open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 268 від 07.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

21 грудня 2000 р.

за N 933/5154

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства економіки

N 139 ( z0525-06 ) від 17.04.2006 }

Про порядок погодження Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України застосування замовниками окремих

процедур державних закупівель
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки

N 96 ( z0439-01 ) від 05.05.2001

Наказами Мінекономіки, європ. інтеграції

N 286 ( z1029-01 ) від 26.11.2001

N 71 ( z0307-02 ) від 11.03.2002

N 182 ( z0539-02 ) від 18.06.2002

N 353 ( z0983-02 ) від 29.11.2002 - з 30.12.2002

N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003

N 388 ( z0044-04 ) від 26.12.2003

N 383 ( z1401-04 ) від 22.10.2004

N 446 ( z0021-05 ) від 23.12.2004 )

( У наказі слова "Міністерство економіки України" в

усіх відмінках замінено словами "Міністерство

економіки та з питань європейської інтеграції

України" у відповідному відмінку згідно з Наказом

Мінекономіки, європ. інтеграції N 286

( z1029-01 ) від 26.11.2001 )

На виконання Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1469 ( 1469-2000-п )
"Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних
закупівель" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Порядок погодження Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України застосування замовниками окремих
процедур державних закупівель, що додається; ( Абзац другий пункту
1 в редакції Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 141
( z0491-03 ) від 02.06.2003 ) Порядок розгляду документів, поданих замовником до
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
для здійснення процедур погодження, що додається.
2. Установити, що: ( Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Наказу
Мінекономіки, європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від
02.06.2003 ) у разі фінансування закупівлі, очікувана вартість якої не
перевищує суми, еквівалентної 200 тисячам євро (4 мільйонам євро -
для робіт), за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим
чи місцевих бюджетів, погодження застосування замовниками окремих
процедур державних закупівель здійснюється відповідно
Міністерством економіки Автономної Республіки Крим та економічними
підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій у порядку, установленому цим наказом.
( Абзац третій пункту 2 в редакції Наказу Мінекономіки, європ.
інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003 )
3. Управлінню державних закупівель (Обушко Н.М.) та головному
юридичному управлінню (Медвецький А.Т.) забезпечити в
установленому порядку реєстрацію цього наказу в Мін'юсті.
4. Зобов'язати здійснювати погодження процедури закупівлі
товарів, робіт і послуг за кошти державного бюджету та видавати
листи погодження управління державних закупівель (Обушко Н.М.)
спільно з головним юридичним управлінням (Медвецький А.Т.) із
залученням, за необхідності, інших структурних підрозділів
Мінекономіки України відповідно до Порядку розгляду документів,
поданих замовником до Мінекономіки України для здійснення процедур
погодження, затвердженого цим наказом. ( Пункт 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 96 ( z0439-01 ) від
05.05.2001 )
5. Управлінню державних закупівель (Обушко Н.М.) забезпечити
опублікування цього наказу в бюлетені "Вісник державних
закупівель".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
департаменту економіки оборони, правоохоронної діяльності,
техногенної безпеки та державних закупівель.
7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації
у Мін'юсті.
Міністр економіки В.Роговий

Затверджено

Наказ Міністерства економіки та

з питань європейської інтеграції

України 07.12.2000 N 268
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 грудня 2000 р.

за N 933/5154
Порядок

погодження Міністерством економіки та з питань

європейської інтеграції України застосування

замовниками окремих процедур державних

закупівель
( Назва Порядку в редакції Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції
N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003 )
( У тексті Порядку слово "виконавець" в усіх відмінках

замінено словом "учасник" у відповідному відмінку

згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції

N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003 )
1. Погодження застосування процедури торгів з обмеженою
участю при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана
вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис.
євро, та процедури закупівлі в одного учасника здійснюється на
підставі подання до Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України (далі - Мінекономіки) замовником
таких документів, відповідальність за достовірність яких несе
замовник: ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінекономіки, європ. інтеграції N 388 ( z0044-04 ) від
26.12.2003 ) 1.1. У разі застосування процедури торгів з обмеженою участю,
якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму,
еквівалентну 100 тис. євро: листа-звернення у довільній формі на адресу Мінекономіки з
обгрунтуванням необхідності застосування процедури торгів з
обмеженою участю відповідно до умов застосування цієї процедури,
зазначених у Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ) (частина 3, стаття 18), з
обов'язковим зазначенням предмета закупівлі, очікуваної вартості
закупівлі, джерел фінансування закупівлі, орієнтовного терміну
виконання поставок товарів (робіт, послуг); тендерної документації, необхідної для проведення процедури
закупівлі, включаючи проект договору про закупівлю; ( Абзац третій
підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінекономіки, європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від
02.06.2003 ) ( Абзац четвертий підпункту 1.1 пункту 1 виключено на
підставі Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 )
від 02.06.2003 ) копії протоколу (протоколів) тендерного комітету
щодо прийняття рішення про застосування процедури торгів
з обмеженою участю, завіреної печаткою замовника. ( Підпункт 1.1
пункту 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 383 ( z1401-04 ) від 22.10.2004 ) У разі потреби Мінекономіки має право вимагати надання
замовником експертних, нормативних, технічних та інших документів
відповідних компетентних органів (організацій), що підтверджують
наявність умов застосування процедури торгів з обмеженою участю,
визначених частиною третьою статті 18 Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ). ( Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 383 ( z1401-04 ) від
22.10.2004 )
( Підпункт 1.2 пункту 1 виключено на підставі Наказу
Мінекономіки, європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від
02.06.2003 )
1.3. У випадку застосування процедури закупівлі в одного
учасника: листа-звернення у довільній формі на адресу Мінекономіки з
обгрунтуванням необхідності застосування процедури закупівлі в
одного учасника відповідно до умов застосування цієї процедури,
зазначених у Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ) (частина 2, стаття 33), з
обов'язковим зазначенням предмета закупівлі, очікуваної вартості
закупівлі, джерел фінансування закупівлі, орієнтовного терміну
виконання поставок товарів (робіт, послуг); копії протоколу (протоколів) тендерного комітету щодо
прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного
учасника, завіреної власною печаткою замовника; ( Підпункт 1.3
пункту 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003 ) проекту договору про закупівлю; ( Абзац підпункту 1.3 пункту
1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003 ) ( Абзац четвертий підпункту 1.3 виключено на підставі Наказу
Мінекономіки N 96 ( z0439-01 ) від 05.05.2001 ) ( Абзац п'ятий підпункту 1.3 виключено на підставі Наказу
Мінекономіки N 96 ( z0439-01 ) від 05.05.2001 ) первинного договору про закупівлю та звіту про проведення
попередніх процедур закупівлі - у зв'язку з потребою здійснення
додаткових поставок чи проведення додаткових робіт первинним
учасником; техніко-економічного обґрунтування застосування процедури
закупівлі у одного учасника за формою, що додається (додаток 1),
обов'язково підтвердженого експертними, нормативними, технічними
та іншими документами відповідних компетентних органів
(організацій); ( Абзац підпункту 1.3 пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 96 ( z0439-01 ) від
05.05.2001, в редакції Наказів Мінекономіки, європ. інтеграції
N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003, N 383 ( z1401-04 ) від
22.10.2004 )
( Абзац підпункту 1.3 пункту 1 виключено на підставі Наказу
Мінекономіки, європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від
02.06.2003 )
нотаріально завірених копій зареєстрованих відповідно до
законодавства договорів, що підтверджують наявність авторських
прав, у разі закупівлі, пов'язаної із захистом авторських прав;
( Абзац підпункту 1.3 пункту 1 в редакції Наказу Мінекономіки,
європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003 ) обґрунтування за формою, що додається (додаток 2), у разі
виникнення нагальної потреби в здійсненні закупівлі у зв'язку з
особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник
не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій; ( Абзац підпункту 1.3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 96
( z0439-01 ) від 05.05.2001, в редакції Наказу Мінекономіки,
європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003 ) висновок організації - розробника проекту про те,
що будівельні роботи не були включені в головний проект,
та про виникнення непередбачуваних обставин у зв'язку
з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт (якщо такі
роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором),
вартість договору на які не перевищує 50 відсотків вартості
головного договору. ( Підпункт 1.3 пункту 1 доповнено абзацом
згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 383
( z1401-04 ) від 22.10.2004 ) У разі потреби Мінекономіки має право вимагати надання
замовником нотаріально завірених копій установчих документів та
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності - учасника, запрошеного для участі в процедурі
закупівлі, нотаріально завірених копій відповідних ліцензій.
( Підпункт 1.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінекономіки
N 96 ( z0439-01 ) від 05.05.2001 )
2. У разі закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок
державних коштів, перелік яких зазначений у додатку 3 до цього
Порядку та за умови наявності підстав, визначених частиною третьою
статті 18 або частиною другою статті 33 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),
процедура закупівлі, що потребує погодження, вважається погодженою
Мінекономіки чи іншим органом, уповноваженим здійснювати процедуру
погодження відповідно до пункту 2 цього наказу, якщо розпорядник
державних коштів додатково не звернеться до Мінекономіки.
( Порядок доповнено пунктом 2 згідно з Наказом Мінекономіки N 96
( z0439-01 ) від 05.05.2001, із змінами, внесеними згідно з
Наказами Мінекономіки, європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від
02.06.2003, N 383 ( z1401-04 ) від 22.10.2004, N 446 ( z0021-05 )
від 23.12.2004 )
3. Документи, що подаються до Мінекономіки для отримання
дозволу на застосування відповідної процедури закупівлі,
надсилаються до Мінекономіки поштою. Днем подання документів
уважається дата реєстрації вхідних документів у Мінекономіки. Відомості про прийняті на розгляд документи заносяться в
окремий журнал приймання та видавання матеріалів щодо погодження
процедур закупівель та в комп'ютерну інформаційну базу обліку,
після чого документи направляються на розгляд (експертизу) до
відповідних управлінь Мінекономіки.
4. Протягом 30 календарних днів з дати подання замовником
документів Мінекономіки приймає відповідне рішення щодо погодження
процедури закупівлі та видає лист погодження процедури закупівлі
встановленого зразка (додаток 4). ( Пункт 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінекономіки N 96 ( z0439-01 ) від 05.05.2001,
Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від
02.06.2003 ) 5. Розгляд звернень замовників щодо необхідності застосування
процедури закупівлі в одного учасника через виникнення нагальної
потреби в здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними
чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, та
прийняття відповідного рішення здійснюються Мінекономіки чи іншим
органом, уповноваженим здійснювати процедуру погодження відповідно
до пункту 2 цього наказу, протягом 5 робочих днів.
( Пункт 6 виключено на підставі Наказу Мінекономіки, європ.
інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003 )
7. Результати розгляду поданих документів відповідними
управліннями Мінекономіки заносяться до картки опрацювання та
погодження. На підставі картки опрацювання та погодження, яка
підписується начальниками управлінь, оформляється лист погодження
процедури закупівлі та здійснюється його затвердження. 8. Під час здійснення погодження відповідної процедури
закупівлі замовник має право доопрацювати документи, провести
додаткову експертизу документів. У цьому випадку розгляд
документів призупиняється і відновлюється у разі внесення
замовником доопрацьованих документів, після чого розпочинається
новий термін їх розгляду. 9. Якщо під час розгляду управліннями Мінекономіки поданих
замовником документів виявляються підстави для відмови в
погодженні тієї чи іншої процедури закупівлі, то до управління
державних закупівель подається їх письмовий виклад за підписом
начальника відповідного управління Мінекономіки. 10. Підставою для відмови в погодженні відповідної процедури
закупівлі можуть бути: подання замовником не всіх документів, передбачених пунктом 1
цього Порядку; виявлення в поданих документах неправдивої інформації; невідповідність поданих документів вимогам чинного
законодавства у сфері державних закупівель, зокрема стосовно умов
застосування процедур державних закупівель. ( Абзац четвертий
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки,
європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003 ) 11. У процесі здійснення погодження процедури закупівлі
фахівці відповідних управлінь Мінекономіки повинні суворо
дотримуватись вимог законодавства у сфері державних закупівель та
цього Порядку, не допускаючи при цьому розголошення інформації, що
становить державну, службову або комерційну таємницю. ( Пункт 11
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 383 ( z1401-04 ) від 22.10.2004 ) 12. Лист погодження процедури закупівлі підписується та
затверджується: керівником департаменту (у разі його відсутності - його
заступником), яким безпосередньо підпорядковане управління
державних закупівель. ( Абзац другий пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 286
( z1029-01 ) від 26.11.2001 ) У разі наявності зауважень до проекту договору та/або
тендерної документації, ці зауваження зазначаються в супровідному
листі до листа погодження. ( Пункт 12 доповнено абзацом третім
згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 286
( z1029-01 ) від 26.11.2001, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 383 ( z1401-04 ) від
22.10.2004 ) 13. Лист погодження процедури закупівлі оформляється у двох
примірниках, один з яких видається замовнику, а другий разом з
пакетом поданих документів для здійснення процедури погодження
зберігається в Мінекономіки протягом трьох років. 14. Лист погодження процедури закупівлі видається
представникам замовника за умови пред'явлення ними посвідчень
особи та доручень замовника на отримання від Мінекономіки
зазначених документів або надсилається поштою. ( Пункт 14 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 96 ( z0439-01 )
від 05.05.2001 ) 15. Відмова у видачі листа погодження процедури закупівлі має
бути оформлена письмово, містити підстави відмови і може бути
оскаржена в установленому законодавством порядку. 16. Мінекономіки своїм рішенням може анулювати лист
погодження застосування процедури закупівлі у разі: відповідного звернення замовника, підставою якого є зміна
предмета закупівлі; відповідного звернення правоохоронних органів, головних
розпорядників бюджетних коштів, підставою якого є виявлення
обставин, що свідчать про невідповідність звернення замовника щодо
погодження застосування процедури закупівлі чинному
законодавству. Порядок доповнено пунктом 16 згідно з Наказом Мінекономіки,
європ. інтеграції N 353 ( z0983-02 ) від 29.11.2002 - з
30.12.2002 )
Начальник управління
державних закупівель Н.Обушко
Затверджено

Наказ Міністерства економіки та

з питань європейської інтеграції

України 07.12.2000 N 268
Порядок

розгляду документів, поданих замовником до

Міністерства економіки та з питань європейської

інтеграції України для здійснення процедури погодження
( У тексті Порядку слова "протягом трьох робочих днів"

вилучено згідно з Наказом Мінекономіки N 96

( z0439-01 ) від 05.05.2001 )
Управління Мінекономіки, зазначені нижче, у межах своєї
компетенції протягом п'яти робочих днів (1) здійснюють розгляд
документів, поданих замовниками для погодження відповідної
процедури закупівлі з таких питань: ( Абзац перший із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 96 ( z0439-01 ) від
05.05.2001 ) _____________
У разі обгрунтованої потреби терміни розгляду управліннями
Мінекономіки документації, що подається для здійснення погодження
процедур закупівлі, може бути змінено в межах загального терміну
розгляду, відповідно до Порядку погодження.
Юридичний департамент розглядає проект договору про закупівлю
або загальні умови договору; установчі документи та свідоцтво про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (завірені
копії) учасника, запрошеного для участі в процедурі закупівлі в
одного учасника; завірені копії відповідних ліцензій (у разі
погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника).
( Абзац із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки,
європ. інтеграції N 286 ( z1029-01 ) від 26.11.2001 )
Управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю у
межах своєї компетенції розглядає пакет документів, поданий
замовником для погодження відповідної процедури закупівлі, на
предмет відповідності умов платежів проекту контракту вимогам
чинного законодавства та наявності (відсутності) обмежень у
суб'єкта господарської діяльності і його контрагента на здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, передбачених статтею 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), та інших
порушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Управління зовнішньоекономічної політики разом з Державним
інформаційно-аналітичним центром моніторингу зовнішніх товарних
ринків в межах своєї компетенції розглядають документи на предмет
відповідності цінових умов здійснення закупівель існуючій
кон'юнктурі на зовнішніх ринках. Управління розвитку конкуренції та цінової політики,
управління інформаційних технологій, управління промислової
політики в межах своєї компетенції розглядають: відповідність з ціновими реаліями орієнтовно розрахованої
вартості товарів (робіт, послуг), що будуть закуповуватись; порядок розрахунку ціни тендерної пропозиції. Якщо в поданих до Мінекономіки документах виявляється
інформація щодо цін, достовірність якої не може бути перевірена
відповідальними фахівцями Міністерства, то замовник повинен
додатково надати експертні висновки спеціалізованих експертних
організацій. Управління економічної політики розглядає техніко-економічне
обгрунтування закупівель наукових досліджень, експериментів або
розроблень. Управління державних закупівель організовує та координує
роботу зазначених вище управлінь Мінекономіки щодо опрацювання
документів, поданих для здійснення процедури погодження, оформляє
лист погодження процедури закупівлі або готує мотивовану відмову у
його видачі. До проведення експертизи документів, у разі потреби, можуть
залучатися інші структурні підрозділи Мінекономіки, не зазначені в
цьому переліку. При цьому загальний термін розгляду документів у
зазначених підрозділах не повинен перевищувати п'яти робочих днів.
Начальник управління
державних закупівель Н.Обушко
Додаток 1

до Порядку погодження

Міністерством економіки

та з питань європейської

інтеграції України

застосування замовниками

окремих процедур державних

закупівель

Форма техніко-економічного обґрунтування

застосування процедури закупівлі

в одного учасника

1. Загальна інформація 1.1. Головний розпорядник коштів (повна назва
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). 1.2. Джерело фінансування закупівлі. 1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом
або очікувана вартість закупівлі. 1.4. Дата затвердження бюджетного призначення або рішення
про виділення коштів.
2. Замовник 2.1. Повна назва. 2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 2.3. Місцезнаходження. 2.4. Відповідальний за проведення закупівлі, телефон, факс. 2.5. Дата прийняття тендерним комітетом замовника рішення
про застосування процедури закупівлі в одного учасника.
3. Інформація про предмет закупівлі 3.1. Предмет закупівлі. 3.2. Кількість (у разі закупівлі товару). 3.3. Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання
послуг).
4. Інформація про учасника процедури закупівлі 4.1. Повна назва. 4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 4.3. Місцезнаходження, телефон, факс.
5. Умова застосування процедури закупівлі в одного учасника.
6. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного
учасника.
7. Посада, прізвище та ім'я особи, що підписує заповнену
форму. _____________

(підпис) М.П.
Пояснення

щодо заповнення форми техніко-економічного

обґрунтування застосування процедури

закупівлі в одного учасника
Місцезнаходження зазначається таким чином: назва
адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна
Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), населений пункт,
поштовий індекс, вулиця, номер будинку.
Щодо пункту 1 Головний розпорядник коштів зазначається відповідно
до бюджетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі
визначається відповідно до абзацу п'ятого статті 1 Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ). Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість
закупівлі зазначається у гривнях (цифрами та словами).
Щодо пункту 2 Замовник зазначається відповідно до абзаців другого
і третього статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). При цьому замовником
вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру
закупівлі та який є стороною договору про закупівлю.
Щодо пункту 3 Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно
до законодавства.
Щодо пункту 5 Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника,
визначені частиною другою статті 33 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
Щодо пункту 6 Обґрунтування формується замовником самостійно, виходячи
з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника,
визначених частиною другою статті 33 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), і повинно
обов'язково підтверджуватися експертними, нормативними, технічними
та іншими документами відповідних компетентних органів
(організацій). Порядок доповнено додатком 1 згідно з Наказом Мінекономіки,
європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003, в редакції
Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 383 ( z1401-04 ) від
22.10.2004 )

Додаток 2

до Порядку погодження

Міністерством економіки та з

питань європейської

інтеграції України

застосування замовниками

окремих процедур державних

закупівель
ФОРМА

обґрунтування застосування процедури закупівлі

у одного учасника внаслідок виникнення нагальної

потреби в здійсненні у зв'язку з особливими

економічними чи соціальними обставинами, яких

замовник не міг передбачити, у тому числі

закупівлі, пов'язаної з ліквідацією

наслідків надзвичайних ситуацій

1. Загальна інформація 1.1. Головний розпорядник коштів (повна назва та
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 1.2. Джерело фінансування закупівлі 1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або
очікувана вартість закупівлі
2. Замовник торгів 2.1. Повна назва 2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2.3. Місцезнаходження 2.4. Відповідальний за проведення закупівлі, телефон, факс
3. Інформація про предмет закупівлі 3.1. Предмет закупівлі 3.2. Кількість (у разі закупівлі товару) 3.3. Місце і строк (поставки, виконання робіт або надання
послуг)
4. Інформація про учасника процедури закупівлі 4.1. Повна назва 4.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 4.3. Місцезнаходження, телефон, факс
5. Обґрунтування застосування процедури закупівлі у одного
учасника 5.1. Економічні обставини 5.2. Соціальні обставини 5.3. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
6. Посада, прізвище та ім'я особи, що підписує заповнену
форму ____________________

(підпис)
М.П.
Пояснення

щодо заповнення форми обґрунтування застосування

процедури закупівлі у одного учасника внаслідок

виникнення нагальної потреби в здійсненні у

зв'язку з особливими економічними чи соціальними

обставинами, яких замовник не міг передбачити, у

тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією

наслідків надзвичайних ситуацій

Місцезнаходження зазначається таким чином: назва
адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна
Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), населений пункт,
поштовий індекс, вулиця, номер будинку.
Щодо пункту 1 Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до
бюджетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі
визначається відповідно до абзацу п'ятого статті 1 Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ). Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість
закупівлі зазначається у гривнях (цифрами та словами).
Щодо пункту 2 Замовник визначається відповідно до абзаців другого і
третього статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). При цьому замовником
вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру
закупівлі та який є стороною договору про закупівлю.
Щодо пункту 3 Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до
законодавства.
Щодо пункту 5 Обґрунтування формується замовником самостійно, виходячи з
конкретної причини (причин) виникнення нагальної потреби (або
економічної, або соціальної, або ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій). При цьому така причина повинна бути об'єктивною,
обов'язково підтверджуватися експертними, нормативними, технічними
та іншими документами відповідних органів (організацій). У разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій необхідно
послатись на акт законодавства, що підтверджує наявність
надзвичайної ситуації.
( Порядок доповнено додатком 2 згідно з Наказом Мінекономіки,
європ. інтеграції N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003 )
Додаток 3

до Порядку погодження

Міністерством економіки та з

питань європейської

інтеграції України

застосування замовниками

окремих процедур державних

закупівель

1. Товари, роботи і послуги, необхідність закупівлі яких
пов'язана з ліквідацією наслідків стихійного лиха або надзвичайних
ситуацій відповідно до окремих актів законодавства. 2. Капітальний полегшений і поточний ремонти, експлуатаційне
утримання автомобільних доріг. 3. Послуги щодо перевезення засобами авіаційного транспорту
за умови, що таке перевезення здійснюють на підставі акта або
доручення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України. 4. Закупівля готових або виготовлення радіо- та телепрограм
чи закупівля ефірного часу. 5. Закупівля послуг з перевезення миротворчого контингенту та
багажу в разі участі України в миротворчих операціях Організації
Об'єднаних Націй, що здійснюється відповідно до окремих актів
законодавства. 6. Роботи/послуги, що виконуються чи надаються
підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями або
структурними підрозділами (юридичними особами) розпорядника
державних коштів. 7. Закупівля житла для потерпілих унаслідок Чорнобильської
катастрофи. 8. Закупівля товарів, робіт і послуг, пов'язаних з
функціонуванням режимних об'єктів, що належать до системи
забезпечення осіб, які охороняються державою. 9. Оренда службових приміщень. 10. Закупівлі щодо забезпечення перебування з офіційними
візитами в Україні іноземних делегацій. 11. Закупівля документів про освіту та вчені звання. 12. Закупівлі, пов'язані з будівництвом енергоблоків атомних
і гідроакумулюючих електростанцій за рахунок коштів спеціального
фонду державного бюджету. 13. Закупівлі щодо виконання цільових програм
Загальнодержавної (Національної) космічної програми України на
2003-2007 роки ( 203-15 ). 14. Закупівлі робіт із стандартизації. 15. Закупівля, пов'язана із захистом авторських прав,
за умови наявності в учасника виключного майнового права на твір
у галузі науки, літератури та мистецтва. 16. Закупівля послуг авіаперевезень збірних національних
команд і окремих спортсменів України для участі в міжнародних
навчально-тренувальних зборах, спортивних заходах та офіційних
змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спорту
інвалідів та ветеранів.
( Порядок доповнено Додатком згідно з Наказом Мінекономіки N 96
( z0439-01 ) від 05.05.2001; із змінами, внесеними згідно з
Наказами Мінекономіки, європ. інтеграції N 286 ( z1029-01 ) від
26.11.2001, N 71 ( z0307-02 ) від 11.03.2002, N 182 ( z0539-02 )
від 18.06.2002, N 353 ( z0983-02 ) від 29.11.2002 - з 30.12.2002,
N 141 ( z0491-03 ) від 02.06.2003, в редакції Наказу Мінекономіки,
європ. інтеграції N 388 ( z0044-04 ) від 26.12.2003, із змінами,
внесеними згідно з Наказами Мінекономіки, європ. інтеграції N 383
( z1401-04 ) від 22.10.2004, N 446 ( z0021-05 ) від 23.12.2004 )

Додаток 4

до Порядку погодження Міністерством

економіки та з питань європейської

інтеграції України застосування

замовниками процедури торгів з

обмеженою участю та процедури

двоступеневих торгів при закупівлі

товарів, робіт і послуг за державні

кошти, очікувана вартість яких

дорівнює або перевищує суму,

еквівалентну 100 тис. євро, та

застосування процедури закупівлі

в одного учасника
Запит на участь у процедурі закупівлі в одного учасника

науково-технічної продукції
1. Назва проекту
2. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки
3. Державний замовник
4. Автори проекту розробки та відповідальні учасники
------------------------------------------- Прізвище, ім'я,|Науковий ступінь,|Підпис | по батькові |місце роботи, | | |посада, телефон | | ---------------+-----------------+-------| 1 | 2 | 3 | ---------------+-----------------+-------| ------------------------------------------
5. Відомості про заявника проекту:
Повна назва організації (підприємства) Код організації за ЄДРПОУ Підпорядкованість за СПОДУ Місцезнаходження Код території за СПАТО Банківські реквізити МФО Форма власності (код за ЗКФВ) Код галузі народного господарства за ЗКГНГ Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства _____________________________________________________________
Тел. ____________ Факс ____________ E-mail _____________
6. Ключові слова проекту (до 7 слів)
7. Організації-співвиконавці
------------------------------------------------------- Повна назва організації, |Поштова адреса|Частка у | відомча підпорядкованість| |фінансуванні| | |(%) | -------------------------+--------------+------------| 1 | 2 | 3 | -------------------------+--------------+------------| ------------------------------------------------------
8. Спрямованість проекту (потрібне зазначити) ------------------------------------------------------------- |випуск нового виду продукції (послуг) [ ]| |поліпшення якості продукції (послуг), що випускається [ ]| |збільшення обсягів виробництва [ ]| |поліпшення умов праці [ ]| |поліпшення стану навколишнього середовища [ ]| |економія енергоресурсів [ ]| |економія матеріалів (сировини) [ ]| |зменшення зносу обладнання [ ]| |збільшення продуктивності праці [ ]| |поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих [ ]| -------------------------------------------------------------
9. Стадія розроблення та ступінь пророблення проекту
(потрібне зазначити) -------------------------------------------------------------- |досліджено та обгрунтовано наукові аспекти ____ %| |досліджено та обгрунтовано технічні аспекти проекту ____ %| |досліджено та обгрунтовано економічні аспекти проекту ____ %| |проведено експериментальні та теоретичні дослідження ____ %| |розроблено робочу документацію ____ %| |проведено патентні дослідження ____ %| |наявність матеріально-технічної бази ____ %| |наявність необхідного персоналу ____ %| |визначено співвиконавців та інвесторів проекту ____ %| --------------------------------------------------------------
10. Мета проекту та його стислий зміст
11. Характеристика науково-технічної продукції, яку буде
створено внаслідок виконання проекту
12. Зміст проекту
13. Обгрунтування проекту 13.1. Ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та
розробок, які покладені в основу проекту. 13.2. Техніко-економічне обгрунтування проекту (зазначити
очікувані обсяги впровадження розробки, навести обрахунки ефекту
від упровадження, довести перевагу запропонованої розробки перед
іншими). 13.3. Календарний план робіт за проектом з розподілом коштів
між учасниками
--------------------------------------------------------------------------- N |Найменування|Термін | |Обсяги |Науково-технічна| з/п |етапу робіт |виконання |Учасник |фінансування |продукція | | |початок - | |за рахунок | | | |закінчення | |(тис. гривень)| | | |(місяць, | |--------------| | | |рік) | |держав-|інших | | | | | |ного |джерел| | | | | |бюджету| | | ----+------------+------------+----------+-------+------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----+------------+------------+----------+-------+------+----------------| --------------------------------------------------------------------------
13.4. Правове забезпечення впровадження розробки
-------------------------------------------------------------------- Реєстраційний |Назва |Автор |Наявність |Монопольність| номер патенту,|необхідного |патенту або|прав |використання | країна |патенту або |know-how |використання|(потрібне | |know-how | |(потрібне |зазначити) | | | |зазначити) | | --------------+------------+-----------+------------+-------------| | | | [ ] | [ ] | --------------+------------+-----------+------------+-------------| | | | [ ] | [ ] | -------------------------------------------------------------------
13.5. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що
пропонується (потрібне зазначити): ----------------------------------------------------------- |[ ] немає аналогів у світі або краща за існуючі в світі | | аналоги | |[ ] немає аналогів в Україні | |[ ] краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними| | показниками | |[ ] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за | | окремими показниками | -----------------------------------------------------------
14. Фінансові аспекти проекту 14.1. Загальна вартість проекту (з ПДВ) ____________ гривень, словами: _______________________________________ гривень 14.2. Строки виконання 14.3. Інвестори проекту
---------------------------------------------------------------------- N | | | |Загальні |Частка | з/п|Країна|Назва організації|Джерело |обсяги |фінансування| | |(прізвище особи) |фінансування|фінансування |(%) | | | | |(тис.гривень)| | ---+------+-----------------+------------+-------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+------+-----------------+------------+-------------+------------| ---+------+-----------------+------------+-------------+------------| -----------------------------------------+-------------+------------| РАЗОМ | |100% | ---------------------------------------------------------------------
14.4. Очікувані витрати на реалізацію проекту (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Наймену-|Зарплата|Відраху-|Матеріали та|Паливо та |Витрати |Спецустаткування|Витрати на |Інші |Накладні|Усього| вання | |вання |комплектуючі|енергія для|на службові|для наукових |роботи, що |витрати|витрати | | етапу | | | |науково- |відрядження|робіт |виконуються | | | | робіт | | | |виробничих | | |сторонніми | | | | | | | |цілей | | |організаціями| | | | --------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------------+-------------+-------+--------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | --------+--------+--------+------------+-----------+-----------+----------------+-------------+-------+--------+------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Упровадження та виробництво продукції 15.1. Напрями витрат
--------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва етапу |Строки |Обсяги |Бюджетні|Кошти |Кошти|Власні|Інші | з/п| |виконання|фінансування|кошти, |галузевих |ДІФ, |кошти,|кошти,| | | |в тис. |% |інноваційних| % | % | % | | | |гривень | |фондів, | | | | | | | | |% | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 1 |Проведення НДДКР | | | | | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 2 |Дослідження | | | | | | | | |екологічних | | | | | | | | |(соціальних) питань | | | | | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 3 |Придбання ліцензій | | | | | | | | |та know-how | | | | | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 4 |Придбання технології | | | | | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 5 |Модернізація | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 6 |Придбання | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 7 |Придбання сировини | | | | | | | | |та комплектуючих | | | | | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 8 |Пусконалагоджувальні | | | | | | | | |роботи | | | | | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 9 |Витрати на | | | | | | | | |управління | | | | | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 10 |Початкові виробничі | | | | | | | | |витрати | | | | | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| 11 |Інші | | | | | | | | ---+----------------------+---------+------------+--------+------------+-----+------+------| |УСЬОГО (тис. гривень) | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
15.2. Перелік науково-технічної продукції (послуг), що буде
вироблятися (надаватися)
--------------------------------------------------------------------------- Найменування |Назва |Строк |Річні |Ціна |Річні обсяги | |підприємства,|початку |обсяги |одиниці |випуску у | |що |випуску |випуску в |продукції|вартісних | |випускатиме |(рік, |натуральних|(тис. |показниках | |продукцію |квартал)|показниках |гривень) |(тис. гривень)| -------------+-------------+--------+-----------+---------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------+-------------+--------+-----------+---------+--------------| --------------------------------------------------------------------------
15.3. План очікуваної реалізації продукції (послуг)
-------------------------------------------------- | Обсяг реалізації всіх видів продукції | |-------------------------------------------| Рік |ринок України |ринок країн|зарубіжний ринок| |(тис. гривень)|СНД |(євро) | | |(євро) | | ----+--------------+-----------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----+--------------+-----------+----------------| -------------------------------------------------
15.4. Потенційні споживачі науково-технічної продукції
(послуг)
-------------------------------------------------------- Країна|Назва організації|Назва продукції|Обсяги | | | (послуг) |споживання (%| | | |від плану) | | | |реалізації | ------+-----------------+---------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | -------------------------------------------------------
16. Наявний досвід 16.1. Як довго Ви працюєте над цією проблемою? 16.2. Наведіть 2-3 приклади попередніх розробок авторського
колективу в цій або суміжних галузях, які були доведені до
практичного використання. 16.3. Чи була запропонована розробка, у якійсь частині
впроваджена раніше ______ ( зазначити ТАК або НІ)?
-------------------------------------------------------- Назва підприємства |Обсяги впровадження, оцінка ефекту| -------------------+----------------------------------| 1 | 2 | -------------------+----------------------------------| -------------------------------------------------------
16.4. Чи одержували Ви раніше або одержуєте на цей час
фінансування на роботи, що заявлені в запиті, з інших джерел _______ (зазначити ТАК або НІ)?
------------------------------------------------------ Назва | Обсяги фінансування | організації-інвестора|------------------------------| |Усього |У тому числі за роками| ---------------------+-------+----------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------+-------+----+---+---+---+-----| ---------------------+-------+----+---+---+---+-----| -----------------------------------------------------
16.5. Наукові публікації авторського колективу за тематикою
проекту: монографії _____; статті ___; авторські свідоцтва ___. Наведіть 2-3 приклади найбільш вагомих публікацій за останні
7 років. 17. Кандидатури можливих експертів у галузі, до якої належить
проект
----------------------------------------------- Прізвище, ім'я,|Науковий|Місце роботи|Телефон| по батькові |ступінь,| | | |посада | | | ---------------+--------+------------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---------------+--------+------------+-------| ---------------------------------------------- ______________________

дата
Керівник організації-заявника проекту _______________________ ___________ _________________

(посада) (підпис) (прізвище)
М.п.
Висновки міністерства або іншого центрального органу
виконавчої влади (замовника) про доцільність та можливість
виконання розробки _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис _____________________________________________ М.п.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 5

до Порядку погодження Міністерством

економіки та з питань європейської

інтеграції України застосування

замовниками процедури торгів з

обмеженою участю та процедури

двоступеневих торгів при закупівлі

товарів, робіт і послуг за державні

кошти, очікувана вартість яких

дорівнює або перевищує суму,

еквівалентну 100 тис. євро, та

застосування процедури закупівлі

в одного учасника
-------------------------------------------------------------------- Зразок листа погодження процедури закупівлі | | | МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ | ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ1 | (Мінекономіки України) | | Лист | погодження процедури закупівлі | | | Цим Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції| України1 погоджує застосування процедури закупівлі: | | ___________________________ (назва погодженої процедури закупівлі)| | для проведення закупівлі _________________________________________| | ______________________________________ (назва предмета закупівлі) | | Замовник _________________________________________________________| | Учасник2 _________________________________________________________| | Очікувана вартість закупівлі (з ПДВ / без ПДВ)3 __________________| словами: _________________________________________________________| | | Реєстраційний номер листа погодження та дата його видачі | | N ______ ___________________ 200_ року | | М.п. Підпис відповідальної особи | ------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 1 У разі закупівель за рахунок коштів місцевого бюджету
необхідно зазначити відповідний орган місцевої влади,
уповноважений видавати листи погодження застосування окремих
процедур закупівлі.
2 У разі погодження процедури закупівлі в одного учасника.
3 Очікувану вартість закупівлі необхідно зазначити з
урахуванням ПДВ (або без урахування ПДВ, якщо це передбачено
законодавством) у валюті, що є валютою договору про закупівлю.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки,
європ. інтеграції N 286 ( z1029-01 ) від 26.11.2001; в редакції
Наказу Мінекономіки, європ. інтеграції N 71 ( z0307-02 ) від
11.03.2002 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: