open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 95 від 29.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

8 грудня 2000 р.

за N 901/5122
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Головного

контрольно-ревізійного управління

N 67 ( z0257-06 ) від 27.02.2006 }
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні (затвердженої наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121, із змінами і доповненнями, внесеними наказом ГоловКРУ України від

04.10.99 N 88)

З метою вдосконалення роботи щодо проведення ревізій і
перевірок та на виконання вимог Указу Президента України від
28.11.2000 N 1265 ( 1265/2000 ) "Про Положення про Головне
контрольно-ревізійне управління України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни і доповнення до Інструкції про порядок
проведення ревізій і перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби в Україні (що затверджена наказом
ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121 ( z0497-97 ) і зареєстрована
в Міністерстві юстиції України 24.10.97 за N 497/2301, із змінами
і доповненнями, внесеними наказом ГоловКРУ України від 04.10.99
N 88 ( z0762-99 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
04.11.99 за N 762/4055), що додаються.
2. Управлінню правової роботи ГоловКРУ України після
державної реєстрації довести цей наказ до відома
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі для використання в роботі.
3. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної
реєстрації.
Голова М.М.Каленський
Затверджено

Наказ ГоловКРУ України

29.11.2000 N 95
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 грудня 2000 р.

за N 901/5122
Зміни і доповнення до Інструкції про порядок

проведення ревізій і перевірок органами

державної контрольно-ревізійної служби в

Україні (затвердженої наказом Головного

контрольно-ревізійного управління України

від 03.10.97 N 121 ( z0497-97 ), із змінами

і доповненнями, внесеними наказом ГоловКРУ

України від 04.10.99 N 88 ( z0762-99 )
1. У пункті 1.1 слова "Положення "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 05.07.93 N 515 ( 515-93-п )"
замінити словами "Положення про Головне контрольно-ревізійне
управління України, затвердженого Указом Президента України від
28.11.2000 N 1265 ( 1265/2000 )". 2. У пункті 1.2 слова "Положенням про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" виключити. 3. У пункті 1.3 і абзаці "з" підпункту 3.32.4 слова
"державного майна" замінити на слова "державного і комунального
майна". 4. Підпункт 1.5.5 викласти в такій редакції: "1.5.5. Підконтрольні органам ДКРС підприємства, установи,
організації - центральні та місцеві органи виконавчої влади (крім
Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Служби безпеки України), інші бюджетні установи
й організації, казенні підприємства незалежно від джерел
фінансування, а також підприємства та організації, їх об'єднання
незалежно від форми власності, організаційно-правових форм,
відомчої належності та підпорядкованості, що отримують (отримували
в ревізійному періоді) кошти з бюджетів усіх рівнів чи державних
цільових фондів, інші державні кошти (в тому числі державних
валютних фондів) та/або кошти, що залишаються у розпорядженні
суб'єктів господарювання в зв'язку з наданими пільгами за
платежами до бюджетів". 5. Перше речення пункту 2 викласти в такій редакції: "Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є
здійснення контролю за: використанням коштів бюджетів усіх рівнів, які входять до
складу бюджетної системи України, та коштів державних цільових
фондів; виконанням державних контрактів, проавансованих за рахунок
бюджетних коштів; використанням матеріальних цінностей і нематеріальних
активів, що перебувають у державній чи комунальній власності,
бюджетних позик та кредитів, а також позик та кредитів,
гарантованих коштами бюджетів; веденням бухгалтерського обліку і фінансової звітності на
підприємствах, в установах та організаціях, що отримують кошти з
бюджетів усіх рівнів та/або державних цільових фондів, в тому
числі валютних". 6. Підпункт 2.3.3 після слів "на їх утримання" доповнити
словами "забезпечення збереження державного майна". 7. Пункт 2.5 після слів "валютних фондів" доповнити словами
"не використовували державного або комунального майна". 8. Пункт 3.1 після слів "проводяться" доповнити словами "як
правило, на підприємстві, в установі, організації", а також
абзацом п'ятим у такій редакції: "Ревізійні дії за вилученими у
підприємства, установи чи організації документами проводяться у
місці, узгодженому з органом, що вилучив документи". 9. У абзаці третьому пункту 3.2 виключити слова "Верховної
Ради України". 10. У пункті 3.4 слова "господарювання" замінити на слова
"підприємницької діяльності". 11. У пункті 3.20 слова "як правило - 30 робочих днів"
замінити словами "як правило - не більше 30 робочих днів". 12. У пункті 3.25 слово "працівників" замінити словом
"керівництва". 13. Абзац "ї" підпункту 3.32.4 викласти в такій редакції: "ї) стан відомчого контролю, ведення бухгалтерського обліку і
фінансової звітності". 14. У частині дванадцятій абзацу "б" підпункту 3.32.6 слова
"бухгалтерського обліку і звітності" замінити на слова
"бухгалтерського обліку і фінансової звітності". 15. У підпункті 3.33.7 слова "Ставити перед керівниками та
іншими службовими особами" замінити словами "Пред'являти
керівникам та іншим службовим особам". 16. Пункт 4.14 після слів "оригіналів документів" доповнити
словами "(у тому числі вилучених в установленому порядку іншими
органами державного фінансового контролю або правоохоронними
органами)". 17. Пункт 4.16 після слів "із слідчих матеріалів" доповнити
словами "(протоколів допиту)". 18. Пункт 4.17 викласти в такій редакції: "4.17. В акті ревізії (перевірки) ревізори не повинні давати
правову та/або морально-етичну оцінку дій посадових і
матеріально-відповідальних осіб об'єкту контролю, кваліфікувати
їх наміри або оцінювати дії як "розкрав кошти", "привласнив
державне майно", "сфабрикував", "злочинець", "шахрай" та ін." 19. У абзаці третьому пункту 4.21 слова "складання звітності"
замінити на слова "складання фінансової звітності".
Перший заступник
Голови ГоловКРУ України І.Б.Стефанюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: