open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

N 614 від 01.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2001 р.

за N 107/5298
Затверджено

Наказ Державної податкової

адміністрації України

01.12.2000 N 614

( z0105-01 )
{ Порядок втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства доходів і зборів

N 417 ( z1616-13 ) від 28.08.2013 }
Порядок

реєстрації, опломбування та застосування

реєстраторів розрахункових операцій за

товари (послуги)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової

адміністрації N 116 ( z0413-01 ) від 20.03.2001 N 279 ( z0726-01 ) від 09.07.2001 N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 N 28 ( z0126-10 ) від 21.01.2010 N 910 ( z1278-10 ) від 30.11.2010

Наказом Державної податкової служби N 185 ( z0686-11 ) від 31.03.2011 - Наказ скасовано

на підставі Наказу Міністерства фінансів

N 782 ( z0792-11 ) від 29.06.2011 }

{ У тексті Порядку слова "суб'єкти підприємницької діяльності"
в усіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання"
у відповідному відмінку та абревіатуру "СПД" замінено
абревіатурою "СГ" згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 28 ( z0126-10 ) від 21.01.2010 }

Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ). Даний Порядок не
поширюється на реєстратори розрахункових операцій, що
застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти. 1. Визначення термінів У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання
(далі - СГ), назва СГ, господарська одиниця, назва господарської
одиниці, адреса господарської одиниці, найменування товару
(послуги), літерне позначення ставки податку на додану вартість
(далі - ПДВ), фіскальний номер, сума розрахунку - згідно з
Положенням про форму та зміст розрахункових документів
( z0105-01 ). Засіб контролю, розрахункова квитанція - згідно з Порядком
реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і
розрахункових книжок ( z0106-01 ). Несправний реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) -
такий РРО, що не забезпечує: ( Абзац четвертий розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від
28.04.2004 ) належного друку чеків (підкладних документів), контрольної
стрічки, будь-якого із звітів (Z-звіт, X-звіт, періодичний або
товарний звіт тощо), або відповідності даних за сумами розрахунків, відображеними на
касових чеках, даним за сумами розрахунків, які друкуються на
контрольній стрічці, або відповідності сумарних даних за касовими чеками,
надрукованими протягом робочого дня, загальним сумам виторгів,
відображеним у Z-звітах, або блокування РРО у випадках, передбачених документацією
виробника, або ( Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА
N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) збереження даних у фіскальній пам'яті РРО. X-звіт - денний звіт без обнулення інформації в оперативній
пам'яті. Для РРО, у X-звіті яких не зазначається інформація про
операції "службового внесення" або "службової видачі" сум готівки,
X-звіт означає сукупність X-звіту та будь-якого іншого звіту, де
зазначені суми за цими операціями. Z-звіт - денний звіт з обнуленням інформації в оперативній
пам'яті та занесенням її до фіскальної пам'яті РРО. Для РРО, у
Z-звіті яких не зазначається інформація про операції "службового
внесення" або "службової видачі" сум готівки, Z-звіт означає
сукупність X-звіту та Z-звіту, при цьому першим виконується
X-звіт. Періодичний звіт - звіт фіскальної пам'яті за будь-який
період часу з початку експлуатації РРО. Операція "сторно" - реєстрація через РРО від'ємних сум, які
зменшують суму виторгу, що заноситься до фіскальної пам'яті при
виконанні Z-звіту. Фіскальний блок - невід'ємна складова частина РРО, яка
забезпечує реєстрацію обороту, визначення розміру податків,
керування механізмом друку чеків та звітних документів, виведення
інформації на індикатори і містить фіскальну пам'ять та інтерфейс
для зв'язку з прикладним програмним забезпеченням РРО. ( Абзац
чотирнадцятий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) Книга реєстраторів розрахункових операцій - установленої
форми книга (додаток 1), яка пронумерована, прошнурована,
скріплена печаткою органу державної податкової служби (далі -
орган ДПС) і завірена підписом керівника органу ДПС (або його
заступника), де здійснюються записи про реєстрацію та облік
реєстраторів розрахункових операцій, довідок про опломбування, або
накопичена за допомогою програмного забезпечення комп'ютера
інформація про реєстрацію та облік реєстраторів розрахункових
операцій, довідок про опломбування, яка щоденно переноситься на
паперові носії в формі, передбаченій для зазначеної вище книги,
скріплюється печаткою органу ДПС та завіряється підписом
уповноваженої посадової особи.

Верифікатор - технічний засіб контролю відповідності
програмного забезпечення РРО еталонному зразку шляхом послідовного
порівняння одиниць виміру інформації. Розрахунковий документ, розрахункова операція, реєстратор
розрахункових операцій, розрахункова книжка, книга обліку
розрахункових операцій, місце проведення розрахунків, фіскальний
звітний чек, фіскальна пам'ять, виробник, постачальник, центр
сервісного обслуговування, фіскальний режим роботи - згідно зі
статтею 2 Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ). Сервісне обслуговування - комплекс послуг щодо введення в
експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного та
післягарантійного ремонту РРО. ( Розділ 1 доповнено абзацом згідно
з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) Оперативна пам'ять - запам'ятовувальний пристрій у складі
фіскального блока РРО, де зберігаються поточні дані, обчислені або
занесені за допомогою програмного забезпечення цього РРО. ( Розділ
1 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від
28.04.2004 )
2. Порядок реєстрації реєстраторів розрахункових операцій
2.1. До реєстрації приймаються РРО, модифікації яких включені
до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з
урахуванням сфер їх застосування та за умови, що термін служби,
установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а
також з урахуванням термінів реєстрації, установлених Державним
реєстром РРО. ( Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) 2.2. Реєстрація РРО здійснюється в органі ДПС за
місцезнаходженням (місцем проживання) СГ, а якщо СГ обслуговується
в інспекції по роботі з великими платниками податків, - то за
місцем податкового обліку. У разі використання РРО на території
іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до
початку використання взяти на облік в органі ДПС за місцем
використання, крім РРО, що застосовуються на об'єктах виїзної
торгівлі (надання послуг), та резервних РРО. Реєстрація та взяття
на облік здійснюються безоплатно, реєстрація - не пізніше двох
робочих днів з моменту подання, а взяття на облік - у день подання
СГ усіх необхідних документів. Підприємства, що мають мережу відокремлених філій
(представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах
ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують
податок на прибуток, можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням
цих філій. ( Пункт 2.2 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Наказом ДПА N 116 ( z0413-01 ) від 20.03.2001 ) Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта"
може реєструвати РРО за місцем розташування відособлених
безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні
рахунки у місцевих відділеннях банків, як для власних потреб цих
підрозділів, так і для підпорядкованих їм відділень поштового
зв'язку. Зазначене поширюється також на Державне підприємство
спеціального зв'язку та державні територіально-галузеві об'єднання
(підприємства) залізничного транспорту, а також відкрите
акціонерне товариство "Укртелеком". { Пункт 2.2 розділу 2
доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 279 ( z0726-01 ) від
09.07.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004, N 910 ( z1278-10 ) від 30.11.2010 } 2.3. Реєстрація РРО здійснюється на підставі письмової заяви
СГ довільної форми, у якій зазначені сфера застосування та
реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного
забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення), а
також надання ним таких документів та їх копій, завірених підписом
керівника і печаткою СГ - юридичної особи або особистим підписом
СГ - фізичної особи: копії свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має
зареєстровані в даному органі ДПС РРО чи книги обліку
розрахункових операцій, то копію свідоцтва надавати не треба);
( Абзац другий пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного
отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право
власності або користування РРО; паспорта (формуляра) на РРО; ( Пункт 2.3 розділу 2 доповнено
абзацом згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення
господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право
власності або користування господарською одиницею); для реєстрації
резервного РРО слід надати такі документи на кожну господарську
одиницю, де буде використовуватися РРО; ( Абзац четвертий пункту
2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 116
( z0413-01 ) від 20.03.2001 ) для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу -
ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності; у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим
СГ, - довідки про скасування реєстрації. Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в
органі ДПС. 2.4. На підставі вивчення наданих СГ документів відповідальна
посадова особа органу ДПС не пізніше двох днів з моменту подання
СГ документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО. У
разі позитивного рішення виписується довідка про резервування
фіскального номера РРО у двох примірниках; один примірник довідки
надається СГ, другий залишається в органі ДПС. Форма довідки про
резервування фіскального номера РРО наведена в додатку 2. Дані про
РРО (модифікація - дата виготовлення) заносяться згідно з даними
паспорта (формуляра) на РРО. ( Пункт 2.4 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) 2.5. Фіскальний номер РРО складається з коду області (дві
цифри), коду району або міста (дві цифри) згідно з
місцезнаходженням СГ (для великих платників податків - коду міста,
де вони обслуговуються) та порядкового номера запису (шість цифр)
у Книзі реєстраторів розрахункових операцій. Протягом п'яти
робочих днів з моменту отримання довідки про резервування
фіскального номера РРО СГ повинен забезпечити переведення РРО у
фіскальний режим роботи, занесення фіскального номера РРО до
фіскальної пам'яті, опломбування РРО в центрі сервісного
обслуговування у відповідності до розділу 3 Порядку. При
оформленні довідки про опломбування РРО заповнюються всі її
реквізити, крім даних про розпломбування РРО. ( Абзац перший
пункту 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) Завірену копію довідки про опломбування РРО та один примірник
акта введення в експлуатацію РРО, виданого центром сервісного
обслуговування (ЦСО), СГ повинен подати протягом строку дії
довідки про резервування фіскального номера до органу ДПС за
місцем її видачі. У разі невиконання або несвоєчасного виконання
дій, передбачених цим пунктом, довідка про резервування
фіскального номера РРО вважається недійсною. ( Абзац другий пункту
2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) 2.6. Після отримання зазначених вище документів посадова
особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги
реєстраторів розрахункових операцій і виписує реєстраційне
посвідчення (додаток 3) у двох примірниках; один примірник
посвідчення надається СГ, другий - залишається в органі ДПС. Номер
посвідчення збігається з фіскальним номером РРО. Дані про РРО
заносяться згідно із записами в довідці про резервування
фіскального номера РРО. ( Пункт 2.6 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) 2.7. При реєстрації резервного РРО у правому верхньому кутку
реєстраційного посвідчення робиться напис "Резервний", у першому
рядку відповідної таблиці в посвідченні зазначаються назва та
адреса господарської одиниці, де буде зберігатися резервний РРО, а
в інших рядках - назви та адреси всіх господарських одиниць, де
він буде використовуватися. 2.8. Узяття РРО на облік в органі ДПС за місцезнаходженням
господарської одиниці здійснюється при поданні СГ реєстраційного
посвідчення на РРО. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у
відповідному розділі Книги реєстраторів розрахункових операцій, а
також робить відмітку в реєстраційному посвідченні. 2.9. Для перереєстрації РРО з метою використання його в іншій
господарській одиниці СГ подає до органу ДПС за місцем реєстрації
РРО заяву довільної форми, у якій зазначена сфера застосування
РРО, реєстраційне посвідчення з відміткою, при потребі, про зняття
РРО з обліку, а також визначені пунктом 2.3 документи на
господарську одиницю. Посадова особа органу ДПС вносить зміни до
відповідного запису в Книзі реєстраторів розрахункових операцій та
до реєстраційного посвідчення. У разі використання РРО на
території іншої адміністративно-територіальної одиниці його
необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за
місцем провадження підприємницької діяльності. ( Пункт 2.9 розділу
2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 )
від 28.04.2004 ) 2.10. РРО вважається зареєстрованим після виконання всіх дій,
передбачених пунктами 2.3 - 2.7, а при здійсненні підприємницької
діяльності не за місцем реєстрації РРО - після виконання всіх дій,
передбачених пунктами 2.3 - 2.8, а в разі перереєстрації - дій за
пунктом 2.9 цього Порядку. ( Пункт 2.10 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) 2.11. Скасування реєстрації РРО здійснюється на підставі
подання СГ заяви довільної форми до органу ДПС, де зареєстровано
РРО. Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно зняти з
обліку, про що робиться відмітка в реєстраційному посвідченні, і
розпломбувати в ЦСО (крім випадків установлення невідповідності
конструкції та програмного забезпечення реєстратора до
документації виробника). При скасуванні реєстрації посадова особа
органу ДПС вилучає реєстраційне посвідчення, довідку про
опломбування, робить відповідний запис у Книзі реєстраторів
розрахункових операцій та виписує довідку про скасування
реєстрації реєстратора розрахункових операцій за встановленою
формою (додаток 4), яка надається СГ. ( Абзац перший пункту 2.11
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) У разі викрадення РРО для скасування реєстрації СГ повинен
надати органу ДПС копію відповідного документа органів внутрішніх
справ. 2.12. Примусове скасування реєстрації РРО здійснюється у
таких випадках: по закінченні терміну служби, установленого в технічній
документації на РРО; по закінченні визначених чинним законодавством термінів
виведення з експлуатації РРО; у разі скасування державної реєстрації СГ, прийняття судом
рішення про ліквідацію або банкрутство підприємства, на підставі
документів про відсутність СГ за місцезнаходженням (місцем
проживання) більше 3 місяців; при застосуванні РРО не за сферою застосування, визначеною
Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій; при виявленні невідповідності конструкції та (або)
програмного забезпечення РРО модифікації, включеній до Державного
реєстру реєстраторів розрахункових операцій. 2.13. У випадках, передбачених абзацами 2 і 3 пункту 2.12
даного Порядку, орган ДПС за місцем реєстрації РРО повинен
попередити СГ за місяць до настання терміну про необхідність
скасування реєстрації РРО. Якщо СГ не виконує дій, передбачених
пунктом 2.11, або його немає за місцезнаходженням (місцем
проживання), то через місяць після виникнення обставин, визначених
пунктом 2.12, у Книзі реєстраторів розрахункових операцій
здійснюється відповідний запис, після чого реєстрація РРО
вважається скасованою. 2.14. У разі прийняття органом ДПС рішення про відмову в
реєстрації (перереєстрації) РРО необхідно повідомити про це СГ не
пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних
документів. Підставою для відмови в реєстрації (перереєстрації)
може бути відсутність модифікації РРО в Державному реєстрі
реєстраторів розрахункових операцій або її невідповідність сфері
застосування, зазначеній у заяві СГ, вичерпання терміну служби РРО
або невиконання вимог цього розділу щодо подання необхідних
документів. ( Пункт 2.14 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
3. Порядок опломбування реєстраторів

розрахункових операцій
3.1. Опломбування реєстратора здійснюється ЦСО: перед реєстрацією РРО; після його ремонту; при заміні засобу контролю; при прийнятті на сервісне обслуговування РРО, який раніше
обслуговувався в іншому ЦСО; за рішенням органу ДПС. Після перевірки відповідності конструкції та програмного
забезпечення реєстратора до документації виробника (далі -
перевірка відповідності РРО) опломбування може здійснюватися
уповноваженим представником органу ДПС. ЦСО має право опломбовувати лише ті моделі (модифікації) РРО,
з постачальниками яких ним укладені відповідні договори. 3.2. При опломбуванні РРО складається (або доповнюється) у
двох примірниках довідка про опломбування реєстратора
розрахункових операцій (додаток 5), один з яких надається СГ, а
другий зберігається у ЦСО (в органі ДПС), що здійснив
опломбування. У довідці обов'язково відображаються дані щодо
відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО до
документації виробника, а також щодо переведення РРО у фіскальний
режим роботи. Дані про СГ заносяться з довідки про резервування
фіскального номера РРО або з книги обліку розрахункових операцій,
а дані про РРО - з паспорта (формуляра) на РРО. При виявленні ЦСО невідповідності конструкції та (або)
програмного забезпечення РРО до документації виробника довідка про
опломбування складається у трьох примірниках, один з яких ЦСО
надає СГ, другий передає до місцевого органу ДПС, а третій залишає
у себе. 3.3. Опломбування корпусу РРО або кожуха кожного з блоків РРО
блочної конструкції здійснюється шляхом установлення двох засобів
контролю в місцях стику корпусу РРО (кожуха блока) з верхньою
кришкою на її протилежних боках таким чином, щоб унеможливити
доступ до внутрішніх вузлів РРО без зняття або порушення
цілісності засобу контролю. У РРО блочної конструкції засоби
контролю встановлюються також на місця підключення з'єднувальних
кабелів. Цілісність та справжність засобів контролю визначається
за методикою, затвердженою їх виробником. У документації виробника РРО повинні визначатися конкретні
місця встановлення засобів контролю. При опломбуванні РРО слід
керуватися цією документацією з урахуванням додаткових вимог
абзацу першого цього пункту. ЦСО забороняється використовувати
засоби контролю не за призначенням, а також передавати чи
продавати їх без здійснення операції опломбування. 3.4. Розпломбування РРО з вилученням попередньої довідки про
опломбування та складанням нової довідки здійснюється: ЦСО - при необхідності доступу до внутрішніх вузлів РРО для
проведення його ремонту, якщо таке передбачено документацією
виробника, за рішенням органу ДПС, перед скасуванням реєстрації
РРО (крім випадків виявлення невідповідності конструкції та (або)
програмного забезпечення РРО до документації виробника), при
закінченні строку використання засобу контролю, а також у разі
припинення дії договору про сервісне обслуговування даного РРО; представником органу ДПС - для проведення перевірки
відповідності РРО та перед скасуванням реєстрації РРО в разі
виявлення невідповідності конструкції та (або) програмного
забезпечення РРО до документації виробника. 3.5. При розпломбуванні реєстратора в ЦСО перед скасуванням
його реєстрації у довідці про опломбування вказуються всі дані,
крім даних про опломбування. Якщо після проведення такого
розпломбування ЦСО виявив невідповідність конструкції та (або)
програмного забезпечення документації виробника, то реєстратор
опломбовується та довідка про опломбування складається відповідно
до вимог абзацу другого пункту 3.2 цього розділу. 3.6. Копію кожної довідки про опломбування реєстратора
розрахункових операцій, виданої ЦСО, СГ повинен подати до органу
ДПС за місцем обліку РРО не пізніше настання найближчого терміну
подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО або
використанням розрахункових книжок. 3.7. У разі порушення цілісності засобу контролю,
установленого на РРО, СГ зобов'язаний припинити його застосування,
повідомити про це орган ДПС, де РРО перебуває на обліку, та ЦСО,
який здійснив опломбування. 3.8. Перевірка відповідності РРО, у тому числі перевірка
програмного забезпечення за допомогою верифікатора, повинна
проводитися за рішенням керівника органу ДПС або його заступника у
таких випадках: порушення цілісності засобу контролю, установленого на РРО; виявлення факту опломбування РРО підробленим засобом контролю
або таким, серія та номер якого не збігаються із серією та
номером, що вказані в довідці про опломбування; застосування СГ при розрахунках неналежним чином
опломбованого або несправного РРО; відсутність окремих блоків РРО блочної конструкції (або їх
від'єднання від РРО); підключення до РРО додаткових пристроїв (блоків), коли таке
підключення не передбачене документацією виробника; письмове звернення споживача або СГ, що застосовує РРО. Перевірку проводять уповноважені посадові особи органу ДПС,
після чого РРО опломбовується відповідно до вимог цього розділу.
Якщо опломбування здійснила уповноважена посадова особа органу
ДПС, то СГ повинен забезпечити переопломбування РРО в ЦСО не
пізніше наступного робочого дня після перевірки (крім випадків
виявлення невідповідності конструкції та (або) програмного
забезпечення РРО до документації виробника). 3.9. Щокварталу до 25-го числа наступного за звітним
кварталом місяця ЦСО подають до органів ДПС за своїм
місцезнаходженням звіт про використання засобів контролю за формою
додатка 6. У разі припинення діяльності ЦСО або припинення дії
договору з постачальником окремої моделі (модифікації) РРО звіт
про використання засобів контролю повинен подаватися у термін не
пізніше двох тижнів від дня виникнення зазначених обставин. Розділ 3 в редакції Наказу ДПА N 248 ( z0654-04 ) від
28.04.2004 )
4. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій
4.1. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій
поширюється на РРО, які зареєстровані в установленому порядку. 4.2. РРО може застосовуватись тільки в тій господарській
одиниці, назва та адреса якої зазначені в реєстраційному
посвідченні, та у сфері застосування, визначеній Державним
реєстром реєстраторів розрахункових операцій. 4.3. Контрольна стрічка повинна друкуватися в єдиному
робочому циклі з касовими чеками чи підкладними документами без
повторного її використання. При застосуванні портативних РРО
дозволяється друкувати контрольну стрічку перед друкуванням
фіскального звітного чека, якщо таке передбачено технічними
можливостями РРО. 4.4. Реєстрація продажу товару (оплати послуги) через РРО
проводиться одночасно з розрахунковою операцією. Розрахунковий
документ повинен видаватися покупцеві не пізніше завершення
розрахункової операції. Розрахункова операція вважається
проведеною через РРО, якщо дані про її обсяг уведені в режимі
реєстрації. ( Пункт 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) 4.5. Унесення чи видача готівки з місця проведення
розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням
операцій "службове внесення" та "службова видача", якщо таке
внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових
операцій. Крім того, операція "службове внесення" використовується
для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення
розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що
проводиться після виконання Z-звіту. Не проводиться через РРО видача готівки, не пов'язана з
проведенням розрахунків, якщо така видача здійснюється після
виконання Z-звіту до реєстрації першої розрахункової операції та
(або) до виконання операції "службове внесення. ( Пункт 4.5
розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) 4.6. СГ повинен забезпечити: ведення в установленому порядку поточної, а також зберігання
у господарській одиниці останньої використаної книги обліку
розрахункових операцій, зареєстрованої на РРО, та використаних
контрольних стрічок за останні 3 робочих дні, за винятком об'єктів
виїзної торгівлі та пересувної торговельної мережі; ( Абзац другий
пункту 4.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА
N 116 ( z0413-01 ) від 20.03.2001, N 248 ( z0654-04 ) від
28.04.2004 ) зберігання у господарській одиниці останньої використаної та
поточної розрахункової книжки, що використовується у період
ремонту РРО чи відключення електроенергії; друкування X-звітів, Z-звітів та інших документів (крім
розрахункових), що передбачено експлуатаційною документацією на
РРО, підрахунок готівки на місці проведення розрахунків під час
здійснення перевірки господарської одиниці на вимогу представника
контролюючого органу; зберігання на місці проведення розрахунків реєстраційного
посвідчення та останньої довідки про опломбування реєстратора
розрахункових операцій або їх копій. 4.7. Реєстрація видачі коштів у разі повернення товару
(відмови від послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати
виграшів у державні лотереї та в інших випадках) або скасування
помилково проведеної через РРО суми розрахунку здійснюється шляхом
реєстрації від'ємної суми тільки в разі забезпечення алгоритмом
роботи РРО окремого накопичення у фіскальній пам'яті від'ємних сум
розрахунків. Якщо РРО не забезпечує такого накопичення, то
дозволяється реєструвати видачу коштів (скасування помилкової
суми) за допомогою операції "службова видача". Забороняється
реєструвати через РРО від'ємні суми з використанням операції
"сторно". 4.8. Якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи
рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, то
матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа,
яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про
видачу коштів. В акті необхідно зазначити: ( Абзац перший пункту
4.8 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає
товар (відмовляється від послуги); відомості про товар (послугу); суму виданих коштів; номер, дату і час видачі розрахункового документа, який
підтверджує купівлю товару (отримання послуги). Такий самий акт складається при скасуванні помилково
проведеної через РРО суми розрахунку, де вказуються дані про
помилкову суму та реквізити розрахункового документа. Акти про
видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через
РРО суми розрахунку передаються до бухгалтерії СГ і зберігаються
протягом 3 років. У разі відсутності у СГ бухгалтерії зазначені
акти підклеюються на останній сторінці відповідної книги обліку
розрахункових операцій. ( Абзац шостий пункту 4.8 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248 ( z0654-04 ) від
28.04.2004 ) 4.9. Якщо на період виходу з ладу РРО або в разі відключення
електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням
книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки, то
після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або
відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО
суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової
книжки, а також у відповідності до контрольної стрічки (у випадку
обнулення оперативної пам'яті) - за час роботи, що передував
виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною
ставкою ПДВ, після чого слід виконати Z-звіт. При потребі
виконується операція "службове внесення" на суму готівки, що
зберігається на місці проведення розрахунків. ( Пункт 4.9 розділу
4 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 279 ( z0726-01 )
від 09.07.2001, N 248 ( z0654-04 ) від 28.04.2004 ) 4.10. Після встановлення відремонтованого (резервного)
спеціалізованого РРО, що використовується при продажу квитків на
залізничному транспорті, або після відновлення постачання
електроенергії реєструються через РРО оформлені ручним способом
проїзні та перевізні документи шляхом унесення за кожною позицією
(маршрутом) кількості оформлених документів, назв станцій
відправлення та станцій призначення. При потребі вводяться назви
проміжних та транзитних станцій (якщо існують різні маршрути
проїзду між станціями відправлення та призначення). Після вводу інформації друкується чек, який підтверджує факт
уведення даних. Наприкінці процедури введення даних касир друкує
контрольну стрічку, X-звіт, Z-звіт, які повинні зберігатися в
установленому порядку з дотриманням визначених законодавством
термінів. Друкування всіх документів здійснюється на звичайній
(неквитковій) стрічці, після закінчення друку в кінці стрічки
касир робить помітку "код 101", указує прізвище, ініціали та
підписує стрічку. Розділ 4 доповнено пунктом 4.10 згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004 )
5. Прикінцеві положення
5.1. За поданням міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади для підприємств і організацій, що входять до
сфери їх управління, Державною податковою адміністрацією України
може бути встановлений інший порядок реєстрації та застосування
реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для
реєстрації операцій з розрахунків за товари (послуги) у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг.
{ Порядок в редакції Наказу Державної податкової служби N 185
( z0686-11 ) від 31.03.2011 - Наказ скасовано на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 782 ( z0792-11 ) від 29.06.2011 }
Начальник управління організації
оперативного контролю С.М.Німченко
Додаток 1

до Порядку реєстрації, опломбування та

застосування реєстраторів розрахункових

операцій за товари (послуги)
Титульна сторінка
------------------------------------------------------------------ Книга реєстраторів розрахункових операцій | | Розділ _________________________________________________________| (номер та назва розділу) | Державна податкова інспекція ___________________________________| (повна назва органу ДПС) | | Розпочата ____________| Закінчена ____________| -----------------------------------------------------------------
Розділи Книги реєстраторів розрахункових операцій
Розділ 1. Реєстрація реєстраторів розрахункових операцій
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва, код за |Назва та адреса|Модифікація,|Дата |Посада, під- |Підпис, |Орган |Дата |Прізвище, | з/п|ЄДРПОУ (номер |господарської |заводський |реєстрації,|пис, прізвище|прізвище та|ДПС, де|скасу-|ініціали, | |за ДРФО) |одиниці |номер РРО |фіскальний |та ініціали |ініціали |РРО |вання |підпис поса-| |суб'єкта | | |номер РРО |посадової |представ- |буде на|реєст-|дової особи | |господарювання | | | |особи органу |ника СГ |обліку |рації |органу ДПС | |(СГ) | | | |ДПС | | | | | ---+---------------+---------------+------------+-----------+-------------+-----------+-------+------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Облік реєстраторів розрахункових операцій,

зареєстрованих в інших органах ДПС
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Назва, код за |Назва та |Модифікація,|Дата |Орган |Дата |Прізвище, |Дата |Прізвище, | з/п|ЄДРПОУ (номер |адреса |заводський |реєстрації,|ДПС, де |взяття|ініціали, |зняття|ініціали, | |за ДРФО) |господар-|номер РРО |фіскальний |РРО |на |підпис поса-|з |підпис поса-| |суб'єкта |ської | |номер РРО |зареєстро-|облік |дової особи |обліку|дової особи | |господарювання |одиниці | | |вано | |органу ДПС | |органу ДПС | |(СГ) | | | | | | | | | ---+----------------+---------+------------+-----------+----------+------+------------+------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Облік довідок про опломбування

реєстраторів розрахункових операцій
-------------------------------------------------------------------------------------------- N | Реєстратор |Розпломбу-| Причина |Опломбу-|Номери |Дата|Прізвище, | з/п|розрахункових операцій | вання |розпломбування| вання |установле- |об- |ініціали, | |-----------------------+----------| (характер |--------|них засобів|ліку|підпис | |модифі-|завод-|фіскаль-|дата |час |несправності) |дата|час|контролю | |посадової | |кація |ський | ний | | | | | | | |особи | | |номер |номер | | | | | | | |органу ДПС| ---+-------+------+--------+-----+----+--------------+----+---+-----------+----+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------------------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. За рішенням керівника органу ДПС (його заступника) розділи
Книги реєстраторів розрахункових операцій можна доповнювати
графами для внесення додаткової інформації (назва СГ, назва
господарської одиниці тощо). 2. Якщо Книга реєстраторів розрахункових операцій чи її
окремі розділи ведуться в електронному вигляді, то у відповідних
графах може бути відсутній підпис представника суб'єкта
господарювання.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004; в редакції Наказу Державної
податкової служби N 185 ( z0686-11 ) від 31.03.2011 - Наказ
скасовано на підставі Наказу Міністерства фінансів N 782
( z0792-11 ) від 29.06.2011 }
Додаток 2

до Порядку реєстрації,

опломбування та застосування

реєстраторів розрахункових

операцій за товари (послуги)

ДОВІДКА

про резервування фіскального номера

реєстратора розрахункових операцій

Державною податковою інспекцією _________________________________

(повна назва органу ДПС) арезервовано фіскальний номер ___________________ для реєстратора
розрахункових операцій
------------------------------------------------------------------ Модифікація реєстратора розрахункових| | операцій | | -------------------------------------+--------------------------| Заводський номер | | -------------------------------------+--------------------------| Версія програмного забезпечення | | -------------------------------------+--------------------------| Виробник (постачальник) | | -------------------------------------+--------------------------| Дата виготовлення | | -------------------------------------+--------------------------| Строк служби | | -------------------------------------+--------------------------| Належить суб'єкту господарювання | | -------------------------------------+--------------------------| Код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) | | -------------------------------------+--------------------------| Назва господарської одиниці (адреса) | | -----------------------------------------------------------------
Сфера застосування РРО _________________________________________.
Довідка дійсна до _______ годин "___" _______________ 20__ року.
Довідку видано "___" ____________ 20__ року.
Відповідальна особа органу ДПС __________________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)
Примірник довідки отримав _______________________________________

(підпис, прізвище та ініціали представника СГ)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004; в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 28 ( z0126-10 ) від 21.01.2010, Наказу
Державної податкової служби N 185 ( z0686-11 ) від 31.03.2011 -
Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства фінансів N 782
( z0792-11 ) від 29.06.2011 }

Додаток 3

до Порядку реєстрації, опломбування та

застосування реєстраторів розрахункових

операцій за товари (послуги)
Реєстраційне посвідчення N ________
Державною податковою інспекцією _____________________________

(повна назва органу ДПС)
здійснено реєстрацію реєстратора розрахункових операцій _________,

(модифікація РРО)
заводський N ________, фіскальний N ________, версія програмного
забезпечення __________, що належить ____________________________,

(назва суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) ________.
РРО призначений для використання в господарській одиниці
-----------------------------------------------------------------------------------| Назва | Адреса |Адміністративно-|Сфера застосування |Підпис, прізвище,| господарської|господарської| територіальна | РРО |ініціали | одиниці | одиниці | одиниця | |представника СГ | -------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------| -------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------| -------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------| -------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------| -------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------| -------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------| -------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------| -------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------| -------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------| -------------+-------------+----------------+-------------------+-----------------| ----------------------------------------------------------------------------------|
Начальник державної
податкової інспекції ________________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
"___" ___________ 20 ___ року
------------------------------------------------------------------------------ Назва органу ДПС,|Дата взяття|Посада, підпис |Дата зняття|Посада, підпис | де РРО взято |на облік |та прізвище |з обліку |та прізвище | на облік | |відповідальної | |відповідальної | | |особи органу ДПС| |особи органу ДПС | -----------------+-----------+----------------+-----------+-----------------| | М.П. | | М.П. | | -----------------+-----------+----------------+-----------+-----------------| | М.П. | | М.П. | | -----------------+-----------+----------------+-----------+-----------------| | М.П. | | М.П. | | -----------------+-----------+----------------+-----------+-----------------| | М.П. | | М.П. | | -----------------+-----------+----------------+-----------+-----------------| | М.П. | | М.П. | | -----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004; в редакції Наказу Державної
податкової служби N 185 ( z0686-11 ) від 31.03.2011 - Наказ
скасовано на підставі Наказу Міністерства фінансів N 782
( z0792-11 ) від 29.06.2011 }

Додаток 4

до Порядку реєстрації, опломбування та

застосування реєстраторів розрахункових

операцій за товари (послуги)
Довідка
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій
Державною податковою інспекцією у __________________________

(повна назва органу ДПС)
скасовано реєстрацію реєстратора розрахункових операцій ___________________________________, заводський N _________,

(модифікація РРО) іскальний N _________, версія програмного забезпечення _______,
що належить _____________________________________________________,

(назва суб'єкта господарювання) од за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) __________.
Начальник державної
податкової інспекції ________________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
"___" ___________ 20 ___ року
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004; в редакції Наказу Державної
податкової служби N 185 ( z0686-11 ) від 31.03.2011 - Наказ
скасовано на підставі Наказу Міністерства фінансів N 782
( z0792-11 ) від 29.06.2011 }

Додаток 5

до Порядку реєстрації, опломбування та

застосування реєстраторів розрахункових

операцій за товари (послуги)
Довідка

про опломбування реєстратора розрахункових операцій
------------------------------------------------------------------ Модифікація реєстратора розрахункових операцій | | -----------------------------------------------+----------------| Заводський номер | | -----------------------------------------------+----------------| Фіскальний номер | | -----------------------------------------------+----------------| Версія програмного забезпечення | | -----------------------------------------------+----------------| Виробник (постачальник) | | -----------------------------------------------+----------------| Дата виготовлення/дата введення в експлуатацію | | -----------------------------------------------+----------------| Належить суб'єкту господарювання | | -----------------------------------------------+----------------| Код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) | | -----------------------------------------------------------------
________________________________________, код за ЄДРПОУ

(центр сервісного обслуговування) номер за ДРФО) ____________, розташований за адресою ______________________________________________________________, в
особі ____________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи) __" ____________ 20__ року о ____ годині, ____ хвилин здійснив
розпломбування РРО. Сума денної виручки на момент розпломбування _______ грн. ______ коп.
------------------------------------------------------------------ Причина розпломбування ________________________________________ | Характер несправності _________________________________________ | -----------------------------------------------------------------
Перевіркою РРО встановлено:
------------------------------------------------------------------ Конструкція та програмне забезпечення РРО відповідають| документації виробника. | Реєстратор розрахункових операцій працює у фіскальному| режимі роботи. | -----------------------------------------------------------------
"__" ____________ 20__ року о ____ годині, ____ хвилин
здійснено опломбування РРО. Номери установлених засобів контролю _________________________________________.
__________________ ____________________ _____________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали

посадової особи)
Представник СГ ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)
М. П.
Примітка. У разі опломбування РРО уповноваженою посадовою
особою органу ДПС замість реквізитів центру сервісного
обслуговування та його уповноваженої особи вказуються відповідні
дані про орган ДПС та посадову особу, що здійснила опломбування
(розпломбування).
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004; в редакції Наказу Державної
податкової служби N 185 ( z0686-11 ) від 31.03.2011 - Наказ
скасовано на підставі Наказу Міністерства фінансів N 782
( z0792-11 ) від 29.06.2011 }

Додаток 6

до Порядку реєстрації,

опломбування та застосування

реєстраторів розрахункових

операцій за товари (послуги)

ЗВІТ

про використання засобів контролю _____________________________________________________,

(назва суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) _____________, місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________, за період з __________________ до __________________ отримав засоби контролю:
------------------------------------------------------------------ Дата |Кількість засобів|Серія та номер засобу контролю у| отримання | контролю у | партії | | партії, штук |--------------------------------| | | першого | останнього | -------------+-----------------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------------------------------------------------------- Усього отримано засобів контролю ____________ штук.
I. Засоби контролю, використані для опломбування РРО
------------------------------------------------------------------ Серія та номер установлених засобів| Фіскальні | Період | контролю з партії | номери |використання | -----------------------------------| опломбованих | засобів | першого | останнього | РРО | контролю | -----------------+-----------------+--------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------------------------------------------------------- Усього використано засобів контролю ____________ штук.
II. Засоби контролю, повернені через виробничі дефекти
------------------------------------------------------------------ Кількість засобів | Вид дефекту | Дата повернення | контролю | | | -------------------------+-------------------+------------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------- Усього повернуто засобів контролю ____________ штук.
III. Засоби контролю, пошкоджені при встановленні

на РРО або зберіганні
------------------------------------------------------------------ Кількість засобів | Вид пошкодження | Дата списання | контролю | | | -------------------------+-------------------+------------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------- Усього засобів контролю ____________ штук.
IV. Невикористані засоби контролю, повернені постачальнику
------------------------------------------------------------------ Кількість засобів | N та назва | Дата повернення | контролю | документа | | -------------------------+-------------------+------------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------- Усього повернуто засобів контролю ____________ штук.

Звіт здав ________________ Звіт прийняв ______________ __________________________ ___________________________
(посада, ініціали, (посада, ініціали,
прізвище, підпис) прізвище, підпис)
"___"___________ 20__ року "___"___________ 20__ року

{ Порядок доповнено Додатком 6 згідно з Наказом ДПА N 248
( z0654-04 ) від 28.04.2004; в редакції Наказу Державної
податкової служби N 185 ( z0686-11 ) від 31.03.2011 - Наказ
скасовано на підставі Наказу Міністерства фінансів N 782
( z0792-11 ) від 29.06.2011 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: