open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 13/18 від 22.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 лютого 2001 р.

за N 101/5292
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 1352/884 ( z1205-16 ) від 16.08.2016 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з виробництва вибухових

речовин і матеріалів (за переліком, який

визначається Кабінетом Міністрів України)

На виконання статті 8 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за
переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), що
додаються.
2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), управлінню організації нагляду в гірничорудній
промисловості Держнаглядохоронпраці (Бережецький А.Я.) в
установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Державному департаменту з нагляду за охороною праці
(Герасимчук Д.А.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах
масової інформації.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної
палати України, Комітету по нагляду за охороною праці України від
01.09.99 N 74/157 ( z0621-99 ) "Про затвердження Інструкції про
умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні
умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль
за їх дотриманням", зареєстрований Міністерством юстиції України
15.09.99 за N 621/3914.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та першого
заступника Голови Держнаглядохоронпраці Герасимчука Д.А.
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва О.В.Кужель
Перший заступник Міністра праці
та соціальної політики України П.П.Овчаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з питань регуляторної політики та

підприємництва, Міністерства праці

та соціальної політики України

від 22 січня 2001 р. N 13/18
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 лютого 2001 р.

за N 101/5292
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з виробництва

вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який

визначається Кабінетом Міністрів України)
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), Гірничого закону України та Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ). 1.2. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання, які виготовляють вибухові речовини і матеріали
(далі - ВМ), що використовуються в суспільному виробництві. 1.3. Якщо суб'єкт господарювання здійснює виробництво ВМ не в
повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг,
то Ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в
частині, що встановлює вимоги до провадження господарської
діяльності, зазначеної в ліцензії.
2. Вимоги для провадження господарської діяльності з

виробництва вибухових речовин і матеріалів
2.1. При здійсненні господарської діяльності згідно з
отриманою ліцензією суб'єкт господарювання повинен дотримуватись
вимог чинного законодавства України. 2.2. Господарська діяльність, пов'язана з виробництвом ВМ,
здійснюється відповідно до вимог: Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ); Єдиних правил безпеки при підривних роботах, затверджених
Держгіртехнаглядом України, ДНАОП 0.00-1.17-92; Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів
виготовлення гранульованих і водовмісних вибухових речовин та
пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на
підприємствах, які виконують підривні роботи, затверджених
Держгіртехнаглядом СРСР, НАОП 1.2.90-1.08-88. 2.3. Виробництво ВМ, що здійснюється на спеціалізованих
державних та казенних підприємствах, додатково регламентується
нормативними актами, перелік яких додається (додаток ДСК). 2.4. Виробництво ВМ на місцевих пунктах виготовлення
здійснюється за умов: розташування пункту з виготовлення вибухових матеріалів (далі
- ПВВМ) на окремій ізольованій площадці або в межах складу ВМ на
безпечній відстані, яка визначається відповідно до вимог ДНАОП
0.00-1.17-92; територія, де розташований ПВВМ, повинна бути огороджена та
охоронятись відповідно з ДНАОП 0.00-1.17-92; наявності спеціальної площадки для випробувань і знищення
вибухових матеріалів, обладнаної та розміщеної відповідно до вимог
ДНАОП 0.00-1.17-92; обладнання ПВВМ повинно відповідати конструкторській
документації, яка узгоджена в установленому порядку; обладнання ПВВМ повинно містити засоби
контрольно-вимірювальної апаратури, системи заземлення та захисту
від статичної електрики; ПВВМ повинні бути обладнані пристроями реєстрування маси
вибухових речовин та їх компонентів, які завантажуються у пункт
виготовлення або в транспортно-зарядні засоби; конструкція обладнання повинна забезпечувати рівні його
шкідливого впливу в межах діючих стандартів і санітарних норм; ПВВМ повинен бути обладнаний протипожежною системою
відповідно до групи пожежно-вибухонебезпечних речовин, які
присутні в технологічному процесі.
3. Особливі вимоги провадження господарської діяльності з

виробництва вибухових речовин і матеріалів
Суб'єкт господарювання здійснює виробництво ВМ на пунктах
місцевого виготовлення за умов наявності: проектної документації на ПВВМ; регламенту технологічного процесу; паспортів (формулярів) обладнання, пристроїв управління і
контролю виробничого процесу; стандартів і технічних умов на сировину, матеріали та готову
продукцію; креслення нестандартизованого обладнання, оснащення і
пристроїв; виробничих журналів; інструкцій з охорони праці; місць зберігання ВМ або документів, що засвідчують їх оренду; спеціального автотранспорту для перевезення ВМ; посадових осіб, які мають відповідну вищу або
середньо-технічну освіту; спеціально підготовленого персоналу, допущеного до процесу
виготовлення ВМ відповідними наказами; положення про керівництво роботами, пов'язаними з обігом ВМ; експертного висновку щодо додержання вимог безпеки; акта приймальної комісії щодо готовності ПВВМ.
Начальник управління
ліцензування видів
господарської діяльності О.В.Єфремов
Начальник управління
організації нагляду в
гірничорудній промисловості А.Я.Бережецький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: