open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 245 від 28.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 січня 2001 р.

за N 55/5246
( Рішення скасовано на підставі Рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку N 80 ( z0238-03 ) від 04.03.2003 )
Про здійснення кодифікації (нумерації)

цінних паперів

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням

Держкомісціннихпарерів

N 91 ( z0324-01 ) від 03.04.2001 )
( Про визнання Рішення недійсним додатково див. Рішення

Голосіївського районного суду м. Києва

N 2-3098/18 ( v8_18705-02 ) від 11.09.2002 )

Відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Указу Президента
України від 22 червня 1999 року N 703/99 ( 703/99 ) "Про Загальні
засади функціонування Національного депозитарію України",
Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у
документарній формі, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 1998 року N 95
( z0510-98 ), зі змінами та доповненнями, Положення про
депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Комісії від
26 травня 1998 року N 61 ( vr061312-98 ), Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Установити, що: - кодифікації (нумерації) цінних паперів підлягають акції,
всі види облігацій та інвестиційні сертифікати; - кодифікація цінних паперів здійснюється Національним
депозитарієм України на підставі даних, що подаються учасниками
Національної депозитарної системи, та з урахуванням повідомлення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за
потреби); - коди цінних паперів, що присвоєні Національним депозитарієм
України, підлягають оприлюдненню; - емітенти цінних паперів повинні внести реквізит "код цінних
паперів" до відповідних сертифікатів згідно з вимогами Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку; - використання кодів цінних паперів учасниками Національної
депозитарної системи здійснюється відповідно до вимог
нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку і стандартів Національного депозитарію України; - емітенти цінних паперів, що визначаються Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку, в 2001 році не несуть витрат
у зв'язку з присвоєнням, отриманням та оприлюдненням кодів цінних
паперів за умови визначення джерел покриття витрат Національного
депозитарію України на кодифікацію (нумерацію) цінних паперів. Пункт 1 в редакції Рішення Держкомісціннихпарерів N 91
( z0324-01 ) від 03.04.2001 ) 2. Особам, що здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних паперів, та емітентам, цінні папери яких випущені в
бездокументарній формі та/або знаходяться в лістингу фондових бірж
і торгово-інформаційних систем, до кінця 2001 року оформити
відповідні сертифікати згідно з вимогами Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку. ( Пункт 2 в редакції Рішення
Держкомісціннихпарерів N 91 ( z0324-01 ) від 03.04.2001 ) 3. Національному депозитарію України у 10-денний термін: - надати обгрунтовані пропозиції щодо форми та змісту
повідомлення, передбаченого абзацом 3 пункту 1 цього рішення, а
також порядку обміну інформацією; - надати пропозиції щодо переліку емітентів цінних паперів,
які не будуть нести витрат у зв'язку з присвоєнням, отриманням та
оприлюдненням кодів цінних паперів. Пункт 3 в редакції Рішення Держкомісціннихпарерів N 91
( z0324-01 ) від 03.04.2001 ) 4. Призначення кодів цінних паперів здійснюється при
надходженні всіх необхідних документів та відомостей, передбачених
порядком отримання кодів цінних паперів, що встановлений
Національним депозитарієм України. ( Пункт 4 в редакції Рішення
Держкомісціннихпарерів N 91 ( z0324-01 ) від 03.04.2001 ) 5. Рішення набирає чинності відповідно до чинного
законодавства. 6. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Ю.Лиско)
забезпечити опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства. 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів
Комісії - першого заступника Голови М.Пефтієва та заступника
Голови А.Головка.
Тимчасово в.о. Голови Комісії М.Пефтієв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: