open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 235 від 03.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

21 листопада 2000 р.
vd20001103 vn235 за N 847/5068
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економіки та з питань європейської інтеграції

N 129 ( z0447-03 ) від 20.05.2003 )
Про затвердження форм звітів про результати

здійснення процедур закупівель товарів, робіт

і послуг за державні кошти та інструкцій щодо

їх заповнення

На виконання Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 року (1490-III)
( 1490-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня
2000 N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи щодо
функціонування системи державних закупівель" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми звітів про результати здійснення процедур
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та інструкції
щодо їх заповнення, що додаються ( z0848-00, z0849-00, z0850-00 ). 2. Управлінню державних закупівель (Обушко Н.М.) та головному
юридичному управлінню (Медвецький А.Т.) забезпечити в
установленому порядку реєстрацію цього наказу в Мін'юсті. 3. Управлінню державних закупівель (Обушко Н.М.) забезпечити
опублікування цього наказу у бюлетені "Вісник державних
закупівель". 4. Визнати такими, що втратили чинність, накази МЗЕЗторгу від
25.07.97 N 372-1 ( z0436-97 ) "Про затвердження Форми звіту про
результати проведення міжнародних торгів (тендерів) у сфері
державних закупівель товарів (робіт, послуг) іноземного
походження", від 25.07.97 N 371-1 ( z0435-97 ) "Про затвердження
Порядку здійснення державної реєстрації міжнародних торгів
(тендерів) та затвердження звітів про результати їх проведення",
накази Мінекономіки від 14.04.99 N 54 ( v0054200-99 ) "Про
затвердження Зразкової форми протоколу про результати проведення
торгів (тендерів)" та від 10.01.2000 N 5 ( v0005557-00 ) "Про
внесення змін до наказу Мінекономіки від 14.04.99 N 54 "Про
затвердження Зразкової форми протоколу про результати проведення
торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг) вартістю
від 10 тис. гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США". 5. Наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації в
Мін'юсті.
Міністр В.Роговий
Затверджено

Наказ Міністерства економіки

України

03.11 2000 N 235
Звіт

про результати здійснення процедури відкритих

торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за

державні кошти

N _______ від _________
Перед заповненням форми уважно ознайомтесь з інструкцією щодо
заповнення форми звіту про результати здійснення процедури
відкритих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти ----------------------------------------------------------------- 1 |Повне найменування організації-замовника ____________________| |Місцезнаходження організації-замовника: | |Поштовий індекс _____________ Населений пункт ____________| |Вулиця, будинок (N) ____________ | |Член тендерного комітету - відповідальний за здійснення| |процедури закупівлі _________________________________________| |Телефон ____________ Факс ____________ E-mail _______________| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2 |Опис предмета закупівлі | |_____________________________________________________________| |_____________________________________________________________| |_____________________________________________________________| |Джерело фінансування ________________________________________| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 3 |Оголошення про проведення процедури відкритих торгів було| |опубліковано в бюлетені "Вісник державних закупівель" | |N _______ від ________ | | | |Оголошення про результати проведення відкритих торгів було| |опубліковано в бюлетені "Вісник державних закупівель" | |N _____ від ________ | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 4 |Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій | |Дата _______________ Час ___________ | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 5 |У відповідь на оголошення про проведення процедури відкритих| |торгів отримано (зазначити кількість) _________ тендерних| |пропозицій. | |(Протокол розкриття тендерних пропозицій (форма - 2 зв.)| |зберігається у замовника (1) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 6 |Принаймні одну тендерну пропозицію було відхилено (зазначити| |ТАК або НІ та кількість відхилених пропозицій) ____________. | |(Якщо ТАК - заповнюється форма - 3 зв., яка зберігається у| |замовника) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 7 |Ціни тендерних пропозицій: | |найнижча ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) _____________ грн.| |найвища ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) ______________ грн.| |ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) ______________ грн.| |словами __________________________ гривень | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 8 |На основі оцінки тендерних пропозицій (протокол оцінки| |зберігається у замовника (2) вибрано пропозицію _____________| |(зазначити N пропозиції), яку подав | |_________________________ (повне найменування організації -| |виконавця) | |_____________ (поштовий індекс) ________________ (населений| |пункт) ________________ (вулиця) | |_________ (будинок) __________ (телефон/факс) ______ (E-mail)| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 9 |Торги відмінено з причини (заповнюється лише в разі відміни| |торгів): | |____ на участь у торгах було подано менше двох тендерних| |пропозицій | |____ було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до| |вимог статті 27 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт| |і послуг за державні кошти" | | | |Торги визнано такими, що не відбулися, з причини| |(заповнюється лише в разі визнання торгів такими, що не| |відбулися): | |____ ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищила| |суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі | |____ настання непередбачуваних об'єктивних обставин, що| |засвідчили невідповідність закупівель державним потребам | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 10|Під час проведення процедур торгів тендерним комітетом було| |отримано принаймні одну скаргу __________ (зазначити ТАК або| |НІ та кількість отриманих скарг). | |(Якщо ТАК - заповнюється форма - 4 зв. Форма та копія| |відповіді на скаргу зберігаються у замовника) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 11|Інша інформація _____________________________________________| |_____________________________________________________________| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 12|Номер та дата наказу про створення тендерного комітету ______| |Склад тендерного комітету | |(зазначити прізвища, імена, по батькові та посади членів| |тендерного комітету): | |_______________________________________________ _____________| | (підпис) | |_______________________________________________ _____________| | (підпис) | |_______________________________________________ _____________| | (підпис) | |_______________________________________________ _____________| | (підпис) | |_______________________________________________ _____________| | (підпис) | |_______________________________________________ _____________| | (підпис) | -----------------------------------------------------------------
Голова тендерного комітету __________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП
Начальник управління
державних закупівель Н.Обушко
______________
(1) Замовник також зберігає відомості про кваліфікацію
виконавців, що подали тендерні пропозиції, стислий виклад умов їх.
тендерних пропозицій та додаткових умов, запропонованих
виконавцями. (2) Протокол оцінки складається замовником у довільній формі,
але обов'язково має містити опис критеріїв оцінки, їх вагу та опис
методики оцінки тендерних пропозицій. У разі суттєвих розбіжностей між найменшою ціною та ціною
обраної тендерної пропозиції органи Державного казначейства та
інші фінансові установи, які здійснюють оплату договорів на
закупівлю, можуть вимагати від замовника надання протоколу оцінки.
Затверджено

Наказ Міністерства економіки

України

03.11.2000 N 235
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 листопада 2000 р.

за N 847/5068
Інструкція щодо заповнення форми звіту про

результати здійснення процедури відкритих

торгів щодо закупівлі товарів, робіт і

послуг за державні кошти
1. Дата заповнюється у порядку: день, місяць, рік. 2. Щодо пункту 2 Замовник повинен докладно описати об'єкт закупівлі,
зазначивши повну назву, обсяги та інші параметри залежно від виду
об'єкта закупівлі (товари, роботи, послуги). Потрібно зазначити джерело фінансування закупівлі, яке може
бути таким: 1) кошти Державного бюджету України; 2) кошти бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів; 3) кошти державних цільових фондів; 4) кошти Пенсійного фонду України; 5) державні кредитні ресурси.
3. Щодо пункту З Якщо замовник додатково розміщував оголошення про здійснення
процедури відкритих торгів у міжнародному виданні чи міжнародній
мережі електронного зв'язку, зазначається назва видання (адреса в
електронній мережі), у якому було розміщено оголошення, а також
дата розміщення оголошення. 4. Щодо пункту 4 Кінцевий термін подання тендерних пропозицій для процедури
відкритих торгів складає 45 календарних днів від дати
опублікування оголошення про проведення торгів. В окремих випадках
цей термін може бути скорочено до 15 календарних днів, у цьому
разі потрібно викласти в пункті 11 причини скорочення строку. 5. Щодо пункту 9 Цей пункт заповнюється лише у випадках відміни торгів або
визнання такими, що не відбулися. 6. Щодо пункту 11 У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію: застосування умов захисту вітчизняного ринку відповідно до
статті 6 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ); причини скорочення строку подання тендерних пропозицій; відомості про запити щодо роз'яснення змісту тендерної
документації, відповіді на них та будь-які зміни цієї
документації; відомості щодо призупинення процедури закупівлі внаслідок
оскарження дій замовника; якщо залучались експерти для участі у процедурі закупівлі -
надати коротку інформацію про них; інші необхідні, з точки зору замовника, зауваження та
коментарі. 7. Щодо пункту 12 Для визнання звіту таким, що затверджений тендерним
комітетом, необхідно, щоб звіт був підписаний достатньою кількістю
членів тендерного комітету. Достатньою кількістю вважається не
менше двох третин від повного складу тендерного комітету.
Начальник управління
державних закупівель Н.Обушко
Затверджено

Наказ Міністерства економіки

України

03.11.2000 N 235
Звіт

про результати здійснення процедури торгів з обмеженою

участю та процедури двоступеневих торгів щодо закупівлі

товарів, робіт і послуг за державні кошти

N _______ від _________
( Інструкцію щодо заповнення форми звіту про результати

здійснення процедури торгів з обмеженою участю та

процедури двоступеневих торгів щодо закупівлі товарів,

робіт і послуг за державні кошти див. ( z0848-00 )

Перед заповненням форми уважно ознайомтесь з інструкцією щодо
заповнення форми звіту про результати здійснення процедури торгів
з обмеженою участю та процедури двоступеневих торгів щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти ----------------------------------------------------------------- 1 |Повне найменування організації-замовника ___________________| |Місцезнаходження організації-замовника: | |Поштовий індекс _____________ Населений пункт ___________| |Вулиця, будинок (N) ____________ | |Член тендерного комітету - відповідальний за здійснення| |процедури закупівлі ________________________________________| |Телефон ____________ Факс ____________ E-mail ______________| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 2 |Опис предмета закупівлі | |____________________________________________________________| |____________________________________________________________| |Вибрана процедура торгів: __________________________________| |Джерело фінансування _______________________________________| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 3 |Номер і дата видачі листа погодження застосування процедури| |торгів з обмеженою участю або процедури двоступеневих| |торгів, якщо вартість закупівлі дорівнювала або перевищувала| |суму, еквівалентну 100 тисячам євро, ___________________| |(оригінал листа погодження та копії документів, що є| |підставами для його видачі, зберігаються у замовника) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 4 |Оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів| |було опубліковано в бюлетені "Вісник державних закупівель" | | N _____ від _________ | | | |Запрошення до участі у процедурі торгів з обмеженою участю| |надіслано (зазначити дату) _______ (копії запрошень| |зберігаються у замовника) | | | |Оголошення про результати проведення процедури двоступеневих| |торгів було опубліковано в бюлетені "Вісник державних| |закупівель" N ___ від ________ | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 5 |Чи проводилась процедура попередньої кваліфікації (зазначити| |ТАК чи НІ) (Якщо ТАК - заповнюється підпункт 5-а) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 5-а|Інформацію про проведення процедури попередньої кваліфікації| |опубліковано в бюлетені "Вісник державних закупівель"| |N ________ від (дата) ________ | |Процедура попередньої кваліфікації закінчилась (зазначити| |дату) ____________. | |(Перелік постачальників, які брали участь у процедурі| |попередньої кваліфікації, та критерії відбору постачальників| |(виконавців) (форма - 1 зв.) зберігаються у| |замовника) _____________________ | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 6 |Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій | |Дата ________Час ______ | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 7 |У відповідь на оголошення про проведення процедури| |двоступеневих торгів або запрошення взяти участь у процедурі| |торгів з обмеженою участю отримано (зазначити кількість) ___| |тендерних пропозицій (1). | |(Протокол розкриття пропозицій (форма - 2 зв.) зберігається| |у замовника) (2) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 8 |Принаймні одну тендерну пропозицію було відхилено (зазначити| |ТАК або НІ та кількість відхилених пропозицій) ____________.| |(Якщо ТАК - заповнюється форма - 3 зв., яка зберігається у| |замовника) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 9 |Ціни тендерних пропозицій: | |Найнижча ціна - тендерної пропозиції (з ПДВ)_____ грн. | |Найвища ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) _____ грн. | |Ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) _____ грн. | |словами _________________________________ гривень | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 10 |На основі оцінки тендерних пропозицій (протокол оцінки| |зберігається у замовника) (3) вибрано пропозицію _________| |(зазначити N пропозиції), яку подав| |____________________________________ (повне найменування| |організації-виконавця) __________ (поштовий індекс)| |____________ (населений пункт) ____________ (вулиця) _______| |(будинок) _______ (телефон/факс) ____________ (E-mail) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 11 |Торги відмінено з причини (заповнюється лише в разі відміни| |торгів): | |____ на участь у торгах було подано менше двох тендерних| |пропозицій | |____ було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до| |вимог статті 27 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт| |і послуг за державні кошти" | | | |Торги визнано такими, що не відбулися, з причини| |(заповнюється лише в разі визнання торгів такими, що не| |відбулися): | |____ ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищила| |суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі | |____ настання непередбачуваних об'єктивних обставин, що| |засвідчили невідповідність закупівель державним потребам | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 12 |Під час проведення процедур торгів тендерним комітетом було| |отримано принаймні одну скаргу _____ (зазначити ТАК або НІ| |та кількість отриманих скарг). | |(Якщо ТАК - заповнюється форма - 4 зв. Форма - 4 зв. та| |копія відповіді на скаргу зберігаються у замовника) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 13 |Інша інформація ____________________________________________| |____________________________________________________________| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 14 |Номер та дата наказу про створення тендерного комітету ___ | | | |Склад тендерного комітету | |(зазначити прізвища, імена, по батькові та посади членів| |тендерного комітету): | |_______________________________________________ ____________| | (підпис) | |_______________________________________________ ____________| | (підпис) | |_______________________________________________ ____________| | (підпис) | |_______________________________________________ ____________| | (підпис) | -----------------------------------------------------------------
Голова тендерного комітету __________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
МП
Начальник управління
державних закупівель Н.Обушко
______________
(1) Протокол розкриття та оцінки попередніх пропозицій,
поданих на першому етапі процедури двоступеневих торгів,
зберігається у замовника. (2) Замовник також зберігає відомості про кваліфікацію
виконавців, що подали тендерні пропозиції, стислий виклад умов їх
тендерних пропозицій та додаткових умов, запропонованих
виконавцями. (3) Протокол оцінки складається замовником у довільній формі,
але обов'язково має містити опис критеріїв оцінки, їх вагу та опис
методики оцінки тендерних пропозицій. У разі суттєвих розбіжностей між найменшою піною та ціною
обраної тендерної пропозиції органи Державного казначейства та
інші фінансові установи, які здійснюють оплату договорів на
закупівлю, можуть вимагати від замовника надання протоколу оцінки.
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника" N 49, 2000 р. )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: