open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2000 р. № 1669
Київ

Про експертно-апеляційну раду при Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 570 від 31.05.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 692-р від 20.11.2003
Постановами КМ
№ 497 від 21.05.2009
№ 570 від 31.05.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити експертно-апеляційну раду при Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва у складі згідно з додатком.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 570 від 31.05.2012}

2. Затвердити Положення про експертно-апеляційну раду при Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, що додається.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 570 від 31.05.2012}

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 25

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2000 р. № 1669

{Новий склад експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві див. в Розпорядженні КМ № 692-р від 20.11.2003}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2000 р. № 1669
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. № 497)

ПОЛОЖЕННЯ
про експертно-апеляційну раду при Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

{Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 570 від 31.05.2012}

{У тексті Положення слово “Держкомпідприємництво” в усіх відмінках замінено словом “Держпідприємництво” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 570 від 31.05.2012}

1. Експертно-апеляційна рада (далі - рада) є постійно діючим колегіальним органом з питань ліцензування при Держпідприємництві.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Раду очолює голова - Голова Держпідприємництва. Голова ради має першого заступника та заступника, який є представником громадської організації (за згодою).

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 570 від 31.05.2012}

4. Склад ради формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських організацій і затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держпідприємництва.

Голова ради може самостійно вносити у разі потреби зміни до її складу.

До складу ради включаються незалежні експерти та представники громадських організацій у кількості не менш як 20 відсотків загальної кількості членів ради.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 570 від 31.05.2012}

5. До компетенції ради належить:

проведення експертизи проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань ліцензування;

розроблення рекомендацій з основних проблем державної політики у сфері ліцензування;

надання попередніх висновків щодо пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій стосовно доцільності запровадження чи скасування ліцензування певного виду господарської діяльності;

розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення зазначеними органами законодавства у сфері ліцензування;

проведення аналізу стану ліцензування та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.

6. Рада має право залучати з метою отримання консультацій та проведення експертизи документів, які нею розглядаються, державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах (за згодою їх керівників).

7. Рада проводить роботу згідно з планом, що складається на підставі офіційних звернень до Держпідприємництва, отриманих від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, установ, організацій і громадян, та затверджується головою ради.

8. Проекти нормативно-правових актів, пропозиції до них та звернення (апеляції) розглядаються радою протягом 20 робочих днів з дати їх реєстрації у Держпідприємництві.

Суб'єкт господарювання подає до ради заяву, претензію або скаргу на рішення органу ліцензування про порушення таким органом законодавства у сфері ліцензування в довільній формі, а також документи, що підтверджують обґрунтованість викладених оскаржень або заперечень у разі їх наявності.

У разі надходження до ради заяви, претензії або скарги на рішення органу ліцензування Держпідприємництво письмово повідомляє протягом п'яти робочих днів орган ліцензування та суб'єкта господарювання про прийняття радою до розгляду його заяви, претензії або скарги.

Про неприйняття до розгляду заяви, претензії або скарги Держпідприємництво письмово повідомляє суб'єкта господарювання з обов'язковим зазначенням підстав.

Орган ліцензування зобов'язаний подати Держпідприємництву протягом п'яти робочих днів з дати отримання повідомлення підтвердні документи, на підставі яких прийнято рішення, що оскаржується суб'єктом господарювання.

Розгляд заяв, претензій або скарг на рішення про порушення органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування здійснюється радою з обов'язковим запрошенням суб'єкта господарювання або його представників та фахівців органу ліцензування.

9. За організацію роботи ради відповідає її секретар, який призначається головою ради з числа її членів.

Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи ради здійснює Держпідприємництво.

10. За результатами розгляду проектів нормативно-правових актів, пропозицій до них та звернень (апеляцій) радою приймаються рішення, які мають характер експертних висновків.

11. Рішення ради приймається більшістю голосів її членів і оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар ради.

Держпідприємництво надсилає протягом десяти робочих днів з дня засідання ради суб'єктові господарювання витяг з протоколу рішення ради.

Рішення ради обов'язкові для розгляду Держпідприємництвом і є підставою для видання ним розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Держпідприємництво надсилає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування органові ліцензування протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

Орган ліцензування протягом десяти робочих днів з дати отримання розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування зобов'язаний повідомити Держпідприємництво про його виконання та подати підтвердні документи.

12. Інформація про діяльність ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держпідприємництва.

13. Рада самостійно визначає інші питання регламенту своєї роботи.

{Положення в редакції Постанови КМ № 497 від 21.05.2009}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: