open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 127 від 13.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

28 грудня 2000 р.
vd20001213 vn127 за N 961/5182

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

казначейства

N 196 ( z0481-09 ) від 15.05.2009 }
Про внесення змін до Порядку казначейського

обслуговування позабюджетних коштів установ і

організацій, що утримуються за рахунок коштів

державного бюджету

Починаючи з 2000 року, всі кошти бюджетних установ приймають
статус коштів Державного бюджету України (у тому числі й власні
надходження бюджетних установ і організацій). Враховуючи п.7 Указу Президента України від 1 травня 1995
N 343/95 ( 343/95 ) "Про заходи щодо зміцнення фінансової
дисципліни при виконанні Державного бюджету України" із змінами та
доповненнями, згідно з яким забороняється міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам,
організаціям перераховувати кошти Державного бюджету України та
державних цільових фондів на рахунки строкових депозитів в
установах банків, Н А К А З У Ю:
1. Внести до Порядку казначейського обслуговування
позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за
рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Головного
управління Державного казначейства України від 25.03.99 N 27
( z0202-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.04.99 за N 202/3495, такі зміни: 1.1. У розділі 4 "Операції з позабюджетними коштами на
спеціальних реєстраційних рахунках" вилучити текст такого змісту: "Тимчасово вільні позабюджетні кошти бюджетних установ і
організацій за дорученням розпорядника бюджетних коштів можуть
розміщуватися на рахунках, відкритих у комерційних банках, шляхом
укладання депозитних договорів. Підставою для проведення такої операції повинен бути
депозитний договір, укладений між бюджетною установою і установою
комерційного банку. При цьому умови депозитного договору не
повинні перешкоджати процесу виконання кошторисів видатків
бюджетної установи. Нараховані відсотки зараховуються у строки, визначені
депозитними договорами, до доходів того виду позабюджетних коштів,
з якого вони були перераховані для розміщення коштів. Після закінчення строку депозитного договору суми
позабюджетних коштів повертаються на ті рахунки бюджетної
установи, з яких вони були направлені. Повну відповідальність за умови укладання договорів та їх
виконання несуть керівники бюджетних установ". 1.2. У пункті 4.1 "Операції зі спеціальними коштами" вилучити
текст такого змісту: "В особовій картці з обліку спеціальних коштів суми коштів,
направлених на рахунки в установи комерційних банків відповідно до
укладених депозитних договорів, відображаються як зменшення
доходів у гр.5 "Надійшло доходів з початку року" та в гр.6
"Надійшло доходів за поточний квартал". Суми коштів, що повертаються на рахунки бюджетної установи
після закінчення депозитного договору, відображаються у тих самих
графах в особовій картці, як повернення доходів. Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як
окремий вид надходжень у гр.5 та гр.6. При цьому в особових картках у гр.3 "Дата" та гр.4 "N
документа" обов'язково вказуються N договору та його дата.
Отримані відсотки супроводжуються записом "Відсотки за депозитними
договорами". 1.3. У пункті 4.2 "Операції із сумами за дорученнями"
вилучити текст такого змісту: "В особовій картці з обліку коштів "Суми за дорученнями" суми
коштів, направлених на рахунки в установи комерційних банків
згідно з укладеними депозитними договорами, відображаються як
зменшення надходження коштів у гр.6 "Надійшло коштів". Запис
робиться в тій частині картки, яка відповідає джерелу утворення
коштів "Сум за дорученнями" (розпорядження Уряду, інші
нормативно-правові акти; благодійні та спонсорські внески). Суми коштів, які після закінчення депозитного договору
повертаються на рахунки бюджетної установи, відображаються в
особовій картці у гр.6 як повернення коштів. Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як
окремий вид надходжень у гр.6. При цьому в особових картках у гр.4 "Дата" та гр.5 "N
документа" обов'язково вказуються N договору та його дата. У гр.3
"Підстава для зарахування коштів" робиться запис "Відсотки за
депозитними договорами". 1.4. У пункті 4.3 "Операції із депозитних сум" вилучити текст
такого змісту: "В особовій картці з обліку коштів "Депозитні суми" кошти,
які направлені на рахунки в установи комерційних банків відповідно
до укладених депозитних договорів, відображаються як зменшення
надходжень у гр.5 "Надійшло коштів з початку року" та в гр.6
"Надійшло коштів за поточний місяць". Суми коштів, які після закінчення депозитного договору
повертаються на рахунки бюджетної установи, відображаються у тих
самих графах в особовій картці як повернення надходжень. Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як
окремий вид надходжень у гр.5 та гр.6. При цьому в особових картках у гр.3 "N документа" та в гр.4
"Дата" обов'язково вказуються N договору та його дата. Отримані
відсотки супроводжуються записом "Відсотки за депозитними
договорами". 1.5. У пункті 4.4 "Операції з інших позабюджетних коштів"
вилучити текст такого змісту: "В особовій картці з обліку інших позабюджетних коштів суми
коштів, які направлені на рахунки в установи комерційних банків
відповідно до укладених депозитних договорів, відображаються як
зменшення доходів у графі 5 "Надійшло доходів з початку року" та у
графі 6 "Надійшло доходів за поточний квартал". Суми коштів, які після закінчення депозитного договору
повертаються на рахунки бюджетної установи, відображаються у тих
самих графах в особовій картці як повернення доходів. Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як
окремий вид надходжень у гр.5 та гр.6. При цьому в особових картках у гр.3 "Дата" та гр.4 "N
документа" обов'язково вказується N договору та його дата.
Отримані відсотки супроводжуються записом "Відсотки за депозитними
договорами".
2. Управлінню методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України довести до відома органів Державного казначейства України
вимоги даного наказу. 3. Управлінню методології по виконанню бюджету,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
Голова О.І.Кірєєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: