open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1 від 02.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 180/5371

Про внесення змін до окремих нормативно-правових

актів Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Національного банку

N 327 ( z0753-03 ) від 06.08.2003

N 148 ( z0520-08 ) від 27.05.2008 }

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 N 15-93
( 15-93 ), статті 56 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та на підставі інформації Департаменту
валютного контролю та ліцензування щодо необхідності внесення змін
до окремих нормативно-правових актів Національного банку України
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 327 ( z0753-03 ) від 06.08.2003 )
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 148 ( z0520-08 ) від 27.05.2008 }
3. Департаменту валютного контролю та ліцензування
(С.О.Брагін) розробити форми статистичної звітності уповноважених
банків про фактичне вивезення банківських металів та фактичне
ввезення та використання ввезених банківських металів. 4. Департаменту валютного контролю та ліцензування
(С.О.Брагін) довести зміст цієї постанови після державної
реєстрації до відома самостійних структурних підрозділів
Національного банку України, Кримського республіканського,
Операційного, Головного управління Національного банку України по
м.Києву і Київській області, територіальних управлінь
Національного банку України, а також комерційних банків для
використання в роботі. 5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін). 6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

02.01.2001 N 1
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 180/5371
Зміни до Порядку надання уповноваженим

банкам індивідуальних ліцензій на вивезення

банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на

ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків

( v0458500-97 )
1. Назву Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних
ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних
дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків
викласти в такій редакції: "Правила надання уповноваженим банкам
індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав,
банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот
іноземних держав, бланків чеків та банківських металів". 2. У тексті Правил надання уповноваженим банкам
індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав,
банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот
іноземних держав, бланків чеків та банківських металів (далі -
Правила) слово "Порядок" в усіх відмінках замінити словом
"Правила" у відповідних відмінках. 3. У тексті Правил слова "копію перекладу цього контракту"
замінити словами "нотаріально засвідчений переклад цього
контракту". 4. У тексті Правил слова "копію перекладу цієї угоди"
замінити словами "нотаріально засвідчений переклад цієї угоди". 5. Абзац останній розділу I Правил викласти в такій редакції: "Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним
банком України про фактичне вивезення іноземної валюти готівкою за
формою і порядком, установленими Національним банком України". 6. Абзац останній розділу II Правил викласти в такій
редакції: "Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним
банком України про фактичне ввезення та використання ввезеної ним
іноземної валюти готівкою за формою і порядком, установленими
Національним банком України". 7. Правила доповнити новими розділами IV та V такого змісту:
"Розділ IV. Вивезення банківських металів
Індивідуальна ліцензія на вивезення банківських металів
(додаток 4) видається уповноваженому банку України (із зазначенням
їх ваги та вартості) на строк до 180 календарних днів для
зарахування на металевий рахунок, відкритий у банку-кореспонденті,
або (у разі продажу) з метою продажу нерезиденту. Для отримання ліцензії уповноважений банк подає до
Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного
банку України такі документи: заяву на вивезення банківських металів із зазначенням мети
вивезення та конкретної митниці, де проводитиметься митне
оформлення; копію контракту (угоди) з іноземним банком про прийняття
останнім банківських металів і зарахування їх на металевий рахунок
уповноваженого банку або підтвердження банку-кореспондента про
відкриття уповноваженому банку металевого рахунку та зарахування
банківських металів на цей рахунок, або копію угоди про продаж
нерезиденту банківських металів. Копії мають бути засвідчені
уповноваженим банком. Якщо контракт (угода) укладений іноземною
мовою, то уповноважений банк додатково подає нотаріально
засвідчений переклад цього контракту (угоди) на українську
(російську) мову. У разі повторного звернення уповноваженого банку
щодо надання індивідуальної ліцензії на вивезення банківських
металів (за умови, що строк дії угоди з іноземним банком ще не
закінчився) зазначена копія контракту (угоди) не подається, а в
заяві уповноваженого банку робиться відмітка про те, що копія
контракту (угоди) раніше була надана Департаменту валютного
контролю та ліцензування Національного банку України. У разі потреби Національний банк України може вимагати
надання додаткових документів, що свідчать про фінансовий стан
банку. Уповноважений банк зобов'язаний в 10-денний строк подати до
Головного управління Національного банку України в Автономній
Республіці Крим, Головного управління Національного банку України
по місту Києву і Київській області, Операційного управління або
відповідного територіального управління Національного банку
України засвідчені уповноваженим банком ксерокопії вантажної
митної декларації, що підтверджують вивезення банківських металів
за межі України, опису вивезених банківських металів за їх
зливковим розподілом і довідку про зарахування цих банківських
металів на металевий рахунок уповноваженого банку, складену на
підставі отриманого від банку-кореспондента повідомлення (у разі
зарахування уповноваженим банком зазначених банківських металів на
свій металевий рахунок в банку-кореспонденті). Копії зазначених
документів засвідчуються підписом головного бухгалтера банку та
печаткою банку. Банк зобов'язаний щокварталу звітувати перед Національним
банком України про фактично вивезені банківські метали за формою і
порядком, установленими Національним банком України.
Розділ V. Увезення банківських металів
Спеціальний дозвіл на ввезення на територію України
банківських металів (додаток 5) надається уповноваженому банку (із
зазначенням їх ваги та вартості) на строк до 180 календарних днів. Уповноважений банк самостійно визначає вагу та вартість
банківських металів, з обов'язковим дотриманням ліквідності на
рівні, що встановлений згідно з нормативно-правовими актами
Національного банку України. Купівлю банківських металів
уповноважений банк здійснює за рахунок власних коштів. Разом з отриманням дозволу на ввезення банківських металів
уповноваженому банку надається індивідуальна ліцензія на право
переказування за межі України іноземної валюти, потрібної для
купівлі банківських металів (додаток 6). Для отримання дозволу на ввезення на територію України
банківських металів уповноважений банк подає до Департаменту
валютного контролю та ліцензування такі документи: заяву на ввезення банківських металів із зазначенням мети
ввезення, ваги, проби, зливкового розподілу, суми, на яку
ввозитимуться банківські метали, та митниці, де проводитиметься їх
митне оформлення; копію контракту (угоди) іноземною мовою з іноземним банком
(іноземною компанією) про продаж ним (нею) уповноваженому банку
банківських металів і нотаріально засвідчений переклад цього
контракту (угоди) на українську (російську) мову. Копія має бути
засвідчена уповноваженим банком. У разі повторного звернення
уповноваженого банку щодо надання спеціального дозволу на ввезення
банківських металів (за умови, що строк дії контракту (угоди) з
іноземним банком (компанією) ще не закінчився) зазначена угода не
подається, а в заяві уповноваженого банку робиться відмітка про
те, що копія угоди раніше була надана Департаменту валютного
контролю та ліцензування Національного банку України. У разі потреби Національний банк України може вимагати
надання додаткових документів, що свідчать про фінансовий стан
банку. Уповноважений банк зобов'язаний подавати до Головного
управління Національного банку України в Автономній Республіці
Крим, Головного управління Національного банку України по місту
Києву і Київській області, Операційного управління або
відповідного територіального управління Національного банку
України в 10-денний строк після ввезення банківських металів
ксерокопії вантажних митних декларацій та опису ввезених
банківських металів за їх зливковим розподілом, який додається до
цих декларацій. Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним
банком України про фактично ввезені банківські метали за формою і
порядком, установленими Національним банком України". У зв'язку з цим розділ IV вважати розділом VI. 8. Назву розділу VI Правил викласти в такій редакції: "Порядок розгляду заяв уповноважених банків про отримання
індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав,
банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот
іноземних держав, бланків чеків і банківських металів". 9. Перше речення абзацу другого розділу VI викласти в такій
редакції: "Строк розгляду Національним банком України документів
уповноважених банків на отримання індивідуальних ліцензій на
вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів і
спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків
дорожніх чеків міжнародних платіжних систем і банківських металів
становить 14 днів з дати надходження зазначених документів до
Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного
банку України, з обов'язковою реєстрацією зазначених документів в
Адміністративному департаменті Національного банку України". 10. Абзац останній додатка 1 до Правил викласти в такій
редакції: "Банк зобов'язаний надавати Національному банку України звіт
про фактичне вивезення іноземної валюти готівкою за формою та
порядком, установленими Національним банком України". 11. Абзац останній додатка 2 до Правил викласти в такій едакції:

"Банк зобов'язаний в 10-денний строк після ввезення іноземної
валюти надавати відповідному територіальному управлінню
Національного банку України ксерокопії вантажної митної декларації
та опису ввезеної іноземної валюти за її номіналами, який
додається до цієї декларації, а також зобов'язаний надавати
Національному банку України звіт про фактичне ввезення та
використання ввезеної ним іноземної валюти готівкою за формою та
порядком, установленими Національним банком України". 12. Додатки 3 та 5 до Правил виключити. У зв'язку з цим
додаток 4 вважати додатком 3. 13. Правила доповнити додатками 4, 5, 6 такого змісту:
"Додаток 4

до Правил надання уповноваженим

банкам індивідуальних ліцензій

на вивезення банкнот іноземних держав,

банківських металів і спеціальних дозволів

на ввезення банкнот іноземних держав,

бланків чеків та банківських металів
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
__________________________________

(повна назва уповноваженого банку) __________________________________

(адреса банку)
Державній митній службі України ________________________________________

(адреса Державної митної служби України)

Копія: ___________________________ митниці

(назва митниці) ___________________________________

(адреса митниці)
Копія: ________________________ управлінню

(назва управління)

Національного банку України ___________________________________

(адреса управління)
Індивідуальна ліцензія N

на вивезення банківських металів
Національний банк України дозволяє __________________________ _________________________________________________________________

(повна назва уповноваженого банку) ивезти за межі України банківський метал ________________________ _________________________________________________________________

(назва, вигляд, вага та проба) метою розміщення на металевому рахунку, відкритому в банку _________________________________________________________________

(назва банку-нерезидента, _________________________________________________________________

в якому відкрито металевий рахунок банку) а підставі Ліцензії на право здійснення банківських операцій ________________________________________________________________,

(номер ліцензії та дата її видачі) бо (у разі продажу) з метою продажу нерезиденту _________________________________________________________________

(назва та місцезнаходження нерезидента _________________________________________________________________

(зазначаються мовою країни його реєстрації) гідно з угодою про продаж _______________________________________

(номер та дата угоди) а на підставі Ліцензії на право здійснення банківських операцій _________________________________________________________________

(номер ліцензії та дата її видачі) митним оформленням на _________________________________ митниці.

(назва митниці)
Термін дії індивідуальної ліцензії до ______________________.

(дата)
Банк зобов'язаний подавати до відповідного територіального
управління Національного банку України в 10-денний строк після
вивезення банківських металів ксерокопії вантажних митних
декларацій, що підтверджують вивезення банківських металів за межі
України, опису вивезених банківських металів за їх зливковим
розподілом і довідку про зарахування цих банківських металів на
металевий рахунок уповноваженого банку (у разі їх зарахування),
складену на підставі отриманого від банку-кореспондента
повідомлення. Копії зазначених документів засвідчуються підписом
головного бухгалтера банку та печаткою банку. Уповноважений банк зобов'язаний подавати Національному банку
України звіт про фактичне вивезення банківських металів за формою
та порядком, установленими Національним банком України.
Перший заступник Голови ______________________

(ініціали та прізвище)
Місце печатки

Додаток 5

до Правил надання уповноваженим

банкам індивідуальних ліцензій

на вивезення банкнот іноземних держав,

банківських металів і спеціальних дозволів

на ввезення банкнот іноземних держав,

бланків чеків та банківських металів
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
__________________________________

(повна назва уповноваженого банку) __________________________________

(адреса банку)
Державній митній службі України ________________________________________

(адреса Державної митної служби України)

Копія: ___________________________ митниці

(назва митниці) __________________________________

(адреса митниці)
Копія: ________________________ управлінню

(назва управління)

Національного банку України ___________________________________

(адреса управління)
Спеціальний дозвіл N

на ввезення банківських металів
Національний банк України дозволяє __________________________ _________________________________________________________________

(повна назва уповноваженого банку) ідповідно до угоди з ____________________________________________

(назва банку-нерезидента, номер та дата угоди)
ввезти з-за кордону ______________________________________________

(назва, вигляд, вага та проба банківського ________________________________________________________________,

металу, який ввозиться) отрібного для поповнення власних запасів банківських металів у
межах визначеної Національним банком України позиції щодо
банківських металів та для виконання зобов'язань перед клієнтами,
з митним оформленням на _________________________________ митниці.

(назва митниці)
Цей дозвіл дійсний до ____________________

(дата) Банк зобов'язаний подавати до відповідного територіального
управління Національного банку України в 10-денний строк після
ввезення банківських металів ксерокопії вантажної митної
декларації та опису ввезених банківських металів за їх зливковим
розподілом, який додається до цієї декларації. Банк зобов'язаний подавати Національному банку України звіт
про фактично ввезені банківські метали за формою і порядком,
установленими Національним банком України.
Перший заступник Голови ______________________

(ініціали та прізвище)
Місце печатки
Додаток 6

до Правил надання уповноваженим

банкам індивідуальних ліцензій

на вивезення банкнот іноземних держав,

банківських металів і спеціальних дозволів

на ввезення банкнот іноземних держав,

бланків чеків та банківських металів
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
__________________________________

(повна назва уповноваженого банку) __________________________________

(адреса банку)
Державній митній службі України ________________________________________

(адреса Державної митної служби України)
Копія: ___________________________ митниці

(назва митниці) ___________________________________

(адреса митниці)
Копія: ________________________ управлінню

(назва управління)

Національного банку України ___________________________________

(адреса управління)
Індивідуальна ліцензія N

на право переказування за межі України іноземної валюти

для оплати банківських металів
Національний банк України дозволяє __________________________ _________________________________________________________________

(повна назва уповноваженого банку) ідповідно до угоди з ____________________________________________

(назва банку-нерезидента, номер та дата угоди)
перерахувати іноземну валюту в сумі __________ для оплати вартості
банківських металів ______________________________________________

(назва, вигляд, вага та проба) Ця ліцензія не звільняє _________________________________ від

(назва банку) ідповідальності за недотримання вимог Закону України "Про
здійснення розрахунків в іноземній валюті".
Ліцензія дійсна до ____________________

(дата)
Начальнику __________________________________________________

(назва територіального управління, у якому _________________________________________________________________

обслуговується банк) правління Національного банку України ___________________________

(прізвище, ім'я та _________________________________________________________________

по батькові) становити контроль за виконанням вимог цієї ліцензії.
Перший заступник Голови ______________________

(ініціали та прізвище)
Місце печатки"

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: