open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 654 від 27.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2000 р.

за N 968/5189
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

транспорту та зв'язку

N 1014 ( z1166-09 ) від 01.10.2009 }
Про затвердження Правил технічної експлуатації

міжгалузевого промислового залізничного

транспорту України

З метою забезпечення функціонування міжгалузевого
промислового залізничного транспорту України, відповідно до ст. 11
Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила технічної експлуатації міжгалузевого
промислового залізничного транспорту України (додаються).
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(Кірпа Г.М.): 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України. 2.2. Довести вимоги зазначених Правил до відома міністерств
та відомств, які користуються рухомим складом залізничного
транспорту України.
3. Вважати такими, що не застосовуються на території України,
"Правила технической зксплуатации межотраслевого промышленного
железнодорожного транспорта Союза ССР", затверджені міністром
шляхів сполучення М.С.Конаревим 7 червня 1987 р. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра А.Ф.Демиденка.
Міністр Л.М.Костюченко
Затверджено

Наказ Міністерства транспорту

України

27.11.2000 N 654
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2000 р.

за N 968/5189
Правила

технічної експлуатації міжгалузевого

промислового залізничного транспорту

України
Загальні положення
1. Ці Правила розроблені на основі Правил технічної
експлуатації залізниць України, затверджених наказом МТУ від
20.12.96 N 411 ( z0050-97 ) та зареєстрованих Міністерством
юстиції 25.02.97 за N 50/1854. 2. Правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового
залізничного транспорту України встановлюють основні положення та
порядок роботи міжгалузевого промислового залізничного транспорту
та його працівників, основні розміри, норми утримання
найважливіших споруд, пристроїв та рухомого складу і вимоги, які
пред'являються до них, систему організації руху поїздів та
принципи сигналізації. 3. Повне й неухильне виконання цих Правил забезпечує
злагоджену й чітку роботу усіх ланок промислового залізничного
транспорту, охорону праці й безпеку руху. 4. Правила технічної експлуатації обов'язкові для всіх
підрозділів і працівників міжгалузевого промислового залізничного
транспорту, підприємств та організацій, що обслуговуються, а також
для проектних, проектно-технологічних та конструкторських
організацій, які розробляють проекти на реконструкцію й
будівництво рухомого складу, споруд та пристроїв і технологію
роботи промислового залізничного транспорту.
Терміни, що застосовуються у правилах технічної

експлуатації міжгалузевого промислового

залізничного транспорту України
Автоматична локомотивна сигналізація як самостійний засіб
сигналізації та зв'язку (АЛСО) - система, за якої рух поїздів на
перегоні здійснюється за сигналами локомотивних світлофорів, а
роздільними пунктами є позначені межі блок-ділянок. Блок-ділянка - частина міжстанційного перегону за умови
автоблокування або автоматичної локомотивної сигналізації, що
застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку,
обмежена прохідними світлофорами (межами блок-ділянок) або
прохідним світлофором (межею блок-ділянки) і станцією. Бокова колія - колія, рухаючись по якій, рухомий склад
відхиляється стрілочним переводом. Вагони вантажні - вагони, призначені для перевезення
вантажів. До них належать криті вагони, напіввагони, платформи,
цистерни, спеціалізовані вагони для перевезення вантажів: вагони
бункерного типу, термоси, рефрижераторні вагони, у т.ч. АРВ,
зерновози, транспортери, контейнеровози, а також спеціальні вагони
вантажного типу. Вагони пасажирські - вагони, призначені для перевезення
пасажирів. До цих вагонів належать також поштові, багажні,
вагони-ресторани, службово-технічні (службові, клуби, санітарні,
випробувальні та вимірювальні, лабораторії та інші спеціальні
вагони пасажирського типу). Ведення поїзда з особливою пильністю - постійна, підвищена
увага локомотивної бригади до умов руху поїзда. Вловлювальний тупик - тупикова колія, призначена для зупинки
поїзда, що втратив управління, або частини поїзда під час руху на
затяжному спуску. Вікно - час, протягом якого зупиняється рух поїздів на
перегоні, окремих коліях перегону або станції для проведення
ремонтно-будівельних робіт. Виробничий район - адміністративний підрозділ підприємства
промислового залізничного транспорту, у який входять: дільниці
колій, сигналізації та зв'язку, навантажувально-розвантажувальних
робіт, станції, локомотиво-вагонні депо та інші підрозділи. Допоміжний пост - пост на перегоні, що не має колійного
розвитку та призначений тільки для обслуговування пункту
примикання під'їзної колії (для поїздів, що проїжджають по всьому
перегону, роздільним пунктом бути не може). Габарит навантаження - граничний поперечний (перпендикулярний
до осі колії) контур, в якому, не виступаючи назовні, повинен
розміщуватися вантаж (із урахуванням упаковування та кріплення) на
відкритому рухомому складі, що стоїть або рухається на прямій
горизонтальній колії. Габарит рухомого складу - граничний поперечний
(перпендикулярний до осі колії) контур, в якому, не виступаючи
назовні, повинен розміщуватися як навантажений, так і порожній
рухомий склад, установлений на прямій горизонтальній колії. Габарит наближення будівель - граничний поперечний
(перпендикулярний до осі колії) контур, усередину якого не повинні
заходити ніякі частини споруд та пристроїв. Виняток можуть становити лише пристрої, призначені для
безпосередньої взаємодії їх із рухомим складом (вагонні
уповільнювачі в робочому стані, контактні проводи з деталями
кріплення, поворотна частина колонки при набиранні води тощо). Гальмування екстрене - гальмування, що застосовується для
негайної зупинки поїзда шляхом екстреної розрядки магістралі та
реалізації максимальної гальмової сили. Гальмування службове - гальмування ступенями визначеної
величини для плавного зниження швидкості чи зупинки поїзда в
заздалегідь передбаченому місці. Гальмовий шлях - відстань, яку проходить поїзд за час від
моменту переведення ручки крана машиніста або крана екстреного
гальмування в гальмове положення до повної зупинки. Гальмові шляхи
розрізняються залежно від виду гальмування (службове, повне
службове та екстрене). Головні колії - колії перегонів, а також колії станцій, що є
безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило,
не мають відхилень на стрілочних переводах. Запобіжний тупик - тупикова колія, призначена для запобігання
виходу рухомого складу на маршрути проходження поїздів та
маневрових составів. Знімні рухомі одиниці - знімні дрезини, ремонтні вишки на
електрифікованих ділянках, колійні вагончики, колієвимірювальні,
дефектоскопні та інші візки і рухомі одиниці, що можуть бути зняті
з колії вручну працівниками, які їх обслуговують. Індекс вантажного поїзда - спеціальний код, що складається із
10 цифр, які присвоюються всім вантажним поїздам на станції їх
формування. Перші чотири цифри - єдина сітьова розмітка (ЄСР)
станції формування поїзда, наступні дві - порядковий номер
состава, сформованого на цій станції, а останні чотири - (ЄСР)
станції призначення поїзда. Інструкція про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту визначає організацію руху на
коліях підприємства промислового залізничного транспорту та
підприємств, які воно обслуговує. Інтенсивний рух поїздів - розміри руху пасажирських та
вантажних поїздів (у сумі) за графіком на двоколійних ділянках
більше 50 пар і одноколійних - більше 24 пар на добу. Керівник маневрів - працівник, що безпосередньо керує діями
всіх осіб, які беруть участь у маневрах, без вказівки якого
машиніст локомотива, який проводить маневри, не має права
приводити локомотив у рух. Керівник робіт - відповідальна особа, на яку покладене
керівництво роботами на експлуатованих залізничних коліях,
спорудах та пристроях. Контактна мережа - сукупність проводів, конструкцій та
обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від
тягових підстанцій до струмоприймачів електрорухомого складу. Колійний знак - постійний покажчик профілю та протяжності
залізничних ліній. Колійний пост - роздільний пункт на залізничних лініях, що не
має колійного розвитку (блок-пост у разі напівавтоматичного
блокування, пост примикання на одноколійному перегоні з
двоколійною вставкою, передвузловий пост і т.ін.). Колії пересувні - залізничні колії, які періодично
пересуваються або перекладаються. Колії спеціального призначення - запобіжні й уловлювальні
тупики та під'їзні колії на перегонах і станціях. Локомотиви - електровози, тепловози, газотурбовози, паровози
та мотовози. Локомотивна бригада - працівники, які призначені для
обслуговування локомотивів, а також моторвагонних поїздів. Малодіяльні ділянки - ділянки з розмірами руху пасажирських і
вантажних поїздів (у сумі) за графіком не більше 8 пар на добу. Маневровий район - ділянка, станція або їх підрозділи
(сортувальна гірка, парк формування,
навантажувально-розвантажувальні колії й інші), які обслуговуються
одним маневровим локомотивом. Маневровий состав - група вагонів, зчеплених між собою та з
локомотивом, що проводить маневри. Маневровий порядок руху - відправлення, приймання груп
вагонів і виконання маневрових переміщень за маневровими сигналами
в порядку, установленому у технічно-розпорядчому акті або
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту, що складається директором
цього підприємства. Міжпостовий перегін - перегін, обмежений колійними постами
або колійним постом і станцією. Міжстанційний перегін - перегін, обмежений станціями,
роз'їздами та обгінними пунктами. Моторвагонний рухомий склад - моторні та причіпні вагони, з
яких формуються моторвагонні поїзди (електропоїзди та
дизель-поїзди), а також автомотриси. Нейтральна вставка - ділянка контактної підвіски між двома
повітряними проміжками (ізолювальними сполученнями), на яких
нормально відсутня напруга. Нейтральна вставка виконується так, що
за проходження струмоприймачів електрорухомого складу
забезпечується електрична ізоляція ділянок, які сполучаються. Обгінний пункт - роздільний пункт на двоколійних лініях, що
мають колійний розвиток, який допускає обгін поїздів і в разі
потреби - переведення поїзда з головної колії на іншу. Особливо інтенсивний рух поїздів - розміри руху пасажирських
та вантажних поїздів (у сумі) за графіком на двоколійних ділянках
більше 100 пар і на одноколійних - більше 48 пар на добу. Особливі колійні знаки - межі залізничної смуги відведення,
покажчик номера стрілки, знак осі пасажирської будівлі, знаки на
лінійних колійних будівлях, репери початку і кінця кругових
кривих, а також початку, середини та кінця перехідних кривих,
прихованих споруд земляного полотна, найвищого горизонту вод і
максимальної висоти хвилі. Охоронна стрілка - стрілка, встановлена за приготування
маршруту приймання або відправлення поїзда в положення, що
унеможливлює вихід рухомого складу на підготовлений маршрут. Пасажирський зупинний пункт - пункт на перегоні, що не має
колійного розвитку і призначений виключно для посадки та висадки
пасажирів (роздільним пунктом не є). Перегін - частина залізничної лінії, обмежена суміжними
станціями, роз'їздами, обгінними пунктами або колійними постами. Перевірка ефективності дії гальм - обов'язкове гальмування
першим ступенем, а на локомотивах, що прямують поодинці,- з
наповненням гальмових циліндрів стисненим повітрям через кран
допоміжного гальма. Переїзд - місце перехрещення залізниць на одному рівні з
автомобільними дорогами або трамвайними коліями. Підштовхувальний локомотив - локомотив, призначений для
допомоги ведучому локомотиву на окремих перегонах або частині
перегону (у хвості поїзда). Під'їзна колія - колія, що призначена для обслуговування
окремих підприємств, організацій, установ (заводів, фабрик, шахт,
кар'єрів, лісоторфорозробок, електричних станцій, тягових
підстанцій тощо), зв'язана із загальною мережею залізниць
безперервною рейковою колією і належить залізниці чи підприємству,
організації, установі. Повітряний проміжок (ізолювальне сполучення) - поєднання
суміжних частин контактної мережі з електричною ізоляцією
(струмоподіл). Ізолювальне поєднання виконується так, що при
проходженні струмоприймача електрорухомого складу суміжні ділянки
електрично поєднуються. Поїзд - зчеплений состав, сформований з вагонів та одного або
декількох діючих локомотивів чи моторних вагонів, що мають
установлені сигнали. Локомотиви без вагонів, моторні вагони,
автомотриси та дрезини незнімного типу, відправлені на перегін,
розглядаються як поїзд. Поїзд вантажно-пасажирський - формується на малодіяльних
ділянках із вантажних та пасажирських вагонів, які призначені для
перевезення вантажів та пасажирів. Поїзд вантажний довгосоставний - вантажний поїзд, довжина
якого (в умовних вагонах) перевищує максимальну норму, встановлену
графіком руху на ділянці проходження цього поїзда. Поїзд вантажний підвищеної ваги - вантажний поїзд вагою
більше 6 тисяч тонн з одним або декількома діючими локомотивами в
голові состава, в голові та хвості, в голові та останній третині
состава. Поїзд вантажний підвищеної довжини - вантажний поїзд, довжина
якого 350 осей і більше. Поїзд вантажний з'єднаний - поїзд, складений з двох і більше
зчеплених між собою вантажних поїздів з діючими локомотивами в
голові кожного поїзда. Поїзд вантажний великоваговий - вантажний поїзд, вага якого
для відповідних серій локомотивів на 100 т і більше перевищує
визначену графіком руху вагову норму на ділянці проходження цього
поїзда. Поїзд людський - вантажний поїзд, у якому 10 і більше вагонів
зайняті людьми. Поїзд пасажирський - поїзд для перевезення пасажирів, багажу
й пошти, сформований з пасажирських вагонів. За видами сполучення
пасажирські поїзди розподіляються на далекі, що рухаються на
відстань більше 700 км, місцеві - до 700 км та приміські - до
150 км. Поїзд пасажирський довгосоставний - пасажирський поїзд,
довжина якого перевищує довжину, встановлену схемою формування
даного поїзда. Поїзд пасажирський збільшеної довжини - пасажирський поїзд,
що має в своєму складі 20 і більше вагонів. Поїзд пасажирський з'єднаний - поїзд, що складається з двох
пасажирських поїздів, зчеплених між собою, з діючими локомотивами
в голові кожного поїзда. Поїзд поштово-багажний - формується з пасажирських і
вантажних вагонів, які призначені для перевезення пошти, багажу й
вантажобагажу, а також окремих пасажирських вагонів для
перевезення пасажирів, що причіплюються тільки на ділянках, де не
обертаються пасажирські поїзди. Поїзні сигнали - сигнали, що застосовуються для означення
поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць. Пост - роздільний пункт, який має колійний розвиток для
обслуговування пунктів навантаження, розвантаження або для
маневрової роботи. Кожний пост приписується до однієї із станцій
підприємства промислового залізничного транспорту. Пост централізації - пост на станції підприємства
промислового залізничного транспорту, у якому зосереджено
управління групою централізованих стрілок та сигналів. Прикордонна станція - станція, що розташована перед кордоном
із суміжною державою. Наступною за цією станцією є станція
суміжної держави. Прикордонна передавальна станція - остання перед суміжною
державою дільнична чи сортувальна станція, яка призначена для
виконання операцій з технічного й комерційного огляду вагонів, що
передаються в суміжну державу, а також для виконання операцій з
перевізними документами. Роздільний пункт - пункт, що розділяє залізничну лінію на
перегони чи блок-ділянки. Роз'їзд - роздільний пункт на одноколійних лініях, що мають
колійний розвиток, призначений для схрещення й обгону поїздів. Рефрижераторний поїзд - поїзд, сформований з рефрижераторних
вагонів. Рухомий склад - локомотиви, вагони і моторвагонний рухомий
склад. Сигнал - умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого
подається певний наказ. Сигнальний знак - умовний видимий знак, за допомогою якого
подається наказ або вказівка певній категорії працівників. До сигнальних знаків належать граничні стовпчики, знаки, що
означають межі станції, свистки, відключення і включення струму
тощо. Спеціальний рухомий склад. Незнімні рухомі одиниці на
залізничному ходу - снігоочисники, снігоприбиральні та
щебенеочисні машини, баластери, колієукладачі, вантажопідйомні
крани, дрезини тощо. Спуск затяжний - спуск такої крутості й довжини:
Крутість Довжина
від 0,008 до 0,010 8 км і більше
більше 0,010 до 0,014 6 км і більше
більше 0,014 до 0,017 5 км і більше
більше 0,017 до 0,020 4 км і більше
більше 0,020 і крутіший 2 км і більше
Спуск визначальний - найкрутіший спуск (з урахуванням
опірності кривих) довжиною, не меншою гальмового шляху. Станція - роздільний пункт з колійним розвитком, що дозволяє
проводити операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону
поїздів, операції з приймання, видачі вантажів та обслуговування
пасажирів, а за умови розвинених колійних пристроїв - маневрову
роботу з розформування та формування поїздів і технічні операції з
поїздами. Примітка. У тексті цих Правил за всіх випадків, коли йдеться
про роздільні пункти, що мають колійний розвиток або
обслуговуються черговими працівниками (станція, роз'їзд, обгінний
пункт, колійний пост), застосовані загальні терміни "Станція" або
"Черговий по станції", за винятком місць, де за характером вимог
необхідно зазначити точно, про які саме роздільні пункти йдеться. Станційний пост централізації - пост на станції, у якому
зосереджується управління групою централізованих стрілок і
сигналів. Станційні колії - колії у межах станцій - головні,
приймально-відправні, сортувальні, вантажно-вивантажувальні,
витяжні, деповські (локомотивного та вагонного господарства),
з'єднувальні (що з'єднують окремі парки на станції, що ведуть до
контейнерних пунктів, паливних складів, баз, сортувальних
платформ, до пунктів очищення, промивки, дезінфекції вагонів,
ремонту рухомого складу та виконання інших операцій), а також інші
колії, призначення яких визначається операціями, що проводяться на
них. Стрілка - частина стрілочного переводу, що складається з
рамних рейок, вістряків та перевідного механізму. В разі наявності
хрестовин з рухомим осердям у поняття стрілки входить і
хрестовина. Стрілка нецентралізована - стрілка, вістряки якої
переводяться вручну за допомогою перевідного механізму
безпосередньо біля стрілки. Стрілка централізована - стрілка, вістряки якої (за наявності
хрестовини з рухомим осердям і осердя) переводяться спеціальними
пристроями, що управляються з одного центрального пункту. Стрілочний перевід - пристрій, що служить для переведення
рухомого складу з однієї колії на іншу. Стрілочні переводи
складаються із стрілок, хрестовин і сполучних колій між ними.
Хрестовини можуть бути з нерухомим або рухомим осердям. Стрілочний пост - один або декілька стрілочних переводів
нецентралізованого управління, що обслуговуються одним черговим
стрілочного поста. Стрілочний район - група суміжних стрілочних постів, що
перебувають під контролем одного старшого чергового стрілочного
поста. СЦБ - пристрої сигналізації, централізації та блокування. Ухил - елемент поздовжнього профілю залізничної колії, що має
нахил до горизонтальної лінії. Ухил для поїзда, що рухається від
нижчої точки до вищої, називається підйомом, а назад - спуском. Черговий станції - змінний помічник начальника станції, який
одноособово розпоряджається прийманням, відправленням і
пропусканням поїздів, а також іншими переміщеннями рухомого складу
на головних та приймально-відправних коліях станції (а де немає
маневрового диспетчера - і на інших коліях). Примітка. У тексті цих Правил під терміном "Черговий станції"
мають на увазі також інших працівників (начальник зміни,
диспетчер, черговий поста та інші), які виконують обов'язки
чергового станції.
Розділ 1. Загальні обов'язки працівників міжгалузевого
промислового залізничного транспорту
1.1. Основними обов'язками працівників міжгалузевого
промислового залізничного транспорту є своєчасне і якісне
обслуговування промислових підприємств, організацій і будівництв
при безперечному забезпеченні збереження вантажів, що
перевозяться, ефективному використанню технічних засобів,
дотриманню вимог охорони праці та навколишнього природного
середовища. 1.2. Кожний працівник міжгалузевого підприємства промислового
залізничного транспорту, який пов'язаний з рухом поїздів, несе по
колу своїх обов'язків особисту відповідальність за виконання
Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового
залізничного транспорту України, вимог охорони праці та безпеки
руху. Відповідальність за дотримання Правил технічної експлуатації
міжгалузевого промислового залізничного транспорту (далі - ПТЕ)
покладається на керівників відповідних підрозділів промислового
залізничного транспорту і підприємств, організацій та будівництв,
що обслуговуються. Порушення ПТЕ працівниками промислового залізничного
транспорту тягне за собою відповідальність згідно з чинним
законодавством. 1.3. Кожний працівник промислового залізничного транспорту
зобов'язаний подавати сигнал зупинки поїзда або состава, що
маневрує, а також вживати інших заходів для їх зупинки у випадках,
які загрожують життю та здоров'ю людей або безпеці руху. При виявленні несправності споруди чи пристрою, що загрожує
безпеці руху або навколишньому природному середовищу, працівник
повинен негайно вжити заходів щодо встановлення огорожі
небезпечного місця та усунення несправності. 1.4. Працівники промислового залізничного транспорту повинні
забезпечувати безпеку пасажирів, створювати їм необхідний комфорт,
культурно обслуговувати їх на вокзалах і в поїздах, бути
ввічливими й люб'язними у спілкуванні з усіма особами, які
користуються послугами промислового залізничного транспорту, але
водночас вимагати від них точного виконання встановлених на
залізничному транспорті України правил. 1.5. Працівники промислового залізничного транспорту під час
виконання службових обов'язків повинні утримувати в чистоті й
порядку своє робоче місце та довірені технічні засоби. Працівники, для яких установлені форма одягу та знаки
розрізнення, під час виконання службових обов'язків повинні бути
одягнуті у формений одяг. Кожний працівник промислового залізничного транспорту повинен
додержуватися вимог стандартів і метрологічних норм та правил з
охорони праці, пожежної безпеки, що встановлені для роботи, яка
виконується. Відповідальність за виконання цих вимог, норм та правил
покладається на виконавців та керівників відповідних підрозділів. 1.6. Забороняється допускати на локомотиви, у кабіни
управління спеціального самохідного рухомого складу, до сигналів,
стрілок, апаратів, механізмів та інших пристроїв, пов'язаних з
забезпеченням безпеки руху, а також у приміщення, звідки
здійснюється управління сигналами та цими пристроями, сторонніх
осіб. Управляти локомотивами, автомотрисами, дрезинами та іншими
рухомими одиницями, сигналами, апаратами, механізмами й іншими
пристроями, пов'язаними із забезпеченням безпеки руху поїздів, а
також переводити стрілки мають право тільки уповноважені на це
працівники під час виконання ними службових обов'язків. Працівники міжгалузевого промислового залізничного
транспорту, які проходять в установленному порядку стажування як
другі особи, можуть допускатися до управління локомотивами,
автомотрисами, дрезинами й іншими рухомими одиницями, сигналами,
стрілками та пристроями, які забезпечують безпеку руху, тільки під
особисту відповідальність і під наглядом працівників, які
безпосередньо обслуговують ці пристрої. 1.7. Особи, які влаштовуються на роботу на промисловий
залізничний транспорт на посади, пов'язані з рухом поїздів і
маневровою роботою, відповідно до наказу Міністерства транспорту
України від 17.05.97 N 180 ( z0433-97 ) "Про порядок вивчення та
перевірки знань нормативних актів щодо безпеки руху поїздів"
повинні витримати випробування і в майбутньому періодично
перевірятися на знання: Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового
залізничного транспорту України (ПТЕ); Інструкції з сигналізації на залізницях України (ІСИ),
затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 08.07.95
N 259; Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях
України (ІРП), затвердженої наказом Міністерства транспорту
України від 08.07.95 N 260; посадових інструкцій та інших документів, які встановлюють
обов'язки працівників; правил та інструкцій з охорони праці та правил пожежної
безпеки; Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту,
затверджене постановою Кабміну від 26.01.93 N 55 ( 55-93-п ). Працівники, які керують навантаженням і закріпленням вантажів
на відкритому рухомому складі, випробовуються на знання технічних
умов навантаження і закріплення вантажів ("Технические условия
погрузки и крепления грузов", затверджені наказом Міністра
транспорту СРСР від 08.05.98 N 174 ( z0346-98 ), що діють на
підприємствах, що обслуговуються. Працівники промислового залізничного транспорту, на яких в
порядку ущільнення робочого дня або суміщення професій
покладається виконання додаткових обов'язків, пов'язаних з рухом
поїздів, а також працівники виробничих цехів і ділянок
підприємств, що обслуговуються, повинні допускатися до цієї роботи
тільки після випробування їх на знання відповідних правил та
інструкцій. Працівники міжгалузевого промислового залізничного
транспорту, пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою на
магістральних коліях, випробовуються на знання Правил технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ). Обсяг знань для кожної посади та періодичність проведення
перевірок установлюється наказом Міністерства транспорту України
від 17.05.97 N 180 ( z0433-97 ) "Про порядок вивчення та перевірки
знань нормативних актів щодо безпеки руху поїздів". Усі інші працівники повинні знати передбачені цими Правилами
загальні обов'язки працівників міжгалузевого промислового
залізничного транспорту, правила з охорони праці, посадові
інструкції та правила пожежної безпеки. 1.8. Особи, які приймаються на роботу на підприємства
міжгалузевого промислового залізничного транспорту на посади,
пов'язані з рухом поїздів та маневровою роботою, повинні пройти
медичний огляд для визначення придатності їх для виконання
відповідної роботи і надалі проходити періодичні медичні огляди
відповідно до порядку і в строки, які встановлені наказом МОЗ СРСР
від 29.09.89 N 555 ( v0555400-89 ) "Про удосконалення системи
медичних оглядів працівників і водіїв особистих індивідуальних
засобів" та наказом Міністерства охорони здоров'я України від
31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) "Про затвердження положення про порядок
проведення медичних оглядів працівників певних категорій". Особи, молодші 18 років, не допускаються до заняття посад, що
безпосередньо пов'язані з рухом поїздів, у тому числі: машиністів
локомотивів, кранів на залізничному ходу та їх помічників,
кочегарів паровозів, водіїв спеціального самохідного рухомого
складу та їх помічників, диспетчерів, чергових по станціях,
чергових постів, парків і гірок, операторів сортувальних гірок,
операторів при чергових по станціях, кондукторів поїздів,
працівників складацьких бригад, регулювальників швидкостей руху
вагонів, сигналістів, операторів постів централізації, чергових
стрілочних постів, колійних, мостових і тунельних майстрів,
бригадирів колії, обхідників, монтерів колії (другого розряду і
вище), чергових переїздів, електромеханіків і електромонтерів з
обслуговування пристроїв СЦБ і сортувальних гірок,
оглядачів-ремонтників вагонів, провідників вагонів, майстрів і
робітників на безвідчіпному ремонті вагонів, майстрів і
електромеханіків ділянок енергопостачання, електромонтерів
контактної мережі й високовольтних ліній, робітників, зайнятих
ремонтом і технічним обслуговуванням контактної мережі, наладників
дефектоскопних і колієвимірювальних візків та вагонів, машиністів
колійних машин і механізмів, операторів дефектоскопних візків,
операторів з вимірювання колії та їх помічників. 1.9. Працівники промислового залізничного транспорту повинні
оберігати майно будь-яких форм власності, що ввірене їм для
перевезення залізничним транспортом. 1.10. Забороняється допускати до роботи осіб, які знаходяться
у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння.
Працівники, які опинилися під час виконання службових обов'язків у
такому стані, негайно усуваються від роботи й притягаються до
відповідальності згідно з чинним законодавством. 1.11. Порушення Правил технічної експлуатації працівниками
промислового залізничного транспорту, а також працівниками
виробничих цехів і ділянок підприємств, що обслуговуються,
пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою, тягне за собою
передбачену чинним законодавством відповідальність.
Споруди та пристрої
Розділ 2. Загальні положення. Габарити
2.1. Споруди та пристрої міжгалузевого промислового
залізничного транспорту, а також споруди й пристрої виробничих
цехів та ділянок, пов'язаних з використанням міжгалузевого
промислового залізничного транспорту, повинні утримуватися в
постійній справності, забезпечувати високий рівень автоматизації,
охорону праці, безпеку руху рухомого складу. Відповідальність за стан споруд і пристроїв несуть
працівники, які безпосередньо їх обслуговують, та керівники
підрозділів, у розпорядженні яких знаходяться ці споруди та
пристрої. Кожен з цих працівників, відповідно до посадових обов'язків,
повинен знати правила експлуатації та стан споруд і пристроїв,
систематично перевіряти їх і забезпечувати високу якість
утримання, технічного обслуговування і ремонту. 2.2. Усі залізничні колії і споруди міжгалузевого
промислового залізничного транспорту повинні своєчасно очищуватися
від виробничих відходів і снігу. Залежно від того, на чиєму балансі перебувають споруди та
пристрої, у тому числі колії, стрілочні переводи, переїзди,
директором підприємства промислового залізничного транспорту та
керівниками підприємств, що обслуговуються, проводиться
закріплення їх за відповідними підрозділами для очищення від
виробничих відходів, снігу й інших забруднень. 2.3. Споруди, пристрої, механізми й обладнання повинні
відповідати затвердженій проектній документації та технічним
умовам. На основні споруди, пристрої, механізми й обладнання
повинні бути технічні паспорти, в яких уміщені найважливіші
технічні та експлуатаційні характеристики. Внесення змін у конструкції споруд та пристроїв допускається
тільки з дозволу посадових осіб, які мають право затверджувати
проектну документацію на ці споруди та пристрої. Класифікація, строки періодичних ремонтів і норми утримання
основних споруд та пристроїв залізничного транспорту
встановлюються Державною адміністрацією залізничного транспорту
України. Вказівки та типові технологічні процеси з технічного
обслуговування, ремонту та утримання споруд і пристроїв
затверджуються відповідними управліннями Державної адміністрації
залізничного транспорту України. 2.4. Заново побудовані та реконструйовані колії, споруди та
пристрої підприємств промислового залізничного транспорту
приймаються в постійну експлуатацію спеціальними комісіями, склад
яких призначається відповідно до Положення про порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного
транспорту і метрополітенів, затвердженого наказом Міністерства
транспорту України від 21.10.99 N 507 ( z0160-00 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14.03.2000 за N 160/4381. Заново побудовані та реконструйовані споруди й пристрої
вводяться в дію тільки після затвердження технічної документації,
яка встановлює порядок їх роботи та забезпечує охорону праці й
безпеку руху (технічно-розпорядчі акти, інструкції для роботи), і
після перевірки знання вказаної документації працівниками, які
обслуговують ці споруди та пристрої. 2.5. Споруди та пристрої залізничних колій підприємств
промислового залізничного транспорту від станції примикання до
території підприємств, організацій, будівництв, що обслуговуються,
або до першої станції підприємства промислового залізничного
транспорту (включаючи приймально-відправні колії станції) повинні
задовольняти вимоги габариту наближення споруд С, що встановлений
Державним стандартом 92.38-83, затвердженим Міністерством шляхів
сполучення 18.11.86. При введенні в експлуатацію рухомого складу габариту Т,
споруди й пристрої, пов'язані з пропусканням цього рухомого
складу, повинні задовольняти вимоги габариту наближення споруд С
та вказівок щодо його застосування. Споруди та пристрої промислового залізничного транспорту на
території підприємств (як за межами, так і всередині будівель), що
обслуговуються, та між територіями підприємств повинні відповідати
вимогам габариту наближення споруд Сн, що встановлений Державним
стандартом 92.38-83, та вимогам спеціальних габаритів,
встановлених міністерствами підприємств, що обслуговуються. Споруди й пристрої з порушеним габаритом використовуються
відповідно до порядку, встановленого місцевою інструкцією, що
забезпечує безпечний рух рухомого складу та безпеку людей з
урахуванням наявних умов. Особливості застосування габаритів С і Сн при новому
будівництві та реконструкції залізничних колій, споруд і
пристроїв, вимоги до існуючих споруд та пристроїв, які збудовані
за старими нормами і не відповідають габаритам С та Сн, порядок
перевірки габаритів споруд та пристроїв і усунення негабаритних
місць передбачені "Инструкцией по применению габаритов приближения
строений". При плануванні переустроїв існуючих споруд та пристроїв, які
не відповідають вимогам габаритів С і Сн, у першу чергу повинні
враховуватися об'єкти, які не забезпечують пропускання
перспективного рухомого складу габаритів Тпр і Тц, а також
завантажених за зональним габаритом вантажів. На підприємствах, які виробляють негабаритну продукцію,
габарит наближення споруд на ділянках обертання вагонів з
негабаритними вантажами повинен бути витриманий з урахуванням
можливості пропускання негабаритних вантажів. Забороняється порушувати габарити споруд та пристроїв при
проведенні будь-яких ремонтних, будівельних та інших робіт. Відповідність габаритів постійних споруд та пристроїв
установленим нормам повинна перевірятись не рідше одного разу в 10
років комісією, склад якої визначає керівник підприємства, на
балансі якого знаходиться колія. 2.6. Відстані між осями суміжних колій на станціях
багатоколійних ділянок повинні задовольняти вимогам Правил
технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411 ( z0050-97 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції 25.02.97 за N 50/1854. У виробничих цехах відстань між осями суміжних колій
визначається проектною документацією і повинна бути не менше ніж
4100 мм. На прямих ділянках відстань між осями суміжних колій повинна
бути не менше ніж: колії для перевезення рідкого чавуну й шлаку: - на майданчику заводу ______________________________ 4800 мм - поза майданчиком заводу ___________________________ 5300 мм колії стоянки виливниць зі зливками _________________ 5000 мм колії стоянки порожніх виливниць ____________________ 5300 мм те ж саме у скрутних умовах _________________________ 5000 мм колії руху составів виливниць зі зливкам і думпкарів вантажопідйомністю до 130 т _________________________ 4600 мм колії руху мульдових составів _______________________ 4500 мм колії руху думпкарів з тривісними візками вантажопідйомністю 100 т ____________________________ 4600 мм те ж саме з чотиривісними візками вантажопідйомністю 180 т _____________ 5000 мм
Відстань між осями залізничних колій на новозбудованих і
реконструйованих перегонах підприємств, що обслуговуються, при
обігу по них вагонів-самоскидів і рухомого складу габариту Т
повинна бути не менше вказаних у табл. 1.
Таблиця 1 -------------------------------------------------------- Рухомий склад | Відстань між осями колій, мм | |-------------------------------------| |двоколійні лінії |багатоколійні лінії| | |(між 2-ю і 3-ю, 5-ю| | |і 6-ю тощо) | -----------------+-----------------+-------------------| Вагони-самоскиди | | | Чотиривісні | 4100 | 5000| Шестивісні | 4600 | 5100| Восьмивісні | 5000 | 5300| Тягові агрегати | 5300 | 5500| --------------------------------------------------------
Відстань між осями головних і приймально-відправних колій
у цих випадках повинна бути не менше 5300 мм, а на інших коліях -
не менше 5000 мм. 2.7. Навантажений на відкритий рухомий склад вантаж (з
урахуванням упаковки і кріплення) повинен розміщуватися у межах
установлених габаритів навантаження. Вантажі, що не можуть бути розміщені на відкритому рухомому
складі в межах габариту навантаження, перевозяться відповідно до
"Инструкции по применению габаритов приближения строений". Для перевірки правильності розміщення вантажів у межах
вказаного габариту у місцях масового навантаження встановлюються
габаритні ворота. Упорядження і утримання їх покладаються на
підприємства, які здійснюють навантаження вантажів. Розвантажені та підготовлені до навантаження біля колії
вантажі повинні бути укладені й закріплені таким чином, щоб
габарит наближення споруд не порушувався. Вантажі (крім баласту, що вивантажується для колійних робіт)
при висоті їх укладення, починаючи від головки рейки до 1200 мм,
повинні знаходитися від зовнішньої головки найближчої до вантажу
рейки залізничної колії на відстані не менше 2,0 м, а при більшій
висоті - не менше 2,5 м. Усі елементи технологічного обладнання, які при виконанні
операцій з рухомим складом (навантаженні, вивантаженні, очищенні
тощо) входять у габарит, після завершення робіт повинні бути
виведені за межі габариту наближення споруд. 2.8. Споруди та пристрої на ділянках, де обертаються
локомотиви залізниць України, повинні відповідати вимогам Правил
технічної експлуатації залізниць України.
Розділ 3. Споруди та пристрої колійного господарства
3.1. Усі елементи залізничної колії (земляне полотно, верхня
будова і штучні споруди) за міцністю, стійкістю і станом повинні
забезпечувати безпечний рух рухомого складу зі швидкостями,
встановленими на ділянці. 3.2. Розміщення та технічне оснащення підрозділів колійного
господарства підприємств промислового залізничного транспорту
повинні забезпечити виконання необхідних робіт з утримання й
ремонту залізничної колії, споруд і пристроїв для виконання
заданих розмірів руху з установленими швидкостями. 3.3. Вимоги до конструкцій споруд і пристроїв, порядок їх
утримання і експлуатації, не перелічених у цих Правилах,
установлюються Інструкцією щодо устрою та утримання колії
залізниць України, затвердженою наказом Укрзалізниці від 16.04.98
N 82-Ц.
План і профіль колії
3.4. Залізнична колія за відношенням радіусів кривих,
поєднання прямих і кривих, крутості ухилів повинна відповідати
затвердженому плану і профілю колії. 3.5. Станції, роз'їзди, обгінні пункти й окремі парки повинні
розташовуватися на горизонтальній площадці; в окремих випадках
допускається розташування їх на ухилах не крутіше 0,0015; у важких
умовах допускається збільшення ухилів, але не більш як до 0,0025. В особливо важких топографічних умовах на роз'їздах і
обгінних пунктах, а з дозволу Державної адміністрації залізничного
транспорту України і на проміжних станціях, на яких не
передбачаються маневри і відчепи локомотивів або вагонів від
состава, допускається при відповідному обґрунтованні проектом і
забезпеченні притримання поїзда допоміжними гальмами локомотива
розташовувати станції, роз'їзди, обгінні пункти й окремі парки на
ухилах і більше 0,0025. Роз'їзди й обгінні пункти в кар'єрах за
цих умов допускається розташовувати на ухилах крутістю до 0,0150.
Для запобігання самочинному зрушенню з місця вагонів або составів
(без локомотива) на станціях, роз'їздах та обгінних пунктах, на
яких передбачається відчеплення локомотивів від вагонів і
виконання маневрових операцій, поздовжній профіль повинен мати
протиухил у бік обмежувальних стрілок і відповідати нормативам на
його проектування. У разі потреби для запобігання самовільному виходу вагонів на
інші колії слід влаштовувати запобіжні тупики, охоронні стрілки,
скидальні башмаки або стрілки. Розташування станцій, роз'їздів, обгінних пунктів на ухилах
повинно обгрунтовуватися проектом із врахуванням умов зрушення з
місця рухомого складу встановленої вагової норми. 3.6. Станції, роз'їзди, обгінні пункти, а також окремі парки
й витяжні колії повинні розташовуватись на прямих ділянках. За
несприятливих умов допускається їх розташування на кривих радіусом
не менше 1500 м. В особливо важких топографічних умовах
допускається зменшення радіусу кривої до 500 м, а при розташуванні
станції з невеликим колійним розвитком (до 5 колій) на території
промислових підприємств і на лісовозних вітках - не менше 300 м, у
кар'єрах і відвалах не менше 180 м. Витяжні колії, призначені
тільки для перестановки составів або вагонів, можуть
розташовуватись на кривих радіусом не менше 200 м. Державною адміністрацією залізничного транспорту України
дозволяється збереження в експлуатації кривих радіусами менше
вказаних у цьому пункті. 3.7. Підприємства промислового залізничного транспорту
відповідно до Інструкції про порядок складання технічних паспортів
дистанції колії, звітів про колійне господарство і захисні
лісонасадження, затвердженої наказом Укрзалізниці від 16.04.98 N
82-Ц, повинні мати технічні паспорти колійного господарства, у які
своєчасно вносяться необхідні зміни. План і профіль колій підприємств промислового залізничного
транспорту необхідно піддавати періодичній інструментальній
перевірці не рідше одного разу в 10 років. Поздовжні профілі сортувальних гірок, півгірок, підгіркових
колій, маневрових витяжок повинні перевірятися не рідше одного
разу в 5 років. Ділянки, на яких виконуються роботи, що викликають
зміни плану й профілю колії, перевіряються виконавцями робіт після
їх закінчення. За результатами перевірок установлюються строки виконання
робіт з виправлення профілю. Організація робіт з інструментальної перевірки плану й
профілю колій, виготовлення відповідної технічної документації, а
також складання масштабних і схематичних планів колій покладається
на службу колії із залученням для виконання цих робіт проектних
інститутів, проектно-технологічних бюро, проектно-розвідувальних і
проектно-кошторисних груп, які мають право на виконання цих робіт. При спорудженні біля колії підприємств промислового
залізничного транспорту нових об'єктів, розширенні або перенесенні
існуючих організація, що виконує такі роботи, повинна до початку
робіт передавати дирекції підприємства виконавчу документацію, що
визначає прив'язку об'єкта до існуючих колій.
Земляне полотно, верхня будова колії й штучні споруди
3.8. Ширина земляного полотна зверху має відповідати верхній
будові колії. На існуючих лініях до їх реконструкції допускається ширина
земляного полотна не менше: на одноколійних - 5,5 м, двоколійних -
9,6 м, а в скельових та дренуючих грунтах не менша: на
одноколійних - 5 м, двоколійних - 9,1 м. Мінімальна ширина узбіччя земляного полотна зверху має бути
0,4 м з кожного боку колії. У місцях вантажно-розвантажувальних
робіт відстань від осі залізничної колії до брівки відвалу
визначається залежно від висоти відвалу, роду відвальних грунтів,
типу рухомого складу тощо і повинна бути не менше 2,5 м. При обробленні виступів екскаваторами з верхнім навантаженням
відстань від брівки найближчого виступу до осі залізничної колії
встановлюється проектом і повинна бути не менше 2,5 м. Брівка земляного полотна в місцях розливу води повинна бути
вище максимальної висоти накату хвиль при сильних вітрах на 0,5 м. 3.9. Ширина колії промислового залізничного транспорту між
внутрішніми гранями головок рейок на прямих ділянках колії і на
кривих радіусом 350 м і більше повинна бути 1520 мм (допустимі
граничні відхилення від її розміру по розширенню - 10 мм і по
звуженню - 8 мм). На існуючих коліях промислового залізничного транспорту
ширина колії дозволяється 1524 мм. Ширина колії на кривих ділянках колії менших радіусів і
допустимі граничні відхилення від її розмірів наведені у табл. 2.
Таблиця 2 -------------------------------------------------- Радіус |Номінальна ширина |Граничні відхилення,| кривої, м|колії на кривих |мм | |ділянках шляху, мм| | ---------+------------------+--------------------| 349 - 200|1535 |(+) 10, (-) 8 | Менше 200|1545 |(+) 5, (-) 8 | --------------------------------------------------
При експлуатації залізобетонних шпал з рейками типу Р50
допускається влаштування колії шириною 1532 мм шляхом розвороту
несиметричних металевих підкладок скріплень типу КБ-50 на 180
град. відносно їх проектного положення. У цьому випадку допустимі
граничні відхилення від розміру ширини колії складають по
розширенню + 6 мм і по звуженню - 4 мм. На підходах до стрілочних
переводів для колії 1520 - 1524 мм або до інших колійних
облаштувань, що потребують звуження колії, укладається рейкова
ланка з дерев'яними шпалами для можливості плавного влаштування
відводу ширини колії в межах до 3 мм на 1 м колії. Ширина колії більше 1550 мм і менше 1512 мм не допускається. Необхідність укладання контррейок на кривих ділянках колії
визначає директор підприємства. Ширина колії пересувних колій повинна бути єдиною - 1535 мм
при граничних відхиленнях від її розміру по розширенню +10 мм і по
звуженню - 8 мм. Відхилення по ширині колії на прямих і кривих ділянках колії
не повинні бути різкими (не більше 3 мм на 1 м колії на постійних
коліях і не більше 5 мм на 1 м на пересувних). Для колій промислового залізничного транспорту, що
укладаються заново, а також після реконструкції і капітального
ремонту, ширина колії між внутрішніми гранями головок рейок на
прямих ділянках колії і кривих радіусом 350 м і більше повинна
бути 1520 мм. 3.10. Верх головок рейок обох ниток на прямих ділянках колії
повинен бути на одному рівні. Відхилення в рівні головок рейок на прямих ділянках колії
допускається не більше 10 мм для постійних і 20 мм для пересувних
колій. Підвищення однієї рейки над другою на кривих ділянках колії,
залежно від їх радіусів та швидкостей рухомого складу,
встановлюється за розрахунками і затверджується наказом директора
підприємства промислового залізничного транспорту. Це підвищення не повинно перевищувати 150 мм. 3.11. Усі мости класифікуються за вантажопідйомністю на
підставі діючих розрахункових норм і Інструкції з утримання
штучних споруд, затвердженої наказом Укрзалізниці від 27.04.99
N 124-Ц. Пропускання спеціального рухомого складу через мости, які
не розраховані для пропускання такого складу, без попередніх
розрахунків забороняється. Штучні споруди повинні бути обладнані протипожежними засобами
за встановленими нормами і в разі потреби мати пристосування для
огляду. Порядок технічного обслуговування штучних споруд і дефектних
місць земляного полотна встановлюється директором підприємства
промислового залізничного транспорту. 3.12. Для постійного контролю за станом колії і споруд на
підприємствах промислового залізничного транспорту застосовуються
колієвимірні прилади, дефектоскопні візки й інше обладнання.
Рейки й стрілочні переводи
3.13. Рейки й стрілочні переводи на головних і станційних
коліях за потужністю і станом повинні відповідати умовам
експлуатації (вантажопідйомності, осьовим навантаженням та
швидкостям руху). Норми зносу рейок та стрілочних переводів установлюються
Інструкцією з устрою та утримання колії залізниць України. 3.14. Стрілочні переводи й глухі пересічення повинні
відповідати затвердженим кресленням і, як правило, типу рейок,
укладених у колію. Забороняється вносити зміни в існуючі конструкції стрілочних
переводів, а також застосовувати нові конструкції стрілочних
переводів без погодження з Державною адміністрацією залізничного
транспорту України. Стрілочні переводи повинні мати хрестовини марок, що
задовольняють вимоги Державних будівельних норм і правил України.
При односторонньому русі можуть застосовуватися віджимні стрілки.
Стрілочні переводи повинні мати хрестовини таких марок: на
головних та приймально-відправних пасажирських коліях - не крутіше
1/11, а перехресні переводи й одиночні, які є продовженням
перехресних, - не крутіше 1/9; стрілочні переводи, якими
пасажирські поїзди проходять тільки прямою колією переводу, можуть
мати хрестовини марки 1/9. Допускається відхилення пасажирських поїздів на бокову колію
стрілочними переводами марки 1/9, якщо заміна таких переводів на
марку 1/11 викликає перебудову стрілочних горловин, здійснити яку
на цей час неможливо: - на приймально-відправних коліях вантажного руху - не
крутіше 1/9, а симетричні не крутіше 1/6; - на інших коліях - не крутіше 1/8, а симетричні - не крутіше
1/4,5. Перед вістряками усіх протишерсних стрілочних переводів на
головних коліях мають укладатися відбійні бруси. Укладання заново стрілочних переводів у головні колії на
кривих ділянках не допускається. У виняткових випадках таке укладання може проводитись тільки
з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України.
Застосування заново перехресних стрілочних переводів і глухих
пересічень допускається тільки з дозволу головного управління
колійного господарства Державної адміністрації залізничного
транспорту України. У випадках, коли потрібно пропускати пасажирські поїзди по
коліях промислових підприємств, вимоги забезпечення необхідних
умов для цього встановлюються Державною адміністрацією
залізничного транспорту України. 3.15. Забороняється експлуатація стрілочних переводів та
глухих пересічень, у яких є хоча б одна із таких несправностей: роз'єднання стрілочних вістряків та рухомих осердь хрестовин
з тягами; відставання вістряка від рамної рейки, рухомого осердя
хрестовини від вусовика на 4 мм і більше, яке вимірюється у
вістряка і осердя тупої хрестовини проти першої тяги, у осердя
гострої хрестовини у вістря осердя при замкнутому положенні
стрілки; вищерблення вістряка або рухомого осердя, при якому виникає
небезпека набігання гребеня, й у всіх випадках вищерблення
довжиною більше 200 мм на головних, більше 300 мм - на
приймально-відправних і більше 400 мм - на інших станційних
коліях; пониження вістряка відносно рамної рейки й рухомого осердя
проти вусовика на 2 мм і більше, що вимірюється в перерізі, де
ширина головки вістряка або рухомого осердя зверху 50 мм і більше; вертикальне зношення рамних рейок типу Р38 більше 6 мм - на
головних, більше 8 мм - на приймально-відправних і більше 10 мм -
на інших станційних коліях; типів Іа, Р43, Р50 більше 8 мм - на
головних, більше 10 мм - на приймально-відправних і більше 12 мм -
на інших станційних коліях; типу Р65 більше 10 мм - на головних,
більше 12 мм - на приймально-відправних, більше 14 мм - на інших
станційних коліях. На коліях перевезення гарячих злитків, рідкого
чавуну і шлаку, а також на коліях відкритих розробок вертикальне
зношення рамних рейок типу Р65 не повинно перевищувати 12 мм; вертикальне зношення осердя і вусовиків хрестовини в
перерізі, де його ширина 40 мм, більше 8 мм - на головних, більше
10 мм - на приймально-відправних і більше 12 мм - на інших
станційних коліях; відстань між робочою гранню осердя хрестовини та робочою
гранню головки контррейки менше 1472 мм або відстань між робочими
гранями головок контррейки і вусовика більше 1435 мм; злам вістряка або рамної рейки; злам хрестовини (осердя, вусовика або контррейки); розрив контррейкового болта в одноболтовому або обох у
двоболтовому вкладиші. Вертикальне зношення рамних рейок, вістряків, вусовиків та
осердь хрестовин і порядок експлуатації їх при перевищенні норм
зносу визначається Інструкцією з устрою та утримання колії
залізниць України. 3.16. Рейки та деталі стрілочних переводів на головних і
приймально-відправних коліях і коліях перевезення гарячих вантажів
перевіряються дефектоскопними візками за графіком, затвердженим
директором підприємства промислового залізничного транспорту, але
не рідше двох разів на рік. 3.17. Укладання та зняття стрілочних переводів і глухих
пересічень (зміна колійного розвитку) здійснюються за
розпорядженням директора підприємства промислового залізничного
транспорту. Заново укладені стрілочні переводи та перебудовані дільниці
колії приймаються в експлуатацію комісією, яка призначається
директором підприємства промислового залізничного транспорту. 3.18. Контрольними стрілочними замками повинні бути обладнані
нецентралізовані стрілки: розташовані на коліях, по яких проводиться приймання і
відправлення поїздів, а також охоронні, що ведуть: на колії, виділені для стоянки вагонів з розрядними
вантажами; на колії для стоянки відбудовних і пожежних поїздів, у запобіжні та уловлювальні тупики; на колії, які виділені для відстою колійних машин; до головних і приймально-відправних колій. Усі стрілки повинні мати закладки, що забезпечують щільне
прилягання вістряків до рамних рейок. Стрілки і рухомі осердя хрестовин (за винятком розташованих
на гіркових і сортувальних коліях), у тому числі централізовані і
що мають контрольні замки, повинні бути обладнані пристосуваннями
для можливості замикання їх навісними замками. Ці пристосування
мають забезпечувати щільне прилягання вістряка до рамної рейки,
рухомого осердя хрестовини до вусовика. 3.19. Стрілки, за винятком увімкнених у електричну
централізацію, повинні бути обладнані стрілочними освітлювальними
або неосвітлювальними покажчиками. Обладнання освітлювальними стрілочними покажчиками стрілок з
ручним приводом, розташованих усередині виробничих цехів, не
обов'язково. 3.20. Ремонт і поточне утримання стрілочних переводів та
глухих пересічень, установлення, ремонт і утримання стрілочних
покажчиків, скидних вістряків, башмакоскидачів, поворотних брусів,
шарнірно-колінчастих замикачів проводяться працівниками колії, а
ремонт і технічне обслуговування наявних засобів СЦБ на цих
пристроях - працівниками сигналізації та зв'язку підприємства
промислового залізничного транспорту.
Пересічення, переїзди й примикання залізничних колій
3.21. Пересічення залізничних колій підприємства промислового
залізничного транспорту іншими залізничними коліями, трамвайними
коліями, тролейбусними лініями, автомобільними шляхами й міськими
вулицями повинні здійснюватися відповідно до вимог "Инструкции по
эксплуатации переездов на железных дорогах Союза ССР",
затвердженої зам. Міністра шляхів сполучення 19.08.91. Відкриття на діючих переїздах трамвайного й тролейбусного
руху не допускається. Відкриття на діючих переїздах автобусного
руху допускається у кожному окремому випадку з дозволу місцевих
органів виконавчої влади, директора підприємства, на балансі якого
знаходяться колії, та узгодження ДАІ й дорожніх організацій. 3.22. Місця пересічень залізничних колій підприємства
промислового залізничного транспорту автомобільними шляхами в
одному рівні й проїзд під штучними спорудами встановлюється
директором підприємства промислового залізничного транспорту і
узгоджується з Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової політики України та корпорацією "Укравтодор". Проїзд транспортних засобів і самохідних машин, а також
прогін худоби через залізничні колії у невстановлених місцях
забороняється. Контроль за виконанням цих вимог покладається на працівників
колії, а на станціях, крім того, і на працівників станцій. 3.23. Переїзди залежно від інтенсивності руху залізничного й
автомобільного транспорту поділяються на чотири категорії.
Встановлення категорійності, порядок обладнання, утримання і
обслуговування переїздів визначаються відповідно до "Инструкции по
эксплуатации переездов на железных дорогах Союза ССР". Усі переїзди I і II категорій, а також III і IV категорій,
які знаходяться на ділянках, що мають поблизу постійні джерела
електропостачання, повинні мати електричне освітлення і
освітлюватись у темний час доби, а також під час туманів,
снігопадів і завірюх. Відповідальність за безперебійне електропостачання і зовнішнє
освітлення покладається на працівників електропостачання
підприємств промислового залізничного транспорту та підприємств,
на балансі яких знаходиться колія. 3.24. Переїзди поділяються на регульовані і нерегульовані. До регульованих належать переїзди, обладнані пристроями
переїзної сигналізації, яка сповіщає водіїв транспортних засобів
про підхід до переїзду поїзда, або ті, що обслуговуються черговим
працівником. Пристрої переїзної сигналізації у плановому порядку
обладнуються світлофорною сигналізацією. Переїзди, не обладнані пристроями переїзної сигналізації, і
ті, що не обслуговуються черговим працівником, належать до
нерегульованих. Переїзди, що обслуговуються черговим працівником, повинні
мати прямий телефонний зв'язок з найближчою станцією або постом і
в разі потреби радіозв'язок. Телефонний зв'язок повинен
доповнюватися зовнішнім дзвінком. Відповідальність за справне утримання й роботу переїзної
сигналізації, автоматичних шлагбаумів, телефонного зв'язку і
радіозв'язку покладається на працівників сигналізації і зв'язку
підприємства промислового залізничного транспорту. 3.25. Переїзди повинні мати типовий настил і під'їзди,
огороджені стовпчиками або перилами. На підходах до переїздів
повинні бути попереджувальні знаки: з боку підходів поїздів
сигнальний знак С про подання свистка, а з боку автомобільного
шляху - знаки, передбачені Правилами дорожнього руху
( 1094-93-п ). Перед переїздом, який не обслуговується черговим
працівником, з незадовільною видимістю з боку підходу поїздів
повинен установлюватися додатковий сигнальний знак С. Порядок
встановлення знаків С визначається директором підприємства
промислового залізничного транспорту відповідно до "Инструкции по
эксплуатации переездов на железных дорогах Союза ССР". 3.26. Переїзди на станціях з електричною централізацією і
перегонах з колійним блокуванням повинні бути обладнані
автоматичною переїзною сигналізацією. 3.27. Рух по переїзду крупногабаритних і великовагових
транспортних засобів з вантажем або без вантажу, тихохідних машин
і механізмів допускається в кожному окремому випадку тільки з
дозволу начальника відділу (ділянки) колії підприємства й
проводиться під наглядом дорожного майстра або бригадира колії, а
на електрифікованих ділянках при висоті вантажу, що перевозиться,
більше 4,5 м - і у присутності представника дільниці
електропостачання. 3.28. Черговий по переїзду повинен забезпечувати безпечний
рух поїздів і транспортних засобів на переїзді, своєчасно
відкривати і закривати шлагбауми і подавати встановлені сигнали,
спостерігати за станом поїздів, що проходять. У випадку виявлення
несправності, що загрожує безпеці руху, він зобов'язаний вжити
заходів щодо зупинки поїзда. 3.29. Пересічення залізничних колій підприємств промислового
залізничного транспорту лініями електропередачі і зв'язку, нафто-,
газо-, водопроводами й іншими наземними й підземними конструкціями
можуть бути допущені лише з дозволу місцевих органів влади й
директора підприємства промислового залізничного транспорту. На
таких пересіченнях повинні бути передбачені спеціальні запобіжні
пристрої, що забезпечують охорону праці, безпеку й безперебійність
руху поїздів. Проекти таких пристроїв повинні бути узгоджені з
підприємством промислового залізничного транспорту. 3.30. Примикання ліній і під'їзних колій, що заново
будуються, до головних колій на перегонах з організованим рухом
може бути допущене з дозволу Державної адміністрації залізничного
транспорту України. Примикання залізничних колій, що заново будуються, до колій
підприємств промислового залізничного транспорту може бути
допущене з дозволу директора підприємства промислового
залізничного транспорту. Тимчасове укладання і зняття стрілочних переводів на
перегонах колій підприємств промислового залізничного транспорту у
зв'язку з будівництвом нових під'їзних колій, провадження робіт з
реконструкції та капітального ремонту споруд і пристроїв,
будівництво нових роздільних пунктів та інше здійснюються в
кожному окремому випадку з дозволу директора підприємства
промислового залізничного транспорту. Примикання до приймально-відправних та інших станційних колій
при наявності спуску крутіше 0,0025, який створює можливість
самовільного виходу рухомого складу на станцію або перегін,
повинні мати запобіжні тупики, охоронні стрілки, скидальні башмаки
або стрілки. Запобіжні тупики повинні мати корисну довжину не
менше 50 м. На перегонах, що мають затяжні спуски, і на станціях, що
обмежують такі перегони, будуються уловлювальні тупики за
спеціальними проектами, затвердженими Державною адміністрацією
залізничного транспорту України. 3.31. Перехрещення колій у одному рівні, а також примикання
під'їзних та з'єднувальних колій до головних колій на перегонах і
на станціях підприємств промислового залізничного транспорту
повинні мати запобіжні тупики або охоронні стрілки. Якщо за місцевих умов неможливе укладання уловлювальних і
запобіжних тупиків, то підприємство спільно з відповідною
проектною організацією розробляє та здійснює
організаційно-технічні заходи, що гарантують безпеку руху.
Колійні та сигнальні знаки
3.32. Біля головних колій встановлюються сигнальні й колійні
знаки. Біля стрілочних переводів та в інших місцях з'єднання і
пересічення колій встановлюються граничні стовпчики. Для
позначення меж залізничної смуги відведення та схованих споруд у
земляному полотні встановлюються особливі знаки. Сигнальні знаки встановлюються з правого боку за напрямком
руху, а колійні - з правого боку за відліком кілометрів на
відстані не менше 3100 мм від осі крайньої колії. У виїмках (крім скельових) та на виходах з них (на довжині
100 м) колійні знаки встановлюються на відстані не менше 5700 мм
від вісі крайньої колії. На електрофікованих ділянках сигнальні й
колійні знаки можуть установлюватись на опорах контактної мережі,
крім тих опор, на яких установлені світлофорні головки, комплектні
трансформаторні підстанції, роз'єднувачі й розрядники контактної
мережі. Граничні стовпчики встановлюються посередині між коліями в
тому місці, де відстань між осями колій, що сходяться, - 4100 мм.
На існуючих станційних коліях, на яких не обертається рухомий
склад габариту Т, дозволяється зберігати відстань 3810 мм. На
перевантажувальних коліях із звуженим міжколійям граничні
стовпчики встановлюються в тому місці, де ширина міжколійя досягає
3600 мм. На кривих ділянках колії ці відстані повинні бути збільшені
відповідно до норм, установлених інструкцією із застосування
габаритів наближення споруд. Сигнальні, колійні й особливі знаки повинні мати розміри,
колір та форму, передбачені Інструкцією із сигналізації на
залізницях України.
Розділ 4. Споруди та пристрої локомотивного й вагонного
господарств
4.1. Розташування й технічне оснащення депо, баз для ремонту,
пунктів технічного обслуговування й екіпірування рухомого складу й
інших споруд та пристроїв локомотивного й вагонного господарств
мають забезпечувати виконання встановленого обсягу перевезень,
ефективне використання рухомого складу, високу якість ремонту й
технічного обслуговування з дотриманням норм простою й
періодичності їх виконання, підвищення рівня механізації й
автоматизації робіт і дотримання безпечних умов праці. 4.2. Порядок експлуатацїі й ремонту споруд та пристроїв
локомотивного й вагонного господарств підприємств промислового
залізничного транспорту визначається місцевими інструкціями та
нормативними актами. 4.3. На підприємствах промислового залізничного транспорту
повинні бути в постійній готовності відбудовні засоби, які
потрібні для поновлення руху й ліквідації наслідків зіткнень і
сходу з рейок рухомого складу. Кількість відбудовних засобів
установлюється Укрзалізницею. Підприємства промислового
залізничного транспорту, що не мають відбудовних засобів,
укладають договори з відділками залізниць або залізницями на
виконання відбудовних робіт силами й засобами відбудовних поїздів
залізниць. Забороняється займати рухомим складом колії постійної стоянки
відбудовних поїздів та іншого рухомого складу, призначеного для
ведення відбудовних робіт.
Розділ 5. Споруди та пристрої станційного господарства
5.1. Колійний розвиток підприємств промислового залізничного
транспорту та їх технічне оснащення, в тому числі залізничних
станцій, мають забезпечувати своєчасне обслуговування виробничих
цехів, дільниць перевезеннями, виконання у визначені строки
операцій з приймання та відправлення поїздів, маневрової роботи,
навантаженню та вивантаженню вантажів, обробці составів і вагонів,
ефективного використання технічних засобів, забезпечення охорони
праці та безпеки руху поїздів. 5.2. Пасажирські й вантажні платформи, розташовані на коліях
із змішаним рухом пасажирських і вантажних поїздів на прямих
ділянках, мають відповідати таким нормам висоти і відстані від осі
колії: 1100 мм від рівня верху головок рейок для високих платформ; 200 мм від рівня верху головок рейок для низьких платформ; 1920 мм від осі колії для високих платформ; 1745 мм від осі колії для низьких платформ. На кривих ділянках ці відстані визначаються за нормами,
встановленими "Инструкцией по применению габаритов приближения
строений". У процесі експлуатації допускаються зміни вказаних розмірів у
таких межах: по висоті до 20 мм - у бік збільшення й до 50 мм - у бік
зменшення; по відстані від осі колії до 30 мм - у бік збільшення й до 25
мм - у бік зменшення. Висота пасажирських та вантажних платформ, більша за
встановлену величину, і відстань від осі колії, менша
встановленого розміру, допускаються Інструкцією із застосування
габаритів наближення споруд залежно від призначення колій, біля
яких вони розташовані, типу рухомого складу, що обертається, та
швидкості руху. Переходи через колії на станціях обладнуються пішохідними
настилами, покажчиками й попереджувальними написами, а при
потребі - автоматичною сигналізацією. 5.3. Службові будівлі і приміщення, розраховані для
розміщення працівників, пов'язаних з рухом поїздів та маневровою
роботою (чергових станцій, начальників змін, диспетчерів,
працівників СЦБ і зв'язку та ін.), а також станційні пости, з яких
безпосередньо проводиться управління стрілками та сигналами,
повинні бути зручними для роботи і мати хороший огляд колій та
горловин. 5.4. Приміщення станційних постів електричної централізації
та стрілочних постів повинні мати необхідні сигнальні прилади,
інвентар, інструменти та матеріали за нормами, встановленими
директором підприємства промислового залізничного транспорту. 5.5. Підприємства промислового залізничного транспорту і їх
станції залежно від обсягу роботи повинні бути обладнані
диспетчерським внутрішньостанційним зв'язком, маневровим й іншими
видами радіозв'язку й пристроями гучномовного оповіщення для
передачі вказівок і сигналів про маневрові переміщення, а також
для переговорів начальників змін, диспетчерів, чергових станцій,
складачів поїздів, машиністів маневрових локомотивів, працівників
колії, що використовують колійні і снігоочисні машини, та інших
працівників з питань організації маневрової роботи, технічного
обслуговування і ремонту вагонів. 5.6. Сортувальні гірки мають бути обладнані світлофорною
сигналізацією, радіозв'язком та пристроями двобічного паркового
зв'язку для переговорів і передачі машиністам гіркових
локомотивів, бригадам складачів поїздів та іншим працівникам
необхідних вказівок. Сортувальні гірки, залежно від обсягу роботи, обладнуються
пристроями механізації й автоматизації розпуску вагонів, гірковою
централізацією стрілок, гірковою автоматичною локомотивною
сигналізацією і пристроями для передачі й пересилання необхідних
документів. Усі стрілки, включені до гіркової централізації, мають
бути обладнані пристроями механізованого очищення або
сніготанення. На станціях з автоматизованими і механізованими
гірками повинні бути майстерні й механізовані площадки для
технічного обслуговування й ремонту гіркового обладнання. 5.7. Освітлення території станцій, споруд і пристроїв
станційного господарства, місць проведення
навантажувально-розвантажувальних та маневрових робіт,
екіпірування технічного обслуговування і ремонту рухомого складу,
переїздів та інших об'єктів промислового залізничного транспорту
має відповідати діючим галузевим нормам штучного освітлення
об'єктів залізничного транспорту. Зовнішнє освітлення не повинно впливати на чітку видимість
сигнальних вогнів.
Розділ 6. Споруди та пристрої сигналізації, зв'язку і
обчислювальної техніки
Сигнали
6.1. Сигнали служать для забезпечення безпеки руху, а також
для чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи. Сигнал є наказом і підлягає беззаперечному виконанню.
Працівники залізничного транспорту повинні використовувати усі
можливі засоби для виконання вимог сигналу. Проїзд закритого світлофора забороняється. Згаслі сигнальні вогні світлофорів (крім попереджувальних на
ділянках, не обладнаних автоматичним блокуванням, загороджувальних
та повторювальних), незрозуміле їх показання, а також незрозуміла
подача сигналів іншими сигнальними приладами вимагають зупинки. У виняткових, передбачених як особливих, випадках проїзд
закритого (з незрозумілим показанням або погаслого) світлофора
допускається відповідно до порядку, визначеного цими Правилами та
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту. 6.2. У сигналізації, що забезпечує рух поїздів,
застосовуються такі основні сигнальні кольори: зелений, що дозволяє рух із встановленою швидкістю; жовтий, що дозволяє рух і вимагає зменшення швидкості; червоний, що вимагає зупинки. У сигналізації при маневровій роботі застосовуються, крім
того, такі кольори: місячно-білий, що дозволяє маневри; синій, що забороняє маневри. Забороняється встановлення декоративних полотен, плакатів і
вогнів червоного, жовтого та зеленого кольорів, що перешкоджають
правильному сприйняттю сигналів або спотворюють сигнальні
показання. 6.3. В разі потреби систематичного приймання поїздів на
вільну ділянку частково зайнятої колії або безпосередньо до
технологічних ділянок виробництва на вхідному (маршрутному)
світлофорі передбачається спеціальний сигнал. 6.4. Сигнальні прилади повинні відповідати Інструкції із
сигналізації на залізницях України. Колір сигнального скла і лінз
повинен відповідати встановленим стандартам. 6.5. Червоні, жовті та зелені сигнальні вогні вхідних,
попереджувальних, прохідних, загороджувальних світлофорів та
світлофорів прикриття на прямих ділянках колії повинні бути вдень
і вночі чітко помітними з кабіни управління локомотивом, що
наближається, на відстані не менше ніж 1000 м. На крив их ділянках
колії показання цих світлофорів, а також сигнальних смуг на
світлофорах мають чітко розрізнятися на відстані не менше ніж 400
м. У дуже пересіченій місцевості (гори, глибокі виїмки)
допускається видимість перелічених сигналів на відстані менше ніж
400 м, але не менше ніж 200 м. Перед усіма вхідними та прохідними, загороджувальними
світлофорами та світлофорами прикриття повинні встановлюватися
попереджувальні світлофори. Попереджувальний світлофор
установлюється на відстані, потрібній для зупинки поїзда при
повному службовому гальмуванні і встановленій швидкості руху. На ділянках, обладнаних автоблокуванням, кожний прохідний
світлофор є попереджувальним по відношенню щодо наступного
світлофора. Сигнальні показання вихідних, маршрутних, маневрових
світлофорів, а також запрошувальних сигналів повинні бути чітко
помітними на відстані не менше ніж 200 м. 6.6. Світлофори встановлюються з правого боку в напрямку руху
або над віссю колії, що огороджується ними, при цьому вони повинні
встановлюватися так, щоб сигнали, що подаються ними, неможливо
було приймати з поїзда за сигнали, які відносяться до суміжних
колій. У виняткових випадках на одноколійних ділянках, якщо
видимість сигналів з правого боку недостатня або встановлення їх
неможливе, допускається встановлення світлофорів і з лівого боку
за напрямком руху. 6.7. На лініях, обладнаних колійним блокуванням,
застосовуються світлофори, як правило, з сигнальними вогнями, що
нормально світяться. 6.8. При псуванні світлофори повинні автоматично приймати
заборонне показання, а попереджувальні світлофори - показання, що
відповідає забороняючому показанню зв'язаних з ним основних
світлофорів. 6.9. На ділянках, обладнаних автоблокуванням, нормальним
показанням прохідних світлофорів є дозвільне, а вхідних -
заборонне. На ділянках, де вхідні, маршрутні і вихідні світлофори можуть
переводитися на автоматичну дію для проходження поїздів через
станцію без зупинок, дозвільне показання є нормальним при
переведенні їх на автоматичну дію. На ділянках, не обладнаних автоблокуванням, нормальним
показанням вхідних та вихідних, прохідних і маршрутних світлофорів
є заборонне. Нормальне показання світлофорів прикриття встановлюється
директором підприємства промислового залізничного транспорту. 6.10. Вхідні світлофори повинні бути встановлені від першого
вхідного стрілочного переводу на відстані не ближче 50 м, рахуючи
від вістряка протишерсного або граничного стовпчика пошерсного
стрілочного переводу. Вхідні світлофори, встановлені раніше на відстані менше ніж
50 м, але не ближче 15 м від стрілочного переводу, можуть не
переставлятися. У тих випадках, коли необхідну відстань витримати неможливо,
вхідні світлофори допускається установлювати у створі зі стиками
першого вхідного протишерсного або на відстані 3,5 м від
граничного стовпчика пошерсного стрілочного переводу. На електрифікованих ділянках вхідні світлофори та сигнальні
знаки "Межа станцій" повинні встановлюватися перед повітряними
проміжками (з боку перегону), які відділяють контактну мережу
перегону від контактної мережі станцій. 6.11. Вихідні світлофори потрібно встановлювати для кожної
відправної колії попереду місця, визначеного для стоянки
локомотива поїзда, що відправляється (головного вагона - при
постійному русі вагонами вперед). Допускається встановлення групових вихідних та маршрутних
світлофорів для групи колій, крім тих, по яких здійснюється
безупинний пропуск поїздів. Групові вихідні та маршрутні світлофори доповнюються
маршрутними покажчиками, що показують номер колії, з якої
дозволяється відправлення поїзда. 6.12. Прохідні світлофори автоматичного блокування
встановлюються на межах між блок-ділянками, а прохідні світлофори
напівавтоматичного блокування - на межах між міжпостовими
перегонами. На станціях стрілки, що належать до маршрутів приймання та
відправлення поїздів, мають бути взаємозалежними з вхідними,
вихідними та маршрутними світлофорами. 6.13. При відправленні поїзда на перегін, обладнаний колійним
блокуванням, довжина якого менше довжини поїзда, встановленого для
даної ділянки, відкриття вихідного світлофора на станції
відправлення може бути лише при відкритому вхідному світлофорі
станції приймання. 6.14. Стрілки відгалужень від головної колії на перегонах при
наявності пристроїв колійного блокування або електрожезлової
системи зв'язуються з цими пристроями таким чином, щоб відкриття
найближчого прохідного або вихідного світлофора чи вилучення жезла
було можливим тільки при нормальному положенні стрілки по головній
колії. 6.15. Пересічення на перегонах в одному рівні та сплетіння
колій мають огороджуватися світлофорами прикриття, встановленими з
обох боків на відстані не ближче 50 м відповідно від граничних
стовпчиків. Ці світлофори повинні мати таку взаємозалежність, при
якій відкриття одного з них було б можливим тільки при заборонних
показаннях сигналів з протилежного напрямку. 6.16. Місця встановлення постійних сигналів визначаються
комісією, що призначається директором підприємства. 6.17. Схеми розташування постійних сигналів, а також таблиці
взаємозалежності стрілок, сигналів і маршрутів на станціях
затверджуються директором підприємства промислового залізничного
транспорту.
Колійне автоматичне та напівавтоматичне блокування
6.18. Пристрої автоматичного та напівавтоматичного блокування
мають не допускати відкриття вихідного або прохідного світлофора
до звільнення рухомим складом блок-ділянки (міжстанційного або
міжпостового перегону), що огороджується ними, а також
самовільного закриття світлофора в разі переходу з основного на
резервне електроживлення чи навпаки. 6.19. На одноколійних перегонах, обладнаних автоматичним або
напівавтоматичним блокуванням, після відкриття на станції
вихідного сигналу має бути унеможливлене відкриття сусідньою
станцією вихідних та прохідних сигналів для відправлення поїздів
на цей же перегін у протилежному напрямку. Така ж сама взаємозалежність сигналів має бути на двоколійних
перегонах, обладнаних автоматичним та напівавтоматичним
блокуванням для двостороннього руху по кожній колії. 6.20. При автоматичному блокуванні всі світлофори повинні
автоматично приймати заборонні показання при входженні поїзда на
блок-ділянки, що огороджуються ними, а також у випадку порушення
цілості рейкових ланцюгів цих ділянок. 6.21. При колійному блокуванні на перегонах, де допускається
підштовхування поїздів з поверненням їх назад, або для
підштовхувальних локомотивів, які вертаються з перегону на станцію
відправлення, належить застосовувати ключі-жезли. На одноколійних перегонах без прохідних сигналів, при
наявності на обмежувальних станціях контролю вільності перегону,
відправлення господарчих поїздів та підштовхувальних локомотивів
на цей перегін допускається без ключа-жезла. Порядок приймання господарчих поїздів та підштовхувальних
локомотивів на станцію відправлення встановлюється
технічно-розпорядчим актом. 6.22. На станціях, розташованих на лініях, обладнаних
автоматичним і напівавтоматичним блокуванням, повинні бути
пристрої: які не допускають відкриття вхідного світлофора при маршруті,
що встановлений на зайняту колію; які забезпечують на апараті управління контроль зайнятості
колій і стрілок. Відсутність указаних пристроїв для окремих станцій
допускається тільки з дозволу директора підприємства і ревізора з
безпеки руху поїздів залізниці. На одноколійних ділянках, обладнаних автоматичним
блокуванням, а також на двоколійних перегонах з двостороннім
автоблокуванням кожної колії на станціях, де виконується маневрова
робота з виходом состава, що маневруює за межі станції, пристрої
автоматичного блокування при потребі доповнюються зв'язаними з
ними маневровими світлофорами. Станції, розташовані на лініях, обладнаних автоматичним або
напівавтоматичним блокуванням, при відсутності електричної
централізації, повинні бути огороджені світлофорами, які
автоматично закриваються при прийманні і відправленні поїздів. На
цих станціях стрілки, що входять у маршрути приймання і
відправлення поїздів, повинні бути приведені у взаємозв'язок з
вхідними і вихідними світлофорами. 6.23. Автоматичне блокування може доповнюватися автоматичною
локомотивною сигналізацією.
Електрична централізація стрілок і сигналів
6.24. Пристрої електричної централізації всіх типів повинні
забезпечувати взаємне замикання стрілок і сигналів, не допускаючи: відкриття вхідного світлофора при маршруті, який встановлений
на зайняту колію; переводу стрілки під рухомим складом; відкриття сигналів, що відповідають даному маршруту, якщо
стрілки не поставлені в потрібне положення; переводу стрілки, що входить до маршруту, або відкриття
сигнала ворожого маршруту при відкритому сигналі, що огороджує
встановлений маршрут. 6.25. Пристрої електричної централізації повинні
забезпечувати: взаємне замикання стрілок і світлофорів; контроль розрізу стрілки з одночасним закриттям світлофора,
що огороджує даний маршрут; контроль положення стрілок і зайнятості колій і стрілочних
секцій на апараті управління; можливість маршрутного або роздільного управління стрілками й
сигналами, а також провадження маневрових переміщень за
показаннями маневрових світлофорів; передачу стрілок на місцеве управління. У разі потреби електрична централізація має бути доповнена
пристроями, що забезпечують огородження колій, на яких проводиться
очищення вагонів, усунення комерційного браку, ремонт і технічний
огляд вагонів тощо. У маневрових районах станцій, обладнаних пристроями
електричної централізації, для місцевого управління стрілками
можуть передбачатися маневрові колонки або пости місцевого
управління. 6.26. Приводи й замикачі централізованих стрілок мають: забезпечувати при крайніх положеннях вістряків стрілки щільне
прилягання притиснутого вістряка до рамної рейки та рухомого
осердя хрестовини до вусовика; не допускати замикання стрілки при зазорі між притиснутим
вістряком і рамною рейкою (або осердя з вусовиком) 4 мм і більше; відводити другий вістряк від рамної рейки на відстань не
менше 125 мм. 6.27. Централізовані стрілочні переводи повинні бути
обладнані пристроями для відводу води. 6.28. Перегони, що примикають до станції з електричною
централізацією стрілок і сигналів, як правило, мають бути
обладнані колійним блокуванням. Застосування інших засобів сигналізації та зв'язку може бути
допущене тільки за дозволом директора підприємства промислового
залізничного транспорту та узгодженням з Укрзалізницею.
Диспетчерська централізація
6.29. Пристрої диспетчерської централізації мають
забезпечувати: управління з одного пункту стрілками й сигналами ряду станцій
та перегонів; контроль на апараті управління за положенням і зайнятістю
стрілок, перегонів, колій на станціях та прилеглих до них
блок-ділянок, а також повторення показань вхідних, маршрутних і
вихідних світлофорів; можливість передачі станцій на резервне управління стрілками
й сигналами з приймання, відправлення поїздів і виконання маневрів
або передачі стрілок на місцеве управління для проведення
маневрів; виконання вимог, поставлених до електричної централізації,
автоматичного блокування й автоматичної локомотивної сигналізації,
що застосовується як самостійний засіб сигналізації і зв'язку. Нові системи диспетчерської централізації мають забезпечувати
можливість зміни напрямку руху поїзним диспетчером при хибній
зайнятості блок-ділянок, автоматичний запис графіка виконаного
руху поїздів.
Автоматична локомотивна сигналізація і автостопи
6.30. Автоматична локомотивна сигналізація може
застосовуватися на ділянках, обладнаних автоматичним блокуванням,
з інтенсивним рухом поїздів або складними умовами. При автоматичній локомотивній сигналізації локомотивні
світлофори мають давати показання, що відповідають показанням
колійних світлофорів, до яких наближається поїзд. Локомотивні
світлофори встановлюються у кабінах управління локомотивом,
спеціальним самохідним рухомим складом і дають сигнальні показання
безпосередньо машиністу (водію) спеціального самохідного рухомого
складу і його помічнику. Пристрої автоматичної локомотивної сигналізації повинні
доповнюватися автостопами, які забезпечують автоматичну зупинку
поїзда перед закритим світлофором.
Пристрої механізації й автоматизації сортувальних гірок
6.31. Пристрої механізації і автоматизації сортувальних гірок
мають забезпечувати безперервне та безперебійне й безпечне
розформування і формування составів з розрахунковою (проектною)
швидкістю розпуску, при цьому потужність гальмових засобів на
кожній гальмовій позиції має дозволяти реалізацію цієї швидкості й
забезпечувати безпеку сортування вагонів. На механізованих сортувальних гірках стрілочні переводи, що
беруть участь у розпуску составів, у розподілі відчепів за
сортувальними коліями, мають бути увімкнені до гіркової
електричної або гіркової автоматичної централізації. Гіркова централізація має забезпечувати: індивідуальне управління стрілками; електричне замикання всіх пошерсних стрілок, по яких
здійснюється розпуск состава, а також охоронних, що унеможливлюють
вихід рухомого складу в зону розпуску; контроль положення стрілок і зайнятості стрілочних секцій на
пульті управління. Гіркова централізація не повинна допускати переведення
стрілки під рухомим складом. Гіркова автоматична централізація, крім того, має
забезпечувати: автоматичне управління стрілками розподільної зони
сортувальної гірки у процесі скочування відчепів у програмному або
маршрутному режимі роботи; автоматичне повернення стрілки в положення, що контролюється,
до вступу відчепу на ізольовану стрілочну секцію в разі виникнення
в момент переведення перешкоди між вістряком та рамною рейкою; можливість переходу в процесі розпуску на індивідуальне
управління стрілками. Пристрої автоматизованих сортувальних гірок, крім виконання
вимог, що ставляться до механізованих гірок з гірковою
автоматичною централізацією, мають забезпечувати: управління і контроль за насуванням і розпуском составів; автоматичне регулювання швидкості скочування відчепів; контроль результатів розпуску составів; обмін інформацією з інформаційно-планувальною системою
сортувальної станції.
Ключова залежність стрілок і сигналів
6.32. Пристрої ключової залежності мають забезпечувати
взаємне замикання стрілок та сигналів за допомогою контрольних
замків. Стрілочні контрольні замки мають допускати: виймання ключа тільки при замкненій стрілці; замикання стрілки тільки в положенні, яке вказане на
вийнятому з замка ключі, за умови щільного прилягання вістряка до
рамної рейки. Не допускати можливість замикання стрілки при зазорі між
притиснутим вістряком і рамною рейкою 4 мм і більше. Забороняється
застосування стрілочних контрольних замків однієї й тієї ж серії в
межах однієї станції, а на великих станціях - у межах одного
стрілочного району і суміжних з ним стрілочних постів інших
районів.
Станційне блокування
6.33. Станційне блокування повинне забезпечувати: контроль з боку чергового по станції за правильністю
приготування постами маршрутів приймання і відправлення поїздів і
внутрішньостанційних маршрутів; взаємне замикання стрілок і сигналів, що управляються з
різних постів.
Електрожезлова система
6.34. Пристрої електрожезлової системи не повинні допускати
вилучення із жезлових апаратів одночасно більше одного жезла, що
належить до даного перегону. При встановленні жезлових апаратів у приміщеннях стрілочних
постів ці пристрої не повинні допускати вилучення жезлів із
апарата без дозволу чергового по цій станції. Установлення жезлових апаратів однієї й тієї ж серії
допускається не частіше як через два перегони. Жезлові апарати для перегонів, де допускається рух поїздів із
підштовхувальними локомотивами, що прямують до сусідньої станції,
повинні мати жезли, які розгвинчуються. Для перегонів, де допускається підштовхування поїздів з
поверненням підштовхувального локомотива з перегона на станцію
відправлення, жезлові апарати доповнюються приладами з
ключем-жезлом. Вилучення ключа-жезла може відбутись тільки після
вилучення основного жезла.
Автоматична переїзна сигналізація і автоматичні шлагбауми
6.35. Автоматична переїзна сигналізація має починати подачу
сигналу зупинки в бік автомобільної дороги, а автоматичні
шлагбауми - приймати закрите положення за відрізок часу,
необхідний для завчасного вивільнення переїзду транспортними
засобами до підходу поїзда до переїзду. Автоматичні шлагбауми повинні залишатися в закритому
положенні, а автоматична переїзна сигналізація повинна
продовжувати діяти до повного звільнення переїзду поїздом. Нормальне показання світлофорів, що огороджують переїзд з
боку автомобільної дороги і залізниці, встановлюється "Инструкцией
по эксплуатации переездов на железных дорогах Союза ССР" та
Правилами дорожнього руху ( 1094-93-п ).
В'їзна (виїзна) сигналізація
6.36. В'їзна (виїзна) сигналізація призначена для дозволу
в'їзду рухомого складу у виробниче приміщення або виїзду з нього,
а також для оповіщення осіб, які працюють у цьому приміщенні або
безпосередньо поблизу нього. Пристрої в'їзної (виїзної) сигналізації повинні
забезпечувати: управління сигналізацією уповноваженим на це працівником при
в'їзді рухомого складу у виробниче приміщення або виїзді з нього; запит дозволу на в'їзд рухомого складу у виробниче
приміщення; автоматичне оповіщення звуковими і світловими сигналами осіб,
які працюють усередині виробничого приміщення або безпосередньо
поблизу нього; оповіщення пішоходів звуковими і світловими сигналами про
наближення рухомого складу до пішохідного переходу, що проходить
через залізничні колії і розташований безпосередньо поблизу
виробничого приміщення; включення дозвільного сигнального показання на в'їзному або
виїзному світлофорі тільки при відкритому положенні воріт
виробничого приміщення; ув'язку з пристроями електричної централізації при наявності
їх на коліях, що безпосередньо примикають до виробничого
приміщення; ув'язку з пристроями переїзної сигналізації переїздів,
розташованих поблизу виробничих приміщень; управління з маневрових колонок, маневрових постів та ін. Порядок управління в'ізною (виїзною) сигналізацією і заходи
щодо забезпечення охорони праці та безпеки при подачі составів
установлюються директором підприємства промислового залізничного
транспорту.
Технологічна сигналізація
6.37. До технологічної сигналізації належить сигналізація про
подачу вагонів до пристроїв відновлення сипучості вантажів, на
вагоноперекидачі, приймальні пристрої, ваги та інші пристрої і
споруди. Пристрої технологічної сигналізації повинні забезпечувати: охорону праці та безпеку подачі вагонів до місць провадження
навантажувально-розвантажувальних операцій; управління процесом подачі вагонів і точне встановлення
вагонів у потрібному місці; подачу сигналу про початок і закінчення технологічних
операцій; подачу сигналу про екстрену зупинку состава при аварійних
ситуаціях; ув'язку з пристроями електричної централізації при наявності
їх на коліях, що безпосередньо прилягають до технологічного
об'єкта. Усі переміщення рухомого складу на технологічних об'єктах,
обладнаних пристроями технологічної сигналізації, повинні
проводитись тільки за встановленими сигналами. Порядок управління пристроями технологічної сигналізації й
заходи охорони праці й безпеки при переміщенні составів
установлюються директором підприємства промислового залізничного
транспорту.
Пристрої колійного огородження
6.38. Пристрої колійного огородження (скидальні башмаки або
стрілки) у загороджувальному положенні не повинні допускати виходу
рухомого складу з колій, на яких вони встановлені. Ці пристрої
мають бути обладнані покажчиками колійного огородження.
Зв'язок
6.39. На промисловому залізничному транспорті застосовується
поїзний диспетчерський, поїзний міжстанційний і стрілочний
зв'язок, а на електрифікованих ділянках - енергодиспетчерський
зв'язок. Крім того, можуть бути й інші види зв'язку, які забезпечують
керівництво рухом поїздів, маневровою роботою, роботою підрозділів
і навантажувально-розвантажувальних пунктів (місцевий телефонний,
прямий розпорядчий, лінійно-колійний зв'язок, пристрої
гучномовного оповіщення тощо), а також радіозв'язок: поїзний,
маневровий, гірковий, радіозв'язок складача поїздів з машиністом
локомотива тощо. Енергодиспетчерський і лінійно-колійний зв'язок повинен мати
на перегонах точки підключення переносних телефонів. Місцевий
телефонний зв'язок, як правило, здійснюється через телефонні
станції підприємств. На станціях, обладнаних електричною
централізацією стрілок і сигналів, наявність пристроїв
гучномовного оповіщення обов'язкове. Пристрої радіозв'язку на залізничному транспорті підприємств
повинні забезпечувати безперервний надійний двосторонній зв'язок
між машиністом локомотива, машиністами машин і механізмів на
залізничному ходу і пунктом, звідки здійснюється керівництво рухом
поїздів та маневровою роботою. Пристрої гучномовного оповіщення повинні бути двосторонньої
дії і забезпечувати хорошу чутність. Пристрої радіозв'язку і гучномовного оповіщення, що
застосовуються для передачі вказівок і сигналів про маневрові
переміщення, повинні бути постійно ввімкнені, забезпечувати
безперервну дію каналів зв'язку, мати контроль ввімкненого стану. Для контролю переговорів чергового по станції (начальника
зміни, диспетчера) з машиністами локомотивів й інших самохідних
одиниць на залізничному ходу пристрої радіозв'язку і гучномовного
оповіщення можуть доповнюватися пристроями автоматичної реєстрації
переговорів, які встановлюються в приміщенні чергового по станції
(начальника зміни, диспетчера). Технічні вимоги до пристроїв автоматичної реєстрації
переговорів, а також порядок їх утримання і експлуатації
встановлюються директором підприємства промислового залізничного
транспорту. 6.40. Забороняється користуватися поїзним диспетчерським і
стрілочним зв'язком для переговорів з питань, що не пов'язані з
рухом поїздів. Забороняється ввімкнення в мережу стрілочного зв'язку інших
телефонів, крім телефонів чергових переїздів. До дротів поїзного диспетчерського зв'язку допускається
вмикати тільки телефони чергових станцій, маневрових диспетчерів,
операторів, чергових локомотивних депо та тягових підстанцій. Допускається тимчасово вмикати до дротів поїзного
диспетчерського зв'язку на перегонах переносні телефони машиністів
локомотивів (при вимушеній зупинці поїзда на перегоні), керівників
відбудовних поїздів, електромеханіків СЦБ, керівників відбудовних
і колійних робіт, керівників робіт щодо пристроїв
електропостачання. До дротів поїзного міжстанційного зв'язку допускається
вмикання тільки телефонів чергових по станціях, телефонів, що
встановлені біля вхідних і прохідних світлофорів автоматичного
блокування, для переговорів, при потребі, локомотивних та поїзних
бригад з черговими по станціях, телефонів, що встановлені на
переїздах, які охороняються. Забороняється встановлювати переговорні пристрої станційного
зв'язку гучномовного оповіщення в приміщеннях працівників, не
пов'язаних з рухом поїздів та маневровою роботою. Пристрої промислового телебачення на залізничному транспорті
повинні у будь-який час доби забезпечувати достатню видимість
рухомого складу на коліях, місць навантажувально-розвантажувальних
операцій та інших об'єктів, що контролюються.
Інформаційно-обчислювальна система залізничного транспорту
6.41. Інформаційно-обчислювальна система має забезпечувати
можливість: введення, передавання, оброблення і збереження даних; видачі результатів розрахунків споживачам у визначені
терміни; розв'язання задач планування, оперативного управління,
обліку, статистики в усіх підрозділах залізничного транспорту і
введення постанційно-вагонної моделі. Технічні і програмні засоби мають постійно утримуватися в
справному стані, забезпечувати потрібну надійність і
достовірність. Підключення термінального та іншого обладнання підприємств до
інформаційно-обчислювальної системи залізничного транспорту може
здійснюватися з дозволу Державної адміністрації залізниць України.
Лінії СЦБ та зв'язку
6.42. Відстань від нижньої точки проводів повітряних
низьковольтних ліній СЦБ і зв'язку до землі при максимальній
стрілі провисання має бути не менше 2,5 м на перегонах, 3,0 м - на
станціях, 5,5 м - на пересіченнях з автомобільними дорогами (на
існуючих лініях до їх переустрою дозволяється зберегти відстань
4,5 м). При пересіченнях залізничних колій відстань від нижньої точки
проводів повітряних низьковольтних ліній до рівня верху голівки
рейки повинно бути не менше 7,5 м. Пересічення електрифікованих
залізниць повітряними лініями СЦБ і зв'язку не допускається. Такі
пересічення виконуються підземними кабельними вставками. У місцях роботи технологічного обладнання габарит ліній
зв'язку встановлюється, виходячи з місцевих умов. Споруди і пристрої СЦБ і зв'язку повинні бути захищені від
небезпечного впливу та завад тягового струму, ліній електропередач
і грозових розрядів. При пошкодженні лінії СЦБ і зв'язку відбудова
їх має виконуватися в такій послідовності: проводи поїзного диспетчерського зв'язку; проводи колійного блокування енергодиспетчерського зв'язку,
електрожезлової системи, поїзного міжстанційного стрілочного
зв'язку; проводи телеуправління пристроями енергопостачання; проводи магістрального зв'язку; інші проводи СЦБ і зв'язку. Електроживлення пристроїв СЦБ і зв'язку слід здійснювати
відповідно до вимог Інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів
при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту
пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на
залізницях України, затвердженої наказом Міністра транспорту
України від 12.10.1999 N 492.
Технічне обслуговування пристроїв СЦБ та зв'язку
6.43. Апарати СЦБ, за допомогою яких здійснюються різного
роду залежності, а також апарати поїзного та станційного
радіозв'язку мають бути замкнені, запломбовані; розкривати їх
дозволяється тільки уповноваженим на це працівникам підрозділів
сигналізації та зв'язку з обов'язковим попереднім записом у
журналі огляду цих пристроїв. За цілість пломб на апаратах СЦБ та радіозв'язку несуть
відповідальність працівники, які користуються цими апаратами
(чергові по станціях, начальники змін, диспетчери, чергові
стрілочних постів, машиністи локомотивів та ін.). 6.44. Підрозділи підприємств промислового залізничного
транспорту, у підпорядкуванні яких знаходяться пристрої СЦБ та
зв'язку, повинні мати креслення й описи пристроїв СЦБ та зв'язку,
відповідні стандарти й норми. До цих документів повинні своєчасно
вноситися всі зміни. Типові рішення щодо пристроїв СЦБ затверджуються управлінням
автоматики, телемеханіки і зв'язку Державної адміністрації
залізничного транспорту України. Використання нетипових технічних рішень у пристроях СЦБ не
дозволяється. 6.45. Тимчасові зміни залежностей у пристроях СЦБ можуть
допускатися з дозволу директора підприємства промислового
залізничного транспорту не більше як на десять діб. 6.46. Планові роботи з переобладнання, перенесення, ремонту,
випробування та заміни пристроїв і приладів СЦБ та інші планові
роботи, що викликають порушення визначених залежностей або
тимчасове припинення їх дій, мають проводитися згідно з
Інструкцією з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні
робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв
сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях
України. У будь-яких випадках забороняється проводити на станціях
роботи без згоди чергового по станції (диспетчера) та без
попереднього запису про це керівником робіт у Журналі огляду
колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ і зв'язку. Заміна та вимкнення окремих пристроїв та приладів СЦБ, коли
визначені залежності не порушуються, можуть виконуватися за згодою
чергового по станції або диспетчера ділянки без запису в Журналі
огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ і зв'язку. Перелік робіт щодо заміни і вимкнення таких пристроїв і
приладів визначається директором підприємства промислового
залізничного транспорту. 6.47. Освітлення сигнальних приладів, у тому числі і
стрілочних покажчиків, повинно забезпечувати чітку видимість
показань сигналів. Відповідальність посадових осіб за освітлення сигналів, а
також порядок постачання електроенергією пристроїв освітлення
сигнальних приладів установлюються директором підприємства
промислового залізничного транспорту. 6.48. Видимість сигнальних показань світлофорів повинна
перевірятися з колії після кожної заміни світлофорних ламп. Видимість сигналів на головних коліях перегонів і станцій
повинна перевірятися з локомотива спеціалістами підприємства не
рідше одного разу на місяць. Стійкість роботи автоматичної локомотивної сигналізації та
радіозв'язку повинна перевірятися з локомотива старшим
електромеханіком (електромеханіком) підприємства промислового
залізничного транспорту не рідше одного разу в місяць. 6.49. На ділянках, обладнаних електричними рейковими
ланцюгами, пристрої СЦБ, колії і ділянки електропостачання повинні
забезпечувати постійну надійну роботу рейкових ланцюгів. Порядок технічного обслуговування пристроїв СЦБ, колії і
електропостачання, що забезпечують безперебійну роботу рейкових
ланцюгів, установлюється директором підприємства промислового
залізничного транспорту. 6.50. Працівники, які користуються пристроями СЦБ і зв'язку,
повинні бути навчені порядку користування ними, знання їх має бути
перевірене. Відповідальним за навчання є кожний керівник
підрозділу щодо своїх підлеглих. Працівники СЦБ і зв'язку зобов'язані навчати та систематично
перевіряти працівників інших служб, що користуються пристроями СЦБ
і зв'язку, на знання цих пристроїв і уміння поводитися з ними. 6.51. При проектуванні і будівництві пристроїв СЦБ і зв'язку
повинні передбачатися заходи щодо забезпечення: раціонального використання пристроїв СЦБ і зв'язку; мінімального зайняття території станцій або районів для
пристроїв СЦБ і зв'язку; найкращих умов сприйняття сигналів; зменшення пробігів рухомого складу; можливості роботи колійних і снігоочисних машин.
Розділ 7. Споруди та пристрої електропостачання промислового
залізничного транспорту
7.1. Пристрої електропостачання мають забезпечувати надійне
електропостачання: електрорухомого складу для руху поїздів із встановленими
ваговими нормами, швидкостями й інтервалами між ними з дотриманням
розмірів руху, що вимагаються; пристроїв СЦБ, зв'язку і обчислювальної техніки як споживачів
електричної енергії I категорії. Тимчасово, до завершення
перевлаштування, допускається електропостачання цих пристроїв за
II категорією. За наявності акумуляторного резерву джерела електропостачання
автоматичного й напівавтоматичного блокування він має бути в
постійній готовності та забезпечувати безперебійну роботу
пристроїв СЦБ і переїзної сигналізації протягом не менше 8 год. за
умови, що живлення не вимикалося у попередні 36 год. Час переходу з основної системи електропостачання
автоматичного й напівавтоматичного блокування на резервну або
навпаки має не перевищувати 1,3 сек. Для забезпечення надійного електропостачання мають
проводитися: періодичний контроль стану споруд та пристроїв
електропостачання, виміри їх параметрів вагонами-лабораторіями,
приладами діагностики і здійснюватися планові ремонтні роботи. 7.2. Рівень напруги на струмоприймачі електрорухомого складу
має бути не меншим 21 кВ при змінному струмі, 2,7 кВ - при
постійному струмі, не більше 29 кВ - при змінному струмі та 4 кВ -
при постійному струмі. На окремих ділянках з дозволу Державної адміністрації
залізничного транспорту України допускається напруга не менша 19
кВ при змінному струмі і 2,4 кВ - при постійному струмі. Номінальна напруга змінного струму на пристроях СЦБ має бути
115, 230 або 380 В. Відхилення від зазначених величин номінальної напруги
допускається в бік зменшення не більше 10 %, а в бік збільшення -
не більше 5 %. 7.3. Пристрої електропостачання мають захищатися від струмів
короткого замикання, перенапружень та перевантажень вище
встановлених норм. Металеві підземні споруди (трубопроводи, кабелі тощо), а
також металеві й залізобетонні мости, шляхопроводи, опори
контактної мережі, світлофори, гідроколонки тощо, що розташовані в
районі ліній, електрифікованих на постійному струмі, мають бути
захищені від електричної корозії. Тягові підстанції ліній, електрифікованих на постійному
струмі, а також електрорухомий склад повинні мати захист від
проникнення до контактної мережі струмів, що порушують нормальну
дію пристроїв СЦБ та зв'язку. 7.4. Висота підвіски контактного проводу над рівнем верху
головки рейки має бути на перегонах і станціях не нижчою 5750 мм. На існуючих лініях ця відстань у межах штучних споруд,
розташованих на коліях станцій, на яких не передбачається стоянка
рухомого складу, а також на перегонах з дозволу Державної
адміністрації залізничного транспорту України може бути зменшена
до 5675 мм за електрифікації ліній на змінному струмі і
до 5550 мм - на постійному струмі. Висота підвіски контактного проводу має не перевищувати 6800
мм. 7.5. У межах штучних споруд відстань від струмопровідних
елементів, струмоприймача й частин контактної мережі, що
знаходиться під напругою, до заземлених частин споруд і рухомого
складу має бути не меншою 200 мм на лініях, електрифікованих на
постійному струмі, і не меншою 350 мм - на змінному струмі. На існуючих штучних спорудах з дозволу Державної
адміністрації залізничного транспорту України може допускатися
зменшення вказаних відстаней. 7.6. Відстань від осі крайньої колії до внутрішнього краю
опор контактної мережі на перегонах і станціях має бути не меншою
3100 мм. Опори у виїмках мають установлюватися поза межами кюветів. У виїмках, що надміру заносяться снігом (крім скельових) і на
виходах з них (на довжині 100 м) відстань від осі крайньої колії
до внутрішнього краю опор контактної мережі має бути не меншою
5700 мм. Перелік таких місць визначається директором підприємства
промислового залізничного транспорту. На існуючих лініях до їх реконструкціі, а також в особливо
важких умовах на заново електрифікованих лініях відстань від осі
колії до внутрішнього краю опор допускається не меншою: 2450 мм -
на станціях і 2750 мм - на перегонах. Усі зазначені розміри визначені для прямих ділянок колії. На
кривих ділянках ці відстані мають збільшуватися згідно з
габаритним розширенням, установленим для опор контактної мережі. Взаємне розташування опор контактної мережі, наземних ліній і
світлофорів, а також сигнальних знаків має забезпечувати чітку
видимість сигналів і знаків. 7.7. Усі металеві споруди (мости, шляхопроводи, опори), на
яких закріплюються елементи контактної мережі, деталі кріплення
контактної мережі на залізобетонних опорах, залізобетонних і
неметалевих штучних спорудах, а також металеві конструкції
(гідроколонки, світлофори, елементи мостів і шляхопроводів тощо),
що стоять окремо й розташовані на відстані, меншій 5 м від частин
контактної мережі, що перебувають під напругою, мають бути
заземлені або обладнані пристроями захисного вимкнення при
попаданні на споруди й конструкції високої напруги. Заземленню підлягають також усі розташовані в зоні впливу
контактної мережі змінного струму металеві споруди, на яких може
виникати небезпечна напруга. На шляхопроводах і пішохідних мостах, розташованих над
електрифікованими лініями, встановлюються захисні щити й суцільний
настил у місцях проходу людей для огородження частин контактної
мережі, що перебувають під напругою. 7.8. Контактна мережа, лінії автоблокування і поздовжнього
електропостачання напругою понад 1000 В мають розділятися на
окремі ділянки (секції) за допомогою повітряних проміжків
(ізольованих сполучень), нейтральних вставок, секційних і врізних
ізоляторів, роз'єднувачів. Опори контактної мережі або щити, встановлені у межах
повітряних проміжків, повинні мати відмінне забарвлення. Між цими
опорами або щитами забороняється зупинка електрорухомого складу з
піднятими струмоприймачами. 7.9. Схема живлення і секціонування контактної мережі, ліній
автоблокування і поздовжнього електропостачання має узгоджуватися
з начальником залізниці. Викопірювання зі схем секціонування контактної мережі
додаються до технічно-розпорядчого акта станції. 7.10. Перемикання роз'єднувачів контактної мережі електродепо
і екіпірувальних пристроїв, а також колій, де оглядається дахове
обладнання електрорухомого складу, виконується працівниками
локомотивного депо. Перемикання інших роз'єднувачів виконується
тільки за наказом енергодиспетчера. Приводи роз'єднувачів з ручним управлінням мають бути
замкнені на замки. Порядок перемикання роз'єднувачів контактної мережі, а також
вимикачів і роз'єднувачів лінії автоблокування і поздовжнього
електропостачання, збереження ключів від замкнених приводів
роз'єднувачів, що забезпечують безперебійність електропостачання й
безпеку виконання робіт, визначаються директором підприємства
промислового залізничного транспорту. Перемикання роз'єднувачів і вимикачів проводиться за наказом
енергодиспетчера працівниками інших служб, які пройшли навчання. 7.11. Відстань до поверхні землі від нижньої точки проводів
повітряних ліній електропередачі з напругою вище 1000 В при
максимальній стрілі провисання має бути не меншою: - на перегонах - 6,0 м; - у тому числі у важкодоступних місцях - 5,0 м; - на перехрещеннях з автомобільними дорогами, станціях і
населених пунктах - 7,0 м. На перехрещеннях залізничних колій відстань від нижньої точки
повітряних ліній електропередачі з напругою більше 1000 В до рівня
верху головки рейки неелектрифікованих колій повинна бути не
меншою 7,5 м. На електрифікованих лініях ця відстань до проводів
контактної мережі має встановлюватися, залежно від рівня напруги
ліній, що перетинаються, відповідно до Правил безпеки для
працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях,
затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 31.05.2000 N 120 ( z0340-00 ).
Розділ 8. Огляд споруд та пристроїв, їх ремонт
Огляд споруд та пристроїв
8.1. Споруди, пристрої та службово-технічні будівлі
промислового залізничного транспорту мають систематично оглядатися
у порядку і в строки, встановлені діючими положеннями. Результати огляду та заходи, необхідні для усунення виявлених
несправностей, заносяться до Журналу огляду колій, стрілочних
переводів, пристроїв СЦБ і зв'язку, контактної мережі і
оформляються актом, у якому відмічається також час усунення
несправностей та виконання намічених заходів. 8.2. Директори підприємств промислового залізничного
транспорту та відповідних підрозділів повинні систематично
перевіряти у підвідомчих підрозділах стан господарства, дотримання
трудової та виробничої дисципліни і вживати заходів, що гарантують
утримання усіх споруд та пристроїв у справному стані, високий
рівень технології роботи, забезпечення охорони праці і безпеки
руху. Директори підприємств промислового залізничного транспорту за
участю керівників підрозділів підприємств щоквартально проводять
огляд споруд, пристроїв, службово-технічних будівель і перевіряють
виконання технології роботи, стан дисципліни і безпеки руху на
станціях, у локомотивних і вагонних депо й інших підрозділах.
Ремонт споруд та пристроїв
8.3. Ремонт споруд та пристроїв повинен проводитися при
забезпеченні вимог охорони праці та безпеки руху поїздів при
безперебійному транспортному обслуговуванні виробничих цехів і
дільниць. Для виконання великих за обсягом ремонтних та будівельних
робіт директор підприємства промислового залізничного транспорту
встановлює період часу, як правило у світлий час доби і, при
потребі, обмежує швидкість руху. Для робіт з поточного утримання колії, штучних споруд,
контактної мережі і пристроїв СЦБ повинні надаватися технологічні
"вікна" у світлий час доби тривалістю і порядком, установленими
директором підприємства промислового залізничного транспорту. При проведенні робіт, для виконання яких надані перерви в
русі поїздів, керівник робіт зобов'язаний встановити зв'язок
(телефонний або по радіо) з черговим станції (начальником зміни,
диспетчером). Роботи з ремонту колії, пристроїв СЦБ і зв'язку, контактної
мережі та інших споруд і пристроїв, для виконання яких перерви в
русі поїздів не передбачені, повинні проводитися, як правило, без
закриття перегону в періоди найменш інтенсивного руху. Якщо ці
роботи викликають необхідність перерви у русі поїздів, то точний
строк їх початку і закінчення встановлюється директором
підприємства промислового залізничного транспорту спільно з
керівником робіт. 8.4. Будь-яку перешкоду для руху необхідно огороджувати
сигналами зупинки з обох боків незалежно від того, очікується
поїзд (маневровий состав) чи ні. 8.5. Забороняється розпочинати роботи до огородження
сигналами місць виконання робіт або перешкоди, небезпечної для
руху; знімати сигнали, що огороджують перешкоду або місце
виконання робіт, до усунення перешкоди, повного закінчення робіт,
перевірки стану колії, контактної мережі і дотримання габариту. Порядок огородження перешкод і місць виконання робіт
установлюється Інструкцією із сигналізації на залізницях України. 8.6. Для встановлення й охорони переносних сигналів, які
огороджують місце виконання робіт, керівник робіт виділяє
сигналістів з числа працівників бригади, що склали відповідні
іспити. Сигналісти повинні мати головні убори оранжевого кольору,
що відрізняються від загально прийнятих для інших працівників
залізниці. В умовах виконання робіт на колії розгорнутим фронтом,
а також на кривих ділянках малого радіуса, виїмках й інших місцях
з поганою видимістю сигналів, керівник робіт зобов'язаний
встановити зв'язок (телефонний чи по радіо) з працівниками, які
знаходяться біля сигналів, що огороджують місце робіт. Порядок
забезпечення зв'язком місць виконання робіт установлюється
директором підприємства промислового залізничного транспорту. 8.7. На станційних коліях забороняється проводити роботи, які
вимагають огородження сигналами зупинки або зменшення швидкості,
без згоди чергового станції (начальника зміни, диспетчера) та без
попереднього запису керівника робіт у Журналі огляду колій,
стрілочних переводів, пристроїв СЦБ і зв'язку. Введення пристроїв у дію після закінчення робіт проводиться
черговим станції (начальником зміни, диспетчером) на підставі
запису керівника робіт у Журналі огляду колій, стрілочних
переводів, пристроїв СЦБ і зв'язку або на підставі телефонограми,
що реєструється в тому самому журналі, яка передана черговому
станції (начальнику зміни, диспетчеру), з наступним особистим
підписом керівника робіт. 8.8. Закриття перегону для робіт на одноколійній ділянці, а
на двоколійній або багатоколійній ділянці однієї або декількох
колій може проводитися з дозволу директора підприємства
промислового залізничного транспорту. Якщо таке закриття не викликає зміни встановлених розмірів
руху та часу прибуття і відправлення поїздів на сусідні станції,
воно може бути дозволене диспетчером (начальником зміни, черговим
станції). Право на закриття перегону надається керівнику підприємства,
на балансі якого знаходяться ці колії, при обов'язковому
узгодженні з керівником підприємства, під'їзні колії якого
примикають до цього перегону, та директором підприємства
промислового залізничного транспорту. Закриття перегонів, що з'єднують колії підприємств
промислового залізничного транспорту і станцію примикання
залізниці, узгоджується з начальником станції примикання. 8.9. Закриття та відкриття перегонів або колій проводяться за
наказом диспетчера (начальника зміни, чергового станції) перед
початком робіт і після їх закінчення. Забороняється розпочинати
роботи до отримання керівником робіт наказу диспетчера (начальника
зміни, чергового станції) у формі письмового повідомлення або
телефонограми про закриття перегону або колій, що відбулося, а
також до огородження сигналами місця виконання робіт. 8.10. Відкриття перегону або колій проводиться тільки після
письмового повідомлення або телефонограми керівника робіт
підприємства промислового залізничного транспорту чи
вповноваженого ним працівника (за посадою не нижче майстра) про
закінчення робіт незалежно від того, яка організація виконувала ці
роботи. 8.11. Відповідальність за стан споруд та пристроїв
промислового залізничного транспорту несуть працівники, які
безпосередньо здійснюють їх технічне обслуговування, і керівники,
у підпорядкуванні яких перебувають ці споруди та пристрої. Указані
працівники відповідно до посадових обов'язків, положень та
інструкцій повинні знати стан споруд та пристроїв на своїй
ділянці, перевіряти їх та забезпечувати високу якість технічного
обслуговування і ремонту з максимальним використанням для цих
цілей засобів автоматизації і механізації.
Рухомий склад
Розділ 9. Загальні вимоги
9.1. Рухомий склад, розрахований для використання на
міжгалузевих підприємствах промислового залізничного транспорту
України, повинен відповідати технічному рівню основного
виробництва підприємств, що обслуговуються, з урахуванням
подальшої його механізації та автоматизації і задовольняти вимогам
технологічних процесів. Рухомий склад повинен утримуватися у справному стані й
забезпечувати безперебійну роботу, охорону праці та безпеку руху,
вчасно проходити планово-попереджувальні види ремонту і технічного
обслуговування. Попередження появи несправностей та забезпечення встановлених
строків служби рухомого складу повинні бути головними в роботі
осіб, відповідальних за його технічне обслуговування і ремонт. Типи і основні характеристики рухомого складу, що заново
будується, затверджуються в порядку, встановленому Міністерством
транспорту України. Технічне завдання на рухомий склад, що заново будується,
затверджується постачальником за узгодженням із Державною
адміністрацією залізничного транспорту України. 9.2. При проектуванні та виготовленні рухомого складу повинні
враховуватися умови його експлуатації і ремонту. Конструкція
рухомого складу повинна задовольняти вимоги Державних стандартів
і забезпечувати: максимальну продуктивність при оптимальних
техніко-економічних показниках, дотримання вимог охорони праці і
навколишнього середовища, безпеки руху; схоронність вантажів, що перевозяться; можливість здійснення комплексної механізації та
автоматизації виробництва транспортних і
навантажувально-розвантажувальних робіт; високий рівень надійності при мінімальних ремонтних витратах. Вантажні вагони, що не мають перехідних площадок, повинні
мати спеціальні підніжки і поручні. Рухомий склад повинен задовольняти вимоги габариту рухомого
складу, встановленого Державним стандартом 92.38-83. Заново
побудований рухомий склад, а також той, що пройшов капітальний
ремонт до передачі його в експлуатацію, повинен бути випробуваний
і прийнятий від заводу-виготовлювача в порядку, установленому
Державною адміністрацією залізничного транспорту України. 9.3. Локомотиви, що використовуються на поїзній та маневровій
роботі, повинні бути обладнані швидкостемірами з реєстрацією
показань швидкостей та радіостанціями для оперативного зв'язку
машиніста локомотива зі складачем, диспетчером або черговим по
станції та автостопами, а при виході на колії загальної мережі
залізниць - обов'язковим двостороннім зв'язком з маневровим
диспетчером станції примикання або черговим по станції. Використання локомотивів, не обладнаних радіостанціями,
визначається Інструкцією про порядок обслуговування і організацію
руху на залізничних коліях міжгалузевого підприємства промислового
залізничного транспорту. Усі локомотиви обладнуються пристроями
для подачі звукових сигналів великої і малої гучності. Місця подачі сигналів великої та малої гучності визначаються
директором підприємства промислового залізничного транспорту
залежно від місцевих умов. 9.4. Змінювати конструкцію основних вузлів прийнятого в
експлуатацію рухомого складу без дозволу Державної адміністрації
залізничного транспорту України не допускається. Конструктивні зміни кузовів вагонів, що обертаються в межах
підприємств, повинні проводитися за технічною документацією,
затвердженою директором підприємства промислового залізничного
транспорту, за умови дотримання габаритів рухомого складу, охорони
праці та безпеки руху. 9.5. Локомотиви і вагони, що виходять на колії загальної
мережі залізниць, повинні відповідати вимогам Правил технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ). Порядок виходу локомотивів, що належать підприємству
промислового залізничного транспорту, на станцію примикання
узгоджується з начальником відповідного підрозділу залізниці. 9.6. Локомотиви, що обслуговуються одним машиністом без
помічника, повинні обладнуватися пультами управління, конструкція
та розташування яких забезпечують добру видимість колії та
сигналів і можливість управління локомотивом при перебуванні
машиніста як з правого, так і з лівого боку кабіни машиніста, а
також радіозв'язком зі складачем (керівником маневрів), черговим
по станції (диспетчером, начальником зміни). Локомотиви, що використовуються тільки на внутрішньоцехових
перевезеннях, можуть не обладнуватися радіозв'язком при прямій
видимості машиністом керівника маневрів. Локомотиви і спеціальний самохідний рухомий склад, що
управляються одним машиністом без помічника чи водієм спеціального
рухомого складу, повинні бути обладнані пристроями для відчеплення
від вагонів із кабіни машиніста. Технічні вимоги до локомотивів, що управляються одним
машиністом без помічника та спеціального самохідного рухомого
складу, а також порядок їх експлуатації встановлюються Державною
адміністрацією залізничного транспорту України. 9.7. Кожна одиниця рухомого складу повинна мати такі відмітні
чіткі знаки і надписи: знак Державної адміністрації залізничного
транспорту України та найменування підприємства-власника, номер,
табличку заводу-виготовлювача з вказанням місця та дати будування,
дату і місце проведення встановлених видів ремонту, масу тари
(крім локомотивів). На локомотивах і спеціальному самохідному рухомому складі
повинні бути нанесені: Державний Герб України, конструкційна
швидкість, серія, таблички та надписи про огляд резервуарів,
контрольних приладів і котла; на вантажних вагонах -
вантажопідйомність (місткість). На тендерах локомотивів повинні
бути позначені: серія і номер, найменування підприємства
промислового залізничного транспорту, місткість баків для води та
палива. Порядок нумерації вагонів, що належать підприємству
промислового залізничного транспорту та які здійснюють обіг по
його коліях без виходу на колії загальної мережі залізниць, а
також порядок нанесення відмітних надписів на спеціальних одиницях
рухомого складу встановлюється директором підприємства
промислового залізничного транспорту. 9.8. На кожний локомотив, одиницю спеціального самохідного
рухомого складу та вагон необхідно вести формуляр (паспорт)
установленої форми, який містить найважливіші технічні та
експлуатаційні характеристики. 9.9. Рухомий склад, що використовується в особливих умовах
експлуатації (при перевезенні гарячих вантажів, при роботі в
закритих приміщеннях, вибухонебезпечних місцях, в умовах значної
запиленості, в місцях агресивного середовища тощо), має бути
обладнаний пристроями захисту локомотивних бригад і відповідних
вузлів локомотива від шкідливого впливу небезпечного навколишнього
середовища та вантажів. Порядок та умови забезпечення охорони
праці при цьому визначаються підприємством згідно з установленими
нормативними актами Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ). 9.10. Локомотиви та вагони, що належать підприємствам, які
обслуговуються, і виходять на колії підприємства промислового
залізничного транспорту, повинні відповідати вимогам цих Правил.
Порядок обігу такого рухомого складу встановлюється директором
підприємства промислового залізничного транспорту і вказується в
Інструкції про порядок обслуговування та організації руху.
Розділ 10. Колісні пари
10.1. Кожна колісна пара рухомого складу промислового
залізничного транспорту повинна задовольняти вимоги Інструкції з
огляду, ремонту і формування колісних пар, мати на вісі виразно
поставлені знаки про час і місце формування та повного огляду
колісної пари, а також тавро про приймання її при формуванні.
Знаки і тавра ставляться у місцях, передбачених правилами
маркування. Колісні пари повинні підлягати огляду під рухомим складом,
звичайному і повному оглядам, а при підкатці реєструватися у
відповідних журналах чи паспортах, як передбачено "Инструкцией по
формированию и содержанию колесных пар тягового подвижного состава
железных дорог колеи 1520 мм", затвердженою Міністерством шляхів
сполучення СРСР 31.12.85. 10.2. Відстань між внутрішніми гранями коліс у ненавантаженої
колісної пари має бути 1440 мм. Відхилення допускаються в бік
збільшення або зменшення не більше 3 мм. 10.3. Забороняється експлуатація рухомого складу з тріщиною в
будь-якій частині вісі колісної пари або тріщиною в ободі, диску
або ступиці колеса, а також при наступних зносах та пошкодженнях
колісних пар, що порушують нормальну взаємодію колії і рухомого
складу: прокат по колу кочення у локомотивів та спеціального
самохідного рухомого складу більше 7 мм, у тендерів і вантажних
вагонів - більше 9 мм; товщина гребеня більше 33 мм або менше 25 мм у локомотивів і
спеціального самохідного рухомого складу при вимірюванні на
відстані 20 мм від вершини гребеня при висоті гребеня 30 мм, а у
рухомого складу з висотою гребеня 28 мм при вимірюванні на
відстані 18 мм від вершини гребеня; вертикальний підріз гребеня висотою більше 18 мм, що
вимірюється спеціальним шаблоном, або гострокінцевий накат гребеня
бандажа чи обода колеса у місці переходу підрізаної частини у
вершину гребеня; повзун (вибоїна) на поверхні кочення у локомотивів і
спеціального самохідного рухомого складу, а також у тендерів і
вагонів з роликовими буксовими підшипниками більше 1 мм, а у
тендерів і вагонів з підшипниками ковзання більше 2 мм. Державна адміністрація залізничного транспорту України може
встановлювати для колісних пар рухомого складу, що має постійний
обіг у межах підприємства без виходу на колії загальної мережі
залізниць, інші нормативи та вимоги залежно від типу рухомого
складу й умов його роботи.
Розділ 11. Гальмове обладнання та автозчіпний пристрій
11.1. Рухомий склад має бути обладнаний автоматичними
гальмами. Типи та кількість вагонів парку підприємства, що мають
автоматичні гальма і прогонові трубки, встановлюється директором
підприємства промислового залізничного транспорту залежно від
місцевих умов. Автоматичні гальма рухомого складу повинні відповідати
вимогам Інструкції з експлуатації гальм рухомого складу на
залізницях України, затвердженої наказом Укрзалізниці від 28.11.97
N 264-Ц. Автоматичні гальма рухомого складу повинні забезпечувати
гальмове натиснення, що гарантує зупинку поїзда за екстреного
гальмування на відстані, не більшій гальмового шляху при
прямуванні із швидкістю, що не перевищує допустиму для даної
ділянки. Довжина гальмового шляху та допустимі швидкості
встановлюються для кожного підприємства промислового залізничного
транспорту і підприємств, що обслуговуються, директором
підприємства промислового залізничного транспорту залежно від
місцевих умов, розрахунків і вказуються в Інструкції про порядок
організації руху на під'їзних коліях. 11.2. Автоматичні гальма повинні забезпечувати можливість
застосування різних режимів гальмування залежно від завантаження
вагонів, рухомого складу та профілю колії. Ручні гальма рухомого складу повинні забезпечувати
розрахункове гальмове натиснення. Необхідна кількість ручних
гальмових засобів для утримання поїзда та спеціального самохідного
рухомого складу на місці визначається за нормами Інструкції з
експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України. 11.3. Усі частини важільної гальмової передачі, роз'єднання
або злам яких може викликати їх вихід з габариту або падіння на
колію, повинні мати запобіжні пристрої. 11.4. Рухомий склад повинен бути обладнаний автозчепом. У
разі потреби локомотиви та спеціальний самохідний рухомий склад
обладнуються пристроєм дистанційного розчеплення з першим вагоном. Спеціальний рухомий склад та локомотиви, що використовуються
для його перевезення, можуть бути обладнані спеціальними
однотипними зчіпними пристроями. 11.5. Різниця у висоті між повздовжніми вісями автозчепів,
що з'єднуються в поїзді, допускається не більше: у вантажному поїзді __________________________________ 100 мм у пасажирському поїзді ________________________________ 70 мм між локомотивом, спеціальним самохідним рухомим складом і першим навантаженим вагоном вантажного поїзда ________ 110 мм між локомотивом і першим вагоном пасажирського поїзда _________ 100 мм Висота вісі автозчепа над рівнем верху головок рейок повинна бути: у локомотивів і спеціального самохідного рухомого складу, пасажирських і вантажних порожніх вагонів не більше __________ 1080 мм у локомотивів і пасажирських вагонів з людьми не менше ______________ 980 мм у вантажних навантажених вагонів не менше ____________ 950 мм Для спеціального рухомого складу висота вісі зчепа над рівнем
верху головок рейок визначається залежно від конструкції зчепа. Для рухомого складу, що випускається з ремонту, висота вісі
автозчепа над рівнем верху головок рейок повинна забезпечувати
додержання вказаних норм при експлуатації при найбільших зносах і
навантаженнях. 11.6. Відповідальним за технічний стан автозчепних пристроїв
та правильне зчеплення вагонів є оглядач вагонів або інший
працівник, на якого покладені обов'язки з огляду вагонів. Відповідальним за технічний стан автозчепних та гальмових
приладів, а також ходових частин рухомого складу, колійних та
інших машин і механізмів на залізничному ходу є керівник
підрозділу, до якого приписаний вказаний рухомий склад, машини і
механізми, а щодо рухомого складу, який є власністю підприємства
промислового залізничного транспорту, - керівник відповідного
підрозділу цього підприємства. 11.7. Відповідальність за правильність зчеплення вагонів, а
при маневровій роботі - і локомотива з першим вагоном покладається
на керівника маневрів. За правильність зчеплення локомотива з першим вагоном поїзда
відповідальним є машиніст локомотива. Відчеплення локомотива від
рухомого складу і причеплення до нього (в тому числі роз'єднання і
з'єднання гальмових рукавів, відкриття та закриття кінцевих
кранів) повинно проводитися локомотивною бригадою. При управлінні
локомотивом одним машиністом причеплення локомотива до першого
вагона і його відчеплення проводяться складачем поїздів.
Розділ 12. Технічне обслуговування і ремонт рухомого складу
12.1. Забороняється використовувати рухомий склад (в тому
числі спеціальний) з несправностями, що загрожують безпеці руху і
який не забезпечує охорону праці та пожежну безпеку, ставити у
поїзди вантажні вагони, стан яких не забезпечує схоронність
вантажу, що перевозиться. Вимоги до технічного стану рухомого складу, порядок його
технічного обслуговування і ремонту, а також відправлення його на
заводи та депо для ремонту визначаються Керівництвом по
деповському ремонту вантажних вагонів залізниць України колії 1520
мм, затвердженим наказом Укрзалізниці від 06.02.98 N 32-Ц,
Керівництвом по капітальному ремонту вантажних вагонів залізниць
України колії 1520 мм, затвердженим наказом Укрзалізниці від
06.11.98 N 272-Ц, та "Инструкцией о порядке пересылки локомотивов
и моторвагонного состава", затвердженою Міністерством шляхів
сполучення СРСР 21.12.77. 12.2. Технічне обслуговування та ремонт рухомого складу
повинні проводитися з використанням засобів технічної діагностики,
механізації і автоматизації виробничих процесів та забезпечення
охорони праці. Систему технічного обслуговування та ремонту рухомого складу,
норми міжремонтних періодів і порядок постановки в ремонт
установлює Державна адміністрація залізничного транспорту України. Технічні вказівки і типові технологічні процеси з технічного
обслуговування та ремонту рухомого складу затверджуються
відповідними головними управліннями Державної адміністрації
залізничного транспорту України. 12.3. Відповідальність за якість виконаних видів технічного
обслуговування і ремонтів, а також за безпеку руху рухомого складу
несуть працівники, які безпосередньо здійснюють технічне
обслуговування та ремонт рухомого складу, майстри і керівники
відповідних підрозділів підприємств (начальники депо, майстерень,
пунктів підготовки вагонів тощо).
Технічне обслуговування і ремонт локомотивів і спеціального
самохідного рухомого складу
12.4. Технічний стан локомотивів і спеціального самохідного
рухомого складу повинен систематично перевірятися при технічному
обслуговуванні локомотивними бригадами і водіями самохідного
рухомого складу, ремонтними бригадами депо, а також періодично
керівниками та ревізорами підприємств промислового залізничного
транспорту і Укрзалізниці. Під час технічного обслуговування перевіряється стан та
зношеність обладнання, вузлів та деталей і їх відповідність
встановленим розмірам; справність дії пристроїв безпеки,
гальмового обладнання та автозчіпного пристрою, контрольних і
сигнальних пристроїв, електричних кіл. Систему технічного обслуговування та ремонту локомотивів і
спеціального самохідного рухомого складу, норми міжремонтних
періодів і порядок постановки в ремонт установлює Державна
адміністрація залізничного транспорту України. Забороняється експлуатація локомотивів та спеціального
самохідного рухомого складу, у яких є хоча б одна із таких
несправностей: несправність приладу для подачі звукового сигналу; несправність автоматичних, допоміжних і ручних гальм або
компресора; несправність вентилятора холодильника дизеля, вентилятора
тягових електродвигунів; несправність або відключення хоча б одного тягового
електродвигуна; несправність приладу, що показує швидкість руху; несправність пристроїв поїзного або маневрового радіозв'язку; несправність автозчепних пристроїв; несправність системи подачі піску; несправність прожектора, буферного ліхтаря, освітлення,
контрольного або вимірювального приладу; тріщина в хомуті, ресорній підвісці або корінному листі
ресори, злам ресорного листа; тріщина в корпусі букси; несправність буксового або моторно-осьового підшипника; відсутність або несправність передбаченого конструкцією
пристрою запобігання від падіння деталей на колію; несправність карданного вала; несправність кожуха зубчастої передачі або корпусу осьового
редуктора, що викликає витікання мастила; несправність захисного блокування високовольтної камери; несправність струмоприймача; несправність засобів пожежогасіння; несправність пристроїв захисту від струмів короткого
замикання, перевантаження і перенапруги, аварійної зупинки дизеля; поява стуку, стороннього шуму в дизелі або гідропередачі; несправність живильного приладу, запобіжного клапана,
водовказівного приладу; несправність масляної, водяної і паливної систем; непрацюючий циліндр двигуна; корінний або шатунний підшипник колінчастого вала двигуна з
підплавленою або викришеною заливкою; несправна акумуляторна батарея. Локомотиви і спеціальний самохідний рухомий склад два рази на
рік весною та восени мають комісійно оглядатися спеціалістами
підприємства промислового залізничного транспорту. 12.5. Технічний стан рухомого складу повинен періодично
контролюватися керівним складом депо підприємства промислового
залізничного транспорту та спеціалістами Укрзалізниці. 12.6. Установлені на локомотивах і спеціальному самохідному
рухомому складі манометри й запобіжні клапани, лічильники витрат
електричної енергії повинні бути запломбовані, а контрольні пробки
на котлах паровозів повинні мати тавра. 12.7. Пристрої електричного захисту засобів пожежогасіння,
пожежної сигналізації і автоматики, а також манометри, запобіжні
клапани, повітряні резервуари і парові котли на локомотивах і
спеціальному самохідному рухомому складі повинні підлягати огляду
у встановлені строки. 12.8. Локомотиви і спеціальний самохідний рухомий склад
обслуговуються бригадою у складі машиніста (водія) та помічника
машиніста (водія) або одним машиністом (водієм). Зміна кількісного
складу локомотивних бригад і бригад спеціального самохідного
рухомого складу, порядок обслуговування ними локомотивів, а також
перелік ділянок, на яких допускається управління локомотивом одним
машиністом чи водієм спеціального самохідного рухомого складу,
встановлюються директором підприємства промислового залізничного
транспорту залежно від їх типу і місцевих умов та відображається в
інструкції з організації обслуговування маневрових локомотивів
одним машиністом. Перелік ділянок, на яких допускається управління локомотивом
одним машиністом, вказується в Інструкції по організації руху на
коліях підприємства промислового залізничного транспорту. При електричній та тепловозній тязі однією локомотивною
бригадою можуть обслуговуватися кілька зчеплених локомотивів, що
управляються з одної кабіни. 12.9. Забороняється залишати локомотив і спеціальний
самохідний рухомий склад у робочому стані без спостереження особи,
яка знає правила його обслуговування і уміє його зупинити. 12.10. На кожному паровозі, що працює на твердому паливі,
повинні бути встановлені справні іскроуловлювальні або
іскрогасильні пристрої. Очищення топок і продувка котлів паровозів повинні
проводитися лише у спеціально обладнаних для цього місцях,
установлених директором підприємства промислового залізничного
транспорту.
Технічне обслуговування та ремонт вагонів і спеціального
рухомого складу
12.11 Технічне обслуговування і ремонт вагонів проводиться у
пунктах підготовки вагонів до перевезень, пунктах технічного
обслуговування, в депо та на заводах. Під час технічного обслуговування перевіряється: стан та зношеність вузлів та деталей і їх відповідність
визначеним розмірам; справність дії гальмового обладнання і автозчіпного пристрою; стан і справність ходових частин (візків); справність кузовів і котлів цистерн, що гарантує збереження
вантажів, які перевозяться; справність перехідних площадок, спеціальних підніжок та
поручнів; наявність і справність пристроїв, що запобігають падінню на
колію деталей та обладнання рухомого складу. Сумарний зазор між повзунами з обох сторін візка у всіх типів
4-вісних вагонів, включаючи хопер-дозатори типу ЦНИИ-ДВЗ, повинен
бути не більше 20 мм та не менш 4 мм, окрім хоперів ЦНИИ-2,
ЦНИИ-3, думпкарів ВС-50, у яких зазор повинен бути не більше 12 мм
та не менш 6 мм, а у думпкарів ВС-80, ВС-82, ВС-85 - не більше 20
мм і не менш 12 мм. Зазори між повзунами з'єднувальної та шкворневої балок з обох
сторін одного кінця восьмивісної цистерни в сумі повинні бути не
більше 15 мм. Забороняється подавання вагонів, що рухаються по коліях
залізниць загальної мережі, під навантаження вантажів без
технічного обслуговування вагонів і запису в спеціальному журналі
про визнання їх придатними. Технічний стан вагонів підприємства промислового залізничного
транспорту систематично перевіряється працівниками, на яких
покладені обов'язки з технічного обслуговування вагонів, і
періодично контролюється відповідальними працівниками (майстром з
ремонту рухомого складу, начальником депо, начальником відділу
рухомого складу тощо) підприємства промислового залізничного
транспорту. Порядок технічного обслуговування вагонів
розробляється, затверджується та узгоджується з залізницею
директором підприємства промислового залізничного транспорту. 12.12. Технічне обслуговування і ремонт спеціального рухомого
складу: снігоочисників, снігоприбиральних і щебнеочисних машин,
баластерів, колієукладачів, підйомних кранів, дрезин тощо
проводяться на спеціально виділених коліях, ремонтних позиціях
депо або заводах. 12.13. Порожні вагони, що подаються під навантаження на
станції, де немає пунктів технічного обслуговування, мають бути
оглянуті, а в разі потреби відремонтовані в найближчому пункті
технічного обслуговування. Порядок подання вагонів до технічного обслуговування і
повідомлення про їх придатність визначається Інструкцією про
організацію руху на коліях підприємства промислового залізничного
транспорту. 12.14. Працівники підприємства промислового залізничного
транспорту, які зайняті технічним обслуговуванням вагонів, повинні
своєчасно та якісно проводити технічне обслуговування вагонів з
метою забезпечення нормальної і безпечної експлуатації, а також
схоронності вантажів, що перевозяться. 12.15. Контроль за технічним станом вагонів та вантажів на
шляху прямування здійснюють локомотивна та складацька бригади. У випадку виявлення пошкодження вагонів або неправильного
положення вантажів, що загрожують безпеці руху, складач
(кондуктор) або машиніст сповіщає начальника зміни (диспетчера)
або чергового станції про необхідність відчеплення і ремонту
вагонів або їх перевантаження. 12.16. Технічне обслуговування та ремонт вагонів підприємств
промислового залізничного транспорту повинні проводитися
відповідно до установлених Правил технічного обслуговування
вагонів, Керівництва по деповському ремонту вантажних вагонів
залізниць України колії 1520 мм, Керівництва по капітальному
ремонту вантажних вагонів залізниць України колії 1520 мм.
Організація руху поїздів та маневрової роботи
Розділ 13. Загальні положення
13.1. Основою організації руху поїздів і маневрової роботи є
технологічний процес роботи міжгалузевого підприємства
промислового залізничного транспорту, пов'язаний з технологією
роботи магістральної станції примикання та підприємств,
організацій і будівництв, що обслуговуються. Організація руху поїздів, передавальних составів та
маневрової роботи за технологічним процесом повинна забезпечувати: дотримання графіка руху поїздів; вчасне перевезення вантажів для виконання технологічних
процесів підприємств та організацій, що обслуговуються; охорону праці і безпеку руху поїздів та маневрової роботи; найбільш ефективне використання рухомого складу і
навантажувально-розвантажувальних машин та механізмів; узгодженість роботи підприємства промислового залізничного
транспорту, станції примикання і підприємств та організацій, що
обслуговуються; ритмічність у роботі станцій, ділянок та найкраще
використання їх пропускної спроможності; вчасне виконання вантажних операцій з вагонами магістрального
транспорту і власного рухомого складу; можливість проведення робіт з поточного утримання колії,
споруд, пристроїв СЦБ та електропостачання. 13.2. Кожному поїзду надається номер, передбачений графіком
руху, номери надаються при призначенні поїздів. При цьому поїздам
одного напрямку надаються парні номери, а поїздам зворотного
напрямку - непарні. Призначення та відміна поїздів проводяться: пасажирських та
вантажно-пасажирських - директором підприємства промислового
залізничного транспорту за узгодженням з залізницею, а вантажних -
начальником зміни (диспетчером) або іншим працівником згідно з
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту. 13.3. Рух поїздів здійснюється за Київським часом у
24-годинному обчисленні. У службових приміщеннях та парках станцій
повинні бути встановлені годинники, показання часу на яких повинно
бути однаковим на всіх станціях і постах. Начальник зміни (диспетчер), прийнявши чергування,
зобов'язаний зробити перевірку показань годинників, що знаходяться
у приміщеннях чергових станцій, колійних та стрілочних постів за
показанням годинника точного часу, що знаходиться у приміщенні
начальника зміни (диспетчера). Установлення, ремонт та утримання настінних і зовнішніх
годинників, які знаходяться у місцях роботи осіб, пов'язаних з
рухом поїздів, покладаються на працівника сигналізації і зв'язку
підприємства промислового залізничного транспорту.
Розділ 14. Роздільні пункти
14.1. Рух поїздів проводиться з розмежуванням їх роздільними
пунктами. Роздільними пунктами є станції, роз'їзди, обгінні пункти,
заводські пости, а при автоблокуванні і прохідні світлофори.
Залізничні колії підприємства промислового залізничного
транспорту, що не мають роздільних пунктів, розглядаються як
станція, і рух по них проводиться маневровим порядком. 14.2. Межами станцій підприємства промислового залізничного
транспорту є: на одноколійних ділянках - вхідні світлофори; на двоколійних ділянках по кожній окремо головній колії з
одного боку - вхідний світлофор, а з другого боку - сигнальний
знак "Межа станції", встановлений за останнім вихідним стрілочним
переводом на відстані не менше 50 м, що визначається директором
підприємства промислового залізничного транспорту, виходячи з
місцевих умов. Межею залізничних колій підприємства промислового
залізничного транспорту є знак "Межа колій підприємства
промислового залізничного транспорту", який встановлюється у тому
місці, де починається колія, що знаходиться на балансі
підприємства. Якщо підприємство промислового залізничного транспорту
обслуговує підприємства та організації, що мають власні залізничні
колії, то тоді знак "Межа колій ... підприємства (організації)"
встановлюється у тому місці, де починаються колії, що знаходяться
на їх балансі. 14.3. Кожний роздільний пункт повинен мати найменування або
номер. 14.4. Залізничні колії розподіляються на головні на перегонах
(у тому числі головні на станціях), станційні та спеціального
призначення. Усі колії підприємства промислового залізничного транспорту,
за винятком колій, що належать підприємствам, які обслуговуються,
знаходяться у розпорядженні директора підприємства промислового
залізничного транспорту. 14.5. На станціях кожна колія, стрілочний перевід, станційний
пост централізації і стрілочний пост, а на перегонах кожна головна
колія повинні мати номер. Забороняється надавати однакові номери коліям, стрілочним
переводам та постам в межах однієї станції, ділянки, виробничого
району. На станціях, що мають окремі парки, не дозволяється
присвоювати однакові номери коліям у межах одного парку. Порядок нумерації колій та стрілочних переводів
установлюється підприємством промислового залізничного транспорту.
Розділ 15. Організація технічної роботи
Загальні вимоги
15.1. Порядок використання технічних засобів підприємства
промислового залізничного транспорту установлюється Інструкцією
про організацію руху на коліях підприємства промислового
залізничного транспорту, якою регламентується безпечне та
безперешкодне приймання, відправлення і проходження поїздів
(локомотивів) та проведення маневрової роботи. Порядок, встановлений Інструкцією про організацію руху на
коліях підприємства промислового залізничного транспорту, є
обов'язковим для працівників усіх підрозділів підприємства
промислового залізничного транспорту, а також для підприємств, що
обслуговуються. 15.2. Інструкція про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту складається директором
підприємства промислового залізничного транспорту, узгоджується з
начальником магістральної станції, до якої примикають колії
підприємства, та затверджується відповідно до діючого порядку. До технічно-розпорядчого акта додаються необхідні схеми
колійних мереж та інструкції. Копії Інструкції про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту та технічно-розпорядчих актів
або виписки з них, завірені директором підприємства промислового
залізничного транспорту (начальником станції), повинні знаходитися
в приміщеннях чергового станції, диспетчера, начальника зміни,
чергових по парках, сортувальних гірках, постів електричної
централізації, стрілочних постів, чергового по локомотивному депо
та оглядачів вагонів, а також працівників підприємств, що
обслуговуються, пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою.
Виписки повинні мати тільки ті відомості, які необхідні для
відповідних працівників. Форма Інструкції про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту і технічно-розпорядчий акт
станції, інструкція щодо їх складання, а також перелік додатків до
них установлюються підприємством промислового залізничного
транспорту за погодженням з відповідним підрозділом залізниці.
Експлуатація стрілочних переводів
15.3. Стрілки, розташовані на головних та
приймально-відправних коліях, а також охоронні мають знаходитися у
нормальному положенні. Нормальним положенням стрілок є: вхідних на головних коліях станцій двоколійних ліній -
напрямок по відповідних головних коліях; вхідних на головних коліях станцій одноколійних ліній -
напрямок з кожного кінця станції на різні колії; усіх інших на головних коліях перегонів та станцій, за
винятком стрілок, що ведуть до запобіжних та уловлювальних
тупиків, - напрямок по відповідних головних коліях; тих, що ведуть в запобіжні та уловлювальні тупики, - напрямок
у ці тупики. На малодіяльних роздільних пунктах, де обслуговування двох
стрілочних постів здійснюється одним черговим стрілочного поста, а
також де не передбачений експлуатаційний штат, нормальне положення
вхідних стрілок на головних коліях одноколійних ліній
встановлюється директором підприємства промислового залізничного
транспорту. Нормальне положення стрілок повинно бути вказане у
технічно-розпорядчому акті та виписці з нього, а також на станинах
стрілок або кожухах приводів стрілок електричної централізації. У разі потреби нормальне положення нецентралізованих стрілок,
не включених у залежність із сигналами та маршрутами, що ведуть на
станційні колії, виділені для стоянки відбудовних і пожежних
поїздів, вагонів з небезпечними вантажами класу I (вибухові
матеріали), снігоприбиральної техніки, вагонів та локомотивів
запасу, навантажувально-розвантажувальної техніки тощо,
встановлюється директором підприємства промислового залізничного
транспорту. Стрілки в інше положення можуть переводитися при: приготуванні маршрутів для приймання та відправлення поїздів; маневровій роботі; зайнятті колій рухомим складом; необхідності огородження місць перешкод та проведення робіт
на станційних коліях; очищенні, перевірці та ремонті стрілок. На станціях з електричною централізацією встановлення стрілок
у нормальне положення не обов'язкове, за винятком стрілок, що
ведуть до запобіжних та вловлювальних тупиків і скидальних
стрілок. Порядок установлення в нормальне положення стрілок, що не
обслуговуються черговими стрілочного поста, встановлюється
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту та технічно-розпорядчим
актом. 15.4. Стрілочний перевід, укладений на перегоні, приписується
до однієї із сусідніх станцій чи ділянок або районів. Порядок технічного обслуговування, освітлення і охорони таких
стрілочних переводів, а також порядок зберігання ключів від
стрілок установлюється Інструкцією про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту та
технічно-розпорядчим актом. 15.5. Кожний пост управління стрілками та сигналами повинен
знаходитися в підпорядкуванні тільки одного працівника, який
відповідає за безпеку руху й переведення стрілок та сигналів, що
ним управляються; пост централізації - в підпорядкуванні чергового
станції (диспетчера, оператора поста централізації); стрілочний
пост - чергового або старшого чергового стрілочного поста
(чергового станції); пост централізації механізованої та
автоматизованої сортувальної гірки - чергового оператора
(чергового гірки). Дозволяється на окремих станціях підприємства промислового
залізничного транспорту переведення стрілок безпосередньо черговим
станції, обслуговування двох стрілочних постів одним черговим
стрілочного поста. Перелік таких станцій і стрілок визначається
директором підприємства промислового залізничного транспорту. Порядок технічного обслуговування стрілок визначається
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту та технічно-розпорядчим
актом. 15.6. Для контролю за роботою чергових стрілочного поста на
станціях з великим колійним розвитком або значним обсягом роботи
призначаються старші чергові стрілочного поста. На деяких
станціях, перелік яких встановлюється директором підприємства,
старші чергові стрілочного поста можуть призначатися для
безпосереднього обслуговування стрілочних переводів та одночасно
для контролю за роботою чергових інших стрілочних постів цього
району. 15.7. Перед прийманням та відправленням поїзда повинні
замикатися стрілки, що безпосередньо входять до маршруту приймання
і відправлення, а також охоронні стрілки. Переведення централізованих стрілок при приготуванні маршруту
для приймання та відправлення поїздів проводиться черговим станції
(диспетчером) або за його вказівкою оператором поста
централізації. Переведення та замикання нецентралізованих стрілок
при приготуванні маршруту для приймання або відправлення поїздів
проводяться черговим стрілочного поста, старшим черговим
стрілочного поста або черговим станції при обслуговуванні ним
стрілок. 15.8. Ключі від замкнених стрілок, не обладнаних пристроями
ключової залежності, повинні зберігатися в чергового станції,
начальника зміни (диспетчера) або в старшого чергового стрілочного
поста на контрольно-маршрутній дошці, а обладнаних пристроями
ключової залежності - у виконавчому апараті чергового станції
(диспетчера). Ключі від замкнених на перегоні стрілок, не обладнаних
ключовою залежністю, повинні зберігатися в чергового станції,
начальника зміни (диспетчера). Порядок зберігання ключів від інших важливих стрілок (що
ведуть на колії, виділені для стоянки вагонів з небезпечними
вантажами класу I (вибухові матеріали), відбудовних та пожежних
поїздів, снігоочисників тощо, стрілок з'їздів між головними
коліями, уловлювальних, запобіжних тупиків, що ведуть на колії
вагоноскидачів, пристроїв для відновлення сипкості вантажів,
навантажувальних естакад та бункерів, на колії ремонту, відстою та
очищення вагонів тощо) і перелік цих стрілок для кожної станції
або підприємства промислового залізничного транспорту
встановлюються Інструкцією про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту та
технічно-розпорядчим актом. 15.9. Переведення стрілок при маневрових переміщеннях
проводиться черговими стрілочного поста за розпорядженням особи,
яка керує маневрами. При маневрових переміщеннях на станціях з електричною
централізацією переведення стрілок здійснюється черговим станції,
диспетчером або оператором поста електричної централізації. У разі
передачі стрілок з центрального на місцеве управління, а також при
проведенні маневрів на нецентралізованих стрілках, що не
обслуговуються черговими стрілочного поста, допускається
переведення стрілок працівниками складацьких або локомотивних
бригад, кондукторами, черговими станції, начальником станції,
прийомоздавачами вантажу, працівниками локомотивного та вагонного
депо й іншими. Перелік номерів стрілок, а також працівників, яким
дозволяється їх переведення при проведенні маневрів, та порядок
переведення стрілок установлюються директром підприємства
промислового залізничного транспорту й вказуються у
технічно-розпорядчому акті. Перед переведенням централізованої стрілки працівник, який її
переводить, повинен переконатися особисто або за повідомленням
іншого працівника в тому, що стрілочний перевід не зайнятий
рухомим складом. 15.10. При необхідності виконання робіт з ремонту на
стрілочному переводі сигналіст або черговий стрілочного поста може
допустити до проведення ремонту працівників дистанції колії або
дистанції сигналізації і зв'язку тільки з дозволу чергового
станції, а там, де його немає, - начальника зміни (диспетчера). Після закінчення ремонту сигналіст або черговий стрілочного
поста (старший черговий стрілочного поста) зобов'язаний
переконатися в тому, що стан стрілочного переводу забезпечує
безпечний рух, і доповісти про це черговому станції, а там, де
його немає, начальнику зміни (диспетчеру). 15.11. Стрілочні переводи на станційних коліях, у тому числі
стрілочні переводи примикання колій інших відомств, перебувають у
розпорядженні начальника станції. Стрілочні переводи на коліях інших відомств, що
обслуговуються підприємством промислового залізничного транспорту,
перебувають у розпорядженні цих відомств. Начальники станцій та керівники відповідних відомчих
підрозділів зобов'язані забезпечити технічне обслуговування
стрілочних переводів, що перебувають у їх розпорядженні, а також
чистоту, справність та добре освітлення стрілочних покажчиків. 15.12. Контроль за технічним станом, очищенням, змащенням,
закріпленням та заміною окремих болтів нецентралізованих
стрілочних переводів здійснюється черговим стрілочних постів. Порядок контролю за технічним станом, очищенням, змащенням,
закріпленням та заміною окремих болтів централізованих стрілочних
переводів, а також нецентралізованих стрілочних переводів, що не
перебувають у підпорядкуванні чергових стрілочних постів,
установлюється технічно-розпорядчим актом, а при його
відсутності - Інструкцією про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту. Дозволяється покладати на чергових малодіяльних стрілочних
постів, крім їх основної роботи, виконання обов'язків працівників
інших професій (чергових малодіяльних переїздів та інше). Перелік
таких стрілочних постів та порядок роботи чергових стрілочних
постів установлюються директором підприємства промислового
залізничного транспорту.
Проведення маневрів
15.13. Маневрова робота здійснюється згідно з технологічним
процесом роботи підприємства промислового залізничного транспорту,
що забезпечує: задоволення потреб підприємств, що обслуговуються,
в технологічних перевезеннях, безперебійне обслуговування їх
цехів, складів та інших підрозділів; своєчасне подавання рухомого
складу під вантажні операції та прибирання його після закінчення
вантажних операцій; безперебійне приймання поїздів та составів, що
маневрують, з магістральної станції на колії підприємства
промислового залізничного транспорту та їх розформування;
своєчасне формування поїздів та маневрових составів відповідно до
цих Правил, плану формування магістральної станції примикання;
найкраще використання маневрових засобів та технічних пристроїв;
безпеку руху поїздів та маневрових переміщень; безпеку людей і
схоронність рухомого складу та вантажів, що перевозяться. Маневри на станційних коліях повинні проводитися за вказівкою
тільки одного працівника - чергового станції, начальника зміни
(диспетчера), чергового сортувальної гірки або парку, а на
ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією,- поїзного
диспетчера (начальника зміни). Розподіл обов'язків між указанними працівниками щодо
керування маневрами зазначається в технічно-розпорядчому акті або
в Інструкції про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту. 15.14. Основним засобом передачі вказівок у маневровій роботі
повинен бути радіозв'язок, а при необхідності - двосторонній
парковий зв'язок. Сигнали при маневровій роботі подаються світлофорами,
сигнальними приладами та ручними сигнальними приладами. 15.15. Забороняється машиністу локомотива та водію
спеціального самохідного рухомого складу, що проводять маневри,
приводити в рух локомотив і рухомий склад без отримання вказівки
керівника маневрів особисто, за допомогою радіозв'язку, пристроїв
гучномовного повідомлення або сигналу, що подається ручними
сигнальними приладами. Крім указівки або сигналу керівника
маневрів, перед виїздом на стрілки централізованих маневрових
маршрутів машиніст локомотива чи водій спеціального самохідного
рухомого складу зобов'язаний переконатися в наявності дозвільного
показання маневрового світлофора, а на нецентралізовані стрілки -
отримати від чергового стрілочного поста або іншої особи,
призначеної для переведення стрілок, сигнал або повідомлення
(особисто, по радіозв'язку) про готовність стрілок для маневрових
переміщень. При відсутності маневрових світлофорів перед виїздом
на централізовані стрілки машиністом чи водієм спеціального
рухомого складу повинно бути отримане повідомлення про готовність
стрілок для маневрових переміщень від чергового станції або
диспетчера (особисто, за допомогою радіозв'язку, пристроїв
гучномовного оповіщення або передане через керівника маневрів).
Виїзд на централізовані стрілки, що передані на місцеве
управління, дозволяється за вказівкою або сигналом керівника
маневрів. Порядок використання пристроїв радіозв'язку та гучномовного
оповіщення при маневровій роботі вказується в Інструкції про
організацію руху на коліях підприємства промислового залізничного
транспорту. Колії підприємства промислового залізничного транспорту,
залежно від місцевих умов, можуть поділятися на маневрові райони,
за якими, як правило, закріплюються маневрові локомотиви та
бригади. Допускається розподіл колій на маневрові райони без
закріплення за ними маневрових локомотивів та бригад. У кожному маневровому районі може працювати, як правило, один
маневровий локомотив. В окремих районах, при необхідності, можуть
працювати два і більше локомотиви. Порядок роботи двох і більше маневрових локомотивів в одному
маневровому районі встановлюється Інструкцією про організацію руху
на коліях підприємства промислового залізничного транспорту та
технічно-розпорядчим актом. Переміщення маневрового локомотива (з вагонами або без них)
із одного маневрового района в інший допускається тільки з дозволу
особи, яка розпоряджається маневрами, - чергового станції
(начальника зміни, диспетчера). Прямування локомотива із одного
району в інший повинно бути узгоджене зі складачем поїзда, що
знаходиться у маневровому районі, в який треба буде переміщатися.
Порядок узгодження встановлюється Інструкцією про організацію руху
на коліях підприємства промислового залізничного транспорту та
технічно-розпорядчим актом. Маневровими переміщеннями локомотива, що не обслуговується
складацькою бригадою або кондуктором, керує працівник, який має
право проводити маневри в даному районі. 15.16. Допустимі швидкості при маневрових переміщеннях
встановлюються директором підприємства промислового залізничного
транспорту, виходячи із стану залізничної колії, потужності
локомотива, й вказуються в Інструкції про організацію руху на
коліях підприємства промислового залізничного транспорту. Маневри можуть проводитися зі швидкістю не більше: 60 км/год - при прямуванні по вільних коліях поодиноких
локомотивів та локомотивів з вагонами, причепленими позаду з
включеними й випробувальними автогальмами; 40 км/год - при русі локомотива з вагонами, причепленими
позаду, по вільних коліях; 25 км/год - при русі вагонами уперед по вільних коліях, а
також відбудовних та пожежних поїздів; 15 км/год - при русі з вагонами, зайнятими людьми, а також з
негабаритними вантажами бічної й нижньої негабаритності 4, 5 та
6-го ступенів; 3 км/год - при підході локомотива (з вагонами або без них) до
вагонів. Рух маневрових составів, спеціального самохідного рухомого
складу та поодиноких локомотивів зі швидкостями 60 та 40 км/год
може проводитися тільки у тих випадках, коли машиніст (водій
спеціального самохідного рухомого складу) попереджений про
вільність колії. Якщо машиніста (водія спеціального самохідного
рухомого складу) не повідомлено про вільність колії, то він
зобов'язаний прямувати з особливою пильністю та такою швидкістю,
яка б забезпечила своєчасну зупинку при появі перешкоди для
подальшого руху. Швидкість переміщення рухомого складу по вагонних вагах
(залежно від конструкції ваг) встановлюється Інструкцією про
організацію руху на коліях підприємства промислового залізничного
транспорту й вказується в технічно-розпорядчому акті. Швидкість розпускання вагонів на сортувальних гірках при
різних сигналах гіркових світлофорів, а також умови, що
забезпечують безпеку руху та схоронність рухомого складу,
встановлюються директором підприємства промислового залізничного
транспорту залежно від технічного оснащення гірок і місцевих умов.
Швидкість підходу відчепу вагонів до іншого відчепу в підгірковому
парку, а також при маневрах поштовхами повинна бути не більше 5
км/год. Маневри поштовхами та розпускання із сортувальних гірок
вагонів із вантажами окремих категорій, зазначених у "Правилах
перевозок опасных грузов по железным дорогам", які діють
відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 08.05.98
N 174 ( z0346-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.05.98 за N 346/2786, рефрижераторних вагонів та секцій повинні
проводитися з особливою обережністю в порядку, вказаному в
Інструкції з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях
України. Для переміщення вагонів біля фронтів
навантаження-вивантаження, для подачі вагонів та їх прибираня від
окремих агрегатів і установок можуть використовуватися спеціальні
маневрові засоби (штовхачі, дистанційно керовані локомотиви,
маневрові візки, лебідки та інші пристрої), що забезпечують
безпеку руху та безпеку працівників, пов'язаних з маневровою й
вантажною роботою, схоронність рухомого складу, технічних
пристроїв та споруд. Порядок використання спеціальних маневрових
засобів залежно від місцевих умов установлюється директором
підприємства промислового залізничного транспорту. 15.17. Маневри на головних коліях або з перехрещенням їх, а
також з виїздом за вхідні стрілки можуть допускатися в кожному
випадку тільки з дозволу чергового станції або особи, яка виконує
обов'язки чергового станції (начальника зміни, диспетчера), при
закритому положенні вхідних сигналів, що огороджують вхід на колії
та стрілки, на яких проводяться маневри. Забороняються маневри з виходом состава за межу станції на
перегін на одноколійних і по неправильній колії на двоколійних
ділянках без згоди поїзного диспетчера (начальника зміни) та
чергового по сусідній станції й без встановленого дозволу, що
видається машиністу або водію спеціального самохідного рухомого
складу. Маневри з виходом состава за межі станції по правильній колії
на двоколійних ділянках допускаються за згодою поїзного диспетчера
(начальника зміни) за усним дозволом чергового станції. На станціях, де на щоглі вхідного світлофора у бік від
станції є спеціальний маневровий світлофор, вихід состава, що
маневрує, за межі станції, проводиться за його сигналом. 15.18. Маневри на коліях підприємства промислового
залізничного транспорту, що розташовані на ухилах, де створюється
небезпека виходу рухомого складу на перегін, на маршрути
прямування поїздів та маневрових составів або в інші маневрові
райони, можуть проводитися тільки з постановкою локомотива з боку
спуску і, у разі потреби, з включенням та випробуванням автогальм
вагонів. При неможливості постановки локомотива з боку спуску
маневри на таких коліях повинні проводитися шляхом осаджування, а
автогальма вагонів повинні бути включені та випробувані. Порядок
проведення маневрів, що забезпечує безпеку руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту, встановлюється
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту й вказується в
технічно-розпорядчому акті. При проведенні маневрів на коліях, розташованих на ухилах, в
усіх випадках повинні додержуватися заходи безпеки (встановлення
стрілок в ізолювальне положення, укладання башмаків під окремі
відчепи тощо), що унеможливлюють зіткнення окремих вагонів з
маневровим складом, а також вихід вагонів на маршрути прямування
поїздів, маневрових составів або в інші маневрові райони. Перелік районів і колій, розташованих на ухилах, де при
маневрах створюється небезпека виходу вагонів на перегін, на
маршрути прямування поїздів та маневрових составів або в інші
маневрові райони, а також додаткові заходи із забезпечення безпеки
руху, які повинні дотримуватися в цих районах при маневрах,
вказуються в технічно-розпорядчому акті або в Інструкції про
організацію руху на коліях підприємства промислового залізничного
транспорту. Складач поїздів перед заїздом маневрового состава
(локомотива) на колії районів, де стрілки не обслуговуються
черговими стрілочних постів, зобов'язаний особливо пильно
перевірити положення стрілок і переконатися у відсутності перешкод
для руху. Перед заїздом у такі райони спеціального самохідного рухомого
складу, кранів та інших самохідних одиниць на залізничному ходу
порядок перевірки положення колій і стрілок установлюється
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту. 15.19. На станціях, що мають гіркові пристрої для сортування
вагонів, розформування составів на сортувальній гірці й маневри у
підгірковому парку виконуються відповідно до Інструкції про роботу
сортувальної гірки, розробленої директором підприємства
промислового залізничного транспорту та узгодженої із
відповідальним підрозділом залізниці. Забороняється проводити маневри поштовхами й розпускати з
гірки: вагони, зайняті людьми, крім вагонів з провідниками
(командами), які супроводять вантажі; вагони з вантажами окремих категорій, зазначених у "Правилах
перевозок опасных грузов по железным дорогам"; платформи та піввагони, завантажені вантажами бічної й
нижньої негабаритності 4, 5 та 6-го ступенів, вантажами із
верхньою негабаритністю 3-го ступеня, завантажені транспортери; локомотиви в недіючому стані, состави рефрижераторних
поїздів, пасажирські вагони, крани на залізничному ходу; вагони та спеціальний рухомий склад, що мають трафарети "З
гірки не спускати" й вагони-самоскиди. Вказаний рухомий склад може бути пропущений через гірку
тільки із маневровим локомотивом. 15.20. Забороняється пропускати через сортувальні гірки:
завантажені та порожні транспортери, що мають 12 і більше осей,
завантажені транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т
при наявності в зчепі однієї або двох проміжних платформ, а також
рухомий склад, на якому є трафарет "Через гірку не пропускати". 15.21. Рухомий склад на коліях підприємства промислового
залізничного транспорту повинен установлюватися в межах,
позначених граничними стовпчиками. Состави поїздів, що стоять на коліях без локомотива, вагони
та спеціальний рухомий склад повинні бути надійно закріплені від
виходу гальмовими башмаками або ручними гальмами. Норми й основні правила закріплення вагонів та составів
установлюються Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на
залізницях України, а необхідність і порядок закріплення вагонів
та составів на коліях підприємства промислового залізничного
транспорту залежно від місцевих умов указуються в
технічно-розпорядчому акті або Інструкції про організацію руху на
коліях підприємства промислового залізничного транспорту, де
повинно бути встановлено, на яких коліях (ділянках колій) та як
повинні закріплюватися вагони й состави від виходу, хто повинен
виконувати ці операції, а також вилучати гальмові башмаки із-під
вагонів або відпускати ручні гальма. Машиністи локомотивів поїздів, що прибули, перед відчепленням
локомотива від поїзда зобов'язані в усіх випадках загальмовувати
состав автоматичними гальмами. Машиністам поїзних локомотивів
забороняється відчіплювати локомотив від состава, а машиністам
маневрових локомотивів - від'їжджати від состава, не переконавшись
особисто або не отримавши повідомлення про його закріплення
порядком, установленим у технічно-розпорядчому акті або
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту. При зрушенні рухомого складу з місця та виходу на перегін, на
маршрути прямування поїздів, составів, що маневрують, або в інший
маневровий район черговий станції (начальник зміни, диспетчер)
зобов'язаний негайно, використовуючи усі наявні в його
розпорядженні засоби, повідомити про це машиністів поїздів та
маневрових локомотивів, складачів, сигналістів, чергових
стрілочних постів, переїздів та інших працівників, щоб були вжиті
заходи щодо затримання зустрічних поїздів або составів, що
маневрують, і зупинення рухомого складу, що вийшов. При виникненні сильного вітру працівники, пов'язані з рухом,
кожний на своєму посту, зобов'язані перевіряти надійність
закріплення рухомого складу. У вагонах, що не зайняті під вантажними операціями або не
перебувають під очищенням, дезінфекцією та в ремонті, двері
повинні бути закриті. 15.22. Вагони з вантажами окремих категорій, зазначених у
"Правилах перевозок опасных грузов по железным дорогам", при
виконанні маневрів повинні мати відповідне прикриття від паровоза,
що працює на твердому паливі, з вагонів з безпечними вантажами або
з порожніх вагонів. Вагони з небезпечними вантажами класу I (вибухові матеріали)
та цистерни зі зрідженими газами при стоянці на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту поза поїздами,
за винятком тих, що знаходяться під накопиченням на коліях
сортувальних парків, повинні встановлюватися на особливих коліях,
вказаних у технічно-розпорядчому акті. Такі вагони повинні бути
зчеплені, надійно закріплені гальмовими башмаками й огороджені
переносними сигналами зупинки. Стрілки, що ведуть на колію стоянки
вказаних вагонів, установлюються в положення, що унеможливлюють
заїзд на цю колію. При перебуванні вагонів з небезпечними вантажами класу I
(вибухові матеріали) та цистерн зі зрідженими газами під
накопиченням на коліях сортувальних парків слід ужити особливих
запобіжних заходів, що встановлені "Правилами перевозок опасных
грузов по железным дорогам" та Інструкцією з руху поїздів і
маневрової роботи на залізницях України. 15.23. Локомотивні бригади, як правило, повинні бути
закріплені за визначеними маневровими локомотивами. Локомотивні та складацькі бригади (або інші працівники,
відповідальні за маневрову роботу та які безпосередньо її
виконують) повинні знати порядок маневрової роботи, встановлений
технічно-розпорядчим актом та Інструкцією про організацію руху на
коліях підприємства промислового залізничного транспорту. При маневрах у місцях роботи колійних бригад з пересіченням
переїздів, на коліях складів підприємств, що обслуговуються,
вагонних та локомотивних депо, майстерень та інших коліях
складацькі та локомотивні бригади повинні виявляти особливу
пильність, вчасно подавати звукові сигнали при наближенні до
людей, що знаходяться біля колії або на платформах, а також
попереджувати про рух групи людей, які працюють на навантаженні,
вивантаженні, ремонті колії, вагонів та ін. Рухом локомотива, що проводить маневри, повинен керувати
тільки один працівник - керівник маневрів (складач поїздів),
відповідальний за правильне їх виконання. Посади працівників, на яких покладаються обов'язки керівників
маневрів у кожному маневровому районі, затверджуються директором
підприємства промислового залізничного транспорту й вказуються в
технічно-розпорядчому акті або в Інструкції про організацію руху
на коліях підприємства промислового залізничного транспорту. Маневрова робота проводиться складачем або складацькою
бригадою (складачем і його помічником), локомотивною бригадою або
одним машиністом. Кількісний склад локомотивних та складацьких бригад, зайнятих
на маневрах, і порядок організації роботи, залежно від місцевих
умов, установлюються директором підприємства промислового
залізничного транспорту. Маневри із составами поїздів і спеціальним самохідним рухомим
складом, що прибувають без супроводження складачем (кондуктором),
проводяться в порядку, встановленому директором підприємства
промислового залізничного транспорту і вказаному в Інструкції про
організацію руху на коліях підприємства промислового залізничного
транспорту та в технічно-розпорядчому акті. Складач поїздів зобов'язаний: формувати состави в точній відповідності до вимог цих Правил; забезпечувати правильне розставлення та узгодженість дій усіх
працівників, які беруть участь у проведенні маневрів, на основі
ознайомлення їх з планом та способами виконання наступної
маневрової роботи; точно та вчасно виконувати завдання на маневрову роботу; організовувати маневрову роботу так, щоб були забезпечені
безпека руху, особиста безпека працівників, зайнятих на маневрах,
схоронність рухомого складу та вантажу. Маневри з вагонами,
зайнятими людьми, негабаритними та небезпечними вантажами класу I
(вибухові матеріали), проводити з особливою обережністю. 15.24. Локомотивна бригада та водій спеціального самохідного
рухомого складу при проведенні маневрів зобов'язані: точно та вчасно виконувати завдання на маневрову роботу; уважно стежити за сигналами, що подаються, точно та вчасно
виконувати сигнали та вказівки про переміщення; уважно стежити за людьми, які перебувають на коліях,
положенням стрілок та розташуванням рухомого складу; вживати негайних заходів до зупинки рухомого складу в
випадках небезпеки для людей і при виявленні несправностей та
перешкод, що загрожують безпеці руху; забезпечувати безпеку виконання маневрів та безпеку учасників
маневрової роботи. Управління локомотивом і спеціальним самохідним рухомим
складом при маневрах здійснюється машиністом чи водієм
спеціального рухомого складу. Машиніст (водій спеціального
самохідного рухомого складу) може довірити управління локомотивом
(спеціальним самохідним рухомим складом) помічнику машиніста
(водію) або дублеру машиніста (помічнику водія спеціального
самохідного рухомого складу) тільки під своїм наглядом з повною
відповідальністю за їх дії. Машиністу локомотива, водію спеціального самохідного рухомого
складу забороняється передавати управління своєму помічнику при
несприятливих умовах видимості та складному профілі колії. При втраті видимості складача або його помічника та
відсутності з ним радіозв'язку машиніст зобов'язаний негайно
зупинитися та з'ясувати їх місцезнаходження. Сигнали, що подаються, а також вказівки, що отримуються по
радіозв'язку або пристроях гучномовного оповіщення, машиніст
зобов'язаний підтвердити свистком локомотива або коротким
повторенням вказівки. Якщо машиніст не впевнений у правильності сприйняття сигналу
або вказівки або не знає плану маневрової роботи, він повинен
зупинитися та з'ясувати становище. При русі вагонами вперед, якщо машиністу не видно сигналів,
що йому подаються, про готовність маршруту або показання
маневрового світлофора, керівник маневрів повинен подавати сигнал
про початок руху з наступним виїздом на стрілки тільки після
отримання сигналу (повідомлення) від чергового стрілочного поста
про готовність стрілок для маневрового переміщення, або
переконавшись, що маневровий світлофор має дозвольне показання. Проїзд маневрового світлофора з заборонним показанням (через
несправність, зайнятість ізольованої секції тощо) при готовому
маршруті дозволяється тільки за вказівкою особи, що
розпоряджається маневрами. 15.25. Перед початком маневрової роботи складач поїздів
зобов'язаний: ознайомитися з наявністю та розташуванням рухомого складу на
коліях маневрового району, в якому мають відбутися маневри,
перевірити закріплення рухомого складу, переконатися в наявності
гальмових башмаків; переконатися, що всі працівники, які беруть участь у
маневрах, у тому числі й локомотивна бригада, в повному складі
знаходяться на своїх місцях; ознайомити машиніста та інших працівників, які беруть участь
у маневрах, з планом майбутніх маневрів та порядком їх виконання; перевірити, чи немає перешкод для переміщення вагонів
(гальмових башмаків під колесами тощо). При проведенні маневрів складач поїздів та його помічник
зобов'язані: не допускати переміщень маневрових составів, не переконавшись
у тому, що всі вагони зчеплені між собою та локомотивом; перед початком зчіплювання перевіряти правильність положення
рукояток розчепних важелів обох вагонів, а після розчеплення
опускати ці рукоятки в вертикальне положення; стежити за вчасною підготовкою стрілок для маневрових
переміщень, вчасною та правильною подачею сигналів сигналістами,
черговими стрілочних постів, машиністом локомотива; знаходитися в такому місці, звідки забезпечується краща
видимість состава, що маневрує, а машиністу або його помічнику
видні сигнали, що ним подаються; при проведенні маневрів з великими составами на кривих
ділянках колії або в умовах поганої видимості (туман, хуртовина,
снігопад тощо) вживати додаткових заходів для забезпечення безпеки
- частіше передавати сигнали та вказівки по радіозв'язку, залучати
до передачі сигналів чергових стрілочних постів, сигналістів тощо; перед тим, як під'їхати до состава, переконатись у
відсутності сигналів огородження; перед переміщенням состава, що маневрує, в місцях
навантаження або вивантаження переконатись у відсутності перешкод
для руху; Маневри з вагонами, навантаження та вивантаження яких не
закінчено, проводити тільки після узгодження з працівниками, які
розпоряджаються навантажувально-розвантажувальними операціями. При русі вагонами вперед один із працівників, який проводить
маневри, повинен знаходитися попереду вагонів, що рухаються, або
на першій спеціальній підніжці (перехідній площадці) першого
вагона. При русі біля високих платформ або негабаритних місць
працівникам забороняється бути на спеціальній підніжці вагона з
боку платформи та негабаритного місця. 15.26. При проведенні маневрів чергові стрілочних постів та
сигналісти зобов'язані: уважно стежити за переміщенням маневрового складу, вказівками
та сигналами, що передаються, та вчасно передавати їх машиністу й
складачу; перед подачею сигналів або передачею повідомлення про
переміщення рухомого складу перевіряти правильність положення
стрілок у маневровому маршруті; після переведення стрілки черговий стрілочного поста повинен
замкнути її на закладку й переконатися, що вістряк щільно прилягає
до рамної рейки. 15.27. Черговий станції, маневровий диспетчер, начальник
зміни, майстер зміни зобов'язані давати завдання на маневрову
роботу чітко і ясно керівнику, який розпоряджається маневрами. У
свою чергу, завдання на маневрову роботу повинно бути доведене
керівниками маневрів до кожного причетного працівника. Якщо в процесі проведення маневрів виникає необхідність
змінити намічений план роботи, то з характером цих змін повинні
бути заздалегідь ознайомлені всі працівники, які беруть участь у
маневрах. Порядок ознайомлення локомотивних та складацьких бригад і
кондукторів з умовами маневрової роботи, Інструкцією про
організацію руху на коліях підприємства промислового залізничного
транспорту та технічно-розпорядчим актом станції визначається
директором підприємства промислового залізничного транспорту.
Формування поїздів
15.28. Поїзди, що відправляються на колії доріг без переробки
на станціях примикання, повинні бути сформовані відповідно до
Правил технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ),
графіка руху та плану формування поїздів. Поїзди, що обертаються в межах підприємства промислового
залізничного транспорту, формуються відповідно до цих Правил та
схем формування, затверджених директором підприємства промислового
залізничного транспорту. Порядок перевезень у межах підприємств промислового
залізничного транспорту встановлюється директором підприємства
промислового залізничного транспорту. Норми ваги та довжини поїздів і маневрових составів
установлюються директором підприємства промислового залізничного
транспорту з урахуванням використання сили тяги локомотива,
пропускної здатності, колійного розвитку та технологічних вимог
підприємств, що обслуговуються. Відправлення поїздів вагою понад установлену норму
допускається за дозволом поїзного диспетчера (начальника зміни) в
порядку, встановленому директором підприємства промислового
залізничного транспорту. Довжина поїзда не повинна перевищувати корисної довжини
приймально-відправних колій на ділянці його обертання. Директору
підприємства промислового залізничного транспорту надається право
встановлювати довжину составів і понад корисну довжину станційних
колій та колій районів з одночасним установленням порядку
приймання та пропускання таких довгосоставних поїздів по цих
коліях. Якщо рух довгосоставних поїздів (маневрових составів) має
постійний характер, то порядок їх приймання й пропускання повинен
установлюватися Інструкцією про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту або
технічно-розпорядчим актом. Порядок перевірки та відповідальність за правильне зчеплення
вагонів у составі встановлюються директором підприємства
промислового залізничного транспорту й вказуються в
технічно-розпорядчому акті або в Інструкції про організацію руху
на коліях підприємства промислового залізничного транспорту. 15.29. Забороняється ставити в поїзди: несправні вагони, що загрожують безпеці руху й схоронності
вантажів, що перевозяться; вагони, завантажені понад їх вантажопідйомність; платформи та напіввагони, завантажені з порушенням технічних
умов навантаження й кріплення вантажів на відкритому рухомому
складі; вагони, що мають ресори, які просіли і що викликають перекіс
кузова або удари рами і кузова об ходові частини, а також вагони з
несправністю покрівлі, що створюють небезпеку відриву її
елементів; вагони, що мали схід із рейок або знаходилися у поїзді
(составі, що маневрує), що зазнав катастрофи або аварії, аж до
огляду їх та виконання необхідного поточного ремонту й визнання
придатними для руху; вагони, що не мають трафарету про проведення встановлених
видів ремонту, за винятком вагонів, що прямують із заводів за
особливими документами (як вантаж на своїх осях); власні вагони підприємств та організацій, що не мають права
виходу на колії Державної адміністрації залізничного транспорту
України; фітингові платформи, що завантажені великотоннажними
контейнерами в разі відсутності або перебуванні в неробочому стані
хоча б одного фітингового упора; платформи, транспортери та напіввагони з негабаритними
вантажами, якщо про прямування таких вагонів не дано особливих
вказівок; платформи з незакритими бортами, за винятком випадків,
передбачених "Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных
грузов на железных дорогах СССР колеи 1520 мм", затвердженою
Міністерством шляхів сполучення СРСР 14.12.83, бункерні
напіввагони з незакріпленими бункерами, цистерни, хопери, зерно-,
цементовози та подібний рухомий склад з відкритими кришками
завантажувально-вивантажувальних верхніх і нижніх пристроїв; напіввагони з відкритими дверима та люками або люками,
закритими на одну клямку запирального механізму; порожні криті вагони з відкритими та не замкненими на дверну
клямку дверима, незнятими реквізитами кріплення, вагони для
перевезення рідкого бітуму, з не очищеними від бітуму колісними
парами по колу кочення. Забороняється ставити у вантажопасажирські поїзди вагони з
небезпечними вантажами класу I (вибухові матеріали), стисненими та
зрідженими газами, небезпечними та з неприємним запахом вантажами,
а також порожні цистерни з-під зріджених газів. 15.30. Вантажні поїзди формуються без підбирання автозчепних
вагонів за кількістю й масою. Перелік та порядок розміщення вагонів з небезпечними,
легкозаймистими, негабаритними вантажами та спеціального рухомого
складу, вагонів, зайнятих людьми, у поїздах, що прямують на
залізниці без переробки на станції примикання, установлюються
"Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам", а при
перевезенні в межах підприємства промислового залізничного
транспорту - відповідно до заявок підприємств, що обслуговуються,
з переліком особливих вимог перевезення вантажів, установлених
міністерством підприємства, що обслуговується.
Порядок включення гальм у поїздах
15.31. Залежно від технічного оснащення рухомого складу
гальмовими засобами Державна адміністрація залізничного транспорту
України визначає: єдине найменше гальмове натиснення на кожні 100 т ваги поїзда
та найбільший провідний спуск, на якому допускається рух поїздів
із встановленими максимальними швидкостями; залежність між швидкістю руху, величиною ухилу, гальмовим
настисненням та гальмовим шляхом; розрахункові норми натиснення гальмових колодок на осі
рухомого складу, норми забезпечення поїздів ручними гальмами та
інші дані, необхідні для виконання гальмових розрахунків. Визначені норми та дані вміщуються в книжках розкладу руху
поїздів. 15.32. Порядок включення автогальм та забезпечення ручними
гальмами поїздів визначається Інструкцією з експлуатації гальм
рухомого складу на залізницях України. У вантажні поїзди може ставитися рухомий склад, що не має
гальм, але не більше 8 осей в одній групі, а у хвості поїзда,
перед останніми двома вагонами, не більше 4 осей. Останні два
вагони мусять мати справні ввімкнені автогальма. У всіх поїздах автогальма локомотивів та тендерів паровозів
(окрім тендерів, що прямують у непрацюючому стані й не мають
порожнього режиму гальмування) мають включатися до автогальмової
мережі. 15.33. Випробування автогальм у поїздах проводиться: Повне з перевіркою стану гальмової магістралі й дії гальм у
всіх вагонів: на станціях формування перед відправленням поїзда; після зміни локомотива; на станціях, коліях, що передують перегонам із затяжними
спусками 0,018 та крутіше, повне випробування проводиться з
десятихвилинною витримкою в загальмованому стані. Скорочене з перевіркою стану гальмової магістралі й дії гальм
у двох хвостових вагонах: після причеплення поїзного локомотива до состава, якщо
попередньо на станції було проведене повне випробування автогальм
від компресорної установки або від іншого локомотива; після будь-якого роз'єднання рукавів у составі поїзда,
з'єднання рукавів унаслідок причеплення рухомого складу, а також
після перекриття кінцевого крана в составі; після зміни кабіни або поста управління на локомотиві; після зміни локомотивних бригад; якщо під час стоянки поїзда відбулися самовільне спрацювання
автогальм чи зміна щільності гальмової магістралі більше ніж на 20
% від тієї, що зазначається у довідці форми ВУ-45; після стоянки вантажного поїзда більше 30 хвилин. Після повного або скороченого випробування автогальм, крім
того, на шляху прямування повинна проводитися перевірка їх на
ефективність дії в порядку, встановленому відповідно до
Інструкції. Допускається залежно від місцевих умов замінювати повне
випробування автогальм скороченим у передавальних, вивізних
поїздах та маневрових передачах на станціях формування й після
заміни локомотива, що встановлюється Інструкцією про організацію
руху на коліях підприємства промислового залізничного транспорту
та технічно-розпорядчим актом. 15.34. Після повного випробування автогальм у поїзді оглядач
вагонів вручає машиністу локомотива довідку встановленої форми про
забезпеченість поїзда гальмами та справність їх дії. У пунктах, де немає оглядача вагонів, перевірку дії автогальм
здійснюють працівники, яких навчили виконувати операції з
випробування автогальм. Порядок випробування гальм установлюється Інструкцією про
організацію руху на коліях підприємства промислового залізничного
транспорту і технічно-розпорядчим актом. У тих випадках, коли при випробуванні автогальма не
спрацьовують, працівник, якому доручено випробування гальм,
зобов'язаний вжити заходів, щоб не допустити відправлення поїзда
до приведення їх у діючий стан.
Спорядження та обслуговування поїздів
15.35. Локомотиви й спеціальний самохідний рухомий склад
повинні бути забезпечені переносними радіостанціями УКХ-діапазону,
засобами пожежогасіння, підйомними засобами, необхідними
сигнальними приладами, інструментами, гальмовими башмаками та
іншим інвентарем. Поїзди з небезпечними вантажами класу I забезпечуються
протипожежними засобами та протигазами. Норми забезпечення локомотивів, поїздів та спеціального
самохідного рухомого складу підприємства перерахованими засобами
встановлюються та узгоджуються із залізницею директором
підприємства промислового залізничного транспорту. 15.36. Поїзди та спеціальний самохідний рухомий склад
обслуговуються локомотивною бригадою або локомотивною бригадою та
складачем (кондуктором). Порядок і перелік ділянок обертання поїздів та спеціального
самохідного рухомого складу без супроводження їх складачем
(кондуктором) установлюються директором підприємства промислового
залізничного транспорту й указуються в Інструкції про організацію
руху на коліях підприємства промислового залізничного транспорту
та в технічно-розпорядчому акті. 15.37. Проїзд на локомотиві дозволяється складацькій бригаді
(кондуктору). Проїзд інших працівників у кабіні локомотива,
виходячи із місцевих умов, може бути допущений за переліком і в
порядку, установленими Інструкцією про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту та
технічно-розпорядчим актом, але одночасно не більше трьох чоловік,
які не входять до складу локомотивної бригади. 15.38. Керівництво переміщенням господарчих поїздів на
перегоні здійснюється керівником робіт або особою, ним
уповноваженою.
Постановка локомотивів у поїзди
15.39. Діючі локомотиви ставляться в голові поїзда та
управляються машиністом з передньої кабіни. У разі потреби
дозволяється постановка локомотива у хвості та в середині поїзда.
Місце постановки діючих локомотивів у поїздах та рух заднім ходом
установлюються Інструкцією про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту. 15.40. Рух локомотивів і спеціального самохідного рухомого
складу заднім ходом, що мають одну кабіну управління, допускається
тільки: у поїздах господарчих, відбудовних, пожежних, передавальних
та вивізних; у разі роботи на під'їзних коліях, маневрів, прямування
другим локомотивом в умовах подвійної тяги, в разі відправлення
поїзда із станцій, де немає пристроїв для повороту локомотива, при
підштовхуванні поїздів та прямуванні без вагонів. У поїздах, які прямують з двома або трьома діючими
локомотивами на всій ділянці, в голові поїзда ставиться локомотив,
що має більш потужні компресори (пароповітряні насоси). 15.41. Локомотиви і спеціальний самохідний рухомий склад, що
відправляються в недіючому стані, мають бути підготовлені до
постановки в поїзди та включатися до них згідно з "Инструкцией о
порядке пересылки локомотивов и моторвагонного состава". Забороняється підштовхування поїздів при наявності в них
двовісних вагонів.
Розділ 16. Рух поїздів
Загальні вимоги
16.1. Рухом поїздів на ділянці повинен керувати тільки один
працівник - диспетчер (начальник зміни), який відповідає за
безпечне та вчасне просування поїздів на ділянці, що ним
обслуговується. Накази диспетчера (начальника зміни) підлягають
беззаперечному виконанню працівниками, безпосередньо пов'язаними
з рухом поїздів на цій ділянці. Забороняється давати оперативні вказівки про рух поїздів на
ділянці хоч кому б то було, крім диспетчера (начальника зміни). 16.2. У разі потреби пасажирські перевезення дозволяються
Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Порядок
руху, що забезпечує безпеку пасажирів, установлюється Інструкцією
про організацію руху на коліях підприємства промислового
залізничного транспорту. Технічні пристрої, рухомий склад
пасажирських поїздів та організація пасажирських перевезень
повинні відповідати Правилам технічної експлуатації залізниць
України ( z0050-97 ) та документам, що регламентують роботу з
перевезення пасажирів на магістральному транспорті. Організований рух пасажирських та вантажопасажирських поїздів
і просування їх маневровим порядком по коліях транспортування
рухомого складу з гарячими зливками, розплавленим металом і рідким
шлаком, а також по в'їзних траншеях і пересувних коліях відвалів
категорично забороняється. 16.3. Кожна станція та колійний пост у частині керівництва
рухом і кожний поїзд повинні бути одночасно в розпорядженні тільки
одного працівника: станція - чергового станції (диспетчера,
начальника зміни); пост - чергового поста, а на ділянках,
обладнаних диспетчерською централізацією, - поїзного диспетчера;
поїзд - складача (кондуктора). Локомотиви, що прямують поодинці,
та спеціальний самохідний рухомий склад, а також поїзди, що не
супроводжуються складачем (кондуктором), є в розпорядженні
машиніста ведучого локомотива. На станціях залежно від колійного розвитку може бути кілька
чергових по станціях, постах або парках, кожний з яких одноосібно
розпоряджається рухом поїздів і маневрових составів у межах свого
району роботи. Розмежування районів управління на таких станціях і
коло обов'язків, пов'язаних з рухом поїздів, кожного чергового
станції, поста, парку встановлюється в технічно-розпорядчому акті. На станціях складач (кондуктор), який супроводжує поїзд,
машиніст локомотива поїзда та водій спеціального самохідного
рухомого складу, що не супроводжується складацькою бригадою,
підпорядковуються вказівкам чергового станції (диспетчера,
начальника зміни), а на станціях та ділянках, обладнаних
диспетчерською централізацією, - поїзного диспетчера. Порядок
використання колій для приймання та відправлення поїздів і
спеціального самохідного рухомого складу має бути вказаний в
технічно-розпорядчому акті. 16.4. Черговий станції (диспетчер, начальник зміни)
зобов'язаний забезпечити наявність вільних колій для вчасного
приймання поїздів. За будь-яку не викликану необхідністю затримку
поїзда біля закритого вхідного сигналу черговий станції несе
відповідальність. Забороняється займати уловлювальні тупики будь-яким рухомим
складам, а запобіжні тупики - пасажирськими та вантажними
вагонами, зайнятими людьми, вантажними вагонами з небезпечними
вантажами. 16.5. Начальник станції несе відповідальність за безпеку руху
поїздів та маневрову роботу, за вчасне й повне транспортне
обслуговування виробничих цехів і ділянок підприємств, а також за
охорону праці працівників станції. Начальник станції зобов'язаний контролювати роботу чергових
станції, сигналістів і чергових стрілочних постів з приймання та
відправлення поїздів, проведення маневрів, перевіряти правильність
розпоряджень, що даються, та їх виконання сигналістами й черговими
стрілочних постів. На підприємствах промислового залізничного транспорту, де за
умовами роботи нема начальника станції, його обов'язки
покладаються на іншого працівника - начальника дільниці, району,
майстра у порядку, встановленому директором підприємства
промислового залізничного транспорту. Приміщення чергового станції повинно бути ізольоване. Правом
входу в приміщення чергового станції користуються тільки начальник
станції, особи, які безпосередньо працюють разом з черговим
станції, працівники, які контролюють дії чергового станції та
справність приладів управління. Складач (кондуктор) або працівник, який його замінює,
зобов'язаний: перед відправленням поїзда переконатися в тому, що поїзд
правильно зформований і зчеплений, гальмові рукави з'єднані,
кінцеві крани (крім останнього) відкриті, вантажі на відкритому
рухомому складі навантажені й закріплені правильно, схоронність
вантажів забезпечена, є поїзний інвентар та дозвіл на зайняття
перегону; переключити повітророзподільники вагонів на відповідний
режим гальмування, зробити випробування автогальм, якщо виконання
цих операцій покладено на складача (кондуктора); у дорозі стежити за станом рухомого складу та сигналами, що
подаються з колії й поїзда, вживати заходів щодо безпечного
прямування, а при русі вагонами вперед стежити також за сигналами,
вільністю колії та правильністю маршруту, рухом і розташуванням
рухомого складу, за людьми, які перебувають на коліях, вживаючи
негайних заходів щодо зупинки рухомого складу при загрозі безпеці
руху або життю людей. На ділянці, де поїзди обертаються без складача (кондуктора),
його обов'язки виконує машиніст локомотива.
Приймання поїздів
16.6. Приймання поїздів повинно проводитися на вільні колії,
призначені для цього технічно-розпорядчим актом, при відкритому
вхідному сигналі. На підприємствах промислового залізничного
транспорту, де не має вхідних сигналів, перелік таких колій та
порядок приймання на них поїздів, що забезпечує безпеку руху,
встановлюється Інструкцією про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту й вказується в
технічно-розпорядчому акті. У разі потреби може допускатися
приймання поїздів на вільну ділянку колії, не зайняту рухомим
складом. Для приймання на колії підприємства промислового залізничного
транспорту підштовхувальних локомотивів можуть установлюватися
визначені ділянки колій. У разі потреби допускається приймання
відбудовних та пожежних поїздів, допоміжних локомотивів,
локомотивів без вагонів, снігоочисників, дрезин незнімного типу, а
також господарчих поїздів і колійних машин (при проведенні робіт з
закриттям перегону) на вільні ділянки колій. Перелік таких колій
та порядок приймання цих поїздів на вільну ділянку зайнятої колії
встановлюються Інструкцією про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту й вказуються в
технічно-розпорядчому акті. Пасажирські та вантажнопасажирські поїзди повинні прийматися,
як правило, на визначені колії. 16.7. Забороняється черговому станції (диспетчеру, начальнику
зміни) відкривати вхідний сигнал, не переконавшись у тому, що
маршрут для приймання поїзда готовий, стрілки замкнені, колія
приймання вільна й маневри на стрілках маршруту приймання
припинені. Вхідний сигнал повинен відкриватися черговим станції
(диспетчером, начальником зміни) особисто або за його
розпорядженням у кожному окремому випадку оператором, сигналістом,
або черговим стрілочного поста. На ділянках з диспетчерською
сигналізацією вхідний сигнал відкривається поїзним диспетчером
(начальником зміни). Вхідний сигнал повинен закриватися черговим станції
(диспетчером, начальником зміни) особисто, оператором, сигналістом
або черговим стрілочного поста після проходження сигналу всім
составом поїзда, що прибуває, а на станціях, що мають електричну
ізоляцію колій та стрілок, автоматично після проходження його
першою колісною парою. На ділянках з постійним рухом вагонами
вперед, а також при русі позмінно вагонами або локомотивом вперед
вхідний сигнал повинен закриватися після проходження його усім
составом. 16.8. Не допускається приймання поїзда на колії підприємства
промислового залізничного транспорту при заборонному показанні або
погаслих вогнях вхідного сигналу. Приймання поїзда на колії підприємства промислового
залізничного транспорту при заборонному показанні або погаслих
вогнях вхідного сигналу може бути здійснене за запрошувальним
сигналом, з провідником або за спеціальним дозволом чергового
станції (диспетчера, начальника зміни) тільки у виняткових
випадках і порядку, встановленому Інструкцією з руху поїздів і
маневрової роботи на залізницях України. Допустима швидкість прямування поїзда при прийманні на колії
підприємства промислового залізничного транспорту за
запрошувальним сигналом, з провідником або за спеціальним дозволом
чергового станції (диспетчера, начальника зміни) вказується в
Інструкції про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту та в технічно-розпорядчому
акті. У цьому випадку машиніст зобов'язаний вести поїзд з особливою
пильністю й готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться
перешкода для подальшого руху. 16.9. Черговий станції (диспетчер, начальник зміни), а на
ділянках з диспетчерською централізацією поїзний диспетчер
(начальник зміни) перед прийманням поїзда зобов'язаний: переконатися у вільності колії для приймання поїзда; припинити маневри з виходом на колію та маршрут приймання
поїзда; приготувати маршрут приймання поїзда; відкрити вхідний сигнал. Порядок дії чергових станціях (диспетчерів, начальників змін)
щодо виконання операцій, пов'язаних з прийманням поїзда
визначається Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на
залізницях України. 16.10. Можливість одночасного приймання поїздів протилежних
напрямків на колії підприємства промислового залізничного
транспорту з врахуванням профілю підходів, колійного розвитку та
умов роботи встановлюється Інструкцією про організацію руху на
коліях підприємства промислового залізничного транспорту й
вказується в технічно-розпорядчому акті. Одночасне приймання на станцію підприємства промислового
залізничного транспорту поїздів протилежних напрямків
забороняється, якщо підхід до станції хоча б з одного боку
розташований на затяжному спуску й при цьому маршрут приймання
поїзда з боку, протилежного цьому спуску, не ізольований від
маршруту приймання іншого поїзда (запобіжним тупиком або взаємним
розташуванням колій). На станціях підприємства промислового залізничного
транспорту, де не допускається одночасне приймання поїздів, у
випадку їх одночасного підходу першим приймається поїзд, для якого
умови зупинки біля закритого вхідного сигналу або зрушення з місця
після зупинки менш сприятливі. 16.11. Поїзд, що прибув на станцію підприємства промислового
залізничного транспорту, повинен зупинитися між вхідним сигналом і
граничним стовпчиком колії приймання, а там, де не має вихідного
сигналу, між граничними стовпчиками. Якщо хвіст поїзда залишиться за граничним стовпчиком,
черговий станції (диспетчер, начальник зміни) вживає заходів щодо
встановлення поїзда у межах колії приймання. Якщо поїзд встановити
в межах колії приймання неможливо, черговий станції (диспетчер,
начальник зміни) зобов'язаний вжити заходів, що забезпечують
безпеку при переміщеннях рухомого складу по суміжних коліях. Порядок вжиття заходів із встановлення поїзда у межах колії
приймання та забезпечення безпеки при переміщеннях рухомого складу
по суміжних коліях установлюється Інструкцією про організацію руху
на коліях підприємства промислового залізничного транспорту й
указується в технічно-розпорядчому акті. 16.12. Черговий станції (диспетчер, начальник зміни)
зустрічає кожний поїзд, що прибуває, стежачи за його справним
станом, наявністю й правильним показанням поїзних сигналів. На станції, де колії приймання поїздів віддалені від
приміщення чергового станції (диспетчера, начальника зміни) або де
за місцевими умовами черговий станції (диспетчер, начальник зміни)
не може зустрічати поїзди, їх повинен зустрічати сигналіст,
старший черговий стрілочного поста (черговий стрілочного поста)
або черговий по парку. Про прибуття поїзда на станцію в повному складі черговий
станції (диспетчер, начальник зміни) переконується за доповіддю
чергового стрілочного поста, інших посадових осіб, особисто або за
показаннями приладів. На станціях з диспетчерською централізацією, де немає
чергових станцій, і на станціях з електричною сигналізацією
стрілок та сигналів, де черговий станції через місцеві умови не
може зустрічати поїзди й нема інших працівників (сигналістів,
чергових стрілочних постів, чергових по парках), прибуття поїздів
контролюється за показаннями приладів. Перелік станцій, де чергові станцій (диспетчери, начальники
змін) можуть не зустрічати поїзди й умови забезпечення безпеки
руху при прийманні поїздів, встановлюються директором підприємства
промислового залізничного транспорту й вказуються в
технічно-розпорядчому акті. 16.13. Час фактичного прибуття або проходження кожного поїзда
та його номер черговий станції зобов'язаний відмітити в
настільному журналі руху поїздів або на графіку виконаного руху й
негайно повідомити чергового сусідньої станції, що відправив
поїзд, та начальника зміни (диспетчера).
Відправлення поїздів
16.14. Черговому станції забороняється відправляти поїзди на
одноколійних і по неправильній колії на двоколійних ділянках без
дозволу чергового станції, на яку відправляється поїзд. На одноколійних ділянках, обладнаних автоблокуванням, поїзди
відправляються за вказівкою поїзного диспетчера (начальника зміни)
без попередньої згоди чергового сусідньої станції після звільнення
першої блок-ділянки. На двоколійних ділянках відправлення поїздів проводиться за
розпорядженням чергового станції, з якої поїзди відправляються
правильною колією, після отримання повідомлення про прибуття
раніше відправленого поїзда, а при автоблокуванні після звільнення
першої блок-ділянки. Попередньої згоди чергового станції, на яку
відправляється поїзд, не потрібно. На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією,
відправлення поїздів проводиться тільки за розпорядженням поїзного
диспетчера (начальника зміни). 16.15. Черговий станції, а на ділянках з диспетчерською
сигналізацією - поїзний диспетчер (начальник зміни) перед
відправленням поїзда зобов'язані: переконатися у вільності перегону, а при автоматичному
блокуванні - першої блок-ділянки; припинити маневри з виходом на маршрут відправлення поїзда; приготувати маршрут відправлення; відкрити вихідний світлофор або вручити машиністу інший
дозвіл на зайняття перегону. Порядок дій чергових станцій і поїзних диспетчерів
(начальників змін) щодо виконання операцій, пов'язаних з
відправленням поїзда, встановлюється Інструкцією з руху поїздів і
маневрової роботи на залізницях України. 16.16. Забороняється відправлення поїзда на перегін без
дозволу чергового станції (диспетчера, начальника зміни). Дозволом
поїзду зайняти перегін є дозвільне показання вихідного сигналу,
жезл або письмовий дозвіл установленої форми, наказ чергового
станції (диспетчера, начальника зміни), переданий по радіозв'язку. 16.17. Забороняється черговому станції, а на ділянках з
диспетчерською централізацією - поїзному диспетчеру (начальнику
зміни) відкривати вихідний сигнал або давати інший дозвіл на
зайняття перегону, не переконавшись у тому, що маршрут для
відправлення поїзда готовий, стрілки замкнені, маневри на стрілках
маршруту відправлення припинені, технічне обслуговування і
комерційний огляд состава закінчені. Вихідний сигнал повинен відкриватися черговим станції
особисто або, у кожному окремому випадку, за його розпорядженням
черговим стрілочного поста, оператором поста централізації, а на
ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, - поїзним
диспетчером (начальником зміни). Вихідний сигнал повинен закриватися автоматично після
проходження його першою колісною парою, а при русі позмінно
вагонами й локомотивами вперед - після проходження сигналу усім
составом поїзда, що відправляється. На станціях, що не мають
електричних рейкових ланцюгів, вихідний сигнал закривається
черговим станції, оператором поста централізації або черговим
стрілочного поста після проходження сигналу всім составом поїзда,
що відправився. 16.18. Дозвіл на зайняття перегону там, де немає вихідних
сигналів, а також при відправленні поїзда при заборонному
показанні вихідного світлофора вручається машиністу ведучого
локомотива черговим станції (диспетчером, начальником зміни)
особисто або через одного із працівників локомотивної бригади
цього поїзда, чергового по парку, оператора, чергового стрілочного
поста, сигналіста або складача (кондуктора). Машиніст зобов'язаний
переконатися в правильності отриманого дозволу на зайняття
перегону. Порядок вручення машиністам локомотивів дозволів на зайняття
перегону й подачі сигналу про відправлення поїзда встановлюється
директором підприємства промислового залізничного транспорту й
вказується в технічно-розпорядчому акті. 16.19. При відправленні поїзда при заборонному вихідному
сигналі, а також при відсутності вихідного сигналу забороняється
машиністу ведучого локомотива, при наявності дозволу на зайняття
перегону, приводити в рух поїзд без вказівки чергового станції
(диспетчера, начальника зміни), переданої по радіозв'язку, або
сигналу відправлення, поданого черговим станції (диспетчером,
начальником зміни) чи за його вказівкою черговим стрілочного
поста, сигналістом, черговим по парку, оператором або складачем
(кондуктором) поїздів. Порядок подачі сигналу відправлення
встановлюється директором підприємства промислового залізничного
транспорту й указується в технічно-розпорядчому акті. Перед приведенням поїзда в рух машиніст локомотива та його
помічник повинні перевірити, чи не подаються із поїзда або
працівниками станції сигнали зупинки. У випадку зупинки поїзда на
перегоні машиніст локомотива (помічник машиніста) повинен оглянути
поїзд, з'ясувати, чи в повному він складі за номером останього
вагона. Порядок приведення поїзда в рух на перегоні у випадках
зупинки, що не передбачена за умовами роботи на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту, встановлюється
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту. 16.20. Можливість одночасного відправлення та приймання
поїздів установлюється Інструкцією про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту з урахуванням
профілю підходу, колійного розвитку, умов роботи й указується в
технічно-розпорядчому акті. 16.21. Черговий станції (диспетчер, начальник зміни)
проводжає кожний поїзд, що відправляється або прямує безупинно по
станції, стежить за його станом, наявністю й правильним показанням
поїзних сигналів. Про відправлення поїзда в повному складі черговий станції
(диспетчер, начальник зміни) переконується за доповіддю чергового
стрілочного поста або особисто. На станціях, де колії відправлення поїздів віддалені або де
за місцевими умовами роботи черговий станцій (диспетчер, начальник
зміни) не може проводжати поїзди, їх повинні проводжати
сигналісти, чергові стрілочних постів або чергові по парку. На станціях з диспетчерською централізацією, де немає
чергових станцій, та на станціях, що мають електричну ізоляцію
колій і стрілок, де черговий станції за місцевими умовами не може
проводжати поїзди й немає інших працівників (сигналістів, чергових
стрілочних постів, чергових по парку), відправлення поїздів
контролюється за показаннями приладів. Перелік станцій, де чергові станцій (диспетчери, начальники
змін) можуть не проводжати поїзди, умови забезпечення безпеки руху
при відправленні поїздів установлюються директором підприємства
промислового залізничного транспорту й указуються в
технічно-розпорядчому акті. Забороняється працівнику, який
проводжає поїзд, йти, не переконавшися, що поїзд пройшов у повному
складі. У випадку виявлення в поїзді несправності, що загрожує
безпеці руху, а також при проходженні поїзда без установлених
поїзних сигналів працівник, який проводжає поїзд, зобов'язаний
вжити заходів до його зупинки. 16.22. Відповідальність за правильність формування, приймання
та відправлення поїздів несуть працівники підприємства
промислового залізничного транспорту. 16.23. На состави, що формуються на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту і передаються магістральній
станції, видається натурний листок визначеної форми, який
вручається складачу поїздів. Складач поїздів зобов'язаний
ознайомити машиніста за натурним листком зі складом состава, що
відправляється. При причепленнях та відчепленнях вагонів на шляху
прямування в натурний листок поїзда працівниками підприємства
промислового залізничного транспорту повинні заноситися відповідні
зміни. Забороняється відправляти поїзди, в складі яких є вагони
без перевізних документів. 16.24. Час фактичного відправлення або проходження кожного
поїзда і його номер черговий станції (диспетчер, начальник зміни)
зобов'язаний відмітити в журналі руху поїздів або на графіку
виконаного руху й негайно повідомити чергового сусідньої станції,
на яку відправлений поїзд, начальника зміни (диспетчера), а при
потребі передати й інші дані, що характеризують склад поїзда.
Засоби сигналізації та зв'язку при русі поїздів
16.25. Основними засобами сигналізації та зв'язку при русі
поїздів є автоматичне та напівавтоматичне колійне блокування. На
малодіяльних ділянках і під'їзних коліях як засіб зв'язку під час
руху поїздів допускається застосовувати електрожезлову систему та
телефон. 16.26. Допускається рух поїздів по коліях підприємства
промислового залізничного транспорту: за наказами начальника зміни (диспетчера), що передаються
безпосередньо машиністу локомотива; за допомогою одного жезла; за допомогою одного локомотива. Перелік ділянок, районів, де допускається рух поїздів за
перерахованими засобами зв'язку, встановлюється директором
підприємства, узгоджується з залізницею і вказується в Інструкції
про організацію руху на коліях підприємства промислового
залізничного транспорту. 16.27. При автоматичному блокуванні: дозволом на зайняття поїздом блок-ділянки є дозвільне
показання вихідного або прохідного світлофора; після зупинки поїзда перед прохідним світлофором з червоним
вогнем, а також з незрозумілим показанням або погаслим, якщо
машиніст бачить або знає, що блок-ділянка, що лежить попереду,
зайнята поїздом, йому забороняється продовжувати рух до того часу,
поки блок-ділянка не звільниться. Якщо машиніст не знає про
перебування на блок-ділянці, що лежить попереду, поїзда, він
зобов'язаний після зупинки відпустити автогальма і, якщо за цей
час на світлофорі не з'явиться дозвільний вогонь, вести поїзд до
наступного світлофора зі швидкістю, що не перевищує встановлену
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту, але не більше 20 км/год з
особливою пильністю та готовністю негайно зупинитися. У випадку,
коли наступний прохідний світлофор буде в такому ж положенні, рух
поїзда після зупинки продовжується тим же порядком. 16.28. За напівавтоматичного блокування: дозволом на зайняття поїздом перегону є дозвільне показання
вихідного або прохідного світлофора; на одноколійних ділянках для відкриття вихідного світлофора
необхідно попередньо одержати по блок-апарату від чергового
сусідньої станції, на яку відправляється поїзд, блокувальний
сигнал згоди або переключити блок-систему на відповідний напрямок
руху. 16.29. При електрожезловій системі: дозволом на зайняття поїздом перегону є жезл даного перегону,
який вручається машиністу; усі переговори по телефону з питань руху поїздів, а також
вилучення та вкладення жезлів, видача й отримання їх можуть
провадитися черговим станції (диспетчером, начальником зміни). При
встановленні жезлових апаратів у приміщеннях стрілочних постів
вилучення та вкладення жезлів, видача й отримання їх можуть
провадитися старшим черговим стрілочного поста з дозволу чергового
станції (диспетчера, начальника зміни). Черговий станції (диспетчер, начальник зміни) має право
передавати без пропуску через жезловий апарат жезл, отриманий з
поїзда, що прибув на поїзд, що відправляється на той же перегін; у
цьому випадку необхідно попередньо отримати згоду чергового
сусідньої станції, на яку відправляється поїзд. На станціях, де жезлові апарати мають ключі-жезли, передавати
жезл без пропуску через жезловий апарат забороняється. Забороняється запитувати дозвіл на вилучення жезла раніше
готовності поїзда до відправлення, за винятком випадків
безупинного пропускання поїздів; зберігати діючі жезли не
вкладеними в апарат; провозити жезли на сусідній перегін. Електрожезлова система вважається несправною і користуватися
нею забороняється, якщо: неможливо вкласти жезл в апарат або витягти жезл із апарата
при вільності перегону; відсутній через загублення жезл, що належить перегону; на жезловому апараті або на індукторі відсутні пломби; можливе обертання рукоятки індуктора в зворотний бік (разом з
якорем); відхиляється стрілка амперметра жезлового апарата або
дзвенить дзвінок у той час, коли сусідня станція не посилає струм. 16.30. При телефонних засобах зв'язку дозволом на зайняття
поїздом перегону є колійна записка, що вручається машиністу
локомотива. Перед видачею колійної записки черговий станції зобов'язаний:
на одноколійних перегонах отримати від сусідньої станції поїзну
телефонограму про згоду на приймання поїзда, а на двоколійних -
поїзну телефонограму про прибуття на цю станцію раніше
відправленого поїзда. Поїзними телефонограмами між сусідніми станціями обмінюються
особисто чергові станції або за їх вказівками оператори. Усі переговори про рух поїздів повинні вестися по телефонах
поїзного міжстанційного зв'язку або по поїзному диспетчерському
зв'язку. У виняткових випадках при несправності поїзного
міжстанційного зв'язку або поїзного диспетчерського зв'язку
переговори про рух поїздів можуть здійснюватися й іншими видами
зв'язку, що є в розпорядженні чергового станції. Забороняється: робити запит про відправлення поїзда в той час, коли перегін
ще зайнятий іншим поїздом; заповнювати бланки колійних записок до отримання із сусідньої
станції поїзної телефонограми про згоду на приймання поїзда (на
одноколійних перегонах) або про прибуття раніше відправленого
поїзда (на двоколійних перегонах); передавати вихідні телефонограми раніше запису їх у журнал
поїзних телефонограм та без підпису чергового станції. Порядок оформлення колійних записок при телефонних засобах
зв'язку встановлюється Державною адміністрацією залізничного
транспорту України. 16.31. При перерві дії усіх установлених засобів сигналізації
і зв'язку порядок організації руху поїздів установлюється
Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях
України.
Порядок руху поїздів
16.32. Швидкість руху на перегонах та станціях визначається,
виходячи із стану, плану й профілю колії, конструктивних
можливостей рухомого складу, маси поїздів, що обертаються,
забезпечення їх гальмовими засобами, умов видимості, наявності
перехрестя доріг, вимог, що стосуються переміщення технологічних
вантажів і спеціального рухомого складу, та інших умов
забезпечення безпеки руху. Допустимі швидкості руху поїздів на перегонах, по станційних
коліях і стрілочних переводах, при русі вагонами вперед, при
прийманні на тупикові станційні колії, на вільні ділянки колій,
зайнятих рухомим складом, із спеціальним рухомим складом
установлюються директором підприємства промислового залізничного
транспорту та вносяться до Інструкції про організацію руху на
коліях підприємства промислового залізничного транспорту. При цьому швидкість руху на бокові колії стрілочними
переводами із хрестовиною марки 1/11 і крутіше має бути не більшою
40 км/год, стрілочними переводами марки 1/9 - не більше 25 км/год,
стрілочними переводами із рейок типу Р-65 із хрестовиною марки
1/11 - не більше 50 км/год, симетричними стрілочними переводами з
хрестовинами марки 1/11 - не більшою 70 км/год, стрілочними
переводами з хрестовиною марки 1/18 - не більше 80 км/год. Швидкість руху вагонами вперед та під час приймання на
тупикові колії має бути не більшою 25 км/год. Швидкість руху на
ділянці, де вимагається її зменшення, має відповідати зазначеній у
попередженні, а за відсутності вказівок, з якою швидкістю
рухатися, - не більше 25 км/год. 16.33. Якщо при русі поїздів необхідно забезпечити особливу
пильність локомотивних бригад, складача (кондуктора) і попередити
їх про проведення робіт, на поїзди видаються письмові
попередження. Попередження видаються: при несправності колії, пристроїв контактної мережі,
переїзної сигналізації, штучних та інших споруд, а також при
проведенні будівельних та ремонтних робіт, що вимагають зменшення
швидкості або зупинки в дорозі; при введенні в дію нових засобів сигналізації і зв'язку, а
також при включенні нових, переміщенні або скасуванні існуючих
постійних сигналів і при несправності цих сигналів, коли неможливо
привести їх у закрите положення; при несправності колійних пристроїв автоматичної локомотивної
сигналізації; при відправленні поїзда з вантажами, що виходять за межі
габариту навантаження, коли під час проходження цього поїзда
необхідно знижувати швидкість або дотримуватись особливих умов; при роботі на двоколійному перегоні снігоочисників,
баластера, колієукладача, підйомного крану, щебенеочисної та інших
машин, а також при навантажувально-розвантажувальних роботах; при постановці у поїзд рухомого складу, який не може
прямувати зі швидкістю, встановленою для даної ділянки; при роботі знімних рухомих одиниць в умовах поганої
видимості, а також при перевезенні на колійних вагончиках важких
вантажів; в усіх інших випадках, коли вимагається зменшення швидкості
або зупинка поїзда в дорозі, а також коли необхідно попередити
локомотивні і поїзні бригади про особливі умови прямування поїзда. Видача попереджень на поїзди проводиться в порядку,
встановленому директором підприємства промислового залізничного
транспорту відповідно до Інструкції з руху поїздів та маневрової
роботи на залізницях України. 16.34. На двоколійних перегонах кожна головна колія, як
правило, служить для руху поїздів в одному визначеному напрямку. Рух поїздів на неправильній колії проводиться за наказом
поїзного диспетчера (начальника зміни). Порядок відправлення та
руху поїздів на неправильній колії встановлюється Інструкцією з
руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України. 16.35. Допускається рух поїздів і маневрових составів по
головних коліях перегонів вагонами вперед. Порядок відправлення та
руху таких поїздів і маневрових составів установлюється
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту і технічно-розпорядчим актом.
Порядок водіння поїздів і спеціального самохідного рухомого
складу машиністами локомотивів і водіями
16.36. Машиніст локомотива й водій спеціального самохідного
рухомого складу зобов'язані: добре знати відповідну конструкцію локомотива й спеціального
самохідного рухомого складу, профіль ділянок, що обслуговуються,
розміщення їх постійних сигналів, сигнальних покажчиків та знаків
і їх призначення, Інструкцію про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту та
технічно-розпорядчі акти; при прийманні локомотива і спеціального самохідного рухомого
складу переконатися у його справності, звернувши особливу увагу на
дію гальм, пісочниць та радіозв'язку; за записом у журналі
технічного стану переконатися в справній дії автоматичної
локомотивної сигналізації та автостопу; перевірити наявність
сигнальних приладів, протипожежних засобів, інших пристроїв, що
забезпечують безпеку руху поїздів та маневрових составів. 16.37. Після причеплення локомотива до состава поїзда
машиніст зобов'язаний: переконатися в правильності зчеплення локомотива з першим
вагоном состава та з'єднання повітряних рукавів, а також у
відкритті кінцевих кранів між ними; зарядити гальмову магістраль стисненим повітрям, переконатися
в тому, що падіння тиску не перевищує встановлених норм і
випробувати автогальма; після повної проби автогальм переконатися у відповідності
гальмового натиснення в поїзді встановленим нормам за довідкою про
забезпеченість поїзда гальмами, а в тих випадках, коли видача
довідки не передбачена, підрахуванням за натурним листком; на ділянках, обладнаних радіозв'язком, переконатися, що
радіостанція працює, а на ділянках, обладнаних автоматичною
локомотивною сигналізацією, - що відповідні локомотивні пристрої
працюють справно; ознайомитися за натурним листком із складом вантажного та
вантажнопасажирського поїзда, наявністю вагонів, зайнятих людьми,
вантажами окремих категорій, що вимагають особливої обережності,
відкритого рухомого складу, а також відповідністю номерів
хвостових вагонів, що вказані в довідці про випробування гальм; перед відправленням поїзда машиніст (водій) зобов'язаний
ввімкнути прилади безпеки, а на ділянках, обладнаних радіозв'язком
і радіозв'язок. 16.38. Під час ведення поїзда локомотивна бригада
зобов'язана: стежити за вільністю колії, сигналами, сигнальними
покажчиками та знаками, виконувати їх вимоги й повторювати один
одному всі сигнали, що подаються світлофорами, сигналами зупинки
та зменшення швидкості, які подаються з колії і поїзда; стежити за станом і цілісністю поїзда та сигналами, що
подаються з нього, а на електрифікованих ділянках, окрім того, і
за станом контактної мережі; спостерігати за показаннями приладів, що контролюють
безперебійність та безпеку роботи локомотива; забезпечувати найбільш повне використання потужності
локомотива при економному витрачанні електроенергії, палива й
мастила; при вході на станцію й проходженні по станційних коліях
подавати встановлені сигнали, стежити за стрілочними покажчиками
за правильністю маршруту, за вільністю колії та сигналами, що
подаються працівниками станції, а також за рухом поїздів і
маневрових локомотивів на суміжних коліях, негайно вживаючи
заходів до зупинки при загрозі безпеці руху. Після зупинки поїзда на станції, якщо в ньому виявлені
які-небудь несправності, машиніст зобов'язаний негайно доповісти
про це черговому станції (диспетчеру, начальнику зміни), а на
ділянках з диспетчерською централізацією - поїзному диспетчеру
(начальнику зміни). У випадках виявлення на шляху прямування несправностей
сигналів автоблокування, пошкодження колії, контактної мережі та
інших споруд і пристроїв, несправності в поїздах, що прямують
суміжними коліями, машиніст зобов'язаний повідомити про це
чергового найближчої станції або поїзного диспетчера (начальника
зміни). При поїзному радіозв'язку повідомлення про ці несправності
машиніст повинен передати по радіо черговому найближчої станції
або поїзному диспетчеру (начальнику зміни), а якщо необхідно, і
машиністу поїзда, що прямує суміжною колією. При необхідності зупинки на станції машиніст зобов'язаний
зупинити поїзд, не проїжджаючи граничний стовпчик або вихідний
сигнал колії приймання. При цьому локомотив поїзда повинен бути
зупинений, як правило, біля граничного стовпчика або вихідного
сигналу колії приймання. Не доїжджаючи до них, машиніст може
зупинити поїзд тільки в тому випадку, якщо переконаний, що весь
состав встановлений у межах корисної довжини колії приймання. 16.39. Під час ведення поїзда машиніст (водій) зобов'язаний: мати гальмові пристрої завжди готовими до дії, перевіряти їх
на шляху прямування, не допускати падіння тиску в головному
резервуарі та гальмовій магістралі нижче встановлених норм; при заборонних показаннях постійних сигналів, показаннях
сигналів зменшення швидкості та інших сигналів, що вимагають
зниження швидкості, застосовуючи службове гальмування, зупиняти
поїзд, не проїжджаючи сигналу зупинки, а сигнал зменшення
швидкості пройти зі швидкістю, не більшою встановленої для даного
сигналу; у разі несподіваної подачі сигналу зупинки або при раптовому
виникненні перешкоди застосувати всі засоби, що є у його
розпорядженні, екстреного гальмування для зупинки поїзда; при сильних туманах, зливах та хуртовинах, що різко обмежують
видимість сигналів, вести поїзд з особливою пильністю і, в разі
потреби, знижувати швидкість, щоб була повністю забезпечена
безпека руху. 16.40. На шляху прямування машиністу (водію) забороняється: перевищувати швидкості, встановлені цими Правилами, а також
директором підприємства промислового залізничного транспорту,
виданими попередженнями та показаннями сигналів; відволікатися від управління локомотивом, його обслуговування
та спостереження за сигналами й станом колії; вимикати справно діючі пристрої безпеки або втручатися в їх
роботу. 16.41. При прямуванні поїзда з подвійною тягою або з
підштовхувальним локомотивом рухом поїзда керує машиніст ведучого
локомотива. Машиністи другого та підштовхувального локомотивів
зобов'язані підкорятися усім указівкам і сигналам машиніста
ведучого локомотива й повторювати їх. Порядок водіння поїздів з подвійною тягою та роботи
підштовхувальних локомотивів на кожній ділянці підштовхування
встановлюється Інструкцією про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту. 16.42. Забороняється проїзд на локомотиві осіб, які не
входять до складу локомотивної бригади, за винятком складацької
або кондукторської бригади, а також інших працівників, які мають
дозвіл, виданий згідно з установленим директором підприємства
промислового залізничного транспорту порядком, але не більше трьох
осіб одночасно.
Порядок дій при вимушеній зупинці поїзда на перегоні
16.43. При вимушеній зупинці поїзда на перегоні машиніст
зобов'язаний: зупинити поїзд по змозі на площадці і прямій ділянці колії,
якщо не вимагається екстреної зупинки; привести в дію автогальма поїзда й допоміжне гальмо
локомотива, в разі потреби, і ручне гальмо локомотива та подати
сигнал для приведення в дію (кондуктором, складачем, керівником
робіт у господарчому поїзді, помічником машиніста) ручних гальм,
які є в составі, а при їх недостачі, крім того, забезпечити
укладання тими ж працівниками необхідної кількості гальмових
башмаків під колеса вагонів. Ділянки, на яких при зупинці поїзда
повинно проводитися закріплення, норми закріплення та порядок
забезпечення поїздів гальмовими башмаками встановлюються
директором підприємства промислового залізничного транспорту й
указуються в Інструкції про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту; при наявності поїзного радіозв'язку негайно оповістити по
радіо про обстановку машиністів локомотивів, що прямують по
перегону, і чергових станцій, що обмежують перегін, які повинні
негайно доповісти про це поїзному диспетчеру (начальнику зміни).
При відсутності поїзного радіозв'язку, якщо причина, що викликала
зупинку поїзда, не може бути усунена протягом 10 хвилин, доповісти
про це поїзному диспетчеру (начальнику зміни) або черговому
станції (через працівника локомотивної бригади, складача,
кондуктора) із найближчого пункту, що має телефонний зв'язок; з'ясувати можливість подальшого прямування; разом з усіма працівниками, що супроводжують поїзд, ужити
заходів до усунення виниклої перешкоди для руху, а в разі потреби
- забезпечити огородження поїзда та суміжної колії. 16.44. У випадку зупинки на перегоні машиністу забороняється
приводити в рух локомотив без сигналу складача або керівника
робіт, коли зупинка проведена за сигналом працівника, що
супроводжує поїзд, стоп-краном; або якщо при зупинці передбачено
огородження поїзда та при зупинці поїзда для вивантаження та
навантаження вантажів. При зупинці на перегоні поїзда, що не супроводжується
складачем (кондуктором), помічник машиніста за вказівкою машиніста
зобов'язаний привести в дію ручні гальма, а в разі потреби укласти
під колеса вагонів гальмові башмаки, оглянути поїзд, з'ясувати чи
в повному він складі, огородити поїзд і суміжну колію згідно з
вимогами Інструкції з сигналізації на залізницях України та
Інструкції з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях
України. Рух відновлюється машиністом після доповіді помічника
машиніста про готовність поїзда до прямування. Умови, при яких необхідно огороджувати поїзд при вимушеній
зупинці, а також порядок його огородження при роботі без помічника
машиніста та складача (кондуктора), встановлюються директором
підприємства промислового залізничного транспорту відповідно до
Інструкції з сигналізації на залізницях України та Інструкції з
руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України. 16.45. Якщо поїзд зупинився на підйомі і у хвості немає
підштовхувального локомотива, машиніст в разі потреби може
осаджувати поїзд на більш легкий профіль того самого перегону. У цьому випадку попереду поїзда, що осаджується, повинен
знаходитися працівник локомотивної бригади, складач (кондуктор)
поїздів або керівник робіт у господарчому поїзді. Швидкість
осаджування поїзда повинна бути не більше 5 км/год. Осаджування не допускається: пасажирських поїздів; на перегонах, обладнаних автоблокуванням або автоматичною
локомотивною сигналізацією; під час туману, заметілі та інших несприятливих умов, коли
сигнали важко помітні; якщо поїзд, що зупинився, був відправлений при перерві дії
усіх встановлених засобів сигналізації та зв'язку. При зупинці на підйомі поїзда, маса якого перевищує норму за
умовами зрушування з місця на даному підйомі й осаджування якого
не допускається, машиніст зобов'язаний негайно викликати
допоміжний локомотив. Перелік таких місць і вагових норм визначається наказом
директора підприємства промислового залізничного транспорту. 16.46. Поїзд може бути повернутий із перегону назад на
станцію відправлення тільки за розпорядженням чергового по цій
станції (диспетчера, начальника зміни). 16.47. Якщо поїзд не може самостійно рухатися після зупинки,
він виводиться з перегону допоміжним локомотивом. Порядок самостійного виведення поїзда з перегону на станцію
відправлення і за допомогою допоміжного локомотива, а також
порядок дії локомотивних бригад при розриві поїзда встановлюється
Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях
України. 16.48. Якщо викликаний відбудовний або пожежний поїзд, а
також допоміжний локомотив, то поїзд, що зупинився, не може почати
рух, поки не прибуде викликана допомога або не буде наданий
відповідний дозвіл на рух. Порядок виклику, призначення та руху відбудовних поїздів і
допоміжних локомотивів і їх подальшого прямування визначаються
Інструкцією про організацію руху на коліях підприємства
промислового залізничного транспорту.
Рух знімних рухомих одиниць
16.49. Рух знімних рухомих одиниць проводиться без видачі
поїзних документів на право зайняття перегону. На перегонах, що
мають тунелі або великі мости, а також із складним планом і
профілем колії порядок руху знімних одиниць установлюється
директором підприємства промислового залізничного транспорту і
вказується в Інструкції про організацію руху на коліях
підприємства промислового залізничного транспорту. Рух знімних рухомих одиниць не повинен викликати жодних
порушень руху поїздів. Усі знімні рухомі одиниці, що прямують ділянками з
електричними рейковими ланцюгами, повинні мати осі з електричною
ізоляцією. Порядок руху знімних рухомих одиниць визначається Інструкцією
з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України.
Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: