open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
N 82/350 від 26.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 січня 2001 р.
vd20001226 vn82/350 за N 25/5216
Затверджено

Наказ Державного комітету

України з питань

регуляторної політики та

підприємництва і

Міністерства фінансів

України

26.12.2000 N 82/350

( z0024-01 )

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 628/582 ( z1108-13 ) від 12.06.2013 }

Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності з виготовлення

виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного

каміння, дорогоцінного каміння органогенного

утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі

виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного

каміння, дорогоцінного каміння органогенного

утворення, напівдорогоцінного каміння

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ), "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і встановлюють
кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для
провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
каміння (далі - дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння). 1.2. Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів
господарювання всіх форм власності, які виготовляють вироби з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, торгують виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 1.3. У межах діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння здійснюються такі види робіт: а) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння або таких, що містять у собі дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння (у тому числі при проведенні
науково-дослідних робіт); б) виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння; в) виготовлення напівфабрикатів та елементів ювелірних та
побутових виробів при здійсненні ремонту ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; г) виготовлення монет, державних нагород, відзнак тощо з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; ґ) виготовлення зубних протезів з дорогоцінних металів; д) виготовлення інструменту та інших виробів технічного
призначення із застосуванням природних і технічних алмазів; е) оптова, роздрібна торгівля, комісійна торгівля, торгівля
скупленими в населення та прийнятими під заставу ювелірними та
побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння; є) оптова, роздрібна торгівля обробленим та необробленим
дорогоцінним камінням; ж) оптова, роздрібна торгівля промисловими виробами з
дорогоцінних металів (дріт, пластини, фільєри тощо). 1.4. Ліцензуванню не підлягає господарська діяльність,
пов'язана: з виготовленням виробів, у процесі виробництва яких
використовуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння
(платино-родієві термопари, тиглі, алмазні олівці тощо); з виготовленням виробів, у процесі виробництва яких
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння використовуються у складі
обладнання, приладів електронної техніки, комплектувальних виробів
тощо; з виготовленням виробів, у процесі виробництва яких
використовуються срібловмісні світлочутливі матеріали (крім
кінокопіювальних підприємств та кіностудій). 1.5. Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у
такому значенні: виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння - діяльність, пов'язана з випуском продукції з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі при
проведенні науково-дослідних робіт; діяльність, пов'язана з
випуском продукції, що містить у собі дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння; торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння - будь-які операції, що здійснюються за договорами
купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими
договорами, які передбачають передачу прав власності на товари, і
включають у себе оптову, роздрібну, комісійну торгівлю, торгівлю
прийнятими під заставу та скупленими у населення ювелірними та
побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння. 1.6. Органом, що видає ліцензії, є Міністерство фінансів
України. 1.7. Видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних
реєстрів здійснюються Управлінням контролю за обігом дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння Міністерства фінансів України в
порядку й терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). 1.8. Ліцензія на виготовлення виробів з дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, торгівлю виробами з дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння є документом, що дає право суб'єкту
господарювання на здійснення конкретного виду або всіх видів
робіт, передбачених п. 1.3, у разі дотримання ним ліцензійних умов
здійснення цієї діяльності в межах території України.
2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного

каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і

дорогоцінного каміння
2.1. Загальноорганізаційні вимоги 2.1.1. Суб'єкт господарювання при здійсненні діяльності з
виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння повинен дотримуватися вимог: а) Законів України: "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про державне регулювання видобутку, виробництва і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); б) постанов Кабінету Міністрів України: від 08.02.95 N 108 "Про Порядок заняття торгівельною ( 108-95-п ) діяльністю і правила торгівельного

обслуговування населення", від 07.05.98 N 653 "Про порядок продажу суб'єктам ( 653-98-п ) підприємницької діяльності

дорогоцінних металів і дорогоцінного

каміння, дорогоцінного каміння

органогенного утворення та

напівдорогоцінного каміння з

Державного фонду дорогоцінних металів

і дорогоцінного каміння", від 04.06.98 N 802 "Про Правила торгівлі дорогоцінними ( 802-98-п ) металами (крім банківських металів) і

дорогоцінним камінням, дорогоцінним

камінням органогенного утворення та

напівдорогоцінним камінням у сирому та

обробленому вигляді і виробами з них,

що належать суб'єктам підприємницької

діяльності на праві власності", від 25.03.99 N 460 "Про затвердження Правил роздрібної ( 460-99-п ) торгівлі ювелірними та іншими виробами

з дорогоцінних металів, дорогоцінного

каміння, дорогоцінного каміння

органогенного утворення та

напівдорогоцінного каміння"; в) Державних стандартів України:
ДСТУ 3375-96 Вироби золотарські. Терміни та

визначення, ДСТУ 3527-97 Вироби золотарські з коштовних

металів. Загальні технічні умови.
При цьому в кожному випадку враховується специфіка
конкретного виду робіт згідно з переліком, зазначеним у п. 1.3 цих
Ліцензійних умов; г) інших чинних нормативних актів. 2.1.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити
відповідність матеріально-технічної бази вимогам нормативних
документів щодо виготовлення виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, охорони праці та охорони навколишнього
середовища від забруднення. 2.2. Спеціальні вимоги до виготовлення виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння 2.2.1. Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння здійснюється за умови наявності технічного
та технологічного регламентів (далі - регламент), розроблених
відповідно до законів та інших нормативних актів, що діють у
сфері, пов'язаній з обігом дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, та затверджених наказом керівника суб'єкта господарської
діяльності. Регламент повинен містити вимоги до рівня технології,
комплексу технологічного обладнання, умов ефективної та безпечної
його експлуатації, якості вихідної продукції, комплексного і
раціонального використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, їхнього брухту та відходів і вимоги щодо техніки безпеки
й охорони навколишнього середовища. 2.2.2. Суб'єкт господарювання повинен: а) керуватися у своїй діяльності Інструкцією про порядок
одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 6 квітня 1998 року N 84 ( z0271-98 ),
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року
за N 271/2711; б) розробити та затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) схеми руху дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів на виробничих
дільницях і місцях зберігання з урахуванням складу вихідної
сировини, умов конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції; в) розробити та затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) норми використання дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння при здійсненні робіт, передбачених п. 1.3
цих Ліцензійних умов; г) забезпечити схоронність дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів при
виготовленні, зберіганні, використанні та транспортуванні
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їхнього брухту та
відходів; ґ) розробити та затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) внутрішню інструкцію щодо порядку
виконання конкретного виду робіт, зазначених у п. 1.3 цих
Ліцензійних умов (далі - внутрішня інструкція); д) забезпечити облік, збирання, зберігання брухту та відходів
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які утворюються в
процесі виробництва. 2.2.3. Суб'єкт господарювання, що здійснює виготовлення
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та виготовлення напівфабрикатів і елементів
ювелірних виробів при здійсненні ремонту ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен: а) дотримуватися вимог, передбачених пунктами 2.2.1, 2.2.2
цих Ліцензійних умов; б) виготовляти ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних
металів, які відповідають пробам, установленим в Україні. Усі виготовлені ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних
металів повинні мати відбиток державного пробірного клейма. Не підлягають обов'язковому клеймуванню напівфабрикати і
зливки з дорогоцінних металів; вироби з дорогоцінних металів, які
мають історичну або археологічну цінність, а також ордени, медалі
і монети; дрібна насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї,
предметах побуту, релігійного культу тощо; сухозлітка жовта і
сухозлітка срібна; прилади, лабораторний посуд та інші вироби, що
виготовляються з дорогоцінних металів і призначені для наукової,
виробничої, медичної та іншої мети; в) проставляти відбиток іменника на всіх виготовлених
ювелірних та побутових виробах з дорогоцінних металів та щорічно
реєструвати відбиток іменника в органах, які здійснюють державний
пробірний контроль. Використання іменника, не зареєстрованого в органах
державного пробірного контролю, забороняється; г) забезпечити якість ювелірних та побутових виробів з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог
ДСТУ 3527-97 Вироби золотарські з коштовних матеріалів. Загальні
технічні умови; ґ) забезпечити кваліфікацію фахівців у сфері ювелірного
виробництва відповідно до вимог навчальних програм Державної
пробірної служби та Державного гемологічного центру України. 2.3. Спеціальні вимоги до торгівлі виробами з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння 2.3.1. Суб'єкт господарювання, що здійснює торгівлю виробами
з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен: а) розробити та затвердити (наказом керівника суб'єкта
господарської діяльності) внутрішню інструкцію щодо порядку
виконання конкретного виду робіт, зазначених у п. 1.3 цих
Ліцензійних умов (далі - внутрішня інструкція); б) забезпечити торговельні приміщення спеціальним
торговельно-технологічним обладнанням та торговельним інвентарем,
що створюють необхідні умови для зберігання, підготовки до
продажу, демонстрації та продажу ювелірних та побутових виробів; в) забезпечити торговельні та складські приміщення системою
охорони та протипожежної безпеки; г) забезпечити кваліфікацію працівників торгівлі відповідно
до вимог навчальних програм Державної пробірної служби та
Державного гемологічного центру України; ґ) розмістити в місцях торгівлі інформацію щодо діючих в
Україні проб на дорогоцінні метали, витяги з нормативних
документів про порядок проведення експертизи якості дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, витяги із статті 14 Закону
України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), копію ліцензії
на право торгівлі, внутрішню інструкцію та іншу необхідну
інформацію. 2.3.2. Суб'єкт господарювання, що здійснює оптову, роздрібну,
комісійну торгівлю ювелірними та побутовими виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен: а) дотримуватися вимог, передбачених п. 2.3.1 цих Ліцензійних
умов; б) постачати в торговельну мережу ювелірні вироби як
вітчизняного, так і іноземного виробництва за наявності на них
відбитків іменників виробників, відбитків державних пробірних
клейм України та опломбованих товарних ярликів. Окремі види ювелірних виробів з дорогоцінних металів, які
відповідно до п. 23 статті 1 Закону України "Про державне
регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"
( 637/97-ВР ) не підлягають клеймуванню державним пробірним
клеймом, але призначаються для продажу, повинні мати документ
органів державного пробірного контролю, що підтверджує належну
якість виробу, а для дорогоцінного каміння - відповідний
експертний висновок Державного гемологічного центру України. Торгівля ювелірними виробами без відбитків державних
пробірних клейм або документів, що підтверджують їхню якість,
забороняється. 2.3.3. Суб'єкт господарювання, що здійснює торгівлю
скупленими в населення ювелірними та побутовими виробами з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинен: а) дотримуватися вимог п. 2.3.1 цих Ліцензійних умов; б) розташувати робочі місця оцінників таким чином, щоб
забезпечити присутність здавача при здійсненні оцінки виробів
(визначенні проби, зважуванні, вилученні штифтів тощо); в) обладнати робочі місця оцінників ваговимірювальними
засобами необхідної точності та меж вимірювання, приладами,
інструментом тощо згідно з вимогами внутрішньої інструкції; г) приймати (скуповувати) у населення ювелірні та побутові
вироби незалежно від наявності на них відбитків іменників та
відбитків державних пробірних клейм; ґ) приймати (скуповувати) вироби в очищеному від жиру та
бруду вигляді; д) приймати (скуповувати) ювелірні та побутові вироби після
пред'явлення документа, що посвідчує особу. Забороняється приймати вироби безпосередньо у дітей та
підлітків, які не досягли вісімнадцятирічного віку. 2.3.4. Суб'єкт господарювання, що здійснює торгівлю
ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, прийнятими під заставу, повинен: а) дотримуватися вимог п.2.3.1 цих Ліцензійних умов; б) приймати під заставу ювелірні та побутові вироби з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння тільки за наявності
документа, що посвідчує особу, яка передає предмет застави в
забезпечення своїх грошових зобов'язань (далі - заставодатель); в) розташувати робочі місця оцінників таким чином, щоб
забезпечити присутність заставодателя при здійсненні оцінки
виробів (визначенні проби, зважуванні, вилученні штифтів тощо); г) обладнати робочі місця оцінників ваговимірювальними
засобами необхідної точності та меж вимірювання, приладами,
інструментом тощо згідно з вимогами внутрішньої інструкції. Оцінку виробів здійснювати за вагою і пробою відповідно до
затвердженого прейскуранта цін. Якщо відбиток викликає сумнів, то
з дозволу заставодателя для визначення проби використовують
хімічні реактиви. У разі відмови заставодателя від опробування
вироби під заставу не приймають; ґ) приймати під заставу вироби з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння згідно з переліком: ювелірні вироби з дорогоцінних металів зі вставками з
дорогоцінного каміння та без вставок; монети з дорогоцінних металів та таких, що містять у собі
дорогоцінні метали: старі (дореволюційні та радянські), ювілейні,
пам'ятні та іноземні монети; медалі та жетони дореволюційного виготовлення, іноземні, а
також радянські ювілейні та пам'ятні медалі з дорогоцінних металів
і таких, що містять у собі дорогоцінні метали; корпуси годинників з дорогоцінних металів вітчизняного та
іноземного виробництва; срібні оправи фарфорових та кришталевих виробів; вироби із срібла (столові прибори, портсигари, шкатулки,
підсвічники тощо); предмети релігійного культу з дорогоцінних металів або таких,
що містять у собі дорогоцінні метали; елементи знімних протезів, зубні протези із золота, срібла,
платини, що були у використанні, а також зубні диски; інші вироби, які не заборонені для приймання під заставу
чинним законодавством.
Начальник Управління ліцензування видів
господарської діяльності Департаменту
реєстрації та ліцензування Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Єфремов
Начальник Управління контролю за обігом
дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння Департаменту зовнішніх економічних
зв'язків Міністерства фінансів України В.В.Видолоб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: