open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 600 від 21.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

від 6 грудня 2000 р.
vd20001121 vn600 за N 893/5114

Про затвердження Порядку проведення

органами державної податкової служби

прощення (списання) і розстрочення (відстрочення)

податкової заборгованості платників податків

при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 524 ( z0052-02 ) від 28.12.2001 )

Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) та з метою забезпечення практичного
впровадження розділу IV Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) Н А К А З У Ю:
Затвердити Порядок проведення органами державної податкової
служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення)
податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової
угоди у справі про банкрутство (далі - Порядок) (додається). 1. Начальнику Головного управління стягнення податкової
заборгованості подати вказаний Порядок до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації. 2. Головному управлінню обліку і звітності запровадити
звітність про облік прощених (списаних) та реструктуризованих сум. 3. Начальнику управління справами в 3-денний термін після
державної реєстрації Порядку забезпечити його тиражування та
надсилання державним податковим адміністраціям у Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Кальніченка І.В.
В.о. Голови Ф.О.Ярошенко
Затверджено

Наказ Державної податкової

адміністрації України

від 21.11.2000 N 600
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

від 6 грудня 2000 р.

за N 893/5114
Порядок

проведення органами державної податкової служби

прощення (списання) і розстрочення (відстрочення)

податкового боргу платників податків на підставі

укладеної мирової угоди у справі про банкрутство

( Назва Порядку в редакції Наказу ДПА

N 524 ( z0052-02 ) від 28.12.2001 )
( У тексті Порядку слова "заборгованості", "податкова

заборгованість" замінено словами "податковий борг";

слово "арбітражного" замінено словом "господарського"

згідно з Наказом ДПА N 524 ( z0052-02 ) від 28.12.2001 )

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 9 статті 11
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ) та розділу IV Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ). 1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів
підприємницької діяльності, що мають податковий борг, щодо якого
господарським судом затверджено мирову угоду. ( Підпункт 1.2
пункту 1 в редакції Наказу ДПА N 524 ( z0052-02 ) від 28.12.2001 )
2. Перелік податків і зборів (обов'язкових платежів), щодо

яких здійснюється прощення (списання) та розстрочення

(відстрочення)
Прощення (списання) і розстрочення (відстрочення)
податкового боргу органами державної податкової служби
здійснюється щодо тих податків і зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів та державних цільових фондів, які передбачені Законом
України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) і включаються до
бюджетів відповідних рівнів. Крім того, прощенню (списанню) і розстроченню (відстроченню)
підлягають усі види пені, штрафних та фінансових санкцій, що
зараховуються до бюджетів усіх рівнів, а також плата за наданий
податковий кредит.
3. Визначення сум податкового боргу, що підлягають прощенню

(списанню) і розстроченню (відстроченню)
3.1. Визначення сум податкового боргу за податками, зборами
(обов'язковими платежами), які надходять до бюджетів та державних
цільових фондів, переліченими в пункті 2 цього Порядку, що
підлягають прощенню (списанню) і розстроченню (відстроченню),
здійснюється за даними особових рахунків платників податків, що
ведуться в органах державної податкової служби згідно з
Інструкцією про порядок ведення органами державної податкової
служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових
платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових
фондів, затвердженою наказом Головної державної податкової
інспекції України від 12.05.1994 N 37 ( z0114-94 ) та
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.05.1994 за
N 114/323 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації
України від 03.09.2001 N 342 ( z0887-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18.10.2001 за N 887/6078).
( Підпункт 3.1 пункту 3 в редакції Наказу ДПА N 524 ( z0052-02 )
від 28.12.2001 ) 3.2. Прощенню (списанню) підлягають нараховані, але не
сплачені на дату укладення мирової угоди у справі про банкрутство
суми податкового боргу, перелічені в пункті 2 Порядку, які виникли
у строк, що передував трьом повним календарним рокам до дня
подання заяви про порушення справи про банкрутство до
господарського суду. ( Підпункт 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ДПА N 524 ( z0052-02 ) від 28.12.2001 ) 3.3. Прощенню (списанню) чи розстроченню (відстроченню)
підлягають нараховані, але не сплачені на дату укладення мирової
угоди у справі про банкрутство суми податкового боргу, перелічені
у пункті 2 Порядку, які виникли протягом трьох останніх
календарних років перед днем подання заяви про порушення справи
про банкрутство до господарського суду. ( Підпункт 3.3 пункту 3 в
редакції Наказу ДПА N 524 ( z0052-02 ) від 28.12.2001 ) 3.4. Суми податкового боргу з платежів, перелічених у пункті
2 цього Порядку, відстрочені, розстрочені та реструктуровані до
дня укладення мирової угоди відповідно до законодавства України,
що залишилися несплаченими на день укладання мирової угоди,
підлягають прощенню (списанню) та розстроченню (відстроченню)
відповідно до пунктів 3.2 та 3.3 цього Порядку. 3.5. Нарахована, але не сплачена на день укладення мирової
угоди сума податкового боргу у розмірі 30 відсотків від
донарахованих за результатами документальних перевірок сум
податків, зборів, інших обов'язкових платежів та фінансових
санкцій за всіма видами податків, перелічених у пункті 2 цього
Порядку, підлягає прощенню (списанню) та розстроченню
(відстроченню) відповідно до пунктів 3.2 та 3.3 цього Порядку. 3.6. Від дня підписання ухвали про порушення провадження у
справі про банкрутство та введення мораторію на задоволення вимог
кредиторів до дня прийняття керівником (заступником) державного
податкового органу рішення про прощення (списання) та/або
розстрочення (відстрочення) податкового боргу (згідно з ухвалою
господарського суду про затвердження мирової угоди) не
нараховуються неустойка (штраф, пеня) та фінансові санкції за
невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і
зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів). ( Підпункт 3.6 пункту 3 в редакції Наказу ДПА N 524
( z0052-02 ) від 28.12.2001 )
4. Прийняття рішення про прощення (списання) податкового боргу
4.1. На підставі ухвали господарського суду про затвердження
мирової угоди керівник органу державної податкової служби (або
його заступник) зобов'язаний прийняти рішення про прощення
(списання) сум податкового боргу протягом трьох днів з дня
отримання вказаної ухвали. 4.2. Визначені до прощення (списання) суми податкового боргу
списуються в картках особових рахунків платників податків датою
прийняття рішення про прощення (списання) податкового боргу,
прийнятого головою (начальником) органу державної податкової
служби з місцезнаходженням боржника. Рішення про прощення
(списання) податкового боргу оформляється за встановленою формою
згідно з додатком 1 до цього Порядку. 4.3. У картках особових рахунків (графа 2) записується зміст
операції: "Списано згідно з Законом N 784-XIV за рішенням N ____".
5. Прийняття рішення про розстрочення (відстрочення)
податкової заборгованості
5.1. На підставі ухвали господарського суду про затвердження
мирової угоди керівник органу державної податкової служби (або
його заступник), за місцем реєстрації платника податків,
зобов'язаний прийняти рішення про розстрочення (відстрочення) сум
податкового боргу протягом трьох днів з дня отримання вказаної
ухвали.
5.2. Рішення про розстрочення (відстрочення) сум податкового
боргу реєструється підрозділом стягнення податкового боргу органу
державної податкової служби в Журналі за формою згідно з додатком
2 до Порядку розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань
платників податків, який затверджено наказом Державної податкової
адміністрації України від 18.09.2001 N 378 ( z0912-01 ),
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.10.2001 за
N 912/6103, який ведеться в електронному вигляді.
5.3. Відомості про визначені до розстрочення (відстрочення)
суми податкового боргу автоматично переносяться до картки
особового рахунку платника податків.
Після цього паперовий витяг із журналу передається підрозділу
обліку і звітності для проведення звірки повноти та правильності
відображення розстрочених (відстрочених) сум у картах особового
рахунку.
Визначені до розстрочення (відстрочення) суми податкового
боргу розносяться у картках особових рахунків платників податків,
відкритих за кодом основного платежу, датою прийняття рішення про
розстрочення (відстрочення) боргу, прийнятого керівником
(заступником) органу державної податкової служби за місцем
реєстрації боржника, згідно з графіком погашення податкового
боргу, який оформляється за формою згідно з додатком 3 до цього
Порядку.
5.4. У картках особових рахунків (графа 2) записується зміст
операції: "Розстрочено (відстрочено) згідно з Законом України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" за рішенням N ____". Пункт 5 в редакції Наказу ДПА N 524 ( z0052-02 ) від
28.12.2001 )

( Пункт 6 вилучено на підставі Наказу ДПА N 524 ( z0052-02 )
від 28.12.2001 )

6. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності
Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність
за своєчасність внесення розстрочених (відстрочених) сум або їх
частин до бюджетів у порядку, встановленому чинним
законодавством. Пункт 6 в редакції Наказу ДПА N 524 ( z0052-02 ) від
28.12.2001 )
Начальник Головного управління
стягнення податкової заборгованості І.М.Ріжок

Додаток 1

до Порядку проведення органами

державної податкової служби

прощення (списання) і

розстрочення (відстрочення)

податкового боргу

платників податків при

укладенні мирової угоди у

справі про банкрутство

Штамп органу державної
податкової служби
Рішення N ______

від _____________2000 р.

про прощення (списання) податкового боргу

Я, __________________________________________________________ ____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали)
на підставі пункту 9 статті 11 Закону України від 04.12.90
N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" і розділу IV
Закону України від 30.06.99 N 784-XIV та у зв'язку з укладенням
мирової угоди у справі про банкрутство В И Р І Ш И В
підприємству _____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(ідентифікаційний код та назва)
простити (списати) податковий борг за такими платежами:
грн. ----------------------------------------------------------------- |Назва податків і зборів|Код |Податковий борг, який підля- /п| |бюджетної|гає прощенню (списанню) | |класи- |---------------------------- | |фікації |Усього|у тому числі з | | | |--------------------- | | | | пода- |пені|Штрафних | | | |тків і | |та | | | |зборів | |фінансо- | | | | | |вих | | | | | |санкцій --+-----------------------+---------+------+-------+----+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 --+-----------------------+---------+------+-------+----+-------- ----------------------------------------------------------------- . Усього

у тому числі: .1 ПДВ
1.2 Податок на прибуток підприємств
1.3 Збір за використання природних ресурсів
1.4 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету .5 Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення
1.6 Збір до Державного інноваційного фонду
1.7 Інші податки і збори (обов'язкові платежі)
2. Пеня
3. Штрафні та фінансові санкції
М.п.
Голова (начальник) ________ __________________
органу державної податкової служби (підпис) (прізвище, ініціали)
Примітка. Виписується у двох примірниках (1 - органу
державної податкової служби, 1 - підприємству). Пункти 2 і 3 слід розшифрувати.
Додаток 2

до Порядку проведення

органами державної

податкової служби прощення

(списання) і розстрочення

(відстрочення) податкового

боргу платників податків при

укладенні мирової угоди у

справі про банкрутство
Штамп органу державної
податкової служби

Рішення N ______

від _____________2000 р.

про розстрочення (відстрочення) податкового боргу
Я,___________________________________________________________ ____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали)
на підставі пункту 9 статті 11 Закону України від 04.12.90
N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" і розділу IV
Закону України від 30.06.99 N 784-XIV та у зв'язку з укладенням
мирової угоди у справі про банкрутство В И Р І Ш И В
підприємству _____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(ідентифікаційний код та назва)
розстрочити (відстрочити) податковий борг за такими платежами:
грн. ----------------------------------------------------------------- |Назва податків і зборів|Код |Податковий борг, який підля- /п| |бюджетної|гає розстрочці (відстрочці) | |класи- |---------------------------- | |фікації |Усього|у тому числі з | | | |--------------------- | | | | пода- |пені|Штрафних | | | |тків і | |та | | | |зборів | |фінансо- | | | | | |вих | | | | | |санкцій --+-----------------------+---------+------+-------+----+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 --+-----------------------+---------+------+-------+----+-------- ----------------------------------------------------------------- . Усього

у тому числі: .1 ПДВ
1.2 Податок на прибуток підприємств
1.3 Збір за використання природних ресурсів
1.4 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету
1.5 Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення
1.6 Збір до Державного інноваційного фонду
1.7 Інші податки і збори (обов'язкові платежі)
2. Пеня
3. Штрафні та фінансові санкції
М.п.
Голова (начальник ) ________ __________________
органу державної податкової служби (підпис) (прізвище, ініціали)
Примітка. Виписується у двох примірниках (1 - органу
державної податкової служби, 1- підприємству).
Додаток 3

до Порядку проведення

органами державної

податкової служби

прощення (списання) і

розстрочення (відстрочення)

податкового боргу

платників податків при

укладанні мирової угоди

у справі про банкрутство

Подається в орган державної
податкової служби __________________________
(район, місто, область)
Дата подання _____________
Графік погашення розстроченого (відстроченого)

податкового боргу
Повна назва суб'єкта підприємницької
діяльності ____________________________
Адреса суб'єкта підприємницької
діяльності ____________________________
Телефони ____________________________
Відповідальний за розрахунки ____________________________
Поточний рахунок, МФО, відділення
банку, код банку ____________________________
Валютний рахунок, МФО, відділення
банку, код банку ____________________________
Інші рахунки, МФО, відділення банку,
код банку ____________________________
Термін сплати до 15-го числа кожного
місяця ____________________________
Сума податкового боргу, що підлягає
реструктуризації ____________________________
------------------------------------------------------------- Рік | | | | | | | | | | | місяць |20__|20__|20__|20__|20__|20__|20__|20__|20__|20__ | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| січень | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| лютий | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| березень| | | | | | | | | | | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| квітень | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| травень | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| червень | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| липень | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| серпень | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| вересень| | | | | | | | | | | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| жовтень | | | | | | | | | | | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| листопад| | | | | | | | | | | --------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----| грудень | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------
Керівник _________________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер ________________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
Додаток 4

до Порядку проведення органами

державної податкової служби

прощення (списання) і

розстрочення (відстрочення)

податкового боргу платників

податків при укладанні мирової

угоди у справі про банкрутство

Штамп органу державної
податкової служби _______________________________________

(назва установи банку) _______________________________________

(місцезнаходження установи банку) _______________________________________

(назва підприємства) _______________________________________

(ідентифікаційний код) _______________________________________

(місцезнаходження підприємства)
Повідомлення N ______

від _____________________ 2000 р.

про відкликання інкасових доручень (розпоряджень)
Згідно з пунктом 9 статті 11 Закону України від 04.12.90
N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" і розділом IV
Закону України від 30.06.99 N 784-XIV та у зв'язку з укладенням
мирової угоди у справі про банкрутство інкасові доручення
(розпорядження) за винятком тих, виконання яких припиняється
частково, підлягають поверненню для обліку та звітності в _________________________________________________________________

(назва органу державної податкової служби)
------------------------------------------------------------------------- |N інкас. |Дата |Сума, на |Сума, на |Назва |Ідентифі-|Основний /п|доручення|виписки |яку |яку при- |підприє- |каційний |поточний |(розпор.)|інкасового|виписано |пиняється|мства |код підп-|рахунок | |доручення |інкасове |стягнення|(його |риємства |у націо- | |(розпор.) |доручення|(грн.) |дебітора)|(його |нальній | | |(розпор.)| | |дебітора)|валюті | | |(грн.) | | | |підпри- | | | | | | |ємства | | | | | | |(його | | | | | | |дебітора) --+---------+----------+---------+---------+---------+---------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ------------------------------------------------------------------------
Голова (начальник) органу
державної податкової служби ___________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.п.
Примітка. Виписується у трьох примірниках (1-установі банку,
1 - органу державної податкової служби, 1 - підприємству).
Додаток 5

до Порядку проведення

органами державної

податкової служби прощення

(списання) і розстрочення

(відстрочення) податкового

боргу платників податків

при укладанні мирової угоди

у справі про банкрутство

Штамп органу державної
податкової служби ____________________________________

(назва установи банку) ____________________________________

(місцезнаходження установи банку) ____________________________________

(назва підприємства) ____________________________________

(ідентифікаційний код) ____________________________________

(місцезнаходження підприємства)
Повідомлення N

від ____________________ 2000 року
про відкликання платіжних доручень
Згідно з пунктом 9 статті 11 Закону України від 04.12.90
N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" і розділом IV
Закону України від 30.06.99 N 784-XIV та у зв'язку з укладенням
мирової угоди у справі про банкрутство відкликаються платіжні
доручення за винятком тих, виконання яких припиняється частково,
підлягають поверненню підприємству
------------------------------------------------------------------ |N платіжно-|Дата виписки|Сума, на яку|Сума, за якою|Назва /п|го доручен-|платіжного |виписане |припиняється |платежу, |ня |доручення |платіжне |виконання |код бюдже- | | |доручення |(грн.) |тної кла- | | |(грн.) | |сифікації --+-----------+------------+------------+-------------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 -----------------------------------------------------------------
Голова (начальник) органу
державної податкової служби ___________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.п.
Примітка. Виписується у трьох примірниках (1 - установі
банку, 1 - органу державної податкової служби, 1 - підприємству).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: