open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 33-8/1732 від 12.12.2000
Міністерствам,

іншим центральним органам

виконавчої влади

(за списком)

Для використання в подальшій роботі надсилаються Методичні
рекомендації щодо приведення нормативно-правових актів центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів господарського
управління та контролю у відповідність до Конституції України
( 254к/96-ВР ) та інших актів законодавства України.
Заступник Міністра Л.М.Горбунова
Додаток

до листа Міністерства юстиції України

від 12 грудня 2000 р. N 33-8/1732
Методичні рекомендації

щодо приведення нормативно-правових актів центральних

та місцевих органів виконавчої влади, органів

господарського управління та контролю у відповідність
до Конституції України та інших актів законодавства України
Зазначені Рекомендації розроблено відповідно до статті 8 та
розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ), пункту 16 Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ), із змінами та доповненнями від
15.06.94 N 420 ( 420-94-п ) та 16.10.98 N 1640 ( 1640-98-п ) (далі
- Положення). Рекомендації застосовуються при здійсненні роботи по
приведенню нормативно-правових актів центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів господарського управління та
контролю (далі - відомчі нормативно-правові акти) у відповідність
до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та інших актів законодавства
України (далі - чинне законодавство).
1. Загальні положення
1.1. Приведенню у відповідність до чинного законодавства
підлягають нормативно-правові акти міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади; міністерств та республіканських
комітетів Автономної Республіки Крим; обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь,
відділів, інших структурних підрозділів, а також розпоряджень
голів зазначених держадміністрацій; районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь,
відділів, інших структурних підрозділів, а також розпоряджень
голів зазначених держадміністрацій; місцевих органів
господарського управління та контролю (далі - органи виконавчої
влади), які відповідно до своїх статутів (положень) подають акти
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції, Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
районних, районних у містах Києві та Севастополі управлінь юстиції
(далі - територіальні управління юстиції). 1.2. Перегляд відомчих нормативно-правових актів з метою їх
приведення у відповідність із чинним законодавством України
здійснюється органами виконавчої влади, що видали ці акти,
Міністерством юстиції та територіальними управліннями юстиції. 1.3. Перегляду підлягають видані органами виконавчої влади
відомчі нормативно-правові акти, які зачіпають права, свободи й
законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер та: - які прийняті до введення державної реєстрації в
установленому законодавством порядку; - які занесені до державного реєстру Міністерства юстиції та
державних реєстрів територіальних управлінь юстиції (далі -
реєструючий орган); - які не подавались на державну реєстрацію до реєструючого
органу, але підлягали державній реєстрації. 1.4. Перегляду підлягають нормативно-правові акти відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731
( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" із змінами та доповненнями від 15.06.94 N 420 ( 420-94-п )
та 16.10.98 N 1640 ( 1640-98-п ) (пункт 16 Положення). 1.5. Перегляду підлягають нормативно-правові акти, відносно
яких прийнято відповідне судове рішення. 1.6. Перегляду підлягають листи, телеграми тощо на предмет
виявлення в них нових правових норм.
2. Організація роботи по перегляду відомчих

нормативно-правових актів
2.1. Підготовка відомчих нормативно-правових актів до
перегляду та їх перегляд покладається на структурні підрозділи
органу виконавчої влади, які розробляють нормативно-правові акти. 2.2. Перегляду відомчих нормативно-правових актів з метою їх
приведення у відповідність до чинного законодавства передує
здійснення відповідних організаційних заходів. 2.3. Перш за все, в органі виконавчої влади рекомендується
створити комісію під головуванням керівника (заступника керівника)
органу, до складу якої слід включити керівників (заступників
керівників) структурних підрозділів, які розробляють
нормативно-правові акти. 2.4. Склад комісії доцільно затвердити розпорядчим документом
органу виконавчої влади (наказ, розпорядження, постанова, рішення
- далі "наказ"). 2.5. Крім того, наказом також слід визначити повноваження
комісії та затвердити посадових осіб (спеціалістів),
відповідальних за підготовку нормативно-правових актів у кожному
структурному підрозділі. 2.6. До повноважень комісії належить організація роботи по
перегляду відомчих нормативно-правових актів, затвердження
графіків перегляду відомчих нормативно-правових актів, терміни їх
перегляду структурними підрозділами, розгляд пропозицій
структурних підрозділів щодо переглянутих актів та затвердження
висновків за результатами їх перегляду. 2.7. Координацію роботи по перегляду відомчих
нормативно-правових актів структурними підрозділами та надання
необхідної допомоги структурним підрозділам з правових питань
здійснює юридична служба органу виконавчої влади.
3. Робота у структурних підрозділах
3.1. У кожному структурному підрозділі, перш за все,
переглядаються всі нормативно-правові акти, які розроблялись цим
підрозділом, та інші документи відповідно до пунктів 1.3-1.6
розділу 1 цих Рекомендацій. 3.2. З них відбираються ті документи, що мають нормативний
характер і відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня
1992 року N 493 ( 493/92 ) (із змінами та доповненнями) підлягають
державній реєстрації, а також листи тощо, якими встановлено нові
правові норми. 3.3. При перегляді нормативно-правових актів слід
враховувати, що значна їх частина розроблялась ще до прийняття
Конституції України ( 254к/96-ВР ). Крім того, акти повинні
опрацьовуватися з урахуванням змін, що вносились до актів
законодавства України, а також необхідністю адаптації
національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. Слід також враховувати і необхідність скасування тих актів чи
окремих його частин, які дублюють одне одного, врахувати
прогалини, протиріччя та інші недоліки нормативних актів,
визначити акти, які вже фактично застаріли та втратили актуальне
значення. Крім того, в ході перегляду можуть бути виявлені
нормативно-правові акти, у державній реєстрації яких було
відмовлено реєструючим органом і які не скасовані в установленому
порядку. 3.4. У разі необхідності до цієї роботи залучається юридична
служба та спеціалісти інших структурних підрозділів органу
виконавчої влади, а також спеціалісти інших органів виконавчої
влади. 3.5. Відомчі нормативно-правові акти, видані спільно чи за
узгодженням з іншими органами виконавчої влади, змінюються,
доповнюються або визнаються такими, що втратили чинність, спільно
або за узгодженням з тими ж органами. 3.6. Після опрацювання нормативно-правових актів кожен
структурний підрозділ готує переліки актів, які бажано згрупувати
за напрямками роботи: - акти, які слід визнати такими, що втратили чинність: - акти, що необхідно скасувати, в тому числі листи, телеграми
тощо; - акти, до яких пропонується внести зміни та доповнення; - акти, які пропонується викласти в новій редакції (із
внесенням змін та доповнень). При цьому необхідно також подати до комісії відповідні
обгрунтування та підстави прийняття того чи іншого рішення. 3.7. Зазначені переліки та пропозиції подаються на розгляд
комісії. 3.8. За наслідками перегляду відомчих нормативно-правових
актів структурними підрозділами комісія робить висновок щодо
доцільності внесення змін чи доповнень до актів, скасування актів
чи визнання їх такими, що втратили чинність, викладення актів у
новій редакції, необхідність погодження з іншими заінтересованими
органами тощо та затверджує переліки таких актів. У переліках також зазначається термін виконання та
встановлюються відповідальні особи.
4. Перегляд відомчих нормативно-правових актів, які прийняті

до введення державної реєстрації в установленому

законодавством порядку
4.1. Відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992
р. N 493 ( 493/92 ) (із змінами та доповненнями, внесеними Указом
Президента України від 21 травня 1998 р. N 493 ( 493/98 ),
державній реєстрації підлягають: з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського
управління та контролю - у Міністерстві юстиції; міністерств і
республіканських комітетів Автономної Республіки Крим - у
Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим; обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь,
відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів
господарського управління та контролю - в обласних, Київському та
Севастопольському міських управліннях юстиції; з 8 червня 1998 року розпорядження голів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій - в обласних,
Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції;
нормативно-правові акти районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших
підрозділів, а також розпорядження голів цих адміністрацій - у
районних, районних у містах Києві та Севастополі управліннях
юстиції. Таким чином, нормативно-правові акти, що були прийняті
органами виконавчої влади до зазначених дат, державній реєстрації
не підлягали. 4.3. При прийнятті рішення щодо цієї категорії нормативних
актів слід враховувати наступне: - зазначені нормативні акти на державну реєстрацію не
подавались, їх правова експертиза не проводилась. Більшість із
таких актів на сьогодні не відповідають вимогам чинного
законодавства; - зміни і доповнення, які необхідно до них внести, не можуть
подаватись на державну реєстрацію окремо від основного акта. Тому у цьому випадку краще прийняти новий нормативний акт (з
урахуванням внесених до нього змін та доповнень), затвердити його
наказом органу виконавчої влади та подати на державну реєстрацію
до реєструючого органу. При цьому в новому наказі зазначається, що
попередній акт визнається таким, що втратив чинність. Крім того, за результатами перегляду цих актів може бути
прийняте рішення щодо внесення змін і доповнень до попереднього
акта та викладення його в новій редакції. У цьому випадку в наказі
зазначається: "Внести до Інструкції... (правил тощо) зміни та
доповнення і викласти її в новій редакції". Ці нормативно-правові акти подаються на державну реєстрацію. 4.4. Інші акти наказом органу виконавчої влади визнаються
такими, що втратили чинність. Такий наказ на державну реєстрацію
не подається.
5. Перегляд відомчих нормативно-правових актів,

що занесені до державного реєстру реєструючого органу
5.1. Відомчі нормативно-правові акти, що занесені до
державного реєстру реєструючого органу, - це акти, які підлягали
державній реєстрації відповідно до зазначеного Указу Президента
України ( 493/92 ), пройшли державну реєстрацію в Міністерстві
юстиції та його територіальних управліннях юстиції. 5.2. Такі акти повинні бути у кожному структурному
підрозділі, який їх розробляв, та в юридичній службі органу
виконавчої влади. Крім того, їх слід підтримувати у контрольному
стані, тобто до них повинні своєчасно вноситись зміни та
доповнення. 5.3. При перегляді цієї категорії нормативних актів основну
увагу приділити тим актам, які затверджені до прийняття
Конституції України ( 254к/96-ВР ). 5.4. За результатами перегляду цих актів може бути прийняте
наступне рішення: - акт (або окремі його частини) визнається таким, що втратив
чинність; - до акта вносяться зміни або доповнення; - акт викладається у новій редакції (з урахуванням змін та
доповнень, що вносяться до нього). 5.5. Наказ щодо прийнятого рішення відносно цих актів
подається на державну реєстрацію до реєструючого органу.
6. Перегляд відомчих нормативно-правових актів, які не
подавались на державну реєстрацію до реєструючого органу,

але підлягали державній реєстрації
6.1. Відомчі нормативно-правові акти, які відповідно до
зазначеного Указу Президента України ( 493/92 ) підлягали
державній реєстрації, але на державну реєстрацію не подавались,
підлягають приведенню у відповідність до чинного законодавства у
наступному порядку. 6.2. Перш за все, слід враховувати, що такі акти не є
чинними, оскільки не пройшли державну реєстрацію і не набрали
чинності. 6.3. Такі акти підлягають скасуванню наказом органу
виконавчої влади. Наприклад: "Наказ Міністерства... від _____ N _____ "Про..."
скасувати". 6.4. При необхідності такі нормативно-правові акти слід
переглянути, привести у відповідність до чинного законодавства,
затвердити новим наказом органу виконавчої влади та подати на
державну реєстрацію. У цьому випадку у новому наказі слід вказати,
що попередній акт скасовується.
7. Перегляд відомчих нормативно-правових актів відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731
7.1. Відповідно до пункту 16 Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів
виконавчої влади, органів господарського управління та контролю,
що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами та
доповненнями від 15.06.94 N 420 ( 420-94-п ) та 16.10.98 N 1640
( 1640-98-п ), у разі внесення змін, доповнень або визнання таким,
що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого
прийнято відомчий нормативно-правовий акт, орган, що видав цей
акт, зобов'язаний у місячний термін внести до нього відповідні
зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність,
тобто привести відомчий нормативно-правовий акт у відповідність до
чинного законодавства. 7.2. Якщо підпорядковані органу виконавчої влади органи на
місцях приймали нормативно-правові акти на підставі акта органу
вищого рівня, то ці акти також підлягають приведенню у
відповідність з чинним законодавством, тобто з актом цього органу. 7.3. Зміни і доповнення, внесені до відомчого
нормативно-правового акта, затверджуються наказом органу
виконавчої влади та подаються на державну реєстрацію до
реєструючого органу в порядку, встановленому зазначеним
Положенням. 7.4. Якщо відповідно до акта законодавства необхідна
відмінити окремі пункти відомчого нормативно-правового акта, то
наказом ці пункти визнаються такими, що втратили чинність.
Відповідний наказ також подається на державну реєстрацію. 7.5. У разі неприведення відомчого нормативно-правового акта
у відповідність до чинного законодавства реєструючий орган
скасовує рішення про державну реєстрацію такого акта у
встановленому порядку. При цьому слід мати на увазі, що скасовується державна
реєстрація відомчого нормативно-правового акта в цілому, а не
окремих його пунктів.
8. Перегляд відомчих нормативно-правових актів, відносно

яких винесено відповідне судове рішення
8.1. Рішення суду про визнання нормативно-правового акта
неправомірним (недійсним) може бути винесено відносно відомчого
акта, який занесено до державного реєстру реєструючим органом, або
відносно акта законодавства, на підставі якого було прийнято
відомчий нормативно-правовий акт. 8.2. У зв'язку з цим орган, що видав нормативно-правовий акт,
зобов'язаний невідкладно (або в термін, установлений судом)
здійснити відповідні заходи - привести його у відповідність із
чинним законодавством (внести зміни чи доповнення) або скасувати. 8.3. Якщо відомчий нормативно-правовий акт був зареєстрований
реєструючим органом, то у наказі зазначається, що відповідно до
рішення суду акт визнається таким, що втратив чинність. 8.4. Наказ про внесення змін чи доповнень або визнання акта
таким, що втратив чинність, подається на державну реєстрацію.
9. Перегляд постанов колегії, листів, телеграм тощо
9.1. У ряді випадків органами виконавчої влади встановлюються
нові правові норми листами, телеграмами тощо (далі - листи). Разом з тим листи повинні носити лише розпорядчий,
роз'яснювальний або довідковий характер. 9.2. У зв'язку з цим структурними підрозділами необхідно
переглянути листи, видані органами виконавчої влади, на предмет
виявлення в них нових правових норм. 9.3. При виявленні таких листів вони підлягають відкликанню з
місць та скасуванню наказом органу виконавчої влади, що їх видав.
10. Скасування нормативно-правових актів, у державній

реєстрації яким відмовлено
10.1. Нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого
відмовлено, підлягає скасуванню органом, що його видав, у 5-денний
термін з дня отримання рішення реєструючого органу про відмову в
реєстрації. При оскарженні рішення про відмову в державній реєстрації акт
підлягає скасуванню також у 5-денний термін з дня отримання
висновку за результатами розгляду скарги на рішення про відмову в
державній реєстрації. 10.2. Якщо при перегляді відомчих нормативно-правових актів
будуть виявлені такі акти, то їх слід негайно скасувати наказом
органу виконавчої влади та відкликати з місць. Копія відповідного
наказу надсилається до реєструючого органу.
11. Заключні положення
Інформація відносно проведеної роботи по перегляду відомчих
нормативно-правових актів та їх приведенню у відповідність до
чинного законодавства, а також копії наказів про скасування
нормативно-правових актів, листів тощо надсилається до
реєструючого органу по мірі проведення такої роботи.
Департамент державної реєстрації
нормативних актів та правової роботи

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: