open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 741 від 26.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 січня 2001 р.

за N 44/5235
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

транспорту та зв'язку

N 412 ( z0914-05 ) від 03.08.2005 )
Про затвердження Положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу

авіаційних перевезень
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу

N 328 ( z0500-01 ) від 28.05.2001

N 502 ( z0758-04 ) від 15.06.2004 )

Відповідно до Указу Президента України від 18 жовтня 2000
року N 1143/2000 ( 1143/2000 ) "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року "Про стан
авіаційного транспорту та авіаційної промисловості України" та
постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року N 889
( 889-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про акредитацію суб'єктів, які
здійснюють попередню перевірку агентств з продажу авіаційних
перевезень, яке додається.
2. Державному департаменту авіаційного транспорту (Шкатюку
А.Г.): 2.1. Подати зазначене Положення у п'ятиденний термін на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Довести вимоги зазначеного Положення до відома агентств
з продажу авіаційних перевезень. 2.3. У місячний термін з моменту реєстрації зазначеного
Положення у Міністерстві юстиції України розпочати акредитацію
суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу
авіаційних перевезень.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту України А.Ф. Демиденка.
Міністр Л.Костюченко
Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

26.12.2000 N 741
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 січня 2001 р.

за N 44/5235
Положення

про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню

перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень
1. Загальні положення
1.1. Положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють
попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень
(далі - Положення) розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 ( 819-93-п ) (із
змінами). Дія Положення поширюється на юридичних осіб незалежно
від форм власності, які здійснюють попередню перевірку агентств з
продажу авіаційних перевезень (далі - агентства). ( Пункт 1.1 в
редакції Наказу Мінтрансу N 502 ( z0758-04 ) від 15.06.2004 ) 1.2. Положення встановлює порядок акредитації суб'єктів, які
здійснюють попередню перевірку агентств, порядок здійснення
попередньої перевірки агентств, обов'язки суб'єктів, які
здійснюють попередню перевірку агентств, умови анулювання
сертифіката на право здійснення попередньої перевірки агентств,
обов'язки агентства. 1.3. Акредитація суб'єктів, які здійснюють попередню
перевірку агентств (далі - сертифікаційні центри), здійснюється
Укравіатрансом. Сертифікаційним центром не може бути агентство,
авіапідприємство. ( Пункт 1.3 в редакції Наказу Мінтрансу N 328
( z0500-01 ) від 28.05.2001 ) 1.4. Нормативні посилання У цьому Положенні наведені посилання на такі
нормативно-правові акти: Положення про Державний департамент авіаційного транспорту,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2000
N 573 ( 573-2000-п ); Положення про сертифікацію суб'єктів, що надають агентські
послуги з продажу авіаційних перевезень на території України,
затверджене наказом Міністерства транспорту України від 27.12.99
N 629 ( z0082-00 ) і зареєстроване в Міністерстві юстиції України
10.02.2000 за N 82/4303 (далі - Положення про сертифікацію
агентств); рекомендації ICAO, Doc. 9587; "Сборник терминов ICAO", Doc. 9713; резолюції IATA N 800, 810-г, 814; Технічні інструкції з безпечного перевезення небезпечних
вантажів по повітрю ІКАО; Резолюція ІАТА 801. ( Пункт 1.4
доповнено абзацом згідно з Наказом Мінтрансу N 502 ( z0758-04 )
від 15.06.2004 ) 1.5. Визначення термінів У цьому Положенні терміни мають такі значення: Попередня перевірка агентств - процедура, яка здійснюється за
винагороду при сертифікації агентств згідно з Положенням про
Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних
авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819 ( 819-93-п ) (із
змінами), і повинна забезпечувати об'єктивну та компетентну оцінку
спроможності агентств здійснювати продаж авіаційних перевезень.
( Абзац третій пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 502 ( z0758-04 ) від 15.06.2004 )
2. Порядок акредитації сертифікаційних центрів
2.1. Для акредитації сертифікаційних центрів наказом
Укравіатрансу створюється комісія із сертифікації суб'єктів
комерційного обслуговування авіаційних перевезень (далі -
Комісія). 2.2. Зі складу Комісії Укравіатранс призначає голову Комісії,
його заступників та відповідального секретаря. При відсутності
голови Комісії його права передаються одному із заступників. 2.3. Комісія приймає рішення більшістю голосів на закритих
засіданнях у присутності не менше ніж двох третин складу Комісії,
яке оформлюється у вигляді протоколу та підписується усіма членами
Комісії. Окрема думка члена Комісії викладається на окремому
аркуші та додається до рішення Комісії. На підставі рішення
Комісії Укравіатранс видає сертифікаційному центру Сертифікат. 2.4. Для отримання Сертифіката заявник подає такі документи: заяву (на офіційному бланку за підписом керівника) на ім'я
директора Укравіатрансу щодо отримання Сертифіката. У заяві має
бути така інформація: місцезнаходження заявника; номери телефонів, телефаксів, телексів; банківські реквізити (рахунок у гривнях, валютний рахунок). До заяви додаються: статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію; документи щодо кількості та кваліфікації персоналу (до штату
сертифікаційного центру не може бути залучений персонал агентств);
( Абзац восьмий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 328 ( z0500-01 ) від 28.05.2001 ) документи, що підтверджують наявність приміщення та
технічного обладнання, потрібного для здійснення попередньої
перевірки агентств;
2.5. Розгляд документів заявника та прийняття рішення щодо
видачі йому Сертифіката здійснюється протягом 20 робочих днів з
дати отримання Укравіатрансом документів від заявника. 2.6. Достовірність наданої заявником інформації з'ясовується
Комісією шляхом перевірки документів щодо кількості та
кваліфікації персоналу, потрібного для організації процедури
попередньої перевірки агентств. Виявлення недостовірної інформації
може слугувати підставою для відхилення заяви. 2.7. Після усунення недоліків у термін, установлений рішенням
Комісії, сертифікаційний центр може подати документи вдруге. У
разі недодержання цього терміну сертифікаційний центр подає заяву
лише через один рік. 2.8. У разі прийняття рішення щодо видачі Сертифіката Комісія
оформлює Сертифікат згідно з цим Положенням (додаток 1), який
підписується директором Укравіатрансу. 2.9. Сертифікат видається строком на п'ять років. 2.10. Видача сертифікаційному центру Сертифіката у разі
анулювання Сертифіката або закінчення терміну дії Сертифіката
здійснюється на загальних підставах. 2.11. Укравіатранс веде реєстр даних щодо сертифікаційних
центрів, які отримали Сертифікат, присвоює їм реєстраційний код та
публікує реєстр через засоби інформації, якими користуються
агентства, один раз на шість місяців.
3. Порядок здійснення попередньої перевірки агентств
3.1. Попередня перевірка - невід'ємна процедура сертифікації
агентств, яка передбачена Положенням про сертифікацію агентств
( z0082-00 ). 3.2. Попередня перевірка здійснюється сертифікаційним
центром, який має дійсний Сертифікат, за рахунок агентства.

( Пункт 3.3 вилучено на підставі Наказу Мінтрансу N 502
( z0758-04 ) від 15.06.2004 )

3.4. Для проходження попередньої перевірки агентство подає до
сертифікаційного центру такі документи: заяву (на офіційному бланку за підписом керівника). У заяві має бути така інформація: місцезнаходження заявника; номери телефонів, телефаксів, телексів; банківські реквізити (рахунок у гривнях, валютний рахунок); довідку щодо кількості та місць розташування офісів
агентства, через які здійснюється продаж авіаційних перевезень. 3.5. Після отримання заяви агентства про проведення
попередньої перевірки складається кошторис вартості робіт та, у
разі згоди обох сторін, укладається договір. 3.6. Розгляд документів агентства та проведення попередньої
перевірки офісів агентства, через які здійснюється продаж
авіаційних перевезень, здійснюється протягом 10 робочих днів з
дати підписання договору щодо попередньої перевірки.

( Пункт 3.7 вилучено на підставі Наказу Мінтрансу N 502
( z0758-04 ) від 15.06.2004 )

3.8. Під час проведення попередньої перевірки сертифікаційний
центр може запитувати інформацію про діяльність агентства у
авіаперевізників або інших організацій. 3.9. Під час проведення попередньої перевірки сертифікаційний
центр може надавати агентству рекомендації стосовно його
діяльності. 3.10. Після проведення попередньої перевірки агентства
складається акт (додатки 2, 3) у трьох примірниках. Акт
підписується фахівцями сертифікаційного центру, які здійснювали
попередню перевірку, та затверджується керівником сертифікаційного
центру, після чого один з примірників надається агентству, другий
залишається у сертифікаційному центрі, третій подається до
Укравіатрансу разом з заявою агентства щодо отримання Сертифіката
на право продажу авіаційних перевезень. ( Пункт 3.10 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 502 ( z0758-04 ) від
15.06.2004 ) 3.11. Під час розгляду документів агентств щодо отримання
Сертифіката на право продажу авіаційних перевезень Укравіатранс
може запросити у сертифікаційного центру додаткову інформації
стосовно агентств, які прошли попередню перевірку.
4. Обов'язки сертифікаційного центру.

Порядок анулювання Сертифіката
4.1. Сертифікаційний центр зобов'язаний: мати у своєму штаті не менше трьох фахівців, які закінчили
курси Міжнародної асоціації перевізників повітряного транспорту
(ІАТА) або інші сертифіковані курси з підготовки персоналу з
продажу авіаційних перевезень; ( Абзац другий пункту 4.1 в
редакції Наказу Мінтрансу N 502 ( z0758-04 ) від 15.06.2004 ) мати у своєму штаті не менше трьох фахівців, які мають
відповідний документ від системи продажу та бронювання авіаційних
перевезень на право навчання з цієї системи; мати відповідне технічне та технологічне обладнання для
забезпечення своєї діяльності; виконувати умови договору з агентством щодо попередньої
перевірки; здійснювати попередню перевірку агентств без упередженості; надати акт агентству після проведення попередньої перевірки; зберігати конфіденційність інформації стосовно агентства, яке
перевіряється. 4.2. Дотримання сертифікаційним центром вимог пункту 4.1
цього Положення визначається Укравіатрансом шляхом перевірки
сертифікаційного центру один раз на рік. 4.3. У разі виявлення порушень вимог пункту 4.1 цього
Положення Укравіатранс повідомляє про це сертифікаційний центр та
встановлює термін їх усунення. Якщо сертифікаційний центр не усуне
порушення у встановлений термін, Укравіатранс анульовує
Сертифікат. 4.4. У разі анулювання Сертифіката Укравіатранс виключає
сертифікаційний центр з реєстру, встановлює термін, з якого акти з
попередньої перевірки агентств не є дійсними, та інформує про це
агентства. 4.5. За розголошення конфіденційної інформації стосовно
агентств сертифікаційний центр несе відповідальність згідно з
законодавством України.
5. Обов'язки агентства
5.1. Агентство зобов'язене: надавати достовірну інформацію щодо своєї діяльності при
здійсненні попередньої перевірки; допускати для здійснення попередньої перевірки фахівців
сертифікаційного центру; виконувати умови договору із сертифікаційним центром щодо
попередньої перевірки. 5.2. Недотримання агентством вимог пункту 5.1 цього Положення
може слугувати відмовою у здійсненні попередньої перевірки.
Начальник Управління міждержавних
угод та авіаційних перевезень М.В.Кочубей
Додаток 1

до пункту 2.8 Положення про акредитацію

суб'єктів, які здійснюють попередню

перевірку агентств з продажу авіаційних

перевезень
УКРАЇНА UKRAINE іністерство транспорту Ministry of Transport
Державний департамент State Department of
авіаційного транспорту Aviation Transport
СЕРТИФІКАТ

НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ АГЕНТСТВ З

ПРОДАЖУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

CERTIFICATE

OF AIR SERVICES SALES AGENCIES INSPECTION
Цим свідчиться, що

This certifies that ___________________________________________________________,

(найменування організації / organization name) ___________________________________________________________,

(місцезнаходження організації / organization location)
відповідає вимогам чинного законодавства України про цивільну
авіацію та Положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють
попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень, і
здатна здійснювати попередню перевірку агентств з продажу
авіаційних перевезень. Цей Сертифікат не підлягає переданню і буде чинним протягом
зазначеного терміну, якщо не буде анульований.
meets the requirements of the Ukrainian civil aviation legislation
and requirements and rules of accreditation of organizations for
air services sales agencies inspection, and it is authorized to
carry out an inspection of the agencies. This Certificate is non-transferable and, unless sooner
cancelled, shall continue in effect until otherwise terminated.
Директор ___________________
Director
Сертифікат N ________________
Certificate N
Дата введення в дію _________________
Effective day
Сертифікат дійсний до __________________
Certificate is valid till
Додаток 2

до пункту 3.10 Положення

про акредитацію суб'єктів,

які здійснюють попередню

перевірку агентств з продажу

авіаційних перевезень

(у редакції наказу Мінтрансу

від 15.06.2004 N 502

( z0758-04 )

АКТ

попередньої перевірки агентства

з продажу авіаційних перевезень

------------------------------------------------------------------ Повна назва та | | організаційно-правова форма | | агентства | | --------------------------------+-------------------------------| Юридична та поштова адреса |E-mail: | головного офісу агентства |Тел. | (номери телефонів, телефаксів, |Факс: | телексів, адреси AFTN, SITA, |Банківські рахунки: | адреси в інших мережах передачі |(у гривнях) Р/р: | даних) |(валютний) Р/р: | |МФО | |ЗКПО | --------------------------------+-------------------------------| Керівник | | --------------------------------+-------------------------------| Головний бухгалтер | | --------------------------------+-------------------------------| Юридична та поштова адреса | | підпорядкованих агентству | | офісів, філій та інших | | відокремлених підрозділів, що | | займаються діяльністю з продажу | | авіаційних перевезень | | --------------------------------+-------------------------------| Виконання агентством фінансових | | вимог: | | - банківська гарантія (розмір | | та установа банку) | | - депозитний внесок на рахунки | | авіакомпаній (конкретизувати) | | --------------------------------+-------------------------------| Інформація від авіаперевізників | | щодо діяльності агентства | | --------------------------------+-------------------------------| Наявність (строк дії) ліцензії | | НБУ на право продажу авіаційних | | перевезень у ВКВ | | --------------------------------+-------------------------------| Агентські договори (з якими | | авіаперевізниками) | | --------------------------------+-------------------------------| Дані аудиту або перевірки | | фінансово-господарської | | діяльності підприємства | | податковими органами ( за | | останній рік) | | --------------------------------+-------------------------------| Інша інформація щодо діяльності | | агентства | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ N з/п | Показники офісу |Відповідність| Примітки | | агентства, через | | | |який здійснюється продаж |-------------| | | авіаційних перевезень | Так | Ні | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1 |Приміщення | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1.1 |Є у власності | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1.2 |Орендується | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1.3 |Використовується на інших| | | | |умовах | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1.4 |Придатність приміщення | | | | |для розміщення персоналу | | | | |з продажу авіаційних | | | | |перевезень та необхідного| | | | |устаткування відповідно | | | | |до санітарних норм та | | | | |вимог охорони праці | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1.5 |Поділ приміщень | | | | |технологічного персоналу | | | | |та зон обслуговування | | | | |пасажирів, вільний доступ| | | | |громадян, що бажають | | | | |скористатися послугами | | | | |агентства | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1.6 |Наявність у приміщення | | | | |входу (виходу), що дає | | | | |змогу забезпечити вільний| | | | |доступ громадян, що | | | | |бажають скористатися | | | | |послугами агентства | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1.7 |Наявність вивіски, | | | | |розташованої на фасаді | | | | |приміщення, з назвою | | | | |агентства | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1.8 |Обладнання приміщення, | | | | |його зовнішніх віконних | | | | |прорізів та вхідних | | | | |дверей охоронною та | | | | |пожежною сигналізаціями | | | | |відповідно до діючих | | | | |нормативних-правових | | | | |актів | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1.9 |Наявність внутрішнього | | | | |приміщення, обладнаного | | | | |охоронною, пожежною | | | | |сигналізацією з | | | | |установленим сейфом, що | | | | |має міцне кріплення до | | | | |підлоги (стіни), для | | | | |збереження робочого | | | | |запасу бланків суворої | | | | |звітності та наявних | | | | |коштів | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1.10 |Наявність у касирів | | | | |(агентів) металевих | | | | |шаф або сейфів з | | | | |індивідуальними запірними| | | | |пристроями, що дають | | | | |змогу безпечно тимчасово | | | | |зберігати бланки суворої | | | | |звітності, валідатори та | | | | |кошти для розрахунку з | | | | |пасажирами | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 1.11 |Наявність у приміщенні | | | | |агентства стенда з | | | | |інформацією про надання | | | | |послуг пасажирам, а також| | | | |планом аварійної | | | | |евакуації відвідувачів та| | | | |персоналу в разі | | | | |виникнення надзвичайних | | | | |ситуацій | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 2 |Використання агентством | | | | |систем бронювання та | | | | |продажу авіаквитків | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 2.1 |"Сирена 2.3" | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 2.2 |"Амадеус" | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 2.3 |"Галілео" | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 2.4 |Інші | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 3 |Технічне оснащення | | | | |агентства | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 3.1 |Наявність | | | | |відеотермінального | | | | |обладнання на робочому | | | | |місці касира (агента), | | | | |що безпосередньо виконує | | | | |функції продажу та | | | | |бронювання авіаційних | | | | |перевезень, що дає змогу | | | | |здійснювати оформлення | | | | |авіаквитків, бронювання | | | | |(повернення) місць через | | | | |автоматизовану систему | | | | |бронювання | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 3.2 |Підключення | | | | |відеотермінального | | | | |обладнання до | | | | |автоматизованої системи | | | | |бронювання | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 3.3 |Наявність телефонного | | | | |зв'язку, підключеного | | | | |на робоче місце касирів | | | | |(агентів), що | | | | |безпосередньо | | | | |виконують функції продажу| | | | |та бронювання перевезень | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 3.4 |Наявність обладнання для | | | | |продажу авіаперевезень за| | | | |пластиковими картками | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 3.5 |Наявність одного каналу | | | | |факсимільного зв'язку, | | | | |зареєстрованого в | | | | |установленому порядку | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 3.6 |Наявність принтерів для | | | | |автоматизованого друку | | | | |авіаквитків та їх | | | | |підключення до | | | | |автоматизованої системи | | | | |бронювання та продажу | | | | |авіаквитків | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 3.7 |Наявність іншого | | | | |комп'ютерного обладнання | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 3.8 |Наявність автоматичних | | | | |ідентифікаційних | | | | |валідаторів для | | | | |карбонованого відбитка | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 3.9 |Наявність у кожного | | | | |касира (агента) | | | | |ідентифікаційного | | | | |валідатора | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 4 |Наявність нормативно | | | | |правових актів та | | | | |довідкової документації | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 4.1 |Наявність нормативних | | | | |документів, що | | | | |регламентують діяльність | | | | |суб'єктів, які надають | | | | |агентські послуги з | | | | |продажу авіаційних | | | | |перевезень | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 4.2 |Наявність правил для | | | | |агентств з продажу | | | | |пасажирських перевезень | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 4.3 |Наявність типових | | | | |договорів, що укладаються| | | | |з агентствами з продажу | | | | |пасажирських перевезень | | | | |(резолюція ІАТА 824) | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 4.4 |Наявність резолюції ІАТА | | | | |800 та керівництва з | | | | |оформлення авіаквитків | | | | |(документ ІАТА) для | | | | |агентств, що здійснюють | | | | |продаж міжнародних | | | | |авіаційних перевезень | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 5 |Кваліфікація персоналу | | | | |агентства | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 5.1 |Наявність посадових | | | | |інструкцій на кожного | | | | |співробітника | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 5.2 |Наявність журналу щодо | | | | |порушень персоналу; | | | | |скарг, претензій та заяв,| | | | |що надходять від | | | | |пасажирів, та прийнятих | | | | |за ними рішень | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 5.3 |Керівний склад | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 5.3.1 |Наявність вищої освіти та| | | | |досвіду керівної роботи | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 5.3.2 |Знання основних положень | | | | |нормативних документів, | | | | |які регламентують | | | | |діяльність агентств | | | | |з продажу авіаційних | | | | |перевезень | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 5.4 |Персонал, що здійснює | | | | |діяльність з продажу та | | | | |бронювання авіаперевезень| | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 5.4.1 |Наявність вищої або | | | | |середньої спеціальної | | | | |освіти | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 5.4.2 |Наявність необхідних | | | | |кваліфікаційних | | | | |документів, посвідчень, | | | | |дипломів, свідоцтв, що | | | | |дають право здійснювати | | | | |продаж та бронювання | | | | |авіаперевезень | | | | ------+-------------------------+------+------+-----------------| 5.4.3 |Знання англійської мови | | | | |(у рамках спеціалізації) | | | | ----------------------------------------------------------------- Додаток 2 в редакції Наказу Мінтрансу N 502 ( z0758-04 ) від
15.06.2004 )

Додаток 3

до пункту 3.10 Положення

про акредитацію суб'єктів,

які здійснюють попередню

перевірку агентств з продажу

авіаційних перевезень

АКТ

попередньої перевірки агентства

з продажу авіавантажних перевезень

------------------------------------------------------------------ Повна назва та | | організаційно-правова форма | | агентства | | --------------------------------+-------------------------------| Юридична та поштова адреса |E-mail: | головного офісу агентства |Тел. | (номери телефонів, телефаксів, |Факс: | телексів, адреси AFTN, SITA, |Банківські рахунки: | адреси в інших мережах передачі |(у гривнях) Р/р: | даних) |(валютний) Р/р: | |МФО | |ЗКПО | --------------------------------+-------------------------------| Керівник | | --------------------------------+-------------------------------| Головний бухгалтер | | --------------------------------+-------------------------------| Юридична та поштова адреса під | | порядкованих агентству офісів, | | філіалів та інших відокремлених | | підрозділів, що займаються | | діяльністю з продажу авіаційних | | перевезень | | --------------------------------+-------------------------------| Виконання агентством фінансових | | вимог: | | - банківська гарантія (розмір | | та установа банку) | | - депозитний внесок на рахунки | | авіакомпаній (конкретизувати) | | --------------------------------+-------------------------------| Інформація від авіаперевізників | | щодо діяльності агентства | | --------------------------------+-------------------------------| Наявність (строк дії) ліцензії | | НБУ на право продажу авіаційних | | перевезень у ВКВ | | --------------------------------+-------------------------------| Агентські договори (з якими | | авіаперевізниками) | | --------------------------------+-------------------------------| Дані аудиту або перевірки | | фінансово-господарської | | діяльності підприємства | | податковими органами ( за | | останній рік) | | --------------------------------+-------------------------------| Інша інформація щодо діяльності | | агентства | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ N з/п| Показники офісу |Відповідність| Примітки | | агентства, через | | | |який здійснюється продаж |-------------| | | авіаційних перевезень | Так | Ні | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 1 |Приміщення | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 1.1 |Є у власності | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 1.2 |Орендується | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 1.3 |Використовується на інших | | | | |умовах | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 1.4 |Придатність приміщення для| | | | |розміщення персоналу з | | | | |продажу авіаперевезень та | | | | |необхідного устаткування | | | | |відповідно до санітарних | | | | |норм та вимог охорони | | | | |праці | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 1.5 |Наявність у приміщення | | | | |входу (виходу), що дає | | | | |змогу забезпечити вільний | | | | |доступ громадян, що | | | | |бажають скористатися | | | | |послугами агентства | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 1.6 |Наявність вивіски з назвою| | | | |агентства | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 1.7 |Обладнання приміщення, | | | | |його зовнішніх віконних | | | | |прорізів та вхідних | | | | |дверей охоронною та | | | | |пожежною сигналізаціями | | | | |відповідно до діючих | | | | |нормативних-правових | | | | |актів | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 1.8 |Наявність внутрішнього | | | | |приміщення, обладнаного | | | | |охоронною, пожежною | | | | |сигналізацією з | | | | |установленим сейфом, що | | | | |має міцне кріплення до | | | | |підлоги (стіни), для | | | | |збереження бланків | | | | |суворої звітності, | | | | |валідаторів (штампів) та | | | | |наявних коштів | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 1.9 |Наявність у приміщенні | | | | |агентства плана аварійної | | | | |евакуації відвідувачів та | | | | |персоналу у випадку | | | | |виникнення надзвичайних | | | | |ситуацій | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 2 |Використання агентством | | | | |систем бронювання та | | | | |продажу авіаційних | | | | |перевезень (у разі | | | | |наявності) | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 3 |Технічне оснащення | | | | |агентства | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 3.1 |Наявність телефонного | | | | |зв'язку, підключеного | | | | |до робочого місця агентів | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 3.2 |Наявність обладнання для | | | | |продажу авіаперевезень за | | | | |пластиковими картками | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 3.3 |Наявність одного каналу | | | | |факсимільного зв'язку, | | | | |зареєстрованого в | | | | |установленому порядку | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 3.4 |Наявність принтерів для | | | | |автоматизованого друку | | | | |авіавантажних накладних | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 3.5 |Наявність іншого | | | | |комп'ютерного обладнання | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 3.6 |Наявність автоматичних | | | | |ідентифікаційних | | | | |валідаторів для | | | | |карбонованого відбитка | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 3.7 |Наявність у кожного агента| | | | |ідентифікаційного | | | | |валідатора | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 4 |Наявність нормативно | | | | |правових актів та | | | | |довідкової документації | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 4.1 |Наявність нормативних | | | | |документів, що | | | | |регламентують діяльність | | | | |суб'єктів, які надають | | | | |агентські послуги з | | | | |продажу авіаційних | | | | |перевезень | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 4.2 |Наявність Керівництва з | | | | |оформлення авіавантажних | | | | |накладних (документ ІАТА),| | | | |Резолюції ІАТА 801 для | | | | |агентств, що здійснюють | | | | |продаж міжнародних | | | | |авіаційних перевезень | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 4.3 |Наявність типових | | | | |договорів, що укладаються | | | | |з агентствами з продажу | | | | |авіавантажних перевезень | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 4.4 |Наявність Технічних | | | | |інструкцій з безпечного | | | | |перевезення небезпечних | | | | |вантажів по повітрю ІКАО | | | | |(для агентств, діяльність | | | | |яких пов'язана з | | | | |перевезенням небезпечних | | | | |вантажів) | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 5 |Кваліфікація персоналу | | | | |агентства | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 5.1 |Наявність посадових | | | | |інструкцій на кожного | | | | |співробітника | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 5.2 |Наявність журналу щодо | | | | |порушень персоналу; скарг,| | | | |претензій та заяв, що | | | | |надходять від замовників, | | | | |та прийнятих за ними | | | | |рішень | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 5.3 |Керівний склад | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 5.3.1|Наявність вищої освіти та | | | | |досвіду керівної роботи | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 5.3.2|Знання основних положень | | | | |нормативних документів, | | | | |які регламентують | | | | |діяльність агентств з | | | | |продажу авіаційних | | | | |перевезень | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 5.4 |Персонал, що здійснює | | | | |діяльність з продажу | | | | |авіаційних перевезень | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 5.4.1|Наявність вищої або | | | | |середньої спеціальної | | | | |освіти | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 5.4.2|Наявність необхідних | | | | |кваліфікаційних | | | | |документів, посвідчень, | | | | |дипломів, свідоцтв, що | | | | |дають право здійснювати | | | | |продаж авіаційних | | | | |перевезень | | | | -----+--------------------------+------+------+-----------------| 5.4.3|Знання англійської мови (у| | | | |рамках спеціалізації) | | | | ----------------------------------------------------------------- Положення доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Мінтрансу N 502
( z0758-04 ) від 15.06.2004 )

( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника України", N 5, 2001 р. )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: