open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 611 від 03.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

28 грудня 2000 р.

за N 959/5180
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства інфраструктури

N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
Про затвердження Правил сертифікації типу авіаційної

техніки (розділи A, B, C, D, E частини 21 Авіаційних

правил України "Процедури сертифікації авіаційної

техніки")
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

транспорту

N 495 ( z0786-04 ) від 14.06.2004

Наказом Міністерства транспорту та зв'язку

N 1097 ( z1381-07 ) від 03.12.2007

Наказами Міністерства інфраструктури

N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011

N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }

У відповідності із статтею 7 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) та постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.97
N 1095 ( 1095-97-п ) "Про сертифікацію авіаційної техніки і її
компонентів", з метою удосконалення національної системи
сертифікації авіаційної техніки Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила сертифікації типу авіаційної техніки
(розділи A, B, C, D, E частини 21 Авіаційних правил України
"Процедури сертифікації авіаційної техніки") - додаються.
2. Державному департаменту авіаційного транспорту (Шкатюк
А.Г.): 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 2.2. Довести зазначені Авіаційні правила до відома
структурних підрозділів Державного департаменту авіаційного
транспорту, підприємств, організацій, установ, що виконують
розробку, виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування,
ремонт та модифікацію зразків авіаційної техніки.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демиденка А.Ф.
Міністр Л.М.Костюченко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту України

03.11.2000 N 611
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2000 р.

за N 959/5180
ПРАВИЛА СЕРТИФІКАЦІЇ ТИПУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ
{ У тексті Правил слова "Державний департамент авіаційного

транспорту" замінено словами "Державна авіаційна

адміністрація"; слова "Міністерство транспорту України"

замінено словами "Міністерство транспорту та зв'язку

України"; слово "Укравіатранс" замінено відповідно

словом "Державіаадміністрація" у відповідних відмінках

згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку

N 1097 ( z1381-07 ) від 03.12.2007 }
{ У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація"

та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках замінено

словами "Державна авіаційна служба" та "Державіаслужба

України" у відповідних відмінках згідно з Наказом

Міністерства інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від

05.09.2011 }

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ

Частина 21
ПРОЦЕДУРИ СЕРТИФІКАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Розділи A, B, C, D, E
Розділ A. Визначення і загальні положення
{ Главу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Главу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
Розділ B. Сертифікати типу
Застосовність
У цьому розділі викладаються: а) процедурні вимоги для видачі Сертифікатів типу
повітряного судна, авіаційного маршового та допоміжного двигуна і
повітряного гвинта; б) процедури поширення на зразок авіаційної техніки вимог до
льотної придатності й охорони навколишнього середовища; в) правила, якими керуються Заявники для одержання
Сертифікатів типу і Утримувачі Сертифікатів типу.
{ Главу 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Главу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Главу 5 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Главу 6 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
Глава 7. Компоненти повітряного судна
7.1. Класифікація компонентів ПС 7.1.1. Компоненти ПС щодо цих Правил мають таку класифікацію: (а) компоненти I класу - авіаційний маршовий двигун (АМД),
повітряний гвинт (ПГ) і допоміжний двигун (ДД); (б) компоненти II класу - фюзеляж, крило, поверхні керування,
секції механізації крила, шасі, механічна система керування та
інші частини конструкції планера ПС, АМД, ПГ і ДД, працездатність
яких безпосередньо впливає на їхню льотну придатність; (в) компоненти III класу - комплектувальні вироби (КВ), до
яких належать будь-які встановлені на ПС, АМД, ПГ і ДД механізми,
прилади, устаткування (включаючи з'єднувальне), стандартні деталі
й інші комплектувальні (готові) вироби, що використовуються для
здійснення польоту ПС. 7.2. Сертифікація компонентів ПС 7.2.1. Компоненти ПС проходять сертифікаційні
(кваліфікаційні) випробування і перевірки, при цьому: (а) компоненти I класу проходять сертифікацію відповідно до
процедур, установлених главою 8 цих Правил, із видачею
Державіаслужбою України Сертифікатів типу; (б) компоненти II класу проходять сертифікацію в складі ПС
відповідно до процедур, установлених цими Правилами для
сертифікації повітряного судна в цілому; (в) компоненти III класу підлягають схваленню відповідно до
процедур, установлених главою 9 цих Правил.
Глава 8. Сертифікаційні випробування авіаційних маршових і

допоміжних двигунів і повітряних гвинтів
8.1. Застосовність 8.1.1. У цій главі викладаються процедури випробувань і
сертифікації компонентів I класу ПС - АМД, ПГ і ДД. 8.1.2. Процедура подачі заявок на одержання Сертифіката типу
для АМД, ПГ і ДД і повідомлення Заявника про прийняття такої
заявки викладена в пункті 3.2 цих Правил. 8.1.3. Порядок поширення вимог льотної придатності на
компоненти I класу, процедури оформлення сертифікаційних базисів
для цих зразків і видачі Сертифікатів типу викладені в главах 3 і
4 цих Правил. 8.2. Етап макета 8.2.1. Заявник компонента I класу готує і проводить етап
макета даного компонента, що містить оформлення Положення про етап
макета, розгляд проекту таблиці відповідності компонента вимогам
його сертифікаційного базису, проекту плану випробувань,
визначення організацій, що візьмуть участь в етапі макета і
подальших сертифікаційних роботах, як це передбачено пунктом 5.1
цих Правил. __________________

Примітка. Етап макета компонента I класу рекомендується
проводити раніше етапу макета повітряного судна, на який
передбачається встановлення даного компонента.
8.3. Сертифікаційні заводські випробування 8.3.1. До початку сертифікаційних заводських випробувань АМД,
ПГ і ДД Заявник і Державіаслужба України затверджують план
сертифікаційних випробувань кожного компонента I класу, що включає
кваліфікацію їх комплектувальних виробів (компонентів III класу). Зазначений план погоджується із Сертифікаційним центром, який
визначається Державіаслужбою України і організаціями, що беруть
участь у проведенні сертифікаційних випробувань і перевірок
компонентів I класу. 8.3.2. Метою сертифікаційних заводських випробувань АМД, ДД і
ПГ є: (а) доведення конструкції АМД, ДД і ПГ, їх характеристик і
експлуатаційної документації до відповідності вимогам
сертифікаційних базисів і встановлення такої відповідності; (б) установлення типової конструкції АМД, ДД і ПГ; (в) визначення умов пред'явлення АМД, ДД і ПГ на
сертифікаційні контрольні випробування. 8.3.3. Програми сертифікаційних заводських випробувань АМД,
ДД і ПГ розробляються Заявниками і включають сертифікаційні
роботи, передбачені в проекті таблиці відповідності і в плані
випробувань. Програми СЗВ затверджуються Заявниками, узгоджуються з їх
незалежними інспекціями, Сертифікаційним центром і організаціями,
що беруть участь у випробуваннях. Програми СЗВ підлягають
схваленню Державіаслужбою України. 8.3.4. Сертифікаційні заводські випробування компонентів I
класу проводяться Заявником. 8.3.5. Державіаслужба України, Сертифікаційний центр і
незалежні інспекції в організаціях Заявників здійснюють на етапі
СЗВ контроль за відповідністю АМД, ДД і ПГ вимогам їх
сертифікаційних базисів і дотриманням процедур сертифікації,
установлених цими Правилами. 8.3.6. З метою скорочення обсягу наступних сертифікаційних
контрольних випробувань (СКВ) компонентів I класу Заявники
проводять спеціальні і ресурсні випробування цих компонентів разом
із Сертифікаційним центром. 8.3.7. Відповідність маршового і допоміжного двигунів вимогам
їх сертифікаційних базисів у частині міцності конструкції Заявник
установлює за участю Сертифікаційного центру, який визначається
Державіаслужбою України, та оформляє відповідні висновки. 8.3.8. Відповідність повітряного гвинта вимогам його
Сертифікаційного базису в частині міцності конструкції Заявник
встановлює за участю Сертифікаційного центру, який визначається
Державіаслужбою України, та оформляє відповідний висновок. 8.3.9. Результати сертифікаційних заводських спеціальних і
ресурсних випробувань АМД, ДД і ПГ, проведених Заявником разом із
Сертифікаційним центром, зараховуються в залік СКВ при дотриманні
таких умов: (а) акти про зазначені спільні випробування повинні бути
узгоджені із Сертифікаційним центром і схвалені
Державіаслужбою України; (б) у типову конструкцію АМД, ДД, ПГ або ту її частину, що
піддавалася спільним СЗВ і зафіксована в акті спільних
випробувань, до завершення сертифікації компонента не вносяться
зміни, що впливають на результати проведених випробувань і оцінку
типової конструкції компонента або її частини. 8.3.10. У процесі СЗВ компонента I класу Заявник подає на
розгляд групи експертів Державіаслужби України і Сертифікаційного
центру результати сертифікаційних робіт за їх готовністю. 8.3.11. За результатами робіт, проведених на заводському
етапі сертифікації компонента I класу, Заявник разом із
Сертифікаційним центром оформляє Акт сертифікаційних заводських
випробувань компонента, що узагальнює результати всіх
сертифікаційних робіт і спеціальних випробувань, проведених на
заводському етапі його сертифікації. Висновок Акта повинен
відповідати меті, передбаченій пунктом 8.3.2. Акт СЗВ компонента I класу затверджується Заявником за
узгодженням із його незалежною інспекцією і Сертифікаційним
центром за наявності Свідоцтва про відповідність комплектувальних
виробів (9.2.11) або Схвального листа Державіаслужби України на
даний компонент (9.4.1). Акт СЗВ підлягає схваленню
Державіаслужбою України. До відповідних Актів сертифікаційних
заводських випробувань АМД, ДД і ПГ додаються: (а) акти про ресурсні, 150-годинні і спеціальні випробування; (б) висновки Сертифікаційного центру з міцності АМД і ДД; (в) висновок Сертифікаційного центру з міцності ПГ; (г) оцінка Сертифікаційним центром виконання програми
сертифікаційних заводських випробувань АМД, ДД і ПГ і пропозиції
щодо складу і обсягу перевірок для включення в програму
сертифікаційних контрольних випробувань цих компонентів; (ґ) експлуатаційна документація, затверджена Заявником; (д) таблиці відповідності АМД, ПГ і ДД вимогам їх
сертифікаційних базисів, затверджені Заявниками; (е) повідомлення Заявників АМД, ПГ і ДД, узгоджені з
незалежними інспекціями в організаціях Заявників, про те, що
комплекти робочої конструкторської документації (указуються номери
комплектів) АМД, ПГ і ДД, які пройшли СЗВ, відкореговані за
результатами сертифікаційних заводських випробувань і відображають
типову конструкцію (4.2.1). 8.3.12. За результатами СЗВ компонента I класу група
експертів Державіаслужби України оформляє висновок, що містить
оцінку: (а) виконання процедур, що встановлені цими Правилами та
стосуються етапу СЗВ; (б) повноти і якості поданих Заявником матеріалів перевірок,
випробувань і доказових документів; (в) обсягу і номенклатури перевірок, необхідних для
підтвердження відповідності АМД, ПГ і ДД вимогам Сертифікаційного
базису що підлягають включенню в програму сертифікаційних
випробувань цих компонентів; (г) можливості й умов прийняття Державіаслужбою України АМД,
ДД і ПГ на сертифікаційні контрольні випробування. 8.4. Сертифікаційні контрольні випробування АМД, ДД і ПГ 8.4.1. Сертифікаційні контрольні випробування компонентів I
класу є етапом випробувань Державіаслужби України і проводяться
під її керівництвом комісією. До комісії з проведення СКВ
включаються представники Заявника, Сертифікаційного центру,
незалежних інспекцій в організації Заявника і на підприємстві
Виробника, і інших організацій, що визначаються Державіаслужбою
України. Голову і склад комісії затверджує Державіаслужба України. Сертифікаційні контрольні випробування компонентів I класу
забезпечуються Заявниками і проводяться на їх базах. 8.4.2. Сертифікаційні контрольні випробування АМД, ДД і ПГ
проводяться з метою: (а) контрольної перевірки і підтвердження відповідності АМД,
ДД і ПГ вимогам їх сертифікаційних базисів; (б) остаточного уточнення (при потребі) і затвердження
типової конструкції АМД, ДД і ПГ. 8.4.3. Передача АМД, ПГ або ДД на СКВ здійснюється письмовими
пред'явленнями Заявників, що направляються до
Державіаслужби України. Кожне пред'явлення узгоджується з
незалежною інспекцією в організації Заявника. До пред'явлення
додаються документи, передбачені пунктом 8.3.11. 8.4.4. Програми сертифікаційних контрольних випробувань АМД,
ПГ і ДД розробляються Сертифікаційним центром, затверджуються
головами комісій, узгоджуються з Заявниками і підлягають схваленню
Державіаслужбою України. 8.4.5. Сертифікаційні контрольні випробування АМД, ПГ або ДД
проводяться на екземплярах, що поставляються Виробником і
відповідають типової конструкції, установленій за результатами
СЗВ. 8.4.6. У разі виявлення в процесі СКВ окремих
невідповідностей АМД, ДД або ПГ вимогам Сертифікаційного базису
Заявник зобов'язаний усунути ці невідповідності до завершення
сертифікаційних контрольних випробувань компонента. 8.4.7. За результатами сертифікаційних контрольних
випробувань компонента I класу комісія оформляє Акт
сертифікаційних контрольних випробувань даного компонента.
Висновок Акта СКВ підписується головою і членами комісії з
проведення цих випробувань і повинен відповідати меті,
передбаченій пунктом 8.4.2. Акт сертифікаційних контрольних випробувань типу АМД, ПГ або
ДД затверджується Державіаслужбою України за узгодженням із
Заявником. 8.4.8. Після твердження Актів сертифікаційних контрольних
випробувань Заявники направляють до Державіаслужби України
Пред'явлення на одержання Сертифікатів типу АМД, ПГ або ДД. Пред'явлення Заявника повинно бути узгоджене з незалежною
інспекцією в організації Заявника. До Пред'явлення додаються: (а) таблиця відповідності зразка вимогам Сертифікаційного
базису, уточнена за результатами СКВ і затверджена Заявником; (б) урахований комплект експлуатаційної документації зразка,
уточненої за результатами СКВ, узгодженої із Сертифікаційним
центром і затвердженої Заявником; (в) повідомлення Заявника і Виробника, узгоджене з
незалежними інспекціями в організаціях Заявника і Виробника, про
те, що контрольний і поточні комплекти робочої конструкторської
документації компонента I класу (указуються номери комплектів)
відкореговані за результатами сертифікаційних робіт, відображають
типову конструкцію компонента, придатні для серійного виробництва
компонента даного типу, затверджені в установленому порядку і
зберігаються в Заявника і Виробника (4.2.2).
Глава 9. Схвалення комплектувальних виробів
9.1. Загальні положення 9.1.1. Компоненти III класу зразка авіаційної техніки
(комплектувальні вироби - КВ) за ступенем впливу їхньої
працездатності на льотну придатність зразка поділяються на дві
категорії: (а) КВ категорії А - вироби, порушення працездатності яких
справляє істотний вплив на льотну придатність зразка. Мінімальний перелік КВ категорії А встановлюється циркуляром
Державіаслужби України; (б) КВ категорії Б - вироби, що не належать до категорії А,
включаючи стандартні деталі. 9.1.2. За результатами схвалення оформляються: (а) на тип комплектувального виробу категорії А - Свідоцтво
про придатність виробу або Схвальний лист Державіаслужби України; (б) на тип комплектувального виробу категорії Б - Схвалення
на встановлення виробу. 9.1.3. Схвалення комплектувальних виробів, що імпортовані з
держав, які не є державами-учасницями Мінської угоди, проводиться
за окремими процедурами. 9.2. Кваліфікація комплектувальних виробів категорії А 9.2.1. Організація, що розробляє комплектувальний виріб
категорії А, може подати до Державіаслужби України заявку на
одержання Свідоцтва про придатність комплектувального виробу або
Схвального листа Державіаслужби України. Схвальний лист Державіаслужби України видається на тип КВ,
який встановлюється на конкретний зразок авіаційної техніки, і на
тип КВ, що випускається серійно. До заявки повинні бути додані специфікація виробу і
план-проспект його кваліфікаційного базису. Державіаслужба України направляє Заявнику повідомлення про
прийняття заявки і про Сертифікаційні центри, що братимуть участь
у кваліфікації КВ. 9.2.2. Заявки на одержання Свідоцтв про відповідність виробів
(Схвального листа) подаються за формою, запропонованою
Державіаслужбою України, і дійсні не більше трьох років, якщо
одночасно з подачею заявки Заявник не обгрунтував, що потрібно
більший термін на проектування, доведення й випробування
створюваного ним КВ, і цей термін був затверджений Державіаслужбою
України, про що повідомляють Заявнику. Якщо Свідоцтво про відповідність комплектувального виробу
(Схвальний лист) не був виданий або Заявник переконається в тому,
що воно не буде видано в термін дії заявки, то Заявник повинний
подати до Державіаслужби України нову заявку на одержання
Свідоцтва про відповідність комплектувального виробу (Схвального
листа). При цьому кваліфікаційний базис для даного виробу може
бути переглянутий за рішенням Державіаслужби України. 9.2.3. Основою кваліфікаційного базису КВ категорії А є діючі
Авіаційні правила (норми льотної придатності) ( z0958-00 ) із
поправками на дату подачі заявки, додатки до Авіаційних правил і
кваліфікаційні вимоги; кваліфікаційний базис може включати
спеціальні технічні умови, що містять, у тому числі, окремі вимоги
технічного завдання на розробку цього виробу, державних і
галузевих стандартів. Кваліфікаційний базис виробу розробляється Заявником за
участю, при потребі, представників Державіаслужби України і
затверджується Державіаслужбою України. ______________

Примітка. Якщо КВ створюється за технічним завданням
Розробника зразка авіаційної техніки, то в розробці
кваліфікаційного базису і на наступних етапах кваліфікації КВ
беруть участь фахівці Розробника зразка.
9.2.4. Заявник комплектувального виробу категорії А готує і
проводить за участю Сертифікаційного центру етап макета даного КВ,
що включає розгляд проекту таблиці відповідності КВ вимогам його
кваліфікаційного базису, визначення організацій, що візьмуть
участь у подальших роботах щодо кваліфікації КВ, і планів цих
робіт, як це передбачено пунктом 5.1. 9.2.5. КВ категорії А проходить кваліфікаційні випробування.
Під кваліфікаційними випробуваннями розуміють випробування, метою
яких є: установлення типової конструкції виробу і її відповідностей
вимогам кваліфікаційного базису; визначення експлуатаційних обмежень, у діапазоні яких
установлена відповідність; визначення можливості й умов застосування виробу на зразку
авіаційної техніки. 9.2.6. До початку кваліфікаційних випробувань
комплектувального виробу Заявник і Державіаслужба України
затверджують план кваліфікаційних робіт після узгодження цього
плану з незалежною інспекцією в організації Заявника,
Сертифікаційним центром і організаціями, що беруть участь у
проведенні кваліфікаційних робіт. 9.2.7. Кваліфікаційні випробування комплектувального виробу
проводяться Заявником, Сертифікаційним центром та іншими
організаціями відповідно до затвердженого плану. Державіаслужба України і незалежна інспекція в організації
Заявника здійснюють контроль за відповідністю КВ вимогам
кваліфікаційного базису і дотриманням процедур сертифікації,
установлених цими Правилами. Програма кваліфікаційних випробувань комплектувального виробу
розробляється і затверджується Заявником, узгоджується із
Сертифікаційним центром і підлягає схваленню
Державіаслужбою України. 9.2.8. За результатами кваліфікаційних випробувань
комплектувального виробу категорії А Заявник оформляє і
затверджує: акт випробувань КВ; таблицю відповідності КВ вимогам кваліфікаційного базису; декларацію про конструкцію і характеристики КВ, у якій
доводиться інформація про кваліфікаційний базис виробу, діапазон
зовнішніх впливів і експлуатаційні обмеження, у межах яких
забезпечуються характеристики КВ; експлуатаційну документацію комплектувального виробу; спільне повідомлення Заявника і Виробника, про те, що
контрольний і поточні комплекти робочої конструкторської
документації (зазначаються номери комплектів) комплектувального
виробу відкореговані за результатами кваліфікаційних випробувань,
відображають типову конструкцію виробу, придатні для серійного
виробництва виробу даного типу, затверджені в установленому
порядку і зберігаються в Заявника і Виробника (4.2.2). 9.2.9. Акт кваліфікаційних випробувань КВ затверджується
Заявником, узгоджується з незалежною інспекцією в організації
Заявника, Сертифікаційним центром і організаціями, що брали участь
у випробуваннях. Декларація про конструкцію і характеристики КВ узгоджується з
незалежною інспекцією в організації Заявника. Акт кваліфікаційних випробувань і Декларація про конструкцію
і характеристики підлягають схваленню Державіаслужбою України. 9.2.10. Після завершення кваліфікаційних випробувань виробу
Заявник направляє до Державіаслужби України подання на одержання
Свідоцтва про відповідність виробу (Схвального листа) із додатком
документів, передбачених пунктом 9.2.8. Подання повинно бути
узгоджене з незалежною інспекцією на підприємстві Заявника. 9.2.11. На підставі результатів розгляду подання Заявника і
доданих до нього документів Державіаслужба України приймає рішення
про видачу Свідоцтва про відповідність на даний тип
комплектувального виробу або Схвального листа. 9.2.12. Якщо Розробник зразка авіаційної техніки включив у
перелік КВ, призначених для застосування на створюваному ним
зразку, КВ категорії А, що випускається серійно, то необхідною
умовою видачі Державіаслужбою України Схвального листа на такий КВ
є наявність раніше оформленого на нього Свідоцтва про
відповідність КВ або належним чином оформленої Декларації про
конструкцію і характеристики. У необхідних випадках для ухвалення рішення про видачу
Схвального листа Державіаслужба України може зажадати оформлення
висновку відповідного Сертифікаційного центру. 9.2.13. Організація, що розробляє комплектувальний виріб,
може подавати заявку на одержання Свідоцтва про відповідність КВ
незалежно від того, чи передбачається встановлення цього КВ на
зразок, що сертифікується. У цьому випадку КВ проходить
кваліфікацію за процедурами, що передбачені для КВ категорії А. 9.3. Модифікація типової конструкції комплектувального виробу
категорії А 9.3.1. Модифікація типової конструкції і видача нової
редакції Свідоцтва про придатність комплектувальних виробів
категорії А (Схвального листа) здійснюється у порядку,
установленому розділами Д і Е цих Правил. 9.4. Схвалення комплектувальних виробів категорії Б 9.4.1. Розробник зразка авіаційної техніки і незалежна
інспекція в організації Розробника оформляють і затверджують
Схвалення на встановлення комплектувальних виробів категорії Б при
дотриманні таких умов: комплектувальні вироби пройшли необхідний обсяг перевірок і
випробувань, що засвідчено незалежною інспекцією на підприємстві,
яке виготовляє ці вироби; комплектувальні вироби застосовуються й експлуатуються на
зразку авіаційної техніки відповідно до обмежень, установлених
конструкторською й експлуатаційною документацією Розробника цього
виробу. Схвалення на установку КВ категорії Б представляється
Розробником зразка до Державіаслужби України.
Розділ C. Тимчасовий сертифікат типу
Застосовність
У цьому розділі викладаються: (а) процедури видачі Тимчасового сертифіката, умови виконання
польотів тимчасово сертифікованих повітряних суден; (б) обов'язки Утримувача Тимчасового сертифіката типу.
{ Главу 10 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Главу 11 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
Розділ D. Модифікація типової конструкції зразка

авіаційної техніки
Застосовність
У цьому розділі викладаються: (а) процедури класифікації модифікацій типової конструкції
зразка авіаційної техніки, унесених у типову конструкцію
Утримувачем Сертифіката типу; (б) порядок додаткових сертифікаційних робіт при внесенні
модифікацій у типову конструкцію.
{ Главу 12 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
Розділ E. Унесення змін у сертифікат типу
Застосовність
У цьому розділі викладаються: (а) процедура подачі заявки на одержання нової редакції
Сертифіката типу; (б) порядок проведення додаткових сертифікаційних
випробувань; (в) процедура видачі нової редакції Сертифіката типу.
{ Главу 13 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Главу 14 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
Розділ Е 1. Додаткові сертифікати типу
Застосування
У цьому розділі викладаються процедури схвалення головних
змін типової конструкції зразка авіаційної техніки без видання
нової редакції Сертифіката типу. { Абзац перший розділу Е 1 в
редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 1097
( z1381-07 ) від 03.12.2007 }
{ Абзац другий розділу Е 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1097 ( z1381-07 ) від
03.12.2007 }
{ Абзац третій розділу Е 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1097 ( z1381-07 ) від
03.12.2007 }
{ Главу 15 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Главу 16 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
{ Правила доповнено Розділом E 1 згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 495 ( z0786-04 ) від 14.06.2004 }

Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики
Міністерства транспорту України О.Л.Петрашевський
Погоджено
Заступник Голови Державного
комітету промислової політики
України В.П.Казаков

{ Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: