в якому зазначаються прізвище,
ім'я та по батькові заявника, місце проживання, назва країни, в
якій був відкритий рахунок, мета перебування фізичної особи -
резидента України за межами України та мета відкриття рахунку; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,
наданого органом державної податкової служби, з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів,
засвідчену зазначеним місцевим податковим органом; копії першої, другої сторінок паспорта та сторінки паспорта,
де зазначено місце проживання громадянина України; довідку закордонного банку про номер, дату відкриття рахунку
та найменування валюти, в якій був відкритий валютний рахунок. У разі подання неповного пакета документів, зазначених у
підпунктах "а" та "б", ці документи не розглядаються. 4. Ліцензія дає право на відкриття тільки одного рахунку,
тільки в одному банку (філії) та в певній країні. Після відкриття
рахунку фізична особа - резидент України повинна в 10-денний строк
подати до відповідного територіального управління Національного
банку та до місцевого податкового органу копію повідомлення
закордонного банку про відкриття рахунку. 5. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета
документів територіальне управління Національного банку надсилає
копію листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії
відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та
відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки України. Територіальне управління розглядає пакет документів у строк
не більше ніж 20 робочих днів з дати надсилання копії
листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії вищезазначеним
спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю. З урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з
організованою злочинністю, якщо ці висновки надійшли до
територіального управління протягом строку розгляду документів, що
передбачений цим пунктом, визначається доцільність надання
індивідуальної ліцензії. Негативний висновок відповідного територіального підрозділу
по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх
справ України або Служби безпеки України може бути підставою для
відмови в наданні індивідуальної ліцензії. Якщо територіальному управлінню для надання індивідуальної
ліцензії потрібні додаткові документи, то строк розгляду пакета
документів продовжується ще на сім робочих днів з дати надходження
до територіального управління додаткових документів. Після розгляду зазначених документів територіальне управління
надає заявнику відповідну індивідуальну ліцензію чи письмову
відмову в наданні ліцензії. У випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 3 цього
Положення, якщо отримано відмову в наданні ліцензії, то фізична
особа - резидент України в місячний строк має закрити рахунок за
межами України. Подання неповного пакета документів, зазначених у підпунктах
"а" та "б" пункту 3 цього Положення, є підставою для відмови в
наданні індивідуальної ліцензії. Пункт 5 в редакції Постанови Національного банку N 482
( z1018-01 ) від 19.11.2001 ) 6. Операції з рахунком фізичної особи - резидента України
здійснюються відповідно до чинного законодавства країни, в якій
відкрито цей рахунок, з дотриманням таких вимог: перерахування фізичною особою - резидентом України валютних
цінностей з України на закордонний рахунок здійснюється відповідно
до чинного валютного законодавства України; зарахування на закордонний рахунок фізичної особи - резидента
України кредиту від нерезидента здійснюється відповідно до вимог
чинного валютного законодавства України, тобто лише у разі
отримання реєстраційного свідоцтва територіального управління
Національного банку про одержання кредиту в іноземній валюті від
нерезидента; інвестування із закордонного рахунку фізичної особи -
резидента України здійснюється відповідно до вимог чинного
валютного законодавства України. 7. Порушення фізичною особою - резидентом України порядку
розміщення фізичними особами - резидентами України валютних
цінностей на рахунках та вкладах за межами України тягне за собою
відповідальність згідно із чинним законодавством України. 8. Ліцензія може бути відкликана в разі: порушення фізичною особою - резидентом України строку подання
податковому органу додаткової декларації та інших документів,
обов'язковість подання яких передбачається чинним законодавством
України (за поданням податкового органу); порушення фізичною особою - резидентом України умов наданої
ліцензії; установлення факту подання фізичною особою - резидентом
України документів для отримання ліцензії, що містять недостовірну
інформацію. Дія ліцензії припиняється з моменту прийняття окремого
рішення (службове розпорядження) Національного банку про її
відкликання. 9. Для здійснення контролю за рухом коштів на рахунках
фізичних осіб - резидентів України за межами України відповідне
територіальне управління Національного банку надсилає копію
ліцензії на адресу податкового органу за місцем проживання
заявника.
Директор Департаменту валютного
контролю і ліцензування С.О.Брагін
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України" N 49, 2000 р. )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: