open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 362 від 28.12.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2001 р.

за N 277/5468
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

праці та соціальної політики

N 587 ( z0072-09 ) від 24.12.2008 }
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального

одягу, спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту працівникам дорожнього

господарства

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
та Положення про Міністерство праці та соціальної політики
України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000
N 1035 ( 1035/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам дорожнього господарства (далі - Норми), що додаються. 2. Голові Державного департаменту з нагляду за охороною праці
(Сторчак С.О.): вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами,
іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами
Експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ,
організацій; забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Норм; включити Норми до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних
автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про
охорону праці.
3. З введенням в дію цих Норм вважати такими, що не
застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим автомобильного
транспорта и шоссейных дорог", затверджені постановою Держкомпраці
СРСР і Президії ВЦРПС від 20.02.80 N 43/П-2 ( v0043400-80 ),
доповнені та змінені постановами цих органів від 21.08.85
N 289/П-8 та від 06.11.86 N 476/П-12. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кравчука І.І.
Міністр І.Сахань
Затверджено

Наказ Міністерства праці та

соціальної політики України

28.12.2000 N 362
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 березня 2001 р.

за N 277/5468
Норми безплатної видачі

спеціального одягу, спеціального взуття

та інших засобів індивідуального захисту

працівникам дорожнього господарства
1. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) та Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ). 1.2. Ці Норми встановлені для всіх підприємств та організацій
дорожнього господарства, які забезпечують будівництво, ремонт та
експлуатацію автомобільних доріг та мостів, незалежно від
підпорядкування та форми власності. 1.3. Ці Норми визначають види і строки використання
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту,
необхідних для виконання виробничого процесу працівниками
дорожнього господарства. 1.4. Згідно з Нормами безплатно видаються спецодяг,
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту працівникам
підприємств та організацій дорожнього господарства, які
забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію автомобільних
доріг та мостів, незалежно від форм власності та підпорядкування. 1.5. Норми містять в собі згідно з Класифікатором професій,
затвердженим наказом Держстандарту України від 27.07.95. N 257
( v0257217-95 ), перелік професій (посад) працівників підприємств
і організацій дорожнього господарства, перелік робіт, спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), терміни
їх використання, а також класифікацію за захисними властивостями
та позначення відповідно до ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда
специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.
Классификация". 1.6. Крім цих Норм, відповідно до робіт, що виконуються на
підприємствах та організаціях дорожнього господарства, працівники
повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и
должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных
производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР та
Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. N 47/П-2, доповненими та
зміненими постановами від 21 серпня 1985 р. N 89/П-8 та від 6
листопада 1986 р. N 476/П-12. 1.7. Власник або вповноважений ним орган зобов'язаний
забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних
актів та на які є сертифікати відповідності, згідно з Положенням
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170
( z0667-96 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
18.11.96 за N 667/1692. 1.8. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах
здійснюють органи державного нагляду за охороною праці,
профспілки, служби охорони праці підприємств. 1.9. Громадський контроль за правильним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові
колективи через обраних ними вповноважених та професійні спілки в
особі своїх виборних органів і представників.
2. Норми
-------------------------------------------------------------------------------- N |Код згідно з |Професійна |Найменування |Позначення |Строк | з/п|класифікато- |назва |спецодягу, спецвзуття |захисних |носіння | |ром професій |роботи |та інших засобів |властивос- |(міся- | |(ДК 003-95) | |індивідуального захисту |тей (тип, |ців) | |( v0257217-95 )| | |марка) ЗІЗ | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+----------------------------------------------------------------+---------| | I. Будівництво автомобільних | | | доріг та мостів | | ---+----------------------------------------------------------------+---------| 1 |8332.2 |Асфаль- |При виконанні робіт з | | | | |тобетон- |укладання холодного ас- | | | | |ник |фальтобетону: | | | | | |Напівкомбінезон бавов- | | | | | |няний |МиЗ |12 | | | |Черевики шкіряні |Нт |12 | | | |Рукавиці комбіновані |Нм |2 | | | | | | | | | |При виконанні робіт з | | | | | |укладання гарячого ас- | | | | | |фальтобетону: | | | | | | | | | | | |Напівкомбінезон бавов- | | | | | |няний |МиЗ |12 | | | | | | | | | |Черевики шкіряні |Тп |12 | | | |Рукавиці брезентові |Нм |2 | | | | | | | | | |При укладанні гарячого | | | | | |асфальтобетону вручну | | | | | |додатково: | | | | | |Наколінники брезентові |Ми |До | | | | | |зносу | | | |Асфальтобетоннику, | | | | | |постійно зайнятому на | | | | | |ремонті доріг, | | | | | |додатково видається: | | | | | |Жилет сигнальний |Со |12 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 2 |7129.2 |Бруків- |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |ник |Черевики шкіряні з |Мун 50 |12 | | | |зовнішніми | | | | | |металевими носками | | | | | |Наколінники |Ми |До | | | |брезентові | |зносу | | | |(на ваті) | | | | | |На зовнішніх | | | | | |роботах | | | | | |узимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 3 |8332.2 |Маши- |Комбінезон |МиЗ |12 | | |ніст авто- |бавовняний | | | | |грейдера |Рукавиці |Ми |2 | | | |комбіновані двопалі | | | | | |При роботі без | | | | | |кабін і в кабінах, | | | | | |що не опалюються, | | | | | |на зовнішніх ро- | | | | | |ботах узимку | | | | | |додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 4 |8332.2 |Маши- |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |ніст грей- |Рукавиці |Ми |2 | | |дера при- |комбіновані двопалі | | | | |чіпного |При роботі без | | | | | |кабін і в кабінах, | | | | | |що не опалюються, | | | | | |на зовнішніх ро- | | | | | |ботах узимку | | | | | |додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 5 |8331.2 |Тракторист |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | | |Рукавиці |Ми |2 | | | |комбіновані двопалі | | | | | |При роботі без | | | | | |кабін і в кабінах, | | | | | |що не опалюються, | | | | | |на зовнішніх ро- | | | | | |ботах взимку | | | | | |додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 6 |8332.2 |Маши- |Комбінезон бавовняний |НмМи |12 | | |ніст авто- |Черевики шкіряні |Нм |12 | | |гудрона- |Рукавиці комбіновані |Нм |1 | | |тора |При роботі з дьогтями | | | | | |додатково: | | | | | |Респіратор |Газопилоза-|До | | | | |хисний |зносу | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 7 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |НмМи |12 | | |автобіту- |Черевики шкіряні |Нм |12 | | |мовоза |Рукавиці комбіновані |Нм |1 | | | |При роботі з дьогтями | | | | | |додатково: | | | | | |Респіратор |Газопилоза-|До | | | | |хисний |зносу | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 8 |8332.2 |Маши- |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |ніст бето- |Черевики шкіряні |З |24 | | |ноукла- |Рукавиці комбіновані |З |2 | | |дача | | | | | | |На зовнішніх | | | | | |роботах | | | | | |узимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 9 |8332.2 |Маши- |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |ніст ма- |Рукавиці комбіновані |Ми |3 | | |шини для |Черевики шкіряні |З |12 | | |улашту- |Респіратор |Пилозахис- |До | | |вання | |ний |зносу | | |швів під | | | | | |час вико- | | | | | |нання | | | | | |шляхових | | | | | |робіт | | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 10|8332.2 |Маши- |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |ніст |Рукавиці комбіновані |Ми |3 | | |самохідного|Черевики шкіряні |З |12 | | |нарі- |Респіратор |Пилозахис- |До | | |зувача | |ний |зносу | | |швів | | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 11|8332.2 |Маши- |Комбінезон бавовняний |НмМи |12 | | |ніст кот- |Черевики шкіряні |Нм |24 | | |ка само- |Рукавиці комбіновані |Нм |3 | | |хідного |Окуляри захисні |Захисні |До | | |та напів- |закриті | |зносу | | |причіпно- |При улаштуванні | | | | |го на |земляного полотна | | | | |пневма- |і основи дорожнього | | | | |тичних |одягу взимку | | | | |шинах |додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 12|8332.2 |Маши- |Комбінезон |НмМи |12 | | |ніст кот- |бавовняний | | | | |ка само- |Напівчоботи шкіряні |Нм |24 | | |хідного |Рукавиці |Нм |3 | | |вібра- |комбіновані | | | | |ційного | | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 13|8332.2 |Маши- |Комбінезон |МиЗ |12 | | |ніст роз- |бавовняний | | | | |пушувальних|Чоботи кирзові |З |12 | | |машин |Рукавиці |З |1 | | | |комбіновані | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |узимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Валянки |Тн 20 |Чергові | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 14|8332.2 |Маши- |Комбінезон |НмМи |12 | | |ніст укла- |бавовняний | | | | |дача ас- |Черевики шкіряні |Нм |24 | | |фальто- |Рукавиці |Нм |3 | | |бетону |комбіновані | | | | | |Окуляри захисні |Захисні |До | | | |закриті | |зносу | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 15|8212.1 |Оператор |Костюм брезентовий |НмМи |12 | | |установки |Черевики шкіряні |Нм |12 | | |для |Рукавиці брезентові |Нм |3 | | |приготу- | | | | | |вання | | | | | |бітумної | | | | | |емульсії | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Працівникам за професіями розділу I, які
залучаються на виконання робіт з ремонту та утримання
автомобільних доріг, додатково видається жилет сигнальний із
світловідбивними смугами (черговий).
-------------------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+----------------------------------------------------------------+---------| | II. Експлуатація та ремонт | | | автомобільних доріг та мостів | | ---+----------------------------------------------------------------+---------| 16 |8332.2 |Машиніст |При роботі в кабінах, | | | | |до- |що опалюються: | | | | |рожнього |Комбінезон бавовняний |НмМи |12 | | |авторе- |Рукавиці комбіновані |Нм |2 | | |монтера |Черевики шкіряні |З |12 | | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |При роботі без | | | | | |кабін і в кабінах, | | | | | |що не опалюються, | | | | | |та на зовнішніх | | | | | |роботах узимку | | | | | |додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Валянки |Тн20 |48 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 17 |8332.2 |Маши- |При роботі в кабінах, що| | | | |ніст зали- |опалюються: | | | | |вальника |Комбінезон бавовняний |НмМи |12 | | |тріщин |Рукавиці комбіновані |Нм |2 | | | |Черевики шкіряні |З |12 | | | |Жилет сигнальний |Со |12 | | | |При роботі без | | | | | |кабін і в кабінах, | | | | | |що не опалюються, | | | | | |та на зовнішніх | | | | | |роботах узимку | | | | | |додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Валянки |Тн20 |48 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 18 |8332.2 |Маши- |При роботі в кабінах, що| | | | |ніст ме- |опалюються: | | | | |ханізму |Комбінезон бавовняний * |НмМи |12 | | |для очи- |Рукавиці комбіновані |Нм |2 | | |щення |Черевики шкіряні |З |12 | | |швів це- |Жилет сигнальний * |Со |12 | | |ментно- |При роботі без | | | | |бетонного |кабін і в кабінах, | | | | |покриття |що не опалюються, | | | | |на базі |та на зовнішніх | | | | |трактора |роботах узимку | | | | | |додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Валянки |Тн20 |48 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 19 |8332.2 |Машиніст |Рукавиці |Ми |3 | | |снігоочи- |комбіновані | | | | |сника плу- |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | |жного |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Валянки |Тн 20 |48 | | | |Жилет сигнальний * |Со |12 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 20 |8332.2 |Машиніст |Рукавиці |Ми |3 | | |снігоочи- |комбіновані | | | | |сника |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | |шнекоро- |утеплювальній | | | | |торного |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Валянки |Тн 20 |48 | | | |Жилет сигнальний * |Со |12 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 21 |8332.2 |Маши- |Рукавиці |Ми |3 | | |ніст сні- |комбіновані | | | | |гоочис- |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | |ника фре- |утеплювальній | | | | |зерно-ро- |прокладці | | | | |торного |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Валянки |Тн 20 |48 | | | |Жилет сигнальний * |Со |12 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 22 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон |МиЗ |12 | | |щебено- |бавовняний | | | | |розподі- |Рукавиці |З |2 | | |лювача |комбіновані | | | | |навісного |Черевики шкіряні |З |12 | | | |Жилет сигнальний |Со |12 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 23 |8332.2 |Машиніст |Комбінезон |МиЗ |12 | | |щебено- |бавовняний | | | | |розподі- |Рукавиці |З |2 | | |лювача |комбіновані | | | | |причіпно- |Черевики шкіряні |З |12 | | |го |Жилет сигнальний |Со |12 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 24 |2149.2 |інженер |Костюм бавовняний |МиЗ |12 | | |з тех- |Плащ непромокальний |Вн |36 | | |нічного |Рукавиці комбіновані |З |12 | | |нагляду |Черевики шкіряні |З |12 | | |(ремонт та |Жилет сигнальний |Со |12 | | |утримання |Взимку додатково: | | | | |автомобі- |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | |льних |утеплювальній | | | | |доріг) |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Валянки |Тн20 |48 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 25 |8332.2 |Маши- |Комбінезон |МиЗ |12 | | |ніст ком- |бавовняний | | | | |бінованої |Рукавиці |З |2 | | |(універ- |комбіновані | | | | |сальної) |Кирзові чоботи |З |Чергові | | |дорож- |Жилет сигнальний |Со |12 | | |ньої ма- |При обслуговуванні | | | | |шини |автомобільних доріг | | | | | |у зимовий період | | | | | |додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Валянки |Тн 20 |Чергові | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 26 |8332.2 |Маши- |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |ніст ко- |Рукавиці комбіновані |Ми |2 | | |сарки |Черевики шкіряні |З |12 | | | |Жилет сигнальний |Со |12 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 27 |8332.1 |Маши- |Костюм бавовняний * |МиЗ |12 | | |ніст тер- |Рукавиці комбіновані |Ти |2 | | |мічної ус- |Окуляри захисні |Закриті |До | | |тановки |закриті | |зносу | | |для ро- |Черевики шкіряні |З |12 | | |зігріву ас-|Жилет сигнальний * |Со |12 | | |фальто- |На зовнішніх | | | | |бетонно- |роботах | | | | |го пок- |узимку додатково: | | | | |риття |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 28 |8332.2 |Маши- |Комбінезон |МиЗ |12 | | |ніст ком- |бавовняний * | | | | |бінованої |Чоботи гумові або |В |Чергові | | |машини для |чоботи кирзові |З |12 | | |миття |Рукавиці |Ми |2 | | |облашту- |комбіновані | | | | |вання |Жилет сигнальний * |Со |12 | | |дороги | | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 29|8332.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |МиЗ |12 | | |дорожньо- |Рукавиці комбіновані |Ми |2 | | |транспор- |Черевики шкіряні |З |12 | | |тних машин |На зовнішніх | | | | | |роботах взимку | | | | | |додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Жилет сигнальний * |Со |12 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 30|8332.2 |Шляхо- |Костюм бавовняний * |МиЗ |12 | | |вий ро- |Черевики шкіряні |З |12 | | |бітник |Рукавиці |З |3 | | | |комбіновані | | | | | |Плащ непромокальний |Вн |36 | | | |Жилет сигнальний * |Со |12 | | | | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |узимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Валянки |Тн20 |48 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 31 |1226.2 |Майстер |Костюм бавовняний * |МиЗ |12 | | |шляховий |Черевики шкіряні |З |12 | | | |Рукавиці |З |3 | | | |комбіновані | | | | | |Плащ непромокальний |Вн |36 | | | |Жилет сигнальний * |Со |12 | | | |На зовнішніх роботах | | | | | |узимку додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | | | |Валянки |Тн20 |48 | ------------------------------------------------------------------------------- ___________________
* Спецодяг сигнального кольору (жовтий, оранжовий) із
світловідбивними смугами.
Примітка. Робітникам, які зайняті приготуванням та розподілом
хлоридних протипилових і протиожеледних матеріалів, видається
додатково:
-------------------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| | | | | | | | | |Респіратор |Пилозахисн.|Черговий | | | |Окуляри захисні | |Чергові | | | |закриті | | | ---+----------------------------------------------------------------+---------| | III. Промислові підприємства, що забезпечують | | | будівництво, експлуатацію та ремонт | | | автомобільних доріг і мостів | | ---+----------------------------------------------------------------+---------| 32 |8212.2 |Апарат- |Костюм бавовняний |НмМи |12 | | |ник окис- |для захисту від | | | | |лення бі- |бітуму з накладками | | | | |туму |з плівкових ма- | | | | | |теріалів | | | | | | | | | | | |Черевики шкіряні |Сж |12 | | | | | | | | | |Рукавиці |Нм |1 | | | |комбіновані | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 33 |9322 |Заготів- |Костюм брезентовий |НмМи |12 | | |ник біту- |Рукавиці |Нм |1 | | |му |комбіновані | | | | | |Черевики шкіряні |Сж |12 | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 34 |8151.2 |Маши- |Комбінезон |НмМи |12 | | |ніст змі- |бавовняний | | | | |шувача |Черевики шкіряні |Сж |12 | | |асфальто- |або | | | | |бетону |чоботи кирзові | |12 | | | |Рукавиці |Нм |1 | | | |комбіновані | | | | | |На зовнішніх | | | | | |роботах | | | | | |додатково: | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |36 | | | |утеплювальній | | | | | |прокладці | | | ---+---------------+-----------+------------------------+-----------+---------| 35 |8162.3 |Форсун- |Костюм бавовняний |ТоНм |12 | | |ник |Рукавиці |Нм |2 | | | |комбіновані | | | | | |Окуляри захисні | |До | | | |закриті | |зносу | | | |Черевики шкіряні |З |12 | -------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління -
начальник відділу Л.Суховецький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: