open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА

СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 687 від 04.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2001 р.

за N 211/5402

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань технічного регулювання

та споживчої політики

N 71 ( z0392-05 ) від 29.03.2005)

Про затвердження Правил акредитації на право проведення

метрологічних робіт (ПМУ 18-2000)

З метою реалізації положень статей 10, 18, 20, 21 і 32 Закону
України від 11.02.98 N 113/98-ВР ( 113/98-ВР ) "Про метрологію та
метрологічну діяльність" і подальшого вдосконалення організації
діяльності з акредитації на право проведення метрологічних робіт
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила акредитації на право проведення
метрологічних робіт (ПМУ 18-2000), що додаються. 2. Начальнику управління метрології, єдиного часу та
еталонних частот Салганику Б.Ш. забезпечити подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про
затвердження Правил акредитації на право проведення метрологічних
робіт (ПМУ 18-2000)" згідно з чинним законодавством. 3. Директорам територіальних органів Держстандарту України
забезпечити впровадження та безумовне виконання зазначених Правил. 4. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок акредитації
вимірювальних лабораторій, затверджений наказом Держстандарту
України від 5 листопада 1998 року N 886 ( z0806-98 ) та
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1998 року
за N 806/3246. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держстандарту України Сидоренка Г.С.
Голова Держстандарту України П.Кабан

Затверджено

Наказ Держстандарту України

4 грудня 2000 р. N 687
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2001 р.

за N 211/5402
Правила

акредитації на право проведення метрологічних робіт

(ПМУ 18-2000)
1. Галузь використання
Правила акредитації на право проведення метрологічних робіт
(далі - Правила) реалізують положення статей 10, 18, 20, 21 та 32
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
N 113/98-ВР ( 113/98-ВР ) (далі - Закон) і встановлюють вимоги
щодо організації та порядку здійснення акредитації на право
проведення метрологічних робіт (далі - акредитація) та оформлення
її результатів. Вимоги цих Правил є обов'язковими для: Державного комітету стандартизації, метрології та
сертифікації України (далі - Держстандарт України), державних
наукових метрологічних центрів (далі - метрологічні центри) і
територіальних органів Держстандарту України (далі - територіальні
органи), метрологічних служб центральних органів виконавчої влади
і уповноважених ними підприємств і організацій (далі -
метрологічні служби центральних органів виконавчої влади), які
акредитуються відповідно до Закону ( 113/98-ВР ) та (або)
здійснюють акредитацію; метрологічних служб підприємств і організацій (далі -
метрологічні служби підприємств), калібрувальних лабораторій
метрологічних служб та інших організаційних структур підприємств і
організацій (далі - калібрувальні лабораторії), вимірювальних
лабораторій підприємств і організацій (далі - вимірювальні
лабораторії), які акредитуються відповідно до Закону
( 113/98-ВР ). Ці Правила не поширюються на роботи з акредитації: повірочних (калібрувальних) лабораторій іноземних виробників
на право проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної
техніки, що поставляються в Україну. Зазначенні роботи
здійснюються згідно з окремими правилами, які встановлюються
Держстандартом України; калібрувальних і вимірювальних лабораторій, що належать до
сфери управління центральних органів виконавчої влади, на право
проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних
потреб цих підприємств і організацій, а також проведення
вимірювань, результати яких не використовуються у сфері поширення
державного метрологічного нагляду. Правила проведення зазначених
робіт установлюються центральними органами виконавчої влади та
об'єднаннями підприємств за погодженням з Держстандартом України.
2. Визначення
У цих Правилах використовуються терміни та їх визначення
відповідно до Закону ( 113/98-ВР ), а також такі: акредитація - офіційне визнання органом з акредитації того,
що заявник є правочинним виконувати конкретну метрологічну роботу; орган з акредитації - Держстандарт України, метрологічний
центр, територіальний орган, метрологічна служба центрального
органу виконавчої влади, що уповноважені здійснювати акредитацію
на право проведення метрологічних робіт; заявник - метрологічний центр, територіальний орган,
метрологічна служба центрального органу виконавчої влади,
метрологічна служба підприємства, калібрувальна лабораторія,
вимірювальна лабораторія, що подають заявку на акредитацію на
право проведення відповідної метрологічної роботи; акредитована організація - метрологічний центр,
територіальний орган, метрологічна служба центрального органу
виконавчої влади, метрологічна служба підприємства, калібрувальна
лабораторія, вимірювальна лабораторія, що акредитовані на право
проведення відповідної метрологічної роботи; критерії акредитації - сукупність вимог, які має задовольняти
заявник для того, щоб бути акредитованим; атестат акредитації - документ, виданий згідно з правилами
акредитації, який засвідчує, що акредитована організація є
правочинною виконувати конкретний вид метрологічної роботи; державний повірник - службова особа територіального органу
Держстандарту України, яка здійснює повірку засобів вимірювальної
техніки і одночасно за посадою має статус державного повірника; повірник - працівник підприємства, установи чи організації,
який здійснює повірку засобів вимірювальної техніки і одночасно за
посадою має статус повірника.
3. Загальні положення
3.1. Акредитація проводиться з метою визначення і офіційного
підтвердження готовності заявників до проведення метрологічних
робіт, передбачених Законом ( 113/98-ВР ). Проведення акредитації спрямоване на підвищення рівня
проведення метрологічних робіт з метою захисту громадян і
національної економіки від наслідків недостовірних результатів
вимірювань. 3.2. Згідно з цими Правилами заявники акредитуються на право
проведення таких метрологічних робіт: державні приймальні випробування засобів вимірювальної
техніки; державні контрольні випробування засобів вимірювальної
техніки; повірка засобів вимірювальної техніки; калібрування засобів вимірювальної техніки для інших
підприємств, організацій і для громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності; проведення вимірювань у сфері поширення державного
метрологічного нагляду; атестація методик виконання вимірювань, що використовуються у
сфері поширення державного метрологічного нагляду. 3.3. Заявники та органи з акредитації у відповідності до
видів метрологічних робіт зазначені в таблиці.
Таблиця
------------------------------------------------------------------------------------- Таблиця NN | Заявники |Види метрологічних робіт, на | Органи з | з/п| |проведення яких здійснюється | акредитації | | |акредитація | | ----+-------------------+----------------------------------+-----------------------| Таблиця 1 | 2 | 3 | 4 | ----+-------------------+----------------------------------+-----------------------| Таблиця 1 |Метрологічні центри|Державні приймальні випробування |Держстандарт України | | |засобів вимірювальної техніки | | ----+-------------------+----------------------------------+-----------------------| Таблиця 2 |Територіальні |Державні приймальні і контрольні |Держстандарт України | |органи |випробування, повірка засобів | | | |вимірювальної техніки | | ----+-------------------+----------------------------------+-----------------------| Таблиця 3 |Метрологічні служби|Державні приймальні випробування |Держстандарт України | |підприємств |засобів вимірювальної техніки, на | | | |які не поширюється державний | | | |метрологічний нагляд | | ----+-------------------+----------------------------------+-----------------------| Таблиця 4 |Метрологічні служби|Повірка засобів вимірювальної |Держстандарт України | |підприємств |техніки під час експлуатаціїї та | | | |випуску з виробництва і ремонту | | ----+-------------------+----------------------------------+-----------------------| Таблиця 5 |Калібрувальні |Калібрування засобів вимірювальної|Держстандарт України | |лабораторії |техніки для інших підприємств,| | | |організацій і для громадян -| | | |суб'єктів підприємницької| | | |діяльності | | ----+-------------------+----------------------------------+-----------------------| Таблиця 6 |Метрологічні служби|Атестація методик виконання|Метрологічні центри та | |центральних органів|вимірювань, що використовуються у|уповноважені | |виконавчої влади, |сфері поширення державного|Держстандартом України | |метрологічні служби|метрологічного нагляду |територіальні органи | |підприємств | | | ----+-------------------+----------------------------------+-----------------------| Таблиця 7 |Вимірювальні |Вимірювання у сфері поширення|Метрологічні служби | |лабораторії |державного метрологічного нагляду |центральних органів | | | |виконавчої влади 1) | ----+-------------------+----------------------------------+-----------------------| Таблиця 8 |Вимірювальні |Вимірювання у сфері поширення|Територіальні органи 2)| |лабораторії |державного метрологічного нагляду | | ------------------------------------------------------------------------------------
1) Метрологічними службами центральних органів виконавчої
влади здійснюється акредитація вимірювальних лабораторій, що
належать до сфери управління цих органів, якщо здійснення цієї
акредитації не покладено на територіальні органи відповідно до
чинного законодавства. 2) Територіальними органами здійснюється акредитація
вимірювальних лабораторій, що не належать до сфери управління
центральних органів виконавчої влади, а також вимірювальних
лабораторій, що належать до сфери управління центральних органів
виконавчої влади, якщо це передбачено чинним законодавством.
3.4. Проведення метрологічних робіт, зазначених у пунктах 1-8
таблиці, за відсутності атестата акредитації (за винятком
випадків, передбачених пунктом 3.5) не допускається, а видані за
результатами цих метрологічних робіт документи є нечинними. 3.5. Акредитовані відповідно до статті 21 Закону
( 113/98-ВР ) метрологічні центри і територіальні органи за
договорами з підприємствами, організаціями і громадянами -
суб'єктами підприємницької діяльності без наявності відповідного
атестата акредитації можуть проводити: калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до
галузі акредитації на право проведення повірки; вимірювання у сфері поширення державного метрологічного
нагляду (згідно з повноваженнями, наданими Держстандартом
України); атестацію методик виконання вимірювань, що використовуються у
сфері поширення державного метрологічного нагляду (згідно з
повноваженнями, наданими Держстандартом України). 3.6. Проведення єдиної в країні технічної політики в сфері
акредитації належить до компетенції Держстандарту України. Держстандарт України в сфері акредитації виконує такі
функції: організовує розроблення документів, які визначають порядок
здійснення акредитації і встановлюють загальні вимоги до методики
її проведення (далі - документи з акредитації), і затверджує ці
документи; здійснює атестацію аудиторів з акредитації на право
проведення метрологічних робіт (далі - аудитори); здійснює акредитацію на проведення робіт за пунктами 1-5
таблиці; організовує і здійснює контроль за додержанням умов
проведення метрологічних робіт акредитованими ним організаціями; вирішує спірні питання щодо акредитації. Окремі етапи робіт з акредитації за пунктами 1-5 таблиці
згідно з цими Правилами виконують метрологічні центри і
територіальні органи. 3.7. Харківський державний науково-дослідний інститут
метрології (далі - ХДНДІМ) у сфері акредитації виконує такі
функції: здійснює науково-методичне керівництво роботами з акредитації
за пунктами 5, 6 таблиці; розробляє документи з акредитації щодо робіт за пунктами 5, 6
таблиці; здійснює акредитацію на проведення робіт за пунктом 6 таблиці
відповідно до закріплених видів вимірювань; за дорученням Держстандарту України бере участь у роботі
комісій з перевірки заявників для визначення їхньої відповідності
встановленим критеріям акредитації (далі - комісії) щодо робіт за
пунктами 1-5 таблиці; здійснює контроль за додержанням умов проведення
метрологічних робіт акредитованими ним організаціями; веде реєстри акредитованих організацій щодо робіт за пунктами
5, 6 таблиці. 3.8. Український державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації (далі - УкрЦСМ) у сфері
акредитації виконує такі функції: здійснює науково-методичне керівництво роботами з акредитації
за пунктами 1-4 таблиці; розробляє документи з акредитації щодо робіт за пунктами 1-4
таблиці; здійснює акредитацію на право проведення робіт за пунктом 6
таблиці відповідно до закріплених видів вимірювань та подає ХДНДІМ
інформацію щодо акредитованих ним організацій; веде реєстри акредитованих організацій щодо робіт за пунктами
1-4 таблиці; виконує функції відповідно до пункту 3.11. 3.9. Державний науково-дослідний інститут "Система" (далі -
ДНДІ "Система") у сфері акредитації на право проведення повірки і
калібрування вимірювальних і вимірювальних інформаційних систем
виконує такі функції: здійснює науково-методичне керівництво роботами з акредитації
за пунктами 2, 4, 5 таблиці; розробляє документи з акредитації щодо робіт за пунктами 2,
4, 5 таблиці; за дорученням Держстандарту України бере участь у роботі
комісій щодо робіт за пунктами 2, 4, 5 таблиці. Крім того, ДНДІ "Система" щодо акредитації на право атестації
методик виконання вимірювань, у яких застосовуються вимірювальні
та вимірювальні інформаційні системи, виконує такі функції: розробляє документи з акредитації щодо робіт за пунктом 6
таблиці; здійснює акредитацію на право проведення робіт за пунктом 6
таблиці відповідно до закріплених видів вимірювань та подає ХДНДІМ
інформацію щодо акредитованих ним організацій; здійснює контроль додержання умов проведення метрологічних
робіт акредитованими ним організаціями. 3.10. Харківський державний центр стандартизації, метрології
та сертифікації (далі - ХДЦСМС) у сфері акредитації виконує такі
функції: здійснює організаційно-методичне керівництво роботами з
акредитації за пунктами 7, 8 таблиці; розробляє документи з акредитації щодо робіт за пунктом 8
таблиці; веде облік акредитованих організацій щодо робіт за пунктами
7, 8 таблиці; виконує функції відповідно до пункту 3.11. 3.11. Територіальні органи в сфері акредитації виконують такі
функції: за дорученням Держстандарту України беруть участь у роботі
комісій щодо робіт за пунктами 1-5 таблиці; здійснюють акредитацію на право проведення робіт за пунктом 6
таблиці відповідно до повноважень, наданих Держстандартом України,
та подають ХДНДІМ інформацію щодо акредитованих ними організацій; здійснюють акредитацію заявників, які перебувають у
закріпленому регіоні, на право проведення робіт за пунктом 8
таблиці; ведуть реєстри акредитованих ними організацій та подають
ХДЦСМС інформацію щодо акредитованих ними організацій; беруть участь у роботі комісій під час здійснення акредитації
на право проведення робіт за пунктом 7 таблиці щодо заявників, які
перебувають у закріпленому регіоні, та подають ХДЦСМС інформацію
щодо організацій, акредитованих цими комісіями; здійснюють контроль за додержанням умов проведення
метрологічних робіт акредитованими ним організаціями. 3.12. Метрологічні служби центральних органів виконавчої
влади в сфері акредитації виконують такі функції: розробляють документи з акредитації щодо робіт за пунктом 7
таблиці; здійснюють акредитацію заявників, що належать до сфери їх
управління, на право проведення робіт за пунктом 7 таблиці; ведуть реєстри акредитованих організацій щодо робіт за
пунктом 7 таблиці; здійснюють контроль за додержанням умов проведення
метрологічних робіт акредитованими ним організаціями. 3.13. Органи з акредитації несуть відповідальність за: своєчасне і якісне виконання робіт з акредитації; об'єктивність та обгрунтованість прийнятих рішень. 3.14. Спори з питань акредитації розглядаються Держстандартом
України, судом або арбітражним судом. 3.15. Запроваджуються три види акредитації - первинна,
періодична та позачергова. Первинній акредитації підлягають заявники, що не були раніше
акредитовані. Періодичній акредитації підлягають акредитовані організації
для подовження дії акредитації. Позачерговій акредитації підлягають акредитовані організації,
якщо вони претендують на розширення галузі акредитації. 3.16. Правочинність акредитованої організації на право
проведення метрологічних робіт офіційно підтверджується видачею
атестата акредитації за формою, наведеною у додатку 1. Обов'язковим додатком до атестата акредитації є галузь
акредитації, кожен аркуш якої підписується керівником органу з
акредитації або керівником відповідного підрозділу органу з
акредитації і засвідчується печаткою органу з акредитації. Термін чинності зазначеного атестата не повинен перевищувати
5 років. Конкретний термін чинності атестата акредитації
встановлює орган з акредитації. 3.17. Акредитовані організації підлягають реєстрації у
відповідних реєстрах. 3.18. Контроль за додержанням умов проведення метрологічних
робіт акредитованими організаціями проводиться в порядку,
установленому Держстандартом України. 3.19. Роботи з акредитації виконуються на підставі договорів,
укладених між органами з акредитації (метрологічними центрами чи
територіальними органами, які згідно з цими Правилами виконують
ряд робіт з акредитації за пунктами 1-5 таблиці), а також
організаціями, представники яких залучаються до складу комісій, і
заявниками. 3.20. Роботи з контролю додержання умов проведення
метрологічних робіт акредитованими організаціями виконуються на
підставі договорів, укладених між організаціями, які проводять ці
перевірки, та акредитованими організаціями.
4. Критерії акредитації
4.1. Заявники акредитуються на незалежність і технічну
компетентність.
4.2. Критерії акредитації на незалежність заявника 4.2.1. Юридичний статус, організаційна структура,
адміністративна підпорядкованість, фінансовий стан та система
оплати праці співробітників заявника повинні забезпечувати
необхідну впевненість органу з акредитації у тому, що заявник може
бути визнаний об'єктивним і не залежним від замовників конкретних
метрологічних робіт, на право проведення яких він акредитується, а
саме від: розробників, виробників і користувачів засобів вимірювальної
техніки; розробників методик виконання вимірювань; підприємств і організацій, які використовують результати
вимірювань, проведених заявником. 4.2.2. На незалежність може претендувати заявник, що є
юридичною особою і власником приміщень, засобів вимірювальної
техніки, обладнання тощо, які необхідні для здійснення конкретних
метрологічних робіт, відповідно до заявленої галузі акредитації,
або має довгостроковий договір на оренду зазначених приміщень,
засобів вимірювальної техніки та обладнання. На незалежність може претендувати також заявник, що не є
юридичною особою, а входить до складу підприємства (організації).
У цьому разі він повинен бути окремим структурним підрозділом
підприємства (організації), а його діяльність не повинна бути
пов'язана з виробництвом, ремонтом і застосуванням засобів
вимірювальної техніки, державні випробування, повірку чи
калібрування яких він здійснює, а також із використанням
результатів вимірювань, які він здійснює, у т.ч. із застосуванням
атестованих ним методик виконання вимірювань.
4.3. Критерії акредитації на технічну компетентність
(загальні для всіх заявників) 4.3.1. Організаційна структура заявника, фактичний склад його
співробітників та їх кваліфікація повинні забезпечувати виконання
обсягів метрологічних робіт у заявленій галузі акредитації на
належному рівні. 4.3.2. Співробітники заявника повинні мати посадові
інструкції, які встановлюють їхні функції, обов'язки, права,
відповідальність, а також вимоги до освіти, кваліфікації та
досвіду роботи. Зазначені посадові інструкції повинні міститися на
робочих місцях співробітників заявника. 4.3.3. Фахівці заявника, які безпосередньо проводять
метрологічні роботи, повинні бути атестовані в порядку,
установленому Держстандартом України (щодо державних повірників і
повірників метрологічних служб підприємств) або заявником (щодо
інших фахівців). Загальні вимоги до повірників метрологічних служб
підприємств і порядок їх атестації наведені у додатку 2. 4.3.4. Заявник повинен мати: приміщення, необхідні для виконання метрологічних робіт
відповідно до заявленої галузі акредитації. Стан цих приміщень
повинен відповідати чинним санітарним нормам і правилам; нормативні, організаційні та методичні документи,
науково-технічну літературу, що необхідні для виконання
метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі акредитації, а
також порядок актуалізації наявних документів; систему якості, яка відповідає заявленій галузі акредитації і
обсягам метрологічних робіт. Система якості повинна передбачати
проведення постійного контролю за забезпеченням якості
метрологічних робіт, а також внутрішніх періодичних перевірок; порядок реєстрації та зберігання заявок на проведення
метрологічних робіт та матеріалів за їх результатами, а також, за
потреби, порядок забезпечення конфіденційності отриманої
інформації або інформації, наданої замовникам метрологічних робіт; порядок нормування трудомісткості і визначення вартості
метрологічних робіт.
4.4. Критерії акредитації на технічну компетентність
заявників, які акредитуються на право проведення державних
приймальних і контрольних випробувань засобів вимірювальної
техніки 4.4.1. Якщо в заявника наявні робочі еталони і випробувальне
обладнання, що можуть використовуватись під час проведення
державних приймальних і контрольних випробувань засобів
вимірювальної техніки, то: приміщення, де розміщені ці еталони і обладнання, повинні
відповідати вимогам пункту 4.5.1; робочі еталони повинні бути повірені (піддані державній
метрологічній атестації), а випробувальне обладнання - атестоване
згідно з вимогами ГОСТ 24555 або ПМУ 9-98. Наявність робочих еталонів і випробувального обладнання у
заявника, що акредитується за пунктами 1-3 таблиці, не є
обов'язковою.
4.5. Критерії акредитації на технічну компетентність
заявників, які акредитуються на право проведення повірки
(калібрування) засобів вимірювальної техніки 4.5.1. Приміщення заявника, у яких проводиться повірка
(калібрування), за своїм оснащенням і станом повинні відповідати: вимогам методик повірки (калібрування) засобів вимірювальної
техніки, зазначених у заявленій галузі акредитації, щодо умов
проведення цих робіт (кліматичні умови, освітлення, звуко- і
віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання
та каналізації, оснащеність заземленням тощо), вимогам безпеки
праці та охорони довкілля; вимогам експлуатаційної документації на робочі еталони та
допоміжні засоби повірки (калібрування), що використовуються у цих
приміщеннях. 4.5.2. Робочі місця повірки засобів вимірювальної техніки
повинні бути атестовані в порядку, установленому Держстандартом
України, а робочі місця калібрування засобів вимірювальної
техніки - у порядку, установленому заявником. 4.5.3. Доступ до місця проведення повірки (калібрування)
засобів вимірювальної техніки осіб, що не є співробітниками
заявника, повинен контролюватись. 4.5.4. Заявник, відповідно до заявленої галузі акредитації,
повинен мати: робочі еталони, необхідні для проведення повірки
(калібрування), а також документи на методики повірки
(калібрування) засобів вимірювальної техніки. Вихідні робочі
еталони заявника повинні бути повірені або піддані державній
метрологічній атестації, а робочі еталони - повірені (піддані
калібруванню) або піддані державній метрологічній атестації
(метрологічній атестації); випробувальне обладнання, необхідне для проведення повірки
(калібрування), атестоване в установленому порядку; допоміжні засоби повірки (калібрування), необхідні для
проведення повірки (калібрування), атестовані відповідно до
порядку, установленого заявником; графіки повірки (калібрування) робочих еталонів, погоджені
згідно з вимогами ДСТУ 2708; порядок контролю своєчасності проведення повірки
(калібрування) еталонів, а також атестації допоміжних засобів
повірки (калібрування) і випробувального обладнання; затверджені керівником заявника локальні схеми передачі
розміру величин від еталонів до робочих засобів вимірювальної
техніки, які повіряються (калібруються); погоджені переліки засобів вимірювальної техніки, які
перебувають в експлуатації і підлягають повірці, та графіки
повірки - стосовно заявника, що підлягає періодичній акредитації і
повіряє зазначені засоби вимірювальної техніки, а також систему
контролю за своєчасністю оновлення цих переліків та виконанням
графіків повірки; пересувні повірочні лабораторії (за потреби), оснащені
робочими еталонами і допоміжними засобами повірки (калібрування),
необхідними для проведення періодичної повірки (періодичного
калібрування) засобів вимірювальної техніки, у яких наявні умови
для проведення періодичної повірки (калібрування); порядок, який забезпечує облік засобів вимірювальної техніки,
що подаються на періодичну повірку (калібрування), а також їх
зберігання до і після проведення повірки (калібрування) та видачу
замовникам; порядок контролю правильності оформлення протоколів повірки
(калібрування) або робочих журналів, до яких заносяться результати
повірки (калібрування), а також документів, що видаються за
результатами цих робіт; порядок контролю за своєчасністю придбання повірочних
(калібрувальних) тавр, правильністю їх обліку, зберігання і
видачі, а також систему ідентифікації підписів державних
повірників чи повірників (осіб, що проводять калібрування); порядок обліку претензій, що надійшли від замовників робіт із
повірки (калібрування); порядок контролю за додержанням тарифів на повірку
(калібрування) засобів вимірювальної техніки. Якщо заявниками створені контрольно-повірочні пункти,
необхідні для проведення первинної повірки (калібрування) при
випуску засобів вимірювальної техніки з виробництва і ремонту, то
оснащеність цих пунктів і умови, наявні в них, повинні відповідати
методикам повірки (калібрування) на засоби вимірювальної техніки,
які повіряються (калібруються), і вимогам експлуатаційної
документації на робочі еталони.
4.6. Критерії акредитації на технічну компетентність
заявників, які акредитуються на право проведення атестації методик
виконання вимірювань 4.6.1. Співробітники заявника, які безпосередньо проводять
атестацію методик проведення вимірювань, відповідно до заявленої
галузі акредитації повинні мати: не менш ніж трирічний стаж роботи в галузі розробки та (або)
атестації методик виконання вимірювань; практичні навички, необхідні для здійснення контролю за
правильністю виконання вимірювань відповідно до розроблених
методик. 4.6.2. Якщо в заявника є вимірювальна лабораторія, яка
використовується під час атестації методик виконання вимірювань у
заявленій галузі акредитації, то ця лабораторія повинна бути
акредитована в порядку, установленому цими Правилами.
4.7. Критерії акредитації на технічну компетентність
заявників, які акредитуються на право проведення вимірювань у
сфері поширення державного метрологічного нагляду 4.7.1. Приміщення заявника, у яких проводяться вимірювання,
за своїм оснащенням і станом повинні відповідати вимогам методик
виконання вимірювань та (або) вимогам експлуатаційної документації
на засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час
вимірювань, щодо умов проведення вимірювань (кліматичні умови,
освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення,
наявність водопостачання та каналізації, оснащеність заземленням
тощо), вимогам безпеки праці та охорони довкілля. 4.7.2. Робочі місця, на яких проводяться вимірювання, повинні
бути атестовані в порядку, установленому заявником. 4.7.3. Доступ до місця проведення вимірювань осіб, що не є
співробітниками заявника, повинен контролюватись. 4.7.4. Заявник, відповідно до заявленої галузі акредитації,
повинен мати: атестовані методики виконання вимірювань. Якщо вимірювання
проводяться виключно за експлуатаційною документацією на засоби
вимірювальної техніки, то наявність атестованих методик не є
обов'язковою; засоби вимірювальної техніки, необхідні для проведення
вимірювань, які повинні бути повірені або піддані державній
метрологічній атестації; випробувальне обладнання, необхідне для проведення
вимірювань, атестоване в установленому порядку; допоміжне обладнання, необхідне для проведення вимірювань,
атестоване відповідно до порядку, установленого заявником; засоби градуювання та контролю працездатності засобів
вимірювальної техніки, що застосовуються при вимірюваннях, під
час їх експлуатації (газові суміші, стандартні зразки тощо); погоджені переліки і графіки повірки засобів вимірювальної
техніки, які застосовуються під час вимірювань, а також порядок
контролю за своєчасністю оновлення цих переліків та виконанням
графіків повірки; порядок контролю своєчасності проведення повірки чи державної
метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, що
використовуються під час вимірювань, а також атестації
випробувального та допоміжного обладнання; порядок контролю правильності оформлення робочих журналів, до
яких заносяться результати вимірювань, а також протоколів за
результатами вимірювань.
5. Організація, порядок проведення і оформлення результатів

акредитації
5.1. Акредитація передбачає такі етапи: подання заявок на проведення акредитації; розгляд заявок та наданих документів, прийняття рішення за
заявками; укладання договорів між органами з акредитації
(метрологічними центрами чи територіальними органами, які згідно з
цими Правилами виконують ряд робіт з акредитації за пунктами 1-5
таблиці), і заявниками; проведення експертизи поданих заявниками матеріалів і, за
потреби, їх доопрацювання заявниками; розроблення програм перевірки заявників для визначення їхньої
відповідності встановленим критеріям акредитації (далі - перевірка
заявників); затвердження програм перевірки заявників та надання цих
програм заявникам, призначення комісій та ознайомлення заявників
зі складами цих комісій і термінами проведення перевірки
заявників; укладання договорів між організаціями, представники яких
залучаються до складу комісій, і заявниками; проведення перевірки заявників та оформлення матеріалів за її
результатами; прийняття рішення щодо акредитації, оформлення атестатів
акредитації і видавання їх заявникам. У разі проведення періодичної і позачергової акредитації
процедура проведення акредитації може бути змінена органом з
акредитації за результатами розгляду заявок. 5.2. Заявки на проведення первинної і позачергової
акредитації за формою, наведеною в додатку 3, подаються не пізніше
ніж за два місяці до планованого терміну початку перевірки
заявників, а заявки на проведення періодичної акредитації - не
пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну дії атестату
акредитації. Зазначені заявки подаються заявниками, що акредитуються: за пунктами 1-4 таблиці - УкрЦСМ; за пунктом 5 таблиці - ХДНДІМ; за пунктами 6-8 таблиці - органам з акредитації. 5.3. У разі проведення первинної акредитації до заявки
повинні додаватись такі документи: положення про підрозділ (підрозділи), який (які) буде
(будуть) проводити метрологічні роботи (далі - Положення про
підрозділ); паспорт підрозділу (підрозділів), який (які) буде (будуть)
проводити метрологічні роботи (далі - Паспорт підрозділу); настанова з якості проведення метрологічних робіт (далі -
Настанова з якості); проект галузі акредитації заявника або змін до галузі
акредитації (далі - Проект галузі акредитації). Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до
заявки, наведені у додатку 4. У разі проведення періодичної акредитації до заявки повинна
додаватись інформація щодо змін організаційної структури,
технічної оснащеності, кадрового складу тощо, які відбулись у
заявника. У разі проведення позачергової акредитації до заявки повинні
додаватись проекти змін до галузі акредитації і документи, що
подаються на первинну акредитацію. 5.4. Органи з акредитації, УкрЦСМ чи ХДНДІМ, відповідно до
повноважень, зазначених у пункті 5.2, реєструють заявки та
розглядають їх і надані документи в термін не більше 5 робочих
днів від дня отримання. У разі неправильного оформлення заявки та (або)
невідповідності комплектності поданих документів вимогам пункту
5.3 заявка та (або) документи повертаються заявнику для
доопрацювання. 5.5. За результатами розгляду заявок рішення щодо можливості
проведення подальших робіт з акредитації щодо заявників,
зазначених у пунктах 1-5 таблиці, приймають УкрЦСМ чи ХДНДІМ
відповідно до повноважень, зазначених у пункті 5.2. За результатами розгляду заявок рішення щодо можливості
проведення подальших робіт з акредитації щодо заявників,
зазначених у пунктах 6-8 таблиці, приймають органи з акредитації. 5.6. Після прийняття рішення щодо можливості проведення
подальших робіт з акредитації договори на проведення цих робіт
укладаються між: УкрЦСМ і заявниками - щодо заявників, зазначених у пунктах
1-4 таблиці; ХДНДІМ і заявниками - щодо заявників, зазначених у пункті 5
таблиці; органами з акредитації і заявниками - щодо заявників,
зазначених у пунктах 6-8 таблиці. 5.7. Експертизу документів, поданих на акредитацію, і
розроблення програм перевірки заявників здійснюють: УкрЦСМ - щодо заявників, зазначених у пунктах 1-4 таблиці; ХДНДІМ - щодо заявників, зазначених у пункті 5 таблиці; органи з акредитації - щодо заявників, зазначених у пунктах
6-8 таблиці. Термін проведення експертизи та розроблення програми
перевірки заявників не повинен перевищувати 20 робочих днів від
дня укладення договорів відповідно до пункту 5.6. 5.8. Під час проведення експертизи поданих заявниками
документів перевіряється правильність їх оформлення та повнота
наведеної у цих документах інформації. За потреби, зазначені в пункті 5.7 організації запитують у
заявників додаткову інформацію, а також повертають заявникам
надані документи на доопрацювання з переліком виявлених недоліків.
В останньому випадку доопрацьовані документи повинні бути подані
повторно для перевірки усунення виявлених недоліків. За результатами експертизи складається експертний висновок за
формою, наведеною у додатку 5. 5.9. Щодо робіт з акредитації за пунктами 1-5 таблиці УкрЦСМ
чи ХДНДІМ подають Держстандарту України заявку, проект галузі
акредитації, експертний висновок, розроблений ними проект програми
перевірки заявників та пропозиції щодо складу комісій. 5.10. Держстандарт України в термін до 10 робочих днів від
дня отримання матеріалів затверджує програми перевірки заявників
та надсилає ці програми заявникам, затверджує склади комісій і
інформує заявників та організації, представники яких залучені до
комісій, щодо складів цих комісій та термінів проведення перевірки
заявників. У той самий термін органи з акредитації виконують зазначені
роботи щодо заявників, які акредитуються відповідно до пунктів 6-8
таблиці. 5.11. Перевірку заявників для визначення їхньої відповідності
встановленим критеріям акредитації комісії проводять безпосередньо
у заявників. До складу комісій, виходячи із заявленої галузі акредитації
заявників, залучають провідних фахівців: метрологічних центрів, територіальних органів, установ і
організацій у галузі державних приймальних і контрольних
випробувань, повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки,
проведення вимірювань або атестації методик виконання вимірювань; метрологічних служб центральних органів виконавчої влади в
галузі проведення вимірювань; інших організацій (у разі потреби). До складу комісій залучають також аудиторів. Загальні вимоги
до аудиторів і порядок їх атестації наведені в додатку 6. Акредитація вимірювальних лабораторій, які виконують
вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду,
зазначених у пункті 7 таблиці, здійснюється за обов'язкової участі
територіальних органів. 5.12. Під час проведення перевірок заявників повинна бути
визначена їх незалежність, а також відповідність їхньої технічної
компетентності критеріям акредитації, установленим для конкретних
видів метрологічних робіт. 5.13. Відповідність заявників критеріям акредитації
встановлюється комісіями шляхом: аналізу матеріалів, що подані на акредитацію, а також
матеріалів за результатами метрологічних робіт, зазначених у
заявленій галузі акредитації, що раніше проводились заявниками; перевірки наявних у заявників умов для проведення
метрологічних робіт на відповідність інформації щодо цих умов,
наведеній у документах, поданих на акредитацію; співбесід із фахівцями заявників, які проводять відповідні
метрологічні роботи; контролю правильності виконання метрологічних робіт
безпосередньо на місцях їх проведення тощо. 5.14. За результатами перевірки заявника комісія складає акт
за формою, наведеною у додатку 7, у чотирьох примірниках. 5.15. За наявності в акті рекомендацій щодо надання заявникам
права на проведення метрологічних робіт відповідно до заявленої
галузі акредитації та після усунення недоліків, виявлених у
поданих на акредитацію документах, заявники направляють із
супровідним листом два примірники акта, Проект галузі акредитації,
Положення про підрозділ, Паспорт підрозділу: УкрЦСМ - у разі проведення акредитації за пунктами 1-4
таблиці; ХДНДІМ - у разі проведення акредитації за пунктом 5 таблиці; органам з акредитації - у разі проведення акредитації за
пунктами 6-8 таблиці. Крім того, один примірник акта повинен подаватись
територіальним органам за місцезнаходженням заявників, що
акредитуються за пунктами 3-6 таблиці. 5.16. УкрЦСМ та ХДНДІМ у термін до 5 робочих днів від дня
одержання зазначених документів оформлюють проект атестата
акредитації і надсилають цей проект, один примірник акта та Проект
галузі акредитації Держстандарту України. Держстандарт України приймає рішення щодо акредитації
заявників і, у разі позитивного рішення, надсилає підписані ним
атестат акредитації і галузь акредитації заявникам. Крім того,
копії цих документів надсилаються: УкрЦСМ - щодо акредитованих організацій за пунктами 1-4
таблиці; ХДНДІМ - щодо акредитованих організацій за пунктом 5 таблиці; територіальним органам за місцезнаходженням заявників - щодо
акредитованих організацій за пунктами 3-5 таблиці. 5.17. Рішення про акредитацію заявників, які акредитуються за
пунктами 6-8 таблиці, приймають органи з акредитації, вони ж
оформлюють атестат акредитації і галузь акредитації та надсилають
їх заявникам. Крім того, органи з акредитації надсилають копії атестата
акредитації і галузі акредитації: ХДНДІМ - щодо акредитованих організацій за пунктом 6 таблиці; територіальним органам за місцезнаходженням заявників - щодо
акредитованих організацій за пунктами 6, 7 таблиці. Територіальні органи за місцезнаходженням організацій,
акредитованих за пунктами 7, 8 таблиці, надсилають у порядку,
установленому Держстандартом України, відповідну інформацію
ХДЦСМС. 5.18. ХДНДІМ, УкрЦСМ, територіальні органи та метрологічні
служби центральних органів виконавчої влади реєструють
акредитовані організації відповідно до своїх повноважень за
пунктами 3.7, 3.8, 3.10-3.12 після одержання документів,
зазначених у пунктах 5.16, 5.17. ХДЦСМС здійснює облік організацій, акредитованих за пунктами
7, 8 таблиці, на підставі інформації, отриманої відповідно до
пункту 5.17. УкрЦСМ (щодо акредитованих організацій за пунктами 1-4
таблиці), ХДНДІМ (щодо акредитованих організацій за пунктом 5
таблиці) та органи з акредитації (стосовно акредитованих
організацій за пунктами 6-8 таблиці) ведуть справи цих
організацій, у яких зберігаються: акт, копії атестата акредитації,
галузі акредитації, Положення про підрозділ та Паспорт підрозділу.
6. Права, обов'язки і відповідальність акредитованих

організацій
6.1. Акредитовані організації мають право виконувати
метрологічні роботи, зазначені в пункті 3.2 цих Правил відповідно
до галузі акредитації. 6.2. Акредитовані організації зобов'язані: забезпечувати постійну відповідність вимогам, установленим до
виконання метрологічних робіт, на право проведення яких вони
акредитовані; заявляти про акредитацію тільки щодо тих робіт, що зазначені
в галузі акредитації; припиняти виконання робіт у галузі акредитації після
закінчення терміну дії атестата акредитації; негайно інформувати орган з акредитації про будь-які
обставини, що заважають виконанню робіт у галузі акредитації; нести фінансові витрати щодо робіт з акредитації та контролю
за додержанням умов проведення метрологічних робіт; забезпечувати облік і оперативний розгляд скарг заявників
метрологічних робіт; посилаючись на свою акредитацію, зазначати орган з
акредитації та номер атестата акредитації. 6.3. Акредитовані організації несуть відповідальність згідно
з чинним законодавством за: неякісне виконання метрологічних робіт у галузі акредитації; проведення метрологічних робіт, не зазначених у галузі
акредитації.
Начальник управління метрології,
єдиного часу та еталонних частот
Держстандарту України Б.Ш. Салганик
Додаток 1

до пункту 3.16 Правил акредитації

на право проведення метрологічних

робіт
Форма атестата акредитації
Державний герб України ____________________________________________________________

(назва центрального органу виконавчої влади, якому

підпорядкований орган з акредитації) ____________________________________________________________

(назва органу з акредитації)
АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ
N ______ Виданий _________ р.
Чинний до _________ р.
Цей атестат засвідчує, що ___________________________________

(назва заявника і його адреса) _________________________________________________________________
відповідає критеріям акредитації і акредитований на право
проведення _______________________________________________________

(вид або види метрологічних робіт)
Галузь акредитації наведена в додатку до цього атестата.
Керівник органу з акредитації ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище) М.П.
Додаток 2

до пункту 4.3.3 Правил акредитації

на право проведення метрологічних

робіт
Загальні вимоги до повірників метрологічних служб

підприємств і порядок їх атестації
1. Загальні положення 1.1. Працівники підприємств і організацій (далі -
підприємства), які здійснюють повірку засобів вимірювальної
техніки, одночасно за посадою повинні мати статус повірника. 1.2. Статус повірника може надаватися працівникам
підприємств, які: мають вищу освіту (магістр, бакалавр, спеціаліст, молодший
спеціаліст) або середню спеціальну освіту; мають необхідну теоретичну підготовку й кваліфікацію
повірника з відповідного виду вимірювань, одержану (підтверджену)
в Українському учбово-науковому центрі по стандартизації,
метрології та якості продукції Держстандарту України (далі -
УкрУНЦ) або на відповідній кафедрі (факультеті) у навчальному
закладі II-IV рівнів акредитації; протягом 6 місяців брали участь у роботах, пов'язаних із
здійсненням повірки чи калібрування засобів вимірювальної
техніки, або протягом 3 місяців пройшли практичне стажування у
повірочному підрозділі територіального органу за
місцезнаходженням підприємств (для осіб, які мають вищу освіту),
або 6 місяців (для осіб, які мають середню спеціальну освіту за
спеціалізацією, отриманою у відповідному навчальному закладі); атестовані як повірники атестаційними комісіями
територіальних органів Держстандарту України за місцезнаходженням
підприємств. 1.3. Атестація повірників проводиться не рідше одного разу на
5 років з метою визначення достатності кваліфікації і ділових
якостей працівників підприємств, що необхідні для виконання ними
робіт із повірки засобів вимірювальної техніки. Для здійснення повірки за двома або більше видами вимірювань
відповідні працівники повинні бути атестовані як повірники за
кожним із цих видів вимірювань. 1.4. Статус повірника з відповідного виду вимірювань
надається наказом керівника підприємства за умови позитивного
рішення атестаційної комісії. 1.5. Повірники повинні не рідше одного разу на 5 років
підвищувати свою кваліфікацію шляхом навчання в УкрУНЦ. 1.6. За повірниками закріплюються повірочні тавра, які вони
одержують на час виконання повірки засобів вимірювальної техніки. 1.7. Повірники при виконанні повірки засобів вимірювальної
техніки повинні керуватися: Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ); нормативними документами з метрології; документами, що регламентують методики повірки засобів
вимірювальної техніки; посадовими інструкціями. 1.8. Повірники повинні знати: закони України та інші нормативно-правові акти України з
питань метрології і метрологічної діяльності, а також з питань
дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної
відповідальності за порушення у сфері метрологічної діяльності; основоположні державні стандарти в галузі метрології; основи метрології, основні принципи, методи та умови
одержання результатів вимірювань; методики повірки засобів вимірювальної техніки стосовно видів
вимірювань, за якими вони атестовані; конструкцію та принцип дії засобів вимірювальної техніки, які
повіряються, також робочих еталонів, що використовуються під час
проведення повірки; основи законодавства про працю, правила охорони праці,
техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки. 1.9. Повірники повинні вміти: виконувати операції із здійснення повірки засобів
вимірювальної техніки згідно з документами на методики повірки; оцінювати додаткові похибки засобів вимірювальної техніки, що
повіряються, викликані зміною умов повірки; виконувати роботи, необхідні для забезпечення нормального
функціонування робочих еталонів і засобів вимірювальної техніки,
які повіряються; проводити аналіз результатів вимірювань і розрахунки похибок
вимірювань (у тому числі методичних і інструментальних); правильно оформляти результати повірки. 1.10. За порушення умов і правил проведення повірки засобів
вимірювальної техніки керівники відповідних підприємств несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
2. Права й обов'язки повірників 2.1. Під час виконання своїх обов'язків повірники мають
право: використовувати технічні засоби і залучати до проведення
повірки засобів вимірювальної техніки працівників підприємств, на
яких вона здійснюється; уносити пропозиції щодо вдосконалення методик повірки засобів
вимірювальної техніки. 2.2. Якщо за результатами повірки засоби вимірювальної
техніки не відповідають вимогам нормативних документів із
метрології, то повірники мають право: забороняти випуск засобів вимірювальної техніки з виробництва
та ремонту, а також використання цих засобів; уносити пропозиції щодо скорочення міжповірочних інтервалів у
разі, коли засоби вимірювальної техніки не відповідають
установленим метрологічним нормам за діючим міжповірочним
інтервалом; гасити відбитки повірочних тавр та анульовувати свідоцтво про
повірку в разі закінчення терміну їхньої дії або за негативних
результатів повірки; вимагати від користувачів засобів вимірювальної техніки
експлуатаційні документи і допоміжне обладнання, які необхідні для
проведення повірки, а також свідоцтва або інші документи про
попередню повірку, якщо це передбачено методикою повірки. 2.3. Повірники зобов'язані: проводити повірку засобів вимірювальної техніки тільки за
тими видами вимірювань (групами засобів вимірювальної техніки), за
якими вони атестовані, і тільки тих засобів вимірювальної техніки,
які зазначені в галузі акредитації відповідної повірочної
лабораторії, де вони працюють; виконувати всі операції повірки відповідно до вимог
документів на методики повірки засобів вимірювальної техніки; проводити повірку з дотриманням нормативної тривалості
повірочних робіт, оформлювати результати повірки згідно з
методиками повірки; оформлювати в установленому порядку фінансові документи на
оплату робіт за повірку засобів вимірювальної техніки; надавати керівнику підприємства, де вони працюють, інформацію
щодо фактів порушень користувачами правил експлуатації засобів
вимірювальної техніки, метрологічних норм і правил; підвищувати свою кваліфікацію в установленому порядку; дотримуватися вимог документів з метрології, наказів та
розпоряджень, які регламентують порядок обліку, зберігання та
застосування повірочних тавр.
3. Позбавлення статусу повірника, відповідальність та

оскарження дій повірників
3.1. Працівник позбавляється статусу повірника наказом
керівника відповідного підприємства в разі: порушень порядку та умов проведення повірки засобів
вимірювальної техніки, правил застосування повірочних тавр; невиконання або неналежного виконання покладених на нього
інших обов'язків, учинення інших дій, що можуть бути кваліфіковані
як протиправні; переведення на іншу роботу, не пов'язану з проведенням
повірки засобів вимірювальної техніки. 3.2. Повірники несуть особисту відповідальність за дотримання
правил збереження та застосування повірочних тавр. 3.3. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків
або вчинення інших дій, що можуть бути кваліфіковані як
протиправні, повірники притягуються до відповідальності згідно з
чинним законодавством. 3.4. Скарги на дії повірників розглядаються в порядку,
встановленому чинним законодавством.
4. Порядок атестації повірників 4.1. Атестацію повірників проводять атестаційні комісії,
призначені територіальними органами Держстандарту України за
місцезнаходженням підприємств. 4.2. У разі позитивного рішення атестаційної комісії
територіальний орган Держстандарту України за місцезнаходженням
підприємств оформлює і видає атестованому працівнику підприємства
відповідний сертифікат повірника. 4.3. Порядок оформлення, реєстрації, видачі та скасування
сертифікатів повірників, а також форма і термін дії сертифікатів
встановлюються Держстандартом України.
Додаток 3

до пункту 5.2 Правил акредитації

на право проведення метрологічних

робіт
Форма заявки на проведення акредитації
Керівнику _________________________

(назва органу з акредитації) _______________________________

(ініціали, прізвище)
ЗАЯВКА
Просимо організувати проведення _____________________________ _________________________________________________________________

(вид акредитації - первинна, періодична чи позачергова) кредитації __________________________________ на право проведення

(назва заявника, адреса, телефон) __________________________________ відповідно до заявленої галузі
(вид метрологічних робіт) кредитації (доповнення до галузі акредитації), наведеної у
додатку до цієї заявки. Перевірку ______________________ для визначення відповідності

(назва заявника) становленим критеріям акредитації пропонуємо провести в період _____________________________________.
(термін проведення перевірки заявника) ______________________________ ознайомлений з порядком проведення

(назва заявника) кредитації і зобов'язується сплачувати всі витрати, пов'язані з
акредитацією, незалежно від прийнятого рішення за її результатами,
та контролю за додержанням умов проведення метрологічних робіт, а
також забезпечувати виконання вимог, що ставляться до
акредитованих організацій.
Наші банківські реквізити ________________________________.

(банківські реквізити заявника) Додатки: 1. Положення про підрозділ.

2. Паспорт підрозділу.

3. Настанова з якості.

4. Проект галузі акредитації.
___________________________ ________ ____________________
(посада керівника заявника) (підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.
Додаток 4

до пункту 5.3 Правил акредитації

на право проведення метрологічних

робіт
Вимоги щодо структури і змісту документів,

які додаються до заявки
1 Положення про підрозділ 1.1. Положення про підрозділ повинно містити вступну частину,
у якій наводиться назва заявника, сфера поширення цього положення
і його зв'язок з іншими документами в галузі метрологічної
діяльності, а також розділи: 1) "Загальні положення", у якому наводяться відомості щодо: юридичного статусу заявника і його підпорядкованості; документів, керуючись якими заявник здійснює свою діяльність
(посилання на чинне законодавство України, керівні документи,
Статут, організаційно-методичні документи тощо); порядку оплати метрологічних робіт, що виконуються заявником,
та порядку оплати праці фахівців; наявності в заявника системи забезпечення якості виконання
метрологічних робіт; порядку матеріально-технічного, юридичного та фінансового
обслуговування заявника; наявності в заявника приміщень, засобів вимірювальної
техніки, випробувального обладнання, організаційних, нормативних і
методичних документів, що необхідні для виконання метрологічних
робіт відповідно до заявленої галузі акредитації; порядку оформлення матеріалів за результатами метрологічних
робіт. Якщо заявник не є юридичною особою, а входить до складу
підприємства (організації), то Положення про такий підрозділ
повинно містити пункти щодо: юридичної та фінансової відповідальності цього підприємства
(організації) за діяльність заявника, виходячи із галузі його
акредитації; чіткого розмежування відповідальності між керівництвом
підрозділу заявника і адміністрацією підприємства (організації) за
об'єктивність і достовірність результатів метрологічних робіт; невтручання адміністрації підприємства (організації) у
поточну діяльність підрозділу заявника при проведенні
метрологічних робіт; процедури засвідчення печаткою підприємства (організації)
підпису керівника підрозділу заявника на документах за
результатами метрологічних робіт; 2) "Метрологічні роботи, що виконуються підрозділом", у якому
наводиться посилання на відповідний розділ Паспорта підрозділу; 3) "Структура та склад підрозділу", у якому наводяться: організаційна структура підрозділу заявника; опис схеми управління та підпорядкованості; порядок призначення та звільнення керівництва; відомості щодо наявності фахівців, їхньої освіти,
кваліфікації та досвіду роботи в галузі акредитації, відомості
щодо атестації цих фахівців і наявності посадових інструкцій; 4) "Функції підрозділу", у якому наводяться функції, що
виконує підрозділ заявника відповідно до галузі акредитації; 5) "Права підрозділу", у якому наводяться права підрозділу
заявника і його фахівців, виходячи з галузі акредитації,
відповідно до Закону ( 113/98-ВР ), державних стандартів і інших
документів, що встановлюють правила проведення конкретних
метрологічних робіт; 6) "Обов'язки підрозділу", у якому наводяться обов'язки
підрозділу заявника перед органом з акредитації, територіальним
органом за місцезнаходженням заявника і замовниками метрологічних
робіт, виходячи з галузі акредитації, відповідно до Закону
( 113/98-ВР ) і державних стандартів та інших документів, що
встановлюють правила проведення конкретних метрологічних робіт; 7) "Відповідальність підрозділу", у якому регламентується
відповідальність керівника підрозділу заявника і співробітників
цього підрозділу, що обумовлена виконанням заявником своїх функцій
у галузі акредитації; 8) "Взаємодія підрозділу", у якому встановлюється порядок
взаємодії заявника з органом з акредитації, територіальним органом
за місцезнаходженням та іншими підприємствами та організаціями. За потреби Положення про підрозділ може регламентувати інші
аспекти діяльності заявника, виходячи із специфіки конкретних
метрологічних робіт, на проведення яких він акредитується. 1.2. У Положенні про підрозділ інформацію щодо оснащеності
заявника, персоналу, що виконує метрологічні роботи, наявності
документів тощо слід подавати у вигляді посилань на Паспорт
підрозділу. 1.3. Положення про підрозділ затверджується керівником
заявника. Якщо заявник не є юридичною особою, а входить до складу
організації як структурний підрозділ, то Положення про підрозділ
затверджується керівником цієї організації.
2. Паспорт підрозділу 2.1. Паспорт підрозділу повинен містити докладну інформацію
щодо: заявника, а також організації, до складу якої входить заявник
як структурний підрозділ (якщо заявник не є юридичною особою); метрологічних робіт, що виконуються підрозділом; кадрового складу співробітників, що виконують метрологічні
роботи; оснащеності заявника приміщеннями та їх стану; наявності робочих еталонів, робочих засобів вимірювальної
техніки, випробувального і допоміжного обладнання і їх стану; наявності організаційних, нормативних і методичних
документів. Необхідність наведення інформації щодо оснащення заявника
засобами вимірювальної техніки та обладнанням визначається,
виходячи із галузі акредитації конкретного заявника. 2.2. Інформація щодо заявника (адреса, телефон, банківські
реквізити тощо) наводиться у вступній частині, а інша інформація -
у відповідних розділах Паспорта підрозділу та в додатках до нього.
Інформацію, яка наводиться у додатках до Паспорта, рекомендується
подавати за формами 1-13, що наведені нижче. Виходячи із заявленої галузі акредитації, заявники заповнюють
форми: 2, 3, а також (у разі потреби) 4, 5, 6 - щодо робіт з
державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки; 2, 3, 12 - щодо робіт з державних контрольних випробувань
засобів вимірювальної техніки; 1-7, 11 - щодо робіт з повірки, а також калібрування засобів
вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій і для
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності; 1-3, 6-11 - щодо робіт з проведення вимірювань у сфері
поширення державного метрологічного нагляду; 2, 3, 13, а також (у разі потреби) 1, 6-11 - щодо робіт з
атестації методик виконання вимірювань, що застосовуються в сфері
поширення державного метрологічного нагляду. 2.3. Паспорт підрозділу затверджується керівником заявника. Якщо заявник не є юридичною особою, а входить до складу
організації як структурний підрозділ, то Паспорт підрозділу
затверджується керівником цієї організації.
Форма 1

Інформація щодо наявності приміщень та їх стану
------------------------------------------------------------------------------------------------- Вид метроло-|Назва |Кількість |Кліматичні|Освітле-| Рівень |Наявність гічних робіт|підрозділу,|приміщень, |умови, |ність на| |спеціалізо- |який прово-|загальна |наявні в |робочих | |ваного |дить (буде |площа і |приміщен- |місцях, | |обладнання |проводити) |площа |нях | лк | |(вентиляція, |метрологіч-|кожного |(темпера- | | |кондиціонер, |ні роботи |приміщення,|тура, | | |каналізація, | |кв.м |град.С; | | |заземлення | | |вологість,| | |тощо) | | | %) | | | ------------+-----------+-----------+----------+--------+-------------------------+------------- | | | | |шуму,|вмісту |електро- | | | | | |dBA |токсичних|магнітних| | | | | | |речовин у|завад | | | | | | |повітрі |мкВ/м; | | | | | | |робочої |мкВт/кв.м| | | | | | |зони, % | | | | | | | |або мг/мЗ| | ------------+-----------+-----------+----------+--------+-----+---------+---------+------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------
У стовпчиках 6-9 наводиться інформація щодо заявників, які
акредитуються за пунктами 2 (щодо повірки засобів вимірювальної
техніки) та 4, 5, 7, 8 таблиці Правил.

Форма 2

Інформація щодо фахівців, які здійснюють

метрологічні роботи
--------------------------------------------------------------------------------------- Назва |Вид |Посада, |Освіта, |Відомості |Відомості |Досвід з|Наявність | підрозділу|метро- |прізвище,|фах, рік |про |про |прове- |посадової | |логічної|ініціали,|закінчення |атестацію |підвищення |дення |інструкції| |роботи | |навчального|на право |кваліфіка- |метроло-| | | | |закладу, |проведення |ції, номер |гічних | | | | |науковий |метрологі- |посвідчення|робіт, | | | | |ступінь |чних робіт,|і дата |роки | | | | | |дата та |видачі | | | | | | |номер | | | | | | | |наказу | | | | ----------+--------+---------+-----------+-----------+-----------+--------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------------
Форма 3

Інформація щодо наявності організаційних, нормативних і

методичних документів ----------------------------------------------------------------- Назва та |Вид метрологічних робіт, | Назва підрозділу, де | позначення |під час проведення яких |зберігаються документи| документів |застосовуються документи | | ---------------+-------------------------+----------------------| 1 | 2 | 3 | -----------------------------------------------------------------
Форма 4

Інформація щодо наявності та стану вихідних еталонів -------------------------------------------------------------------- Назва та | Вид |Основні |Заводський| Назва | Дата | умовне |вимірю- |метрологічні | номер |організації,|наступної| позначен-| вань |характеристики| |що проводить| повірки | ня | | | |повірку | | ---------+--------+--------------+----------+------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------
Форма 5

Інформація щодо наявності та стану робочих еталонів ----------------------------------------------------------------- Назва та | Вид | Основні |Заводський|Дата | умовне |вимірювань| метрологічні | номер |наступної | позначення | | характеристики| |повірки | | | | |(калібрування)| -----------+----------+---------------+----------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
Форма 6

Інформація щодо наявності та стану випробувального і

допоміжного обладнання ----------------------------------------------------------------- Назва та |Номер робочого| Основні |Номер |Дата | умовне |місця, де | характеристики |атестата |наступної| позначення|застосовується| |і дата |атестації| обладнання|обладнання | |його видачі| | ----------+--------------+----------------+-----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
Форма 7

Інформація щодо наявності та стану робочих місць ----------------------------------------------------------------- Номер | Назва | Вид |Номер |Дата | робочого | робочого | вимірювань (назва |атестата|наступної| місця | місця | величин, що |і дата |атестації| | (узагальнене| вимірюються, та |його | | | призначення)|об'єктів вимірювань)|видачі | | ----------+-------------+--------------------+--------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------

Форма 8

Інформація щодо об'єктів вимірювань, методик виконання
вимірювань (МВВ) та засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) і
стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів

(СЗ), що використовуються під час проведення вимірювань ------------------------------------------------------------------------------ Назва |Назва та | Назва |Номінальне|Назва та |Діапазон |Назва та | об'єкта |позначення |показника |значення |позначен-|вимірювань|умовне | вимірювань|документа, | об'єкта, |показника |ня МВВ |та похибка|позначення| |що | що |та | |вимірювань| | |регламентує|вимірюється|допустиме | | | | |показники | |відхилення| | |----------| |об'єкта | |від нього | | |ЗВТ | СЗ | ----------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------------------
Форма 9
Інформація щодо наявності та стану засобів вимірювальної

техніки (ЗВТ) та методик виконання вимірювань (МВВ) -------------------------------------------------------------------- Назви |Назва МВВ і|Назва і |Заводський|Основні |Дата | величин, що |інформація |умовне |номер ЗВТ |метро- |наступної| вимірюються,|щодо її |позначення| |логічні |повірки | та об'єктів |атестації |ЗВТ | |характери-| ЗВТ | вимірювань | | | |стики ЗВТ | | ------------+-----------+----------+----------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------
Форма 10
Інформація щодо наявності і стану стандартних зразків складу
та властивостей речовин і матеріалів (СЗ), що застосовуються

під час проведення вимірювань ----------------------------------------------------------------- Назви |Назва та |Назва |Номінальне |Термін | величин, що |умовне |атестованої |значення і |придатнос-| вимірюються,|позначення|характеристики|похибка |ті СЗ | та об'єктів |СЗ | |атестованої | | вимірювань | | |характеристики| | ------------+----------+--------------+--------------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------
Форма 11

Інформація щодо наявності засобів градуювання і контролю

працездатності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) ----------------------------------------------------------------- Назва та |Назва засобів |Основні характеристики |Термін | умовне |градуювання і |засобів градуювання і |придатності | позначення|контролю |контролю працездатності|стандартних | ЗВТ |працездатності|ЗВТ або посилання на |зразків | |ЗВТ |нормативні документи | | -----------+--------------+-----------------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------
Форма 12

Інформація щодо серійного виробництва засобів
вимірювальної техніки (ЗВТ) у закріпленому за заявником регіоні ----------------------------------------------------------------- Назва |Назва та умовне | Номер за | Дата державних | виробника | позначення ЗВТ | Державним | приймальних чи | | | реєстром | попередніх | | | | контрольних | | | | випробувань ЗВТ | --------------+-----------------+------------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------
Форма 13

Інформація щодо розроблених чи атестованих заявником

методик виконання вимірювань (МВВ) ------------------------------------------------------------------- Назва та |Назви |Діапазони |Сфери |Інформація | позначення|величин, що |вимірювань|застосування |щодо | МВВ |вимірюються,|і похибки |і використання|атестації МВВ | |та об'єктів |вимірювань|МВВ |(ким атестована,| |вимірювань | | |дата атестації) | ----------+------------+----------+--------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------------------------------------------------------
У стовпчику 4 наводиться сфера застосування МВВ (облік
теплової енергії чи газу, контроль якості харчових продуктів
тощо), а також сфера використання МВВ (на одному підприємстві, на
підприємствах галузі, у мережі міжгалузевих лабораторій тощо).
3. Настанова з якості 3.1. Настанова з якості, як правило, повинна містити
комплексний опис підрозділу заявника та організації, до складу
якої він входить, і порядку виконання метрологічних робіт. Коли
інформація щодо підрозділу заявника наведена в інших документах, у
тому числі в документах, що подані на акредитацію, то в Настанові
з якості повинні бути наведені посилання на ці документи. 3.2. Настанова з якості повинна містити такі розділи: "Призначення та галузь застосування"; "Політика в галузі якості"; "Загальні відомості про підрозділ"; "Персонал підрозділу"; "Засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання"; "Умови проведення метрологічних робіт"; "Процедури та методики проведення метрологічних робіт"; "Контроль за якістю проведення метрологічних робіт та
коригувальні дії"; "Оформлення матеріалів за результатами метрологічних робіт,
зберігання цих матеріалів"; "Внутрішній аудит та оновлення". Наявність розділів у Настанові з якості заявників, що
акредитуються на конкретні метрологічні роботи, повинна
визначатись відповідно до заявленої галузі акредитації цих
заявників. При розробці та проведенні експертизи Настанови з якості слід
керуватись ДСТУ 3816-98 "Керівні вказівки щодо розроблення
настанов з якості". 3.3. Настанова з якості затверджується керівником підрозділу
заявника.
4. Проект галузі акредитації 4.1. Проект галузі акредитації повинен містити докладний опис
заявленої галузі акредитації щодо метрологічних робіт і
розроблятись за наведеними нижче формами 14-17. 4.2. Форми 14-17 підписуються керівником заявника. Якщо заявник не є юридичною особою, а входить до складу
організації як структурний підрозділ, то зазначені форми
підписуються керівником цієї організації.
Форма 14

Аркуш ________ аркушів ________

Додаток до атестата акредитації

від ________ N ___
Галузь акредитації ______________________ на право проведення

(назва заявника) ержавних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки ----------------------------------------------------------------- |Основні метрологічні характеристики | Вид вимірювань, група | засобів вимірювальної техніки | засобів |--------------------------------------| вимірювальної техніки | діапазон |розряд, клас точності,| | вимірювань | границі допустимої | | | похибки | -------------------------+---------------+----------------------| 1 | 2 | 3 | -----------------------------------------------------------------
1. Види вимірювань та групи засобів вимірювальної техніки
наводяться у стовпчику 1 за кодами видів вимірювань у порядку їх
зростання. 2. У разі зазначення розряду (класу точності) у стовпчику 3
слід наводити позначення державного стандарту, що регламентує цей
розряд (клас точності). 3. Границі допустимої похибки засобів вимірювальної техніки
наводяться у стовпчику 3 у вигляді границь абсолютної похибки (D),
границь відносної похибки (d), середнього квадратичного відхилення
випадкової складової похибки (s), невиключеної складової
систематичної похибки (q).
Форма 15

Аркуш ________ аркушів ________

Додаток до атестата акредитації

від ________ N ___
Галузь акредитації ______________ на право проведення повірки

(назва заявника) асобів вимірювальної техніки (калібрування засобів вимірювальної
техніки для інших підприємств, організацій і для громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності) під час ____________________ _________________________________________________________________

(випуску з виробництва, після ремонту, експлуатації) ----------------------------------------------------------------- |Узагальнені метрологічні характеристики | Група засобів | групи засобів вимірювальної техніки | вимірювальної техніки |----------------------------------------| | діапазон | розряд, клас точності,| | вимірювань | границі допустимої | | | похибки | -----------------------+----------------+-----------------------| 1 | 2 | 3 | -----------------------------------------------------------------
1. Групи засобів вимірювальної техніки наводяться у стовпчику
1 за кодами видів вимірювань у порядку їх зростання. 2. У разі зазначення розряду (класу точності) у стовпчику 3
слід наводити позначення державного стандарту, що регламентує цей
розряд (клас точності). 3. Границі допустимої похибки засобів вимірювальної техніки
наводяться у стовпчику 3 у вигляді границь абсолютної похибки (D),
границь відносної похибки (d), середнього квадратичного відхилення
випадкової складової похибки (s), невиключеної складової
систематичної похибки (q).

Форма 16

Аркуш ________ аркушів ________

Додаток до атестата акредитації

від ________ N ___
Галузь акредитації ____________ на право проведення атестації

(назва заявника) етодик виконання вимірювань (МВВ), що використовуються у сфері
поширення державного метрологічного нагляду ----------------------------------------------------------------- Узагальнений | Назва фізичних | Сфери застосування та | опис об'єктів | величин, що | використання МВВ | вимірювань |вимірюються згідно з| | | МВВ, опис методів | | | вимірювань | | ---------------+--------------------+---------------------------| 1 | 2 | 3 | -----------------------------------------------------------------
1. У стовпчику 1 наводиться узагальнений опис об'єктів
вимірювань. 2. У стовпчику 2 наводяться назви величин, що вимірюються, за
кодами видів вимірювань у порядку їх зростання і, у разі потреби,
їх розгорнуті визначення, методи вимірювань, закладені у МВВ
(хроматографічний, полярографічний тощо). 3. У стовпчику 3 наводиться сфера застосування МВВ (облік
теплової енергії чи газу, контроль якості харчових продуктів
тощо), а також сфера використання МВВ (на одному підприємстві, на
підприємствах галузі, у мережі міжгалузевих лабораторій тощо).
Форма 17

Аркуш ________ аркушів ________

Додаток до атестата акредитації

від ________ N ___
Галузь акредитації ______________________ на право проведення

(назва заявника) имірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду ----------------------------------------------------------------- Назви величин, що | Назви та опис | Діапазон | Похибка | вимірюються |об'єктів вимірювань |вимірювань | вимірювань | ------------------+--------------------+-----------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------
1. У стовпчику 1 наводяться назви величин, що вимірюються, за
кодами видів вимірювань у порядку їх зростання. 2. Похибка вимірювань у стовпчику 4 наводиться у вигляді
границь абсолютної похибки (D), границь відносної похибки (d),
середнього квадратичного відхилення випадкової складової похибки
(s), невиключеної складової систематичної похибки (q).
Додаток 5

до пункту 5.8 Правил акредитації

на право проведення метрологічних

робіт
Форма експертного висновку
ЗАТВЕРДЖУЮ * ____________________________

(посада) ____________________________

(назва організації) ________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

"___"_____________ ____ р.

М.П.
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами експертизи документації, поданої __________________, який акредитується на право проведення (назва заявника) _______________________________________

(вид метрологічних робіт)

1. ___________________________ провела експертизу документів,

(назва організації, що проводила експертизу) о подані ___________________________, який акредитується на право

(назва і місцезнаходження заявника) роведення ___________________________________.

(вид метрологічних робіт) 2. На експертизу були подані такі документи: _________________________________________________________________
(повні назви документів, поданих відповідно до пункту 5.3 Правил)
3. За результатами проведеної експертизи встановлено: _________________________________________________________________
(узагальнені результати експертизи щодо кожного поданого _________________________________________________________________

документа та зауваження до їх змісту і оформлення,

рекомендації щодо усунення виявлених недоліків тощо)
4. На підставі результатів проведеної експертизи ____________ _____________________________________________ вважає за доцільне:
(назва організації, що проводила експертизу) _________________________________________________________________

(висновки щодо можливості проведення подальших робіт з _______________________________________________________________
акредитації після усунення виявлених недоліків чи припинення
цих робіт, відповідні рекомендації Держстандарту України тощо)
_________________ ________ ____________________
(посада експерта) (підпис) (ініціали, прізвище) _______________
* Експертний висновок затверджує керівник УкрЦСМ, ХДНДІМ або
органу з акредитації відповідно до повноважень за пунктом 5.7
Правил.
Додаток 6

до пункту 5.11 Правил акредитації

на право проведення метрологічних

робіт
Загальні вимоги до аудиторів і порядок їх атестації
1. Загальні положення
1.1. Аудитором визнається атестована Держстандартом України
особа, яка має відповідну освіту, кваліфікацію, теоретичну і
практичну підготовку, що необхідні для здійснення діяльності з
акредитації на право проведення метрологічних робіт, а саме: державних приймальних випробувань засобів вимірювальної
техніки; державних контрольних випробувань засобів вимірювальної
техніки; повірки засобів вимірювальної техніки; калібрування засобів вимірювальної техніки для інших
підприємств і організацій та для громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності; атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у
сфері поширення державного метрологічного нагляду; проведення вимірювань у сфері поширення державного
метрологічного нагляду. 1.2. Кандидат в аудитори атестується на здійснення діяльності
з акредитації щодо однієї або декількох зазначених вище
метрологічних робіт.
2. Вимоги до кандидатів в аудитори
2.1. Кандидат в аудитори повинен мати вищу освіту, пройти
теоретичну підготовку і стажування, що необхідні для забезпечення
його компетентності під час здійснення акредитації на право
проведення конкретних метрологічних робіт, та знати у достатньому
обсязі: законодавство України у галузі метрології та метрологічної
діяльності; правила проведення робіт з акредитації та перевірок
додержання умов проведення метрологічних робіт акредитованими
організаціями; міждержавні і державні стандарти, метрологічні норми і
правила, відповідно до яких здійснюються метрологічні роботи; економічні і правові засади проведення робіт з акредитації. 2.2. Кандидат в аудитори повинен мати щонайменше
чотирьохрічний стаж проведення однієї або декількох метрологічних
робіт, зазначених у пункті 1.1 цього додатка. 2.3. Особисті якості кандидата в аудитори повинні
забезпечувати його об'єктивність та неупередженість під час
здійснення акредитації.
3. Функції аудиторів з акредитації
3.1. Під час здійснення робіт з акредитації аудитори
виконують такі функції: проводять експертизу документів, поданих на акредитацію; розроблюють програми перевірки заявників; керують роботою комісій або беруть участь у їх роботі; складають акти за результатами перевірки заявників.
4. Права й обов'язки аудиторів
4.1. Аудитор має право: ознайомлюватися з документацією заявника, що необхідна для
здійснення робіт з акредитації; запитувати додаткову інформацію, необхідну для виконання
покладених на нього функцій; звертатися до органу з акредитації у випадках будь-якого
тиску з боку заявника. 4.2. Аудитор зобов'язаний: додержуватись правил виконання робіт з акредитації; підтримувати рівень своєї компетентності; забезпечувати об'єктивність при проведенні акредитації і
достовірність оцінки її результатів; дотримуватись норм етики; забезпечувати конфіденційність одержаної інформації.
5. Порядок підготовки кандидатів в аудитори
5.1. Підготовка кандидатів в аудитори включає теоретичну
підготовку і стажування. 5.2. Теоретичну підготовку кандидатів в аудитори проводить
Український учбово-науковий центр стандартизації, метрології та
якості продукції та інші навчальні заклади II-IV рівнів
акредитації в обсязі навчальних програм, погоджених Держстандартом
України. Теоретична підготовка здійснюється з відривом (або без
відриву) кандидата в аудитори від виробництва, після її закінчення
кандидат здає іспит у навчальному закладі, де він проходив
підготовку, і в разі позитивної оцінки одержує відповідне
посвідчення. З дозволу органу з акредитації кандидат в аудитори може
здавати іспит після самостійної підготовки в навчальному закладі,
який проводить відповідну теоретичну підготовку. 5.3. Після одержання зазначеного вище посвідчення кандидат в
аудитори повинен пройти стажування, яке організовує Держстандарт
України або метрологічні служби центральних органів виконавчої
влади (щодо кандидатів в аудитори, які атестуються на здійснення
діяльності з акредитації на право проведення вимірювань у сфері
поширення державного метрологічного нагляду). Під час стажування кандидат в аудитори повинен узяти участь у
роботах з акредитації принаймні двох заявників. Керує стажуванням
керівник стажування, призначений органом з акредитації. Після закінчення стажування його керівник складає
відгук-оцінку, у якому наводить перелік робіт, що виконував
кандидат в аудитори, і дає оцінку професійної підготовки
кандидата, його організаційних здібностей та особистих якостей.
Відгук-оцінка повинен містити висновок щодо можливості атестації
кандидата як аудитора з акредитації на проведення конкретних
метрологічних робіт або обгрунтований негативний висновок.
6. Порядок атестації аудиторів
6.1. Атестацію аудиторів проводять атестаційні комісії,
призначені Держстандартом України. У разі позитивного рішення атестаційної комісії Держстандарт
України оформлює і видає кандидатам сертифікати аудитора. 6.2. Порядок оформлення, реєстрації, видачі та скасування
сертифікатів аудиторів, а також форма і термін дії сертифікатів
встановлюються Держстандартом України.
Додаток 7

до пункту 5.14 Правил акредитації

на право проведення метрологічних

робіт
Форма акта за результатами перевірки заявника
Акт

за результатами перевірки відповідності ___________________________

(назва заявника)
КРИТЕРІЯМ АКРЕДИТАЦІЇ, УСТАНОВЛЕНИМ ЩОДО РОБІТ З ____________________________________________________________

(вид або види метрологічних робіт)
1. Комісія з перевірки __________________ для визначення його

(назва заявника) ідповідності критеріям акредитації, установленим щодо робіт з ______________________________________________ (далі - комісія)
(вид або види метрологічних робіт) складі _______________________________________________________,

(склад комісії з наведенням посад, прізвищ та ініціалів)
призначена ______________________________________________________,

(назва органу з акредитації) аказ (лист) від _________ N _________, у період із ________ р. до _______ р., провела перевірку відповідності __________________

(назва заявника)
критеріям акредитації, установленим щодо робіт з _________________ ____________________________________.
(вид або види метрологічних робіт)
2. Перевірка ____________ проводилась відповідно до програми,

(назва заявника) атвердженої ____________________________, яка додається до

(назва органу з акредитації) ього акта.
3. За результатами перевірки комісія встановила: _________________________________________________________________

(результати перевірки відповідності заявника критеріям _________________________________________________________________
акредитації, установленим щодо метрологічних робіт відповідно до _________________________________________________________________
заявленої галузі акредитації, перелік недоліків, які виявлені під _________________________________________________________________

час проведення перевірки)
4. За результатами перевірки комісія вважає за доцільне
рекомендувати ______________________________________:

(назва органу з акредитації) _________________________________________________________________

(рекомендації щодо надання чи ненадання заявнику права на _________________________________________________________________
проведення метрологічних робіт відповідно до заявленої галузі _________________________________________________________________

акредитації, пропозиції, спрямовані на підвищення якості _________________________________________________________________

метрологічних робіт тощо)
5. Недоліки, що виявлені комісією, ________________ усунути і

(назва заявника) о ____ р. подати ______________________________ звіт про усунення

(назва організації *) едоліків.
Додаток. Програма перевірки заявника.
___________________________________
(посади, прізвища, ініціали та __________________________________
підписи голови та членів комісії)
____________________
* Звіт про усунення недоліків подається територіальним органам за
місцезнаходженням заявника, а також у разі проведення
акредитації за пунктами:
1-4 таблиці - УкрЦСМ;
5 таблиці - ХДНДІМ;
6-8 таблиці - органам з акредитації.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: