open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 грудня 2000 р. N 1867

Київ
Про затвердження Комплексної програми

пошуку і впорядкування поховань жертв

війни та політичних репресій
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1523 ( 1523-2004-п ) від 17.11.2004

N 838 ( 838-2015-п ) від 07.10.2015

N 470 ( 470-2017-п ) від 04.07.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Комплексну програму пошуку і впорядкування
поховань жертв війни та політичних репресій (далі - Програма) та
Порядок організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв
війни та політичних репресій (додаються).
2. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової
політики розробити та затвердити в установленому порядку
нормативно-правові акти міжвідомчого характеру, зазначені у
Порядку організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв
війни та політичних репресій.
3. Міністерству фінансів та Міністерству економіки під час
формування Державного бюджету України на відповідний рік
передбачати видатки на здійснення заходів Програми за статтею
"Реставрація пам'яток архітектури".

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 грудня 2000 р. N 1867
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

пошуку і впорядкування поховань жертв війни

та політичних репресій

1. Загальні питання
1. Ця Програма передбачає заходи для здійснення пошуку,
ведення обліку, впорядкування, збереження та утримання
розташованих в Україні та за її межами поховань осіб, які
проживали на території сучасної України в минулі часи і загинули
чи померли внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.
2. Похованнями жертв війни та політичних репресій вважаються
розташовані на території України місця поховань:
військовослужбовців колишніх радянських збройних сил, інших
військових формувань та працівників органів внутрішніх справ, які
загинули чи пропали безвісти під час бойових дій, виконання
бойових завдань та інших службових обов'язків, померли від ран,
контузій, каліцтва або захворювань, загинули чи померли в полоні,
до якого вони потрапили через незалежні від них обставини, та
інших осіб, які могли б бути визнаними ветеранами війни згідно із
законодавством України;
учасників національно-визвольної боротьби проти іноземних
загарбників, жертв нацистських переслідувань та осіб, які визнані
жертвами політичних репресій згідно із законодавством України;
цивільних осіб, які загинули під час бойових дій, збройних
конфліктів, та тих, що були примусово вивезені за кордон,
утримувалися там проти своєї волі та загинули чи померли від ран,
контузій, каліцтва або захворювань.
3. Поховання жертв війни та політичних репресій разом із
встановленими на них надгробками, меморіальними спорудами та
іншими пам'ятними знаками вважаються військовими похованнями або
похованнями жертв війни та похованнями жертв політичних репресій.
До них належать військові меморіальні цвинтарі, окремі ділянки на
загальних цвинтарях, індивідуальні та колективні (братські)
могили, колумбарії, місця загибелі бойових кораблів, морських чи
річкових суден з екіпажами.
Значна більшість поховань жертв війни та політичних репресій
на території України перебуває у критичному стані.
Необліковані поховання жертв війни та політичних репресій, як
правило, постійно знищуються у результаті господарського
використання земель та протиправних діянь окремих осіб. Крім того,
багатьом з цих поховань загрожує перспектива назавжди залишитись
невідомими, оскільки вмирають останні ветерани війни та інші
свідки трагічних подій минулого.
Метою Програми є здійснення на території України пошуку та
ведення державного обліку всіх невідомих поховань жертв війни та
політичних репресій, їх належного впорядкування, збереження та
утримання, а також поховання останків осіб, знайдених під час
пошукових робіт. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1523
( 1523-2004-п ) від 17.11.2004 )
II. Джерела та обсяги фінансування Програми
4. Фінансування заходів Програми планується здійснювати за
рахунок:
Державного бюджету України відповідно до реальних можливостей
держави;
місцевих бюджетів, благодійних пожертвувань юридичних і
фізичних осіб України та інших коштів, залучених місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
коштів іноземних установ, уповноважених урядами своїх держав
на виконання відповідних міжнародних договорів України;
фінансової та технічної допомоги неурядових іноземних фондів
та інших осіб - нерезидентів України.

( Абзац шостий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 1523 ( 1523-2004-п ) від 17.11.2004 )

Обсяги фінансування заходів Програми протягом 2001-2005 років
наведено у додатку. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1523
( 1523-2004-п ) від 17.11.2004 )
5. Регіональні комісії у справах увічнення пам'яті жертв
війни та політичних репресій протягом першого півріччя подають
свої пропозиції щодо фінансування заходів Програми на наступний
рік до Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті
жертв війни та політичних репресій (далі - Державна міжвідомча
комісія).
Державна міжвідомча комісія узагальнює та опрацьовує ці
пропозиції і подає Кабінетові Міністрів України з визначенням
пріоритетних напрямів та обсягів бюджетного фінансування.
Розпорядником видатків державного бюджету на виконання
заходів Програми є Держбуд.
III. Основні заходи та напрями виконання Програми

на 2001-2005 роки
( Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 1523 ( 1523-2004-п ) від 17.11.2004 )
6. Державний облік поховань жертв війни та політичних
репресій.
Придбання оргтехніки та допоміжних матеріалів.
Державна міжвідомча комісія.
I квартал 2001 року.
Розроблення та обслуговування комп'ютерних програм.
Державна міжвідомча комісія.
I - III квартал 2001 року.
Паспортизація поховань, виявлених під час проведення
пошукових робіт.
Державна міжвідомча комісія,

Держбуд, МВС, Міноборони.
Протягом 2001 - 2005 років.
Формування Єдиного національного реєстру пам'ятників Великої
Вітчизняної війни.
Державна міжвідомча комісія.
Протягом 2001 - 2005 років.
7. Пошук та впорядкування військових поховань.
Історично-архівні дослідження.
Державна міжвідомча комісія, МВС.

Міноборони, СБУ, регіональні комісії
Протягом 2001 - 2005 років.
Польові експедиційні пошукові роботи.
МВС, Міноборони, регіональні комісії

органи місцевого самоврядування.
Щороку, протягом п'яти місяців.
Всеукраїнський практичний семінар з питань
військово-меморіальної роботи.
Державна міжвідомча комісія.
Щороку, один раз на рік.
Впорядкування існуючих облікованих військових поховань.
Державна міжвідомча комісія, органи

місцевого самоврядування.
Щороку, протягом п'яти місяців.
Ексгумація, дослідження (ідентифікація), депонування та
перепоховання ексгумованих останків.
Державна міжвідомча комісія, органи

місцевого самоврядування.
Щороку, протягом п'яти місяців.
8. Пошук і впорядкування поховань жертв війни та поховань
жертв політичних репресій.
Пошук, ексгумація, дослідження і перепоховання ексгумованих
останків.
Державна міжвідомча комісія, органи

місцевого самоврядування.
Щороку, протягом п'яти місяців.
Впорядкування поховань жертв війни та поховань жертв
політичних репресій.
Державна міжвідомча комісія, органи

місцевого самоврядування.
Щороку, протягом п'яти місяців.
Всеукраїнський практичний семінар з питань пошуку і
впорядкування поховань жертв війни та поховань жертв політичних
репресій.
Державна міжвідомча комісія.
Щороку, один раз на рік.
9. Виконання міжнародних договорів України.
Здійснення пошуку місць поховань осіб, які загинули внаслідок
воєн, депортацій та політичних репресій, що розташовані на
території іноземних держав.
Державна міжвідомча комісія.
Протягом 2001-2005 років.
Дослідження, інвентаризація та розсекречування місць поховань
на території України іноземців, які перебували у таборах для
військовополонених та інтернованих осіб.
Державна міжвідомча комісія,

МВС, СБУ.
Щороку, протягом семи місяців.
Впорядкування поховань, розташованих на території іноземних
держав.
Державна міжвідомча комісія.
Протягом 2001-2005 років.

Додаток

до Комплексної програми пошуку і впорядкування

поховань жертв війни та політичних репресій
ОБСЯГИ

фінансування заходів Комплексної програми

пошуку і впорядкування поховань жертв війни та

політичних репресій протягом 2001 - 2005 років
------------------------------------------------------------------ |Обсяги фінансування заходів, тис. гривень |----------------------------------------- Заходи | у тому числі за рахунок: | всього |---------------------------------| | видатків | місцевих | інших | | державного | бюджетів | джерел | | бюджету | | | | (код 150201)| | | ----------------------------------------------------------------- . Державний облік 500 - 500 1000
поховань жертв війни
та політичних репресій
2. Пошук і впорядкування 8500 1500 8000 18000
військових поховань
та поховань жертв
війни (в тому числі
перепоховання останків
загиблих)
3. Пошук і впорядкування 2500 500 4000 7000
поховань жертв
політичних репресій
(в тому числі перепо-
ховання останків
загиблих)
4. Виконання міжнародних 7000 - 3000 10000
договорів України
5. Виготовлення контей- 1500 500 2000 4000
нерів для перепохова-
ння останків загиблих ----------------------------------------------------------------- Усього 20000 2500 17500 40000

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 грудня 2000 р. N 1867
ПОРЯДОК

організації робіт з пошуку і впорядкування

поховань жертв війни та політичних репресій
{ У тексті Порядку слово "Держбуд" в усіх відмінках замінено

словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з

Постановою КМ N 470 ( 470-2017-п ) від 04.07.2017 }

1. Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам'яті
учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних
репресій - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України
(далі - Державна міжвідомча комісія) координує роботу центральних
і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, пов'язану з
пошуком і впорядкуванням поховань жертв війни та політичних
репресій (далі - пошукова робота), у тому числі з виконання
міжнародних договорів України та рішень Кабінету Міністрів України
з цих питань, а також виконує інші повноваження, передбачені
Положенням про неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 2 серпня 1996 р. N 897 ( 897-96-п ). { Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 838
( 838-2015-п ) від 07.10.2015 }
Пошукову роботу проводять у межах своєї компетенції
Український інститут національної пам’яті, Міноборони, МВС,
Мінрегіон, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування. { Абзац другий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 838 ( 838-2015-п ) від
07.10.2015 }
У проведенні зазначеної роботи можуть брати участь у
встановленому порядку об'єднання громадян України.
До пошукової роботи належать ведення державного обліку,
впорядкування, збереження та утримання зазначених поховань, а
також ексгумація та перепоховання останків осіб, які загинули
внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.
2. Пошукова робота передбачає такі заходи:
історично-архівні дослідження щодо поховань жертв війни та
політичних репресій з урахуванням опитування свідків подій
минулого;
проведення польових пошукових робіт, включаючи шурфування
місцевості та археологічні дослідження;
виготовлення схематичних планів та складання іншої
документації, необхідної для ведення державного обліку поховань,
виявлених під час проведення пошукових робіт.
Пошукова робота, яка проводиться з метою виявлення невідомих
поховань жертв війни та політичних репресій, виконується
підприємствами, установами і організаціями, які згідно із своїми
статутами мають право провадити таку діяльність, на підставі
дозволів на її проведення, що надаються органами місцевого
самоврядування за погодженням з регіональними комісіями у справах
увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, відповідно
до міжнародних договорів України та у порядку, встановленому
Мінрегіоном.
Пошукова робота, яка проводиться з метою виявлення на
території України невідомих поховань чи непохованих останків
іноземців, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних
репресій, може виконуватися комунальними та іншими підприємствами,
які згідно із своїми статутами мають право провадити діяльність,
пов'язану з пошуковою роботою, похованням, ексгумацією,
перепохованням останків осіб тощо (далі - спеціалізовані
підприємства).

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 470
( 470-2017-п ) від 04.07.2017 }

4. Зброя, знайдена під час проведення пошукових робіт,
передається органам внутрішніх справ за місцем її виявлення, а
знайдені особисті документи, нагороди та інше майно загиблих
передаються в музеї чи музейні кімнати або родичам загиблих.
У разі виявлення вибухонебезпечних предметів під час
проведення пошукових робіт про це негайно повідомляється
військовий комісаріат або начальник військового гарнізону, які
повинні організувати їх знешкодження.
5. Державний облік поховань жертв війни та політичних
репресій, що розташовані на території України та інших держав,
місць поховань на території України іноземців, які загинули
внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, забезпечується
Державною міжвідомчою комісією шляхом створення централізованого
банку даних поховань жертв війни та політичних репресій (далі -
централізований банк даних).
Централізований банк даних складається з картотеки на
паперових носіях та геоінформаційної комп'ютерної системи
"Централізований банк даних".
6. До картотеки на паперових носіях належать:
звіти про виконання пошукових робіт з актами про виявлення
місць поховань жертв війни та політичних репресій, місць поховань
на території України іноземців, які загинули внаслідок воєн,
депортацій та політичних репресій;
звіти про виконання ексгумацій та перепоховань на території
України останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та
політичних репресій на території України;
паспорти місць поховань жертв війни та політичних репресій,
місць поховань на території України іноземців, які загинули
внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, що складаються
за формами, встановленими Державною міжвідомчою комісією;
проектна документація щодо впорядкування новостворених на
території України цвинтарів жертв війни та політичних репресій і
цвинтарів, де поховані іноземці, які загинули внаслідок воєн,
депортацій та політичних репресій;
фотокопії матеріалів про існуючі обліковані поховання жертв
війни та політичних репресій, які знаходяться в архівних установах
України, Росії та інших держав.
7. Геоінформаційна комп'ютерна система "Централізований банк
даних" включає інформацію про всі ті відомості, що входять до
картотеки на паперових носіях, за винятком інформації, що має
грифи обмеженого доступу.
До геоінформаційної комп'ютерної системи "Централізований
банк даних" належать:
банк даних картографічних матеріалів, які відображають
розташування на території України і за її межами поховань осіб,
які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій;
картографічні матеріали щодо здійснення пошукових робіт на
території України та інших держав;

{ Абзац п'ятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 470 ( 470-2017-п ) від 04.07.2017 }

картотека з даними запитів, отриманих від служби розшуку
Національного комітету Товариства Червоного Хреста України та
інших установ, організацій і громадян щодо з'ясування місць
поховань осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та
політичних репресій;
інформація про стан поховань жертв війни та політичних
репресій, що потребують термінового впорядкування.
8. Інформація, що міститься в архівних документах, про
поховання жертв політичних репресій та війни є відкритою
інформацією і вноситься до централізованого банку даних поховань
жертв війни та політичних репресій, крім випадків, встановлених
законом. Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 470 ( 470-2017-п ) від
04.07.2017 }
9. Впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій
здійснюється підприємствами, установами і організаціями, які
проводили пошукову роботу, а також іншими підприємствами,
установами і організаціями за договорами з органами місцевого
самоврядування.
Дозволи на виконання робіт із впорядкування поховань жертв
війни та політичних репресій надаються органами місцевого
самоврядування після погодження проектної документації з головою
відповідної регіональної комісії у справах увічнення пам'яті жертв
війни та політичних репресій.
Дозволи на виконання робіт із впорядкування місць поховань на
території України іноземців, які загинули внаслідок воєн,
депортацій та політичних репресій, після погодження відповідної
проектної документації з головою Державної міжвідомчої комісії
надаються органами місцевого самоврядування.
Ексгумація та перепоховання на території України виявлених
під час пошукової роботи останків іноземців, які загинули
внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, здійснюється
згідно з відповідними міжнародними договорами України та у
порядку, встановленому Мінрегіоном.
Ексгумація останків осіб, які загинули внаслідок воєн,
депортацій та політичних репресій, з місць виявлених під час
пошукової роботи поховань може здійснюватися лише у виняткових
випадках з метою їх перепоховання в інших місцях на території
України у порядку, що визначається Мінрегіоном.
Впорядкування місць поховань на території України іноземців,
які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій,
здійснюється відповідно до міжнародних договорів України та у
порядку, що визначається Мінрегіоном.
10. Забезпечення збереження та утримання поховань жертв війни
та політичних репресій, а також місць поховань на території
України іноземців, які перебували у таборах для військовополонених
та інтернованих осіб, відповідно до вимог женевських конвенцій
1949 року ( 995_153 ) та додаткових протоколів до них 1977 року
( 995_199, 995_200 ) покладається на органи місцевого
самоврядування згідно із законодавством України.
11. У місцях розташування поховань жертв війни та політичних
репресій органи місцевого самоврядування встановлюють охоронні
зони. Будь-яка містобудівна документація розробляється з
урахуванням заходів, що забезпечують збереження поховань жертв
війни та політичних репресій. Фінансування зазначених заходів
здійснюється за рахунок замовника будівельних, земляних та інших
робіт.
Будівельні, земляні та інші роботи, внаслідок яких можуть
бути пошкоджені поховання жертв війни та політичних репресій,
проводяться на підставі дозволів на їх проведення, що надаються
органами місцевого самоврядування за погодженням з регіональними
комісіями у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних
репресій.
12. Підприємства, установи, організації та громадяни
забезпечують збереження поховань жертв війни та політичних
репресій, розташованих на землях, наданих їм у користування чи у
власність. У разі виявлення на цих землях невідомих поховань осіб,
які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій,
вони зобов'язані повідомити про це органи місцевого
самоврядування, а також вжити заходів до збереження зазначених
поховань.
13. Відновлення пошкоджених або зруйнованих поховань жертв
війни та політичних репресій, а також місць поховань на території
України іноземців, які загинули внаслідок воєн, депортацій та
політичних репресій, що перебувають на державному обліку разом із
надгробками, меморіальними спорудами та іншими пам'ятними знаками,
забезпечується органами місцевого самоврядування.
Підприємства, установи та організації, а також громадяни,
винні у пошкодженні або зруйнуванні поховань жертв війни та
політичних репресій, а також місць поховань на території України
іноземців, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних
репресій, що перебувають на державному обліку разом із
надгробками, меморіальними спорудами та іншими пам'ятними знаками,
зобов'язані відновити їх за свій рахунок.
Особи, винні в глумі над могилами, що є похованнями жертв
війни та політичних репресій і місцями поховань на території
України іноземців, які загинули внаслідок воєн, депортацій та
політичних репресій, несуть кримінальну та іншу відповідальність
згідно із законами України.
14. Роботи, пов'язані з ексгумацією та перепохованням
останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та
політичних репресій, проводяться спеціалізованими підприємствами
України на підставі дозволів Державної міжвідомчої комісії,
погоджених з органами місцевого самоврядування. Дозволи на
ексгумацію останків з місць виявлених поховань можуть надаватися
тільки після завершення в установленому порядку пошукових робіт.
Проведення дослідницьких робіт з метою ідентифікації останків
осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних
репресій, на підставі знайдених під час пошукових та ексгумаційних
робіт солдатських медальйонів, документів, нагород та інших
особистих речей загиблих забезпечується Державною міжвідомчою
комісією.

{ Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 470
( 470-2017-п ) від 04.07.2017 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: