open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент валютного регулювання
Л И С Т
N 13-118/4560 від 15.12.2000

м.Київ
{ Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного

банку N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }
Щодо питання повернення заблокованих коштів

Департамент валютного регулювання у доповнення до листа від
17.01.2000 р. N 13-118/54 ( v8_54500-00 ) надає поновлену
інформацію щодо повернення фізичним особам України коштів у
іноземній валюті, що рахуються на заблокованих рахунках в
установах Зовнішекономбанку СРСР на території України. Згідно з Протоколом зустрічі голови Зовнішекономбанку
А.Костіна та голови правління Укрексімбанку О.Сорокіна (яка
відбулася 14 листопада 2000 року в м.Москві) досягнуто
домовленості про здійснення Зовнішекономбанком виплат за залишком
непогашеної заборгованості колишнього СРСР перед фізичними особами
- резидентами колишнього СРСР за їх рахунками та вкладами в
колишніх відділеннях Зовнішекономбанку СРСР на території України. Також був погоджений Порядок перерахування залишку
заборгованості для розрахунків з фізичними особами - резидентами
колишнього Союзу РСР за їх рахунками та вкладами в колишніх
відділеннях Зовнішекономбанку на Україні (див. додаток 1),
відповідно до якого Зовнішекономбанк перерахує до Укрексімбанку
валютне покриття для розрахунків з громадянами України. Сторони констатували, що на момент проведення згаданої
зустрічі (до 10.11.2000 р.) були отримані заяви для фізичних осіб
- резидентів України, які були клієнтами колишніх відділень
Зовнішекономбанку СРСР на території України, за їх рахунками та
вкладами типу "Б", "В" на загальну суму 4,9 млн. дол. США. У той же час, Укрексімбанк та Зовнішекономбанк
продовжуватимуть роботу з вивірки заборгованості колишнього СРСР
перед фізичними особами України. У зв'язку з цим вказана сума може бути уточнена у випадку
надання Укрексімбанком відповідних підтверджуючих документів. Так, в міру надходження від громадян України - клієнтів
колишніх відділень Зовнішекономбанку СРСР на території України
нових заяв (які мають бути оформлені за зразком, наведеним у
додатку 2 до цього листа) Укрексімбанк надсилатиме ці заяви на
адресу Зовнішекономбанку. Крім того, вважаємо за необхідне довідково поінформувати про
кошти у іноземній валюті фізичних осіб України, які рахувалися на
рахунках у центральній установі Зовнішекономбанку СРСР м.Москви. За повідомленням Зовнішекономбанку обслуговування клієнтів, в
тому числі фізичних осіб колишнього Союзу РСР, які мають рахунки у
Зовнішекономбанку у м.Москві, здійснюється згідно з Указом
Президента Російської Федерації від 07.12.92 р. N 1565 "Про заходи
щодо врегулювання внутрішнього валютного боргу колишнього Союзу
РСР" без обмежень сум видачі в межах коштів, що рахуються на їх
рахунках. Для одержання коштів у іноземній валюті громадянами України -
власники рахунків у Зовнішекономбанку СРСР у м.Москві мають
звертатися до відділу обслуговування фізичних осіб (для особистого
відвідування): м.Москва, вул. Серпухівський вал, буд. 8. Час
прийому громадян без попереднього запису: з 9.30 до 16.00 (крім
суботи і неділі), у п'ятницю з 9.30 до 15.00. Поштова адреса Зовнішекономбанку для листування: 103810,
м.Москва, ГСП-78, пр-т Академіка Сахарова, буд. 9,
Зовнішекономбанк. Телефони для довідок: (095) 204-67-64,
204-67-69, 204-67-71, 204-67-96.
Директор Департаменту
валютного регулювання С.Яременко
Додаток 1

до листа від 15.12.2000 р.

N 13-118/4560
Порядок перерахування заборгованості, що залишилася, для розрахунків з фізичними особами - резидентами колишнього Союзу РСР за їх рахунками і вкладами в колишніх установах

Зовнішекономбанку в Україні
Згідно з рішенням Урядової комісії з державного зовнішнього
боргу та фінансових активів Російської Федерації від 02.07.93 р.
"Про використання виручки від реалізації фінансових активів
колишнього Союзу РСР для погашення заборгованості
Зовнішекономбанку перед фізичними особами", домовленостями,
досягнутими на п'ятому засіданні Змішаної Російсько-української
комісії зі співробітництва, що відбулося в м.Києві 16.07.99 р., і
дорученням уряду РФ від 21.07.2000 р. N МК-П2-20989 "Про
завершення погашення заборгованості перед фізичними особами
України за їх заблокованими рахунками" клієнти колишніх відділень
Зовнішекономбанку в Україні (у м.Київ, Дніпропетровськ, Донецьк,
Ялта, Ужгород, Ізмаїл, Львів, Одеса) можуть звернутися з питання
отримання коштів з їх поточних рахунків та вкладів до Державного
експортно-імпортного банку України, м.Київ (далі - Укрексімбанк). 2. Зовнішекономбанк здійснює переказ до Укрексімбанку
валютного покриття для розрахунків з фізичними особами -
резидентами колишнього Союзу РСР за поточними рахунками і вкладами
типу "Б" і "В", що значаться у колишніх установах
Зовнішекономбанку в Україні, за отриманими (до 10 листопада 2000
року) заявами клієнтів після їх відповідної перевірки. 3. Укрексімбанк надсилає на адресу Зовнішекономбанку зразки
печаток і підписів керівників банку, головного бухгалтера та
"ідповідальних осіб, уповноважених підписувати юридичні та
грошово-розрахункові документи. 4. У міру надходження нових заяв клієнтів, оформлених за
встановленою формою, Укрексімбанк направляє їх на адресу
Зовнішекономбанку із супровідним описом, оформленим за
встановленою формою, на загальну суму не менше 100 тис. доларів
США і платіжним дорученням на розблокування балансового рахунка
ЗЕБ та перерахування валютних коштів до Укрексімбанку через
транзитний банк. Описи складаються окремо за рахунками "Б" і "В"
та видами валют. 5. Заяви клієнтів, супровідні описи, платіжні доручення мають
бути засвідчені Уповноваженими особами Укрексімбанку з
проставленням гербової печатки банку. До числа обов'язкових
реквізитів заяви відносяться прізвище, ім'я, по батькові клієнта
повністю, номер рахунка клієнта, дата написання заяви. Укрексімбанк несе відповідальність за достовірність
інформації за рахунками та вкладами. У випадку повторного
звернення клієнтів, під заяви яких Зовнішекономбанком переказано
валютне покриття, Укрексімбанк бере на себе відповідальність щодо
врегулювання претензій, що виникатимуть. 6. У зв'язку з тим, що кошти для погашення заборгованості
перед фізичними особами виділяються Міністерством фінансів РФ в
еквіваленті доларів США, здійснюється перерахунок валютного
покриття в долари США: - за рахунками і вкладами у вільно конвертованих валютах із
застосуванням комерційного курсу рубля до відповідних валют станом
на 27.12.91 р. (за 100 доларів США - 167,13 рублів); - за рахунками і вкладами у клірингових та замкнутих валютах
і валютах колишніх соціалістичних країн - відповідно до положень
Указу Президента РФ від 07.12.92 р. N 1565 "Про заходи щодо
врегулювання внутрішнього валютного боргу колишнього Союзу РСР" із
застосуванням понижуючих коефіцієнтів: для клірингових та
замкнутих валют - 2:1, для валют колишніх соціалістичних країн -
5:1. 7. Зовнішекономбанк перевіряє заяви клієнтів згідно з даними,
зазначеними в супровідному опису, що надійшов з Укрексімбанку
разом із заявами. У випадку виявлення помилок у розрахунках або
розбіжності у наданих Укрексімбанком даних Зовнішекономбанк не
включає таку суму до суми валютного покриття, що підлягає переказу
Зовнішекономбанком до Укрексімбанку, до врегулювання питання з
Укрексімбанком. При цьому буде враховуватися сума раніше переказаного авансу
в розмірі 9540388,45 доларів США (сума вкладів без урахування
нарахованих відсотків) та касова готівка у колишніх установах
Зовнішекономбанку на території України на момент ревізії каси
16.03.92 р., еквівалентна 20410,06 тис. доларів США, яка повинна
бути використана Укрексімбанком на погашення заборгованості, що
залишилася, перед фізичними особами - резидентами колишнього Союзу
РСР за їх вищезазначеними рахунками і вкладами в частині, не
покритій переказами із Зовнішекономбанку м.Москви. 8. Зовнішекономбанк нараховує відсотки за поточними рахунками
і вкладами, відкритими за рахунок вільно конвертованої валюти, за
період з 01.01.92 р. по дату перерахування коштів до
Укрексімбанку. При цьому нарахування відсотків здійснюється в
розмірі 1% від загальної суми валютного покриття, що підлягає
переказу до Укрексімбанку за кожним платіжним дорученням. Розподіл
відсотків між конкретними одержувачами здійснюється Укрексімбанком
самостійно. За поточними рахунками і строковими вкладами, виплаченими
Укрексімбанком у 1992-1996 р., відсотки не нараховуються. 9. Переказ валютного покриття здійснюється Зовнішекономбанком
протягом 10 робочих днів після отримання від Укрексімбанку
платіжних доручень, описів з доданими заявами клієнтів та
виписками з особових рахунків. У міру перерахування валютного покриття Зовнішекономбанк
направляє на адресу Укрексімбанку повідомлення про перерахування
коштів з додаванням списків клієнтів з посиланням на відповідні
платіжні доручення, при цьому Укрексімбанк у міру надходження
валютного покриття направляє на адресу Зовнішекономбанку
підтвердження про надходження коштів. 10. Зазначений порядок починає діяти з моменту його
підписання обома сторонами.
За Зовнішекономбанк, м.Москва
А.Костін
За Укрексімбанк, м.Київ
О.Сорокін
Додаток 2

до листа від 15.12.2000 р.

N 13-118/4560
ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО

БАНКУ УКРАЇНИ
від _____________________________,

(П.І.Б. повністю)

що проживає за адресою: __________ __________________________________

Паспорт: серія _____ N ___________ __________________________________

(ким і коли виданий)
Заява
Прошу залишок коштів з мого поточного рахунка N ____________,
відкритого у відділенні Зовнішекономбанку СРСР у м.______________,
виплатити готівкою (або перерахувати до __________________________ _________________________________________________________________

(найменування та реквізити банку) а моє ім'я).
"___"_______________ 200_ р. (підпис)
------------------------------------------------------------------
ЗАПОВНЮЄТЬСЯ УКРЕКСІМБАНКОМ
Власноручний підпис ______________________________________________

(П.І.Б. клієнта)
засвідчую: ____________________________________________________ _________
(П.І.Б. та посада уповноваженого співробітника банку) (підпис)
Головний бухгалтер __________

(підпис)
Печатка банку
"Податки та бухгалтерський облік", N 6, січень, 2001 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: