open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 339 від 18.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 січня 2001 р.

за N 30/5221

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення

і сплати внесків на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття та

обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового

державного соціального страхування України на

випадок безробіття
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці

та соціальної політики N 295 ( z0544-02 ) від 20.06.2002 N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004 N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006 N 276 ( z0669-07 ) від 01.06.2007 N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 N 41 ( z0234-09 ) від 06.02.2009 N 381 ( z1290-10 ) від 29.11.2010

Наказом Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від 28.03.2013 }

Відповідно до розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" від 2 березня 2000 року N 1533-III ( 1533-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення і сплати
внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, погоджену Правлінням Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Міністерством фінансів України та
Національним банком України (додається). 2. Подати зазначену Інструкцію на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 03.10.97 N 4 ( z0492-97 )
"Про затвердження Порядку справляння збору на обов'язкове
соціальне страхування на випадок безробіття", зареєстрований
Міністерством юстиції України 20.10.97 за N 492/2296.
Міністр І.Сахань
Затверджено

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

18.12.2000 N 339
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 січня 2001 р.

за N 30/5221
Інструкція

про порядок обчислення і сплати внесків на

загальнообов'язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття та обліку

їх надходження до Фонду загальнообов'язкового

державного соціального страхування України на

випадок безробіття
{ У тексті Інструкції слова "центри зайнятості" в усіх відмінках
замінено словами "територіальні органи Державної служби
зайнятості в районах, містах, районах у містах" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 154 ( z0633-13 ) від 28.03.2013 }
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
(далі Інструкція) розроблена відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" від 2 березня 2000 року N 1533-III ( 1533-14 ). 1.2. Ця Інструкція визначає порядок обчислення і сплати
роботодавцями та застрахованими особами внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
та контролю за сплатою страхових внесків до набрання чинності
Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ( 2464-17 ).
{ Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006,
N 381 ( z1290-10 ) від 29.11.2010, Наказом Міністерства соціальної
політики N 154 ( z0633-13 ) від 28.03.2013 } 1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: Роботодавець: власник підприємства, установи, організації або уповноважений
ним орган незалежно від форми власності, виду діяльності та
господарювання та фізичні особи, які використовують найману працю; військові частини Збройних Сил України, Державної
прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної
оборони, інші військові формування, утворені відповідно до законів
України які виплачують грошове забезпечення, Служба безпеки
України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна спеціальна
служба транспорту, Державна служба спеціального зв'язку та захисту
інформації України, органи внутрішніх справ та податкової міліції,
а також воєнізовані аварійно-рятувальні служби (формування),
створені відповідно до законодавства на постійній основі (далі -
військові формування); власник розташованого в Україні іноземного підприємства,
установи, організації (у тому числі міжнародної), філії або
представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Застраховані особи - наймані працівники; особи, які виконують
роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами;
військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної
служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших
військових формувань, утворених відповідно до законів України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України,
Державної спеціальної служби транспорту, особи рядового і
начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, органів внутрішніх справ, особи
начальницького складу податкової міліції, а також особовий склад
воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), створених
відповідно до законодавства на постійній основі (далі -
військовослужбовці), крім військовослужбовців строкової служби, а
у випадках, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ),
інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства,
які постійно проживають в Україні, якщо інше не передбачено
міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється
страхування на випадок безробіття. Наймані працівники - фізичні особи, які працюють за трудовим
договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації
або у фізичної особи. Страхувальники - роботодавці, застраховані особи, фізичні
особи - підприємці та інші особи (включаючи юридичних осіб), які
використовують працю фізичних осіб за договорами
цивільно-правового характеру, які відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) сплачують страхові внески. Пункт 1.3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 41 ( z0234-09 ) від 06.02.2009 }

2. Платники страхових внесків
2.1. Платниками страхових внесків до Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) є: 2.1.1. Роботодавці. 2.1.2. Застраховані особи. Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 в редакції Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 41 ( z0234-09 ) від 06.02.2009 } 2.1.3.Фізичні особи - підприємці та інші особи (включаючи
юридичних осіб), які використовують працю фізичних осіб за
договорами цивільно-правового характеру. Пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.3 згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 41 ( z0234-09 ) від
06.02.2009 } 2.1.4. У разі взяття участі в загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на
добровільних засадах: особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени
творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих
спілок); фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не
використовують найману працю;

{ Абзац четвертий підпункту 2.1.4 пункту 2.1 виключено на
підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 41
( z0234-09 ) від 06.02.2009 }

громадяни України, які працюють за межами України та не
застраховані в системі соціального страхування на випадок
безробіття країни, у якій вони перебувають, якщо інше не
передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України. 2.2. Від сплати страхових внесків звільняються: роботодавці підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше
50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд
оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми
витрат на оплату праці, у частині витрат на оплату праці найманих
працівників-інвалідів; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом другим згідно
з Наказом Мінпраці та соціальної політики N 295 ( z0544-02 ) від
20.06.2002 ) роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і
УТОС; ( Пункт 2.2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
Мінпраці та соціальної політики N 295 ( z0544-02 ) від
20.06.2002 ) застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку та відпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком; застраховані особи в частині отримання допомоги по частковому
безробіттю. 2.3. Не є платниками страхових внесків особи, які не
підлягають страхуванню на випадок безробіття: працюючі особи, які отримують або мають право на призначення
пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за
вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом
пенсійного віку; { Абзац другий пункту 2.3 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від
25.12.2006 } іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за
наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України. Страхові внески на випадок безробіття не утримуються із
заробітної плати осіб, які досягли пенсійного віку (чоловіки -
60 років, жінки - 55 років), право на пенсію яких не потребує
підтвердження. Для всіх інших осіб, зазначених в абзаці другому
цього пункту, страхові внески на випадок безробіття не утримуються
з дня подачі роботодавцю заяви про звільнення від сплати страхових
внесків та копії пенсійного посвідчення. { Пункт 2.3 доповнено
абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 } У разі, якщо особа має право на пенсію, але не звертається за
її призначенням, вона подає роботодавцю заяву про звільнення від
сплати страхових внесків та довідку органу, що призначає пенсію за
місцем проживання такої особи, про наявність права на пенсію за
віком або за вислугу років. { Пункт 2.3 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 39
( z0184-08 ) від 14.02.2008 }

{ Розділ 3 виключено на підставі Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 381 ( z1290-10 ) від 29.11.2010 }

4. Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування на випадок безробіття
4.1. Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття для роботодавців та
застрахованих осіб встановлюється щорічно Верховною Радою України
за поданням Кабінету Міністрів України одночасно із затвердженням
Державного бюджету України на поточний рік. 4.2. Страхові внески нараховуються: для роботодавців - у відсотках до сум фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення
військовослужбовців, які включають витрати на виплату основної та
додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних
виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно
з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), виплату доходу
(прибутку) фізичним особам за виконання робіт (послуг) за
договорами цивільно-правового характеру, які підлягають обкладанню
податком з доходів фізичних осіб; для найманих працівників - у відсотках до сум оплати праці,
грошового забезпечення військовослужбовців, які включають основну
і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та
компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які
підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб; для осіб, які беруть участь в загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на
добровільних засадах, - у відсотках до сум оподатковуваного доходу
(прибутку), обчисленого відповідно до чинного законодавства
України; для страхувальників, які проводять виплату винагороди
фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) згідно з
цивільно-правовими договорами, - у відсотках до сум
оподатковуваного доходу (прибутку). Нарахування страхових внесків здійснюється на суми, які не
зменшені відповідно до законодавства про податок на доходи
фізичних осіб, та на суми податків, інших обов'язкових платежів і
внесків, що відповідно до законодавства сплачуються із зазначених
сум, та суми утримань, що здійснюються відповідно до законодавства
або за договорами позики, придбання товарів та виплат тощо, або на
інші цілі за дорученням отримувача. Пункт 4.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 41 ( z0234-09 ) від 06.02.2009 }
5. Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків
5.1. Роботодавець починає сплачувати страхові внески з дня
набуття статусу платника страхових внесків до Фонду. { Абзац
перший пункту 5.1 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 } Фізична особа набуває статусу застрахованої особи з дня
укладання трудового договору з роботодавцем, з цього дня
починається сплата страхових внесків. Сплата страхових внесків
припиняється з дня розірвання трудового договору. 5.2. З дня взяття на облік як платника внесків починають
сплачувати страхові внески особи, які беруть участь в
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на
випадок безробіття на добровільних засадах. { Абзац перший пункту
5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
{ Абзац другий пункту 5.2 глави 5 виключено на підставі
Наказу Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 }
5.3. Нарахування страхових внесків роботодавців, найманих
працівників та військовослужбовців здійснюється щомісяця на
підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких
провадиться нарахування або які підтверджують нарахування
заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, виходячи із
розміру страхового внеску, що діє на день нарахування виплат. Нарахування страхових внесків осіб, які беруть участь у
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на
добровільних засадах, здійснюється у строки, передбачені для
сплати цими особами податків. Нарахування страхових внесків для страхувальників, зазначених
у абзаці п'ятому пункту 4.2, здійснюється після виконання робіт
(надання послуг) за договорами цивільно-правового характеру. Пункт 5.3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 41 ( z0234-09 ) від 06.02.2009 } 5.4. Страхові внески нараховуються на зазначені у пункті 4.2
цієї Інструкції фактичні виплати (доходи), що не перевищують
визначеної максимальної величини фактичних витрат страхувальника
на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб,
грошового забезпечення військовослужбовців, з якої справляються
внески до Фонду, що встановлюються щороку на рівні п'ятнадцяти
розмірів прожиткового мінімуму, встановленого Законом України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) для працездатних осіб. { Абзац перший
пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 41 ( z0234-09 ) від 06.02.2009 } Нарахування страхових внесків на оплату щорічної відпустки,
період якої більше одного місяця, здійснюється за ставкою, що діє
на момент її нарахування, окремо за кожний місяць. { Пункт 5.4
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної
політики N 41 ( z0234-09 ) від 06.02.2009 } Розмір щомісячного доходу добровільно застрахованої особи, з
якого сплачуються страхові внески, розраховується виходячи із суми
доходу та періоду сплати страхових внесків, який зазначений у
заяві про взяття на облік. { Пункт 5.4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 41
( z0234-09 ) від 06.02.2009 } Розмір щомісячного доходу особи, яка виконує роботи (надає
послуги) за договором цивільно-правового характеру, термін дії
якого більше одного місяця, визначається шляхом ділення доходу на
період виконання договору. { Пункт 5.4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 41
( z0234-09 ) від 06.02.2009 } Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 } 5.5. Страхові внески з оплати праці (доходу, винагороди),
сплачені в іноземній валюті, підлягають перерахуванню на рахунок
Фонду у валюті України за офіційним курсом Національного банку
України на день сплати страхових внесків. 5.6. Перерахування страхових внесків здійснюється
страхувальниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на
оплату праці (виплати доходу), у тому числі в безготівковій чи
натуральній формі, або виручки від реалізації товарів (послуг).
При цьому фактичним одержанням (перерахуванням) коштів на оплату
праці (виплати доходу) вважається одержання відповідних сум
готівкою, зарахування на банківський рахунок одержувача,
перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, одержання
товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей в
рахунок зазначених виплат (доходу), фактичне здійснення з цих
виплат (доходу) відрахувань, передбачених законодавством або за
виконавчими документами, чи будь-яких інших відрахувань. Пункт 5.6 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 41 ( z0234-09 ) від 06.02.2009 } 5.7. У разі нестачі коштів на рахунку платника на виплату
заробітної плати та сплату страхових внесків у повному обсязі,
видача коштів на оплату праці і перерахування страхових внесків до
Фонду проводяться у пропорційних сумах. 5.8. Підприємства, які здійснюють виплату заробітної плати на
поточні рахунки фізичних осіб в установах банків, сплачують
страхові внески до Фонду в день перерахування коштів на особові
рахунки. У разі видачі підприємством коштів на оплату праці з виручки
від реалізації продукції (наданих послуг), платники зобов'язані не
пізніше наступного дня після здійснення виплат подати до установи
банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до
Фонду. 5.9. У разі незабезпечення банківськими установами
перерахування страхових внесків до Фонду одночасно з видачею
коштів на виплату заробітної плати, ці банківські установи
сплачують за рахунок власних коштів до Фонду суму несплачених
страхових внесків. 5.10. У разі отримання з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про
рішення щодо припинення юридичної особи або припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або
повідомлення щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців запису про судове рішення про
порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи
територіальні органи Державної служби зайнятості в районах,
містах, районах у містах перевіряють правильність нарахування,
своєчасного і повного перерахування платником страхових внесків,
нарахованих до 01 січня 2011 року (за винятком, коли перевірка зі
сплати страхових внесків до Фонду, нарахованих до 01 січня
2011 року, вже була проведена і відсутність заборгованості
підтверджена). Територіальні органи Державної служби зайнятості в районах,
містах, районах у містах надають органам Пенсійного фонду України
та державному реєстратору документи, необхідні для проведення
державної реєстрації припинення юридичних осіб або фізичних осіб -
підприємців та спрощеної процедури державної реєстрації припинення
юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців у порядку та
випадках, передбачених розділами IV та VI Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) та постановою правління Пенсійного фонду
від 27 вересня 2010 року N 21-6 ( z0995-10 ) "Про затвердження
Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного
фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування", зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 27 жовтня 2010 року N 995/18290. Пункт 5.10 глави 5 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 154 ( z0633-13 ) від 28.03.2013 }
{ Пункт 5.11 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 41 ( z0234-09 ) від 06.02.2009 }
5.12. При нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах
база для нарахування страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття відповідно до
статті 3 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) визначається як вартість такого нарахування, визначена
за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт, який розраховується
за такою формулою:
К = 100 : (100 - Сп), де
К - коефіцієнт; Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент
такого нарахування. Вартість такого нарахування визначається виходячи із
звичайної ціни, збільшеної на суму: податку на додану вартість, якщо особа, яка здійснює таке
нарахування, є платником податку на додану вартість; акцизного збору, якщо надається підакцизний товар. Розділ 5 доповнено пунктом 5.12 згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004 ) 5.13. Суми надміру чи помилково сплачених страхових внесків
(коштів) до Фонду повертаються платникам у 15-денний строк за їх
письмовим зверненням до територіальних органів Державної служби
зайнятості в районах, містах, районах у містах за місцем узяття на
облік як платника страхових внесків до Фонду до 01 січня 2011
року. Розділ 5 доповнено пунктом 5.13 згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 495 ( z0026-07 ) від 25.12.2006; в редакції
Наказу Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 }
6. Перерахування страхових внесків до Фонду та їх облік
{ Назва глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 }
6.1. Нараховані суми страхових внесків роботодавців та
застрахованих осіб перераховуються на відповідний рахунок Фонду. На цей рахунок перераховуються також суми фінансових санкцій
та адміністративних стягнень, благодійні внески підприємств,
установ, організацій та фізичних осіб, інші надходження відповідно
до законодавства України. 6.2. Роботодавці зобов'язані вести облік сплачених внесків до
Фонду, у тому числі сплачених застрахованими особами. 6.3. Нараховані та перераховані страхові внески роботодавців
та застрахованих осіб обліковуються: підприємствами та
організаціями - суб'єктами підприємницької діяльності на рахунку
65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунок 653 "Розрахунки за
страхуванням на випадок безробіття"; бюджетними установами - на
рахунку 65 "Розрахунки із страхування", субрахунок 653 "Розрахунки
із страхування на випадок безробіття". 6.4. Роботодавці - суб'єкти підприємницької діяльності
відносять страхові внески на валові витрати. Нарахування страхових внесків до Фонду відображається ними за
дебетом рахунків класу 8 "Витрати за елементами" (рахунок 82
"Відрахування на соціальні заходи", субрахунок 823 "Страхування на
випадок безробіття") та за кредитом рахунку 65 "Розрахунки за
страхуванням", субрахунок 653 "Розрахунки за страхуванням на
випадок безробіття". Для роботодавців, які використовують для обліку рахунки
тільки класу 9 "Витрати діяльності", нарахування страхових внесків
відображається за дебетом рахунків 91 "Загальновиробничі витрати",
92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та за кредитом
рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунок 653
"Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття". 6.5. Страхові внески до Фонду в бюджетних установах
сплачуються за рахунок коштів, передбачених на ці цілі. Нарахування страхових внесків у бюджетних установах
відображається за дебетом відповідного рахунку класу 8 "Витрати"
та за кредитом рахунку 65 "Розрахунки із страхування", субрахунку
653 "Розрахунки із страхування на випадок безробіття". 6.6. Утримання страхових внесків із застрахованих осіб
відображається: для підприємств та організацій - суб'єктів підприємницької
діяльності - за дебетом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці",
субрахунок 661 "Розрахунки за заробітною платою" та за кредитом
рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунок 653
"Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття"; для бюджетних установ - за дебетом рахунку 66 "Розрахунки з
оплати праці", субрахунок 661 "Розрахунки із заробітної плати" та
за кредитом рахунку 65 "Розрахунки із страхування", субрахунок 653
"Розрахунки із страхування на випадок безробіття". При перерахуванні коштів до Фонду: для підприємств та
організацій - суб'єктів підприємницької діяльності - дебетується
рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунок 653
"Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття"; для бюджетних
установ - дебетується рахунок 65 "Розрахунки із страхування",
субрахунок 653 "Розрахунки із страхування на випадок безробіття",
та кредитується відповідний рахунок класу 3 "Кошти, розрахунки та
інші активи" як для підприємств та організацій - суб'єктів
підприємницької діяльності, так і для бюджетних установ.
{ Пункт 6.7 розділу 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 381 ( z1290-10 ) від
29.11.2010 }
7. Контроль за сплатою страхових внесків
7.1. У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ) на період до повного стягнення
заборгованості із сплати страхових внесків та сум фінансових
санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 01 січня 2011
року, територіальні органи Державної служби зайнятості в районах,
містах, районах у містах мають право перевіряти правильність
нарахування, своєчасність і повноту перерахування страхових
внесків, у тому числі, коли за даними перевірки була підтверджена
наявність заборгованості зі сплати страхових внесків, строк сплати
яких не настав на 01 січня 2011 року, та застосовувати фінансові
санкції у порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом. Перевірка платників щодо правильності нарахування,
своєчасного і повного перерахування страхових внесків за період з
дня проведення останньої перевірки або з дати набуття статусу
платника страхових внесків (якщо перевірка проводилась вперше) до
01 січня 2011 року здійснюється територіальними органами Державної
служби зайнятості в районах, містах, районах у містах одноразово. Проведення перевірок зі сплати страхових внесків до Фонду
узгоджується з планом контрольних заходів органів Пенсійного фонду
України щодо платників єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування. Графік перевірок зі сплати страхових внесків до Фонду
складається щокварталу та затверджується наказом територіальних
органів Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у
містах до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує
наступному. Для підтвердження відсутності/наявності заборгованості зі
сплати страхових внесків до Фонду до графіків перевірок
включаються платники, які не були перевірені зі сплати страхових
внесків за період до 01 січня 2011 року (крім платників,
зазначених в абзаці першому пункту 5.10 глави 5 цієї Інструкції). До графіків перевірок можуть бути внесені зміни щодо об'єкта
перевірки з відповідними обґрунтуваннями, що затверджуються
наказом територіальних органів Державної служби зайнятості в
районах, містах, районах у містах. Не пізніше ніж за десять днів до дати проведення перевірки
платнику надсилається повідомлення. У випадках, зазначених у абзаці першому пункту 5.10 глави 5
цієї Інструкції, перевірки зі сплати страхових внесків
здійснюються територіальними органами Державної служби зайнятості
в районах, містах, районах у містах поза графіком. Строк здійснення перевірки не може перевищувати десяти
робочих днів, а для фізичних осіб, які використовують працю
найманих працівників, - двох робочих днів. Перевірки здійснюються територіальними органами Державної
служби зайнятості в районах, містах, районах у містах за
місцезнаходженням платника або в приміщенні територіального
органу. Пункт 7.1 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 381 ( z1290-10 ) від 29.11.2010, Наказу
Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 }
7.2. Контроль на підприємствах, в установах, організаціях,
військових формуваннях та у фізичних осіб, які використовують
працю найманих працівників, проводиться шляхом перевірки
бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші
виплати, грошове забезпечення, повноти нарахування страхових
внесків, платіжних документів про перерахування сум страхових
внесків на рахунок Фонду, розрахункових та касових документів.
{ Абзац другий пункту 7.2 розділу 7 виключено на підставі
Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 381
( z1290-10 ) від 29.11.2010 }
{ Пункт 7.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 41 ( z0234-09 ) від 06.02.2009 }
7.3. Платники страхових внесків зобов'язані беззаперечно
подавати посадовим чи уповноваженим особам територіального органу
Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах,
які проводять перевірку, необхідні документи, що стосуються фонду
оплати праці та інших виплат, нарахування страхових внесків, та
платіжні документи з перерахування страхових внесків до Фонду. При необхідності керівники і відповідальні службові особи під
час перевірки надають письмові пояснення з питань, що
перевіряються, виконують вимоги осіб, які проводять перевірку,
щодо усунення виявлених порушень. 7.4. За результатами перевірки складається акт у двох
примірниках і підписується особами, які проводили перевірку,
керівником і головним бухгалтером страхувальника. Один примірник
акта передається під розписку керівникові або головному бухгалтеру
страхувальника, інший залишається в територіальному органі
Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах,
який проводив перевірку. В акті зазначається: за який період проведено перевірку, які
виявлено порушення при нарахуванні і сплаті страхових внесків. У разі виявлення під час перевірки простроченої
заборгованості зі сплати страхових внесків, своєчасно не
обчислених та не сплачених страхових внесків (недоїмки) вони
донараховуються та стягуються з нарахуванням пені та накладанням
штрафу. Для добровільної сплати нарахованих фінансових санкцій
(штрафу, пені) роботодавцю надається 10-денний строк. { Пункт 7.4
глави 7 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 } Якщо роботодавець з будь-яких причин відмовляється підписати
акт, посадова особа територіального органу Державної служби
зайнятості в районах, містах, районах у містах робить про це запис
на всіх примірниках акта, підписує його та не пізніше наступного
робочого дня один примірник акта направляє платнику поштою з
повідомленням про вручення. Якщо примірник акта вручити платнику
неможливо, то посадова особа територіального органу Державної
служби зайнятості в районах, містах, районах у містах робить про
це запис у журналі реєстрації актів перевірок та долучає його до
примірника акта, що зберігається у відповідному територіальному
органі. { Пункт 7.4 глави 7 доповнено новим абзацом п'ятим згідно
з Наказом Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 }
{ Абзац шостий пункту 7.4 глави 7 виключено на підставі
Наказу Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 }
Рішення про стягнення простроченої заборгованості зі сплати
страхових внесків, у тому числі донарахованих сум страхових
внесків (недоїмки), пені та штрафу (додаток 7) (далі - рішення),
приймається керівником територіального органу Державної служби
зайнятості в районах, містах, районах у містах чи його заступником
на підставі акта перевірки. { Абзац шостий пункту 7.4 глави 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної
політики N 154 ( z0633-13 ) від 28.03.2013 } Рішення приймається, якщо загальна сума недоїмки, пені та
штрафу складає не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, та протягом п'яти робочих днів направляється роботодавцю
рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо до дня прийняття керівником територіального органу
Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах чи
його заступником рішення платник самостійно сплатив всю суму
виявлених під час перевірки своєчасно не сплачених чи сплачених не
в повному обсязі страхових внесків, пені та штрафу, узгодження
розрахунку зазначених сум здійснюється на підставі документів, що
підтверджують сплату заборгованості, без винесення рішення.
{ Абзац восьмий пункту 7.4 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 } Роботодавець протягом десяти робочих днів, наступних за днем
одержання рішення, зобов'язаний сплатити суми недоїмки, пені та
штрафу або оскаржити рішення у встановленому порядку. Якщо роботодавець відмовився від отримання рішення, воно
вважається врученим з дня отримання повідомлення про вручення
поштового відправлення з відміткою про відмову в його отриманні. У разі, якщо відділення поштового зв'язку не може вручити
роботодавцю рішення через відсутність уповноважених осіб за
місцезнаходженням (місцем проживання) платника страхових внесків
або зміну місцезнаходження (місця проживання) без повідомлення
територіального органу Державної служби зайнятості в районах,
містах, районах у містах рішення розміщується на інформаційному
стенді для роботодавців у приміщенні відповідного територіального
органу. При цьому день розміщення такого рішення вважається днем
його отримання платником. { Абзац одинадцятий пункту 7.4 глави 7
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної
політики N 154 ( z0633-13 ) від 28.03.2013 } Пункт 7.4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 } 7.5. У разі коли роботодавець не згоден з розрахунком суми
недоїмки, пені та штрафу, зазначених у рішенні, він має право
протягом десяти робочих днів, наступних за днем отримання рішення,
звернутися до територіального органу Державної служби зайнятості в
районах, містах, районах у містах, який його прийняв, із скаргою
про перегляд цього рішення. Скарга подається у письмовій формі та
може супроводжуватися документами, розрахунками та доказами, які
роботодавець уважає за потрібне надати. { Абзац перший пункту 7.5
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 } Територіальний орган Державної служби зайнятості в районах,
містах, районах у містах протягом двадцяти робочих днів, наступних
за днем отримання скарги, зобов'язаний розглянути її та надіслати
роботодавцю вмотивоване рішення. У разі коли у задоволенні скарги
повністю або частково відмовлено, роботодавець має право
звернутися до Державної служби зайнятості та до її територіальних
органів в Автономній Республіці Крим, областях та місті Києві або
до суду. { Абзац другий пункту 7.5 глави 7 в редакції Наказу
Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 } Днем подання скарги вважається день фактичного подання скарги
до відповідного територіального органу Державної служби зайнятості
в районах, містах, районах у містах, а в разі надсилання скарги
поштою - дата відправлення скарги, зазначена відділенням поштового
зв'язку з повідомленням про вручення поштового відправлення або на
конверті чи на фіскальному чеку про оплату послуг зв'язку з
пересилки скарги. Рішення про стягнення простроченої заборгованості зі сплати
страхових внесків, у тому числі донарахованих сум страхових
внесків (недоїмки), пені та штрафу, роботодавець також має право
оскаржити в судовому порядку, про що він повідомляє територіальний
орган Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у
містах, який прийняв зазначене рішення. { Абзац четвертий пункту
7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та
соціальної політики N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 } Розділ 7 доповнено пунктом 7.5 згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 276 ( z0669-07 ) від 01.06.2007 }
8. Обов'язки роботодавців
8.1. Роботодавці зобов'язані: одночасно з виплатою заробітної плати (доходу) в повному
обсязі сплатити страхові внески до Фонду, які були нараховані
та/або не сплачені до 01 січня 2011 року; під час перевірки зі сплати страхових внесків надавати
інформацію про: розмір заробітної плати та використання робочого часу
працівників; сплату страхових внесків, нарахованих до 01 січня 2011 року,
у тому числі застрахованими особами. Пункт 8.1 глави 8 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 154 ( z0633-13 ) від 28.03.2013 }
9. Відповідальність платників страхових внесків
9.1. Роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність
сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових
внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки
роботодавців. { Абзац перший пункту 9.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 37
( z0244-06 ) від 20.02.2006 } У разі несвоєчасної сплати страхових внесків
страхувальниками, або неповної їх сплати страхувальники сплачують
суму простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків, суми
донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки),
штраф та пеню. { Абзац другий пункту 9.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики N 37
( z0244-06 ) від 20.02.2006, N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 } 9.2. Штраф накладається у розмірі прихованої суми виплат, на
які нараховуються страхові внески. { Абзац перший пункту 9.2 глави
9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної
політики N 154 ( z0633-13 ) від 28.03.2013 }
{ Абзац другий пункту 9.2 глави 9 виключено на підставі
Наказу Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 }
{ Абзац третій пункту 9.2 глави 9 виключено на підставі
Наказу Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 }
Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки
Національного банку України, що діяла на момент сплати,
нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за
весь її строк. Пеня на пеню не нараховується. Якщо в бухгалтерських документах роботодавця станом на
01 січня 2011 року була зазначена сума страхових внесків до Фонду,
строк сплати яких не настав, а заробітна плата була виплачена
після набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
( 2464-17 ) без сплати страхових внесків до Фонду, то пеня на суму
недоїмки не нараховується. { Пункт 9.2 глави 9 доповнено новим
абзацом третім згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
N 154 ( z0633-13 ) від 28.03.2013 } 9.3. При надходженні документів із сплати недоїмки, пені та
штрафу в першу чергу погашається недоїмка, а потім - пеня та
штраф. Якщо за платниками до наступного чергового строку сплати
страхових внесків є недоїмка, то вона сплачується у такому
порядку: спочатку сплачується недоїмка минулих років, потім
послідовно: пеня за цю недоїмку, недоїмка за перший строк платежу
поточного року, пеня за цю недоїмку і т.д. При стягненні недоїмки
за рішенням суду в першу чергу покриваються судові витрати на ії
стягнення. 9.4. Днем сплати страхових внесків та пені вважається: а) при перерахуванні платежу з рахунку платника - день
списання установою банку суми платежу; б) при внесенні готівкою - день унесення готівки у банківську
установу чи підприємство зв'язку. Нарахування пені проводиться, починаючи з наступного дня
після настання строку сплати страхових внесків, до дня сплати
включно. Якщо строк сплати збігається з вихідним (святковим) днем, то
пеня нараховується, починаючи з наступного робочого дня після
вихідного (святкового) дня. Якщо недоїмка стягується в судовому порядку, то пеня не
нараховується з дня винесення судом рішення про вилучення майна
платника (при зверненні стягнення на суми, що їх мають повернути
платнику інші особи), а також з моменту визнання боржника
банкрутом. Пеня не нараховується та не накладається штраф на
прострочену заборгованість зі сплати страхових внесків у разі
введення мораторію на задоволення вимог кредиторів у зв'язку з
порушенням господарським судом справи про банкрутство платника
відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ). Дія мораторію
щодо нарахування пені та накладання штрафу на боржника
припиняється з дня припинення господарським судом провадження у
справі про банкрутство. { Пункт 9.4 доповнено абзацом сьомим
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 39
( z0184-08 ) від 14.02.2008 } У разі, якщо недоїмка стягується в судовому порядку, то при
наступній перевірці платника: { Пункт 9.4 доповнено абзацом
восьмим згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 39 ( z0184-08 ) від 14.02.2008 } пеня не нараховується на суму недоїмки, зафіксовану у рішенні
суду про її стягнення на користь територіального органу Державної
служби зайнятості в районах, містах, районах у містах, що набрало
законної сили; { Пункт 9.4 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 39
( z0184-08 ) від 14.02.2008 } пеня нараховується, якщо за період з кінця попередньої
перевірки до моменту винесення судом рішення про стягнення виникає
нова недоїмка. { Пункт 9.4 доповнено абзацом десятим згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 39
( z0184-08 ) від 14.02.2008 } 9.5. За несвоєчасне зарахування страхових внесків на рахунок
Фонду банківська установа сплачує пеню за кожен день прострочення
у розмірі, передбаченому чинним законодавством. З платника за ці
дні пеня не стягується. 9.6. Право застосовувати фінансові санкції від імені Фонду
мають керівник Державної служби зайнятості, його заступники,
керівники територіальних органів Державної служби зайнятості в
Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах, районах у
містах та їх заступники. Пункт 9.6 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 41 ( z0234-09 ) від 06.02.2009, Наказу Міністерства
соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від 28.03.2013 } 9.7. Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штрафи
стягуються в дохід Фонду із страхувальника у судовому порядку
відповідно до законодавства. { Абзац перший пункту 9.7 в редакції
Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 281
( z1494-04 ) від 09.11.2004 }
{ Абзац другий пункту 9.7 виключено на підставі Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 281 ( z1494-04 ) від
09.11.2004 }
Стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків, штрафів
чи пені у разі відсутності коштів на рахунках може бути звернено
на майно платника відповідно до чинного законодавства. 9.8. Строк давності у разі стягнення страхових внесків, пені
та фінансових санкцій не застосовується. 9.9. Суми коштів, безпідставно стягнені із страхувальників,
підлягають поверненню у триденний строк з дня вступу у законну
силу рішення суду про безпідставність стягнення цих виплат з
відшкодуванням судових витрат.
{ Пункт 9.10 глави 9 виключено на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 }
9.10. Усі спірні питання, що виникають між платниками
страхових внесків та органами Фонду з приводу нарахування
страхових внесків, пені, стягнення недоїмки, штрафів, вирішуються
в судовому порядку. { Абзац перший пункту 9.10 глави 9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 154
( z0633-13 ) від 28.03.2013 } Подавати позовні заяви та представляти інтереси Фонду щодо
стягнення страхових внесків, пені і штрафів у судах мають право
Державна служба зайнятості, її територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, районах, містах, районах у містах.
{ Абзац другий пункту в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 281 ( z1494-04 ) від 09.11.2004; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 154
( z0633-13 ) від 28.03.2013 }
10. Заключне положення
У разі змін і доповнень законодавчих та нормативних актів, що
стосуються норм цієї Інструкції, відповідні зміни і доповнення до
неї вносяться в установленому порядку.
Начальник фінансового відділу
Державного центру зайнятості В.Деда
{ Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 37 ( z0244-06 ) від 20.02.2006 }
{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 381 ( z1290-10 ) від 29.11.2010 }
{ Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 381 ( z1290-10 ) від 29.11.2010 } { Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 381 ( z1290-10 ) від 29.11.2010 } { Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 381 ( z1290-10 ) від 29.11.2010 }
{ Додаток 6 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 381 ( z1290-10 ) від 29.11.2010 }

Додаток 7

до пункту 7.4 Інструкції

РІШЕННЯ

про стягнення простроченої заборгованості

зі сплати страхових внесків, у тому числі

донарахованих сум страхових внесків

(недоїмки), пені та штрафу

"___"_____________ 200__ р. _____________________________

(назва територіального органу

Державної служби зайнятості в

районах, містах, районах у

містах)
Я, _________________________________________________________, (посада - директор, заступник директора, прізвище, ініціали)
розглянувши матеріали документальної перевірки (акта перевірки
правильності нарахування, своєчасності і повноти перерахування
страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття) _______________________________ ________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та

повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті), повна назва підприємства,

установи, організації - для юридичних осіб ________________________________________________________________,
прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб - підприємців ________________________________________________________________,

їх банківські реквізити ________________________________________________________________,

місцезнаходження (місце проживання)
проведеної _______________ територіальним органом Державної служби

(назва) айнятості в районах, містах, районах у містах (акт від ___ N __),
якою встановлено порушення Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" і за
наслідками якої виявлено прострочену заборгованість зі сплати
страхових внесків (недоїмку) ________________________________________________________________,

(сума в гривнях цифрами і словами)
у тому числі донараховано страхових внесків (недоїмки) на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття ______________________________________________________,

(сума в гривнях цифрами і словами)
та керуючись частиною п'ятою статті 38 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), прийняв рішення стягнути з ______________ _________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації,

П.І.Б. фізичної особи - підприємця)
прострочену заборгованість зі сплати страхових внесків (недоїмку)
в розмірі _______________________________________________ гривень,
у тому числі донараховані страхові внески (недоїмку) в розмірі ________________________________________________________ гривень,
пеню в розмірі __________________________________ гривень, штраф у
розмірі _________________________________________________ гривень,
які підлягають сплаті в дохід Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття в ________________________________________________________________,

(найменування банку) _________________________________________________________________
п/р N ____________________________ код банку _____________________
Це рішення виконується підприємством, організацією, установою
чи фізичною особою - підприємцем, що використовує найману працю,
самостійно в десятиденний термін з дня отримання рішення. Після
закінчення терміну добровільної сплати недоїмки, пені та штрафу
питання щодо їх стягнення буде вирішуватись у судовому порядку.
Це рішення може бути оскаржене підприємством, організацією,
установою, фізичною особою - підприємцем чи фізичною особою, що
використовує найману працю, у порядку, визначеному пунктом 7.5
Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
затвердженої наказом Мінпраці від 18.12.2000 N 339, зареєстрованої
в Мін'юсті 16.01.2001 за N 30/5221.
_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали) прийняла рішення)
М.П.
Рішення складається у двох примірниках: перший примірник
надсилається підприємству, установі, організації, фізичній особі -
підприємцю чи фізичній особі, що використовує найману працю;
другий - залишається в справах територіального органу Державної
служби зайнятості в районах, містах, районах у містах, який
приймав рішення. Інструкцію доповнено додатком 7 згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 276 ( z0669-07 ) від 01.06.2007; в
редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 39
( z0184-08 ) від 14.02.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства соціальної політики N 154 ( z0633-13 ) від
28.03.2013 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: