open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2000 р.
за № 864/5085


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
21.11.2000 № 644

ПРАВИЛА
розрахунків за перевезення вантажів
(ст. 62 Статуту)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту
№ 334 від 28.05.2002
№  54 від 31.01.2004
Наказами Міністерства транспорту та зв'язку
№ 540 від 12.09.2005
№ 1454 від 01.12.2008
Наказами Міністерства інфраструктури
№ 138 від 08.06.2011
№ 513 від 14.10.2014}

{У тексті Правил слово "ТехПД" замінено словами "розрахунковий підрозділ" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1454 від 01.12.2008}

1. Загальні положення

1.1. Платежі за перевезення вантажів і надання додаткових послуг можуть уноситися готівкою, чеками, безготівково, якщо інше не передбачено законодавством, на станціях або передоплатою через розрахункові підрозділи залізниць.

Розрахунки векселями можуть здійснюватися тільки через управління залізниць згідно з діючим законодавством.

1.2. Плата за перевезення вантажу вноситься відправником під час оформлення перевезення. Плата може вноситися іншим платником, з яким залізницею укладено договір.

{Абзац перший пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

До внесення цієї плати відправлення вантажу може бути затримано, за час затримки залізниця стягує з відправника плату за користування вагонами (контейнерами), передбачену ст.119 Статуту, а також пеню у розмірі, встановленому законодавством.

1.3. Остаточні розрахунки між залізницями і одержувачами за перевезення вантажів і надання додаткових послуг здійснюються на станціях призначення. При цьому до оформлення видачі вантажу одержувачу станція повинна перевірити правильність сплаченої провізної плати, отримати недобори і всі платежі, які виникли на станції відправлення або при перевезенні і на станції призначення.

1.4. Якщо відправник (одержувач) не внесе залізниці належні їй платежі, то залізниця для покриття своїх витрат використовує заставне право і реалізує вантаж згідно зі статтями 49, 51 Статуту.

1.5. Розрахунки за перевезення вантажів експортно - імпортних здійснюються згідно з міжнародними угодами та чинним законодавством.

Платежі за перевезення експортних вантажів сплачуються на станції відправлення за відстань від станції відправлення до вихідних прикордонних станцій (включаючи відстань до державного кордону).

Платежі за перевезення імпортних вантажів з припортових станцій можуть сплачуватися на станції відправлення вантажовласником чи експедитором або на станції призначення одержувачем.

У разі перевезення імпортних вантажів за документами внутрішнього сполучення з оплатою на станції призначення у графі "Провізна плата" цих документів зазначається: "Розрахунок на станції призначення".

Припортові станції - це станції, які обслуговують морські та річкові порти України і яким, крім основного коду, присвоєно додатковий експортний код.

{Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 540 від 12.09.2005}

Прикордонна станція - це станція, що розташована перед кордоном із суміжною державою. Наступною за цією станцією є станція суміжної держави.

{Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 540 від 12.09.2005}

1.6. За перевезення порожніх транспортерів, які направляються під завантаження, платежі сплачуються на станції завантаження за накопичувальною карткою на підставі пересильної накладної; за перевезення вантажних вагонів залізниць для заводського ремонту платежі сплачуються на станції призначення за перевізними документами. У таких випадках при відправленні в перевізних документах у графі 34 "Усього сплачено відправником (словами)" вказується: "Розрахунок на станції призначення".

{Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту № 54 від 31.01.2004, Наказом Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

{Пункт 1.7 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

1.7. Отримана залізницею при відправленні сума платежів указується цифрами у відповідних графах перевізних документів.

{Пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

1.8. У тих випадках, коли станцією призначення виявлений перебір провізних платежів, останній зараховується в рахунок додаткових платежів, які виникли за даним відправленням при перевезенні. Залишок суми перебору станція призначення вказує в накладній у графах 43-45.

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 540 від 12.09.2005, Наказом Міністерства інфраструктури № 138 від 08.06.2011}

Виплата сум перебору або зарахування перебору в рахунок майбутніх платежів здійснюється фінансово-економічною службою залізниці після перевірки розміру перебору.

{Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 540 від 12.09.2005}

1.9. Остаточні розрахунки за експортні вантажі, а також за вантажі, які прямують на адресу військових організацій, за перевезення яких платежі були сплачені на станції відправлення, провадяться:

для експортних вантажів - на прикордонній станції, яка передає вантаж на іноземну залізницю;

для вантажів, які прямують на адресу військових організацій, - на станції призначення до оформлення видачі вантажу.

Виявлені суми недоборів або переборів по кожній відправці прикордонна станція зазначає в копії дорожньої відомості. Розрахунки за перебори та недобори в цих випадках провадяться фінансово-економічною службою залізниці з відправником.

1.10. Платежі, збори, які виникли через затримку вагонів (контейнерів) з вантажами під час перевезення з вини відправника, оформляються станцією затримки відповідними документами, які надсилаються на станцію відправлення для стягнення цих платежів, зборів з відправника.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 540 від 12.09.2005; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

1.11. Розрахунки за перевезення спеціальних вагонів під навантаження за замовленням відправника в разі його відмови від приймання цих вагонів здійснюються на підставі накладних і акта загальної форми за накопичувальною карткою. В акті загальної форми вказується найменування відправника, вантажу, під який планувалася подача вагона, номер вагона, дата тощо, а також зазначається посада й прізвище працівника відправника, який повідомив залізницю про відмову від вагонів, і вказується на неможливість використання вагонів протягом звітної доби на даній станції іншими відправниками. До спеціальних (спеціалізованих) вагонів належать усі вагони, крім критих, платформ та напіввагонів.

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту № 54 від 31.01.2004}

При розрахунках за перевезення готівкою суми платежів сплачуються за квитанціями різних зборів.

2. Порядок розрахунків за перевезення вантажів залізницями через розрахункові підрозділи залізниць

{Назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1454 від 01.12.2008}

2.1. Розрахункові підрозділи залізниць (далі - розрахункові підрозділи) здійснюють безготівкові розрахунки з відправниками, одержувачами та експедиторами через установи банків за перевезення вантажів, вантажобагажу та за надання додаткових послуг.

{Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1454 від 01.12.2008}

2.2. Для зарахування платежів та обліку виручки залізниць від перевезень вантажів в установах банку, які обслуговують розрахункові підрозділи, відкриваються поточні рахунки зі спеціальним режимом використання (далі - розподільчі рахунки).

{Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту № 54 від 31.01.2004; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

2.3. Розрахунки за перевезення вантажу та вантажобагажу між залізницею і платником (відправником, одержувачем, експедитором) здійснюються на підставі договору (додаток 1), згідно з яким залізниця відкриває особовий рахунок кожному платнику (відправнику, одержувачу, експедитору) з присвоєнням коду платника.

{Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту № 54 від 31.01.2004; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

2.4. Після присвоєння коду розрахунковий підрозділ видає платнику довідку (додаток 2), у якій вказуються найменування платника і номер присвоєного коду. У всіх перевізних документах, накопичувальних картках, відомостях плати за користування вагонами та контейнерами, відомостях плати за подавання, забирання та маневрову роботу проставляється код платника.

{Пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

2.5. Платник згідно з договором у порядку передоплати перераховує на рахунок розрахункового підрозділу кошти для оплати перевезень і додаткових послуг.

{Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту № 54 від 31.01.2004}

2.6. Розрахунковий підрозділ веде облік надходження коштів на особовий рахунок платника і використання їх платником для оплати перевезень та наданих залізницею послуг.

{Абзац перший пункту 2.6 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1454 від 01.12.2008}

Облік витрачених коштів здійснюється на підставі перевізних документів, накопичувальних карток (додаток 3), відомостей плати за користування вагонами та контейнерами, за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу, які можуть бути оформлені в електронному вигляді (з накладенням електронного цифрового підпису).

{Абзац другий пункту 2.6 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1454 від 01.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 138 від 08.06.2011}

Усі належні залізниці платежі за додаткові послуги, штрафи (які не були включені в перевізні документи і у відомості плати за користування вагонами та контейнерами) включаються в накопичувальні картки, які складаються станціями в трьох примірниках із зазначенням у них відомостей про надані послуги і їх вартість. Ці відомості підтверджуються підписами працівника станції і вантажовласника. Один примірник накопичувальної картки, відомості плати за користування вагонами та контейнерами, за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу надаються вантажовласнику.

{Абзац третій пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1454 від 01.12.2008}

{Абзац четвертий пункту 2.6 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1454 від 01.12.2008}

У випадках, визначених чинним законодавством, на суми платежів і зборів, що підлягають сплаті, залізниця нараховує податок на додану вартість, сума якого відображається в особовому рахунку платника.

{Пункт 2.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту № 54 від 31.01.2004, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1454 від 01.12.2008}

2.7. На кожного платника розрахунковий підрозділ складає перелік документів, які включені до розрахунку за звітну добу щодо відправлення, видачі вантажів і додаткових зборів. Перелік після прийняття вантажу до перевезення (або видачі) надається платнику через залізничну станцію в порядку, встановленому договором, та залишається в справах розрахункового підрозділу. Сплата додаткових провізних платежів, зборів та штрафів, які виникли при перевезенні або на станції призначення, провадиться в такому самому порядку через розрахунковий підрозділ незалежно від терміну видачі вантажу станцією.

{Пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту та зв'язку № 540 від 12.09.2005, № 1454 від 01.12.2008, Наказом Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

2.8. Після закінчення звітного місяця розрахунковий підрозділ видає платнику виписку з особового рахунку та податкову накладну.

{Пункт 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

2.9. З розподільчих рахунків розрахункового підрозділу не повинні здійснюватися ніякі витратні операції. Залишки коштів на розподільчих рахунках щодня в повній сумі перераховуються на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання відповідної залізниці.

{Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту № 54 від 31.01.2004; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 513 від 14.10.2014}

2.10. Усі спірні питання з розрахунків за перевезення вантажів і додаткових послуг платники регулюють безпосередньо з станціями, які нараховували платежі, і розрахунковим підрозділом, що провадили розрахунки. У разі недосягнення домовленості спірні питання вирішуються в претензійно-позовному порядку.

Начальник Департаменту
транспортної політикиГ.М. Легенький
Додаток 1
до пункту 2.3 Правил розрахунків
за перевезення вантажів

ДОГОВІР
про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані  залізницею послуги

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 54 від 31.01.2004, № 540 від 12.09.2005, № 1454 від 01.12.2008}


Додаток 2
до пункту 2.4 Правил розрахунків
за перевезення вантажів

ДОВІДКА

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку № 1454 від 01.12.2008}Додаток 3
до пункту 2.6 Правил розрахунків
за перевезення вантажів

Станція ________________
________________ залізниці

Форма ФДУ-92

НАКОПИЧУВАЛЬНА КАРТКА № _____________
зборів за роботи (послуги) та штрафів, пов'язаних з перевезенням вантажів (вантажобагажу),
...... ......................... 200... року
(число та місяць оформлення картки)

Код і найменування платника _____________________________________

Код і найменування вантажовласника ______________________________

Найменування платежу

Код/підкод платежу

Сума платежу, грн.

Найменування та номер документа

Дані для нарахування платежу

Підстави для справляння платежів

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМПрацівник станції

_______________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Працівник вантажовласника

_______________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1454 від 01.12.2008}

{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства транспорту та зв'язку № 1454  від 01.12.2008}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: