open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 )

Про внесення змін до

Виправно-трудового кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 11, ст.48 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Виправно-трудового кодексу України ( 3325-07 )
такі зміни:
1. У статті 13 слова "колонії-поселення для осіб, які твердо
стали на шлях виправлення" виключити.
2. У статті 16:
частину другу доповнити словами "а також особи, переведені в
ці колонії в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з
колоній загального, посиленого і суворого режиму";
частину третю виключити.
3. Останнє речення частини другої статті 21 викласти у такій
редакції: "У різних колоніях-поселеннях тримають засуджених, яких
направлено відповідно до вироку суду в колонії-поселення для осіб,
що вчинили злочини з необережності, та засуджених, яких направлено
відповідно до вироку суду, чи переведено у порядку, передбаченому
статтею 46 цього Кодексу, в колонії-поселення для осіб, що вчинили
умисні злочини".
4. Друге речення частини другої статті 28 викласти у такій
редакції: "Кореспонденція засуджених, а також посилки, передачі і
бандеролі, що надходять на їх ім'я, підлягають перегляду".
5. Частини восьму і дев'яту статті 29 викласти у такій
редакції:
"На загальному режимі засуджених тримають у загальних
камерах, а на суворому режимі - в окремих камерах по дві особи. У
необхідних випадках за мотивованою постановою начальника тюрми і
за згодою прокурора засуджені можуть триматися в одиночних
камерах.
Засуджені, яких тримають у тюрмі, користуються щоденною
прогулянкою тривалістю одна година".
6. Абзац четвертий частини першої статті 38 викласти у такій
редакції:
"у тюрмах - до п'ятдесяти процентів мінімального розміру
заробітної плати".
7. У частині другій статті 39 слова "на загальному режимі"
виключити.
8. Частину другу статті 41 викласти у такій редакції:
"Засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення
волі в тюрмах, дозволяється одержувати протягом року дві посилки
(передачі)".
9. У статті 43:
у частині першій слова "які відбувають покарання у
виправно-трудових і виховно-трудових колоніях усіх видів режиму"
виключити;
частину другу виключити.
10. Частину другу статті 44 після слова "адресовані"
доповнити словами "Уповноваженому Верховної Ради України з прав
людини та".
11. В абзаці четвертому частини першої та абзаці першому
частини другої статті 46 слова "для осіб, які твердо стали на шлях
виправлення" замінити словами "для осіб, які вчинили умисні
злочини".
12. У статті 59:
частину першу викласти у такій редакції:
"У виправно-трудових установах для засуджених, які не мають
повної загальної середньої освіти, утворюються середні
загальноосвітні школи. Засуджені, які відбувають покарання у
виховно-трудових установах і навчаються в них, підручниками,
зошитами та письмовим приладдям забезпечуються безкоштовно";
частини другу і третю виключити.
13. Абзац одинадцятий частини першої статті 65 викласти у
такій редакції:
"збільшення часу прогулянки засудженим, які перебувають у
тюрмі, - до двох годин".
14. У статті 66:
частину четверту виключити;
у частині п'ятій слова "на загальному режимі" виключити.
15. У частинах першій і десятій статті 71 слова "начальник
загону" замінити словами "начальник відділення
соціально-психологічної служби".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2001 року

N 2214-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: