open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
N 644 від 21.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 листопада 2000 р.

за N 875/5096
Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

21.11.2000 N 644

( z0861-00 )

Правила обслуговування залізничних під'їзних колій

(статті 12, 64 - 77 Статуту)

( 457-98-п )
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу

N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )

Наказами Міністерства транспорту та зв'язку

N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005

N 1454 ( z1232-08 ) від 01.12.2008 }

1. Загальні положення
1.1. До залізничних під'їзних колій належать колії, що
з'єднані із загальною мережею залізниць безперервною рейковою
колією і належать підприємствам, підприємцям, організаціям,
установам, незалежно від форм власності, а також громадянам -
суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємство). Залізничні під'їзні колії призначено для транспортного
обслуговування одного або кількох підприємств у взаємодії із
залізничним транспортом загального користування. Під'їзні колії з усіма спорудами і пристроями, локомотиви і
вагони повинні утримуватися в повній справності згідно з чинними
Правилами технічної експлуатації (ПТЕ) залізниць України,
затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16.01.95
N 27, і ПТЕ підприємств. Власники (користувачі) залізничних під'їзних колій
забезпечують їх освітлення у межах території, яку вони займають, а
також місць навантаження, вивантаження вантажів, очищення
під'їзних колій від сміття і снігу. ( Абзац четвертий пункту 1.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 54 ( z0356-04 )
від 31.01.2004 ) 1.2. Межа під'їзної колії позначається знаком "Межа під'їзної
колії". Місце встановлення такого знака визначається залізницею. Стрілка примикання і частина колії підприємства від стрілки
примикання до знака "Межа під'їзної колії" перебуває в
розпорядженні залізниці. 1.3. Відкриття для постійної експлуатації новозбудованої
залізничної під'їзної колії і подача на цю колію рухомого складу
допускається після прийняття її в експлуатацію комісією за участю
представника Міністерства праці та соціальної політики і
встановлення залізницею порядку обслуговування під'їзної колії.
Відповідність під'їзної колії узгодженому з залізницею проекту
засвідчується актом, який складається комісією за участю
уповноважених представників залізниці і власника під'їзної колії,
яка призначається залізницею відповідно до статті 67 Статуту
залізниць ( 457-98-п ). Підписання акта свідчить про прийняття
даної під'їзної колії в експлуатацію. 1.4. На кожну під'їзну колію після закінчення її будівництва
і здачі в експлуатацію підприємством складається Інструкція про
порядок обслуговування і організації руху на під'їзній колії, яка
затверджується залізницею відповідно до статті 67 Статуту
залізниць ( 457-98-п ). Інструкція вміщує необхідні дані для організації руху на
під'їзній колії (про довжину і профіль перегонів, вагову норму і
довжину передач, допустимі швидкості руху, типи локомотивів,
порядок виконання маневрової роботи, нормальне положення стрілок,
наявність і розташування сигналів). До затвердження Інструкції подача вагонів на під'їзну колію
забороняється. У разі зміни технічного оснащення під'їзної колії і
технології її роботи до цієї Інструкції вносяться відповідні зміни
та доповнення. 1.5. Власник під'їзної колії має технічний паспорт,
масштабний план під'їзної колії, поздовжній та поперечний профілі
залізничних колій і креслення штучних споруд. У технічному
паспорті та в додатках до нього вказується характеристика рейок,
шпал, баласту, земляного полотна, штучних споруд, вагових
приладів, пристроїв і механізмів, призначених для навантаження,
вивантаження, очищення, промивання і підготовки для навантаження
залізничних вагонів, маневрових пристроїв, лебідок, локомотивного
і вагонного господарства, промислових станцій, гірок, напівгірок,
витяжних колій, засобів СЦБ і зв'язку, які використовуються у
поїзній і маневровій роботі, та інших пристроїв і механізмів,
призначених для роботи з вагонами і локомотивами залізниць. Один
примірник цієї документації передається залізниці при прийнятті
під'їзної колії в експлуатацію. Після здачі в експлуатацію нових об'єктів або їх ліквідації в
технічний паспорт вносяться відповідні зміни, про що власники
під'їзних колій повідомляють залізницю у декадний термін. 1.6. Використання залізницею під'їзної колії для виконання
маневрових робіт, тимчасового поставлення рухомого складу та з
іншою метою, що не пов'язана з обслуговуванням під'їзної колії,
можливе за погодженням з власником колії. 1.7. Залізниці за погодженням з Укрзалізницею можуть на
прохання підприємств передавати їм у оренду залізничні колії, що
перебувають на балансі залізниць, які після передачі за умовами
обслуговування і використання прирівнюються до під'їзних колій, що
належать підприємствам. ( Абзац перший пункту 1.7 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від
31.01.2004 ) Передача таких колій у орендне користування здійснюється
згідно з Законом України "Про оренду державного та комунального
майна" ( 2269-12 ) і оформляється договором між залізницею і
орендарем. У договорі встановлюються розміри орендної плати, умови
і строки її внесення та інші умови відповідно до чинного
законодавства. На підставі цього договору і на термін його дії
укладається договір про подачу та забирання вагонів. Поточне утримання цієї колії здійснюється згідно з договором
за рахунок орендаря. Сума витрат на поточне утримання колії
визначається залізницею за калькуляцією витрат. 1.8. Відповідно до статті 9 Статуту залізниць України
( 457-98-п ) для виконання вантажних операцій залізниця може
надавати за договором підприємствам у тимчасове користування
підвищені колії, склади, майданчики, розташовані біля станційних
та інших, що перебувають на балансі залізниці, колій (місця
незагального користування). ( Абзац перший пункту 1.8 в редакції
Наказу Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) У цьому разі укладається договір про подачу та забирання
вагонів за формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил. Виконання
вантажних операцій на таких підвищених коліях, складах,
майданчиках (місцях незагального користування) може здійснюватися
також на письмове прохання вантажовласника з дозволу начальника
станції. Збір за подачу й забирання вагонів, до/з цих місць
нараховується за таблицею 2 Тарифного керівництва N 1,
затвердженого наказом Мінтрансу України від 15.11.99 N 551
( z0828-99 ) та зареєстрованого в Мін'юсті України 01.12.99 за
N 828/4121. ( Абзац другий пункту 1.8 в редакції Наказу Мінтрансу
N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) Час користування вагонами обчислюється з моменту подачі на
місце навантаження (вивантаження) до моменту одержання залізницею
повідомлення вантажовласника про закінчення вантажних операцій.
Плата за користування вагонами нараховується і сплачується згідно
з Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими
наказом Мінтрансу від 25.02.99 N 113 ( z0165-99 ) і
зареєстрованими Мін'юстом України 15.03.99 за N 165/3458. 1.9. За домовленістю з підприємствами залізниця вправі
приймати рішення про складування за плату вантажів у смузі
відведення, а також надавати дозвіл на примикання під'їзних колій
та будівництво тимчасових споруд. 1.10. Будівництво і реконструкція залізничних під'їзних
колій, а також пристроїв, призначених для навантаження,
вивантаження і очищення вагонів, здійснюється за проектами,
погодженими з Укрзалізницею або, за її дорученням, з начальником
залізниці.
2. Договори про експлуатацію під'їзних колій і договори

про подачу та забирання вагонів
2.1. Взаємовідносини залізниці з підприємствами, які
виконують вантажні роботи на під'їзних коліях, визначаються
договорами про експлуатацію під'їзних колій або договорами про
подачу та забирання вагонів (додатки 1 та 2). Договори про експлуатацію під'їзних колій укладаються між
залізницею і власниками під'їзних колій у разі обслуговування
під'їзної колії власним або орендованим локомотивом. Договори про подачу та забирання вагонів укладаються між
залізницею і підприємствами, у разі обслуговування локомотивом
залізниці під'їзних колій або окремих вантажних фронтів. Договори розробляються з урахуванням технології роботи
під'їзної колії і технології роботи станції примикання, а у
відповідних випадках - з урахуванням єдиних технологічних
процесів. Порядок виконання перевалочних операцій на під'їзних коліях
морських (річкових) портів визначається договором, що укладається
залізницею з портом (додаток 3). У цьому договорі зазначається
перелік вантажовласників та експедиторів, з якими порт уклав
договори про переробку їх вантажів і за які порт розраховується із
залізницею, а також порядок визначення відповідальності залізниці
і порту за невиконання погодженої між ними добової норми
вивантаження вагонів. У разі надходження в порт вантажу для
вантажовласника (експедитора), який відсутній у вказаному
переліку, перевалочні операції з таким вантажем здійснюються за
окремим договором між вантажовласником (експедитором), портом і
залізницею. ( Абзац п'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) 2.2. Договір про експлуатацію під'їзної колії і договір про
подачу та забирання вагонів укладається терміном на п'ять років. У разі зміни технічного оснащення, технології роботи станції
або залізничної під'їзної колії у договір на вимогу однієї із
сторін вносяться відповідні зміни і доповнення або укладається
новий договір. 2.3. Договір про експлуатацію під'їзної колії і договір про
подачу та забирання вагонів визначають порядок подачі та забирання
вагонів, терміни перебування вагонів на під'їзній колії та інші
умови роботи під'їзної колії. Терміни виконання вантажних операцій визначаються, виходячи з
продуктивності вантажних механізмів, які застосовуються на
під'їзній колії. 2.4. У разі обслуговування під'їзної колії локомотивом
залізниці вагони подаються залізницею під навантаження або
вивантаження безпосередньо на під'їзну колію і розставляються на
місця навантаження та вивантаження, здавання і приймання вагонів
провадяться на місцях навантаження і вивантаження.
{ Абзац другий пункту 2.4 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1454 ( z1232-08 ) від
01.12.2008 }
{ Абзац третій пункту 2.4 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1454 ( z1232-08 ) від
01.12.2008 }
Передача вагонів на під'їзній колії та їх повернення
залізниці засвідчується підписом працівників сторін у Пам'ятці про
подавання/забирання вагонів, форма якої встановлена Правилами
користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом
Міністерства транспорту від 25.02.99 N 113 ( z0165-99 ) та
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.03.99 за
N 165/3458. { Абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 1454 ( z1232-08 )
від 01.12.2008 }
2.5. У разі обслуговування під'їзних колій локомотивом
власника колії вагони подаються локомотивом залізниці на
встановлені договором передавальні колії, на яких провадиться
приймання і здавання вагонів. Подальше перевезення вагонів,
розставлення їх на місцях навантаження і вивантаження і повернення
на передавальні колії забезпечуються локомотивами власника
під'їзної колії або його контрагентів. 2.6. У разі наявності у підприємства декількох під'їзних
колій з окремими примиканнями до залізничної станції, договір про
експлуатацію під'їзної колії або про подачу та забирання вагонів
укладається окремо на кожну під'їзну колію. За згодою сторін може
укладатися один договір із зазначенням у ньому порядку подачі та
забирання вагонів для кожної під'їзної колії. 2.7. Для під'їзних колій, які обслуговуються власними
локомотивами, порядок обслуговування контрагентів - підприємств,
що мають у межах залізничної під'їзної колії іншого підприємства
свої склади або колії, які до неї примикають, встановлюється
договорами, що укладаються безпосередньо між контрагентом і
підприємством, якому належить залізнична під'їзна колія, без
участі залізниці. Відповідальність перед залізницею за
користування вагонами контрагентом несе підприємство, якому
належить залізнична під'їзна колія. 2.8. У разі обслуговування під'їзної колії основного власника
локомотивом залізниці подача вагонів контрагентам, які мають свої
під'їзні колії, власні або орендовані склади з окремими вантажними
фронтами на під'їзній колії основного власника, здійснюється за
договором про подачу та забирання вагонів, який укладається
залізницею з кожним таким контрагентом за погодженням з власником
під'їзної колії. ( Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) 2.9. Власник під'їзної колії і контрагент несуть
відповідальність за збереження вагонів і контейнерів, які належать
залізниці, відповідно до статті 124 Статуту залізниць
( 457-98-п ). Випадки їх пошкодження оформлюються актом про
пошкодження вагона (контейнера) форми ВУ-25М, який підписується
представником залізниці і уповноваженим представником власника
під'їзної колії або контрагента. Пошкоджені одержувачем, відправником вагони (в разі ремонту
їхніми силами і засобами) вважаються такими, що перебувають у їх
користуванні до закінчення ремонту і приймання працівниками
вагонного господарства залізниці. Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )
3. Порядок укладання договорів про експлуатацію під'їзних

колій і договорів про подачу та забирання вагонів
3.1. Проект договору розробляється залізницею на підставі
акта обстеження під'їзної колії (додаток 4). 3.2. Залізниця спільно з підприємством провадить обстеження
під'їзної колії і її технічного оснащення. Результати обстеження
оформлюються актом обстеження умов роботи на під'їзній колії і
станції примикання, в якому вказуються всі дані про фактичний стан
під'їзної колії, а саме: довжина під'їзної колії; площа ділянки
землі (у кв. м), зайнята під'їзною колією, і окремо - зайнята
спорудами підприємства у смузі відведення; відстань, за яку
повинна стягуватися плата за подачу та забирання вагонів; розмір
та характер вантажообороту; спеціалізація складських площ;
вантажні фронти; наявність вантажних машин і механізмів та їх
паспортна потужність; наявність контрагентів тощо. Акт обстеження
підписують уповноважені представники залізниці і підприємства не
пізніше 10 днів з дати обстеження. У разі непогодження з даними, які внесено до акта обстеження,
представник підприємства, який бере участь в обстеженні,
зобов'язаний підписати акт і внести до нього свої мотивовані
зауваження. Акт складається у двох примірниках, один з яких залишається у
підприємства, другий - у залізниці. До акта обстеження власником під'їзної колії додається
Інструкція про порядок обслуговування і організації руху на
під'їзній колії, масштабний план з нанесеним на ньому
розташуванням вантажних фронтів і механізмів, а також технічний
паспорт і поздовжній профіль колії. 3.3. До укладення нового договору про експлуатацію
залізничної під'їзної колії (договору про подачу та забирання
вагонів) власник колії та його контрагенти зобов'язані надати
залізниці копії Статуту підприємства, документів, які засвідчують
право підприємницької діяльності, та документи, які підтверджують
право власності на залізничну під'їзну колію. ( Пункт 3.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )
3.4. Оформлення договору про експлуатацію під'їзної колії та
договору про подачу та забирання вагонів виконується в такому
порядку: проект договору розробляється залізницею. Підписаний у двох
примірниках проект договору надсилається на підпис підприємству.
Підприємство підписує і повертає залізниці проект договору у
двадцятиденний термін. Цей термін обчислюється: у разі пересилки
проекту договору з посильним - з дати розписки про отримання
договору, у разі пересилки поштою - з дати календарного штемпеля
поштового відділення в пункті знаходження адресата. Якщо при
підписанні договору в підприємства виникнуть заперечення стосовно
його умов, то незалежно від цього воно підписує договір, складає
протокол розбіжностей і направляє його у двох примірниках
залізниці одночасно з підписаним договором. Наявність розбіжностей
оговорюється в договорі. У разі неповернення залізниці підписаного
проекту договору у двадцятиденний термін, договір набирає чинності
в редакції залізниці; залізниця не пізніше ніж через 20 днів після отримання цього
протоколу розбіжностей зобов'язана призначити день розгляду
розбіжностей, про що вона має повідомити підприємство у
десятиденний термін після отримання протоколу і не пізніше ніж за
10 днів до призначеної дати розгляду. Якщо залізниця у вказаний
термін не призначить дату розгляду розбіжностей, договір набирає
чинності в редакції підприємства. У випадку неприбуття
представника підприємства у призначений термін для розгляду
розбіжностей договір набуває чинності в редакції залізниці; розбіжності, що залишилися неврегульованими, оформлюються
новим протоколом і у двадцятиденний термін після дня їх розгляду
передаються залізницею до господарського суду. Якщо в указаний
термін розбіжності не будуть направлені до арбітражного суду, то
договір набуває чинності в редакції підприємства. ( Абзац
четвертий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від
12.09.2005 ) Такий порядок оформлення поширюється на додаткові угоди до
договору, на його продовження, доповнення або часткові зміни. 3.5. Договір про експлуатацію під'їзної колії та договір про
подачу та забирання вагонів підписується начальником залізниці або
іншою уповноваженою ним посадовою особою. Якщо договір підписується уповноваженою посадовою особою за
дорученням начальника залізниці, то в ньому робиться посилання на
це доручення із зазначенням його номера та дати. 3.6. Подача вагонів на під'їзні колії в період їх будівництва
допускається на умовах тимчасової угоди (додаток 5) між залізницею
та підприємством, якому належить під'їзна колія, або будівельною
організацією, які несуть відповідальність за збереження вантажу,
рухомого складу, вчасне повернення його і безпеку руху. Тимчасова угода підписується після висновку ревізора з
безпеки руху поїздів про можливість подачі вагонів на цю під'їзну
колію і розробки тимчасової Інструкції про порядок та умови руху
локомотивів і вагонів на під'їзній колії. До затвердження Інструкції подача вагонів на під'їзну колію,
що будується, не допускається. Тимчасова угода укладається терміном на один рік.
Розбіжності, які виникають при укладанні тимчасових угод,
розглядаються відповідно до чинного законодавства. 3.7. У разі обслуговування під'їзної колії підприємством
промислового залізничного транспорту договір про експлуатацію
залізничної під'їзної колії укладається залізницею з цим
підприємством на загальних підставах. У таких випадках розрахунки
за подачу та забирання вагонів, користування вагонами проводяться
залізницею безпосередньо з підприємством промислового залізничного
транспорту. 3.8. Договори про експлуатацію під'їзних колій і про подачу
та забирання вагонів з підприємствами, які підпорядковані
залізниці (склади палива, баластні кар'єри і т. ін.), не
укладаються. Порядок подачі, забирання вагонів, обліку часу
користування вагонами (контейнерами), технологічні норми на
вантажні операції, а також на операції, пов'язані з виконанням
санітарних, ветеринарних, митних та інших адміністративних правил,
для цих підприємств установлюється начальником залізниці. 3.9. Договори про експлуатацію під'їзних колій або про подачу
та забирання вагонів з підприємствами Мінтрансу, які не
підпорядковані управлінню залізниці (локомотивні, вагоноремонтні
заводи та ін.), укладаються на загальних підставах.
4. Порядок подачі та забирання вагонів
4.1. Подача та забирання вагонів на під'їзні колії
виконується за повідомленнями або через установлені інтервали
часу. 4.2. При середньодобовому навантаженні або вивантаженні
більше 100 вагонів подача вагонів на під'їзну колію та повернення
їх з під'їзної колії може встановлюватися з додержанням інтервалу
часу між подачами. У разі наявності в підприємства кількох
під'їзних колій порядок подачі та забирання вагонів установлюється
для кожної під'їзної колії окремо. 4.3. Величина інтервалу повинна забезпечувати своєчасну
передачу всіх вагонів, які надходять на під'їзну колію і
відправляються з неї, та визначається терміном, необхідним для
подачі і забирання вагонів на передавальних коліях. 4.4. Повернення залізниці вагонів раніше передбаченого
інтервалом часу провадиться в кількості, встановленій договором. 4.5. За подачу вагонів локомотивом залізниці до пунктів
навантаження та вивантаження на під'їзній колії або на
передавальну колію, якщо вона знаходиться на території
підприємства, і забирання вагонів з цих колій стягується плата за
ставками, встановленими тарифом. Облік часу і порядок визначення, внесення плати за
користування вагонами (контейнерами) встановлюється Правилами
користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом
Мінтрансу від 25.02.99 N 113 ( z0165-99 ) і зареєстрованими
Мін'юстом України 15.03.99 за N 165/3458. Відстань, за яку сплачується плата за подачу та забирання
вагонів, вказується в договорі про експлуатацію під'їзної колії
(договорі про подачу та забирання вагонів). 4.6. Обов'язок охорони вагонів і вантажів на під'їзній колії
покладається на підприємство. Якщо під'їзна колія обслуговується
локомотивом залізниці, то охорону вагонів і вантажів до моменту
фактичної подачі вагонів і з моменту забирання вагонів з під'їзної
колії організовує залізниця. 4.7. Терміни виконання передавальних операцій не повинні
перевищувати однієї хвилини на вагон. При виконанні подвійних
операцій, а також для вантажів, які перевозяться на особливих
умовах, терміни передавальних операцій можуть бути збільшені, про
що зазначається в договорі про експлуатацію під'їзної колії
(договорі про подачу та забирання вагонів). 4.8. Середньодобовий вагонооборот під'їзної колії
визначається числом поданих і забраних протягом 12 місяців
вагонів, а вантажооборот - числом навантажених і вивантажених
вагонів за той же період на даній під'їзній колії, поділеним на
число днів у році. На під'їзних коліях із сезонним характером роботи
середньодобовий вагонооборот (вантажооборот) визначається діленням
поданих і забраних (навантажених і вивантажених) вагонів за сезон
на число днів у сезоні. 4.9. За наявності з'єднання рейковою колією під'їзних колій
різних власників і можливості передачі вагонів через це з'єднання
з однієї під'їзної колії на іншу (без виїзду на станцію
примикання) порядок такої передачі вагонів і ведення обліку
перебування вагонів на кожній під'їзній колії обумовлюється в
договорах про експлуатацію цих під'їзних колій (договорах про
подачу та забирання вагонів). { Розділ 4 доповнено пунктом 4.9
згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 1454
( z1232-08 ) від 01.12.2008 }
5. Вантажні фронти
5.1. Розмір вантажного немеханізованого фронту визначається
кількістю вагонів, які можна поставити уздовж складської колії, що
може бути використана для одночасного навантаження або
вивантаження. Ділення фронтів за однорідними вантажами провадиться за умови
постійної спеціалізації складських площ для таких вантажів.
Однорідними вважаються вантажі, які перевозяться однаковим
способом (навалом, насипом, наливом тощо) і для яких можливе
спільне зберігання. Фронт для вантажів, які потребують зберігання
у критих складах, визначається кількістю дверей у складі, якщо
немає рампи. Якщо рампа є, кількість дверей не враховується, а
фронт визначається за довжиною колії біля складу і наявністю
механізмів. Для зернових та хлібних вантажів допускається встановлення
фронтів для окремих культур зерна, але не більше ніж для трьох
культур (наприклад жито, пшениця, ячмінь). Розміри фронтів та спеціалізація складських площ для
однорідних вантажів на під'їзних коліях, які обслуговуються
локомотивом залізниці, вказуються в договорі. 5.2. Розмір вантажного фронту нафтових та інших рідких
вантажів, які перевозяться наливом у цистернах, визначається
кількістю стояків для наливу і зливу, а при міжрейковому зливі -
кількістю цистерн, які стають уздовж колії, призначеної для зливу. При потребі фронт наливу і зливу може встановлюватися за
видами наливу (темні, світлі масла). 5.3. Розмір вантажного фронту вантажів, крім наливних, при
механізованому способі робіт визначається, виходячи з кількості і
переробної спроможності механізмів, а також можливості їх
пересування вздовж фронту або пересування вагонів під механізмами.
{ Абзац перший пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 1454 ( z1232-08 ) від
01.12.2008 } Якщо довжина колії дозволяє виконувати подачу такої кількості
вагонів, яка перевищує місткість механізованого фронту
навантаження або вивантаження, то в договорі встановлюється також
розмір партії вагонів, яка може одночасно подаватися на під'їзну
колію. 5.4. Зменшення обумовлених договором вантажних фронтів
залежно від заповнення складських площ не допускається. 5.5. Якщо передбачається приймання (відправлення) вантажів
маршрутами, у договорах про експлуатацію під'їзних колій
(договорах про подачу та забирання вагонів) повинні враховуватися
вантажні фронти, умови і терміни навантаження та вивантаження
маршрутів.
6. Єдиний технологічний процес
6.1. За погодженням залізниці і власника (користувача )
під'їзної колії може розроблятися єдиний технологічний процес
роботи під'їзної колії та станції примикання. ( Пункт 6.1
доповнено абзацом згідно з Наказом Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від
31.01.2004 ) Єдиний технологічний процес роботи під'їзної колії та станції
примикання (ЄТП) повинен розроблятися з урахуванням технології
роботи під'їзної колії і станції примикання, забезпечувати
раціональне використання технічних засобів власника під'їзної
колії і залізниці. Зміст ЄТП і порядок його розробки визначаються Методикою
розробки єдиних технологічних процесів роботи під'їзних колій та
станцій примикання (додаток 6). 6.2. Розробка ЄТП виконується комісією у складі працівників
залізниці та підприємства під керівництвом уповноваженої
начальником залізниці особою. ( Пункт 6.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) 6.3. Проект ЄТП надається залізницею підприємству, яке не
пізніше ніж у місячний термін з моменту одержання повинне
розглянути його і підписати. Якщо до проекту є зауваження, то
незалежно від цього він має бути підписаний і разом з протоколом
розбіжностей і їх обгрунтуванням у той же термін повернутий
залізниці. Якщо підприємство у встановлений місячний термін не поверне
підписаний ЄТП або поверне його без підпису і протоколу
розбіжностей, ЄТП набирає чинності в редакції залізниці. Після отримання підписаного проекту ЄТП з протоколом
розбіжностей залізниця разом з підприємством у двомісячний термін
зобов'язана розглянути цей протокол. Про день розгляду
розбіжностей підприємство повинно бути повідомлене залізницею у
двадцятиденний термін після отримання протоколу, але не пізніше
ніж за 20 днів до призначеної дати розгляду. Після розгляду протоколу розбіжностей ЄТП підписує начальник
залізниці. У разі неприбуття представника підприємства для розгляду
протоколу розбіжностей ЄТП набирає чинності в редакції залізниці. Якщо залізниця у встановлений термін не призначить дату
розгляду протоколу розбіжностей, ЄТП набирає чинності в редакції
підприємства. У такому ж порядку підписуються і затверджуються протоколи
коригування ЄТП. 6.4. Розбіжності в проекті ЄТП, які залишилися
неврегульованими, оформлюються протоколом і підписуються
начальником залізниці або його заступником і керівником
підприємства або його заступником. Протокол розбіжностей з необхідними розрахунками, схемами та
іншими матеріалами надається Укрзалізниці не пізніше 20
календарних днів після складання протоколу. ( Абзац другий пункту
6.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 54
( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) Укрзалізниця спільно з власником під'їзної колії у місячний
термін після одержання протоколу розглядає викладені в ньому
розбіжності і приймає рішення щодо їх урегулювання. ( Абзац третій
пункту 6.4 в редакції Наказу Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від
31.01.2004 )
Начальник Департаменту
транспортної політики Г.М.Легенький
Додаток 1

до пункту 2.1 Правил

обслуговування

залізничних під'їзних колій
Договір

про експлуатацію залізничної під'їзної колії
__________________________________________________________________

(найменування власника колії) ри станції ____________________________________________ залізниці
Місто ___________, область ____________ "__"______________ р.
_______________________________________ (далі - Залізниця) в особі

(підприємство залізниці) ______________________________, який діє на підставі наданих йому
прав, з однієї сторони, і ________________________________________

(найменування власника колії)
(далі - Власник колії) в особі __________________________________,
який діє на підставі прав, наданих йому посадою, з другої сторони,
уклали цей договір про таке:
1. Згідно із Статутом залізниць України, Правилами
перевезення вантажів і на умовах цього договору експлуатується
під'їзна колія, яка належить власнику, що примикає до станції ________________________________________ залізниці через стрілку
N ________ і яка обслуговується власним локомотивом. Межею під'їзної колії є знак "Межа під'їзної колії", який
встановлено на відстані __________ м від стрілки примикання. 2. Розгорнута довжина під'їзної колії складає _______________
погонних метрів. 3. У межах смуги відведення під'їзною колією і спорудами
власника колії зайнято ділянку землі площею _________ кв. м. 4. Рух поїздів на під'їзній колії здійснюється з додержанням
Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху
поїздів та сигналізації. 5. Повідомлення про подачу вагонів на під'їзну колію
передаються: _________________________________________________________________
(вказується порядок передачі повідомлень або інтервал подачі)
( Пункт 5 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) 6. Вагони для під'їзної колії подаються локомотивом залізниці
на _________________________________________________________________

(передавальні колії, їх номери, розташування)
Здавання вагонів провадиться: _______________________________

(місце здавання) Подальший рух вагонів виконується локомотивом власника колії. 7. Максимальна кількість вагонів у кожній партії, що
передається власнику колії, становить _______ вагонів. 8. Про готовність вагонів до забирання власник колії
повідомляє залізницю: ____________________________________________

(порядок передачі повідомлення) 9. З під'їзної колії вагони повертаються всією партією,
одночасно переданою (або в кількості не менше ________ вагонів). Партії вагонів, що повертаються з під'їзної колії, формуються
згідно з ПТЕ і доставляються локомотивом власника колії на _________________________________________________________________
Приймання вагонів залізницею здійснюється на: _________________________________________________________________

(місце приймання)
10. Термін на забирання вагонів з передавальних колій
залізницею: _________________________________________________________________

11. Максимальна переробна спроможність вантажних пунктів: _________________________________________________________________

(кількість вагонів і час на їх обробку)
Час перебування вагонів на під'їзній колії обчислюється з
моменту закінчення передавальних операцій при передачі вагонів
Залізницею Власнику колії до моменту закінчення цих операцій при
поверненні вагонів Залізниці. ( Абзац другий пункту 11 додатка 1 в
редакції Наказу Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) 12. Для під'їзної колії встановлюються такі терміни
перебування на ній вагонів: _________________________________________________________________

13. У разі виконання подвійних операцій вагони після
вивантаження вважаються поданими під навантаження через ______ год ____ хв з моменту подачі (передачі).

14. За умовами цього договору вагони подаються ______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(найменування підприємств-контрагентів)
15. Відстань для нарахування збору за подачу, забирання
вагонів _____ км в обидва кінці. 16. Власник колії сплачує Залізниці плату: за подачу, забирання вагонів ________________________________ за користування вагонами (контейнерами) - згідно з Правилами
користування вагонами і контейнерами; за складування вантажів або примикання під'їзних колій у
смузі відведення _________________________________________________ інші збори і плати __________________________________________ Збори і плати вносяться: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

17. Власник колії несе відповідальність за схоронність
вагонного парку згідно із ст. 124 Статуту залізниць України. 18. Додаткові умови _________________________________________ _________________________________________________________________

19. Зміни до цього договору вносяться у порядку,
встановленому Правилами обслуговування залізничних під'їзних
колій. Спори за договором розглядаються згідно із законодавством
України. 20. Одностороння відмова від виконання договору і
одностороння зміна його умов не допускаються. Розірвання договору
або зміна його умов можуть мати місце за згодою сторін, які уклали
договір, а в разі недосягнення згоди - за рішенням арбітражного
суду. У разі видання нормативних актів, які змінюють Правила
обслуговування під'їзних колій, розміри плат, зборів та порядок їх
сплати і т.ін., сторони зобов'язані привести договір у
відповідність до таких нормативних актів шляхом внесення
необхідних доповнень і змін до тексту договору. З усіх питань, що не передбачені цим договором, сторони
керуються Статутом залізниць України, Правилами перевезення
вантажів та чинним законодавством. 21. Цей договір укладається терміном на ___ років з ____________ р. до ______________ р. включно.
Місцезнаходження сторін та банківські реквізити:
Залізниці Власника колії Р/р N __________ Р/р N __________ в ______________ в ______________
Залізниця Власник колії
(підпис і печатка) (підпис і печатка)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 1454 ( z1232-08 ) від 01.12.2008 }
Додаток 2

до пункту 2.1 Правил

обслуговування

залізничних під'їзних колій
Договір

про подачу та забирання вагонів
__________________________________________________________________

(найменування користувача під'їзної колії, контрагента)
при станції ____________________________________________ залізниці

Місто ___________, область ______________ "__" ___________ р. ______________________________________ (далі - Залізниця) в особі

(підприємство залізниці) ___________________________________________, який діє на підставі
наданих йому прав, з однієї сторони, і ___________________________ _________________________________________________________________

(назва користувача під'їзної колії, контрагента)
(далі - Користувач), в особі ____________________________________,
який діє на підставі прав, наданих йому посадою, з другої сторони,
уклали цей договір про таке:
1. Згідно із Статутом залізниць України, Правилами
перевезення вантажів і на умовах цього договору здійснюється
подача, розставлення на місця навантаження, вивантаження і
забирання вагонів з під'їзної колії, яка належить Користувачу,
Залізниці (непотрібне закреслити) та примикає до станції _________________________________________________ залізниці через
стрілку N __________ і обслуговується локомотивом залізниці.
( Абзац перший пункту 1 додатка 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) Межею під'їзної колії є знак "Межа під'їзної колії", який
встановлено на відстані _________ м від стрілки примикання. 2. Розгорнута довжина під'їзної колії становить _________
погонних метрів. 3. У межах смуги відведення залізниці під'їзною колією і
спорудами контрагента зайнято ділянку землі площею ________ кв. м. 4. Рух поїздів на під'їзній колії здійснюється з додержанням
Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з руху
поїздів та сигналізації. 5. Вагони на під'їзну колію подаються після повідомлення, яке
передається _________________________________

(порядок передачі повідомлення) 6. Вагони на під'їзну колію подаються локомотивом залізниці
із розставленням вагонів на місцях завантаження, вивантаження. Здача вагонів провадиться: _________________________________________________________________

(місце здачі)
Загальна кількість вагонів, які передаються на під'їзну колію
однією групою, не більша _______ одиниць. 7. Про готовність вагонів до забирання користувач під'їзної
колії передає залізниці повідомлення за формою, встановленою
Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими
наказом Міністерства транспорту України від 25.02.99 N 113
( z0165-99 ), зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
15.03.99 за N 165/3458 _________________________________________________________________

(порядок передачі повідомлення)
8. Приймання вагонів при забиранні їх залізницею
здійснюється: _________________________________________________________________

(місце приймання)
9. Максимальна переробна спроможність вантажних пунктів: _________________________________________________________________

(кількість вагонів і час на їх обробку)
10. Час перебування вагонів на під'їзній колії обчислюється з
моменту подачі вагонів на під'їзну колію до моменту отримання
Залізницею повідомлення Користувача про готовність вагонів до
забирання. ( Пункт 10 додатка 2 в редакції Наказу Мінтрансу N 54
( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) 11. Терміни виконання технологічних операцій з вагонами: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

12. У разі виконання подвійних операцій вагони після
вивантаження вважаються поданими під навантаження через _____ год ____ хв з моменту подачі.

13. Відстань для нарахування збору за подачу та забирання
вагонів ______ км в обидва кінці. 14. Користувач сплачує Залізниці плату: за подачу, забирання вагонів ________________________________ за користування вагонами (контейнерами) - згідно з Правилами
користування вагонами і контейнерами; за складування вантажів або примикання під'їзних колій у
смузі відведення _________________________________________________ за маневрову роботу _________________________________________ інші збори і плати __________________________________________ Збори і плати вносяться: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

15. Користувач несе відповідальність за схоронність рухомого
складу і контейнерів згідно із ст. 124 Статуту залізниць України. 16. Додаткові умови _________________________________________ _________________________________________________________________

17. Зміни та доповнення умов договору вносяться порядком і в
терміни, встановлені Правилами перевезення вантажів. Спори за договором розглядаються згідно із законодавством. 18. Одностороння відмова від виконання договору і
одностороння зміна його умов не допускаються. Розірвання договору
або зміна його умов можуть мати місце за згодою сторін, які уклали
договір, а в разі спору - за рішенням арбітражного суду. 19. У разі видання нормативних актів, які змінюють Правила
обслуговування під'їзних колій, розміри плат, зборів та порядок їх
сплати тощо, сторони зобов'язані привести договір у відповідність
до таких нормативних актів шляхом внесення необхідних доповнень і
змін до тексту договору З усіх питань, що не передбачені цим договором, сторони
керуються Статутом залізниць України, Правилами перевезення
вантажів та іншими нормативно-правовими актами. 20. Цей договір укладається терміном на ____ років з _______________ р. до ______________ р. включно.
Місцезнаходження сторін та банківські реквізити:
Залізниці Користувача Р/р N_________ Р/р N_________ в______________ в______________
Залізниця Користувач
(підпис і печатка) (підпис і печатка)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 1454 ( z1232-08 ) від 01.12.2008 }

Додаток 3

до пункту 2.1 Правил

обслуговування

залізничних під'їзних колій

(в редакції наказу

Мінтрансу

31.01.2004 N 54

( z0356-04 )
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

між залізницею і морським (річковим) портом

про обробку вагонів з вантажами

_____________________________ залізниця (далі - Залізниця) в особі _______, який діє на підставі статуту Залізниці, з одного боку, і ____________________ порт (далі - Порт) в особі начальника Порту ____________, який діє на підставі статуту Порту, з другого боку,
домовилися про таке:
1. Терміни, що вживаються у цьому договорі
Контрагент Порту - вантажовласник або експедитор. Експедитор - довірена особа вантажовласника. Дозування вагонів - довантаження у вагони або вивантаження з
вагонів частини вантажів. Конвенційна заборона - тимчасова заборона навантаження
вагонів на адресу Порту або з Порту. Добова норма вивантаження - узгоджена Залізницею та Портом
кількість вагонів, які Залізниця повинна подати в Порт під
вивантаження, а Порт вивантажити з урахуванням добової переробної
спроможності згідно з ЄТП роботи Станції і Порту. Ця норма
встановлюється щоденно змінно-добовим планом роботи Станції і
Порту в залежності від наявної кількості вагонів у Порту, на
припортовій Станції та на підходах до неї.
2. Предмет договору
2.1. Залізниця здає/приймає, а Порт приймає/здає експортні,
транзитні, імпортні вантажі, що перевозяться за участю морського
(річкового), залізничного транспорту, а також господарські вантажі
для Порту або для його контрагентів. Порт надає Залізниці перелік контрагентів, коди
вантажоодержувачів і експедиторів, з якими він має договори.
2.2. На станції від імені Залізниці виступає Станція _______.

(назва станції)
3. Обов'язки сторін
Залізниця і Порт зобов'язуються дотримуватися технології
робіт з приймання і видачі всіх вантажів, викладеної у цьому
договорі та в Єдиному технологічному процесі роботи Станції і
Порту, з питань: планування; інформаційного забезпечення; узгодження навантаження, розвантаження вагонів; інших питань, пов'язаних з технологією роботи.
3.1. Порт зобов'язується: здійснювати місячне планування завозу і вивозу експортних,
імпортних і транзитних вантажів, обсяг якого не повинен
перевищувати узгодженого Портом як у цілому, так і з окремих
фронтів вивантаження, контролювати ритмічність завозу згідно з
узгодженими обсягами; приймати всі узгоджені Портом експортні та транзитні вантажі
та відповідати за користування вагонами від моменту подачі
Залізницею Порту на фронти навантаження/розвантаження або
приймально-здавальні колії до моменту здачі їх Залізниці (розділ 6
цього договору). Нести перед Залізницею відповідальність
відповідно до розділу 7; надавати Станції доручення вантажоодержувачів
(вантажовласників), одержувати вантажі Портом; розкредитовувати перевізні документи на вантажі, що прибули; передавати Станції інформацію про підхід суден з імпортом і
для навантаження експорту із зазначенням роду вантажу, його
кількості, тоннажу судна, дати і часу постановки його до причалу; подавати змінно-добову заявку на подачу порожніх і
навантажених вагонів під вантажні операції не пізніше ______ годин
попередньої доби із зазначенням фронтів і родів вантажів, які
будуть навантажуватися або вивантажуватися, з виділенням вагонів,
що обробляються за прямим варіантом; письмово інформувати Станцію про місце розвантаження вагонів
з експортними або господарськими вантажами протягом ______ хвилин
після пред'явлення Порту вантажних документів для розмітки; здійснювати своїми силами і засобами охорону вагонів з
моменту їх приймання і до передачі Залізниці; у разі потреби - робити дозування вагонів, сплачуючи Станції
за виконану маневрову роботу; забезпечувати освітлення фронтів обробки вагонів не нижче
встановлених норм, утримання та очищення колій і стрілочних
переводів відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць
України; спільно із Станцією своєчасно і якісно розслідувати всі
випадки недостачі, псування і пошкодження вантажів; повністю очищати вагони від вантажу, знімати реквізити
кріплення після розвантаження, забезпечувати цілість вагонів
згідно із статтею 35 Статуту залізниць України; виконувати за дорученням вантажовласників або експедиторів
пломбування завантажених вагонів; інформувати Залізницю про вагони, що прибули в Порт поза
планом завозу; додаткові плани на завезення експортних вантажів погоджувати
із Залізницею.
3.2. Залізниця зобов'язується: регулярно надавати Порту попередню інформацію про підхід
вагонів з вантажами із зазначенням роду вантажу, дати і часу
прибуття на припортову станцію (у тому числі кількість "покинутих"
поїздів, кількість вагонів за кодами вантажоодержувачів
(експедиторів), номери вагонів і їхню дислокацію); інформувати Порт про наявність конвенційної заборони щодо
навантаження вантажів за окремими призначеннями; контролювати ритмічність навантаження та завозу вантажів
згідно з узгодженими Портом обсягами; здійснювати подачу вагонів під вивантаження та навантаження
за розміткою і заявкою Порту згідно із змінно - добовим планом; вести облік часу користування вагонами, переданими Порту, а
також не прийнятих Портом і затриманих з вини Порту на Станції; провадити перевірку маси вантажу, видачу його Порту у
випадках, передбачених статтею 52 Статуту залізниць України; передавати Порту для розслідування і вжиття заходів для
відшкодування збитків усі комерційні акти, акти загальної форми,
експертизи, інші документи; своєчасно здійснювати забирання з території Порту
розвантажених та навантажених Портом вагонів.
4. Планування
4.1. Місячне планування роботи Порту і Станції з перевезення
експортних, імпортних і транзитних вантажів здійснюється
відповідно до Правил планування перевезень вантажів з урахуванням
переробної спроможності згідно з ЄТП роботи Станції і Порту,
зайнятості складських ємностей, підходу суден і наявності вагонів,
призначених на фронти розвантаження. Залізниця і Порт можуть відмовити в завозі експортного і
транзитного вантажу, виходячи з наведених вище умов. Порт і Залізниця щомісяця не пізніше 25 числа узгоджують
обсяги завозу вантажів на наступний місяць окремо за кожною
номенклатурою. Це узгодження оформляється протоколом за підписами
Порту, Залізниці, Державного об'єднання "Укрморпорт" (далі - ДО
"Укрморпорт") і Укрзалізниці.
4.2. Узгодження додаткового завозу вантажів здійснюється ДО
"Укрморпорт" і Укрзалізницею при наявності письмової згоди Порту
та Залізниці призначення. Узгодження в односторонньому порядку ДО "Укрморпорт" або
Укрзалізницею додаткового завозу вантажів не допускається.
4.3. Добове планування роботи Станції і Порту здійснюється о
_ годині начальниками Порту і Станції або їх заступниками з
оформленням змінно-добового плану роботи за підписами обох сторін.
При добовому плануванні роботи Порту і Залізниці передбачаються
першочергова подача та вивантаження вагонів належності інших
залізничних адміністрацій.
4.4. Норма вивантаження на кожну добу встановлюється
змінно-добовим планом, який складається на підставі узгоджених
обсягів завозу вантажів на місяць, виходячи з наявності вагонів у
Порту, на Станції та на підходах до неї рівномірно протягом доби в
розмірі не менше переробної спроможності вантажних фронтів з
урахуванням роду вантажу відповідно до ЄТП роботи Станції і Порту.
4.5. Кількість вагонів, які планується перевантажувати за
прямим варіантом, зазначається у змінно-добовому плані роботи.
5. Робота за прямим варіантом
5.1. За прямим варіантом перевантажуються тільки ті експортні
та імпортні вантажі, для яких у Порту відсутні склади зберігання
(наливні вантажі, цукор-сирець, зерно насипом, а також
швидкопсувні вантажі), а інші вантажі, у т.ч. транзитні - за
узгодженням сторін. Станція і Порт уживають заходів до першочергової подачі
вагонів під навантаження або вивантаження за прямим варіантом і до
своєчасного звільнення фронтів від раніше поданих вагонів.
5.2. У разі навантаження і вивантаження вагонів за прямим
варіантом (судно-вагон, вагонсудно) фронт навантаження або
вивантаження встановлюється за кількістю механізмів, але не менше
фронту, установленого цим договором.
5.3. Вивантаження вагонів за прямим варіантом "вагон-судно" і
навантаження вагонів за прямим варіантом "судно-вагон"
здійснюються за окремою домовленістю між Залізницею, Портом і
вантажовласником.
6. Подача і забирання вагонів
6.1. Станція повідомляє Порт про вантажі, що прибули під
вивантаження для розмітки вагонів за вантажними фронтами шляхом
вручення документів представникові Порту в погоджений час і в
погодженому місці.
6.2. Представник Станції розмічає вагони, що прибули ________ _________________________________________________________________

(місце, терміни і зміст розмітки)
6.3. Станція і Порт здійснюють приймання і здавання
навантажених і порожніх вагонів протягом _________ у _________ з

(час) (місце)
перевіркою технічного стану вагонів, їх очищення після
вивантаження згідно з пунктом 3.2.
6.4. Вагони на фронти навантаження та вивантаження подаються
після повідомлення, яке передається за 2 години до подавання
першої партії, далі вагони подаються по закінченні навантаження,
вивантаження попередньої партії та приймально-здавальних операцій,
про що Порт повідомляє Станцію.
6.5. Максимальна кількість вагонів, що подаються одночасно, і
розміри фронтів навантаження, вивантаження встановлюються додатком
до цього договору.
6.6. Порожні вагони вважаються поданими з моменту постановки
їх на фронт навантаження відповідно до заявки Порту, а навантажені
- з моменту постановки їх до місць вивантаження, а в разі
обслуговування локомотивом Порту - з моменту передачі їх на
передавальних коліях N _________.
6.7. Відстань для нарахування збору за подачу, забирання
вагонів установлена _____ км в обидва кінці.
6.8. Навантаження або вивантаження вагонів уважаються
закінченими з моменту готовності до забирання вагонів згідно з
ЄТП. Про час готовності до забирання усієї партії вагонів Порт
письмово повідомляє Станцію.
6.9. Час подачі вагонів і час готовності до забирання їх
проставляється у відомості плати за користування вагонами на
підставі Пам'ятки про подавання/забирання вагонів і повідомлення.
7. Порядок розрахунків та відповідальність Сторін
7.1. Плата за користування вагонами Портом нараховується за
час з моменту їхньої передачі Порту до моменту приймання
Залізницею від Порту. Облік часу користування вагонами, поданими в Порт,
провадиться за відомостям плати за користування вагонами
(контейнерами) за їх номерами. Відомості плати за користування
вагонами (контейнерами) складаються Станцією в трьох примірниках і
підписуються представниками Станції і Порту. У відомості плати за
користування вагонами (контейнерами) у графі "Примітка"
проставляється код країни належності вагона й інші відомості. Вагони, що з вини Порту недозаявлені проти добової норми
вивантаження (пункти 4.1, 4.2 цього договору) і простоюють на
припортовій Станції та на підходах до неї в "покинутих" поїздах в
очікуванні подачі в Порт, оформляються актами загальної форми з
покладанням на Порт відповідальності за користування вагонами і
контейнерами, зберігання і охорону вантажів у них.
7.2. За невиконання плану навантаження вантажів Порт і
Залізниця відповідають згідно із статтею 106 Статуту залізниць
України.
7.3. За невиконання норми вивантаження вагонів, установленої
добовим планом (пункти 4.3, 4.4 цього договору), Порт і Залізниця
несуть матеріальну відповідальність. Розмір матеріальної відповідальності за невиконання плану
вивантаження вагонів визначається згідно зі статтею 106 Статуту
залізниць України - дві добові ставки плати за користування
вагонами за кожний неподаний (з вини Залізниці), невивантажений (з
вини Порту) вагон. Залізниця і Порт звільняються від відповідальності за
невиконання запланованої добової норми вивантаження вагонів у разі
форс-мажорних обставин. Облікова картка виконання плану вивантаження ведеться за
формою додатка 4 до Правил перевезення вантажів у прямому
змішаному залізнично-водному сполученні. Штраф за невиконання
плану вивантаження нараховується по закінченні місяця шляхом
підсумовування недовивантажень за всі дні місяця окремо з вини
Залізниці і Порту. Сума штрафу, що сплачується, визначається
балансовим методом: від більшої суми віднімається менша, різниця
підлягає сплаті у 10-денний термін стороні, на яку нарахована
менша сума.
7.4. За користування вагонами і контейнерами Порт сплачує
Залізниці плату згідно з Правилами користування вагонами і
контейнерами. За подачу і забирання вагонів з фронтів навантаження
(вивантаження), за маневрову роботу, зберігання вантажів у
вагонах, послуги і роботи, замовлені Портом, Порт сплачує збір
згідно з Тарифним керівництвом N 1 з відповідними оголошеними
Укрзалізницею коефіцієнтами підвищення.
7.5. За пошкодження вагонів і контейнерів Портом при
навантаженні (вивантаженні), маневрових пересуваннях засобами
Порту, а також за втрату і пошкодження наданих Станцією
спеціальних пристосувань (піддонів, стропів, стяжок, хлібних
щитів, печей тощо) Порт сплачує Залізниці фактичну вартість
пошкоджених чи втрачених частин вагонів, контейнерів,
пристосувань.
7.6. За додаткові роботи та послуги, що виконує Залізниця за
заявками Порту, які не передбачені Правилами і Тарифним
керівництвом N 1, розрахунки провадяться за договірними тарифами.
7.7. Розрахунки між Залізницею і Портом за всіма видами
платежів проводяться через розрахунковий підрозділ Залізниці на
взаємно узгоджених умовах.
7.8. При необхідності вибірки окремих вагонів (груп вагонів)
для окремих причалів, фронтів або прискореного підвозу вагонів з
"покинутих" поїздів ця робота виконується за письмовою заявкою
Порту з оплатою маневрової роботи за ставками Тарифного
керівництва N 1 з розрахунку 0,5 години за кожну підібрану групу.
У групу включаються всі вагони, що прибули в одному поїзді, і вже
розмічені Портом до подачі. При підборі вагонів з "покинутих"
поїздів затрачений час підборки вказується в акті загальної форми,
що додається до перевізних документів.
8. Додаткові умови
8.1. Працівники Порту, призначені для керівництва
навантаженням і кріпленням вантажу, зобов'язані здати іспити для
визначення знань Технічних умов навантаження і кріплення вантажів
у порядку і в терміни, установлені для працівників залізничного
транспорту у відповідності до вимог статті 69 Статуту залізниць
України. Особи, що не склали іспити, до роботи з навантаження вантажів
не допускаються. Залізнична накладна за підписом осіб, що не
склали іспити, до оформлення не приймається.
8.2. З метою забезпечення безпеки руху, маневрової роботи,
особливо в місцях перетинання залізничних колій й автомобільних
доріг, а також дотримання особистої безпеки Сторони керуються
Правилами технічної експлуатації й інструкціями, затвердженими
Укрзалізницею, начальником Залізниці, інструкціями з безпеки руху
поїздів і техніки безпеки при виконанні маневрової роботи. Випадки порушення безпеки руху, пошкодження рухомого складу
розглядаються начальником Станції і Порту, що підтверджується
спільним рішенням - протоколом за обопільними підписами.
8.3. Станція своїми силами і засобами очищає від снігу,
сміття, бруду паркові, приймально-відправні, витяжні колії і
стрілочні переводи на Станції. Порт очищає своїми силами і засобами під'їзні, прискладські,
причальні колії, переїзди і стрілочні переводи згідно з додатком. Відповідальність за затримку вагонів через неможливість
подачі і забирання їх унаслідок неочищення колій і стрілочних
переводів, покладається на винну Сторону.
8.4. Станція надає приміщення для залізничної диспетчерської
Порту й утримує його своїми засобами і за свій рахунок. Порт надає
також приміщення для працівників Станції, які беруть участь у
приймально-здавальних операціях, і виконує ремонт цих приміщень
своїми засобами і за свій рахунок.
8.5. Порушення однією із Сторін умов цього договору
оформляється актом за підписами представників Станції і Порту.
Жодна зі Сторін не має права відмовитися від підписання акта. У
разі непогодження з актом про це робиться примітка Сторони, яка не
згодна, і викладається мотивоване пояснення незгоди з актом.
8.6. Порт і Залізниця регулярно, один раз на _______ днів,
проводять координаційну нараду з аналізом результатів спільної
роботи і виконання умов цього договору.
8.7. З усіх питань, не передбачених цим договором, Сторони
керуються ЄТП, Статутом залізниць України, Правилами перевезення
вантажів та іншими нормативними актами, що діють на морському,
річковому та залізничному транспорті.
8.8. Усі суперечки, що можуть виникнути в процесі виконання
цього договору, розглядаються у порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
8.9. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і
діє до...
9. Інші умови _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження Сторін:
Залізниця Порт
Печатка Печатка
Дата Дата
Погоджено:
{ Додаток 3 в редакції Наказу Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від
31.01.2004, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 1454 ( z1232-08 ) від 01.12.2008 }

Додаток 4

до пункту 3.3 Правил

обслуговування

залізничних під'їзних колій
Акт
обстеження умов роботи на під'їзній колії і станції примикання
Станція ___________________________________________ залізниці
"__" ______________ р. Комісія у складі: начальник станції ___________________________________________ представник підприємства ____________________________________

(повна назва) інспектор під'їзних колій ___________________________________ _______________________________________________________ залізниці
Представники (у разі потреби): пожежної охорони ____________________________________________ санітарного нагляду _________________________________________ ревізор руху ________________________________________________ дорожній майстер ____________________________________________ провели обстеження транспортного господарства під'їзної колії _________________________________________________________________

(повна назва підприємства)
для укладення договору на експлуатацію під'їзної колії (договору
про подачу та забирання вагонів). Комісія встановила таке:
----------------------------------------------------------------- Питання | Відповіді | -------------------------------+-------------------------------| Назва підприємства - власника | | під'їзної колії | | (контрагента) та міністерства | | (відомства), | | в систему якого входить це | | підприємство | | -------------------------------+-------------------------------| Поштова адреса підприємства | | -------------------------------+-------------------------------| Номер розрахункового рахунку | | підприємства | | і установа, в якій знаходиться | | рахунок | | -------------------------------+-------------------------------| 1. Загальна довжина під'їзної | | колії, м | | у т. ч. довжина від вістря | | пера стрілки примикання до | | знака "Межа під'їзної колії" | | -------------------------------+-------------------------------| 2. Місце примикання під'їзної | | колії, номер стрілки | | примикання, до якої колії | | примикає | | -------------------------------+-------------------------------| 3. Характеристика та технічний | | стан колії | | (рейки, шпали, баласт, штучні | | споруди) | | -------------------------------+-------------------------------| 4. Площа ділянки землі | | (кв. м.), яку зайнято | | під'їзною колією у смузі | | відведення | | -------------------------------+-------------------------------| 5. Обумовлене місце подачі | | вагонів: | | для здавання на під'їзну колію | | для забирання з під'їзної колії| | -------------------------------+-------------------------------| 6. Чиїм локомотивом буде | | виконуватися подача | | вагонів на передавальні колії: | | при подачі | | при забиранні | | -------------------------------+-------------------------------| 7. Чиїм локомотивом | | обслуговується під'їзна колія | | -------------------------------+-------------------------------| 8. Відстань для стягнення | | плати за подачу та | | забирання вагонів | | -------------------------------+-------------------------------| 9. Порядок подачі та | | забирання вагонів | | -------------------------------+-------------------------------| 10. Середньодобова кількість | | вагонів, яка | | передається на під'їзну колію | | -------------------------------+-------------------------------| 11. Кількість подач, яка | | передбачається протягом доби | | -------------------------------+-------------------------------| 12. Назва і кількість вантажів| | (у вагонах), які будуть | | надходити на під'їзну колію і | | відправлятися з неї | | -------------------------------+-------------------------------| 13. Місткість вантажних фронтів| | і строки виконання вантажних | | операцій | | -------------------------------+-------------------------------| 14. Розмір одночасної подачі | | вагонів на під'їзну колію | | -------------------------------+-------------------------------| 15. Порядок передачі | | повідомлень станцією про | | подачу вагонів під | | навантаження, вивантаження | | (хто передає, приймає і | | N телефону) | | -------------------------------+-------------------------------| 16. Порядок передачі | | повідомлень підприємством про | | готовність до забирання | | вагонів (хто передає, | | приймає і N телефону) | | -------------------------------+-------------------------------| 17. Число стояків для наливу | | (зливу), фронт зливу біля | | лотків, наливу біля естакад, | | затрати часу на налив (злив) | | -------------------------------+-------------------------------| 18. Наявність засобів для | | підігрівання вантажів, | | які згущуються та змерзаються | | -------------------------------+-------------------------------| 19. Наявність вагонних вагів, | | їх вантажопідйомність і місце | | розташування, наявність | | дозувальних майданчиків та їх | | розташування | | -------------------------------+-------------------------------| 20. Наявність на під'їзній | | колії маневрових засобів | | -------------------------------+-------------------------------| 21. Наявність вантажних | | механізмів за марками і типами,| | їх характеристика і | | продуктивність | | -------------------------------+-------------------------------| 22. Наявність під'їзних колій | | інших підприємств, які | | примикають до колії власника, | | їх назва та довжина | | -------------------------------+-------------------------------| 23. Інші дані, необхідні для | | розробки договору | | -------------------------------+-------------------------------| 24. Необхідні заходи з | | прискорення обробки вагонів | | та інші пропозиції | | ----------------------------------------------------------------
Начальник станції _______________________________________________
Представник підприємства власника під'їзної колії _______________
Ревізор руху ____________________________________________________
Дорожній майстер ________________________________________________
Інспектор під'їзних колій _____________________________ залізниці
Представники:
пожежної охорони ________________________________________________
санітарного нагляду _____________________________________________
Додаток 5

до пункту 3.7 Правил

обслуговування

залізничних під'їзних колій
Тимчасова угода про подачу та забирання

вагонів на під'їзну колію, що будується
__________________________________________________________________

(найменування підприємства, яке виконує будівництво)
при станції ____________________________________________ залізниці
Місто ________________________, область __________________________
"___" ______________ р. ________________________________ залізниця
(далі - Залізниця) в особі ______________________________________,
який діє на підставі прав, наданих йому посадою, з однієї сторони,
і _______________________________ (далі - Підприємство) в особі ________________________________________, який діє на підставі
прав, наданих йому посадою, з іншої сторони, уклали цю тимчасову
угоду про таке:
1. Згідно із Статутом залізниць України, Правилами
перевезення вантажів і на умовах цієї угоди здійснюється подача і
забирання вагонів на залізничну під'їзну колію, яка будується,
належить __________________________ і примикає до станції _______________ через стрілку N ________.

У межі смуги відведення під'їзною колією і спорудами
Підприємства зайнято ділянку землі площею _________ кв.м. 2. Рух поїздів по під'їзній колії, здійснюється з додержанням
Правил технічної експлуатації залізниць та Тимчасової інструкції з
руху на коліях, що будуються. 3. Подача та забирання вагонів виконується локомотивом __________________

Відстань для нарахування збору за подачу, забирання вагонів _________ км в обидва кінці.

4. Про майбутню подачу вагонів Залізниця повідомляє
Підприємство: _________________________________________________________________

(порядок передачі повідомлення)
5. Приймання, здача вагонів провадиться: _________________________________________________________________

(місце приймання, здавання)
6. На виконання технологічних операцій з вагонами
Підприємству встановлюються такі терміни: _____________________________________ год.

У разі виконання подвійних операцій вагони після вивантаження
вважаються поданими під навантаження через _____ год. _____ хв. з
моменту подачі. 7. Про готовність вагонів до забирання Підприємство
повідомляє залізницю: _________________________________________________________________

(порядок передачі повідомлення) Розмір одночасної подачі _______ вагонів. Розмір партії, що одночасно забирається _______ вагонів. 8. Підприємство за цією угодою сплачує Залізниці: за подачу, забирання вагонів і за маневрову роботу за
ставками, встановленими тарифом; за користування вагонами - згідно із Правилами. Ці платежі вносяться Залізниці: ______________________ ______________________
9. Охорону вагонів і вантажів на під'їзній колії здійснює
Підприємство. 10. Навантаження та вивантаження вагонів на під'їзній колії
виконується з додержанням заходів, які забезпечують схоронність
вантажів і рухомого складу. За втрату або пошкодження рухомого складу залізниць на
під'їзній колії підприємство несе відповідальність згідно із
Статутом залізниць України. 11. Додаткові умови _________________________________________ 12. Ця тимчасова угода укладається терміном на 1 рік з "__" ________________ р. до "__" ____________ р. включно.
Місцезнаходження сторін та банківські реквізити:
Залізниці Підприємства Р/р N _________ Р/р N ________ в _____________ в ____________
Залізниця Підприємство (підпис і печатка) (підпис і печатка)
Додаток 6

до пункту 6.1 Правил

обслуговування залізничних

під'їзних колій
Методика розробки

єдиних технологічних процесів роботи

під'їзних колій і станцій примикання
Загальні положення
ЄТП розробляється з метою надання залізницею своїм партнерам
- вантажовласникам - підприємствам, організаціям, установам,
громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності якісних
транспортних послуг. ЄТП є технологічною основою договірних відносин між
залізницею і власниками під'їзних колій, що виникають при їх
експлуатації і транспортному обслуговуванні. Ця методика розробки ЄТП враховує правові норми Закону
України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ), Статуту
залізниць України ( 457-98-п ), Правил користування вагонами і
контейнерами ( z0165-99 ), Правил перевезень вантажів та інших
нормативних документів. Загальні положення додатка 6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )
Зміст ЄТП
Вступ - мета, задачі, основні принципи організації роботи
під'їзної колії і станції примикання за єдиною технологією.
1. Технічна й експлуатаційна характеристика

станції примикання і під'їзної колії
1.1. Характеристика колійного розвитку, технічних засобів і
пристроїв станції примикання, під'їзної колії основного власника і
його контрагентів Коротка характеристика колій і пристроїв станції примикання,
використовуваних для обслуговування даної під'їзної колії,
приводиться за наведеними в розділі формами. До характеристики
додається схема зазначених у ній колій і розташування пристроїв. Дається характеристика промислових станцій - розташованих у
межах під'їзної колії роздільних пунктів, які мають колійний
розвиток і технічні пристрої, призначених для
приймання-відправлення поїздів, сортування і підбору груп вагонів,
їх технічного обслуговування і комерційного огляду. У цьому й наступних пунктах розділу та в їхніх формах окремо
наводяться перелік і характеристика колій і технічних засобів, що
можуть бути використані в порядку кооперації і взаємодопомоги для
роботи на під'їзній колії і на станції примикання.
Таблиця 1.1
Характеристика колій (парків) станції
----------------------------------------------------------------------- Номер|Спеціалізація | Номери стрілок, |Корисна |Місткість |Примітка | колії| колії | що обмежують |довжина, | у | | | | колію | м |фізичних | | | |-----------------| |вагонах | | | | від | до | | | | | |стрілки|стрілки | | | | -----+--------------+-------+---------+---------+----------+---------| ----------------------------------------------------------------------
Характеристика перегінних колій основного власника під'їзної
колії і його контрагентів дається за наведеною нижче формою, а
характеристика всіх колій станції і парків під'їзної колії - за
формою, наведеною в табл. 1.1. Додається також схема перегонів,
станцій і парків, зазначених у характеристиці.
Таблиця 1.2
Характеристика перегінних колій основного власника

колій і його контрагентів
--------------------------------------------------------------------------------------- Назва |Довжина |Керівний |Засоби |Час ходу поїзда |Вагова норма поїзда | перегону |перегону і |схил, |сигналі- |по перегону, г |в напрямку, т | (якими |кількість |о/оо |зації і |------------------+--------------------| станціями |колій | |зв'язку |парний |непарний |парному | непарному | обмежений)|(одноколійна, | |при русі |напрямок|напрямок | | | |двоколійна), | | | | | | | |км | | | | | | | ----------+--------------+---------+---------+--------+---------+--------+-----------| --------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 1.3
Характеристика під'їзних колій контрагентів основного

власника колії
-------------------------------------------------------------------- Назва |Номер |Загальна | Чиїм локомотивом | підприємства |стрілки |довжина | здійснюється | і організації |примикання |під'їзної |--------------------------| | |колії |Подавання і |Розставляння | | |контрагента,|забирання |вагонів по | | | км |вагонів на |фронтах | | | |передавальні| | | | |колії | | --------------+-----------+------------+------------+-------------| -------------------------------------------------------------------
Характеристика технічних засобів і пристроїв на під'їзній
колії дається на локомотиви, екіпірувальні пристрої, сортувальні
гірки і напівгірки, витяжні колії, стаціонарні засоби для
пересування вагонів та інше за такими формами:
Таблиця 1.4
Локомотиви основного власника
-------------------------------------------------------------- |Серія і | Парк локомотивів |Спеціалізація | Примітка | |номер |--------------------|локомотивів | | |локомотива |інвентарний |робочий| | | |-----------+------------+-------+--------------+------------| --------------------------------------------------------------
У цій формі перераховуються також вагоноштовхачі, маневрові
лебідки й інші засоби пересування вагонів. Інші технічні пристрої характеризуються в таблицях 1.5 - 1.8.
Таблиця 1.5
Екіпірувальні пристрої локомотивів
------------------------------------------------------------------ Назва пристрою |Призначення| Місце | Тривалість |Примітка| | |розташування |екіпірування,| | | | | хв. | | ---------------+-----------+-------------+-------------+--------| -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.6
Характеристика основних пристроїв (гірок,

напівгірок і т.ін.)
------------------------------------------------------------------ Назва | Місце |Призначення | Пропускна | Примітка | |розташування | |спроможність, | | | | |потужність, | | | | |продуктивність,| | | | | ваг./добу | | --------+-------------+------------+---------------+------------| -----------------------------------------------------------------
Аналогічна характеристика технічних засобів подається для
кожного контрагента.
Таблиця 1.7
Характеристика вагових пристроїв -------------------------------------------------------------- |Назва і | Місце | Рід | Час | Примітка | | тип |розташуван- |вантажів, |зважування | | |вагового | ня | що | одного | | |пристрою | |зважуються | вагона, | | | | | | хв | | |---------+------------+-----------+------------+------------| --------------------------------------------------------------
Таблиця 1.8
Характеристика дозувальних пристроїв
-------------------------------------------------------------- |Назва і | Місце |Для яких |Продуктивність | Примітка | | тип |розташування |вантажів | | | |пристрою | | | | | |---------+-------------+---------+---------------+----------| --------------------------------------------------------------
У технічній характеристиці під'їзної колії наводяться дані
про ремонтну базу локомотивного і вагонного господарства. 1.2. Експлуатаційна характеристика під'їзної колії 1.2.1. Розрахункові вагонопотоки Наводяться дані про фактичне навантаження і вивантаження на
всіх вантажних фронтах основного власника і його контрагентів за
минулий рік, за місяцями й основними вантажами, відповідно до
форми табл. 1.9.
Таблиця 1.9

Навантаження і вивантаження _______________________

(рід вантажу, вагона)

на ______________________________________

(назва вантажного фронту)
----------------------------------------------------------------------------------------- Місяць |У середньому за добу, | Максимальний розмір | Мінімальний розмір | |вагонів/тонн | | | |----------------------+---------------------------+---------------------------| |наванта- |виванта- |навантаження |вивантаження |навантаження |вивантаження | | ження |ження | | | | | | | |-------------+-------------+-------------+-------------| | | |дата|вагонів/|дата|вагонів/|дата|вагонів/|дата|вагонів/| | | | |тонн | |тонн | |тонн | |тонн | --------+---------+------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | --------+---------+------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------| Січень | | | | | | | | | | | Лютий | | | | | | | | | | | ... | | | | | | | | | | | Грудень | | | | | | | | | | | --------+---------+------------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------| У серед-| | | - | | - | | - | | - | | ньому | | | | | | | | | | | за рік | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
На підставі підсумкових даних таблиць 1.9 встановлюється
середнє завантаження вагонів (Рв, т) із вантажами що
відправляються (графа 2) чи прибувають (графа 3). За даними місяця з максимальними розмірами вивантаження
встановлюється коефіцієнт нерівномірності немаршрутизованих
вагонопотоків за формулою
2(Nмакс - Nмін)

Кн = 1+ ---------------, (1.1) 3(Nмакс + Nмін)
де Nмакс - максимальний розмір добового вивантаження за рік,
вагонів за добу; Nмін - середньодобове вивантаження для місяця, у якому воно
було мінімальним, вагонів за добу. Формула (1.1) застосовується тільки щодо прибуття. Розрахунковий середньодобовий вагонопотік (у вагонах за добу)
визначається щодо прибуття (вивантаження) Nв і/або відправлення
(навантаження) за формулою
Nв = Nс х Кн, (1.2)
де Nс - середньодобовий вагонопотік прибуття (вивантаження,
підсумок графи 3 табл. 1.9) або відправлення (навантаження,
підсумок графи 2). Розрахунковий добовий вантажопотік (тонн) визначається щодо
прибуття або відправлення за формулою
Qг = Nв х Рв, (1.3)
де Рв - середнє завантаження вагонів що прибули або
відправлені, т. Для визначення розрахункового середньодобового
маршрутизованого вагонопотоку рекомендується брати коефіцієнт
нерівномірності 1,1 - 1,2 (з округленням числа маршрутів до
цілого) для вагонопотоків відправлення. При визначенні розрахункових добових вагонопотоків можуть
використовуватися результати статистичного опрацювання звітних
даних про прибуття і відправлення вагонів і офіційно надані
власником колії дані про прогнозовані вагонопотоки за родами
вантажів. 1.2.2. Баланс рухомого складу на під'їзній колії На підставі розрахункових середньодобових вагонопотоків,
визначених у п. 1.2.1, складається баланс рухомого складу для
кожного вантажного фронту під'їзної колії за формою табл. 1.10:
Таблиця 1.10
Баланс рухомого складу на вантажних фронтах

і в цілому на під'їзній колії основного

власника і контрагентів
------------------------------------------------------------------------------------------- Назва |Вантажна |Розрахунковий| У тому числі | вантаж-|операція | добовий |------------------------------------------------------| ного | |вагонопотік, |криті|платформи|напіввагони|цистерни|ізотермічні|інші | пункту | |усього і за | | | | | | | | | родами | | | | | | | -------+------------+-------------+-----+---------+-----------+--------+-----------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------+------------+-------------+-----+---------+-----------+--------+-----------+-----| А |Вивантаження| | | | | | | | |Навантаження| | | | | | | | |Надлишок | | | | | | | | |порожніх | | | | | | | | |Недостача | | | | | | | | |порожніх | | | | | | | | Б | ... | | | | | | | | -------+------------+-------------+-----+---------+-----------+--------+-----------+-----| Усього |Вивантаження| | | | | | | | |Навантаження| | | | | | | | |Надлишок | | | | | | | | |порожніх | | | | | | | | |Недостача | | | | | | | | |порожніх | | | | | | | | | ... | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
На підставі даних, указаних у табл. 1.10, визначають обсяги
перестановок порожніх вагонів із пунктів вивантаження на пункти
навантаження. Крім того, встановлюють кореспонденцію перевезень вантажів
усередині під'їзної колії (за винятком технологічних перевезень,
які відображають у контактних графіках) між окремими його пунктами
і промисловими станціями за минулий період і на розрахунковий
вагонопотік.
Таблиця 1.11
Кореспонденція порожніх (або навантажених)

вагонопотоків у вагонах у середньому за добу
-------------------------------------------------------------- Пункт забирання | Пункти подачі порожніх вагонів (пункти | порожніх вагонів | навантаження) | (пункт |----------------------------------------| вивантаження) | А | Б | В | ... | Усього | -------------------+-----+-------+-------+-------+----------| А | | | | | | Б | | | | | | В | | | | | | ... | | | | | | -------------------+-----+-------+-------+-------+----------| Усього | | | | | | -------------------------------------------------------------
1.2.3. Максимальна переробна спроможність і коефіцієнт

використання вантажних фронтів
Вихідними для розрахунку зазначених розмірів (основних
характеристик вантажних фронтів) є дані, надані в таблицях 1.12
для кожного вантажного фронту основного власника і контрагентів. Максимальна переробна спроможність кожного вантажного фронту
визначається кількістю вагонів, з якими можуть одночасно
виконуватися вантажні операції, і терміном виконання цих та
допоміжних (підготовчі, завершальні) операцій відповідно до акта
обстеження умов роботи на під'їзній колії і станції примикання
(додаток 4 до пункту 3.3 цих Правил). Середньодобова переробна спроможність вантажного фронту
(вагонів за добу) визначається за формулою: ( Абзац третій пункту
1.2.3 додатка 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )
aр х (24 - Тпер)

Псд = ----------------------, tв х mп -------- + tп
Тр

де aр = 1 - -----; 365

Тр - тривалість перебування вантажно-розвантажувальних машин
у планових ремонтах у середньому протягом року, діб;

Тпер - тривалість регламентованих перерв у роботі вантажного
фронту протягом доби, що враховує також нецілодобовий режим
роботи, год (графа 5 табл. 1.12);

tп - час, необхідний на перестановку навантажених і порожніх
вагонів на вантажному фронті у зв'язку з технологією виконання
вантажних операцій і виробництва, протягом якого вантажні операції
з вагонами, що мають право виходу на зовнішню мережу, не
виконуються, у розрахунку на одну подачу, год;

tв - тривалість вантажної операції з вагоном, год; mф - розмір фронту одночасного навантаження (вивантаження), у
вагонах (графа 12 табл. 1.12); mп - розмір максимальної одночасної подачі на вантажний
фронт, у вагонах (графа 11 табл. 1.12). Тривалість вантажної операції з вагоном tв визначається одним
з трьох способів (за згодою сторін):
1) tв = Рв х Н, де Рв - середнє завантаження вагона, т (табл. 1.9); Н - середня норма часу на вантажопереробку, год/т, відповідно
до "Единых норм выработки и времени на вагонные, автотранспортные
и складские погрузочно-разгрузочные работы" - М.: Транспорт, 1977; 2) tв = Рв/Пе, де Пе - експлуатаційна продуктивність
вантажно-розвантажувальної машини, визначається як 0,7 - 0,8
паспортної або технічної продуктивності, для бригади Пе
встановлюється хронометражем, т/год; 3) tВ встановлюється з урахуванням роду вантажу, вагона і
технології вантажних операцій відповідно до додатка 1 до цієї
методики. ___________________

Примітка. Величини Тр, Тпер і tп враховуються тільки в разі
надання власником колії переконливих обгрунтувань у вигляді
розрахунків і нормативних документів. Величини mф, mп повинні бути
підтверджені актом обстеження під'їзної колії. Коефіцієнт використання вантажного фронту визначається за
формулою.

Кф = -------. Псд (1.5)
Якщо вантажний фронт секціоновано для переробки й збереження
різних вантажів, то розміри mф, mп та інші, що входять до формул
(1.4) і (1.5), враховуються, а значення Псд і Кф і
розраховуються окремо для кожної секції вантажного фронту (кожного
вантажу). Коефіцієнт використання вантажного фронту Кф з урахуванням
усієї номенклатури вантажів, що переробляються, повинен бути менше
одиниці. Рекомендується приймати: Кф = 0,75/0,8, (20/25% - резерв
переробної спроможності).
Таблиця 1.12
Технологічна карта вантажного фронту
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N за |Назва | Засоби механізації | Розмір фронту, |Термін |Розрахунко- |Коефіці- | схемою |вантажу, що |----------------------------------------------------| ваг. |виконання|вий добовий |єнт вико- | |переробля- |Регламен-|Тип |Кількість |Вантажопід-|Експлуата- |-------------------|вантажних|вагонопотік,|ристання | |ється/рід |товані |меха- |механізмів,|йомність, |ційна |Максима-|Одночас- |операцій |Nв, ваг/доб |вантажно- | |/середнє |перерви в|нізму | шт. | т |продуктив- |льної |ного | | |го фронту | |завантажен- |роботі | | | |ність |подачі, |наванта- | | | | |ня вагона |год/доб | | | |Пе, т/год | mп |ження | | | | | | | | | | | |(виванта- | | | | | | | | | | | | ження), | | | | | | | | | | | | mф | | | | -------+------------+---------+------+-----------+-----------+-----------+--------+----------+---------+------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------+------------+---------+------+-----------+-----------+-----------+--------+----------+---------+------------+----------| |Вугілля/пв/ | | | | | | | | | | | | 67,3 | | | | | | | | | | | -------+------------+---------+------+-----------+-----------+-----------+--------+----------+---------+------------+----------| -------+------------+---------+------+-----------+-----------+-----------+--------+----------+---------+------------+----------| -------+------------+---------+------+-----------+-----------+-----------+--------+----------+---------+------------+----------| -------+------------+---------+------+-----------+-----------+-----------+--------+----------+---------+------------+----------| -------+------------+---------+------+-----------+-----------+-----------+--------+----------+---------+------------+----------| -------+------------+---------+------+-----------+-----------+-----------+--------+----------+---------+------------+----------| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пункт 1.2.3 додатка 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )
1.2.4. Обсяги маневрової роботи з подавання, забирання і розставляння вагонів на вантажних фронтах. Норми часу на

маневрову роботу
На підставі даних табл. 1.1 - 1.3, 1.6, 1.11 Посібника з
технічного нормування маневрової роботи з урахуванням передбачених
Інструкцією про порядок обслуговування й організації руху на
під'їзній колії швидкостей руху, встановлених Правилами технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ), додатків 2, 3, 4, 5
до цієї Методики розробляється табл. 1.13.
Таблиця 1.13
Технологічна карта нормування маневрової роботи з подавання,

забирання й розставляння вагонів на вантажних фронтах
-------------------------------------------------------------------------------- N |Назва | Напіврейс |Довжина|Число|Тривалість|Тривалість |Загальна | з/п|операції, |--------------|напів- |ваго-|виконання |додаткових |тривалість,| |чиїм локо-|початок|кінець|рейсу |нів |операції, |операцій, | хв. | |мотивом | | | | |час ходу, | хв.* | | |викону- | | | | | хв. | | | |ється | | | | | | | | ---+----------+-------+------+-------+-----+----------+-----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+----------+-------+------+-------+-----+----------+-----------+-----------| ---+----------+-------+------+-------+-----+----------+-----------+-----------| ------------------------------------------------------------------------------- ________________

* Додаткові операції - переведення стрілок, давання
розпоряджень, випробування автогальм і т.ін.
При нормуванні маневрової роботи повинні бути встановлені
розрахунковим або хронометражним шляхом технічні норми, що
передбачають найкраще використання маневрових локомотивів за
потужністю і часом роботи протягом доби, переробної спроможності
маневрових засобів. При нормуванні маневрової роботи всі операції з поїздами і
вагонами необхідно розділити на такі групи: передача вагонів з передавальних колій на під'їзну колію і
навпаки; розформування передатних поїздів на вхідній промисловій
станції з підбиранням груп вагонів на під'їзній колії відповідно
до плану формування поїздів; передача вагонів із вхідної промислової станції підприємства
на інші станції або пункти вантажної роботи і навпаки; переставляння вагонів на вантажних пунктах; розставляння вагонів на вантажних пунктах, на вантажних
фронтах і забирання їх після виконання вантажних операцій; розформування і формування передатних поїздів на промислових
станціях (якщо це потрібно за технологією); підбирання вагонів на вантажні фронти; операції, пов'язані з подаванням, забиранням і відновленням
сипучості, розігріванням вантажів, що змерзаються та загущаються,
для яких є спеціальні пристрої. На кожну з цих операцій можуть складатися графіки. Якщо маневрові операції на коліях підприємств виконуються
декількома локомотивами, то для кожного локомотива визначається
його район, а також порядок роботи в інших районах. Якщо на підприємстві є внутріцехові перевезення, у єдиному
технологічному процесі зазначається порядок їх виконання. У разі наявності перегонів довжиною більше 3 км між станцією
примикання і вхідною промисловою станцією, а також між
промисловими станціями, порядок руху по яких не відображений у
даній Методиці, норма часу руху по цих перегонах встановлюється
діючими графіками руху і, при потребі, перевіряється дослідною
поїздкою.
2. Організація взаємодії станції примикання і

під'їзної колії
2.1. Порядок подавання й забирання вагонів.

Організація передавальних операцій
Подавання вагонів на під'їзну колію і повернення їх на
станцію примикання здійснюються локомотивами підприємства чи
залізниці за повідомленням або з дотриманням інтервалів часу між
подаваннями. Розмір одночасного подавання (передавання) вагонів на
під'їзну колію визначається місткістю передавальних колій і типом
локомотива. Інтервал між подаваннями (передаваннями) повинен забезпечити
безперервність виконання вантажних операцій. Для підприємств, що не мають достатнього колійного розвитку і
де чергова група вагонів може бути прийнята тільки після забирання
на станцію примикання раніше поданої групи, мінімальний інтервал
між подаваннями (передаваннями), хв, визначається так:
60 х tв х mп mм

Iмін = tпз + tпод + ------------- + ---- х tп + tз, mф mп (2.1)
де tпз - тривалість передавальних операцій (1 хв на вагон,
але не більше 30 хв на всю групу вагонів); tпод, tз - тривалість подавання з передавальних колій на
вантажний фронт і забирання з вантажного фронту на передавальні
колії (за табл. 1.13); mп - визначається за табл. 1.12 (графа 8); mм - кількість вагонів у маршрутній групі, що одночасно
подається на під'їзну колію; tп - час, потрібний на переставлення вагонів під час
виконання вантажних операцій. Для підприємств із достатнім колійним розвитком і за
наявності одної і більше передавальних колій мінімальний інтервал
для розбірних передавань визначається як:
Iмін = tпз + tз, (2.2)
Інтервал між подаваннями (передаваннями) вагонів на бункерний
вантажний фронт, год, визначається так:

Qб х Пб Qп

Iб = ------------ = --, (Пб - Р) х Р Р (2.3)
де Qб - місткість бункера, т; Qп - кількість вантажу в подачі, т; Пб - продуктивність бункера, виходячи з погодинної планової,
але не нижче проектної продуктивності за видобутком (переробкою,
виробництвом), т/год; Р - надходження вантажу в бункер (розрахункова продуктивність
пристрою подавання вантажу зі складу в бункер), т/год.
Передавальні операції можуть виконуватися на: а) станції примикання; б) промисловій станції під'їзної колії; в) станції примикання і під'їзній колії. Вибір місця виконання передавальних операцій визначається: а) колійним розвитком; б) можливим суміщенням операцій; в) мінімальними експлуатаційними витратами. Виконання передавальних операцій у двох пунктах - на станції
примикання і на під'їзній колії - допускається в окремих випадках
при значному вантажообігу, коли обсяг роботи забезпечує повну
зайнятість працівників передавальних пунктів. Якщо підприємство має декілька примикань до залізничних колій
загального користування, то єдиний технологічний процес
розробляється окремо для кожного з таких примикань.
3. Організація вантажної і комерційної роботи
3.1. Порядок установлення часу перебування вагонів на
вантажних фронтах Розрахунковий час перебування вагонів на вантажному фронті
при подаванні-забиранні локомотивом залізниці (у годинах)
визначається за формулою
tв х m

Iзар = ------ + tп. (3.1)
Елементи, що входять у формулу (3.1), визначені у підпунктах
1.2.3 та 2.1. При обслуговуванні під'їзної колії локомотивом власника до
розрахункового часу, визначеного за формулою (3.1), додається час
на виконання передавальних операцій, подавання і забирання вагонів
із/на передавальні колії. Крім того, у розрахунковий час перебування вагонів на
вантажному фронті включається час на зважування вагонів і
дозування вантажів у тих випадках, коли ці операції не можна
виконувати одночасно з навантаженням, що повинно бути підтверджене
власником колії документально. У разі обслуговування під'їзної колії локомотивом залізниці
час перебування вагонів на під'їзній колії обліковується з моменту
передачі вагонів вантажовласнику до моменту приймання їх від
вантажовласника. У разі затримки приймання вагонів залізницею час
затримки вагонів з вини залізниці не враховується у часі
користування вагонами вантажовласником. З під'їзної колії вагони
повертаються групами в такій самій кількості, в якій подавалися.
Допускається приймання вагонів меншими групами в разі відсутності
на під'їзній колії вагонів або при їх поверненні наприкінці
облікової доби. { Абзац п'ятий пункту 3.1 додатка 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерство транспорту та зв'язку
України N 1454 ( z1232-08 ) від 01.12.2008 } При обслуговуванні під'їзної колії локомотивом власника
під'їзної колії облік часу перебування вагонів визначається з
моменту закінчення передавальних операцій до виставлення готових
вагонів на передавальні колії і закінчення передавальних операцій. У разі надходження на під'їзну колію, що обслуговується
локомотивом залізниці, однорідного вантажу групами вагонів або
маршрутами до обліку беруть вагони за максимальною кількістю
одночасного поставлення на вантажний фронт (при вивантаженні на
двох і більше фронтах зараховується сумарна кількість вагонів
одночасного поставлення на вантажні фронти). ( Абзац сьомий пункту
3.1 додатка 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) Вагони кожної групи знімаються з обліку після виставлення їх
на передавальні колії і закінчення передавальних операцій. 3.2. Зважування вагонів і дозування вантажів Визначення маси вантажів, що відправляються, їхнє дозування,
зважування вантажів, що прибувають, здійснюється відповідно до
Статуту залізниць України ( 457-98-п ) і Правил перевезень
вантажів. Зважування вагонів і дозування вантажів, як правило, повинні
здійснюватися одночасно з навантаженням. Якщо зважування і
дозування здійснюються на окремо розташованих дозувально-вагових
пунктах, то слід передбачити заходи щодо скорочення обсягу
дозувальних робіт. Норми часу на зважування і дозування на
дозувальних пунктах для одного вагона у хвилинах не повинні
перевищувати норм, наведених у табл. 3.1
Таблиця 3.1
Норми часу на зважування і дозування вагонів

на вагон (хв)
------------------------------------------------------- | Маневровий пристрій на | Число вагонів у подачі при | | ваговій колії | механізованому дозуванні | | |----------------------------| | | до 24 | більше 24 | |------------------------+-------------+--------------| |Локомотив | 2,8 | 2,5 | |Маневрова лебідка | 3,0 | 2,9 | -------------------------------------------------------
У ці норми включено час на подавання вагонів на платформу
вагів і забирання їх на колії накопичення. Якщо маршрут навантажується на двох і більше вантажних
пунктах, то норма дається тільки на заключну групу вагонів, для
яких здійснюється дозування. Коли зважування вагонів здійснюється без дозування вантажу,
час на зважування встановлюється з розрахунку: 1 - 1,5 хв на вагон при зважуванні з зупинкою без розчеплення
вагонів; 2,5 - 3 хв на фізичний вагон при зважуванні з розчепленням
вагонів. Пропускна спроможність вагонних ваг повинна забезпечувати
зважування вагонів і дозування відповідно до обсягу перевезень.
Визначається вона у вагонах за формулою
60 х Т

Пв = ------, t (3.2)
де Т - час роботи вагового приладу протягом доби за винятком
регламентованих перерв, год; t - час зважування і дозування одного вагона, хв. Якщо кількість вагонів, що підлягають переробці на
дозувальному пункті, буде більше отриманої розрахунком, необхідно
або підвищити переробну спроможність дозувальних засобів, або
збільшити кількість дозувально-вагових пунктів. 3.3. Організація навантаження (вивантаження) маршрутів У разі навантаження (вивантаження) на під'їзній колії
маршрутів повинні бути визначені їх вагові норми та порядок
формування (розформування), число вантажних пунктів, що беруть
участь у навантаженні (вивантаженні), порядок подачі вагонів під
навантаження (вивантаження), час на вантажні операції для груп
вагонів і маршрутів. При цьому визначається найвигідніша кількість
пунктів, що беруть участь у навантаженні (вивантаженні), і
встановлюється порядок розподілу між цими пунктами вагонів, а
також об'єднання їх у маршрут після закінчення вантажних операцій. Порядок розподілу між вантажними пунктами груп вагонів і
об'єднання їх у маршрут після виконання вантажних операцій повинен
забезпечувати мінімальний час очікування (вагоно-години
очікування) після завершення вантажних операцій до початку
об'єднання (формування) маршруту. Для цього складаються
технологічні графіки подавання, виконання вантажних операцій (у
т.ч. подвійних) і об'єднання груп, а тривалість вантажних операцій
з кожною маршрутною групою tмг (год) визначається за формулою
24 х mмг

t = ---------, Пмакс (3.3)
де mмг - кількість вагонів у маршрутній групі; Пмакс - максимальна добова переробна спроможність вантажного
пункту при виконанні даної вантажної операції, визначається згідно
з пунктом 1.2.3 цих Правил. Маршрути з порожніх чи навантажених вагонів формуються
відправником відповідно до ПТЕ і плану формування поїздів. ( Пункт
3.3 додатка 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінтрансу N 54
( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) 3.4. Організація комерційних операцій. Схоронність вагонного
парку При розробці єдиного технологічного процесу необхідно
передбачити завчасні, на підставі взаємної домовленості,
оформлення перевізних документів і передачу їх у товарну контору. Заходи щодо забезпечення схоронності вагонного парку
відображаються в єдиному технологічному процесі відповідно до
Держстандарту "Вагони вантажні магістральних залізниць колії 1520
мм. Загальні вимоги із забезпечення схоронності при виконанні
вантажних і маневрових робіт" (ГОСТ-22235-76).
4. Особливості роботи під'їзної колії і станції

примикання в зимових умовах
Безперебійна робота під'їзної колії в зимових умовах залежить
від своєчасності і якості підготовки транспортного господарства,
проведення технологічних і технічних заходів. З цією метою щорічно в травні-липні на під'їзній колії
спільно зі станцією примикання розробляється комплексний план
заходів щодо підготовки до зими всіх об'єктів транспортного
господарства. Підготовку до зими слід закінчити для підприємств,
що примикають до залізниць I групи, не пізніше 1 жовтня, для
підприємств, що примикають до залізниць II групи - до 1 листопада. Комплексним планом заходів щодо підготовки до зими в разі
потреби повинні бути передбачені особливості організації приймання
і відправлення поїздів, маневрової роботи, подавання і забирання
вагонів з вантажних фронтів, вантажної роботи, у тому числі умови
застосування засобів профілактики при навантаженні вантажів, що
змерзаються, організації вивантаження вантажів, що змерзаються і
згущуються, а також заходи щодо ліквідації "вузьких" місць, що
викликали труднощі в роботі в минулі зими. У комплексний план підготовки до зими повинні включатися
заходи щодо організації снігоборотьби на весь зимовий період для
кожного району, у залежності від колійного розвитку, наявної
техніки, характеру поїздної, вантажної і маневрової роботи. Графік роботи снігоприбиральної техніки погоджується з планом
маневрової роботи з розформування (формування) поїздів, подавання
(забирання) вагонів. План заходів повинен забезпечувати: безперебійні приймання і
відправлення поїздів, виконання маневрової і вантажної роботи в
необхідному обсязі, ефективне використання снігоприбиральної
техніки, технічного оснащення, маневрових пристроїв і локомотивів
станції та під'їзної колії, у тому числі технічних засобів інших
під'їзних колій, що примикають до цієї станції.
5. Заходи щодо поліпшення використання вагонів і

безпеки руху на під'їзній колії і станції

примикання
При розробці єдиного технологічного процесу комісією
проводиться цільовий аналіз роботи під'їзної колії і станції
примикання, спрямований на виявлення "вузьких" місць у роботі, і
визначаються можливості їхньої ліквідації. На підставі цільового
аналізу розробляються організаційно-технічні заходи щодо
підвищення рівня механізації вантажних робіт, схоронності
вагонного парку при виконанні маневрових і вантажних робіт. У плані повинні бути зазначені терміни виконання заходів,
заплановані капітальні вкладення.
6. Оперативне планування і керівництво роботою

під'їзної колії та станції примикання. Контроль

і аналіз виконаної роботи
Планування і керівництво роботою
Оперативний план роботи під'їзної колії і станції примикання
на добу повинен забезпечувати в конкретній обстановці виконання
планів виробництва і перевезень, графіка руху і плану формування
поїздів. Оперативний план установлює: - розміри навантаження (у вагонах і тоннах) та вивантаження
(у вагонах) у цілому на станції і на під'їзній колії; - кількість і час початку і закінчення навантаження
(вивантаження) маршрутів, їхнє призначення і порядок забезпечення
порожніми вагонами; - розміри виконання подвійних вантажних операцій; - регулювальне завдання на надлишок порожніх вагонів. Вихідними даними для складання оперативного плану є: - єдиний технологічний процес роботи під'їзної колії і
станції примикання, договірні умови на експлуатацію під'їзної
колії, план перевезень; - попередня інформація про підхід поїздів і вантажів; - графік руху і план формування поїздів; - план маршрутизації. Інформацію про підхід поїздів і вантажів станція примикання і
під'їзна колія одержують відповідно до встановленого на залізниці
порядку.
Контроль і аналіз виконаної роботи
Як для станції, так і для під'їзної колії технологічним
процесом установлюється порядок аналізу виконаної роботи за зміну
і добу. Аналіз роботи за декаду і місяць проводиться начальником
(заступником начальника) станції разом із керівниками підприємств
(транспортних цехів підприємств). При аналізі роботи розглядаються питання: - результати виконання плану роботи під'їзної колії і станції
примикання, виконання завдань з навантаження вагонів і маршрутів у
загальній кількості та за призначенням; - забезпечення порядку виконання операцій і норм,
установлених єдиним технологічним процесом; - упровадження передових прийомів роботи на станції і
під'їзній колії, ефективність цих прийомів і доцільність їх
поширення; - забезпечення безпеки руху поїздів і маневрової роботи,
схоронності рухомого складу і вантажів. На підставі результатів аналізу вживають заходів щодо
усунення недоліків у роботі, розкривають причини, що їх
породжують, а також намічають шляхи впровадження передових методів
і вдосконалення єдиної технології.
7. Добовий план-графік роботи станції і під'їзної колії
Вихідні дані для складання добового плану-графіка такі: - прийнятий розрахунковий вантажообіг на під'їзній колії; - масштабна схема під'їзної колії і станції примикання; - графік руху поїздів на ділянках, що примикають до станції; - графіки обробки поїздів і груп вагонів після прибуття і
перед відправленням; - розрахункова кількість ниток графіка і розклад руху
передатних поїздів між під'їзною колією і станцією примикання; - експлуатаційна і технічна характеристика під'їзної колії і
відповідного оснащення станції примикання; - розрахункові кореспонденції вантажо- і вагонопотоків між
станцією і під'їзною колією, а також усередині під'їзної колії; - норми часу на виконання технічних і комерційних операцій,
розрахунковий час перебування вагонів на вантажних фронтах; - норми і графіки обробки вагонів на станції і під'їзній
колії; - контактні графіки з нормами часу на вантажні операції з
власними вагонами; - інструктивно-технологічні карти працівників станції і
під'їзної колії; - інструкція про порядок обслуговування й організації руху на
під'їзній колії. Добовий план-графік є документом, що завершує розробку
єдиного технологічного процесу роботи під'їзної колії і станції
примикання.
8. Порядок розробки і коригування ЄТП
ЄТП розробляється комісією у складі працівників залізниці і
підприємства під керівництвом уповноваженого начальником залізниці
працівника. Персональний склад комісії затверджується спільним
наказом (розпорядженням) начальника залізниці і керівника
підприємства (організації). До складу комісії повинні бути обов'язково включені: - від залізниці - представники відділів перевезень,
комерційного, локомотивного, вагонного господарства і ревізор з
безпеки руху; - від підприємства - начальник транспортного цеху або його
заступник. Інші члени комісії призначаються керівником відділення
залізниці і підприємства (організації). До розробки ЄТП має бути проведено обстеження під'їзної
колії, про що складається акт відповідної форми. Для розробки проекту ЄТП керівництво підприємства
(організації) зобов'язане до початку роботи надати комісії: - масштабні схеми під'їзної колії і заводських станцій з
характеристикою головних і станційних колій із зазначенням їхньої
спеціалізації, фронтів навантаження, вивантаження і розташування
вантажних механізмів; - відомість локомотивів, їх серій і потужності; - відомість вантажних пристроїв і механізмів, пристроїв для
відновлення сипучості вантажів і установок для проведення
профілактики проти змерзання вантажів із зазначенням їхньої
паспортної продуктивності; - відомість екіпірувальних, вагових, дозувальних та інших
установок і пристроїв, пов'язаних із навантаженням, вивантаженням
і пересуванням вагонів, характеристику таких пристроїв і
механізмів; - фактичні розміри прибуття і відправлення вантажів (у тоннах
і вагонах) за минулий рік і розміри, передбачені на наступні 3
роки у цілому і з розбивкою за видами вантажів і вантажних
пунктів; - баланс рухомого складу, що прибуває та відправляється з
вантажами, із зазначенням вантажних пунктів під'їзної колії; - Інструкцію про порядок обслуговування й організацію руху на
під'їзній колії; - виписки з технічно-розпорядчих актів промислових станцій; - контактні графіки (у випадках застосування їх для
організації технологічних перевезень); - відомість наявності і порядок використання власного
вагонного парку; - профіль і план перегонів і, при потребі, інших колій; - необхідну проектну документацію і т.ін.; - технічний паспорт підприємства. Залізниця надає комісії: - схему станції примикання; - дані про мінімальні і максимальні розміри прибуття,
відправлення, навантаження і вивантаження за 5 - 7 діб
аналізованого місяця; - дані про навантаження за днями тижня; - перелік і порядок використання технічного оснащення
станції, пов'язаного з обслуговуванням під'їзної колії. На всі матеріали, отримані комісією від залізниці і
підприємства (організації), складається опис у двох примірниках, у
якому зазначається, де зберігаються схеми, відомості та інші
матеріали. Опис підписує голова комісії і представник
підприємства. Один примірник його зберігається у відділенні або в
іншому відповідному підрозділі залізниці, другий - на підприємстві
(організації). Залізниця оформляє всі матеріали розробленого комісією
проекту єдиного технологічного процесу і друкує його в трьох
примірниках. Таким же порядком оформляється протокол коригування
ЄТП. Усі три примірники проекту ЄТП або протоколу коригування ЄТП
підписуються членами комісії, при цьому ті члени комісії, що не
погодилися з окремими положеннями ЄТП, зобов'язані підписати
документ із позначкою проти підпису "З розбіжностями" і додати
перелік розбіжностей з їх обгрунтуваннями. Проект ЄТП або протокол коригування направляється
підприємству в трьох примірниках на затвердження. Якщо
підприємство повернуло незатверджений ЄТП або повернуло його
пізніше встановленого терміну (1 місяць), ЄТП приймається в
редакції залізниці. Єдині технологічні процеси складають наново або коригують у
разі зміни технології, розмірів виробництва або технічного
оснащення станції чи під'їзної колії. У разі відсутності потреби
коригування дія ЄТП продовжується до його переукладання або
коригування, які здійснюються після виникнення потреби в цьому.
( Абзац пункту 8 в редакції Наказу Мінтрансу N 54 ( z0356-04 ) від
31.01.2004 )
Додаток 1

до пункту 1.2.3 Методики

розробки єдиних

технологічних процесів

роботи під'їзних колій і

станцій примикання
Таблиця 1
Час навантаження вантажів засобами відправників на місцях загального та незагального користування немеханізаваним

способом
(у год і хв)
------------------------------------------------------------------ N | Найменування вантажів | При навантаженні в | з/п| | чотиривісні вагони | | |---------------------------| | | криті та | відкриті | | | ізотермічні | | ---+--------------------------------+-------------+-------------| 1 |Тарні та штучні вантажі | 2,15 | 2,15 | 2 |Вантажі, що перевозяться | | | | навалом і насипом без | | | | упаковки: | | | | а) алебастр, гіпс, вапно, | 4,30 | - | | крейда, добрива мінеральні, | | | | цемент | | | | б) банки, пляшки скляні, | 5,25 | - | | вода в пляшках, посуд | | | | глиняний і скляний | | | | в) гравій, земля, пісок, | - | 2,15 | | щебінь | | | | г) доломіт, камінь | - | 2,15 | | будівельний, кокс, руди | | | | різні, вугілля, флюси | | | | ґ) вироби вогнестійкі | 4,30 | - | | фасонні | | | | д) цегла усяка | 3,40 | 2,40 | | е) інші | 3,40 | 3,10 | 3 |Метал | 3,40 | 3,10 | 4 |Автомобілі, трактори, | - | 1,20 | | сільськогосподарські та | | | | інші машини на ходу | | | 5 |Лісні вантажі та дрова | 3,10 | 3,40 | 6 |Живність при навантаженні | 0,55 | - | |в один ярус | | | 7 |М'ясо без упаковки: | | | | охолоджене | 2,00 | - | | морожене при навантаженні у | | | | вагон у | | | | кількості: | | | | до 30 т | 3,00 | - | | понад 30 т | 4,00 | - | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Час вивантаження вантажів засобами одержувачів

на місцях загального та незагального користування

немеханізованим способом
(у год і хв)
------------------------------------------------------------- N | Найменування вантажів | При вивантаженні з | з/п| | чотиривісних вагонів | | |--------------------------| | |критих та | відкритих | | |ізотермічних | | ---+----------------------------+--------------+-----------| 1 |Тарні та штучні вантажі | 2,15 | 2,15 | | | | | 2 |Вантажі, що перевозяться | | | | навалом і насипом без | | | | упаковки: | | | | а) алебастр, гіпс, | 4,05 | - | | вапно, крейда, добрива | | | | мінеральні, цемент | | | | б) банки, пляшки | 5,25 | - | | скляні, вода в пляшках, | | | | посуд глиняний і | | | | скляний | | | | в) гравій, земля, | - | 1,20 | | пісок, щебінь | | | | г) доломіт, камінь | - | 1,50 | | будівельний, кокс, руди | | | | різні, вугілля, флюси | | | | ґ) вироби вогнестійкі | 3,40 | - | | фасонні | | | | д) цегла усяка | 3,10 | 2,40 | | е) інші | 3,10 | 2,40 | | | | | 3 |Метал | 3,10 | 2,40 | | | | | 4 |Автомобілі, трактори, | | | |сільськогосподарські та | - | 0,30 | |інші машини на ходу | | | | | | | 5 |Лісні вантажі та дрова | 3,10 | 3,10 | | | | | 6 |Живність при навантаженні | 0,30 | - | |в один ярус | | | | | | | 7 |М'ясо без упаковки: | | | | охолоджене | 2,00 | - | | морожене при | | | | навантаженні у вагон в | | | | кількості: | | | | до 30 т | 3,00 | - | | понад 30 т | 4,00 | - | ------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Час навантаження вантажів засобами відправників на місцях

загального та незагального користування

механізованим способом
Час навантаження тарно-пакувальних вантажів навантажувачами
вантажопідйомністю до 1,5 т із застосуванням піддонів (у год на
один критий вагон). У час навантаження включено час на підготовчі
та завершальні операції (tпідг + tзав), що дорівнює 0,15 год.
------------------------------------------------------------------ N |Найменування вантажів | З |Пакетами | з/п| |розформуван-| | | |ням пакетів | | ---+-------------------------------------+------------+---------| |Вантажі в мішках і кулях масою | | | |місця: | | | | | | | 1 |до 30 кг | 1,43 | 0,71 | 2 |31-50 кг | 1,31 | 0,65 | 3 |51 кг і більше | 1,16 | 0,58 | | | | | |Вантажі в кипах, тюках, ящиках | | | |відкритих і закритих, бідонах, | | | |пачках масою місця: | | | | | | | 4 |до 30 кг | 1,62 | 0,81 | 5 |31-50 кг | 1,46 | 0,73 | 6 |51-80 кг | 1,40 | 0,70 | 7 |81-100 кг | 1,36 | 0,68 | 8 |101 кг і більше | 1,43 | 0,71 | | | | | |Вантажі катно-діжкові масою місця: | | | | | | | 9 |до 30 кг | 1,62 | 0,81 | 10 |31-50 кг | 1,54 | 0,77 | 11 |51-80 кг | 1,18 | 0,59 | 12 |81-120 кг | 0,91 | 0,46 | 13 |121-300 кг | 1,00 | 0,50 | | | | | 14 |Збірні і дрібнопартійні вантажі в | 1,77 | 0,88 | |різній тарі | | | | | | | | Хімічні шкідливі вантажі | | | | | | | |У мішках масою місця: | | | | | | | 15 |до 30 кг | 1,71 | 0,85 | 16 |31 кг і більше | 1,60 | 0,80 | | | | | |У ящиках масою: | | | | | | | 17 |до 30 кг | 2,00 | 1,00 | 18 |31-50 кг | 1,82 | 0,91 | 19 |51-80 кг | 1,68 | 0,84 | 20 |81 кг і більше | 1,65 | 0,82 | | | | | |У діжках і барабанах масою місця: | | | | | | | 21 |до 30 кг | 1,94 | 0,97 | 22 |31-50 кг | 1,71 | 0,86 | 23 |51-80 кг | 1,40 | 0,70 | 24 |81-120 кг | 1,30 | 0,65 | 25 |121 кг і більше | 1,36 | 0,68 | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Час навантаження великовагових вантажів, контейнерів, металів і металовиробів кранами та автонавантажувачами з вантажозахоплювальними пристроями у вигляді гака

(у год на один фізичний вагон)
-------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування |Кількість|Безкон- |Двокон- |Мостовими|Паровими|Авто- | з/п| вантажів |вантажу |сольними |сольними |електро- |кранами |наван- | | | |козловими|козловими|кранами |і кра- |тажу- | | | |електро- |електро- | |нами з |вачами | | | |кранами |кранами | |ДВЗ на |і ав- | | | | | | |заліз- |токра- | | | | | | |ничному |нами | | | | | | |ходу | | | | |----------------------------------------------| | | | Вантажопідйомністю, т | | | |----------------------------------------------| | | |до 5 |до 5 |від 7,5 |до 5 |від 6 |від 6 |від 3| | | | | |до 10 | |до 10 |до 25 |до 5 | ---+-----------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 1 |Контейнери | 8 шт |0,37 |0,29 | 0,29 |0,26 | 0,26 | 0,29 |0,53 | |всіх типів, |10 шт |0,45 |0,36 | 0,36 |0,32 | 0,32 | 0,36 |0,67 | |завантажені і |12 шт |0,55 |0,43 | 0,43 |0,39 | 0,39 | 0,43 |0,80 | |порожні | | | | | | | | | ---+-----------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 2 |Вантажі в |До 40 |1,26 |1,09 | 1,00 |0,96 | 0,86 | 1,14 |0,92 | |ящиках і | т |1,58 |1,36 | 1,25 |1,20 | 1,07 | 1,43 |1,15 | |незапаковані |40 т і | | | | | | | | |масою місця до |більше | | | | | | | | |3 т | | | | | | | | | ---+-----------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 3 |Те саме масою |До 40 |0,76 |0,67 | 0,63 |0,62 | 0,57 | 0,71 |0,75 | |місця від 3 до | т |0,95 |0,83 | 0,79 |0,77 | 0,72 | 0,88 |0,94 | |6 т |40 т і | | | | | | | | | |більше | | | | | | | | ---+-----------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 4 |Кабель і трос |До 40 |1,17 |1,00 | 0,86 |0,80 | 0,73 | 1,06 |0,86 | |на барабанах | т |1,46 |1,25 | 1,07 |1,00 | 0,91 | 1,33 |1,07 | |масою місця до |40 т і | | | | | | | | |3 т |більше | | | | | | | | ---+-----------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 5 |Те саме масою |До 40 |0,73 |0,63 | 0,60 |0,57 | 0,53 | 0,65 |0,72 | |місця 3 т і | т |0,91 |0,79 | 0,75 |0,71 | 0,67 | 0,81 |0,89 | |більше |40 т і | | | | | | | | | |більше | | | | | | | | ---+-----------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 6 |Труби металеві і |До 25 |0,94 |0,88 | 0,83 |0,79 | 0,68 | 0,88 |0,77 | |асбестоцементні, | т |1,31 |1,23 | 1,17 |1,10 | 0,95 | 1,24 |1,07 | |метал сортовий у |25 т і | | | | | | | | |зв'язках |більше | | | | | | | | ---+-----------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 7 |Рейки, балки, |До 40 |1,33 |1,14 | 1,07 |1,00 | 0,92 | 1,20 |1,01 | |швелери, метал | т |1,67 |1,43 | 1,33 |1,25 | 1,15 | 1,50 |1,26 | |листовий |40 т і | | | | | | | | | |більше | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
______________________

Примітки: 1. При перевезенні вантажів на зчепах час,
зазначений у табл. 2, збільшується пропорційно масі вантажу на
зчепі. 2. У час навантаження включено час (tпідг + tзав), що
дорівнює 0,08 год. 3. При завантаженні вагонів понад 60 т припускається
застосування часу, збільшеного не більше ніж на 10%.
Таблиця 5
Час навантаження металу кранами, обладнаними

електромагнітною плитою (у год на один фізичний вагон)
---------------------------------------------------------------- N | Найменування вантажів | Маса вантажу в вагоні, т | з/п| |-----------------------------| | |менше 40 | 40 і більше | ---+----------------------------+--------------+--------------| 1 |Метал у чушках | 0,80 | 1,00 | 2 |Металобрухт пресований | 0,59 | 0,89 | |(пакетами) | | | 3 |Металобрухт непресований | 0,86 | 1,29 | --------------------------------------------------------------- ________________________

Примітки: 1. Час (tпідг + tзав) прийнято рівним нулю.

2. При завантаженні вагонів понад 60 т припускається
застосування часу, збільшеного не більше ніж на 10%.
Таблиця 6
Час навантаження піску в чотиривісний вагон екскаваторами

при пересуванні вагонів на фронті (у год)
---------------------------------------------------------------- N | Тип |Місткість | Платформи | Напіввагони | з/п|екскаватора |ковшів, | | | | |куб. м | | | ---+-------------+-----------+--------------+-----------------| 1 |Е-10011Д | 1 | 0,16 | 0,22 | 2 |Е-1251, | 1,25 | 0,16 | 0,22 | |Е-1252 | | | | 3 |Е-2503, | 2,5 | 0,10 | 0,14 | |Е-2505 | | | | 4 |ЕКГ-4 | 4 | 0,06 | 0,08 | 5 |ЕКГ-4,6 | 4,6 | 0,05 | 0,07 | --------------------------------------------------------------- __________________

Примітка. У час навантаження включено час на допоміжні
операції.
Таблиця 7
Час навантаження навалочних вантажів (у год

на один чотиривісний вагон)
---------------------------------------------------------------- N | Найменування вантажів | Стріловими кранами і | з/п | |кранами-екскаваторами з | | |грейферами місткістю 1,5 | | | куб. м | | |-------------------------| | |напіввагони | платформи | ----+-------------------------------+-------------+-----------| 1 |Вугілля, сланці горючі, | 0,84 | - | |брикети паливні різні, кокс | | | 2 |Торф | 0,98 | - | 3 |Пісок усякий | 0,71 | 0,60 | 4 |Гравій, щебінь, галька, руда | 0,96 | 0,83 | |всяка | | | 5 |Шлак каменевугільний і | 1,08 | 0,94 | |гранульований, глина суха | | | --------------------------------------------------------------- ____________________

Примітки: 1. При використанні стрілових кранів і
кранів-екскаваторів з грейферами місткістю 2 куб. м час
навантаження зменшується на 10%; з грейферами місткістю 2,5 куб. м
- на 20% і т.д. 2. Час навантаженнями екскаваторами, обладнаними ковшами,
розраховується згідно з методичними вказівками. 3. Час (tпідг + tзав) прийнято рівним нулю.
Таблиця 8
Час навантаження навалочних вантажів портальними та іншими кранами, обладнаними грейферами (у год на один напіввагон)
----------------------------------------------------------------- N | Найменування вантажів |Місткість | Час навантаження | з/п | |грейфера, | на один | | | куб. м | напіввагон, год | | | | | ----+--------------------------+------------+------------------| 1 |Кокс | 2 | 0,53 | | | 3 | 0,42 | | | 4 | 0,35 | | | 5 | 0,31 | | | 6 | 0,27 | ----+--------------------------+------------+------------------| 2 |Коксовий дріб'язок | 2 | 0,44 | | | 3 | 0,34 | | | 4 | 0,29 | | | 5 | 0,25 | | | 6 | 0,23 | ----+--------------------------+------------+------------------| 3 |Вугілля всяке, брикети | 2 | 0,47 | |паливні, сланці горючі | 3 | 0,37 | | | 4 | 0,31 | | | 5 | 0,27 | | | 6 | 0,24 | ----+--------------------------+------------+------------------| 4 |Руда всяка | 2 | 0,28 | | | 3 | 0,22 | | | 4 | 0,19 | ---------------------------------------------------------------- ________________________

Примітка. Час (tпідг + tзав) прийнято рівним нулю.
Таблиця 9
Час навантаження лісоматеріалів основними типами кранів, обладнаних вантажним гаком (у год на один фізичний вагон)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Найменування |Безконсольни-|Двоконсоль- |Двоконсоль- |Мостовими |Мостовими |Кранами на |Автонаван- | з/п |вантажів і рід |ми козловими |ними |ними |електрокра- |електрокра-|залізничному |тажувачами, | | вагона |електрокра- |козловими |козловими |нами ванта- |нами ванта-|ходу, паро- |автокранами | | |нами ванта- |електрокра- |електрокра- |жопідйом- |жопідйом- |вими і |ванатажо- | | |жопідйом- |нами ванта- |нами ванта- |ністю до 5 т|ністю від 6|кранами з |підйомністю | | |ністю до 5 т |жопідйом- |жопідйом- | |до 10 т |ДВЗ |від 3 до 5 т | | | |ністю до 5 т|ністю від 7,5| | |вантажопід- | | | | | |до 10 т | | |йомністю від | | | | | | | | |6 до 10 т, | | | | | | | | |портальними | | | | | | | | |вантажопід- | | | | | | | | |йомністю 10 т | | ----+----------------+-------------+------------+-------------+------------+-----------+--------------+-------------| | Платформа | | | | | | | | | | | | | | | | | |З використанням | | | | | | | | |верхньої | | | | | | | | |звуженої | | | | | | | | |частини обрису | | | | | | | | |завантаження | | | | | | | | 1 |Ліс круглий | 1,63 | 1,49 | 1,28 | 1,37 | 1,23 | 1,41 | 1,10 | 2 |Пиломатеріали | 1,74 | 1,61 | 1,38 | 1,48 | 1,32 | 1,51 | 1,23 | |всякі | | | | | | | | | | | | | | | | | |Без | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |верхньої | | | | | | | | |звуженої | | | | | | | | |частини | | | | | | | | |обрису | | | | | | | | |завантаження | | | | | | | | 3 |Ліс круглий | 1,40 | 1,30 | 1,12 | 1,20 | 1,07 | 1,22 | 0,96 | 4 |Пиломатеріали | 1,37 | 1,27 | 1,09 | 1,17 | 1,05 | 1,20 | 0,97 | |усякі | | | | | | | | | | | | | | | | | |Напіввагон | | | | | | | | | | | | | | | | | |З використанням | | | | | | | | |верхньої | | | | | | | | |звуженої | | | | | | | | |частини обрису | | | | | | | | |завантаження | | | | | | | | 5 |Ліс круглий | 0,99 | 0,90 | 0,78 | 0,84 | 0,75 | 0,86 | 1,00 | 6 |Пиломатеріали | 1,26 | 1,16 | 1,00 | 1,07 | 0,95 | 1,10 | 1,09 | |усякі | | | | | | | | | | | | | | | | | |Без | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |верхньої | | | | | | | | |звуженої | | | | | | | | |частини обрису | | | | | | | | |завантаження | | | | | | | | 7 |Ліс круглий | 0,86 | 0,79 | 0,68 | 0,73 | 0,65 | 0,75 | 0,87 | 8 |Пиломатеріали | 0,98 | 0,90 | 0,78 | 0,83 | 0,74 | 0,86 | 0,85 | |усякі | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _______________________

Примітки: 1. У час вивантаження включено час (tпідг + tзав),
що дорівнює 0,3 год. 2. Час вивантаження автонавантажувачами і автокранами
вантажопідйомністю від 3 до 5 т застосовується за умови
одночасного використання двох механізмів, а при роботі одного
механізму збільшується у 2 рази.
Таблиця 10
Час навантаження насипних зернових вантажів

(у год на один критий вагон)
------------------------------------------------------------------ N | Найменування вантажів | Навантаження через відпускні | з/п| | труби елеватора при | | | продуктивності норії, т/год | | |------------------------------| | | до 50 | понад 50 | ---+-----------------------------+--------------+---------------| 1 | Великовагове зерно (жито, | 0,67 | 0,57 | | пшениця, кукурудза та ін.) | | | 2 | Легковагове зерно (овес, | 0,50 | 0,45 | | ячмінь та ін.) | | | 3 | Соняшники, насіння бавовни, | 0,74 | 0,67 | | висівки, комбікорм | | | ----------------------------------------------------------------- _____________________________

Примітки: 1. Указаний час застосовується при навантаженні
окремих вагонів за умови наявності ємкостей для попередньої
закачки зерна. 2. У час навантаження зерна включено час (tпідг + tзав), що
дорівнює 0,15 год.
Таблиця 11
Час навантаження лісних вантажів баштовим краном,

торфу - торфоперевантажувачем МОГЕС та руди

бокситової - екскаватором ЕКГ-4-61
---------------------------------------------------------------- N | Найменування |Найменування |Час навантаження | з/п | механізмів | вантажів | на один | | | | чотиривісний | | | | вагон, год | | | |-----------------| | | |напів- | плат- | | | |вагони | форми | ----+-------------------+-------------------+--------+--------| 1 |Баштовий |Ліс будівельний | | | |будівельно- |та оздоблювальний | | | |монтажний кран на |круглий та пиляний | | | |рейковому ходу, |всіх розмірів та | | | |вантажопідйом- |порід. Ліс для | | | |ністю 5 т |кріплень: | | | | | з використанням | 1,22 | 1,45 | | |верхньої звуженої | | | | |частини обрису | 0,89 | 1,09 | | |завантаження; | | | | |без використання | | | | |верхньої звуженої | | | | |частини обрису | | | | |завантаження | | | | | | | | 2 |Екскаватор |Руда | 0,08 | - | |ЕКГ-4-61 | | | | |місткістю ковша | | | | |4 куб. м | | | | ---------------------------------------------------------------
_______________

Примітки 1. У час навантаження лісних вантажів уключено час
на підготовчі й завершальні операції (tпідг + tзав), що дорівнює
0,3 год. 2. Час на підготовчі й завершальні операції при навантаженні
руди прийнято рівним нулю.
Таблиця 12
Час навантаження щебеню в чотиривісний вагон

екскаваторами при пересуванні вагонів на фронті (у хв)
------------------------------------------------------------------------- N | Тип |Міст- | Платформи | Напіввагони | з/п|екскаватора |кість |-----------------+-----------------------| | |ковшів, |маневро-|маневро-|маневро- |маневровими | | |куб. м |вими |вими |вими |локомотивами | | | |пристро-|локомот-|пристро- | | | | |ями |ивами |ями | | ---+----------------+--------+--------+--------+---------+-------------| 1 |Е-2001, Е-2002 | 2 | 8,5 | 8,0 | 11,8 | 11,2 | 2 |Е-2005 | 2,25 | 7,6 | 7,1 | 10,6 | 10,0 | 3 |Е-2503, Е-2505 | 2,5 | 6,9 | 6,4 | 9,6 | 9,0 | 4 |СЕ-3 | 3 | 5,8 | 5,3 | 8,1 | 7,5 | 5 |ЕКГ-4 | 4 | 4,7 | 4,2 | 6,6 | 6,0 | 6 |ЕКГ-4,6 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 5,6 | 5,0 | ------------------------------------------------------------------------ ____________________

Примітка. У час навантаження включено час на допоміжні
операції. Час завантаження двоярусної платформи легковими автомобілями
- 15 хв. У час навантаження включено час (tпідг + tзав), що
дорівнює 1 хв. Час навантаження зернових вантажів вагононавантажувачами -
0,56 год на вагон.
Час вивантаження вантажів засобами одержувачів

на місцях загального та незагального користування

механізованим способом
Таблиця 13
Час вивантаження тарно-пакувальних вантажів навантажувачами
вантажопідйомністю до 1,5 т із застосуванням піддонів (у год

на один вагон). У час навантаження включено час

(tпідг + tзав), що дорівнює 0,15 год.
------------------------------------------------------------ N | Найменування вантажів |З форму- |Пакетами | з/п | |ванням | | | |пакетів | | ----+---------------------------------+---------+---------| |Вантажі в мішках і кулях масою | | | |місця: | | | 1 | до 30 кг | 1,43 | 0,71 | 2 | 31-50 кг | 1,31 | 0,65 | 3 | 51 кг і більше | 1,16 | 0,58 | | | | | |Вантажі в кипах, тюках, ящиках | | | |відкритих і закритих, бідонах, | | | |пачках масою місця: | | | 4 | до 30 кг | 1,62 | 0,81 | 5 | 31-50 кг | 1,46 | 0,73 | 6 | 51-80 кг | 1,40 | 0,70 | 7 | 81-100 кг | 1,36 | 0,68 | 8 | 101 кг і більше | 1,43 | 0,71 | | | | | |Вантажі катально-бочкові масою: | | | 9 | до 30 кг | 1,62 | 0,81 | 10 | 31-50 кг | 1,54 | 0,77 | 11 | 51-80 кг | 1,18 | 0,59 | 12 | 81-120 кг | 0,91 | 0,46 | 13 | 121-300 кг | 1,00 | 0,50 | | | | | 14 |Збірні і дрібнопартійні вантажі | 1,77 | 0,88 | |в різній тарі | | | | | | | | Хімічні шкідливі вантажі | | | | | | | |У мішках масою місця: | | | 15 | до 30 кг | 1,71 | 0,85 | 16 | 31 кг і більше | 1,60 | 0,80 | | | | | |У ящиках масою: | | | 17 | до 30 кг | 2,00 | 1,00 | 18 | 31-50 кг | 1,82 | 0,91 | 19 | 51-80 кг | 1,68 | 0,84 | 20 | 81 кг і більше | 1,65 | 0,82 | | | | | |У діжках і барабанах масою | | | |місця: | | | 21 | до 30 кг | 1,94 | 0,97 | 22 | 31-50 кг | 1,71 | 0,86 | 23 | 51-80 кг | 1,40 | 0,70 | 24 | 81-120 кг | 1,30 | 0,65 | 25 | 121 кг і більше | 1,36 | 0,68 | -----------------------------------------------------------
Таблиця 14
Час вивантаження великовагових вантажів, контейнерів, металів і металовиробів кранами та автонавантажувачами з вантажозахоплювальними пристроями у вигляді гака

(у год на один вагон)
------------------------------------------------------------------------------- N |Найменування |Кількість|Безкон- |Двокон- |Мостовими|Паровими|Авто- | з/п | вантажів |вантажу |сольними |сольними |електро- |кранами |наван- | | | |козловими|козловими|кранами |і кра- |тажу- | | | |електро- |електро- | |нами з |вачами | | | |кранами |кранами | |ДВЗ на |і ав- | | | | | | |заліз- |токра- | | | | | | |ничному |нами | | | | | | |ходу | | | | |----------------------------------------------| | | | Вантажопідйомністю, т | | | |----------------------------------------------| | | |до 5 |до 5 |від 7,5 |до 5 |від 6 |від 6 |від 3| | | | | |до 10 | |до 10 |до 25 |до 5 | ----+---------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 1 |Контейнери | 8 шт |0,37 |0,29 | 0,29 | 0,26| 0,26 | 0,29 |0,53 | |всіх типів | 10 шт |0,45 |0,36 | 0,36 | 0,32| 0,32 | 0,36 |0,67 | |завантажені і | 12 шт |0,55 |0,43 | 0,43 | 0,39| 0,39 | 0,43 |0,80 | |порожні | | | | | | | | | ----+---------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 2 |Вантажі в | До | | | | | | | | |ящиках і | 40 т |1,26 |1,09 | 1,00 | 0,96| 0,86 | 1,14 |0,92 | |незапаковані | 40 т і |1,58 |1,36 | 1,25 | 1,20| 1,07 | 1,43 |1,15 | |масою місця до | більше | | | | | | | | |3 т | | | | | | | | | ----+---------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 3 |Те саме масою | До | | | | | | | | |місця від 3 до | 40 т |0,76 |0,67 | 0,63 | 0,62| 0,57 | 0,71 |0,75 | |6 т | 40 т і |0,95 |0,83 | 0,79 | 0,77| 0,72 | 0,88 |0,94 | | | більше | | | | | | | | ----+---------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 4 |Кабель і трос | До | | | | | | | | |на барабанах | 40 т |1,17 |1,00 | 0,86 | 0,80| 0,73 | 1,06 |0,86 | |масою місця до | 40 т і |1,46 |1,25 | 1,07 | 1,00| 0,91 | 1,33 |1,07 | |3 т | більше | | | | | | | | ----+---------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 5 |Те саме масою | До | | | | | | | | |місця 3 т і | 40 т |0,73 |0,63 | 0,60 | 0,57| 0,53 | 0,65 |0,72 | |більше | 40 т і |0,91 |0,79 | 0,75 | 0,71| 0,67 | 0,81 |0,89 | | | більше | | | | | | | | ----+---------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 6 |Труби металеві | До | | | | | | | | |і асбестоцем- | 25 т |0,94 |0,88 | 0,83 | 0,79| 0,69 | 0,88 |0,77 | |ентні, метал | 25 т і |1,31 |1,23 | 1,17 | 1,10| 1,10 | 0,95 |1,07 | |сортовий у | більше | | | | | | | | |в'язках | | | | | | | | | ----+---------------+---------+-----+-----+--------+-----+------+------+-----| 7 |Рейки, балки, | До | | | | | | | | |швелери, метал | 40 т |1,33 |1,14 | 1,07 |1,00 | 0,92 | 1,20 |1,01 | |листовий | 40 т і |1,67 |1,43 | 1,33 |1,25 | 1,15 | 1,50 |1,26 | | | більше | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ ____________________

Примітки: 1. При перевезенні вантажів на зчепах час,
зазначений у табл. 2, збільшується пропорційно масі вантажу на
зчепі. 2. У час вивантаження включено час (tпідг + tзав), що
дорівнює 0,08 год. 3. При завантаженні вагонів понад 60 т припускається
застосування часу, збільшеного не більше ніж на 10%.
Таблиця 15
Час вивантаження металу кранами, обладнаними

електромагнітною плитою (у год на один фізичний вагон)
-------------------------------------------------------------- N | Найменування вантажів | Маса вантажу в вагоні, т | з/п | |---------------------------| | | менше 40 | 40 і більше | ----+---------------------------+------------+--------------| 1 |Метал у чушках | 0,80 | 1,00 | ----+---------------------------+------------+--------------| 2 |Металобрухт пресований | 0,59 | 0,89 | |(пакетами) | | | ----+---------------------------+------------+--------------| 3 |Металобрухт непресований | 0,86 | 1,29 | ------------------------------------------------------------- ______________________

Примітки: 1. Час (tпідг + tзав) прийнято рівним нулю.

2. При завантаженні вагонів понад 60 т припускається
застосування часу, збільшеного не більше ніж на 10%.
Таблиця 16
Час вивантаження навалочних вантажів портальними та

іншими кранами, обладнаними грейферами (у год на

один напіввагон)
------------------------------------------------------------ N | Найменування вантажів |Місткість |Час вивантаження | з/п | |грейфера, | на один | | | куб. м | напіввагон, год | ----+-----------------------+----------+------------------| 1 |Кокс | 2 | 0,70 | | | 3 | 0,52 | ----+-----------------------+----------+------------------| 2 |Коксовий дріб'язок | 2 | 0,58 | | | 3 | 0,44 | ----+-----------------------+----------+------------------| 3 |Вугілля, брикети | 2 | 0,63 | |паливні, сланці горючі | 3 | 0,48 | ----+-----------------------+----------+------------------| 4 |Руда | 2 | 0,38 | | | 3 | 0,32 | ----------------------------------------------------------- __________________

Примітка. У час вивантаження включено час (tпідг + tзав), що
дорівнює 0,1 год.
Таблиця 17
Час вивантаження навалочних вантажів
-------------------------------------------------------------------- N |Найменування вантажів |На підвищених | Стріловими кранами | з/п| |коліях та |і кранами-ескаваторами| | |естакадах, |з грейферами місткістю| | |приймальних | 1,5 куб. м, год | | |бункерах і | | | |траншеях (у год | | | |на всю групу | | | |напіввагонів на | | | | фронті) | | | |----------------+----------------------| | | на | на два |на один | на одну | | | один | боки | напів- | платформу | | | бік | | вагон | | ---+----------------------+------+---------+--------+-------------| 1 |Вугілля всяке, | 0,67 | 0,43 | 0,97 | - | |кокс, брикети паливні | | | | | |всякі | | | | | |у тому числі | | | | | |антрацит-плита | 0,90 | 0,52 | - | - | 2 |Торф | 0,85 | 0,42 | 1,18 | - | 3 |Шлак усякий | 1,05 | 0,63 | 1,26 | 1,11 | 4 |Пісок усякий | 0,45 | 0,29 | 0,81 | 0,69 | 5 |Гравій, щебінь, | 0,52 | 0,32 | 1,11 | 1,00 | |руда всяка, флюси, | | | | | |мраморна крихта, | | | | | |керамзит, термозит, | | | | | |мінеральні добрива | | | | | 6 |Цукровий буряк та | - | 0,52 | - | - | |інші коренеплоди | | | | | 7 |Котуни, агломерат | - | 0,07 | - | - | ------------------------------------------------------------------- ___________________

Примітки: 1. При використанні стрілових кранів і
кранів-екскаваторів з грейферами місткістю 2 куб. м час
вивантаження зменшується на 10%; з грейферами місткістю 2,5 куб. м
- на 20%. 2. Час вивантаженнями екскаваторами, обладнаними ковшами,
розраховується згідно з методичними вказівками. 3. У час вивантаження включено (tпідг + tзав), що дорівнює:
0,1 год - при використанні стрілових кранів і кранів-екскаваторів;
0,12 год - на підвищених коліях (на два боки); 0,15 год - на
підвищених коліях (на один бік). 4. Для підприємств із середньодобовим вивантаженням
навалочних вантажів до трьох вагонів включно, при надходженні
збільшеної групи вагонів чи маршруту, час вивантаження
напіввагонів через нижні люки збільшується пропорційно додатковій
(більше трьох) кількості одночасно встановлених на фронті вагонів. 5. Час на вивантаження котунів та агломерату встановлено для
вагонів-хоперів.
Таблиця 18
Час вивантаження вантажів спеціальними механізмами

(у год на один чотиривісний вагон)
------------------------------------------------------- | N | Найменування вантажів |Вагоноперекидачи | |з/п| | різних типів | |---+-------------------------------+-----------------| | 1 |Вугілля різне, металургійний | 0,06 | | |вапняк, щебінь, пісок, гравій, | | | |кварцит, доломіт, кокс усякий | | | 2 |Руда всяка | 0,07 | | 3 |Шлак усякий | 0,15 | ------------------------------------------------------- __________________

Примітки: 1. Час вивантаження встановлений з урахуванням часу
на закріплення вагона. 2. У час вивантаження включено час (tпідг + tзав), що
дорівнює 0,008 год.
Таблиця 19
Час вивантаження лісоматеріалів кранами, обладнаними

вантажним гаком (у год на один вагон)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Найменування |Безконсольни-|Двоконсоль- |Двоконсоль- |Мостовими |Мостовими |Кранами на |Автонаван- | з/п |вантажів і рід |ми козловими |ними |ними |електрокра- |електрокра-|залізничному |тажувачами, | | вагона |електрокра- |козловими |козловими |нами ванта- |нами ванта-|ходу, паро- |автокранами | | |нами ванта- |електрокра- |електрокра- |жопідйом- |жопідйом- |вими і |ванатажо- | | |жопідйом- |нами ванта- |нами ванта- |ністю до 5 т|ністю від 6|кранами з |підйомністью | | |ністю до 5 т |жопідйом- |жопідйом- | |до 10 т |ДВЗ |від 3 до 5 т | | | |ністю до 5 т|ністю від 7,5| | |вантажопід- | | | | | |до 10 т | | |йомністю від | | | | | | | | |6 до 10 т, | | | | | | | | |портальними | | | | | | | | |вантажопід- | | | | | | | | |йомністю 10 т | | ----+----------------+-------------+------------+-------------+------------+-----------+--------------+-------------| |Платформа | | | | | | | | | | | | | | | | | |З використанням | | | | | | | | |верхньої | | | | | | | | |звуженої | | | | | | | | |частини обрису | | | | | | | | |завантаження | | | | | | | | 1 |Ліс круглий | 1,24 | 1,14 | 0,98 | 1,06 | 0,95 | 1,09 | 0,97 | 2 |Пиломатеріали | 1,33 | 1,23 | 1,06 | 1,14 | 1,02 | 1,17 | 1,08 | |усякі | | | | | | | | | | | | | | | | | |Без | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |верхньої | | | | | | | | |звуженої | | | | | | | | |частини обрису | | | | | | | | |завантаження | | | | | | | | 3 |Ліс круглий | 1,08 | 0,99 | 0,86 | 0,92 | 0,83 | 0,94 | 0,85 | 4 |Пиломатеріали | 1,05 | 0,97 | 0,84 | 0,90 | 0,81 | 0,92 | 0,86 | |всякі | | | | | | | | | | | | | | | | | |Напіввагон | | | | | | | | | | | | | | | | | |З використанням | | | | | | | | |верхньої | | | | | | | | |звуженої | | | | | | | | |частини обрису | | | | | | | | |завантаження | | | | | | | | 5 |Ліс круглий | 1,33 | 1,23 | 1,06 | 1,14 | 1,01 | 1,17 | 1,13 | 6 |Пиломатеріали | 1,63 | 1,30 | 1,26 | 1,39 | 1,24 | 1,44 | 1,28 | |всякі | | | | | | | | | | | | | | | | | |Без | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |верхньої | | | | | | | | |звуженої | | | | | | | | |частини обрису | | | | | | | | |завантаження | | | | | | | | 7 |Ліс круглий | 1,16 | 1,07 | 0,92 | 0,99 | 0,88 | 1,01 | 0,98 | 8 |Пиломатеріали | 1,27 | 1,17 | 0,98 | 1,08 | 0,97 | 1,12 | 1,00 | |всякі | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____________________

Примітки: 1. У час вивантаження включено час (tпідг + tзав),
що дорівнює 0,3 год. 2. Час вивантаження автонавантажувачами і автокранами
вантажопідйомністю від 3 до 5 т застосовується за умови
одночасного використання двох механізмів, а при роботі одного
механізму збільшується у 2 рази.
Таблиця 20
Час вивантаження насипних зернових вантажів

(у год на один вагон)
------------------------------------------------------------------ N | Найменування |Вагонорозван- |Механічні| Інерційні | з/п| вантажів | тажувач |спарені |вагонорозванта-| | |продуктивніс- | лопати | жувачі ІРМ6, | | |тю 100 т/год | ВНІТО | ІРМ7 | | | і більше | | | ---+-------------------+--------------+---------+---------------| 1 |Зерно всяке | 0,64 | 0,80 | 0,32 | | (жито, пшениця, | | | | | ячмінь, овес і | | | | | т.ін.) | | | | 2 |Соняшник, насіння | 0,63 | 0,78 | - | | бавовни, | | | | | висівки, | | | | | комбікорм | | | | 3 |Кукурудза в качанах| 0,66 | 0,82 | - | ----------------------------------------------------------------- _______________________

Примітки: 1. У час вивантаження зернових вантажів
вагонорозвантажувачами і механічними лопатами включено час
(tпідг + tзав), що дорівнює 0,15 год. 2. У час вивантаження зерна інерційними
вагонорозвантажувачами ІРМ включено час (tпідг + tзав), що
дорівнює 0,1 год.
Таблиця 21
Час вивантаження з вагона-мінераловоза (у хв)
---------------------------------------------------------------- Найменування |Одного вагона у | Одночасно | вантажу | спеціально | розвантажуваної групи | | обладнані | вагонів на підвищених | | приймальні | коліях і траншейних | |одинарні бункери | складах | -------------------+------------------+-----------------------| Мінеральні добрива | 6,0 | 9,0 | --------------------------------------------------------------- _________________

Примітка. У час вивантаження включено час на підготовчі та
завершальні операції. Час вивантаження легкових автомобілів своїм ходом з
двоярусної платформи становить 10 хв (ураховуючи час (tпідг +
tзав), що дорівнює 1 хв). При надходженні груп спеціальних двоярусних платформ до
встановленого часу додається нормативний час на розвантаження
кожного наступного спецвагона, що дорівнює 2 хв. Зазначений час
додається зростаючим порядком, тобто перша платформа має бути
вивантажена за 10 хв, друга - за 10 + 2 хв, третя за 14 хв і т.д.,
але не більше 20 хв на одну платформу. Швидкість руху легкових автомобілів при в'їзді на вагон і
переїзді з вагона у вагон встановлюються згідно з загальними
вимогами з забезпечення збережності при проведенні
вантажнорозвантажувальних і маневрових робіт. Час вивантаження мінеральних добрив із критого вагона
машинами МВС становить 2,15 год (враховуючи час (tпідг + tзав), що
дорівнює 0,15 год). Час вивантаження хопера-цементовоза становить 36 хв
(ураховуючи час на підготовчі, завершальні та допоміжні операції). Час вивантаження цистерни-цементовоза становить 1,25 год
(ураховуючи час на підготовчі, завершальні та допоміжні операції).
Додаток 2

до пункту 1.2.4 Методики

розробки єдиних

технологічних процесів

роботи під'їзних колій

і станцій примикання
Норми часу на виконання напіврейсів локомотивами

між станцією примикання (або промисловими станціями)

і окремими вантажними пунктами
Тепловози й електровози
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Довжина | Тривалість непіврейсу, хв, при розмірі маневрового складу у вагонах | напів- |----------------------------------------------------------------------------------------| рейсу, м |0-1 |2-3 |4-6 |7-8 |9-11 |12-13|14-16|17-18|19-21|22-23|24-26|27-28|29-31|32-34|35-36| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| а) Гальма в складі включено | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| До 50 |0,57|0,59 |0,67 |0,64 |0,66 |0,69 |0,71 |0,74 |0,76 |0,79 |0,81 |0,84 |0,86 |0,89 |0,91 | 51-70 |0,65|0,68 |0,70 |0,74 |0,76 |0,80 |0,82 |0,86 |0,88 |0,92 |0,95 |0,99 |1,00 |1,04 |1,08 | 71-100 |0,73|0,75 |0,79 |0,83 |0,86 |0,90 |0,93 |0,97 |1,00 |1,04 |1,07 |1,11 |1,14 |1,18 |1,21 | 101-140 |0,83|0,84 |0,89 |0,94 |0,97 |1,02 |1,05 |1,09 |1,13 |1,17 |1,21 |1,25 |1,29 |1,33 |1,37 | 141-200 |0,92|0,94 |0,99 |1,04 |1,08 |1,13 |1,17 |1,22 |1,26 |1,31 |1,35 |1,40 |1,44 |1,49 |1,53 | 201-260 |1,02|1,04 |1,10 |1,16 |1,20 |1,26 |1,30 |1,36 |1,40 |1,46 |1,50 |1,56 |1,60 |1,66 |1,70 | 261-320 |1,12|1,14 |1,21 |1,27 |1,32 |1,36 |1,43 |1,49 |1,54 |1,60 |1,65 |1,71 |1,76 |1,82 |1,87 | 321-380 |1,24|1,26 |1,33 |1,40 |1,45 |1,50 |1,57 |1,64 |1,69 |1,76 |1,81 |1,88 |1,93 |2,00 |2,05 | 381-460 |1,35|1,37 |1,45 |1,52 |1,58 |1,66 |1,71 |1,78 |1,84 |1,91 |1,97 |2,04 |2,10 |2,17 |2,23 | 461-540 |1,47|1,49 |1,58 |1,66 |1,72 |1,80 |1,86 |1,94 |2,00 |2,08 |2,14 |2,22 |2,28 |2,36 |2,42 | 541-620 |1,59|1,62 |1,71 |1,80 |1,86 |1,95 |2,01 |2,10 |2,16 |2,25 |2,31 |2,40 |2,46 |2,55 |2,61 | 621-700 |1,72|1,75 |1,85 |1,95 |2,01 |2,11 |2,17 |2,26 |2,33 |2,42 |2,49 |2,58 |2,65 |2,74 |2,81 | 701-800 |1,85|1,88 |1,99 |2,09 |2,16 |2,26 |2,33 |2,43 |2,50 |2,60 |2,67 |2,77 |2,84 |2,94 |3,01 | 801-900 |2,00|2,03 |2,14 |2,25 |2,32 |2,42 |2,50 |2,60 |2,68 |2,78 |2,86 |2,96 |3,04 |3,14 |3,22 | 901-1000 |2,14|2,18 |2,29 |2,40 |2,48 |2,59 |2,67 |2,78 |2,86 |2,97 |3,05 |3,16 |3,24 |3,35 |3,43 | 1001-1100 |2,29|2,33 |2,45 |2,57 |2,65 |2,77 |2,85 |2,97 |3,05 |3,17 |3,25 |3,37 |3,45 |3,57 |3,65 | 1101-1200 |2,44|2,48 |2,61 |2,84 |2,82 |2,94 |3,03 |3,15 |3,24 |3,36 |3,45 |3,57 |3,66 |3,78 |3,87 | 1201-1300 |2,60|2,65 |2,78 |2,91 |3,00 |3,13 |3,22 |3,35 |3,44 |3,57 |3,66 |3,79 |3,88 |4,01 |4,10 | 1301-1400 |2,77|2,81 |2,95 |3,09 |3,18 |3,31 |3,41 |3,64 |3,64 |3,77 |3,87 |4,00 |4,10 |4,23 |4,33 | 1401-1500 |2,94|2,99 |3,13 |3,27 |3,39 |3,51 |3,61 |3,75 |3,85 |3,99 |4,09 |4,23 |4,33 |4,47 |4,57 | 1501-1600 |3,11|3,16 |3,31 |3,46 |3,56 |3,71 |3,81 |3,96 |4,06 |4,21 |4,31 |4,46 |4,56 |4,71 |4,81 | 1601-1700 |3,29|3,34 |3,50 |3,66 |3,76 |3,91 |4,02 |4,17 |4,23 |4,43 |4,54 |4,69 |4,80 |4,95 |5,06 | 1701-1800 |3,48|3,54 |3,72 |3,86 |3,97 |4,13 |4,24 |4,40 |4,51 |4,67 |4,78 |4,94 |5,05 |5,21 |5,32 | 1801-1900 |3,69|3,74 |3,91 |4,08 |4,19 |4,35 |4,47 |4,63 |4,75 |4,91 |5,03 |5,19 |5,31 |5,47 |5,59 | 1901-2000 |3,90|3,96 |4,12 |4,30 |4,42 |4,59 |4,71 |4,88 |5,00 |5,17 |5,29 |5,46 |5,58 |5,75 |5,87 | 2001-2200 |4,12|4,18 |4,36 |4,54 |4,66 |4,84 |4,96 |5,14 |5,26 |5,44 |5,56 |5,74 |5,86 |6,04 |6,16 | 2201-2400 |4,35|4,41 |4,60 |4,79 |4,91 |5,09 |5,22 |5,40 |5,53 |5,71 |5,84 |6,02 |6,15 |6,33 |6,46 | 2401-2600 |4,59|4,66 |4,85 |5,04 |5,17 |5,36 |5,49 |5,68 |5,81 |6,00 |6,13 |6,32 |6,45 |6,64 |6,77 | 2601-2800 |4,85|4,92 |5,11 |5,31 |5,44 |5,36 |5,77 |5,96 |6,10 |6,29 |6,46 |6,62 |6,76 |6,95 |7,09 | 2801-3000 |5,11|5,18 |5,38 |5,58 |5,72 |5,92 |6,06 |6,26 |6,40 |6,60 |6,74 |6,94 |7,08 |7,28 |7,42 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| б) Гальма в складі не включено | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| До 50 |0,57|0,60 |0,63 |0,64 |0,70 |0,74 |0,77 |0,81 |0,84 |0,88 |0,91 |0,95 |0,98 |1,02 |1,05 | 51-70 |0,66|0,69 |0,73 |0,78 |0,82 |0,87 |0,91 |0,96 |1,00 |1,05 |1,09 |1,14 |1,18 |1,23 |1,27 | 71-100 |0,74|0,79 |0,83 |0,90 |0,94 |1,01 |1,05 |1,12 |1,16 |1,23 |1,27 |1,34 |1,38 |1,45 |1,49 | 101-140 |0,84|0,89 |0,94 |1,02 |1,07 |1,15 |1,20 |1,28 |1,33 |1,41 |1,46 |1,54 |1,59 |1,77 |1,82 | 141-200 |0,93|0,99 |1,05 |1,14 |1,20 |1,29 |1,35 |1,44 |1,50 |1,59 |1,65 |1,74 |1,80 |1,89 |1,95 | 201-260 |1,03|1,10 |1,17 |1,27 |1,34 |1,44 |1,51 |1,61 |1,68 |1,78 |1,85 |1,95 |2,02 |2,12 |2,19 | 261-320 |1,14|1,21 |1,29 |1,40 |1,48 |1,59 |0,67 |1,78 |1,86 |1,97 |2,05 |2,16 |2,24 |2,35 |2,43 | 321-380 |1,25|1,34 |1,42 |1,55 |1,63 |1,76 |1,84 |1,97 |2,05 |2,18 |2,26 |2,39 |2,47 |2,60 |2,68 | 381-460 |1,37|1,46 |1,55 |1,69 |1,78 |1,92 |2,01 |2,15 |2,24 |2,38 |2,47 |2,61 |2,70 |2,84 |2,93 | 461-540 |1,45|1,59 |1,69 |1,84 |1,94 |2,09 |2,19 |2,34 |2,44 |2,59 |2,69 |2,84 |2,94 |3,09 |3,19 | 541-620 |1,61|1,72 |1,83 |1,99 |2,12 |2,26 |2,37 |2,53 |2,64 |2,80 |2,91 |3,07 |3,18 |3,34 |3,45 | 621-700 |1,75|1,86 |1,98 |2,15 |2,27 |2,44 |2,56 |2,73 |2,85 |3,02 |3,14 |3,31 |3,43 |3,60 |3,72 | 701-800 |1,88|2,01 |2,13 |2,32 |2,44 |2,63 |2,75 |2,94 |3,06 |3,25 |3,37 |3,56 |3,68 |3,87 |3,99 | 801-900 |2,03|2,16 |2,29 |2,49 |2,62 |2,82 |2,95 |3,15 |3,28 |3,48 |3,61 |3,81 |3,94 |4,14 |4,27 | 901-1000 |2,17|2,31 |2,45 |2,66 |2,80 |3,01 |3,15 |3,36 |3,50 |3,71 |3,85 |4,06 |4,20 |4,41 |4,55 | 1001-1100 |2,32|2,47 |2,62 |2,84 |2,99 |3,21 |3,36 |3,58 |3,73 |3,95 |4,10 |4,32 |4,47 |4,69 |4,84 | 1101-1200 |2,48|2,63 |2,79 |3,02 |3,18 |3,41 |3,57 |3,80 |3,96 |4,19 |4,35 |4,58 |4,74 |4,97 |5,13 | 1201-1300 |2,64|2,81 |2,97 |3,22 |3,38 |3,63 |3,79 |4,04 |4,20 |4,45 |4,61 |4,86 |5,02 |5,27 |5,43 | 1301-1400 |2,81|2,98 |3,15 |3,41 |3,58 |3,84 |4,01 |4,27 |4,44 |4,71 |4,87 |5,13 |5,30 |5,56 |5,73 | 1401-1500 |2,98|3,16 |3,34 |3,61 |3,79 |4,06 |4,24 |4,51 |4,69 |4,96 |5,14 |5,41 |5,59 |5,86 |6,04 | 1501-1600 |3,15|3,34 |3,53 |3,81 |4,00 |4,28 |4,47 |4,75 |4,94 |5,22 |5,41 |5,69 |5,88 |6,16 |6,35 | 1601-1700 |3,34|3,53 |3,73 |4,02 |4,22 |4,51 |4,71 |5,00 |5,20 |5,49 |5,69 |5,98 |6,18 |6,47 |6,67 | 1701-1800 |3,53|3,74 |3,94 |4,25 |4,45 |4,76 |4,96 |5,27 |5,47 |5,78 |5,98 |6,29 |6,49 |6,80 |7,00 | 1801-1900 |3,74|3,95 |4,16 |4,48 |4,69 |5,01 |5,22 |5,54 |5,75 |6,07 |6,28 |6,60 |6,81 |7,13 |7,34 | 1901-2000 |3,95|4,17 |4,39 |4,72 |4,94 |5,27 |5,49 |5,82 |6,04 |6,37 |6,59 |6,92 |7,14 |7,47 |7,69 | 2001-2200 |4,17|4,40 |4,63 |4,97 |5,20 |5,54 |5,77 |6,11 |6,34 |6,68 |6,91 |7,25 |7,48 |7,82 |8,05 | 2201-2400 |4,41|4,64 |4,88 |5,23 |5,47 |5,82 |6,06 |6,41 |6,65 |7,00 |7,24 |7,59 |7,83 |8,18 |8,42 | 2401-2600 |4,65|4,90 |5,14 |5,51 |5,75 |6,12 |6,36 |6,73 |6,97 |7,34 |7,58 |7,95 |8,19 |8,56 |8,80 | 2601-2800 |4,91|5,16 |5,41 |5,79 |6,04 |6,42 |6,67 |7,05 |7,30 |7,68 |7,93 |8,31 |8,56 |8,94 |9,19 | 2801-3000 |5,17|5,43 |5,69 |6,08 |6,34 |6,73 |6,99 |7,38 |7,64 |8,03 |8,29 |8,68 |8,94 |9,33 |9,59 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3

до пункту 1.2.4 Методики

розробки єдиних технологічних

процесів роботи під'їзних

колій і станцій примикання
Норми часу на виконання напіврейсів локомотивами з обмеженнями
Тепловози й електровози
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Довжина | Тривалість непіврейсу, хв, при розмірі маневрового складу у вагонах | напів- |----------------------------------------------------------------------------------------| рейсу, м |0-1 |2-3 |4-6 |7-8 |9-11 |12-13|14-16|17-18|19-21|22-23|24-26|27-28|29-31|32-34|35-36| ---------------------------------------------------------------------------------------------------| а) Гальма в складі включено | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| До 50 |0,84|0,86 |0,89 |0,91 |0,94 |0,96 |0,99 |1,01 |1,04 |1,06 |1,09 |1,11 |1,14 |1,16 |1,18 | 51-70 |0,96|0,99 |1,02 |1,05 |1,08 |1,11 |1,14 |1,17 |1,20 |1,23 |1,26 |1,29 |1,32 |1,35 |1,37 | 71-100 |1,10|1,13 |1,17 |1,20 |1,24 |1,27 |1,30 |1,34 |1,38 |1,41 |1,45 |1,48 |1,52 |1,55 |1,58 | 101-140 |1,27|1,30 |1,34 |1,38 |1,42 |1,46 |1,50 |1,54 |1,58 |1,62 |1,66 |1,70 |1,74 |1,78 |1,81 | 141-200 |1,46|1,49 |1,54 |1,58 |1,63 |1,67 |1,72 |1,76 |1,81 |1,85 |1,90 |1,94 |1,94 |2,03 |2,07 | 201-260 |1,67|1,71 |1,77 |1,82 |1,88 |1,93 |1,99 |2,04 |2,10 |2,15 |2,21 |2,26 |2,32 |2,37 |2,42 | 261-320 |1,87|1,92 |1,98 |2,04 |2,10 |2,16 |2,32 |2,28 |2,34 |2,40 |2,46 |2,52 |2,58 |2,64 |2,68 | 321-380 |2,05|2,10 |2,17 |2,23 |2,30 |2,36 |2,43 |2,49 |2,56 |2,62 |2,69 |2,75 |2,82 |2,88 |2,94 | 381-460 |2,23|2,29 |2,36 |2,43 |2,50 |2,57 |2,64 |2,71 |2,78 |2,85 |2,92 |2,99 |3,06 |3,13 |3,18 | 461-540 |2,44|2,50 |2,58 |2,65 |2,73 |2,80 |2,88 |2,95 |3,03 |3,10 |3,18 |3,25 |3,33 |3,40 |3,46 | 541-620 |2,65|2,72 |2,80 |2,88 |2,96 |3,04 |3,12 |3,20 |3,28 |3,36 |3,44 |3,52 |3,60 |3,68 |3,74 | 621-700 |2,85|2,91 |3,00 |3,08 |3,17 |3,25 |3,34 |3,42 |3,51 |3,59 |3,68 |3,76 |3,85 |3,93 |4,00 | 701-800 |3,06|3,13 |3,22 |3,31 |3,40 |3,49 |3,58 |3,67 |3,76 |3,85 |3,94 |4,03 |4,12 |4,21 |4,28 | 801-900 |3,29|3,36 |3,46 |3,55 |3,65 |3,74 |3,84 |3,93 |4,03 |4,12 |4,22 |4,31 |4,41 |4,50 |4,58 | 901-1000 |3,51|3,59 |3,69 |3,79 |3,89 |3,99 |4,09 |4,19 |4,29 |4,39 |4,49 |4,59 |4,69 |4,79 |4,87 | 1001-1100 |3,72|3,80 |3,90 |4,00 |4,10 |4,20 |4,30 |4,40 |4,50 |4,60 |4,70 |4,80 |4,90 |5,00 |5,08 | 1101-1200 |3,93|4,01 |4,12 |4,22 |4,33 |4,43 |4,54 |4,64 |4,75 |4,85 |4,96 |5,06 |5,17 |5,27 |5,35 | 1201-1300 |4,14|4,23 |4,34 |4,45 |4,56 |4,67 |4,78 |4,89 |5,00 |5,11 |5,22 |5,33 |5,44 |5,55 |5,63 | 1301-1400 |4,35|4,44 |4,55 |4,66 |4,77 |4,88 |4,99 |5,10 |5,21 |5,32 |5,43 |5,54 |5,65 |5,76 |5,85 | 1401-1500 |4,56|4,65 |4,76 |4,87 |4,98 |5,09 |5,20 |5,31 |5,42 |5,53 |5,64 |5,75 |5,86 |5,97 |6,06 | 1501-1600 |4,76|4,85 |4,97 |5,08 |5,20 |5,31 |5,43 |5,64 |5,66 |5,77 |5,89 |6,00 |6,12 |6,23 |6,33 | 1601-1700 |4,95|5,04 |5,16 |5,27 |5,39 |5,50 |5,62 |5,73 |5,85 |5,96 |6,08 |6,19 |6,31 |6,42 |6,52 | 1701-1800 |5,16|5,25 |5,37 |5,48 |5,60 |5,71 |5,83 |5,94 |6,06 |6,17 |6,29 |6,40 |6,52 |6,63 |6,73 | 1801-1900 |5,36|5,46 |5,58 |5,70 |5,82 |5,94 |6,06 |6,18 |6,30 |6,42 |6,54 |6,66 |6,78 |6,90 |7,00 | 1901-2000 |5,56|5,66 |5,78 |5,90 |6,02 |6,14 |6,26 |6,38 |6,50 |6,62 |6,74 |6,86 |6,98 |7,10 |7,20 | 2001-2200 |5,84|5,94 |6,06 |6,18 |6,30 |6,42 |6,54 |6,66 |6,78 |6,90 |7,02 |7,14 |7,26 |7,38 |7,48 | 2201-2400 |6,23|6,33 |6,46 |6,58 |6,71 |6,83 |6,96 |7,08 |7,21 |7,33 |7,46 |7,58 |7,71 |7,83 |7,93 | 2401-2600 |6,62|6,72 |6,85 |6,97 |7,10 |7,22 |7,35 |7,47 |7,60 |7,72 |7,85 |7,97 |8,10 |8,22 |8,32 | 2601-2800 |6,09|7,09 |7,22 |7,34 |7,47 |7,59 |7,72 |7,84 |7,97 |8,09 |8,22 |8,34 |8,47 |8,59 |8,69 | 2801-3000 |7,37|7,47 |7,60 |7,72 |7,85 |7,97 |8,10 |8,22 |8,35 |8,47 |8,60 |8,72 |8,85 |8,97 |9,07 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| б) Гальма в складі не включено | ---------------------------------------------------------------------------------------------------| До 50 |0,85|0,87 |0,91 |0,94 |0,98 |1,01 |1,05 |1,08 |1,12 |1,15 |1,19 |1,22 |1,26 |1,29 |1,32 | 51-70 |0,97|1,00 |1,04 |1,08 |1,12 |1,16 |1,20 |1,24 |1,28 |1,32 |1,36 |1,40 |1,44 |1,48 |1,51 | 71-100 |1,11|1,15 |1,20 |1,25 |1,30 |1,35 |1,40 |1,45 |1,50 |1,55 |1,60 |1,65 |1,70 |1,75 |1,78 | 101-140 |1,27|1,32 |1,38 |1,44 |1,50 |1,56 |1,62 |1,68 |1,74 |1,80 |1,86 |1,92 |1,98 |2,04 |2,09 | 141-200 |1,46|1,52 |1,59 |1,66 |1,73 |1,80 |1,87 |1,94 |2,01 |2,08 |2,15 |2,22 |2,29 |2,36 |2,42 | 201-260 |1,67|1,74 |1,82 |1,90 |1,98 |2,06 |2,14 |2,22 |2,30 |2,38 |2,46 |2,54 |2,62 |2,70 |2,76 | 261-320 |1,88|1,95 |2,04 |2,13 |2,22 |2,31 |2,40 |2,49 |2,58 |2,67 |2,76 |2,85 |2,94 |3,03 |3,10 | 321-380 |2,06|2,13 |2,23 |2,32 |2,42 |2,51 |2,61 |2,70 |2,80 |2,89 |2,99 |3,08 |3,18 |3,27 |3,35 | 381-460 |2,24|2,32 |2,43 |2,53 |2,64 |2,74 |2,85 |2,95 |3,06 |3,16 |3,27 |3,37 |3,48 |3,58 |3,67 | 461-540 |2,45|2,54 |2,66 |2,77 |2,89 |3,00 |3,12 |3,23 |3,35 |3,46 |3,58 |3,69 |3,81 |3,92 |4,02 | 541-620 |2,66|2,76 |2,89 |3,01 |3,14 |3,26 |3,39 |3,51 |3,64 |3,76 |3,89 |4,01 |4,14 |4,26 |4,36 | 621-700 |2,85|2,96 |3,09 |3,12 |3,35 |3,48 |3,61 |3,74 |3,87 |4,00 |4,13 |4,26 |4,39 |4,52 |4,62 | 701-800 |3,07|3,17 |3,31 |3,44 |3,58 |3,71 |3,85 |3,98 |4,12 |4,25 |4,39 |4,52 |4,66 |4,79 |4,90 | 801-900 |3,30|3,41 |3,56 |3,70 |3,85 |3,99 |4,14 |4,28 |4,43 |4,57 |4,72 |4,86 |5,01 |5,15 |5,27 | 901-1000 |3,52|3,64 |3,79 |3,94 |4,09 |4,24 |4,39 |4,54 |4,69 |4,84 |4,99 |5,14 |5,29 |5,44 |5,56 | 1001-1100 |3,73|3,86 |4,02 |4,18 |4,34 |4,50 |4,66 |4,82 |4,98 |5,14 |5,30 |5,46 |5,62 |5,78 |5,91 | 1101-1200 |3,94|4,07 |4,24 |4,40 |4,57 |4,73 |4,90 |5,06 |5,23 |5,39 |5,56 |5,72 |5,89 |6,05 |6,18 | 1201-1300 |4,15|4,29 |4,46 |4,63 |4,80 |4,97 |5,14 |5,31 |5,48 |5,65 |5,82 |5,99 |6,16 |6,33 |6,46 | 1301-1400 |4,36|4,50 |4,68 |4,85 |5,03 |5,20 |5,38 |5,55 |5,73 |5,90 |6,08 |6,25 |6,43 |6,60 |6,74 | 1401-1500 |4,57|4,72 |4,90 |5,08 |5,26 |6,44 |5,62 |5,80 |5,98 |6,16 |6,34 |6,52 |6,70 |6,88 |6,02 | 1501-1600 |4,78|4,92 |5,11 |5,29 |5,48 |5,66 |5,85 |6,03 |6,22 |6,40 |6,59 |6,77 |6,96 |7,14 |7,29 | 1601-1700 |5,07|5,12 |5,31 |5,50 |5,69 |5,88 |6,07 |6,26 |6,45 |6,64 |6,83 |7,02 |7,21 |7,40 |7,55 | 1701-1800 |5,18|5,33 |5,52 |5,71 |5,90 |6,09 |6,28 |6,47 |6,66 |6,85 |7,04 |7,23 |7,42 |7,61 |7,76 | 1801-1900 |5,38|5,53 |5,73 |5,92 |6,12 |6,31 |6,51 |6,70 |6,90 |7,09 |7,29 |7,48 |7,68 |7,87 |8,03 | 1901-2000 |5,57|5,73 |5,93 |6,13 |6,33 |6,53 |6,73 |6,93 |7,13 |7,33 |7,53 |7,73 |7,93 |8,13 |8,29 | 2001-2200 |5,86|6,02 |6,23 |6,43 |6,64 |6,84 |7,05 |7,25 |7,46 |7,66 |7,87 |8,07 |8,28 |8,48 |8,65 | 2201-2400 |6,25|6,42 |6,63 |6,84 |7,05 |7,26 |7,47 |7,68 |7,89 |8,10 |8,31 |8,52 |8,73 |8,94 |9,11 | 2401-2600 |6,64|6,81 |7,03 |7,24 |7,46 |7,67 |7,89 |8,10 |8,32 |8,53 |8,75 |8,96 |9,18 |9,39 |9,57 | 2601-2800 |7,01|7,19 |7,41 |7,63 |7,85 |8,07 |8,29 |8,51 |8,73 |8,95 |9,17 |9,39 |9,61 |9,83 |10,00| 2801-3000 |7,39|7,57 |7,80 |8,02 |8,25 |8,47 |8,70 |8,92 |9,15 |9,37 |9,60 |9,82 |10,10|10,30|10,40| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________

Примітка. Норми розраховано для окремих ділянок з кривими
малих радіусів (200 - 150 м), стрілками, що не обслуговуються,
великою кількістю перетинів залізничних колій з автодорогами і
людськими потоками, а також при русі составів вагонами уперед,
необхідності перевірки габариту.
Додаток 4

до пункту 1.2.4 Методики

розробки єдиних технологічних

процесів роботи під'їзних колій

і станцій примикання
Норми часу на виконання напіврейсів між фронтами

вантажного пункту
------------------------------------------------------------------------------------------ Довжина | Тривалість напіврейсу, хв, при розмірі маневрового складу у вагонах | напів- |------------------------------------------------------------------------------| рейсу, м | 0-1 | 2-3 |4-6 |7-8 |9-11 |12-13|14-16|17-18|19-21|22-21|24-26|27-28|29-31 | ----------------------------------------------------------------------------------------| а) Без перевірки габариту | ----------------------------------------------------------------------------------------| До 20 |0,24 |0,28 |0,31 |0,34 |0,38 |0,41 |0,43 |0,47 |0,49 |0,51 |0,53 |0,56 |0,58 | 21-40 |0,41 |0,48 |0,54 |0,60 |0,65 |0,71 |0,74 |0,81 |0,86 |0,90 |0,94 |0,97 |1,00 | 41-60 |0,53 |0,66 |0,71 |0,78 |0,85 |0,92 |0,95 |1,03 |1,09 |1,15 |1,21 |1,24 |1,29 | 61-80 |0,63 |0,74 |0,84 |0,91 |1,00 |1,08 |1,13 |1,21 |1,28 |1,36 |1,42 |1,46 |1,52 | 81-100 |0,72 |0,84 |0,95 |1,03 |1,13 |1,22 |1,28 |1,37 |1,44 |1,53 |1,59 |1,64 |1,71 | 101-120 |0,80 |0,93 |1,05 |1,16 |1,27 |1,37 |1,46 |1,54 |1,62 |1,70 |1,77 |1,84 |1,90 | 121-140 |0,88 |1,01 |1,14 |1,26 |1,38 |1,49 |1,59 |1,67 |1,75 |1,83 |1,91 |1,99 |2,06 | 141-160 |0,95 |1,09 |1,23 |1,34 |1,47 |1,58 |1,67 |1,78 |1,86 |1,96 |2,04 |2,12 |2,20 | 161-180 |1,02 |1,17 |1,31 |1,43 |1,57 |1,68 |1,78 |1,89 |1,98 |2,09 |2,17 |2,25 |2,33 | 181-200 |1,08 |1,24 |1,39 |1,51 |1,66 |1,78 |1,88 |1,99 |2,09 |2,20 |2,29 |2,37 |2,46 | 201-220 |1,14 |1,31 |1,47 |1,59 |1,75 |1,87 |1,98 |2,09 |2,20 |2,31 |2,40 |2,49 |2,59 | 221-240 |1,20 |1,37 |1,54 |1,67 |1,83 |1,95 |2,07 |2,19 |2,30 |2,41 |2,51 |2,61 |2,71 | 241-260 |1,26 |1,43 |1,61 |1,75 |1,91 |2,03 |2,16 |2,29 |2,40 |2,51 |2,62 |2,72 |2,82 | 261-280 |1,32 |1,49 |1,67 |1,83 |1,99 |2,11 |2,25 |2,38 |2,50 |2,61 |2,72 |2,82 |2,92 | 281-300 |1,38 |1,55 |1,73 |1,90 |2,07 |2,19 |2,33 |2,47 |2,59 |2,71 |2,82 |2,92 |3,02 | 301-320 |1,43 |1,61 |1,79 |1,97 |2,14 |2,27 |2,41 |2,56 |2,68 |2,80 |2,92 |3,01 |3,12 | 321-340 |1,48 |1,67 |1,85 |2,04 |2,21 |2,35 |2,49 |2,64 |2,77 |2,89 |3,01 |3,10 |3,21 | 341-360 |1,53 |1,73 |1,91 |2,11 |2,28 |2,42 |2,57 |2,72 |2,85 |2,97 |3,09 |3,19 |3,30 | 361-380 |1,58 |1,79 |1,97 |2,18 |2,35 |2,49 |2,64 |2,79 |2,93 |3,05 |3,17 |3,28 |3,39 | 381-400 |1,63 |1,85 |2,03 |2,24 |2,42 |2,56 |2,71 |2,86 |3,00 |3,13 |3,25 |3,37 |3,48 | 401-420 |1,68 |1,91 |2,09 |2,30 |2,48 |2,63 |2,78 |2,93 |3,07 |3,21 |3,33 |3,46 |3,57 | 421-440 |1,73 |1,97 |2,15 |2,36 |2,54 |2,69 |2,85 |3,00 |3,14 |3,28 |3,41 |3,54 |3,65 | 441-460 |1,78 |2,03 |2,20 |2,42 |2,60 |2,75 |2,92 |3,07 |3,21 |3,35 |3,49 |3,62 |3,73 | 461-480 |1,83 |2,08 |2,26 |2,48 |2,66 |2,81 |2,99 |3,14 |3,28 |3,42 |3,56 |3,70 |3,81 | 481-500 |1,88 |2,13 |2,32 |2,54 |2,72 |2,87 |3,06 |3,21 |3,35 |3,49 |3,63 |3,77 |3,89 | 501-520 |1,93 |2,18 |2,37 |2,60 |2,78 |2,93 |3,13 |3,28 |4,42 |3,56 |3,70 |3,84 |3,96 | 521-540 |1,98 |2,23 |2,43 |2,66 |2,83 |2,99 |3,19 |3,35 |3,49 |3,63 |3,77 |3,91 |4,03 | 541-560 |2,03 |2,28 |2,49 |2,71 |2,88 |3,05 |3,25 |3,41 |3,55 |3,70 |3,84 |3,98 |4,10 | 561-580 |2,08 |2,33 |2,55 |2,76 |2,93 |3,11 |3,31 |3,47 |3,61 |3,76 |3,91 |4,05 |4,17 | 581-600 |2,13 |2,38 |2,60 |2,81 |2,98 |3,17 |3,37 |3,53 |3,67 |3,82 |3,97 |4,12 |4,24 | 601-620 |2,18 |2,43 |2,65 |2,86 |3,03 |3,23 |3,43 |3,59 |3,73 |3,88 |4,03 |4,18 |4,31 | 621-640 |2,23 |2,48 |2,70 |2,91 |3,08 |3,28 |3,49 |3,65 |3,79 |3,94 |4,09 |4,24 |4,37 | 641-660 |2,28 |2,53 |2,75 |2,96 |3,13 |3,33 |3,54 |3,71 |3,85 |4,00 |4,15 |4,30 |4,43 | 661-680 |2,33 |2,58 |2,80 |3,01 |3,18 |3,38 |3,59 |3,76 |3,91 |4,06 |4,21 |4,36 |4,49 | 681-700 |2,38 |2,62 |2,85 |3,06 |3,23 |3,43 |3,64 |3,81 |3,97 |4,12 |4,27 |4,42 |4,55 | 701-720 |2,43 |2,68 |2,90 |3,11 |3,28 |3,48 |3,69 |3,86 |4,02 |4,18 |4,33 |4,48 |4,61 | 721-740 |2,47 |2,73 |2,95 |3,16 |3,33 |3,53 |3,74 |3,91 |4,07 |4,24 |4,39 |4,54 |4,67 | 741-760 |2,51 |2,78 |3,00 |3,21 |3,38 |3,58 |3,79 |3,96 |4,12 |4,30 |4,45 |4,60 |4,73 | 761-780 |2,55 |2,83 |3,05 |3,26 |3,43 |3,63 |3,84 |4,01 |4,17 |4,36 |4,51 |4,66 |4,79 | 781-800 |2,59 |2,87 |8,10 |3,31 |3,48 |3,68 |3,89 |4,06 |4,22 |4,42 |4,57 |4,72 |4,85 | 801-820 |2,63 |2,91 |3,15 |3,36 |3,53 |3,73 |3,94 |4,11 |4,27 |4,47 |4,63 |4,78 |4,91 | 821-840 |2,67 |2,95 |3,20 |3,41 |3,58 |3,78 |3,99 |4,16 |4,32 |4,52 |4,68 |4,84 |4,97 | 841-860 |2,71 |2,99 |3,25 |3,46 |3,63 |3,83 |4,04 |4,21 |4,37 |4,57 |4,73 |4,90 |5,03 | 861-880 |2,75 |3,03 |3,29 |3,51 |3,68 |3,88 |4,09 |4,26 |4,42 |4,62 |4,78 |4,95 |5,09 | 881-900 |2,79 |3,07 |3,34 |3,55 |3,73 |3,93 |4,14 |4,31 |4,47 |4,67 |4,83 |5,00 |5,15 | 901-920 |2,83 |3,11 |3,38 |3,59 |3,78 |3,98 |4,19 |4,36 |4,52 |4,72 |4,88 |5,05 |5,20 | 921-940 |2,87 |3,15 |3,42 |3,63 |3,83 |4,03 |4,24 |4,41 |4,57 |4,77 |4,93 |5,10 |5,25 | 941-960 |2,91 |3,19 |3,44 |3,66 |3,88 |4,08 |4,29 |4,46 |4,62 |4,82 |4,98 |5,15 |5,30 | 961-980 |2,95 |3,22 |3,48 |3,71 |3,95 |4,13 |4,34 |4,51 |4,67 |4,87 |5,03 |5,20 |5,35 | 981-1000 |2,99 |3,25 |3,52 |3,75 |3,98 |4,18 |4,39 |4,56 |4,72 |4,92 |5,08 |5,25 |5,40 | ----------------------------------------------------------------------------------------| б) З перевіркою габариту | ----------------------------------------------------------------------------------------| До 15 |0,29 |0,37 |0,43 |0,49 |0,50 |0,60 |0,64 |0,68 |0,71 |0,74 |0,76 |0,78 |0,80 | 16-25 |0,45 |0,55 |0,64 |0,73 |0,80 |0,87 |0,93 |0,98 |1,03 |1,07 |1,12 |1,13 |1,15 | 26-35 |0,59 |0,70 |0,82 |0,92 |1,00 |1,08 |1,16 |1,24 |1,29 |1,34 |1,37 |1,40 |1,42 | 36-45 |0,71 |0,84 |0,98 |1,09 |1,18 |1,27 |1,36 |1,44 |1,50 |1,55 |1,60 |1,63 |1,65 | 46-55 |0,84 |0,98 |1,13 |1,24 |1,34 |1,43 |1,54 |1,63 |1,69 |1,75 |1,79 |1,83 |1,85 | 56-65 |0,95 |1,10 |1,26 |1,38 |1,48 |1,58 |1,70 |1,80 |1,87 |1,93 |1,97 |2,02 |2,05 | 66-75 |1,06 |1,22 |1,39 |1,51 |1,62 |1,72 |1,85 |1,95 |2,02 |2,08 |2,13 |2,18 |2,23 | 76-85 |1,17 |1,33 |1,50 |1,62 |1,74 |1,85 |1,98 |2,08 |2,15 |2,24 |2,29 |2,34 |2,38 | 86-95 |1,27 |1,43 |1,60 |1,73 |1,85 |1,97 |2,11 |2,22 |2,29 |2,38 |2,43 |2,48 |2,52 | 96-10 |1,37 |1,54 |1,70 |1,83 |1,96 |2,08 |2,23 |2,34 |2,41 |2,50 |2,55 |2,60 |2,65 | 106-120 |1,53 |1,71 |1,87 |2,02 |2,14 |2,28 |2,43 |2,56 |2,64 |2,73 |2,78 |2,80 |2,88 | 121-140 |1,74 |1,94 |2,12 |2,28 |2,41 |2,56 |2,73 |2,87 |2,95 |3,04 |3,10 |3,16 |3,21 | 141-160 |1,96 |2,17 |2,36 |2,53 |2,68 |2,84 |3,01 |3,15 |3,23 |3,33 |3,39 |3,45 |3,50 | 161-180 |2,17 |2,39 |2,59 |2,78 |2,93 |3,10 |3,28 |3,42 |3,51 |3,61 |3,67 |3,74 |3,79 | 181-200 |2,38 |2,61 |2,82 |3,02 |3,18 |3,36 |3,54 |3,68 |3,76 |3,87 |3,93 |4,00 |4,07 | 201-220 |2,59 |2,83 |3,03 |3,24 |3,42 |3,61 |3,78 |3,92 |4,01 |4,13 |4,19 |4,26 |4,33 | 221-240 |2,79 |3,03 |3,24 |3,46 |3,65 |3,84 |4,01 |4,15 |4,26 |4,36 |4,43 |4,50 |4,57 | 241-260 |2,99 |3,24 |3,46 |3,69 |3,88 |4,08 |4,24 |4,38 |4,50 |4,60 |4,67 |4,74 |4,80 | 261-280 |3,19 |3,45 |3,67 |3,91 |4,11 |4,32 |4,48 |4,62 |4,73 |4,83 |4,90 |4,97 |5,03 | 281-300 |3,38 |3,65 |3,88 |4,13 |4,34 |4,56 |4,71 |4,85 |4,96 |5,06 |5,13 |5,20 |5,26 | 301-320 |3,59 |3,86 |4,09 |4,34 |4,56 |4,79 |4,94 |5,08 |5,19 |5,29 |5,36 |5,44 |5,50 | 321-340 |3,78 |4,06 |4,29 |4,56 |4,79 |5,01 |5,15 |5,30 |5,41 |5,48 |5,59 |5,67 |5,73 | 341-360 |3,98 |4,25 |4,50 |4,78 |5,01 |5,23 |5,37 |5,51 |5,63 |5,70 |5,81 |5,89 |5,95 | 361-380 |4,17 |4,44 |4,70 |4,99 |5,23 |5,44 |5,59 |5,73 |5,85 |5,92 |6,02 |6,10 |6,16 | 381-400 |4,36 |4,63 |4,90 |5,19 |5,44 |5,65 |5,80 |5,94 |6,06 |6,14 |6,23 |6,32 |6,38 | 401-420 |4,55 |4,83 |5,09 |5,40 |5,65 |5,85 |6,00 |6,15 |6,27 |6,35 |6,45 |6,53 |6,60 | 421-440 |4,74 |5,02 |5,28 |5,60 |5,85 |6,04 |6,20 |6,35 |6,47 |6,55 |6,65 |6,73 |6,80 | 441-460 |4,93 |5,22 |5,48 |5,79 |6,05 |6,23 |6,40 |6,54 |6,67 |6,75 |6,85 |6,93 |7,00 | 461-480 |5,12 |5,41 |5,67 |5,98 |6,25 |6,41 |6,60 |6,73 |6,86 |6,94 |7,04 |7,13 |7,20 | 481-500 |5,30 |5,61 |5,86 |6,17 |6,44 |6,61 |6,80 |6,93 |7,04 |7,14 |7,23 |7,32 |7,39 | 501-520 |5,48 |5,80 |6,05 |6,37 |6,62 |6,80 |6,99 |7,12 |7,24 |7,34 |7,43 |7,52 |7,59 | 521-540 |5,66 |5,99 |6,23 |6,56 |6,81 |6,98 |7,18 |7,31 |7,43 |7,53 |7,64 |7,71 |7,79 | 541-560 |5,84 |6,18 |6,41 |6,75 |6,99 |7,16 |7,37 |7,50 |7,62 |7,72 |7,81 |7,91 |7,98 | 561-680 |6,02 |6,36 |6,59 |6,93 |7,18 |7,34 |7,55 |7,68 |7,80 |7,93 |8,00 |8,09 |8,17 | 581-600 |6,20 |6,55 |6,78 |7,11 |7,36 |7,52 |7,73 |7,86 |7,98 |8,11 |8,18 |8,28 |8,35 | 601-620 |6,37 |6,73 |6,97 |7,29 |7,55 |7,70 |7,91 |8,03 |8,16 |8,29 |8,36 |8,45 |8,53 | 621-640 |6,54 |6,91 |7,15 |7,47 |7,73 |7,89 |8,10 |8,22 |8,33 |8,46 |8,53 |8,63 |8,71 | 641-660 |6,71 |7,08 |7,33 |7,64 |7,90 |8,07 |8,28 |8,41 |8,50 |8,65 |8,70 |8,80 |8,88 | 661-680 |6,88 |7,26 |7,51 |7,81 |8,08 |8,24 |8,48 |8,57 |8,66 |8,83 |8,86 |8,97 |9,05 | 681-700 |7,05 |7,43 |7,69 |7,98 |8,25 |8,42 |8,68 |8,75 |8,84 |9,01 |9,07 |9,15 |9,23 | 701-720 |7,21 |7,61 |7,87 |8,17 |8,42 |8,59 |8,87 |8,93 |9,02 |9,19 |9,25 |9,33 |9,41 | 721-740 |7,40 |7,78 |8,04 |8,36 |8,60 |8,76 |9,06 |9,10 |9,19 |9,37 |9,43 |9,51 |9,59 | 741-760 |7,60 |7,94 |8,23 |8,56 |8,79 |8,92 |9,25 |9,27 |9,36 |9,54 |9,60 |9,68 |9,76 | 761-780 |7,80 |8,13 |8,45 |8,73 |8,98 |9,12 |9,44 |9,45 |9,55 |9,71 |9,77 |9,85 |9,94 | 781-800 |8,00 |8,33 |8,65 |8,96 |9,18 |9,36 |9,62 |9,66 |9,76 |9,88 |9,94 |10,02|10,11 | 801-820 |8,20 |8,54 |8,86 |9,18 |9,41 |9,55 |9,80 |9,88 |9,98 |10,08|10,16|10,21|10,29 | 821-840 |8,40 |8,75 |9,08 |9,40 |9,62 |9,79 |10,00|10,12|10,22|10,33|10,41|10,46|10,52 | 841-860 |8,60 |8,96 |9,30 |9,63 |9,85 |10,02|10,24|10,36|10,47|10,55|10,62|10,68|10,75 | 861-880 |8,80 |9,17 |9,51 |9,85 |10,08|10,25|10,46|10,60|10,71|10,80|10,86|10,93|11,00 | 881-900 |9,00 |9,36 |9,73 |10,07|10,31|10,49|10,70|10,84|10,95|11,04|11,11|11,18|11,25 | 901-920 |9,20 |9,58 |9,95 |10,30|10,53|10,72|10,93|11,08|11,20|11,29|11,36|11,43|11,50 | 921-940 |9,40 |9,79 |10,16|10,52|10,76|10,95|11,17|11,32|11,44|11,53|11,60|11,68|11,75 | 941-960 |9,60 |10,00|10,38|10,75|10,99|11,18|11,41|11,57|11,68|11,78|11,85|11,93|12,00 | 961-980 |9,80 |10,21|10,59|10,97|11,22|11,42|11,64|11,81|11,93|12,02|12,10|12,17|12,25 | 981-1000 |10,00|10,42|10,81|11,19|11,45|11,65|11,88|12,05|12,17|12,27|12,35|12,42|12,50 | -----------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 5

до пункту 1.2.4 Методики

розробки єдиних технологічних

процесів роботи під'їзних

колій і станцій примикання
Норми часу на виконання додаткових операцій
А. При маневровій роботі
------------------------------------------------------------------ Операції | Одиниця | Норма | | виміру | часу, | | | хв | --------------------------------------------+---------+---------| 1 | 2 | 3 | --------------------------------------------+---------+---------| Одержання розпорядження на маневрову роботу |Операція | 0,3 | або доповідь про її виконання | | | Переведення стрілки, що обслуговується | | | оператором стрілочного поста: | | | із відкриттям або закриттям стрілочного | " | 0,25 | замка будь-якої системи | | | з закріпленням стрілочного гостряка | " | 0,18 | закладкою | | | без закріплення стрілочного гостряка | " | 0,05 | Переведення стрілки, що не обслуговується | " | 1,0 | оператором стрілочного поста | | | Огляд m вагонів для перевірки відсутності | Вагон |0,16 m | перешкод для їх пересування | | | Укладка гальмівного башмака для закріплення |Операція | 0,1 | вагонів або зняття його | | | Причеплення групи вагонів до маневрового | Група | 0,2 | состава або локомотива | | | Відчеплення групи вагонів від маневрового | | | состава або локомотива: | | | відчеплення без точного встановлення | Група | 0,6 | точне встановлення й відчеплення | " | 1,4 | Вмикання і випробування автогальм m вагонів | Вагон |3 + 0,14 | у маневровому составі | | m | Проходження відстані | 100 м | 1,0 | -----------------------------------------------------------------
Б. При прийманні й відправленні поїздів
------------------------------------------------------------------ Операція | Час на | |операцію, | | хв | ---------------------------------------------------+------------| 1 | 2 | ---------------------------------------------------+------------| Розпорядження чергового по станції старшим |0,2 + 0,03 | (постовим) операторам стрілочних постів про | (П - 1) | підготовку маршруту приймання, відправлення або | | пропуску поїзда при числі стрілочних районів | | (постів) - П | | Розпорядження чергового по станції операторам |0,1 + 0,03 | стрілочних постів про перевірку колії для | П | приймання поїзда або про маневрові пересування | | Доповідь оператора стрілочного поста про | 0,1 | перевірку колії | | Доповідь оператора стрілочного поста про | 0,1 (П + | готовність маршруту приймання, відправлення або | 1) | пропуску поїздів і розпорядження чергового по | | станції про відкриття вхідного або вихідного | | сигналу | | Відкриття вхідного і вихідного сигналу | 0,05 | Вручення машиністу дозволу на право заняття | 0,15 | перегону і перевірка цього дозволу | | Подача сигналу відправлення поїзда і приведення | 0,1 | його в рух | | Розмітка телеграми - натурного листа і передача | 3,2 | її маневровому диспетчеру (на 50 вагонів) | | Коригування у телеграм - натурному листі або | 2,0 | натурному листі направлення вагонів на відповідні | | колії | | Складання сортувального листка за натурним | 0,01m + | листом поїзда і пересилка його причетним | 0,15g + | працівникам (m - число вагонів, g - кількість груп | 0,01l | вагонів, l - довжина проходу) | | Одержання повідомлення від чергового по станції | 0,5 | про приймання поїзда або відправлення маневрового | | состава і вказівка працівникам технічної контори | | про вихід на колію приймання або відправлення | | состава | | Перевірка состава поїзда, що прибув, на коліях | 0,14 | за телеграмою - натурним листом або з | | використанням радіозв'язку (на вагон) | | Перевірка перевізних документів поїзда, що | 5,0 | прибув, і внесення змін у розмітку телеграми - | | натурного листа або натурного листа (50 вагонів) | | Обробка поїзда, що прибув без телеграми - | 0,184 | натурного листа, або маневрового состава з | | використанням радіозв'язку (на вагон) | | Списування поїзда, що прибув без телеграми - | 10,0 | натурного листа, або маневрового состава при | | відсутності радіозв'язку (50 вагонів) | | Розмітка натурного листа за перевізними | 6,5 | документами поїзда, що прибув без телеграми - | | натурного листа, на станціях, не обладнаних | | радіозв'язком | | Крейдова розмітка состава, що прибув без | 8,0 | телеграми - натурного листа | | Штемпелювання перевізних документів на місцеві | 0,06 | вагони (на операцію) | | Оформлення пересилки перевізних документів у | 0,2 | товарну контору (на вагон) | | Складання натурних листів составів, що | 9,2 | накопичуються з підбіркою вантажних документів | | Складання натурного листа на збірний поїзд із | 10,6 | використанням радіозв'язку і підбирання перевізних | | документів | | Списування состава в процесі його формування при | 0,178 | відсутності радіозв'язку (на вагон) | | Підбирання перевізних документів і заповнення | 5,7 | натурного листа | | Підрахунок за родом та вісністю вагонів, масою й | 4,1 | умовною довжиною состава | | Упаковування документів на готовий поїзд | 1,5 | Одержання повідомлення від чергового по станції | 0,3 | про виводку зформованого состава в парк | | відправлення | | Час на технічний огляд і ремонт не повинен | | перевищувати для порожніх вагонів у кількості: | | 40 | 60 | 30 | 45 | 20 | 40 | 15 | 35 | 10 | 30 | 5 | 25 | Час на технічний огляд і ремонт состава свого | 30 | формування перед відправленням, включаючи | | причеплення локомотива і випробування автогальмів | | -----------------------------------------------------------------
______________________

Примітка. Для визначення витрат часу на виконання додаткових
операцій при маневровій роботі, прийманні й відправленні поїздів,
що не зазначені в цьому додатку, слід керуватися такими
нормативними документами: посібником із технічного нормування маневрової роботи; методичними вказівками щодо розрахунку чисельності
працівників станції, зайнятих прийманням, відправленням поїздів,
маневровою роботою і обробкою составів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: