open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
N 82/350 від 26.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 січня 2001 р.
vd20001226 vn82/350 за N 26/5217
Затверджено

Наказ Державного комітету

України з питань

регуляторної політики та

підприємництва і

Міністерства фінансів

України

26.12.2000 N 82/350

( z0024-01 )

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 628/582 ( z1108-13 ) від 12.06.2013 }
Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності зі збирання,

первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних

металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного

каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного

каміння

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ), "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). Вони
встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші
вимоги для провадження господарської діяльності зі збирання,
первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння). 1.2. Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів
господарювання всіх форм власності, які збирають, здійснюють
первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння. 1.3. У межах діяльності зі збирання, первинної обробки
відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
здійснюються такі види робіт: а) збирання, первинна обробка твердих і рідких срібловмісних
відходів; б) збирання, первинна обробка брухту і відходів дорогоцінних
металів від списаної електронної техніки, виведеного з
експлуатації обладнання, приладів, комплектувальних виробів,
деталей тощо; в) збирання, вилучення дорогоцінного каміння з відпрацьованих
або виведених з експлуатації інструментів та інших виробів
технічного призначення, а також з відходів, що містять дорогоцінне
каміння. 1.4. Ліцензуванню не підлягає господарська діяльність,
пов'язана зі збиранням брухту і відходів дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння власного виробництва. 1.5. Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у
такому значенні: збирання брухту і відходів дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння - виявлення та накопичення брухту і відходів
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у місцях їхнього
утворення; первинна обробка - сукупність процесів сортування, поділу,
піротехнічного і радіаційного контролю. 1.6. Органом, що видає ліцензії, є Міністерство фінансів
України. 1.7. Видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних
реєстрів здійснюються Управлінням контролю за обігом дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння Міністерства фінансів України у
порядку й терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). 1.8. Ліцензія на збирання, первинну обробку відходів і брухту
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння є документом, що дає
право суб'єкту господарювання на здійснення конкретного виду або
всіх видів робіт, передбачених п. 1.3, у разі дотримання ним
ліцензійних умов здійснення цієї діяльності в межах території
України.
2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності

зі збирання, первинної обробки відходів і брухту

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
2.1. Загальноорганізаційні вимоги 2.1.1. Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися вимог: а) Законів України: "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про державне регулювання видобутку, виробництва і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); б) постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.99 N 383 ( 383-99-п ) "Питання переробки брухту та
відходів, що містять дорогоцінні метали"; в) Державних стандартів України:
ДСТУ 2250-93 Брухт та відходи дорогоцінних металів

і сплавів. Терміни та визначення, ДСТУ 2964-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів

і сплавів. Загальні технічні умови, ДСТУ 2897-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів

і сплавів. Відбір та підготовка проб, ДСТУ 2829.0-94 Брухт та відходи дорогоцінних металів

і сплавів. Загальні вимоги до методів

аналізу.
При цьому в кожному випадку враховується специфіка
конкретного виду робіт згідно з переліком, зазначеним у п.1.3 цих
Ліцензійних умов; г) інших чинних нормативних актів. 2.1.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити
відповідність матеріально-технічної бази вимогам нормативних
документів щодо збирання, зберігання, транспортування, реалізації,
первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, охорони праці та охорони навколишнього
середовища від забруднення. 2.2. Спеціальні вимоги до збирання, первинної обробки брухту
і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 2.2.1. Збирання, первинна обробка брухту та відходів
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюються за умови
наявності технічного та технологічного регламентів (далі -
регламент), розроблених відповідно до законів та інших нормативних
актів, що діють у сфері, пов'язаній з обігом дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, та затверджених наказом керівника
суб'єкта господарської діяльності. Регламент повинен містити вимоги до рівня технології,
комплексу технологічного обладнання, умов ефективної та безпечної
його експлуатації, якості вихідної продукції, комплексного й
раціонального використання відходів і брухту дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння та вимоги щодо техніки безпеки й охорони
навколишнього середовища. 2.2.2. Суб'єкт господарювання повинен: а) керуватися у своїй діяльності Інструкцією про порядок
одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 6 квітня 1998 року N 84 ( z0271-98 ),
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року
за N 271/2711; б) розробити та затвердити (наказом керівника) схеми руху
брухту та відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на
виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу
вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції; в) направляти брухт та відходи дорогоцінних металів суб'єктам
господарювання, що здійснюють їх переробку, на підставі договорів; г) забезпечити схоронність дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів при збиранні,
первинній обробці, зберіганні та транспортуванні. 2.3. Спеціальні вимоги до пакування відходів і брухту
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 2.3.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані пакувати брухт та
відходи дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у тару, яка
забезпечуватиме їхнє зберігання при транспортуванні. Порошкові відходи платини й металів платинової групи
необхідно затарювати в поліетиленові бачки або мішки із щільної
тканини й пакувати в ящики. 2.3.2. Пакування повинно здійснюватися окремо за видами
брухту і відходів (шлак, шлам, стружка тощо). Не допускається змішування брухту і відходів, які мають
різний вміст дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 2.3.3. Вага одного місця не повинна перевищувати: для відходів і брухту срібла - 40 кг; для відходів і брухту золота, платини і металів платинової
групи - 20 кг. Допускається в окремих випадках відхилення від ваги одного
багажного місця за погодженням із споживачем. 2.3.4. Не допускається відправлення на переробні підприємства
вибухонебезпечних, радіоактивних та отруйних відходів, а також
горючих та рідких металів, які містять дорогоцінні метали. 2.4. Спеціальні вимоги до виробничих та складських приміщень 2.4.1. Приміщення, у яких здійснюються операції з брухтом та
відходами дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинні
бути обладнані засобами охоронної та пожежної сигналізації. 2.4.2. Площі виробничих приміщень повинні забезпечувати
одночасне зберігання готової продукції (підготовлених відходів) і
не менше ніж тридобовий запас відходів. 2.4.3. Складські приміщення повинні мати відсіки при
складуванні однорідних партій брухту і відходів об'ємом понад 50
куб. м. Партії меншого об'єму складують у коробки. Пакети з
брухтом і відходами складують у штабелі.
Начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та
ліцензування Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва О.В.Єфремов
Начальник Управління контролю за
обігом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння Департаменту
зовнішніх економічних зв'язків
Міністерства фінансів України В.В.Видолоб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: