open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 584 від 13.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

19 грудня 2000 р.

за N 924/5145
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки

N 306 ( z0354-15 ) від 17.03.2015 }
Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення

у навчанні"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки

N 186 ( z0279-08 ) від 17.03.2008

Наказами Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту

N 116 ( z0279-12 ) від 07.02.2012

N 527 ( z0739-12 ) від 03.05.2012

N 528 ( z0750-12 ) від 03.05.2012 }

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) та з метою забезпечення належної організації та
проведення нагородження випускників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти золотою медаллю "За високі досягнення у
навчанні" та срібною медаллю "За досягнення у навчанні"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про золоту медаль "За високі
досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"
(додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про золоту
медаль "За особливі успіхи у навчанні" та про срібну медаль "За
успіхи у навчанні", затверджене наказом Міністерства освіти
України від 03.02.98 N 33 ( z0071-98 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 04.02.98 за N 71/2511.
3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій довести Положення про золоту
медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За
досягнення у навчанні" до відома місцевих органів управління
освітою та керівників навчальних закладів системи загальної
середньої освіти усіх типів та форм власності і забезпечити
виконання вимог цього Положення.
4. Надрукувати даний наказ в "Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
Міністр В.Г. Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН

13.12.2000 N 584

(у редакції наказу МОН

від 17.03.2008 N 186

( z0279-08 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 грудня 2000 р.

за N 924/5145
ПОЛОЖЕННЯ

про золоту медаль "За високі досягнення

у навчанні" та срібну медаль

"За досягнення у навчанні"

I. Загальні положення
1.1. Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ) для учнів навчальних закладів системи
загальної середньої освіти встановлюються різні види морального
стимулювання за високі досягнення у навчанні.
1.2. Нагородження золотою медаллю "За високі досягнення у
навчанні" (далі - Золота медаль) та срібною медаллю "За досягнення
у навчанні" (далі - Срібна медаль) є видом морального стимулювання
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
(далі - навчальні заклади) усіх типів і форм власності.
1.3. З метою стимулювання випускників навчальних закладів
претенденти на нагородження Золотою або Срібною медаллю
визначаються рішенням педагогічної ради за підсумками навчання у
старшій школі. Пункт 1.3 розділу І в редакції Наказів Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 116 ( z0279-12 ) від 07.02.2012, N 527
( z0739-12 ) від 03.05.2012, N 528 ( z0750-12 ) від 03.05.2012 }
II. Вимоги до претендентів на нагородження

Золотою або Срібною медаллю
2.1. Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних
закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих
успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного
оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у
навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану. Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 528 ( z0750-12 ) від 03.05.2012 }
2.2. Срібною медаллю нагороджуються випускники навчальних
закладів, які за період навчання у старшій школі досягли високих
успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного
оцінювання і державної підсумкової атестації мають досягнення у
навчанні 10-12 балів та достатній рівень (не нижче 9 балів) не
більше ніж з двох предметів навчального плану. Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 528 ( z0750-12 ) від 03.05.2012 }
2.3. Рішення про нагородження Золотою або Срібною медаллю
випускників загальноосвітніх навчальних закладів приймається на
спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу,
погоджується з місцевим органом управління освітою і
затверджується наказом керівника навчального закладу. Спільне засідання вважається правочинним, якщо на ньому
присутні більше як половина від кількісного складу педагогічної
ради і ради навчального закладу. Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 528 ( z0750-12 ) від 03.05.2012 }
2.4. Учні, які продовжують здобувати повну загальну середню
освіту в професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II
рівнів акредитації, за умови дотримання пунктів 2.1, 2.2 цього
Положення нагороджуються Золотою та Срібною медалями. Рішення про нагородження Золотою або Срібною медаллю
випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту,
приймається педагогічною радою, погоджується з відповідним органом
управління освітою і затверджується наказом керівника навчального
закладу. { Абзац другий пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 528 ( z0750-12 )
від 03.05.2012 }
2.5. Підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом
коригування не дає підстав для нагородження випускників Золотою
або Срібною медаллю.
2.6. Претенденти на нагородження Золотою або Срібною медаллю
не можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації (за
винятком випадків, зазначених у розділі ІІІ). Пункт 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 528 ( z0750-12 ) від 03.05.2012 }
2.7. Учням (вихованцям) навчальних закладів системи загальної
середньої освіти, які нагороджені Золотою або Срібною медаллю,
видається атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою,
зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
12 листопада 1997 року № 1260 ( 1260-97-п ) «Про документи про
освіту та вчені звання» (із змінами). Пункт 2.7 розділу II в редакції Наказів Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 527 ( z0739-12 ) від 03.05.2012, N 528
( z0750-12 ) від 03.05.2012 }
III. Особливі умови нагородження
За рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки
Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій за умов
дотримання вимог пунктів 2.1, 2.2 цього Положення можуть
нагороджуватися Золотою або Срібною медаллю випускники, які: - звільнені за станом здоров'я від занять з фізичної
культури, трудового навчання, «Захисту Вітчизни» або зараховані до
спеціальної групи занять з фізичної культури; { Абзац другий
розділу ІІІ в редакції Наказів Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту N 116 ( z0279-12 ) від 07.02.2012, N 528 ( z0750-12 )
від 03.05.2012 } - згідно з наказом Міністерства освіти і науки України під
час проведення державної підсумкової атестації брали участь у
міжнародних заходах: олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах
або у весняних відбірково-тренувальних зборах для підготовки до
олімпіад; - звільнені від державної підсумкової атестації з
відповідного предмета як учасники міжнародних предметних олімпіад
та турнірів, конкурсів, переможці III та учасники IV етапів
Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможці II та учасники III
етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт Малої академії наук; - перебували на навчанні за індивідуальною формою, у тому
числі й ті, які за погодженим місцевим органом управління освітою
індивідуальним навчальним планом прискорено опанували програмовий
матеріал за курс повної загальної середньої освіти;
{ Абзац шостий розділу III виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 527 ( z0739-12 )
від 03.05.2012 }
- звільнені за станом здоров'я від державної підсумкової
атестації та перебували на навчанні за індивідуальною формою
навчання; { Розділ ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 528 ( z0750-12 )
від 03.05.2012 } - тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну в
10 класі та опанували програмовий матеріал на високому рівні.
{ Розділ ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 528 ( z0750-12 ) від
03.05.2012 }
IV. Контроль за дотриманням вимог

щодо нагородження медаллю
Контроль за правильністю нагородження Золотої та Срібної
медалей покладається на Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, які проводять вибіркові перевірки документації
навчальних закладів щодо виконання навчальних планів і програм та
відповідності оцінювання досягнень у навчанні претендентів на
нагородження згідно з пунктами 2.1 і 2.2 розділу ІІ цього
Положення. Абзац перший розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту N 116 ( z0279-12 ) від 07.02.2012 }
V. Нагородження випускників навчальних закладів
Випускникам навчальних закладів, нагородженим Золотою або
Срібною медаллю, на урочистих зборах із залученням представників
громадськості вручаються атестат з відзнакою про повну загальну
середню освіту та відповідна медаль.
{ Положення в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 186
( z0279-08 ) від 17.03.2008 }
Начальник департаменту розвитку
дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти В.П.Романенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: