open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 166 від 07.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2001 р.

за N 53/5244
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомзв'язку

та інформатизації N 120 ( z0595-02 ) від 07.06.2002 )

Про внесення змін до Граничних

тарифів на основні послуги зв'язку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)" та з метою подальшого впорядкування
тарифів на надання в користування каналів зв'язку та сприяння
створенню ефективного конкурентного середовища на ринку послуг
електрозв'язку Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Граничних тарифів на основні послуги
зв'язку, затверджених наказом Держкомзв'язку та інформатизації
України від 07.02.2000 N 23 ( z0308-00 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 29.05.2000 за N 308/4529, що
додаються. 2. Заступнику Голови Довгому А.М., управлінню економічної
політики (Артюшенко Л.В.) забезпечити інформування операторів
зв'язку та споживачів послуг зв'язку про зміни тарифів на надання
в користування каналів зв'язку через засоби масової інформації.
3. Операторам зв'язку: 3.1. Довести до відома споживачів про зміни до Граничних
тарифів на основні послуги зв'язку. 3.2. Забезпечити застосування змін до Граничних тарифів на
основні послуги зв'язку відповідно до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держкомзв'язку та інформатизації України Орленка М.П.
Голова О.Б.Шевчук

Затверджено

Наказ Держкомзв'язку та

інформатизації України

07.11.2000 N 166
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2001 р.

за N 53/5244
Зміни

до Граничних тарифів на основні послуги зв'язку

( z0308-00 )
1. У розділі I: 1.1. Позицію 10 статті 1 виключити. Позиції 11-56 статей 1-5
вважати відповідно позиціями 10-55 статей 1-5. 1.2. Графу 3 позиції 22 статті 2 після слів "реконструкції
з'єднувальних ліній за кошти" доповнити словами "відомчих АТС та",
далі - за текстом. 1.3. Позицію 57 статті 5 виключити. Позиції 58-66 статей 5-8
вважати відповідно позиціями 56-64 статей 5-8. 1.4. Статтю 9 виключити. Позицію 84 статті 10 виключити.
Позиції 82 і 83 статті 10 вважати відповідно позиціями 65 і 66
статті 9.
2. У розділі III: Статті 7-9 виключити. Позиції 16-23 статей 10-16 вважати
відповідно позиціями 12-19 статей 7-13.
3. У розділі IV: 3.1. Статтю 3 виключити. Позиції 25-28 статті 4 вважати
відповідно позиціями 14-17 статті 3. 3.2. Статтю 5 виключити. Позиції 46-48 статей 6 і 7 вважати
відповідно позиціями 18-20 статей 4 і 5.
4. У розділі V: Статтю 4 виключити.
5. Доповнити Граничні тарифи розділом VIII "Граничні тарифи
на надання в користування каналів зв'язку" такого змісту:
Розділ VIII
Граничні тарифи на надання в користування каналів зв'язку
Місцевий телефонний зв'язок --------------------------------------------------------------------------------- Но- |По-| Види послуг | Розмір оплати (грн.) | мер |зи-| та плати |-----------------------------| статті |ція| | для підприємств, | для | | | | установ, | населення| | | | організацій | | | | |------------------| | | | | бюджетних|інших | | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------+---+--------------------------------------------------------------------| | | Плата за організацію та включення | | | прямого зв'язку, каналу | -------+---+--------------------------------------------------------------------| 1 | 1 |Однієї пари проводів або одного |666-67 |666-67 | 166-67 | | |телефонного каналу тональної частоти, | | | | | |створеного апаратурою систем | | | | | |передачі, для організації прямого | | | | | |зв'язку між двома кінцевими пунктами | | | | | |(безпосередній зв'язок) | | | | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| | |Підготовка, включення цифрового каналу| | | | | |в межах міста з пропускною | | | | | |спроможністю: | | | | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| | 2 | 64 Кбіт/с |583-33 |1666-67| х | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| | 3 | 128 Кбіт/с |758-33 |2166-67| х | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| | 4 | 256 Кбіт/с |771-16 |2232-25| х | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| | 5 | 512 Кбіт/с |783-99 |2297-83| х | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| | 6 | 1024 Кбіт/с |796-83 |2363-41| х | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| | 7 | 2048 Кбіт/с |809-67 |2429-00| х | -------+---+--------------------------------------+-----------------------------| | |За перенос і повторне включення |у розмірі 25% від тарифу, | | |цифрового каналу |зазначеного в поз. 2-7 | -------+---+--------------------------------------------------------------------| | |Організація з'єднувальної лінії від АТ до користувача | | |проводиться за рахунок користувача | -------+---+--------------------------------------------------------------------| | | Плата за користування прямим зв'язком | | | каналом (за місяць) | -------+---+--------------------------------------------------------------------| 2 | |Однією парою проводів для організації | | | | | |прямого зв'язку між двома кінцевими | | | | | |пунктами та бронювання їх | | | | | |(безпосередній зв'язок): | | | | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| | 8 |у зоні дії однієї АТС | 6-67 |25-00 | 5-83 | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| | 9 |у зоні дії різних АТС |17-50 |62-50 | 14-17 | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| |10 |Одним телефонним каналом тональної |45-83 |150-00 | 33-33 | | |частоти, створеним апаратурою систем | | | | | |передачі для організації прямого | | | | | |зв'язку між двома кінцевими пунктами | | | | | |та бронювання їх | | | | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| | |Одним цифровим каналом з пропускною | | | | | |спроможністю: | | | | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| |11 | 64 Кбіт/с |116-67 |350-00 | х | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| |12 | 128 Кбіт/с |150-00 |458-33 | х | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| |13 | 256 Кбіт/с |222-22 |666-67 | х | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| |14 | 512 Кбіт/с |333-33 |1000-00| х | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| |15 | 1024 Кбіт/с |500-00 |1500-00| х | -------+---+--------------------------------------+----------+-------+----------| |16 | 2048 Кбіт/с |750-00 |2250-00| х | ---------------------------------------------------------------------------------
1. У сільській місцевості, селищах міського типу (крім
райцентрів) застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм.) = 0,5 (до
поз. 9-10). 2. При включенні різних абонентів за спареною схемою з
кожного абонента стягується плата в розмірі 80% тарифу згідно з
графами 4, 5, 6 (до поз. 8-10). 3. При включенні різних абонентів за паралельною схемою з
кожного абонента стягується плата в розмірі 60% тарифу згідно з
графами 4, 5, 6 (до поз. 8-10). 4. При надані в користування більше 8 каналів, до тарифів,
зазначених у поз. 11-16 ст. 2, застосовується коефіцієнт зменшення
(Кзм.) = 0,9.
Канали телеграфного зв'язку, що надаються

в користування в межах України ------------------------------------------------------------------------- | | Надання каналів у користування |Розмір оплати в гривнях | | | |при цілодобовому | | | |користуванні | | | |----------------------------| | | |для підприємств при | | | |пропускній спроможності | | | |каналу | | | |----------------------------| | | |50 Бод | 100 Бод | 200 Бод | ----+---+----------------------------------+-------+---------+----------| 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----+---+----------------------------------+-------+---------+----------| 3 | |Надання в користування | | | | | |телеграфних магістральних каналів | | | | | |(за кожні 100 км), за повну та | | | | | |неповну добу: | | | | ----+---+----------------------------------+-------+---------+----------| |17 |для госпрозрахункових організацій | 1-50 | 1-75 | 2-50 | ----+---+----------------------------------+-------+---------+----------| |18 |для бюджетних організацій | 0-50 | 0-58 | 0-83 | ----+---+----------------------------------+-------+---------+----------| 4 | |Надання в користування | | | | | |телеграфних каналів зонової | | | | | |мережі: | | | | ----+---+----------------------------------+-------+---------+----------| |19 |для госпрозрахункових організацій | 3-00 | 3-50 | 5-00 | ----+---+----------------------------------+-------+---------+----------| |20 |для бюджетних організацій | 1-00 | 1-16 | 1-66 | ----+---+----------------------------------+-------+---------+----------| 5 |21 |Підключення та розмноження | х | 58-33 | х | | |телеграфних сигналів (організація | | | | | |циркулярів) у межах одного пункту | | | | | |для інших відомств, за одне | | | | | |підключення | | | | -------------------------------------------------------------------------
1. Тарифи на канали зонової мережі застосовуються тільки при
наданні в користування каналів у межах однієї області та не
застосовується при наданні в користування комбінованих каналів
(магістральних і зонових). 2. Довжина каналів менше ніж 100 км округлюється до повних
100 км, більше 100 км округлюється до найближчої величини, кратної
50 км. Відстань між кінцевими пунктами визначається по прямій
лінії. 3. При наданні в користування телеграфних каналів зонової
мережі, які використовуються для підключення в інтегровану мережу
АТ/Телекс абонентів, де відсутні підстанції (за схемою віддаленого
абонента), тарифи, зазначені в статті 3 поз. 17, 18, статті 4 поз.
19, 20, не застосовуються.
Канали міжміського зв'язку, що надаються

в користування в межах України ------------------------------------------------------------------------------------ Номер |Пози-| Види послуг |Для підприємств, установ, | статті |ція | та плати |організацій (крім бюджетних) | | | |------------------------------------| | | |Розмір оплати (грн.) | -----------------------------------------------------------------------------------| Плата за організацію та включення каналу | -----------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -------+-----+--------------------------------+------------------------------------| 6 | |Підготовка, включення каналу | | | |(за кожний кінцевий пункт): | | -------+-----+--------------------------------+------------------------------------| | 22 |цифрового некомутованого | 1666-67 | | |каналу/тракту | | -------+-----+--------------------------------+------------------------------------| 7 | 23 |Зміна швидкості цифрового | 41-67 | | |каналу на прохання абонента | | -------+-----+--------------------------------+------------------------------------| | | |За кожну повну або неповну годину | | |Плата за надання в |(за кожні 100 км) | | |користування каналу |------------------------------------| | | | Зонової | Магістральної | | | | мережі (у межах | мережі (у межах | | | | області) | України) | | | |------------------+-----------------| | | |пого- | цілодо- | пого- | цілодо-| | | |динно | бово | динно | бово | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| 8 | | Каналу тональної частоти, | | | | | | | організованого по аналогових | | | | | | | лініях: | | | | | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 24 | для телефонного зв'язку |1-00 | 0-33 | 0-40 | 0-13 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 25 | для передачі даних при |2-25 | 0-75 | 0-90 | 0-30 | | | номінальному завантаженні | | | | | | | каналу 32 мкВт | | | | | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | | Цифрового некомутованого | | | | | | | каналу/тракту з пропускною | | | | | | | спроможністю: | | | | | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 26 | 64 Кбіт/с |6-00 | 2-00 | 3-00 | 1-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 27 | 128 Кбіт/с |6-90 | 2-30 | 3-45 | 1-15 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 28 | 192 Кбіт/с |7-86 | 2-62 | 3-93 | 1-31 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 29 | 256 Кбіт/с |8-88 | 2-96 | 4-44 | 1-48 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 30 | 320 Кбіт/с |9-96 | 3-32 | 4-98 | 1-66 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 31 | 384 Кбіт/с |11-10 | 3-70 | 5-55 | 1-85 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 32 | 448 Кбіт/с |12-30 | 4-10 | 6-15 | 2-05 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 33 | 512 Кбіт/с |13-56 | 4-52 | 6-78 | 2-26 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 34 | 576 Кбіт/с |14-88 | 4-96 | 7-44 | 2-48 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 35 | 640 Кбіт/с |16-26 | 5-42 | 8-13 | 2-71 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 36 | 704 Кбіт/с |17-70 | 5-90 | 8-85 | 2-95 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 37 | 768 Кбіт/с |19-20 | 6-40 | 9-60 | 3-20 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 38 | 832 Кбіт/с |20-76 | 6-92 | 10-38 | 3-46 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 39 | 896 Кбіт/с |22-38 | 7-46 | 11-19 | 3-73 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 40 | 960 Кбіт/с |24-06 | 8-02 | 12-03 | 4-01 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 41 | 1024 Кбіт/с |25-80 | 8-60 | 12-90 | 4-30 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 42 | 1088 Кбіт/с |27-30 | 9-10 | 13-65 | 4-55 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 43 | 1152 Кбіт/с |28-80 | 9-60 | 14-40 | 4-80 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 44 | 1216 Кбіт/с |30-30 | 10-10 | 15-15 | 5-05 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 45 | 1280 Кбіт/с |31-80 | 10-60 | 15-90 | 5-30 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 46 | 1344 Кбіт/с |33-30 | 11-10 | 16-65 | 5-55 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 47 | 1408 Кбіт/с |34-50 | 11-50 | 17-25 | 5-75 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 48 | 1472 Кбіт/с |35-70 | 11-90 | 17-85 | 5-95 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 49 | 1536 Кбіт/с |36-90 | 12-30 | 18-45 | 6-15 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 50 | 1600 Кбіт/с |38-10 | 12-70 | 19-05 | 6-35 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 51 | 1664 Кбіт/с |39-30 | 13-10 | 19-65 | 6-55 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 52 | 1728 Кбіт/с |40-20 | 13-40 | 20-10 | 6-70 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 53 | 1792 Кбіт/с |41-10 | 13-70 | 20-55 | 6-85 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 54 | 1856 Кбіт/с |42-00 | 14-00 | 21-00 | 7-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 55 | 1920 Кбіт/с |42-60 | 14-20 | 21-30 | 7-10 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 56 | 2048 Кбіт/с (2 Мбіт/с) |43-20 | 14-40 | 21-60 | 7-20 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 57 | 4 Мбіт/с |57-60 | 28-80 | 28-80 | 14-40 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 58 | 6 Мбіт/с |86-40 | 43-20 | 43-20 | 21-60 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 59 | 8 Мбіт/с |115-20 | 57-60 | 57-60 | 28-80 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 60 | 10 Мбіт/с |144-00 | 72-00 | 72-00 | 36-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 61 | 12 Мбіт/с |172-00 | 86-00 | 86-00 | 43-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 62 | 14 Мбіт/с |200-00 | 100-00 | 100-00 | 50-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 63 | 16 Мбіт/с |226-00 | 113-00 | 113-00 | 56-50 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 64 | 18 Мбіт/с |252-00 | 126-00 | 126-00 | 63-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 65 | 20 Мбіт/с |276-00 | 138-00 | 138-00 | 69-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 66 | 22 Мбіт/с |300-00 | 150-00 | 150-00 | 75-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 67 | 24 Мбіт/с |324-00 | 162-00 | 162-00 | 81-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 68 | 26 Мбіт/с |346-00 | 173-00 | 173-00 | 86-50 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 69 | 28 Мбіт/с |368-00 | 184-00 | 184-00 | 92-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 70 | 30 Мбіт/с |388-00 | 194-00 | 194-00 | 97-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 71 | 32 Мбіт/с |408-00 | 204-00 | 204-00 | 102-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 72 | 34 Мбіт/с |428-00 | 214-00 | 214-00 | 107-00 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| 9 | | Каналу тональної частоти, | | | | | | | організованого в цифрових | | | | | | | лініях передачі, або цифрового | | | | | | | каналу, організованого в | | | | | | | аналогових лініях передачі: | | | | | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 73 | для телефонного зв'язку |1-50 | 0-50 | 0-60 | 0-20 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 74 | для передачі даних при |3-38 | 1-13 | 1-35 | 0-45 | | | номінальному завантажені | | | | | | | каналу 32 мкВт | | | | | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | | Комбінованого каналу | | | | | | | (аналогово-цифрового): | | | | | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 75 | для телефонного зв'язку |0-60 | 0-30 | 0-40 | 0-20 | -------+-----+--------------------------------+-------+----------+--------+--------| | 76 | для передачі даних при |1-35 | 0-45 | 0-90 | 0-30 | | | номінальному завантажені | | | | | | | каналу 32 мкВт | | | | | -------+-----+--------------------------------+------------------------------------| | | Каналу тональної частоти для |За кожну повну або неповну | | | передачі програм звукового |годину за кожні 100 км | | | мовлення: | | -------+-----+--------------------------------+------------------------------------| | 77 | магістральної мережі | 0-10 | -------+-----+--------------------------------+------------------------------------| | 78 | зонової мережі | 0-25 | -------+-----+--------------------------------+------------------------------------| | | | Розмір оплати за км-год | | |Надання каналів для передачі | (грн.) | | |програм телебачення, моно і |------------------------------------| | |стереорадіомовлення | для | для | | | | підприємств, | населення | | | | установ, | | | | | організацій | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| 10 |79 |Надання каналів телевізійного | 0-075 | х | | |мовлення | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |Надання магістрального каналу | | | | |звукового мовлення з | | | | |номінальним діапазоном частот: | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |від 40 Гц до 15000 Гц | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |80 |моно | 0-017 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |81 |стерео | 0-03 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |від 50 Гц до 10000 Гц | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |82 |моно | 0-017 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |83 |стерео | 0-025 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |від 50 Гц до 6400 Гц | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |84 |моно | 0-008 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |Надання внутрішньозонового | | | | |каналу звукового мовлення з | | | | |номінальним діапазоном частот: | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |від 40 Гц до 15000 Гц | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |85 |моно | 0-017 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |86 |стерео | 0-05 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |від 50 Гц до 10000 Гц | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |87 |моно | 0-017 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |88 |стерео | 0-04 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |від 50 Гц до 6400 Гц | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |89 |моно | 0-008 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |90 |Виділення програм | 0-125 | х | | |телевізійного мовлення | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |Виділення програм звукового | | | | |мовлення на магістральних і | | | | |внутрішньозонових каналах з | | | | |номінальним діапазоном частот: | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |від 40 Гц до 15000 Гц | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |91 |моно | 0-54 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |92 |стерео | 1-08 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |від 50 Гц до 10000 Гц | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |93 |моно | 0-33 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |94 |стерео | 0-67 | х | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| | |від 50 Гц до 6400 Гц | | | -------+-----+--------------------------------+-------------------+----------------| |95 |моно | 0-22 | х | ----------------------------------------------+------------------------------------| Плата за організацію та включення | Розмір оплати (грн.) | каналу/тракту | | ----------------------------------------------+------------------------------------| 11 |96 |Підготовка, включення | 1666-67 | | |цифрового некомутованого | | | |каналу/тракту (за кожний | | | |кінцевий пункт) | | ----------------------------------------------+------------------------------------| Плата за надання в користування цифрового | За кожну повну або неповну годину | некомутованого каналу/тракту з | (за кожні 100 км) | пропускною спроможністю |------------------------------------| | Зонової мережі |Магістральної | | (у межах області) |мережі (у межах | | |України) | |-------------------+----------------| |пого- |цілодо- |пого- | цілодо- | |динно |бово |динно | бово | ----------------------------------------------+---------+---------+------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| 12 |97 |4 Мбіт/с |32-00 |16-00 |16-00 | 8-00 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |98 |6 Мбіт/с |35-20 |17-60 |17-60 | 8-80 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |99 |8 Мбіт/с |38-40 |19-20 |19-20 | 9-60 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |100 |10 Мбіт/с |41-60 |20-80 |20-80 | 10-40 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |101 |12 Мбіт/с |44-40 |22-20 |22-20 | 11-10 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |102 |14 Мбіт/с |47-20 |23-60 |23-60 | 11-80 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |103 |16 Мбіт/с |50-00 |25-00 |25-00 | 12-50 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |104 |18 Мбіт/с |52-80 |26-40 |26-40 | 13-20 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |105 |20 Мбіт/с |55-60 |27-80 |27-80 | 13-90 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |106 |22 Мбіт/с |58-40 |29-20 |29-20 | 14-60 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |107 |24 Мбіт/с |61-20 |30-60 |30-60 | 15-30 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |108 |26 Мбіт/с |64-00 |32-00 |32-00 | 16-00 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |109 |28 Мбіт/с |66-80 |33-40 |33-40 | 16-70 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |110 |30 Мбіт/с |69-20 |34-60 |34-60 | 17-30 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |111 |32 Мбіт/с |71-60 |35-80 |35-80 | 17-90 | -------+----+---------------------------------+---------+---------+------+---------| |112 |34 Мбіт/с |74-00 |37-00 |37-00 | 18-50 | ------------------------------------------------------------------------------------
1. Для бюджетних організацій застосовується коефіцієнт
зменшення (Кзм.) = 0,35 до поз. 22 статті 6, поз. 23 статті 7,
поз. 24-72 статті 8, поз. 73-76 статті 9, поз. 97-112 статті 12. 2. Довжина каналів менше ніж 100 км округлюється до повних
100 км, понад 100 км - округлюється до найближчої величини,
кратної 50 км. Відстань між кінцевими пунктами визначається прямою
лінією. 3. Тарифи, передбачені поз. 22 статті 6, поз. 23 статті 7,
поз. 24-72 статті 8, поз. 73-76 статті 9, поз. 97-112 статті 12,
встановлені для надання в користування каналів (трактів) зв'язку
довжиною до 500 км включно. За кожні наступні повні 100 км
зазначені тарифи зменшуються на 2%. 4. Фактична відстань визначається трасою міжміського каналу
звукового мовлення.
6. Розділи VIII-X вважати відповідно розділами IX-XI.
Начальник Управління
економічної політики Л.В.Артюшенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: