open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007 }
Про Громадську раду експертів

із внутрішньополітичних питань

З метою залучення наукових установ, державних і недержавних
аналітичних центрів, відомих учених-суспільствознавців, фахівців у
галузі політичних наук до поглибленого вивчення процесів
суспільно-політичного розвитку України, вироблення рекомендацій
щодо стратегії внутрішньої політики держави та відповідно до
пункту 28 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити при Президентові України Громадську раду
експертів із внутрішньополітичних питань (далі - Рада) як
консультативно-дорадчий орган.
2. Визначити, що основними завданнями Ради є:
аналіз найбільш значущих суспільно-політичних проблем,
підготовка пропозицій щодо шляхів їх розв'язання;
прогнозування розвитку політичної ситуації в державі;
сприяння діяльності соціологічних та соціально-психологічних
центрів і служб із вивчення суспільних потреб, політичних та
соціально-економічних процесів, моніторингу громадської думки;
участь у проведенні політичної експертизи проектів
найважливіших законів та інших нормативно-правових актів.
3. Установити, що Рада для виконання покладених на неї
завдань має право:
утворювати в разі потреби тимчасові робочі та експертні групи
на чолі з членами Ради, залучати в установленому порядку до участі
в них представників наукових установ і громадських організацій (за
погодженням з їх керівниками);
одержувати безоплатно в установленому порядку необхідну для
її діяльності інформацію, документи і матеріали.
4. Призначити ЛИТВИНА Володимира Михайловича головою
Громадської ради експертів із внутрішньополітичних питань.
5. Затвердити персональний склад Ради (додається).
Дозволити голові Ради в разі потреби вносити зміни до її
персонального складу.
6. Установити, що організаційною формою роботи Ради є
засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного
разу на квартал.
7. Покласти організаційне забезпечення діяльності Ради на
Головне управління з питань внутрішньої політики Адміністрації
Президента України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 листопада 2000 року

N 1203/2000
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 4 листопада 2000 року N 1203/2000
СКЛАД

Громадської ради експертів із

внутрішньополітичних питань

ЛИТВИН - Глава Адміністрації Президента України,
Володимир Михайлович доктор історичних наук, голова Ради
КУРАС - віце-президент Національної академії
Іван Федорович наук України, директор Інституту

політичних і етнонаціональних

досліджень НАН України, доктор

історичних наук, заступник голови Ради
СЛЮСАРЕВСЬКИЙ - керівник управління з питань
Микола Миколайович політичного аналізу та планування

Головного управління з питань

внутрішньої політики Адміністрації

Президента України, кандидат

психологічних наук, відповідальний

секретар Ради
АНДРУЩЕНКО - директор Інституту проблем вищої школи
Віктор Петрович Академії педагогічних наук України,

доктор філософських наук
БАЗИЛЕВИЧ - проректор, завідувач кафедри Київського
Віктор Дмитрович національного торговельно-економічного

університету, доктор економічних наук
БАКІРОВ - ректор Харківського національного
Віль Савбанович університету імені В.Н. Каразіна,

доктор соціологічних наук
БЄЛОВ - заступник Секретаря Ради національної
Олександр Федорович безпеки і оборони України - директор

Національного інституту стратегічних

досліджень
ВИШНЯК - провідний науковий співробітник
Олександр Іванович Інституту соціології НАН України,

директор фірми "Ukraine sociologic

servis", кандидат філософських наук
ГАРАНЬ - доцент Національного університету
Олексій Васильович "Києво-Могилянська академія", доктор

історичних наук
ГОЛОВАХА - головний науковий співробітник
Євген Іванович Інституту соціології НАН України,

доктор філософських наук
ГОНЧАРЕНКО - завідувач відділу Національного
Олександр Миколайович інституту стратегічних досліджень,

доктор історичних наук
ГРИЦЕНКО - президент Українського центру
Анатолій Степанович економічних та політичних досліджень,

кандидат технічних наук
ЗАГОРОДНЮК - провідний науковий співробітник
Валерій Петрович Інституту філософії імені

Г.С. Сковороди НАН України, доктор

філософських наук
КОТИГОРЕНКО - вчений секретар Інституту політичних і
Віктор Олексійович етнонаціональних досліджень НАН

України, кандидат історичних наук
КУШЕРЕЦЬ - голова правління Товариства "Знання"
Василь Іванович України, кандидат філософських наук
МАТВІЄНКО - президент Українсько-американського
Валерій Якович центру стратегічних комунікацій, доктор

філософських наук
МЕЛЬНИЧЕНКО - докторант Української Академії
Віктор Іванович державного управління при Президентові

України, кандидат історичних наук
МИХАЛЬЧЕНКО - президент Української академії
Микола Іванович політичних наук, головний науковий

співробітник Інституту соціології НАН

України, доктор філософських наук
ПАРАХОНСЬКИЙ - завідувач відділу Національного
Борис Олександрович інституту українсько-російських

відносин Ради національної безпеки і

оборони України, доктор філософських

наук
ПЕРЕПЕЛИЦЯ - завідувач відділу Національного
Григорій Миколайович інституту стратегічних досліджень,

доктор політичних наук
ПИРОЖКОВ - директор Національного інституту
Сергій Іванович українсько-російських відносин Ради

національної безпеки і оборони України,

доктор економічних наук
ПОГОРІЛКО - завідувач відділу Інституту держави і
Віктор Федорович права НАН України, доктор юридичних

наук
ПОГРЕБИНСЬКИЙ - директор Київського центру політичних
Михайло Борисович досліджень і конфліктології
ПОЧЕПЦОВ - завідувач кафедри Інституту міжнародних
Георгій Георгійович відносин Київського національного

університету імені Тараса Шевченка,

доктор філософських наук
РЕБКАЛО - завідувач кафедри Української Академії
Валерій Андрійович державного управління при Президентові

України, доктор філософських наук
РУДОКВАС - доцент Київського національного
Олександр Степанович університету імені Тараса Шевченка,

кандидат юридичних наук
РЯБОВ - професор Національного університету
Сергій Геннадійович "Києво-Могилянська академія", доктор

філософських наук
ТАТЕНКО - головний науковий співробітник
Віталій Олександрович Інституту соціальної та політичної

психології Академії педагогічних наук

України, доктор психологічних наук
ТОКОВЕНКО - завідувач кафедри Дніпропетровського
Олександр Сергійович національного університету, доктор

філософських наук
ТОМЕНКО - директор Інституту політики, кандидат
Микола Володимирович історичних наук
ФЕДОСОВ - завідувач кафедри Київського
Віктор Михайлович національного економічного

університету, доктор економічних наук
ФРОЛОВ - завідувач лабораторії Інституту
Павло Дмитрович соціальної та політичної психології

Академії педагогічних наук України,

кандидат психологічних наук
ХМЕЛЬКО - завідувач кафедри Національного
Валерій Євгенович університету "Києво-Могилянська

академія", доктор філософських наук
ШАПОВАЛ - керівник Центру історичної політології
Юрій Іванович досліджень при Інституті політичних і

етнонаціональних досліджень НАН

України, доктор історичних наук
ЯКУБОВСЬКИЙ - директор Одеського філіалу Української
Олексій Петрович Академії державного управління при

Президентові України, кандидат

історичних наук
ЯРЕМЕНКО - директор Українського інституту
Олександр Олексійович соціальних досліджень, кандидат

економічних наук.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: