open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
ВИСНОВОК

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Висновок Конституційного Суду України у справі за

зверненням Верховної Ради України про надання

висновку щодо відповідності проекту Закону України

"Про внесення змін до статті 98 Конституції України"

вимогам статей 157 і 158 Конституції України

(справа про зміни до статті 98 Конституції України)

м. Київ, 21 грудня 2000 року Справа N 1-45/2000

N 4-в/2000

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного
Суду України:
Скоморохи Віктора Єгоровича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Євграфова Павла Борисовича, Корнієнка Миколи Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Малинникової Людмили Федорівни, Мартиненка Петра Федоровича - суддя-доповідач, Мироненка Олександра Миколайовича, Розенка Віталія Івановича, Савенка Миколи Дмитровича, Тимченка Івана Артемовича, Тихого Володимира Павловича, Чубар Людмили Пантеліївни, Яценка Станіслава Сергійовича,

розглянув на пленарному засіданні справу за зверненням
Верховної Ради України про надання Конституційним Судом України
висновку щодо відповідності проекту Закону України "Про внесення
змін до статті 98 Конституції України" вимогам статей 157 і 158
Конституції України.
Приводом для розгляду справи згідно зі статтею 159
Конституції України стало звернення Верховної Ради України до
Конституційного Суду України про надання висновку щодо
відповідності проекту Закону України "Про внесення змін до статті
98 Конституції України" вимогам статей 157 і 158 Конституції
України.
Підставою для розгляду справи є необхідність висновку
Конституційного Суду України щодо відповідності проекту Закону
України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України"
вимогам статей 157 і 158 Конституції України ( 254к/96-ВР ) для
розгляду цього законопроекту Верховною Радою України.
Заслухавши суддю-доповідача Мартиненка П.Ф. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Верховна Рада України звернулась до Конституційного Суду
України за висновком щодо відповідності вимогам статей 157 і 158
Конституції України проекту Закону України "Про внесення змін до
статті 98 Конституції України" від 21 вересня 2000 року в такій
редакції: "Стаття 98. Парламентський контроль за формуванням та
виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів у
частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій
та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів
виконавчої влади по доходах і видатках від імені Верховної Ради
України здійснює Рахункова палата України.
Повноваження, порядок організації і діяльності Рахункової
палати України визначаються законом".
2. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 85
Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить
"внесення змін до Конституції України в межах і порядку,
передбачених розділом XIII цієї Конституції". Вимоги щодо внесення
таких змін визначають, зокрема, статті 157 і 158 Конституції
України. Згідно з частиною першою статті 157 Конституції України
заборонено вносити будь-які зміни до Конституції України, якщо
вони передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи
на порушення територіальної цілісності України. Стаття ж 158
Конституції України забороняє подавати до Верховної Ради України
протягом року законопроект про внесення змін до Конституції
України, який вже розглядався Верховною Радою України, але закон
не був прийнятий. Верховній Раді України заборонено також двічі
змінювати одні й ті самі положення Конституції України впродовж
строку своїх повноважень.
Проект Закону України "Про внесення змін до статті 98
Конституції України" Верховною Радою України розглядається вперше.
Положення статті 98 Конституції України Верховна Рада України до
цього не змінювала. Отже, вимог статті 158 Конституції України
Верховною Радою України дотримано.
3. Відповідно до Конституції України Рахункова палата
здійснює "контроль за використанням коштів Державного бюджету
України від імені Верховної Ради України" (стаття 98). У
законопроекті, що розглядається, запропоновано, зокрема, покласти
на Рахункову палату конституційні повноваження щодо здійснення
"парламентського контролю за формуванням та виконанням Державного
бюджету України".
Це питання було предметом розгляду Конституційного Суду
України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання
висновку щодо відповідності проекту Закону України "Про внесення
змін до статті 98 Конституції України" вимогам статей 157 і 158
Конституції України (справа про внесення змін до статті 98
Конституції України) від 25 березня 1999 року N 1-в/99
( v001v710-99 ). Відповідно до Висновку Конституційного Суду
України у цій справі покладання на Рахункову палату здійснення
парламентського контролю за формуванням та виконанням Державного
бюджету України не суперечить вимогам статті 157 Конституції
України.
4. Згідно із законопроектом сфера застосування конституційних
повноважень Рахункової палати поширюється також на формування та
виконання місцевих бюджетів "у частині фінансування повноважень
місцевих державних адміністрацій та делегованих місцевому
самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади по доходах і
видатках".
У раніше прийнятому Рішенні у справі за конституційним
поданням Президента України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Закону України "Про Рахункову палату Верховної
Ради України" (справа про Рахункову палату) від 23 грудня 1997
року N 7-зп ( v007p710-97 ) Конституційним Судом України не було
визнано неконституційними повноваження Рахункової палати стосовно
використання усіх коштів Державного бюджету України. Відповідно до
пункту 4 цього Рішення сфера застосування повноважень Рахункової
палати не поширюється на органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, банки, кредитні установи,
господарські товариства, страхові компанії тощо лише в тій частині
їх діяльності, яка перебуває поза межами використання коштів
Державного бюджету України.
З матеріалів справи вбачається, що законопроект і в цій
частині не суперечить вимогам статті 157 Конституції України.
Парламентський контроль з боку Рахункової палати у цій сфері не
передбачає скасування чи обмеження прав і свобод людини і
громадянина.
5. Конституційний Суд України враховує, що відповідно до
законопроекту "повноваження, порядок організації діяльності
Рахункової палати України визначаються законом", проте звертає
увагу на текстуальну розбіжність законопроекту з чинними
положеннями Конституції України, зокрема з пунктом 16 частини
першої статті 85 Конституції України щодо найменування Рахункової
палати, а також з частиною третьою статті 143 Конституції України
щодо фінансування державою "здійснення" повноважень (органів
місцевого самоврядування).
Отже, проект Закону України "Про внесення змін до статті 98
Конституції України" не передбачає скасування чи обмеження прав і
свобод людини і громадянина, не спрямований на ліквідацію
незалежності чи порушення територіальної цілісності України і
відповідає вимогам статті 157 Конституції України.
На основі викладеного та керуючись статтями 147, 150, 159
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 51, 63, 66, 70 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
д і й ш о в в и с н о в к у:
1. Визнати проект Закону України "Про внесення змін до статті
98 Конституції України" таким, що відповідає вимогам статей 157 і
158 Конституції України у такій редакції:
"Парламентський контроль за формуванням та виконанням
Державного бюджету України та місцевих бюджетів у частині
фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій та
делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів
виконавчої влади по доходах і видатках від імені Верховної Ради
України здійснює Рахункова палата України.
Повноваження, порядок організації і діяльності Рахункової
палати України визначаються законом".
2. Висновок Конституційного Суду України у справі за
зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо
відповідності проекту Закону України "Про внесення змін до статті
98 Конституції України" вимогам статей 157 і 158 Конституції
України є обов'язковим до виконання, остаточним і не може бути
оскарженим.
Висновок Конституційного Суду України підлягає опублікуванню
у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних
виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: