open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про списання

заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових

платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням

сільськогосподарських підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 11, ст.53 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про списання заборгованості зі
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників
податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських
підприємств" ( 1565-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 21, ст. 164) такі зміни:
1) назву Закону після слів "про списання" доповнити словами
"та реструктуризацію";
2) статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Списати з колективних та інших
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і
господарювання, включаючи буряконасіннєві та цукрові заводи,
цикорієсушильні заводи, державні племінні заводи і державні
племінні станції, державні кінні заводи, державні насіннєві
господарства, переробні льоно-, конопле-, хмелезаводи,
комбікормові заводи, обслуговуючі підприємства
(ремонтно-транспортні, агротехсервісні, по агрохімічному
обслуговуванню сільського господарства, матеріально-технічному
забезпеченню), міжгосподарські будівельні організації,
ветеринарно-санітарні заводи, наукові установи Української
академії аграрних наук та їх дослідні господарства, аграрні
заклади освіти та їх навчально-дослідні господарства,
селекційно-гібридні центри та сортовипробувальні станції
(дільниці), рибницькі та рибальські господарства, а також з
колективних та інших сільськогосподарських підприємств, які
реформувалися у приватні (приватно-орендні) підприємства,
селянські (фермерські) господарства, господарські товариства,
сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти господарювання
(далі - приватні формування) та стали правонаступниками цих
підприємств або щодо яких прийнято рішення про їх ліквідацію, суми
заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
до бюджетів усіх рівнів, у тому числі реструктурованої відповідно
до чинного законодавства, з урахуванням сум заборгованості зі
сплати пені (крім сум пені, нарахованих за порушення строків
розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної
діяльності), штрафних та фінансових санкцій, нарахованих
відповідно до законодавства, за станом на 1 травня 2000 року";
3) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
"Реструктуризувати підприємствам бурякоцукрової галузі
заборгованість до державного резерву за надані відповідними
рішеннями Уряду України в 1994-1999 роках і не повернуті позички
за матеріально-технічні ресурси терміном на 60 місяців рівномірним
погашенням боргу, починаючи з 1 жовтня 2004 року";
4) у статтях 3 і 4 слова "підприємств, які реформувалися"
замінити словами "підприємств усіх форм власності і
господарювання, а також тих, які реформувалися або щодо яких
прийняті рішення про їх ліквідацію".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 січня 2001 року

N 2239-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: