open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 3 від 09.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2001 р.

за N 74/5265

Про внесення змін та доповнень до Правил

сертифікації експлуатантів
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності

Наказу Міністерства транспорту N 204 ( z0552-98 ) від 29.05.98, до якого вносились зміни }

З метою приведення нормативно-правової бази, що регулює
діяльність цивільної авіації України, у відповідність до
стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації
цивільної авіації (IСAO) Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни та доповнення до Правил сертифікації
експлуатантів, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 29.05.98 N 204 ( z0552-98 ) і зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 09.09.98 за N 552/2992, що додаються.
2. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Шкатюк А.Г.): 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 2.2. Довести цей наказ до відома всіх підприємств та
організацій, зареєстрованих на території України, які здійснюють
експлуатацію та технічне обслуговування цивільних повітряних
суден, використання повітряного простору та обслуговування
повітряного руху, підготовку авіаційних фахівців.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демиденка А.Ф.
Міністр Л.Костюченко
Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

09.01.2001 N 3
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 січня 2001 р.

за N 74/5265
Зміни та доповнення

до Правил сертифікації експлуатантів, затверджених

наказом Міністерства транспорту України від 29.05.98

N 204 ( z0552-98 ) та зареєстрованих у Міністерстві

юстиції 09.09.98 за N 552/2992
1. У тексті Правил та додатків до них слово "Укравіація" в
усіх відмінках замінити словом "Укравіатранс" у відповідному
відмінку, слова "Голова Укравіації" в усіх відмінках замінити
словами "Директор Укравіатрансу" у відповідному відмінку. 2. Розділ 2 викласти в такій редакції: "2. Терміни, визначення та скорочення 2.1. У цих Правилах подані такі терміни та визначення: 2.1.1. Авіаційні роботи - польоти ПС, під час яких ПС
використовується для забезпечення спеціалізованих видів робіт у
таких галузях, як сільське господарство, фотографування,
топографічне знімання, будівництво, медична допомога, нагляд та
патрулювання, пошук та рятування, повітряна реклама, гасіння
лісових пожеж та інше. 2.1.2. Анулювання Сертифіката - офіційна процедура в системі
Укравіатрансу, що визначає Сертифікат експлуатанта недійсним в
силу певних причин, після чого відновлення Сертифіката
експлуатанта проводиться за тими процедурами, що передбачені при
отриманні Сертифіката вперше. 2.1.3. Вертикальне ешелонування - інтервал, який
встановлюється між повітряними судами у вертикальній площині для
запобігання зіткненню. 2.1.4. Встановлені вимоги - положення, викладені в
рекомендаціях, інструкціях, керівництвах, нормах льотної
придатності та інших нормативних документах, що регулюють
експлуатацію цивільних повітряних суден, рівень професійної
підготовки авіаційного персоналу, фінансово-економічну
спроможність, розробку, будівництво та експлуатацію авіаційної
техніки, аеропортів і цивільних аеродромів, а також у правилах
польотів, перевезень пасажирів, багажу, вантажу, пошти,
використання авіації для виконання авіаційних робіт. 2.1.5. Відмова від Сертифіката - офіційна процедура, за якою
власник Сертифіката за власним бажанням відмовляється від
діяльності, зазначеної в Сертифікаті. 2.1.6. Заява про припинення виконання польотів - офіційна
процедура, за якою експлуатант заявляє про тимчасову неможливість
виконання польотів внаслідок певних причин. Відновлення дії
Сертифіката експлуатанта провадиться після проведення додаткового
інспектування. 2.1.7. Заявник - юридична або фізична особа, яка подала
заявку на проведення сертифікації. 2.1.8. Заявка на проведення сертифікації - офіційне звернення
заявника у відповідній формі до Укравіатрансу на одержання чи
продовження дії Сертифіката експлуатанта або внесення змін до
спеціальних експлуатаційних положень. 2.1.9. Забезпечення якості - всі заплановані систематичні
дії, потрібні для створення достатньої впевненості в тому, що
продукція чи послуга буде відповідати встановленим вимогам до
якості. 2.1.10. Зовнішня станція технічного обслуговування - лінійна
станція організації з технічного обслуговування, яка розташована
за межами країни реєстрації даної організації. 2.1.11. Зональна навігація (RNAV) - метод навігації, що
дозволяє повітряним суднам виконувати політ за будь-якою бажаною
траєкторією в межах зони дії радіомаякових навігаційних засобів чи
в межах, визначених можливостями автономних засобів, або їх
комбінацій. 2.1.12. Інспектор - висококваліфікований працівник
Укравіатрансу, якому надані відповідні повноваження з перевірки
діяльності експлуатанта і який має відповідне посвідчення
Укравіатрансу. 2.1.13. Категорія IIIC ICAO (CAT IIIC) - точний захід на
посадку та посадка за приладами без обмеження відносної висоти
прийняття рішення та дальності видимості на ЗПС. 2.1.14. Категорія II ICAO (CAT II) - точний захід на посадку
та посадка за приладами з відносною висотою прийняття рішення
менше 60 м (200 футів), але не менше 30 м (100 футів) та при
дальності видимості на ЗПС не менше 350 м. 2.1.15. Категорія IIIA ICAO (CAT IIIA) - точний захід на
посадку та посадка за приладами: а) з відносною висотою прийняття рішення менше 30 м (100
футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення; б) з дальністю видимості на ЗПС не менше 200 м. 2.1.16. Категорія IIIB ICAO (CAT IIIB) - точний захід на
посадку та посадка за приладами: а) з відносною висотою прийняття рішення менше 15 м (50
футів) або без обмеження відносної висоти прийняття рішення; б) з дальністю видимості на ЗПС менше 200 м, але не менше
50 м. 2.1.17. Комп'ютерна інформаційно-аналітична система
Укравіатрансу - локальна комп'ютерна мережа, встановлена в
підрозділах Укравіатрансу, яка містить інформацію про
експлуатантів, ПС, персонал авіаційного транспорту України та
інше. 2.1.18. Керівництво з виконання польотів - документ, який
розроблюється експлуатантом та містить інформацію стосовно
політики, процедур та інструкцій експлуатанта для використання
персоналом, що здійснює організацію та виконання польотів. 2.1.19. Керівництво з регулювання технічного обслуговування -
документ, який розроблюється експлуатантом та слугує інструктивним
матеріалом для персоналу, який займається технічним
обслуговуванням. 2.1.20. Комісія - постійно діюча комісія Укравіатрансу, що
призначається директором Укравіатрансу, яка готує рішення про
видачу або припинення дії Сертифіката експлуатанта та подає його
на затвердження директору Укравіатрансу. 2.1.21. Лінійна станція технічного обслуговування - підрозділ
організації з технічного обслуговування, створений поза місцем
дислокації основної виробничої бази на термін не менше трьох
місяців. 2.1.22. Необхідні навігаційні характеристики (RNP) - показник
точності дотримання навігаційних характеристик, необхідний для
виконання польотів у межах установленого повітряного простору. 2.1.23. Нормативний документ - документ, який містить норми,
правила, загальні принципи, процедури чи характеристики, що
стосуються різних видів діяльності або їхніх результатів. 2.1.24. Оренда ПС - засноване на договорі строкове платне
користування ПС, потрібне орендареві для здійснення
підприємницької та іншої діяльності. 2.1.25. Організація з технічного обслуговування -
організація, що зареєстрована у встановленому порядку, одним із
основних напрямків діяльності якої є технічне обслуговування
авіаційної техніки і яка має Сертифікат на право виконання
відповідних видів робіт. Організацією з технічного обслуговування
можуть виступати як самостійні підприємства, так і експлуатанти та
аеропорти. 2.1.26. Основний перелік мінімального обладнання (MMEL) -
перелік, який складається розробником для конкретного типу
повітряних суден, що затверджується державою розробника і визначає
компоненти обладнання, несправність одного або декількох з яких не
перешкоджає початку польоту. В основному переліку мінімального
обладнання можуть бути надані особливі експлуатаційні умови,
обмеження або правила. 2.1.27. Перелік мінімального обладнання (MEL) - перелік, що
передбачає експлуатацію повітряного судна в певних умовах при
відмові конкретного компонента обладнання, що складається
експлуатантом відповідно до основного переліку мінімального
обладнання для даного типу повітряних суден або більш жорстких
вимог. 2.1.28. Польоти підвищеної дальності (ETOPS) - польоти на
літаках з двома двигунами за маршрутами, де час польоту на
рекомендованій швидкості у разі відмови одного двигуна до
найближчого запасного аеродрому, придатного для посадки, перевищує
60 хвилин. 2.1.29. Припинення дії Сертифіката - офіційна процедура
Укравіатрансу, яка фіксує тимчасове припинення дії сертифіката з
правом відновлення його дії після усунення недоліків, що призвели
до припинення. 2.1.30. Сертифікація експлуатанта - офіційна процедура щодо
перевірки здатності експлуатанта забезпечити відповідність
установленим вимогам з забезпечення безпеки авіації. 2.1.31. Сертифікат експлуатанта - юридичний документ, який
видається згідно з цими Правилами та свідчить про те, що
експлуатант відповідає вимогам Повітряного кодексу України
( 3167-12 ), вимогам цих Правил та рекомендаціям Міжнародної
організації цивільної авіації. 2.1.32. Спеціальне експлуатаційне положення (СЕП) - юридичний
документ, де обумовлені права та обмеження, що долучається до
Сертифіката експлуатанта. СЕП використовуються для доповнення
загальних положень сертифіката і не є чинними окремо без
Сертифіката експлуатанта. 2.1.33. Сертифікат фахівця цивільної авіації - юридичний
документ, що встановлює особу власника сертифіката, визначає її
право на здійснення професійної діяльності в галузі цивільної
авіації та підтверджує наявність у неї потрібних знань, освіти,
навичок та відповідного стану здоров'я. 2.1.34. Система управління надійністю авіаційної техніки
(далі - АТ) - сукупність взаємопов'язаних програм, заходів,
нормативів, методів і засобів, що спрямовані на зберігання льотної
придатності ПС та підвищення надійності виробів АТ, які
здійснюються підприємствами та організаціями на основі нормування
їхньої діяльності комплексом процедур. 2.1.35. Система якості - сукупність організаційної структури,
визначених експлуатантом норм відповідальності, повноважень та
процедур експлуатанта, а також процесів та ресурсів, які
забезпечують здійснення керівництва якістю та відповідність її до
встановлених вимог. 2.1.36. Сертифікат льотної придатності - документ, що
свідчить про відповідність екземпляра ПС чинним вимогам льотної
придатності і дає право на льотну експлуатацію ПС згідно зі
встановленими обмеженнями. 2.1.37. Технічне обслуговування - капітальний ремонт (або
еквівалентні йому роботи), ремонт, перевірка, заміна, модифікація
або усунення дефекту авіаційної техніки, що виконуються як окремо,
так і в сукупності цих робіт. 2.1.38. Укравіатранс - урядовий орган державного управління,
який діє у складі Мінтрансу та йому підпорядковується. 2.1.39. Якість - сукупність характеристик продукції або
послуги, що стосуються її здатності задовольнити встановлені і
передбачувані потреби. 2.2. У цих Правилах є такі скорочення: 2.2.1. АБ - авіаційна безпека. 2.2.2. АД - авіаційний двигун. 2.2.3. АМС(Ц) - аеродромна метеорологічна станція (цивільна). 2.2.4. АНВ - акт незаконного втручання. 2.2.5. ACN - класифікаційний номер повітряного судна. 2.2.6. АТ - авіаційна техніка. 2.2.7. АТБ - авіаційно-технічна база. 2.2.8. АФТН - мережа авіаційного наземного зв'язку. 2.2.9. БП - безпека польотів. 2.2.10. B-RNAV - базова зональна навігація. 2.2.11. ВПО - відомча пожежна охорона. 2.2.12. ҐЗПС - ґрунтова злітно-посадкова смуга. 2.2.13. ДПН - державний пожежний нагляд. 2.2.14. ЕД - експлуатаційна документація. 2.2.15. ЗОК - засоби об'єктивного контролю. 2.2.16. ЗПС - злітно-посадкова смуга. 2.2.17. ІАС - інженерно-авіаційна служба. 2.2.18. КІАС - комп'ютерна інформаційно-аналітична система. 2.2.19. КЛЕ - керівництво з льотної експлуатації типу ПС. 2.2.20. КТО - керівництво з технічного обслуговування типу
ПС. 2.2.21. MEL - перелік мінімального обладнання. 2.2.22. MMEL - основний перелік мінімального обладнання. 2.2.23. MNPS - вимоги до мінімальних навігаційних
характеристик. 2.2.24. МПЛ - міжнародні повітряні лінії. 2.2.25. ОЛР - організація льотної роботи. 2.2.26. ОПР - організація повітряного руху. 2.2.27. ПАРЗП - пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення
польотів. 2.2.28. ПРЗП - пошуково-рятувальне забезпечення польотів. 2.2.29. ПС - повітряне судно. 2.2.30. RNAV - зональна навігація. 2.2.31. RVSM - скорочений мінімум вертикального ешелонування. 2.2.32. RNP - вимоги до навігаційних характеристик. 2.2.33. PCN - класифікаційний номер покриття
злітно-посадкової смуги. 2.2.34. РТЗ - радіотехнічне забезпечення. 2.2.35. САІ - служба аеронавігаційної інформації. 2.2.36. CAT II - категорія II ICAO. 2.2.37. CAT IIIA - категорія IIIA ICAO. 2.2.38. CAT IIIB - категорія IIIB ICAO. 2.2.39. CAT IIIC - категорія IIIC ICAO. 2.2.40. СЕП - спеціальні експлуатаційні положення до
Сертифіката експлуатанта. 2.2.41. ТО - технічне обслуговування. 2.2.42. УПР - управління повітряним рухом. 2.2.43. ЦА - цивільна авіація". 3. У розділі 3: Розділ третій доповнити пунктом "и" такого змісту: "и) Doc 4444-RAC/501. Правила полетов и обслуживание
воздушного движения (рус.)". 4. У розділі 5: Підпункт "а" пункту 5.1.1 викласти в такій редакції: "а) прийняття та реєстрація заявки на ім'я директора
Укравіатрансу". Підпункт "ґ" пункту 5.3.3 викласти в такій редакції: "ґ) провести попередню оцінку Керівництва з виконання
польотів, Програми із забезпечення безпеки польотів та запобігання
авіаційним подіям, а також Керівництва з регулювання ТО". Пункт 5.5.2 викласти в такій редакції: "5.5.2. Директор Укравіатрансу підписує Сертифікат
експлуатанта (додаток 4 до цих Правил) та СЕП (додатки 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 до цих Правил)". Пункт 5.5.3 викласти в такій редакції: "5.5.3. Спеціальні експлуатаційні положення складаються з
таких частин: Частина A - Дозвіл на підготовку авіаційного персоналу

(додаток 5 до цих Правил); Частина B - Використання повітряних суден (додаток 6 до

цих Правил); Частина B-1 - Використання орендованих повітряних суден

(додаток 7 до цих Правил); Частина D - Дозвіл на договірне технічне обслуговування

ПС (додаток 8 до цих Правил); Частина E - Дозвіл на виконання перегінних польотів

(додаток 9 до цих Правил); Частина G - Дозвіл на виконання демонстраційних польотів

(додаток 10 до цих Правил); Частина F - Обмін повітряними суднами (додаток 11 цих

Правил).
Примітка. Частина A СЕП - Дозвіл на підготовку авіаційного

персоналу видається згідно з окремим Рішенням

Укравіатрансу".
Пункт 5.5.7 після слів "яку визначає Укравіація" доповнити
словами "а також оформити адресу АФТН згідно з вимогами п.2.1.2.3
документа IKAO Doc 4444-RAC/501". Пункт 5.7.1 викласти в такій редакції: "5.7.1. Для зміни будь-яких СЕП експлуатант повинен подати в
Укравіатранс заявку на зміну СЕП сертифіката експлуатанта (додатки
12, 13, 14, 15, 16, 17 до цих Правил) та документи, що передбачені
переліком доказової документації, який наведено в заявці". Пункт 5.7.2 викласти в такій редакції: "5.7.2. Якщо СЕП змінюються внаслідок передання ПС в оренду,
за наявності договору оренди, то експлуатант, крім інформації,
вказаної в додатках 12, 13, подає також заявку на вилучення ПС із
СЕП Сертифіката орендодавця та оригінали цих положень. Змінені СЕП
оформлюються як орендарю, так і орендодавцю одночасно. ПС можуть зазначатися тільки в одному Сертифікаті
експлуатанта". 5. У розділі 6: У пункті 6.1.2 слова "авіаційні спецроботи" замінити словами
"авіаційні роботи". Пункт 6.1.8 доповнити підпунктом "г" такого змісту: "г) експлуатацію повітряного судна в певних умовах за
наявності відмови конкретного компонента обладнання, що
складається експлуатантом відповідно до MMEL для даного типу
повітряних суден або більш жорсткими вимогами (MEL)". Друге речення пункту 6.1.10 викласти в такій редакції:
"Відповідальність за ПРЗП покладається на керівника експлуатанта". Пункт 6.1.14 викласти в такій редакції: "6.1.14. Експлуатант повинен щоденно надавати через аеродром
базування або офіс інформацію до Укравіатрансу про
місцезнаходження та плани виконання польотів ПС, які внесені до
Сертифіката експлуатанта, за такими пунктами: - експлуатант; - тип, реєстраційний номер ПС; - країна та аеропорт (місцезнаходження); - факт польотів за минулу добу, характер вантажу; - план польотів на наступну добу, характер вантажу". Підрозділ 6.1 доповнити пунктом 6.1.19 такого змісту: "6.1.19. Експлуатант повинен розробити Програму контролю за
роботою бортових реєстраторів відповідно до вимог Порядку збирання
та практичного використання інформації бортових систем реєстрації
на підприємствах ЦА України, затвердженого наказом Мінтрансу від
02.12.96 N 382 ( z0752-96 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.12.96 за N 752/1777, з урахуванням типів ПС,
структури експлуатанта, інструментальної бази і кваліфікації
спеціалістів з автоматизованого контролю польотів". У пункті 6.2.6 число "23" замінити числом "18". Абзац другий підпункту 6.3.1.1 викласти в такій редакції: "а) виконання всього обсягу ТО сторонньою організацією". Підпункт 6.3.1.2 викласти в такій редакції: "6.3.1.2. Організація виконання ТО експлуатанта повинна
відповідати вимогам Правил сертифікації організацій з технічного
обслуговування, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 29.05.98 N 205 ( z0547-98 ). При цьому експлуатант
повинен мати Сертифікат організації з технічного обслуговування на
право виконання визначених видів робіт з ТО. Експлуатант може
доручити повністю виконання ТО сторонній організації, яка має
відповідний сертифікат Укравіатрансу". Абзац другий підпункту 6.3.1.3 викласти в такій редакції: "а) виконувати ТО відповідно до абзацу другого підпункту
6.3.1.1 цих Правил, уклавши договір на виконання робіт з
організацією, яка має відповідний сертифікат Укравіатрансу, у
цьому разі експлуатант повинен мати у своїй структурі орган ТО,
який забезпечує організацію і контроль за своєчасним і якісним
проведенням технічного обслуговування ПС". Підпункт 6.3.1.4 викласти в такій редакції: "6.3.1.4. Експлуатант може виконувати ТО тільки на тих ПС і в
тому обсязі, які вказані в додатку до його Сертифіката організації
з технічного обслуговування та в СЕП (частина "D") Сертифіката
експлуатанта. У цих документах указується також база виконання ТО.
ТО ПС поза дозволеними Сертифікатом організації з технічного
обслуговування базами (а у випадках виконання технічного
обслуговування за договором - базами, вказаними в Сертифікаті
договірної організації) виконується відповідно до процедури,
встановленої Укравіатрансом". Підпункт 6.3.1.5 викласти в такій редакції: "6.3.1.5. Якщо ПС експлуатанта базується поза місцем
дислокації основної виробничої бази на термін не менше трьох
місяців, то експлуатантом в аеропорту базування або, за
домовленістю, організацією з ТО повинна бути створена лінійна
станція технічного обслуговування (а в разі базування за кордоном
- зовнішня станція технічного обслуговування), яка повинна бути
сертифікована Укравіатрансом". У підпункті 6.3.1.6 букву "д" у лапках замінити буквою "г" у
лапках. Пункт 6.3.2 доповнити підпунктом 6.3.2.6 такого змісту: "6.3.2.6. Заявка на отримання (продовження терміну дії)
Сертифіката організації з технічного обслуговування заявником
подається водночас з заявкою на отримання (продовження терміну
дії) Сертифіката експлуатанта. Подання заявки на отримання
Сертифіката організації з технічного обслуговування, попередня
оцінка заявки, сертифікаційна перевірка заявника та видача
Сертифіката організації з технічного обслуговування проводяться
відповідно до вимог розділу 5 Правил сертифікації організацій з
технічного обслуговування, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 29.05.98 N 205 ( z0547-98 ). При цьому
сертифікаційна перевірка заявника на отримання Сертифіката
організації з технічного обслуговування проводиться водночас з
перевіркою на отримання Сертифіката експлуатанта. Сертифікат
організації з технічного обслуговування повинен бути отриманий
заявником не пізніше ніж Сертифікат експлуатанта". У підпункті 6.3.3.1 букву "д" у лапках замінити буквою "г" у
лапках. У підпункті 6.3.3.2 після слів "викладені в Керівництві з"
слово "питань" виключити. Абзац четвертий підпункту 6.3.4.1 викласти в такій редакції: "в) засвідчує, яким чином будуть виконуватися роботи,
передбачені в Сертифікаті організацій з технічного обслуговування
та СЕП (частина "D") Сертифіката експлуатанта, та як
виконуватимуться відповідні вимоги до ТО". У підпункті 6.3.4.4 число "24" замінити числом "19". У Пункті 6.7.2 скорочення "ЕТД" замінити скороченням "ЕД". У пункті 6.7.4 слова "(частина "G")" замінити словами
"(частина "E")". Після слів "які передбачені ЕД" доповнити словами
"та MEL". Підрозділ 6.7 доповнити новим пунктом 6.7.5 у такій редакції: "6.7.5. Додаткові технічні вимоги до ПС установлюються
Укравіатрансом на основі додатків до Конвенції про Міжнародну
організацію цивільної авіації (Чикаго, 1944 рік)". 6. У розділі 7: Пункт 7.2.16 викласти в такій редакції: "7.2.16. Оформлення результатів інспектування 7.2.16.1. Результати інспектування оформляються в акті
інспектування з обов'язковим наданням висновку та рекомендацій
щодо усунення недоліків і термінів виконання. 7.2.16.2. В акті інспектування необхідно відображати ведення
експлуатантом належної документації щодо польотів, які він
здійснює, ТО ПС, перевезення пасажирів, вантажу, багажу. 7.2.16.3. Акт про інспектування представництв передається
експлуатанту для усунення зауважень та в Укравіатранс для контролю
виконання Комплексного плану перевірок і зберігання в
міжсертифікаційній справі експлуатанта". Пункт 7.2.17 та підпункт 7.2.17.1 виключити. 7. У розділі 8: Підрозділ 8.6 доповнити новим пунктом 8.6.1 такого змісту: "8.6.1. Обмін повітряними суднами між експлуатантами
здійснюється для виключення випадків зриву запланованих
експлуатантом внутрішніх, міжнародних польотів та авіаційних
робіт". У зв'язку з цим пункти 8.6.1 і 8.6.2 вважати пунктами 8.6.2 і
8.6.3. 8. У тексті додатків до Правил слова "Державна авіаційна
адміністрація" замінити словами "Державний департамент
авіаційного транспорту", слова "State Aviation Administration"
замінити словами "State Department of Aviation Transport", слова
"Голова Державної авіаційної адміністрації" замінити словом
"Директор", слова "Chairman of State Aviation Administration"
замінити словом "Director". 9. У додатках до Правил цифри "252135" замінити цифрами
"01135". 10. У пункті 5 додатку 23 до Правил підпункти 5.1, 5.2, 5.3
вилучити. 11. Додатки 8, 9, 10, 17, 18 до Правил виключити. У зв'язку з
цим додатки 11-24 вважати додатками 8-19. 12. Додатки 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14 викласти в новій
редакції (додаються).
Начальник Департаменту
безпеки транспорту та
технічної політики О.Петрашевський
Додаток 1

до пункту 5.2.1 Правил

сертифікації експлуатантів
Директору Укравіатрансу ______________________________

01135, м.Київ, пр.Перемоги, 14
Заявка

на отримання (продовження терміну чинності)

сертифіката експлуатанта
1. Відомості про Заявника
1.1. Юридична адреса ________________________________________ 1.2. Телеграфна адреса АФТН _________________________________ 1.3. Телекс/телетайп ________________________________________ 1.4. Телефон/факс ___________________________________________ 1.5. Аеродроми базування _______________________ _______________________ _______________________
2. Причина подання Заявки ___________________________________

(отримання/продовження терміну дії

сертифіката експлуатанта) 3. Дані про організацію діяльності Заявника - організаційна структура (може бути викладено в додатку); - назва та юридична адреса структурних підрозділів: ____________________________________ ____________________________________
- прізвища та юридичні адреси осіб, які мають право підпису

фінансових документів: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
- організація управління діяльністю заявника та головні

штатні співробітники (включаючи їх посади, прізвища, освіту

та практичний досвід) (може бути викладено в додатку): ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
- інші відомості.
4. Відомості про льотну діяльність 4.1. Екіпажі Відомості про кожного із членів льотних екіпажів додаються. 4.1.1. Екіпажі підтримують рівень професійної підготовки в ______________________________ за договором від ___________ N___.
(назва навчальної організації)

4.1.2. Медичне (передпольотне та інше) забезпечення польотів
виконується відповідною службою _______________________________ за

(назва організації) оговором від _________________ N_______.

4.2. Управління повітряним рухом у районі аеродрому базування
здійснюється службою за договором з _____________________________

(назва організації) ід ____________________ N_________.

4.3. Екіпажі Заявника для підготовки та виконання польотів у
межах України та за її межами забезпечуються: - аеронавігаційною документацією за договором
з______________________ від________________ N ________;
(назва організації)

- метеоінформацією АМСЦ ___ розряду аеропорту________________
за договором від _________ N ____.
4.4. Дані про повітряні судна

Таблиця 1 -------------------------------------------------------------------------------- |Держав- |Держава |N, термін| | | | |Максимальне | |ний та |реєстра-|чинності |Допуск до| | |Макси- |комерційне | Тип ПС|реєстра-|ції, |Сертифі- |виконання|Спеці-|Спеці-|мальна |завантаження| |ційний |номер |ката |міжнарод-|альні |альні |зльотна|(пасажиро- | |знаки, |реєстра-|льотної |них |обме- |доз- | маса |місткість) | |серійний|ційного |придат- |польотів |ження |воли | (кг) | | | номер |посвід- |ності | | | | | | | |чення | | | | | | | ------+--------+--------+---------+---------+------+------+-------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Примітки: 1. У графі 6 застосовуються такі позначення:

D1 - за правилами візуального польоту тільки вдень;

D2 - за правилами візуального польоту тільки вдень

та вночі;

D3 - інші обмеження, які встановлюються

Укравіатрансом.

2. У графі 7 застосовуються такі позначення:

а) експлуатація ПС за умов зниженої видимості:

E1 - CAT II;

E2 - CAT IIIA;

E3 - CAT IIIB;

E4 - CAT IIIC;

б) інші дозволи:

E5 - зліт нижче встановленого мінімуму;

E6 - MNPS (типи ПС та райони польотів за

специфікацією ICAO);

E7 - ETOPS (ПС/Двигуни, пороговий час);

E8 - B-RNAV;

E9 - RVSM;

E10 - RNP;

E11 - небезпечні вантажі;

E12 - польоти вертольотів на віддалі від

берегової смуги.
Дані про повітряні судна, що перебувають на балансі заявника.
Таблиця 1.1 ------------------------------------------------------------------ N |Тип| Державний та | Держава | Стан |Місцезнаходження| з/п| ПС| реєстраційний |реєстрації, номер| ПС | ПС | | |знаки, серійний| реєстраційного | | | | | номер | посвідчення | | | ---+---+---------------+-----------------+------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+---+---------------+-----------------+------+----------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.5. Дані про організацію виконання ТО ПС
Таблиця 2 ----------------------------------------------------------------- Типи ПС, АД,| Назва організацій, які виконують: | ДСУ |---------------------------------------------------| | оперативні | періодичні | поточний | капітальний | | види ТО | види ТО | ремонт | ремонт | ------------+------------+------------+----------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------+------------+------------+----------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Примітки: 1. При виконанні організацією робіт для заявника за

договором (крім назви організації) вказати дату та

номер договору.

2. Якщо договір є субпідрядним, то вказати назву

субпідрядника, дату та номер договору.
Забезпечення нормативно-технічною і експлуатаційною
документацією здійснюється ____________________________________ за

(назва організації, підприємства) оговором від _____________ N____.
5. Категорії та умови передбачуваних польотів 5.1. Види польотів: - пасажирські - А1; - вантажні - А2; - медична допомога - А3; - авіаційні роботи - А4. 5.2. Регулярність польотів, що передбачаються: - регулярні (з зазначенням маршрутів); - нерегулярні. 5.3. Регіони польотів: а) у межах України; б) міжнародні польоти (за межами України із зазначенням регіонів/країн).
6. Організація перевезення в аеропортах Здійснюється відповідно до вимог законодавства України та
нормативних документів, які регламентують організацію перевезення
пасажирів, багажу та вантажу за договором з _________________________________________________________________

(назва аеропорту) ід_____________________ N______.
7. Митний, паспортний та санітарний контроль Митний, паспортний та санітарний контроль здійснюється в
аеропорту ________________________________________________________

(назва аеропорту) ідповідно до нормативних документів указаних служб та
Укравіатрансу. Пункти митного, паспортного та санітарного контролю працюють
за регламентом роботи аеропорту за узгодженням зі службами, які
виконують зазначені контрольні функції.
8. Пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення Здійснюється службою пошуково-рятувального забезпечення
польотів. Викладено в документі про організацію пошукового та
аварійно-рятувального забезпечення польотів в авіапідприємстві.
9. Заходи щодо запобігання актам незаконного втручання Розроблені на основі законодавства та міжвідомчих актів, які
діють в Україні (здійснюються персоналом та відповідними службами
аеропортів _______________________________________________________

(назви аеропортів) а договорами від ______________ N ___).

Об'єкти, обладнання, приміщення та персонал служби
підготовлені відповідно до нормативних документів та правил
Управління авіаційної безпеки Укравіатрансу.
10. Заявник має достатню наявність коштів для: - придбання та утримання в технічно справному стані всіх ПС,

потрібних технічних засобів та обладнання; - виконання всіх умов контрактів з відповідним авіаційним

персоналом; - забезпечення здійснення повітряних перевезень та/або
авіаційних робіт на початковому етапі.
11. Забезпечення страхування Згідно з чинним законодавством України застраховані: ПС,
екіпажі, пасажири, багаж, пошта, вантаж, відшкодування збитків
третім особам на внутрішніх та міжнародних лініях (копії договорів
страхування додаються).
12. Інші відомості, які заявник хоче повідомити додатково _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
13. Бажана дата початку експлуатації ________________________
14. Заявник гарантує виконання всіх вищезазначених заходів
для забезпечення безпеки польотів.
15. Заявник зобов'язується: 15.1. Не здійснювати діяльності, крім указаної в сертифікаті
експлуатанта та в доданих до нього спеціальних експлуатаційних
положеннях, без сертифікації змін до Сертифіката експлуатанта та
узгодження їх в Укравіатрансі. 15.2. Надавати право та забезпечувати умови інспекторським
органам країни реєстрації ПС та країни реєстрації експлуатанта для
контролю організації, забезпечення та виконання польотів,
додержання вимог, правил та норм експлуатації ПС, контролю стану
ПС. 15.3. Фінансувати здійснення діяльності із сертифікації,
інспектування, розслідування АП та інцидентів, а також підготовку
інспектора(ів) Укравіатрансу для експлуатації даного типу ПС за
вимогою. 15.4. У разі зміни доказової документації, поданої в заявці
на отримання Сертифіката експлуатанта, інформувати Укравіатранс у
строк до 10 днів.
16. До заявки долучаються: документи згідно з додатком ____________ Я, _________________________________________________________,

(повна назва посади керівника експлуатанта, який подає

заявку на сертифікацію) асвідчую, що вказана в даній заявці та долучених до неї
документах інформація є точною і правильною. _____________________________

(підпис заявника)
М.П. Дата
Додаток 2

до пункту 5.2.1 Правил

сертифікації експлуатантів
Перелік

документів, що долучаються до заявки на сертифікацію

експлуатанта
N Назва документа /п

Засновницькі документи
1. Заявка.
2. Копія Статуту (нотаріально завірена).
3. Копія засновницького договору (нотаріально завірена).
4. Копія свідоцтва про реєстрацію (нотаріально завірена).
5. Копія свідоцтва України на знак для товарів і послуг (при

наявності).
6. Організаційна структура експлуатанта.
7. Бізнес-план з копіями договорів.
Документи з ОЛР
8. Організаційна структура.
9. Положення про льотну службу.
10. Положення про робочий час та про час відпочинку екіпажів.
11. Положення про інспекцію з безпеки польотів.
12. Посадова інструкція заступника керівника з безпеки польотів.
13. Аналіз стану безпеки польотів у міжсертифікаційний період

(у разі продовження строку чинності сертифіката).
14. Керівництво з виконання польотів.
15. Перелік маршрутів (у разі їх використання).
16. Положення про службу бортпровідників.
17. Програма підготовки персоналу.
Документи з ТО
18. Копія зареєстрованої заявки на отримання (продовження терміну

дії) Сертифіката організації з технічного обслуговування.
19. Акт(и) приймання-передання ПС (оригінал(и)).
20. Зразки розфарбування ПС.
21. Копії сертифікатів льотної придатності ПС.
22. Копії реєстраційних посвідчень ПС.
Загальні документи
23. Програма із забезпечення безпеки польотів та запобігання

авіаційним подіям.
24. Копія сертифіката базового аеродрому або еквівалентного

документа.
25. Організації пошукового та аварійно-рятувального забезпечення

польотів.
26. Зразки документів з перевезення.
Документи з АБ
27. Програма забезпечення АБ.
28. Наказ про призначення особи, відповідальної за організацію

АБ.
29. Сертифікат про підготовку з АБ відповідальної особи.
30. Посадова інструкція відповідальної особи.
31. Наказ про створення ради АБ експлуатанта.
32. Положення про раду АБ.
33. Угода з аеродромом (аеропортом) базування про забезпечення АБ

(при потребі).
Копії договорів
34. Договір про оренду ПС (оригінал).
35. Договір про надання послуг з метеорологічного забезпечення.
36. Договір про надання місць стоянок ПС.
37. Договір з Аерорухом.
38. Договір з учбово-сертифікаційним центром цивільної авіації.
39. Договір з Українським центром з науково-методичного

забезпечення експлуатації авіаційної техніки про інформаційне та нормативно-технічне забезпечення.
40. Договір про медичне забезпечення.
41. Договір страхування льотного складу (оригінал), копії

страхових полісів членів екіпажу.
42. Договір про страхування (оригінал), копії страхових полісів

на ПС та відповідальності перед третіми особами на ПС.
43. Договір(ори) на ТО.
44. Договір на технічний супровід (при потребі).
45. Договір про ПРЗП.
46. Інші договори (при потребі).
Додаток 4

до пункту 5.5.2 Правил

сертифікації експлуатантів
------------------------------------------------------------------ УКРАЇНА Державний UKRAINE | МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ Герб MINISTRY OF TRANSPORT| ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ України STATE DEPARTMENT OF | АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ AVIATION TRANSPORT | ----------------------------------------------------------------- СЕРТИФІКАТ ЕКСПЛУАТАНТА

AIR OPERATOR CERTIFICATE
Цим засвідчується, що

This certifies that

Найменування експлуатанта

Operator name

Місцезнаходження експлуатанта

Operator located
задовольняє вимоги законодавства України про цивільну авіацію
та правила, що приписані відносно видачі цього Сертифіката, і
здатен здійснювати польоти згідно з указаним законодавством з
обмеженнями, що є в доданих до цього Сертифіката Спеціальних
експлуатаційних положеннях. Цей Сертифікат не підлягає передачі і буде дійсним протягом
вказаного терміну, якщо не буде припинена його дія або він не буде
анульований. Комерційні польоти з цим Сертифікатом здійснюються за
наявності спеціального дозволу (ліцензії). meets the requirements of the Ukraine Laws and the
Regulations prescribed for the issuance of this Certificate, and
is hereby authorized to carry out flights in accordance with said
Laws and limitations contained in the attached Specific Operating
Provisions. This Certificate is not transferable and, unless sooner
surrendered, or revoked, shall continue in effect until otherwise
terminated. Commercial air services with the present Certificate are put
into effect with existence of needed license.

Директор _______________
Director
Сертифікат N ________________________000
Certificate N
Дата введення в дію ___________________00.00.0000
Effective date
Цей Сертифікат дійсний до ______00.00.0000
This Certificate is valid till
Додаток 8

до пунктів 5.5.2, 5.5.3 та

підпунктів 6.3.1.4, 6.3.1.6

Правил сертифікації

експлуатантів
------------------------------------------------------------------ УКРАЇНА Державний UKRAINE | МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ Герб MINISTRY OF TRANSPORT| ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ України STATE DEPARTMENT OF | АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ AVIATION TRANSPORT | ----------------------------------------------------------------| СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ | Specific operating provisions | видані ________________________________________________ | issued to | | Сертифікат експлуатанта _____________________ | Air Operator Certificate | | ЧАСТИНА D | Part D | | ДОГОВІРНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПС | Maintenance under contract | | Цим положенням дозволяється _____________________ виконувати| ТО згідно з договором N____ від_______________ між______________| та _________________________ у разі виконання наступних умов: | | It is to authorize_________________ to carry out maintenance| in accordance with the contract N ________ dated _______________| between ______________________ and ________________ provided for| compliance with the following prescriptions: | 1. | ----------------------------------------------------------------| Реєстраційний|Організація |ОТО |Періодичні |Поточний| Інші види | номер ПС | з ТО |Line| види ТО | ремонт | ТО | Aircraft |Maintenance | | Scheduled |Pantine | Other | National and |organization| |Maintenance|repairs |maintenance| Registration | | | | | | Marks | | | | | | -------------+------------+----+-----------+--------+-----------| ----------------------------------------------------------------| 2. Технічне обслуговування зазначених робіт провадиться| згідно з Керівництвом з ТО ______________________ | Following maintenance items are to be carried out according| to Maintenance Manual___________________ | 3. Контроль за повнотою та якістю робіт, що виконуються,| провадиться відповідно до Керівництва з ТО _____________________| Scope and quality assurance must be in accordance with| Maintenance Manual___________________ | | Директор __________________ | Director | ----------------------------------------------------------------| Дата введення в дію 00.00.0000 | Аркуш 1| Effective date | Аркушів 1| Цей додаток дійсний до 00.00.0000 | 1 of 1 | These Specific operating | | provisions is valid till | | -----------------------------------------------------------------
Додаток 11

до пунктів 5.5.2, 5.5.3

Правил сертифікації

експлуатантів
------------------------------------------------------------------ УКРАЇНА Державний UKRAINE | МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ Герб MINISTRY OF TRANSPORT| ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ України STATE DEPARTMENT OF | АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ AVIATION TRANSPORT | ----------------------------------------------------------------| СПЕЦІАЛЬНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ | Specific operating provisions | видані __________________________________________________ | issued to | | Сертифікат експлуатанта ____________________ | Air Operator Certificate | | ЧАСТИНА F | Part F | | ОБМІН ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ | Exchange of aircrafts | | ____________________ згідно з договором N ___ від| з ________________________________про обмін повітряними суднами| дозволяється виконувати польоти згідно з наданими йому| комерційними дозволами. Такі польоти дозволені з використанням| повітряних суден: __________________ при виконанні умов, що| зазначені в Спеціальних експлуатаційних положеннях B і D| Сертифіката експлуатанта N ___. | | _________________________ according to the contract N____| dated _________________ with ____________________ concerning| exchange of aircrafts is permitted to carry out flights| according to the granted commercial permissions. These flights| are permitted for aircrafts __________________ provided for| compliance with prescriptions stated in Specific operating| provisions B and D of Air Operator Certificate N ____. | | Директор ________________________ | Director | ----------------------------------------------------------------| Дата введення в дію 00.00.0000 | Аркуш 1| Effective date | Аркушів 1| Цей додаток дійсний до 00.00.0000 | 1 of 1 | These Specific operating | | provisions is valid till | | -----------------------------------------------------------------
Додаток 12

до пунктів 5.7.1, 5.7.2

Правил сертифікації

експлуатантів
------------------------------------------------------------------ Заступнику директора Укравіатрансу| ______________________________| 01135, м.Київ, пр.Перемоги, 14| | ЗАЯВКА N ____ | Прошу видати, змінити Спеціальне експлуатаційне положення | (непотрібне закреслити) | | (СЕП частина B) Сертифіката експлуатанта N_____ | експлуатанта ________________________________ | | Причина подання заявки (непотрібне закреслити) | --------------- --------------- ------- ----------------------- | |Внесення ПС у| |Виключення із| |Зміна| |Зміна || Зміна | | | Сертифікат | |Сертифіката | |видів| |районів ||спеціальних| | --------------- --------------- |робіт| |польотів|| обмежень | | ------- ----------------------- | ---------------------------- | ---------------------------- |Зміна максимальної маси ПС| | |Зміна спеціальних дозволів| |(зльотної, комерційної) та| | ---------------------------- | пасажиромісткості | | ---------------------------- | Юридична адреса експлуатанта ___________________________________| Контактні телефони__________ Факс_____________ E-mail___________| | До заявки долучаються такі документи: | ----------------------------------------------------------------| N | Назва документа | з/п| | ---+------------------------------------------------------------| 1 |Дані про ПС (доповнення до таблиць 1, 1.1) | ---+------------------------------------------------------------| 2 |Дані про організацію ТО (доповнення до таблиці 2) | ---+------------------------------------------------------------| 3 |Копія страхового поліса на ПС | ---+------------------------------------------------------------| 4 |Копія страхового поліса відповідальності перед третіми | |особами | ---+------------------------------------------------------------| 5 |Копія реєстраційного посвідчення | ---+------------------------------------------------------------| 6 |Копія Сертифіката льотної придатності | ---+------------------------------------------------------------| 7 |Копія Сертифіката організації з ТО | ---+------------------------------------------------------------| 8 |Акт приймання-передання ПС | ---+------------------------------------------------------------| 9 |Чинне СЕП B | ---+------------------------------------------------------------| 10 |Чинне СЕП B-1/____, D/___ (орендаря) | ----------------------------------------------------------------| Додаткові документи (у разі освоєння нового типу ПС, | зміни обмежень) | ----------------------------------------------------------------| 1 |Зміни в штатній структурі | ---+------------------------------------------------------------| 2 |Копія договору на ТО | ---+------------------------------------------------------------| 3 |Доповнення до Керівництва з виконання польотів | ---+------------------------------------------------------------| 4 |Зразки документів з перевезення (пасажирів чи вантажу) | ---+------------------------------------------------------------| 5 |Копія договору про базування | ----------------------------------------------------------------| Я, ____________________________________________________________,| (П.І.Б. керівника експлуатанта) | засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах| є точною і правильною | | "____"______________ 200__ р. ___________________ | (підпис) | ----------------------------------------------------------------| П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку | | -----------------------------------------+----------------------| П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку| | -----------------------------------------------------------------
Додаток 13

до пунктів 5.7.1, 5.7.2

Правил сертифікації

експлуатантів
------------------------------------------------------------------ Заступнику директора Укравіатрансу| _______________________________| 01135, м.Київ, пр.Перемоги, 14| | ЗАЯВКА N ____ | Прошу видати, змінити Спеціальне експлуатаційне положення | (непотрібне закреслити) | | (СЕП частина B-1) Сертифіката експлуатанта N_____ | експлуатанта ________________________________ | | Причина подання заявки (непотрібне закреслити) | | --------------- --------------- ------- ----------------------- | |Внесення ПС у| |Виключення із| |Зміна| |Зміна || Зміна | | |Сертифікат | |Сертифіката | |видів| |районів ||спеціальних| | --------------- --------------- |робіт| |польотів|| обмежень | | ------- ----------------------- | ---------------------------- | ---------------------------- |Зміна максимальної маси ПС| | |Зміна спеціальних дозволів| |(зльотної, комерційної) та| | ---------------------------- | пасажиромісткості | | ---------------------------- | Юридична адреса експлуатанта ___________________________________| Контактні телефони__________ Факс_____________ E-mail___________| | До заявки долучаються такі документи: | ----------------------------------------------------------------| N | Назва документа | з/п| | ---+------------------------------------------------------------| | | 1 |Копія договору про оренду ПС | ---+------------------------------------------------------------| 2 |Дані про ПС (доповнення до таблиць 1, 1.1) | ---+------------------------------------------------------------| 3 |Дані про організацію ТО (доповнення до таблиці 2) | ---+------------------------------------------------------------| 4 |Копія страхового поліса на ПС | ---+------------------------------------------------------------| 5 |Копія страхового поліса відповідальності | |перед третіми особами | ---+------------------------------------------------------------| 6 |Копія реєстраційного посвідчення | ---+------------------------------------------------------------| 7 |Копія Сертифіката льотної придатності | ---+------------------------------------------------------------| 8 |Копія Сертифіката організації з ТО | ---+------------------------------------------------------------| 9 |Акт приймання-передання ПС | ---+------------------------------------------------------------| 10|Чинне СЕП B-1 (у разі зміни) | ---+------------------------------------------------------------| 11|Чинне СЕП B/____ (B-1/____, D/____) орендодавця | ----------------------------------------------------------------| Додаткові документи (у разі освоєння нового | типу ПС, зміни обмежень) | ----------------------------------------------------------------| 1 |Зміни в штатній структурі | ---+------------------------------------------------------------| 2 |Копія договору на ТО | ---+------------------------------------------------------------| 3 |Доповнення до Керівництва з виконання польотів | ---+------------------------------------------------------------| 4 |Зразки документів з перевезення (пасажирів чи вантажу) | ---+------------------------------------------------------------| 5 |Копія договору на базування | ----------------------------------------------------------------| Я, ____________________________________________________________,| (П.І.Б. керівника експлуатанта) | засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах| є точною і правильною | | "____"______________ 200__ р. ___________________ | (підпис) | ----------------------------------------------------------------| П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку | | -----------------------------------------+----------------------| П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку| | -----------------------------------------------------------------
Додаток 14

до пункту 5.7.1 Правил

сертифікації експлуатантів
------------------------------------------------------------------ Заступнику директора Укравіатрансу| ______________________________| 01135, м.Київ, пр.Перемоги, 14| | ЗАЯВКА N ____ | Прошу видати, продовжити термін дії Спеціального | _____________________________ | (непотрібне закреслити) | експлуатаційного положення | | (СЕП частина D) Сертифіката експлуатанта N_____ | | експлуатанта ________________________________ | | Причина подання заявки (непотрібне закреслити) | ----------------------------------------------------------------| |Складання договору на ТО||Продовження терміну дії спеціального|| --------------------------|експлуатаційного положення D (D/___)|| | від "____" ____________ 200_ р. || --------------------------------------| Юридична адреса експлуатанта ___________________________________| Контактні телефони__________ Факс_________ E-mail ______________| | До заявки долучаються такі документи: | ----------------------------------------------------------------| N | Назва документа | з/п| | ---+------------------------------------------------------------| 1 |Копія договору на ТО | ---+------------------------------------------------------------| 2 |Копія Сертифіката організації з ТО, з якою | |укладений договір | ---+------------------------------------------------------------| 3 |Чинне СЕП D/__ (в разі продовження терміну дії) | ----------------------------------------------------------------| Додаткові документи | ----------------------------------------------------------------| 1 | | ---+------------------------------------------------------------| 2 | | ----------------------------------------------------------------| Я, ____________________________________________________________,| (П.І.Б. керівника експлуатанта) | засвідчую, що інформація в заявці та долучених до неї документах| є точною і правильною | ___________________ | (підпис) | | "____"______________ 200__ р. | | ----------------------------------------------------------------| П.І.Б., підпис особи, яка здала заявку | | -----------------------------------------+----------------------| П.І.Б., підпис особи, яка прийняла заявку| | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: