open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 347 від 25.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

12 лютого 2001 р.

за N 128/5319
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства фінансів

N 712 ( z0789-02 ) від 02.09.2002 )
Про внесення змін та доповнень до Переліку власних

надходжень бюджетних установ та організацій

З метою вдосконалення процесу планування та обліку власних
надходжень бюджетних установ та організацій Н А К А З У Ю:
Внести зміни та доповнення до Переліку власних надходжень
бюджетних установ та організацій, затвердженого наказом Мінфіну
від 29.06.2000 N 146 ( z0418-00 ) "Про затвердження Переліку
власних надходжень бюджетних установ та організацій",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.07.2000 за
N 418/4639, виклавши його в новій редакції, що додається.
Міністр І.О.Мітюков
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

29.06.2000 N 146 ( z0418-00 )

(в редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 25.12.2000 N 347)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 лютого 2001 р.

за N 128/5319
ПЕРЕЛІК

власних надходжень бюджетних установ та організацій
I. Перелік спеціальних коштів бюджетних установ та організацій
------------------------------------------------------------------ N | Види спеціальних коштів | Мета, на яку витрачаються | | | спеціальні кошти | --+-------------------------------+-----------------------------| 1|Кошти від надання платних|Видатки на покриття витрат,| |послуг бюджетними установами та|пов'язаних з організацією та| |організаціями (далі - установи)|наданням зазначених послуг,| |та інших надходжень установ|або на цілі, передбачені| |згідно з чинним законодавством.|окремими | |(Крім платних послуг з|нормативно-розпорядчими | |утримання дітей у дошкільних|актами | |закладах і проживання у| | |гуртожитках навчальних| | |закладів, установлених| | |постановою Кабінету Міністрів| | |України від 20 січня 1997 року| | |N 38 ( 38-97-п ) "Про| | |затвердження переліку платних| | |послуг, які можуть надаватися| | |державними навчальними| | |закладами") | | --+-------------------------------+-----------------------------| 2|Орендна і квартирна плата, інші|Видатки на утримання| |надходження від експлуатації|обладнання і ремонт будівель| |будівель і приміщень, основних|(приміщень), а також на| |засобів, що безпосередньо|покриття видатків із| |належать установам, а також|спільного господарського| |надходження від орендарів|обслуговування | |(суборендарів) за спільне| | |господарське обслуговування| | |приміщень (паливо, освітлення| | |тощо) | | --+-------------------------------+-----------------------------| 3|Кошти, що надходять від надання|Видатки на проведення ремонту| |транспортних послуг з|і обслуговування| |перевезення населення,|автотранспорту, інших| |вантажів, ремонту транспортних|механізмів, стоянок,| |засобів, інших механізмів,|придбання пально-мастильних| |користування стоянками, що|матеріалів | |знаходяться на території| | |установи або їй належать | | --+-------------------------------+-----------------------------| 4|Кошти, одержані від надання|Видатки на проведення свят,| |послуг з організації і|платних вечорів, зустрічей,| |проведення свят, платних|спектаклів, концертів,| |вечорів, зустрічей, спектаклів,|екскурсій, спортивних та| |концертів, екскурсій,|показових виступів, змагань,| |спортивних та показових|розробку сценаріїв, надання| |виступів, атракціонів, змагань,|кіно-,фото-, теле-, відео- та| |за розробку сценаріїв, надання|аудіопослуг, ремонт| |послуг зв'язку, кіно-, фото-,|спортивного та| |теле-, відео- та аудіопослуг,|культінвентарю, обладнання,| |експлуатацію спортивного та|знаряддя, тренажерів, а також| |культінвентарю, обладнання,|на видатки для утримання| |знаряддя, тренажерів |атракціонів, спортивних| | |приміщень, споруд,| | |майданчиків, басейнів | --+-------------------------------+-----------------------------| 5|Вхідна плата до музеїв,|Для покриття поточних витрат| |виставок, картинних галерей,|на утримання та поповнення| |планетаріїв, заповідників,|експонатами музеїв, картинних| |надходження від продажу|галерей, виставок,| |репродукцій художніх творів,|планетаріїв, заповідників та| |копій з музейних документів |придбання репродукцій творів | --+-------------------------------+-----------------------------| 6|Надходження від користувачів|Видатки на поповнення| |бібліотек за зіпсовані й|книжкового фонду | |загублені книжки | | --+-------------------------------+-----------------------------| 7|Плата за надання інформаційних,|Видатки на покриття витрат,| |рекламних та поліграфічних|пов'язаних з організацією та| |послуг, за виконані замовлення|наданням зазначених послуг | |щодо перекладу іноземної| | |літератури, складання рефератів| | |і бібліографічних довідок за| | |вітчизняною та іноземною| | |літературою, а також за| | |виготовлення фоторепродукцій| | |книжок, статей, випуск та| | |розповсюдження буклетів,| | |програм, листівок, малотиражних| | |газет, плакатів, медалей тощо | | --+-------------------------------+-----------------------------| 8|Надходження від|Видатки, пов'язані з| |господарсько-виробничої |організацією виконання цих| |діяльності допоміжних,|робіт, та на утримання| |навчально-допоміжних |установи | |підприємств і господарств, що| | |відповідають профілю роботи| | |установи і передбачені| | |положенням про цю установу | | --+-------------------------------+-----------------------------| 9|Кошти, отримані установами й|На покриття витрат,| |організаціями від реалізації|пов'язаних з організацією| |необоротних активів (крім|збирання і транспортування| |будівель і споруд) та інших|зазначених матеріалів на| |матеріальних цінностей (у т.ч.|приймальні пункти, витрати на| |списаних), за здані у вигляді|інші господарські потреби і| |брухту і відходів чорні,|на преміювання осіб, які| |кольорові метали, дорогоцінні|безпосередньо зайняті| |метали (у т.ч. відходи від|збиранням брухту та відходів,| |використання фотоматеріалів і|на ремонт, модернізацію чи| |кіноплівки), дорогоцінне|придбання нових необоротних| |каміння, у розмірах, що згідно|активів (крім будівель і| |із законодавством залишаються у|споруд) та матеріальних| |розпорядженні установи |цінностей, а також на інші| | |видатки за кошторисом | --+-------------------------------+-----------------------------| 10|Кошти, отримані за видачу|Видатки на придбання бланків| |ліцензій, дозволів, що згідно з|таких документів | |чинним законодавством| | |залишаються у розпорядженні| | |установи, за видачу| | |сертифікатів якості,| | |реєстраційних свідоцтв,| | |документів, квитків, паспортів,| | |посвідчень, довідок,| | |контрольних карток обліку | | --+-------------------------------+-----------------------------| 11|Кошти, отримані від організації|Видатки, пов'язані з| |(і проведення роботи) лекцій,|організацією і проведенням| |лекторіїв, курсів, семінарів,|названих заходів та| |гуртків, секцій,|утриманням створених груп | |консультаційних центрів та| | |спеціалізованих груп, від| | |надання консультацій,| | |проведення тестування та| | |стажування | | --+-------------------------------+-----------------------------| 12|Кошти, що одержують|Видатки на утримання| |науково-дослідні інститути від|науково-консультаційних | |господарських організацій та|пунктів та груп підготовки| |осіб на утримання|спеціалістів із складання| |науково-консультаційних пунктів|кандидатських екзаменів,| |і груп підготовки спеціалістів|вступних екзаменів до| |із складання кандидатських|аспірантури | |екзаменів, вступних екзаменів| | |до аспірантури, а також за| | |керівництво аспірантами | | --+-------------------------------+-----------------------------| 13|Кошти, що надходять згідно з|Видатки, пов'язані з | |договорами за виконання|виконанням договорів | |науково-дослідних, | | |дослідно-конструкторських робіт| | |і послуг (науково-дослідні,| | |проектні, конструкторські,| | |технологічні) та спеціальних| | |робіт (експериментальні,| | |аналізи, прогнози, експертизи,| | |випробування, дослідження,| | |спостереження та ін.) | | --+-------------------------------+-----------------------------| 14|Надходження коштів до фонду|Для надання матеріальної| |загального обов'язкового|допомоги учням, які її| |навчання: |потребують | |а) від реалізації продукції| | | пришкільних ділянок, садів,| | | виноградників, городів | | |б) від заготівельних| | | організацій за здачу| | | шкільними колективами| | | насіння деревних порід тощо | | |в) за роботи, проведені| | | шкільними колективами | | --+-------------------------------+-----------------------------| 15|Кошти, що надійшли до установ|Видатки на організацію і| |від підприємств, організацій та|проведення цих робіт та на| |фізичних осіб за виконану їхнім|поточне утримання установ | |контингентом роботу (хворими,| | |студентами та ін.) та| | |від працевикористання| | |спецконтингенту, а також за| | |роботу в майстернях цих установ| | |і залишаються в установах| | |відповідно до законодавства | | --+-------------------------------+-----------------------------| 16|Плата за поживні та лікувальні|Видатки на заготівлю| |суміші, що виготовляються|продуктів та виготовлення з| |молочними кухнями |них поживних і лікувальних| | |сумішей | --+-------------------------------+-----------------------------| 17|Суми, які згідно з чинним|Видатки на заготівлю| |законодавством одержують|донорської крові та її| |станції переливання крові за|переробку, а також на| |відпуск донорської крові та її|зберігання донорської крові| |компонентів і виготовлених з|та її компонентів і| |них препаратів |виготовлення з них препаратів| --+-------------------------------+-----------------------------| 18|Надходження коштів за мозкову|Видатки на оплату персоналу| |тканину, яку заготовляють бюро|бюро судово-медичної| |судово-медичної експертизи для|експертизи за стерильний збір| |потреб виробництва|і обробку мозкової тканини та| |гемостатичної губки на заводах|на придбання матеріалів,| |бактерійних препаратів |посуду для зберігання| | |мозкової тканини | --+-------------------------------+-----------------------------| 19|Кошти, які одержують медичні|Видатки на заготівлю і| |установи за виготовлення і|переробку ретроплацентарної| |реалізацію ретроплацентарної|крові | |крові | | --+-------------------------------+-----------------------------| 20|Плата за протези (зубні, вушні,|Видатки, пов'язані з наданням| |очні) та контактні лінзи,|цих послуг | |включаючи вартість робіт і| | |матеріалів | | --+-------------------------------+-----------------------------| 21|Кошти установ соціального|Видатки на утримання цих| |забезпечення, що надходять від|установ та на поліпшення| |діяльності допоміжних сільських|культурно-побутових умов і| |господарств і|харчування підопічних, що| |лікувально-виробничих |перебувають у| |майстерень при|будинках-інтернатах, а також| |будинках-інтернатах для|на виплату їм заробітної| |престарілих та інвалідів |плати | --+-------------------------------+-----------------------------| 22|Плата за утримання підопічних у|Видатки на утримання цих| |геріатричних пансіонатах,|установ | |будинках-інтернатах для| | |престарілих та інвалідів, які| | |мають працездатних дітей або| | |родичів, зобов'язаних згідно із| | |законодавством їх утримувати | | --+-------------------------------+-----------------------------| 23|Плата одиноких громадян за їхнє|Видатки на утримання відділів| |надомне обслуговування у|соціальної допомоги | |розмірах, визначених| | |законодавством | | --+-------------------------------+-----------------------------| 24|Плата за медичне обслуговування|Видатки на утримання| |осіб у спеціалізованих|зазначених осіб у| |прийомних відділеннях закладів|спеціалізованих прийомних| |охорони здоров'я |відділеннях закладів охорони| | |здоров'я | --+-------------------------------+-----------------------------| 25|Кошти, які в установленому|Видатки на проведення | |порядку одержують заклади|медичних оглядів | |охорони здоров'я від окремих| | |категорій громадян за| | |проведення медичних оглядів, а| | |також від організацій та| | |установ за обов'язкові медичні| | |огляди осіб, що в них працюють | | --+-------------------------------+-----------------------------| 26|Кошти, які отримують установи|Видатки, пов'язані з| |агропромислового комплексу на|виконанням цих робіт | |договірних засадах від| | |інспектування підкарантинних| | |матеріалів; знезараження в| | |камерах, контейнерах;| | |виготовлення та реалізації| | |засобів захисту тварин, засобів| | |ветеринарної медицини; від| | |робіт (послуг), пов'язаних із| | |захистом рослин і тварин, якщо| | |надання таких платних послуг| | |передбачено законодавством | | --+-------------------------------+-----------------------------| 27|Кошти, одержані установами|Видатки на покриття витрат,| |ветеринарної медицини від|пов'язаних з виконанням цих| |проведення терапевтичних,|робіт | |хірургічних, | | |акушерсько-гінекологічних, | | |протиепізоотичних, | | |санітарно-гігієнічних заходів,| | |імунізації тварин, згідно з| | |затвердженим переліком;| | |дезінфекції, дератизації,| | |дегельмінтизації, а також| | |ветеринарно-санітарної | | |експертизи продуктів тваринного| | |і рослинного походження, що| | |реалізуються на ринках,| | |ярмарках (крім дослідження| | |м'яса на трихінельоз) | | --+-------------------------------+-----------------------------| 28|Кошти органів архітектури та|Видатки на покриття витрат,| |комунального господарства, що|пов'язаних з виконанням цих| |утворюються за рахунок|робіт | |надходжень плати від| | |забудовників за виконані роботи| | |з відведення земельних ділянок| | |і видачі| | |архітектурно-планувальних | | |завдань | | --+-------------------------------+-----------------------------| 29|Кошти, які одержують|Видатки, пов'язані з| |спеціалізовані |організацією та виконанням| |монтажно-експлуатаційні |цих робіт | |підрозділи за роботи з| | |установлення, ремонту і| | |впровадження технічних засобів| | |регулювання дорожнього руху, що| | |виконуються за господарськими| | |договорами з підприємствами і| | |господарськими організаціями | | --+-------------------------------+-----------------------------| 30|Кошти, отримані від надання|Видатки на організацію і| |послуг у виконанні|проведення цих робіт та| |аварійно-рятувальних, |утримання груп, що проводять| |ремонтно-будівельних та|такі роботи | |вантажно-розвантажувальних | | |робіт | | --+-------------------------------+-----------------------------| 31|Кошти, отримані установами за|Видатки, пов'язані з| |вибракуваних і проданих тварин |організацією та проведенням| | |цих робіт | --+-------------------------------+-----------------------------| 32|Грошові надходження від|Видатки на покриття витрат,| |реалізації продукції та послуг|пов'язаних з виконанням цих| |установами державної|робіт і послуг | |сортовипробувальної мережі,| | |державними | | |проектно-технологічними | | |центрами охорони родючості| | |грунтів і якості продукції та| | |машиновипробувальними станціями| | --+-------------------------------+-----------------------------| 33|Кошти, отримані від морських|Видатки, пов'язані з| |торговельних портів та інших|виконанням комплексу заходів| |суб'єктів господарської|з навігаційно-гідрографічного| |діяльності на виконання|забезпечення мореплавства, що| |навігаційно-гідрографічних |проводяться з метою створення| |робіт |сприятливих умов для безпеки| | |судноплавства | -----------------------------------------------------------------
II. Перелік коштів, які належать до інших

власних надходжень
------------------------------------------------------------------ N | Назва видів інших власних | Мета, на яку витрачаються| | надходжень | інші власні надходження | --+-------------------------------+-----------------------------| 1|Плата за утримання дітей в|Видатки на харчування дітей | |дошкільних закладах | | --+-------------------------------+-----------------------------| 2|Плата за навчання у державних|На утримання шкіл естетичного| |школах естетичного виховання|виховання, в першу чергу на| |дітей |виплату заробітної плати| | |працівникам | --+-------------------------------+-----------------------------| 3|Кошти, які надходять на|Видатки на харчуванням дітей | |харчування дітей в інтернатах| | |при школах та в групах| | |подовженого дня | | --+-------------------------------+-----------------------------| 4|Плата за проживання в|Видатки на господарське| |гуртожитках навчальних закладів|утримання гуртожитків, оплату| |та закладів післядипломної|енергоносіїв та комунальних| |освіти |послуг, придбання меблів | --+-------------------------------+-----------------------------| 5|Кошти, які надійшли на рахунок|Видатки на здійснення| |професійно-технічного |статутної діяльності,| |навчального закладу або|зміцнення | |залишаються навчальному закладу|навчально-матеріальної бази,| |від сум, що надійшли за роботи,|соціальний захист учнів,| |виконані учнями згідно з|проведення культурно-масової| |законодавством |і фізкультурно-спортивної| | |роботи | --+-------------------------------+-----------------------------| 6|Кошти працівників за|Видатки, пов'язані з| |харчування, отримане за місцем|організацією харчування | |роботи | | --+-------------------------------+-----------------------------| 7|Кошти, що надходять як часткова|На придбання спортивної форми| |компенсація вартості спортивної| | |форми, яка видається згідно з| | |чинним законодавством| | |спортсменам, учням спортивних| | |закладів | | --+-------------------------------+-----------------------------| 8|Відрахування від заробітку або|Видатки на покриття витрат,| |іншого доходу спецконтингенту|пов'язаних із наданням цих| |за харчування, речове майно,|послуг | |комунально-побутові та інші| | |надані їм послуги | | --+-------------------------------+-----------------------------| 9|Кошти, які одержують установи|Видатки на утримання| |від реалізації путівок на|туристських та спортивних| |туристські та спортивні бази, в|баз, пансіонатів,| |пансіонати, санаторно-курортні|санаторно-курортних закладів| |заклади та заклади відпочинку |та закладів відпочинку | --+-------------------------------+-----------------------------| 10|Відрахування від|Видатки на зміцнення| |госпрозрахункових установ та|матеріальної бази установи | |організацій, які перебувають у| | |віданні установ, якщо це| | |передбачено чинним| | |законодавством | | --+-------------------------------+-----------------------------| 11|Кошти, що надходять від|Видатки на покриття витрат,| |діяльності закладів|пов'язаних з діяльністю цих| |громадського харчування, які|закладів | |належать бюджетним установам та| | |організаціям | | --+-------------------------------+-----------------------------| 12|Відрахування від вартості|Видатки на утримання| |будівництва на утримання служб|управлінь капітального| |замовника відповідно до|будівництва | |законодавства | | --+-------------------------------+-----------------------------| 13|Кошти, одержані на договірних|Видатки, пов'язані з наданням| |засадах за надання|лікувально-профілактичної | |лікувально-профілактичної |допомоги закладами охорони| |допомоги працівникам державних|здоров'я та на проведення| |органів, підприємств, установ|централізованих заходів цих| |та організацій незалежно від|установ | |форм власності, та фізичним| | |особам | | -----------------------------------------------------------------
III. Перелік коштів, які вважаються коштами, отриманими

установою на виконання окремих доручень
------------------------------------------------------------------ N| Назва коштів, які вважаються коштами, отриманими установою | | на виконання окремих доручень | -+--------------------------------------------------------------| 1|Кошти для проведення розрахунків: | | з молодими фахівцями; | | на виплату студентам стипендій; | | на виплату матеріальної допомоги та доплат до державних| | стипендій за рахунок замовників; | | на придбання методичної літератури і навчальних посібників| | для студентів заочної форми навчання | -+--------------------------------------------------------------| 2|Кошти на придбання замовлених в централізованому порядку| |бланків документації з бухгалтерського обліку, звітності,| |статистики | -+--------------------------------------------------------------| 3|Кошти, що відповідно до рішень Уряду надійшли на ім'я установи| |для виконання окремих доручень | -+--------------------------------------------------------------| 4|Добровільні компенсації хворих за надані їм медичні послуги| |лікувально- та санітарно-профілактичними закладами | -+--------------------------------------------------------------| 5|Кошти, одержані закладами охорони здоров'я за медичну допомогу| |громадянам, надану відповідно до договорів добровільного| |медичного страхування | -+--------------------------------------------------------------| 6|Кошти, одержані державним органом, який здійснює державний| |пробірний контроль, від казенних підприємств пробірного| |контролю для придбання замовлених у централізованому порядку| |державних пробірних клейм, пробірних голок, стандартних| |зразків, пробірних каменів, спеціального устаткування,| |спеціальних бланків | -+--------------------------------------------------------------| 7|Отримання страхових сум у разі настання страхового випадку | -+--------------------------------------------------------------| 8|Інші кошти, які установи отримують від підприємств, установ,| |організацій та приватних осіб для виконання окремих доручень,| |а також благодійні внески та пожертви, отримані згідно з| |чинним законодавством | -----------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту по бюджету А.А.Максюта

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: