open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 85/65 від 28.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 січня 2001 р.

за N 48/5239
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету

України з питань регуляторної політики

та підприємництва
N 42/1322 ( z0323-03 ) від 08.04.2003 )
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розроблення, виробництва, впровадження,
сертифікаційних випробувань, ввезення, вивезення

голографічних захисних елементів

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з розроблення, виробництва, впровадження,
сертифікаційних випробувань, ввезення, вивезення голографічних
захисних елементів (далі - Ліцензійні умови), що додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва (Єфремов
О.В.), Головному управлінню Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України (Скрипник Л.В.) у встановленому порядку забезпечити
подання Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України. 3. Головному управлінню Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України (Скрипник Л.В.) забезпечити публікацію Ліцензійних умов у
засобах масової інформації. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. та Першого заступника керівника
Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України Барлабанова В.В.
Голова Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва О.В.Кужель
Заступник Голови Служби безпеки України -
керівник Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України Г.П.Лазарєв

Затверджено

Наказ Державного комітету України

з питань регуляторної політики та

підприємництва, Департаменту

спеціальних телекомунікаційних

систем та захисту інформації СБ

України

28 грудня 2000 р. N 85/65
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 січня 2001 р.

за N 48/5239
Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності з розроблення,

виробництва, впровадження, сертифікаційних випробувань,

ввезення, вивезення голографічних захисних елементів
1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
розроблення, виробництва, впровадження, сертифікаційних
випробувань, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів
(далі - Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ), Указу Президента України від 15.11.2000
N 1239 ( 1239/2000 ) "Про захист документів і товарів
голографічними захисними елементами", постанови Кабінету Міністрів
України від 14.11.00 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування", визначають організаційні,
кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги до суб'єктів
господарювання, виконання яких є обов'язковою умовою провадження
зазначеної господарської діяльності, проведення в її межах робіт,
пов'язаних з розробленням, виробництвом, впровадженням,
сертифікаційними випробуваннями, ввезенням, вивезенням
голографічних захисних елементів (далі - ГЗЕ). 1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання, які здійснюють розроблення, виробництво,
впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення ГЗЕ
(далі - господарська діяльність з голографічного захисту). 1.3. Порядок ліцензування господарської діяльності з
голографічного захисту, відповідальність суб'єкта господарювання
та органу ліцензування за порушення законодавства в сфері
ліцензування визначено Законом України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). 1.3.1. Органом ліцензування, який здійснює ліцензування
господарської діяльності з голографічного захисту, є Департамент
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби
безпеки України (далі - ДСТСЗІ). 1.3.2. Ліцензія на здійснення господарської діяльності з
голографічного захисту видається суб'єкту господарювання на
підставі заяви про видачу ліцензії (додаток 1), за умови виконання
ним Ліцензійних умов. 1.3.3. У заяві про видачу ліцензії та в ліцензії на
здійснення господарської діяльності з голографічного захисту мають
бути відображені: окремі роботи в межах виду господарської діяльності з
голографічного захисту згідно з п. 3 Ліцензійних умов, якщо
суб'єкт господарювання провадить цей вид господарської діяльності
не в повному обсязі; особливі умови провадження господарської діяльності з
голографічного захисту згідно з п. 5.1 Ліцензійних умов.
2. Терміни та визначення
У Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні: голографічний елемент - тонкошарова структура, яка створена з
метою формування (відновлення) записаного на ній зображення шляхом
інтерференції та дифракції світла, що відбивається; голографічний захисний елемент (ГЗЕ) - голографічний елемент
(у т.ч. проміжні продукти), який виготовлений з використанням
технологій (спеціальних даних та спеціальних складових), що
ускладнюють можливість його несанкціонованого відтворення, та
призначений для маркування носіїв інформації, документів і товарів
з метою підтвердження їх справжності, авторства тощо; голографічний захист - вид захисту, який реалізується шляхом
використання ГЗЕ; спеціальні дані - ключові ознаки, що характеризують спосіб
розробки, виготовлення, нанесення, зчитування та ідентифікації
ГЗЕ; спеціальні засоби - оптичні, математичні, хімічні,
технологічні та інші засоби (у т.ч. матеріали, речовини тощо) та
обладнання, що використовуються для розроблення, виробництва,
впровадження, сертифікаційних випробувань ГЗЕ; спеціальні складові - складові ГЗЕ, які за технологією свого
виготовлення та застосування призначені для унеможливлення повного
відтворення ГЗЕ; проміжні продукти (напівфабрикати) ГЗЕ - продукція
виробництва, яка підлягає подальшій обробці з метою створення ГЗЕ,
у тому числі спеціальне програмне забезпечення, голографічні
транспаранти (графічний та голографічний дизайн),
майстер-голограми, голограми-оригінали ГЗЕ, матриці для
тиражування, носії з відбитками ГЗЕ; розроблення ГЗЕ - діяльність, пов'язана зі створенням дизайну
ГЗЕ, графічного та голографічного опису ГЗЕ, виготовленням
дослідного та контрольного зразка ГЗЕ, а також розробленням
спеціальних засобів та відповідної нормативно-технічної, у тому
числі експлуатаційної, документації; виробництво ГЗЕ - діяльність, пов'язана з випуском ГЗЕ,
виготовленням спеціальних засобів та відповідної документації, а
також реалізацією продукції власного виробництва; впровадження ГЗЕ - діяльність, пов'язана з нанесенням ГЗЕ на
об'єкт захисту, а також видозміненням ГЗЕ, яке не призводить до
зміни голографічного зображення (зміна форми ГЗЕ, нумерація,
персоналізація, маркування тощо, у тому числі під час нанесення),
виготовленням обладнання для голографічного захисту та наданням
послуг щодо монтажу виробничого і експлуатаційного устаткування,
ідентифікації ГЗЕ тощо; сертифікаційні випробування - діяльність, пов'язана з
перевіркою відповідності ГЗЕ вимогам, що визначені нормативними
документами щодо цих елементів; ввезення та вивезення ГЗЕ - фактичне переміщення через митний
кордон України ГЗЕ (їх частин, нормативно-технічної документації).
3. Роботи, які виконуються у межах господарської діяльності

з голографічного захисту та підлягають ліцензуванню
Ліцензія на господарську діяльність з голографічного захисту
видається із зазначенням окремих робіт (далі - роботи з
голографічного захисту), що можуть виконуватися в межах виду
господарської діяльності, а саме: 3.1 Розроблення голографічних захисних елементів. 3.2 Виробництво голографічних захисних елементів. 3.3 Впровадження голографічних захисних елементів. 3.4 Сертифікаційні випробування голографічних захисних
елементів. 3.5 Ввезення, вивезення голографічних захисних елементів.
4. Вимоги для провадження господарської діяльності з

голографічного захисту
Для провадження господарської діяльності з голографічного
захисту суб'єкт господарювання створює умови відповідно до
нормативно-правових актів та згідно з такими організаційними,
кваліфікаційними, технологічними та спеціальними вимогами: 4.1. В установчих документах суб'єкта господарювання повинно
бути передбачено провадження господарської діяльності з
голографічного захисту. 4.2. Суб'єкт господарювання повинен мати: положення, яке визначає організаційну структуру, перелік
структурних підрозділів, що виконують роботи з голографічного
захисту, завдання та функції цих підрозділів, функціональні
обов'язки та кваліфікаційні вимоги до кожного фахівця зазначених
підрозділів, заходи щодо забезпечення збереження інформації з
обмеженим доступом при виконанні робіт із голографічного захисту; штатний персонал, який відповідає визначеним у ліцензії видам
та обсягу робіт за кількісним складом та кваліфікацією відповідно
до внутрішнього положення; комплект нормативно-правових актів, організаційно-методичних,
нормативних, технічних та інших документів, які регламентують
господарську діяльність з голографічного захисту; приміщення та виробничі площі, необхідні для провадження
визначених у ліцензії робіт із голографічного захисту (можливе
використання приміщень та виробничих площ інших підприємств,
установ, організацій на умовах оренди), які відповідають вимогам
виробництва ГЗЕ; виробниче обладнання (в обсязі, що дає змогу виконувати всі
роботи в межах господарської діяльності з голографічного захисту),
яке відповідає стандарту або технічній документації на обладнання
(паспорт - формуляр, технічні умови тощо), повірене (атестоване)
або каліброване (для обладнання, що має метрологічні
характеристики), укомплектоване експлуатаційною документацією.
Якщо зазначене обладнання підлягає обов'язковій сертифікації в
Україні, воно повинно мати сертифікат відповідності державної
системи сертифікації УкрСЕПРО; технологічні інструкції на кожний процес технологічного циклу
(із зазначенням вимог щодо мікроклімату виробничих приміщень). У
разі відсутності галузевих інструкцій на процес виготовлювачами
повинні бути розроблені і затверджені внутрішні інструкції; методики проведення досліджень ГЗЕ (у разі потреби); обладнання та методики для контролю відповідності ГЗЕ вимогам
нормативно-технічних документів на всіх стадіях технологічного
процесу їх виготовлення, а також прилади для вхідного контролю
матеріалів і проміжних продуктів; захищені згідно з вимогами нормативних документів в сфері
технічного захисту інформації (відповідно до особливих умов
провадження господарської діяльності з голографічного захисту)
інформаційно-обчислювальні комплекси та ліцензійне програмне
забезпечення, яке необхідне для здійснення відповідних робіт; камери для спеціальних, кліматичних та інших видів
виробництва та (або) випробувань ГЗЕ, стенди для відбракування ГЗЕ
(у разі потреби). 4.3. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити: 4.3.1. Дотримання вимог положення, зазначеного в п.4.2, а
також виконання вимог нормативно-правових актів, що регламентують
порядок проведення робіт з голографічного захисту. 4.3.2. Функціонування системи режиму безпеки, обліку,
зберігання і транспортування матеріалів, проміжних продуктів та
готової продукції на всіх стадіях виробничого циклу, у тому числі
наявність розробленої суб'єктом господарювання режимної та
облікової документації відповідно до умов виробництва, зокрема: інструкції щодо організації пропускного та внутрішньо
об'єктового режиму на виробництві (дільниці); інструкції про порядок одержання, витрачання, обліку та
зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які
застосовуються при виготовленні ГЗЕ (загальні положення); план виробничих приміщень (дільниці) з позначенням місць
розташування обладнання, постів охорони та сигналізації, у тому
числі, при потребі, забезпечення окремого приміщення для
маркування ГЗЕ та (або) маркування ГЗЕ об'єкта захисту; порядок оформлення та проходження замовлень на розроблення,
виготовлення, впровадження, ввезення, вивезення ГЗЕ, та окремої
книги замовлень ГЗЕ; документи, що регламентують вимоги до виготовлення ГЗЕ на
кожній стадії виробничого циклу; документи, що регламентують вимоги та порядок знищення браку
й відходів виробництва при виконанні робіт з голографічного
захисту; визначення осіб, що здійснюють контроль, і осіб,
відповідальних за дотримання вимог режиму та контролю на всіх
стадіях виробничого циклу; визначення фахівців, що відповідають за розроблення та
виконання системи захисту ГЗЕ від підроблення та несанкціонованого
копіювання (відтворення), та кола осіб, що ознайомлені з повною
схемою захисту. 4.3.3. Облік повного обсягу робіт, що виконуються під час
розроблення, виробництва, впровадження сертифікаційних
випробувань, ввезення та вивезення ГЗЕ, зокрема: проміжних
продуктів, готової продукції, відбракованої продукції (з
відмітками про кількість, терміни та спосіб знищення) тощо. 4.3.4. Подання до органу ліцензування відомостей про виконані
роботи з голографічного захисту, у тому числі відомостей за
результатами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
за формою, що наведена в додатку 2. 4.4. Сертифікаційні випробування ГЗЕ на відповідність
обов'язковим вимогам нормативних документів в сфері голографічного
захисту можуть проводити тільки випробувальні лабораторії, які
акредитовані в державній системі сертифікації. 4.5. При здійсненні ввезення або вивезення ГЗЕ суб'єкт
господарської діяльності повинен дотримуватись вимог чинного
законодавства, умов провадження господарської діяльності з
голографічного захисту згідно з пунктами 4.1-4.3 та розділом 5 (у
частині вимог, що стосуються даних робіт), а також виконати такі
вимоги: 4.5.1. Ввозити на територію України та вивозити за її межі
тільки ГЗЕ, що зареєстровані та сертифіковані відповідно до
чинного законодавства України та за наявності відповідного
контракту на здійснення ввезення або вивезення ГЗЕ. 4.5.2. Контракт на ввезення або вивезення ГЗЕ повинен мати
технічну специфікацію із зазначенням технічних показників ГЗЕ,
викладених відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів та
нормативних документів. Технічна специфікація, визначена в контракті, погоджується з
ДСТСЗІ. 4.5.3. До контракту на ввезення або вивезення ГЗЕ суб'єкт
господарювання додає: документ, що визначає кінцевого споживача зазначених у
контракті ГЗЕ; документ, що підтверджує відповідність технічних показників
ГЗЕ технічним показникам, наведеним у контракті; документ, що підтверджує реєстрацію ГЗЕ. 4.5.4. Суб'єкт господарювання повинен надати до ДСТСЗІ
відомості щодо ввезених або вивезених ГЗЕ відповідно до укладених
контрактів протягом п'яти календарних днів з моменту фактичного
переміщення через митний кордон України ГЗЕ (їх частин,
нормативно-технічної документації).
5. Особливі вимоги для провадження господарської діяльності з

голографічного захисту
5.1. Залежно від призначення об'єктів, які підлягають захисту
з використанням ГЗЕ, установлюються такі особливі умови
провадження господарської діяльності з голографічного захисту: з наданням права провадження господарської діяльності з
розроблення, виробництва, впровадження, сертифікаційних
випробувань, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів,
які призначені для державних потреб та (або) створені на
замовлення (для використання) державних органів; без надання права провадження господарської діяльності з
розроблення, виробництва, впровадження, сертифікаційних
випробувань, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів,
що призначені для державних потреб та (або) створені на замовлення
(для використання) державних органів. 5.2. Для державних потреб та (або) на замовлення державних
органів створюються ГЗЕ, які використовуються для захисту
документів, товарів, виробів тощо, що підлягають захисту ГЗЕ,
згідно з нормативно-правовими актами України. 5.3. Розроблення, виготовлення, впровадження, ввезення на
територію України та вивезення за її межі ГЗЕ, які
використовуються для державних потреб та (або) створені на
замовлення державних органів, здійснюється згідно з чинним
законодавством та в порядку, визначеному відповідними
нормативно-правовими актами. 5.4. При провадженні господарської діяльності з розроблення,
виробництва, впровадження, сертифікаційних випробувань, ввезення,
вивезення ГЗЕ, які призначені для державних потреб та (або)
створені на замовлення державних органів, суб'єкт господарської
діяльності повинен виконати всі вимоги згідно з розділом 4 (у
частині, що стосується), а також: мати дозвіл (ліцензію) на право здійснення діяльності,
пов'язаної з державною таємницею (якщо відомості, які
використовуються при провадженні діяльності або окремих робіт з
голографічного захисту, належать до державної таємниці); забезпечити виконання вимог режиму секретності (режиму
безпеки) згідно з нормативно-правовими актами, а також виконання
вимог щодо обліку та збереження продукції відповідно до Правил
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку,
затверджених спільним наказом Міністерства фінансів України,
Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України
від 25.11.93 N 98/118/740 ( z0008-94 ), який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України від 14.01.94 за N 8/217; створити режимно-секретний орган (підрозділ). В окремих
випадках допускається укладання договору з режимно-секретним
органом (підрозділом) іншої організації; мати власні приміщення (оформлені за договором довгострокової
оренди), виробничі площі, технічне і технологічне оснащення та
виробниче обладнання, що забезпечене безперервним
енергопостачанням; мати закінчений виробничий цикл ГЗЕ (розміщений в межах
однієї споруди або за схемою промислової кооперації). 5.5. Співробітники, безпосередньо залучені до виконання робіт
з голографічного захисту, пов'язаних з державною таємницею,
повинні бути допущені у встановленому порядку до зазначених робіт
та мати відповідну форму допуску до державної таємниці. 5.6. У разі залучення до робіт з голографічного захисту, які
пов'язані з державною таємницею та (або) конфіденційною
інформацією, що є власністю держави, фахівців сторонніх
організацій, у суб'єкта господарської діяльності повинні бути
(щодо таких фахівців): договір про терміни, умови та об'єм (склад,
зміст) робіт, документи, що підтверджують можливість виконання
робіт (зокрема допуск до державної таємниці, диплом про освіту,
перелік наукових робіт, публікацій тощо). За результатами
проведених згідно з договором робіт з голографічного захисту мають
бути складені звіти (у повному обсязі).
Заступник директора Департаменту реєстрації
та ліцензування - начальник Управління
ліцензування видів господарської діяльності
Держпідприємництва України О.Єфремов
Перший заступник начальника Головного
управління Департаменту спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України Л.Скрипник
Додаток 1

до пункту 1.3.2 Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з розроблення,

виробництва, впровадження, сертифікаційних

випробувань, ввезення, вивезення

голографічних захисних елементів
Департамент спеціальних телекомунікаційних

систем та захисту інформації СБ України
Заява

про видачу ліцензії
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, а також

філій, інших відокремлених підрозділів, _________________________________________________________________
які провадитимуть господарську діяльність з голографічного

захисту на підставі отриманої ліцензії, _________________________________________________________________
у т.ч. номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і ________________________________________________________________,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
організаційно-правова форма _____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________ ________________________________________________________________,
поточний рахунок N __________________ у __________________________ ________________________________________________________________,

(найменування кредитної установи) ахунок в іноземній валюті N _____________ у ____________________ ________________________________________________________________,

(найменування кредитної установи) еєстраційний номер, дата видачі, термін дії відповідного дозволу
на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею _______ _________________________________________________________________

Відомості про спеціалістів, які займаються діяльністю в сфері
голографічного захисту (суб'єкта господарської діяльності та його
філій, інших відокремлених підрозділів) ----------------------------------------------------------------- N | Прізвище, | Кваліфікація | Посада |Форма | з/п| ім'я, |(освіта, спеціальність,| |допуску до| | по батькові| перепідготовка, | |державної | | | підвищення | |таємниці | | | кваліфікації) | | | -----------------------------------------------------------------
Відомості про атестовані приміщення та (або) об'єкти
електронно-обчислювальної техніки (суб'єкта господарської
діяльності та його філій, інших відокремлених підрозділів) ----------------------------------------------------------------- N |Назва приміщень та (або) | Атестація | з/п |об'єктів електронно- |(категорія приміщення та (або) | |обчислювальної техніки | об'єкта ЕОТ, ким та коли | | | проведена атестація) | -----------------------------------------------------------------
Перелік засобів вимірювання, контролю, допоміжних засобів та
обладнання (суб'єкта господарської діяльності та його філій, інших
відокремлених підрозділів) ----------------------------------------------------------------- N |Найменування | Тип | Заводський номер| Дата | з/п | | | | останньої | | | | | перевірки | -----------------------------------------------------------------
Перелік наявних нормативно-правових актів, що забезпечують
виконання обраних видів робіт (суб'єкта господарської діяльності
та його філій, інших відокремлених підрозділів) ----------------------------------------------------------------- N | Найменування | з/п | | -----------------------------------------------------------------
Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності
з розроблення, виробництва, впровадження, сертифікаційних
випробувань, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів
(зазначити роботи згідно з розділом 3 Ліцензійних умов):
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
з наданням (без надання) права провадження господарської
діяльності _______________________________________________________ (особливі умови провадження господарської діяльності згідно з

п.5.1 Ліцензійних умов)
З порядком отримання ліцензії та умовами провадження
господарської діяльності з розроблення, виробництва, впровадження,
сертифікаційних випробувань, ввезення, вивезення голографічних
захисних елементів ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Підпис заявника _________________________________________________

(посада, прізвище керівника або особи, яка має на

це повноваження)
"___"_____________ 20__ р.
М.П.
Додаток 2

до пункту 4.3.4 Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з розроблення,

виробництва, впровадження, сертифікаційних

випробувань, ввезення, вивезення

голографічних захисних елементів
Відомості

про виконання робіт з голографічного захисту

за ліцензією від _________ N _________

за ______ рік
Ліцензіат _________________________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження юридичної особи,

а також філій, _________________________________________________________________

інших відокремлених підрозділів, телефон, факс) _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ N | Найменування, | Номер | Зміст проведених робіт | з/п | місцезнаходження |договору, | | | замовника, номер | дата | | | телефону | | | -----------------------------------------------------------------
___________________ __________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: