open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 309 від 20.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

14 грудня 2000 р.

за N 917/5138

Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його

утриманні

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінпраці

та соцполітики

N 185 ( z0394-02 ) від 08.04.2002

N 128 ( z0753-04 ) від 04.06.2004 )

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги по
безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та
непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги
на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала
на його утриманні (додається). 2. Наказ набирає чинності з 1 січня 2001 року.
Міністр І.Сахань
Погоджено
правління Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття (постанова від 05.10.2000 р. N 10)
Затверджено

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

20.11.2000 N 309
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 грудня 2000 р.

за N 917/5138
Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю,

одноразової матеріальної допомоги безробітному та

непрацездатним особам, які перебувають на його

утриманні, допомоги на поховання у разі смерті

безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні
Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ). 2. Матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна
допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на
його утриманні, допомога на поховання у разі смерті безробітного
або особи, яка перебувала на його утриманні, призначаються
центрами зайнятості, на які покладено функції робочих органів
виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття (далі -
центри зайнятості), за місцем перебування безробітного на обліку і
виплачується через банківські установи в установленому порядку. 3. Відповідно до зазначеного Порядку здійснюється також
виплата недоодержаної суми матеріального забезпечення на випадок
безробіття у разі смерті безробітного.
Матеріальна допомога по безробіттю
4. Матеріальна допомога по безробіттю надається безробітним,
у яких закінчився строк виплати допомоги по безробіттю, за умови,
що середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї не перевищує
встановлений законодавством рівень забезпечення прожиткового
мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України
"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
( 1768-14 ). ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінпраці та соцполітики N 128 ( z0753-04 ) від 04.06.2004 ) 5. Матеріальна допомога по безробіттю надається у розмірі,
установленому законодавством, протягом 180 календарних днів. 6. Матеріальна допомога по безробіттю призначається з
наступного дня після закінчення виплати допомоги по безробіттю на
підставі заяви безробітного, довідок про склад сім'ї та доходи
кожного її члена за шість місяців, що передують місяцю подання
заяви про надання матеріальної допомоги по безробіттю, які
безробітні надають особисто, у разі подання всіх необхідних
документів протягом місяця з дня подання заяви. У разі подання зазначених довідок після місячного терміну
матеріальна допомога по безробіттю призначається з дня їх надання. Якщо зазначені довідки отримані пізніше шести місяців з дня
подання заяви без поважних причин, то матеріальна допомога по
безробіттю не призначається. Якщо умови для одержання матеріальної допомоги по безробіттю
виникли пізніше від дня припинення виплати допомоги по безробіттю,
то вона призначається з дня подання безробітним заяви. 7. Середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї
безробітного обчислюється центрами зайнятості. 8. При визначенні середньомісячного сукупного доходу на члена
сім'ї до складу сім'ї безробітного враховуються: чоловік (дружина); діти (у тому числі усиновлені або які є під опікою), які
перебувають на їх утриманні та не досягли 18 років, учні та
студенти (курсанти, слухачі, стажисти) очної форми навчання - до
закінчення навчання, але не більше як до досягнення ними 23 років
незалежно від того, де вони проживають (разом з батьками, чи
перебувають на навчанні в іншій місцевості), а також старше
зазначеного віку, якщо вони одержують соціальну пенсію як інваліди
з дитинства I та II груп; особи, шлюб яких не зареєстрований, якщо вони разом
проживають і ведуть спільне господарство, а також сумісно
виховують дітей; пасинки та падчерки, які проживають із вітчимом або мачухою,
якщо вони не враховані в сім'ї батьків. 9. При визначенні права на одержання матеріальної допомоги в
складі сім'ї не враховуються: діди, бабусі; брати і сестри подружжя, крім випадків опікунства над
неповнолітніми у разі смерті батьків або позбавлення їх
батьківських прав; діти, щодо яких батьки позбавлені батьківських прав; діти, які виховуються в сім'ях опікуна, дитячих будинках
сімейного типу; діти віком 18 років і старше, у тому числі інваліди з
дитинства III групи (студенти віком 23 років і старше); особи, у тому числі діти віком до 18 років, які перебувають
на повному державному утриманні. Одинока мати (незалежно від віку) з дитиною, які проживають
із батьками, у складі сім'ї батьків (вона і її дитина) не
враховуються. 10. При визначенні середньомісячного сукупного доходу на
члена сім'ї центри зайнятості, крім довідок, які безробітні
подають особисто, мають право користуватися усіма офіційними
джерелами, що містять інформацію про доходи громадян, у тому числі
інформацією державних податкових органів. 11. Обчислення середньомісячного сукупного доходу на члена
сім'ї безробітного здійснюється згідно з пунктами 5 (крім
підпункту 5.6), 6, 7, 8 та 9 (крім підпункту 9.3) Методики
обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної
допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства
економіки України, Державного комітету України у справах сім'ї та
молоді, Державного комітету статистики України від 18.06.99
N 102/154/64/61/204 ( z0470-99 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 16 липня 1999 р. за N 470/3763. 12. Тривалість виплати матеріальної допомоги по безробіттю
скорочується на строк до 90 календарних днів у разі: 1) відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи
- на строк не менше ніж 60 календарних днів; 2) відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою
після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, - на
строк не менше ніж 60 календарних днів; 3) припинення без поважних причин професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням
державної служби зайнятості - на строк не менше ніж 60 календарних
днів; 4) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову
роботу в період одержання матеріальної допомоги по безробіттю - на
строк не менше кількості календарних днів тимчасової роботи. Тимчасовою роботою вважається робота, на яку працівник
прийнятий строком до двох місяців або до чотирьох місяців у разі
заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається
його місце роботи; 5) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як
безробітного - на строк не менше ніж 30 календарних днів; 6) недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню
відповідно до Закону України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ), які надані безробітному в письмовій формі, - на строк
не менше ніж 15 календарних днів. 13. Виплата матеріальної допомоги по безробіттю припиняється
у разі: 1) працевлаштування безробітного (з дня працевлаштування); 2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (з дня
поновлення); 3) вступу до навчального закладу на навчання з відривом від
виробництва (з дня зарахування); 4) призову на строкову військову або альтернативну
(невійськову) службу (з дня початку проходження служби); 5) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі
безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове
лікування (з дня набрання законної сили вироком суду або рішення
суду); 6) отримання права на пенсію відповідно до законодавства
України (з дня настання такого права); 7) призначення виплати на підставі документів, що містять
неправдиві відомості (з дня встановлення порушення); 8) подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за
дитиною до досягнення нею трирічного віку (з дня подання заяви або
з дати, вказаної у заяві); 9) подання письмової заяви про відмову від послуг державної
служби зайнятості (з дня подання заяви або з дати, вказаної у
заяві); 10) переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість
(з наступного дня після виписки); 11) закінчення строку її виплати (з наступного дня після
закінчення строку виплати); 12) зняття з обліку за невідвідування без поважних причин
державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів (з
наступного дня після останнього відвідування безробітним центру
зайнятості); 13) смерті безробітного (з дня смерті). 14. Виплата матеріальної допомоги по безробіттю припиняється
на період призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та
пологах. 15. Матеріальна допомога по безробіттю надається під час
проходження професійного навчання, якщо термін виплати
матеріальної допомоги в період професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації закінчився, за умови
наявності права на її отримання. У разі направлення безробітного на професійне навчання під
час одержання матеріальної допомоги по безробіттю її виплата не
припиняється. 16. Рішення про призначення матеріальної допомоги по
безробіттю, її розмір і строки виплати, скорочення, відкладення та
припинення виплати оформлюється наказом центру зайнятості, номер і
дата якого заноситься до картки персонального обліку безробітного.
З цим наказом безробітний ознайомлюється під особистий підпис у
картці обліку прийнятих рішень керівництва центру зайнятості. 17. Матеріальна допомога по безробіттю виплачується один раз
на місяць. 18. Виплата матеріальної допомоги по безробіттю в межах її
загальної тривалості здійснюється також у разі: 1) хвороби безробітного на підставі довідки лікувального
закладу за підписом головного лікаря, скріпленої печаткою. За дорученням безробітного, який хворіє, оформленим у
встановленому порядку, за наявності вищевказаної довідки
матеріальна допомога по безробіттю може бути отримана іншою
особою; 2) надання права безробітному за його заявою залишити місце
постійного проживання строком не більше одного місяця протягом
календарного року для оздоровлення та літнього відпочинку дітей
віком до 14 років; 3) сесії чи захисту дипломної роботи в разі навчання
безробітного за заочною чи вечірньою формами навчання у навчальних
закладах не за направленням державної служби зайнятості за
наявності довідки-виклику на сесію та заяви безробітного про
невідвідування центру зайнятості протягом цього періоду; 4) призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори у
Збройні Сили України згідно із Законом України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ). 19. У разі чергового визнання в установленому порядку особи
безробітною протягом двох років з дня призначення допомоги по
безробіттю за попередньою реєстрацією, якій виплата матеріальної
допомоги по безробіттю припинялася, їй виплачується залишок
матеріальної допомоги по безробіттю за умови збереження права на
її одержання. Ця допомога виплачується з поновленням документів,
передбачених пунктом 6 цього Порядку, у межах строку виплати
матеріальної допомоги по безробіттю, призначеної за попередньою
реєстрацією особи як безробітної, з першого дня звернення. 20. Особам, яким допомога по безробіттю виплачена одноразово
для організації підприємницької діяльності, у разі їх чергового
визнання безробітними в межах двох років, протягом яких вона мала
сплачуватись, матеріальна допомога по безробіттю може призначатись
у другому році цього періоду. 21. Якщо під час одержання матеріальної допомоги по
безробіттю безробітний своєчасно не подав відомості про обставини,
що впливають на умови її виплати, з безробітного стягується сума
виплаченої матеріальної допомоги по безробіттю з дня виникнення
цих обставин. У разі відмови добровільно повернути зазначені кошти питання
щодо їх повернення вирішується у судовому порядку. 22. У трудовій книжці безробітного посадова особа центру
зайнятості робить запис про початок, скорочення, відкладення та
припинення виплати матеріальної допомоги по безробіттю. Усі записи про початок, скорочення, відкладення та припинення
виплати матеріальної допомоги по безробіттю вносяться після
видання наказу, але не пізніше тижневого строку. 23. Унесення відомостей до трудової книжки про призначення
матеріальної допомоги по безробіттю здійснюється таким чином: у графі 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься; у графі 2 зазначається дата початку виплати матеріальної
допомоги по безробіттю; у графі 3 робиться запис: "Розпочато виплату матеріальної
допомоги по безробіттю..." (з посиланням на відповідну статтю
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ); у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (дата,
номер наказу). Після цього без підпису посадової особи центру зайнятості
трудова книжка повертається безробітному. 24. Унесення відомостей про скорочення, відкладення та
припинення виплати матеріальної допомоги по безробіттю
здійснюється таким чином: у графі 1 зазначається порядковий номер запису; у графі 2 зазначається дата скорочення, відкладення або
припинення виплати матеріальної допомоги по безробіттю; у графі 3 робиться запис: "Припинено (відкладено або
скорочено) виплату матеріальної допомоги по безробіттю..." з
посиланням на відповідний пункт, частину статті 31 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ); у графі 4 зазначається, на підставі чого внесено запис (дата,
номер наказу). Днем припинення виплати матеріальної допомоги по безробіттю
вважається останній день виплати. У разі зняття безробітного з обліку всі записи, унесені
центром зайнятості до трудової книжки за час перебування його на
обліку, засвідчуються особистим підписом працівника державної
служби зайнятості та печаткою центру зайнятості.
Одноразова матеріальна допомога
25. Безробітним, у яких закінчився строк виплати матеріальної
допомоги по безробіттю, або непрацездатним особам, які перебувають
на їх утриманні, може надаватися одноразова матеріальна допомога
за умови, що середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї не
перевищує встановлений законодавством рівень забезпечення
прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до
Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям" ( 1768-14 ). ( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінпраці та соцполітики N 128 ( z0753-04 ) від
04.06.2004 ) 26. До непрацездатних осіб, які перебувають на утриманні
безробітного, належать: діти, які не досягли 18 років, учні та студенти (курсанти,
слухачі, стажисти) денної форми навчання - до закінчення навчання,
але не більш як до досягнення ними 23 років; непрацюючий член сім'ї, який доглядає дитину до досягнення
нею трирічного або шестирічного віку (за медичним висновком); непрацюючі матері (батьки, опікуни), які мають трьох і більше
дітей віком до 16 років та доглядають їх; непрацюючі працездатні особи, які доглядають інваліда I групи
або дитину-інваліда віком до 16 років, пенсіонера, який за
експертним медичним висновком потребує постійного стороннього
догляду, а також престарілого, який досяг 80-річного віку; неповнолітні діти, на утримання яких безробітний виплачує або
зобов'язаний виплачувати аліменти. 27. Одноразова матеріальна допомога надається у розмірі,
визначеному законодавством. 28. Одноразова матеріальна допомога виплачується на кожну
особу один раз на півроку. За одержанням цієї допомоги
непрацездатна особа може звернутися протягом усього періоду
перебування безробітного на обліку в центрі зайнятості, а
безробітний - після закінчення періоду одержання матеріальної
допомоги по безробіттю. ( Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінпраці та соцполітики N 185 ( z0394-02 ) від
08.04.2002 ) 29. Для одержання одноразової матеріальної допомоги особа
повинна подати до центру зайнятості заяву та довідки про склад
сім'ї і доходи кожного члена сім'ї за шість місяців, що передують
місяцю подання заяви про надання одноразової матеріальної
допомоги, а також довідки, що засвідчує перебування її на
утриманні безробітного. 30. За заявою безробітного від імені неповнолітніх та заявами
повнолітніх членів сім'ї одноразову матеріальну допомогу одержує
безробітний. 31. Для отримання одноразової матеріальної допомоги на
неповнолітніх дітей, на утримання яких безробітний виплачує або
зобов'язаний виплачувати аліменти, подаються документи,
передбачені пунктом 29 цього Порядку, щодо сім'ї, членами якої
вони є. Від імені дітей подає заяву та отримує зазначену допомогу
мати (батько), з якою вони проживають. 32. Середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї
обчислюється центрами зайнятості відповідно до пункту 11 цього
Порядку. 33. Рішення про призначення одноразової матеріальної допомоги
оформлюється наказом центру зайнятості, номер і дата якого
заносяться до картки персонального обліку безробітного. З цим
наказом безробітний ознайомлюється під особистий підпис у картці
обліку прийнятих рішень керівництва центру зайнятості.
Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи,
яка перебувала на його утриманні, та виплата недоодержаної
суми матеріального забезпечення на випадок безробіття у

разі смерті безробітного
34. У разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на
його утриманні, допомога на поховання виплачується особам, які
здійснили поховання, у розмірі, установленому законодавством. 35. Допомога на поховання виплачується на підставі заяви та
документів, які: підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка
перебувала на його утриманні (довідка про смерть); засвідчують факт перебування особи на утриманні безробітного; засвідчують особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший
документ, що посвідчує особу). 36. Суми матеріального забезпечення на випадок безробіття, що
належать безробітному і залишилися неодержаними у зв'язку з його
смертю, виплачуються непрацездатним особам, які перебували на
утриманні померлого або мали на день його смерті право на
одержання від нього утримання. Такими непрацездатними особами є: діти, які не досягли 18 років, учні та студенти (курсанти,
слухачі, стажисти) денної форми навчання - до закінчення навчання,
але не більш як до досягнення ними 23 років; один із батьків або дружина (чоловік) померлого чи інший член
сім'ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або
онуків померлого, які не досягли 8 років; неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або
був зобов'язаний виплачувати аліменти. Батькам, дружині (чоловіку), а також членам сім'ї, які
проживали разом з безробітним на день його смерті, сума
недоодержаного матеріального забезпечення на випадок безробіття
виплачується і в тому разі, якщо вони не належать до кола
непрацездатних осіб, які перебували на утриманні померлого. 37. У разі звернення кількох осіб за належною їм сумою виплат
вона ділиться між ними порівну. 38. Виплата недоодержаної суми матеріального забезпечення на
випадок безробіття у разі смерті безробітного виплачується на
підставі заяви та документів, які: підтверджують факт смерті безробітного (копія свідоцтва про
смерть); підтверджують належність до сім'ї померлого (свідоцтво про
народження, свідоцтво про шлюб тощо); засвідчують факт, що особа перебувала на утриманні померлого; засвідчують особу, яка звернулася за належною сумою виплат
(паспорт або інший документ, що посвідчує особу). 39. Останнім днем періоду, за який нараховується матеріальне
забезпечення, у разі збереження права на його отримання, є
останній день перебування безробітного на обліку в центрі
зайнятості. 40. Допомога на поховання та недоодержана сума матеріального
забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного
виплачуються, якщо звернення щодо їх отримання надійшло не пізніше
6 місяців після смерті безробітного.
Відповідальність за порушення умов та порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, та виплати недоодержаної суми матеріального забезпечення на випадок безробіття у

разі смерті безробітного
41. Відповідальність за порушення умов та порядку надання
матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної
допомоги, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або
особи, яка перебувала на його утриманні, та виплати недоодержаної
суми матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі
смерті безробітного несе керівник центру зайнятості за місцем
перебування безробітного на обліку. 42. Рішення про надання матеріальної допомоги по безробіттю,
одноразової матеріальної допомоги, допомоги на поховання у разі
смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні,
виплати недоодержаної суми матеріального забезпечення на випадок
безробіття у разі смерті безробітного може бути оскаржено в центрі
зайнятості вищого рівня або в суді.
Директор департаменту політики
державного соціального страхування
Міністерства праці та соціальної
політики України О.П.Скрипник

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: