open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 26 від 23.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

7 лютого 2001 р.

за N 119/5310
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 678 ( z1286-04 ) від 17.09.2004 )
Про затвердження Порядку здійснення митного контролю за

переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й

поромного видів транспорту
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держмитслужби

N 522 ( z0679-01 ) від 27.07.2001

N 619 ( z0859-01 ) від 19.09.2001 )

Відповідно до Митного кодексу України ( 1970-12 ) з метою
вдосконалення організації митного контролю, запровадження в митних
органах єдиного порядку здійснення митного контролю й митного
оформлення суден закордонного плавання, товарів та інших
предметів, що переміщуються через митний кордон України з їх
використанням, і сприяння здійсненню зовнішньоекономічної
діяльності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення митного контролю за
переміщенням через митний кордон України товарів та інших
предметів з використанням морського, річкового й поромного видів
транспорту (далі - Порядок), що додається.
2. Управлінню організації митного контролю (Терещенко С.С.)
та Правовому управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.
3. Управлінню справами (Карпенко В.П.) забезпечити
тиражування та розсилку цього наказу регіональним митницям і
митницям після його державної реєстрації.
4. Начальникам митниць на основі Порядку в місячний термін
розробити та наказом митниці затвердити технологічну схему митного
контролю й митного оформлення товарів та інших предметів, що
переміщуються через митний кордон України морським, річковим і
поромним видами транспорту.
5. Начальникам регіональних митниць здійснювати періодичні
перевірки дотримання розроблених у митницях технологічних схем
митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів,
що переміщуються через митний кордон України морським, річковим і
поромним видами транспорту.
6. Начальникам Управління власної безпеки та контролю
Ящуку В.І., Оперативної митниці Щербаню В.А. при проведенні
перевірок оперативної діяльності митниць здійснювати контроль за
наявністю технологічних схем митного контролю й митного оформлення
товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон
України морським, річковим і поромним видами транспорту, та за
неухильним дотриманням цих схем особовим складом митниць.
7. Наказ Державного митного комітету України від 29.06.95
N 283 ( z0217-95 ) "Про затвердження Правил митного контролю за
переміщенням через митний кордон України суден закордонного
плавання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.07.95
за N 217/753, уважати таким, що втратив чинність.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління організації митного контролю Терещенка С.С.
Голова Служби Ю.Соловков
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

митної служби України

23 січня 2001 р. N 26
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 лютого 2001 р.

за N 119/5310

ПОРЯДОК
здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон
України товарів та інших предметів з використанням морського,

річкового й поромного видів транспорту
( У тексті Порядку слова "судновий агент" у всіх відмінках

замінено словами "морський агент" у відповідному відмінку

згідно з Наказом Держмитслужби N 522 ( z0679-01 ) від

27.07.2001 )
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу
України ( 1970-12 ) з метою визначення послідовності дій посадових
осіб митних органів при здійсненні митного контролю за
переміщенням суден закордонного плавання, товарів та інших
предметів, що переміщуються ними через митний кордон України. 1.2. Товари та інші предмети, що переміщуються через морські
(річкові) пункти пропуску, підлягають митному контролю. Митний
контроль здійснюється посадовими особами митниці з метою
забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх
службовими особами, а також фізичними особами порядку переміщення
через митний кордон України товарів та інших предметів. 1.3. Митний контроль здійснюється посадовими особами митниці
шляхом перевірки документів, потрібних для такого контролю,
митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та інших
предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, які
переміщуються через митний кордон України, а також в інших формах,
що не суперечать законам України. 1.4. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в
такому значенні: судно закордонного плавання - будь-який плавзасіб, який
прибуває на митну територію України або вибуває за межі цієї
території; українське судно закордонного плавання - судно, що
зареєстроване в Україні та має право плавання під Державним
прапором України; іноземне судно закордонного плавання - судно закордонного
плавання, що не належить до категорії українських суден
закордонного плавання; судно з караваном - судно закордонного плавання, що
транспортує один або більше несамохідних плавзасобів (баржу,
ліхтер, площадку тощо); маломірне судно - яхта, катамаран, спортивний та
прогулянковий катери, водний мотоцикл, що належать фізичним особам
(резидентам і нерезидентам) та зареєстровані у відповідних
реєстраційних органах за правилами країни реєстрації; військовий корабель - судно, що належить збройним силам
будь-якої держави, має зовнішні ознаки, які відрізняють такі судна
цієї держави, перебуває під командою офіцера, який є на службі в
уряду цієї держави й прізвище якого занесено до відповідного
списку військовослужбовців або еквівалентного йому документа, і
має екіпаж, підпорядкований регулярній військовій дисципліні; судно забезпечення військово-морських сил - судно,
укомплектоване військовим екіпажем та/або цивільною командою, яка
належить до корабельного складу військово-морських сил держави; морський, річковий пункт пропуску (пункт контролю) - частина
території морського або річкового порту з комплексом споруд,
приміщень і технічних засобів, де здійснюються прикордонний,
митний та інші види контролю й пропуск через митний кордон України
товарів та інших предметів; морський (річковий) торговельний порт - державне транспортне
підприємство, призначене для обслуговування суден, пасажирів і
вантажів на відведеній портом території та акваторії; перевізник - особа, яка відповідно до встановленого
законодавством порядку здійснює доставку товарів та інших
предметів, транспортних засобів і осіб у місце призначення; транспортні засоби - транспортні засоби, що використовуються
для перевезень товарів та інших предметів; фізичні особи - громадяни України, іноземці, особи без
громадянства; документ контролю за доставкою товарів (далі - ДКД) -
документ (попередня вантажна митна декларація, попередня
декларація на підакцизні товари, попереднє повідомлення тощо), що
містить відомості про переміщувані товари, відправника, одержувача
тощо й потрібний для здійснення контролю за переміщенням цих
товарів між митницями; доручення на навантаження - документ, що надається
вантажовласником або уповноваженою ним особою, містить відомості
про відправника, одержувача, назву й характеристики товару та
після засвідчення його митницею є підставою для навантаження
судна; акт-повідомлення - документ, що складається при виявленні
будь-яких розбіжностей при прийнятті портом вантажу від судна.
Підписується представниками порту, митниці, уповноваженим
представником адміністрації судна; вантажні документи - коносаменти, маніфести, каргоплани; генеральний акт - документ, що визначає кількість місць і
вагу переданого судном та прийнятого портом вантажу; тальманська розписка - первинний обліковий документ, у якому
відображаються відомості про кількість вивантаженого із судна й
прийнятого портом вантажу; зона митного контролю - чітко визначене в пункті пропуску
через державний кордон України або в інших місцях митної території
України відокремлене місце, у межах якого митні органи здійснюють
митний контроль; режим зони митного контролю - порядок доступу та перебування
в зоні митного контролю посадових осіб митниці, що безпосередньо
забезпечують процес митного контролю, громадян, які проходять
митний контроль або вповноважені пред'явити для такого контролю
товари та інші предмети, а також порядок переміщення товарів та
інших предметів за межі зони митного контролю; митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються
посадовими особами митних органів з метою забезпечення дотримання
державними органами, підприємствами та їх службовими особами, а
також фізичними особами порядку переміщення через митний кордон
України товарів та інших предметів; митний режим - сукупність установлених митним законодавством
правових положень, що визначають порядок переміщення через митний
кордон України товарів та інших предметів і порядок застосування
до них митних процедур залежно від мети переміщення; митне оформлення - сукупність заходів, що здійснюються
посадовими особами митних органів з метою забезпечення митного
контролю та для застосування засобів державного регулювання
ввезення на митну територію України, вивезення за її межі й
транзиту через територію України товарів та інших предметів; товари - будь-яка переміщувана через митний кордон України
продукція, у тому числі продукція, на яку поширюються права
інтелектуальної власності, що є об'єктом купівлі-продажу або міни; предмети - будь-які предмети, які переміщуються через митний
кордон України; коносамент - документ, що регулює правовідносини між
перевізником та одержувачем вантажу, свідчить про прийняття
перевізником вантажу, відомості про який наведено в коносаменті,
та є одним з документів, що підтверджують наявність і зміст
договору морського перевезення; маніфест - перелік коносаментів; генеральна декларація - документ, що містить загальні
відомості про судно й відомості про наявність на борту
вогнепальної зброї, боєприпасів та наркотиків, які є в судновій
аптеці, а також відомості про суднову касу; вантажна декларація - документ, який містить відомості про
вантаж, що перебуває на судні; суднова роль - список членів екіпажу судна; список пасажирів - список пасажирів, які перебувають на
судні; загальна митна декларація - документ, який використовується
при оформленні іноземних суден закордонного плавання й у якому
наводяться відомості про наявність у членів екіпажу товарів та
інших предметів, валюти й цінностей. Можуть використовуватися
валютний список (money list) й зведена митна декларація (crew
effects declaration); список суднових запасів - перелік продовольчих і промислових
товарів, тютюнових та алкогольних виробів, пально-мастильних
матеріалів та іншого суднового постачання, що перебувають на судні
в момент прибуття в порт або вибуття з порту; морський агент - суб'єкт підприємницької діяльності, який
відповідно до договору морського агентування діє як постійний
представник судновласника й за винагороду здійснює послуги в
галузі торговельного мореплавства; каботажне перевезення - перевезення між портами України, яке
здійснюється суднами, що плавають під Державним прапором України,
а також суднами, що плавають під іноземним прапором за умови
одержання на це дозволу Міністерства транспорту України. Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби
N 522 ( z0679-01 ) від 27.07.2001 ) 1.5. Судна закордонного плавання, товари та інші предмети, що
перетинають митний кордон України, підлягають митному контролю та
митному оформленню відповідно до законодавства України. У передбачених законодавством випадках на судно закордонного
плавання надається вантажна митна декларація. ( Пункт 1.5
доповнено абзацом згідно з Наказом Держмитслужби N 619
( z0859-01 ) від 19.09.2001 ) 1.6. Митний контроль за переміщенням суден закордонного
плавання, товарів та інших предметів, що перебувають на них,
здійснюється в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний
кордон України, які визначено Кабінетом Міністрів України. 1.7. У пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний
кордон України в морських (річкових) портах митні органи за
погодженням з Прикордонними військами встановлюють зони митного
контролю. На суднах закордонного плавання митні органи
встановлюють тимчасові зони митного контролю. Режим тимчасових зон
митного контролю доводиться до відома осіб, безпосередньо
присутніх під час його проведення. 1.8. Митний контроль та митне оформлення суден, які
прибувають з-за кордону (вибувають за кордон), проводяться біля
причалів порту. Митний контроль та митне оформлення суден на рейді
здійснюються за погодженням з Прикордонними військами. 1.9. Місце стоянки судна під час проведення митного контролю
та митного оформлення, вивантаження або навантаження, а також
посадки й висадки пасажирів визначається адміністрацією порту за
погодженням з митницею та Прикордонними військами. Зміна такого
місця стоянки судна проводиться з відома митниці й Прикордонних
військ, за винятком випадків аварії та стихійного лиха, при цьому
адміністрація порту при першій нагоді повідомляє про це митницю. 1.10. Під час здійснення митного контролю та митного
оформлення судна забороняється підхід до нього будь-яких плавучих
засобів. По закінченні митного контролю та митного оформлення судна
швартування плавучих засобів до судна закордонного плавання, яке
перебуває в зоні митного контролю, може здійснюватися з дозволу та
під контролем митниці. 1.11. Митний контроль та митне оформлення суден закордонного
плавання здійснюються з митним оглядом судна. Митне оформлення
товарів та інших предметів, що переміщуються членами екіпажів цих
суден, здійснюється безпосередньо на борту судна. Митний контроль та митне оформлення українських суден
закордонного плавання, що прибули в український порт і не заходили
в іноземні порти, не підходили до суден закордонного плавання,
можуть здійснюватись документально. У цьому разі адміністрація
судна подає митниці довідку про те, що судно під час рейсу не
заходило в іноземні порти й не підходило до суден закордонного
плавання. Митне оформлення товарів та предметів, що переміщуються
членами екіпажів таких суден, не проводиться. Митний контроль та митне оформлення іноземних суден
закордонного плавання можуть здійснюватись документально за умови
їх постійного перебування під контролем митниці в зонах митного
контролю в пунктах пропуску через державний кордон України. У
такому разі митне оформлення товарів та інших предметів, що
переміщуються членами екіпажів цих суден, здійснюється біля борту
судна або прохідних порту, які визначено адміністрацією порту та
погоджено з митницею та Прикордонними військами. За наявності достатніх підстав (оперативної інформації
митниць, відділення/служби по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил, правоохоронних органів) уважати, що на
борту судна закордонного плавання перебувають предмети контрабанди
або предмети, які безпосередньо є об'єктами порушення митних
правил, митний контроль та митне оформлення цього судна
здійснюються з обов'язковим митним оглядом судна, товарів та інших
предметів, що переміщуються членами екіпажу. 1.12. Оформлення суден закордонного плавання при їх
переміщенні через митний кордон України здійснюється комісією, яка
складається з представників Прикордонних військ, митниці,
морського агента або адміністрації порту, а в передбачених
законодавством випадках - інших контрольних служб
(санітарно-епідеміологічної; з карантину рослин; ветеринарної
медицини; екологічного контролю тощо). ( Абзац перший пункту 1.12
в редакції Наказу Держмитслужби N 522 ( z0679-01 ) від
27.07.2001 ) При здійсненні оформлення наливних суден до складу комісії
можуть включатися представники пожежної охорони. При оформленні пасажирських суден можуть бути присутні в разі
потреби представники туристичних фірм, які організували круїз. З дозволу керівництва митниці й підрозділу Прикордонних
військ до складу комісії можуть залучатися представники інших
установ та організацій. Особи, які входять до складу комісії, не повинні переміщувати
на судно та з судна товари та інші предмети, за винятком
використовуваних ними для виконання службових обов'язків. Усі інші особи, яким дозволено відвідання судна під час
роботи комісії, мають пройти митний контроль шляхом заявлення
відомостей (усно або письмово) відповідно до пунктів митної
декларації. 1.13. Митний контроль та митне оформлення суден закордонного
плавання здійснюються цілодобово в порядку їх прибуття та
замовлення комісії. Пасажирські судна оформлюються позачергово
відповідно до графіка їх руху, погодженого з митницею та
Прикордонними військами. Про час прибуття судна в порт (вибуття з порту) адміністрація
порту (морський агент) повідомляє митницю не пізніше ніж за дві
години до прибуття (вибуття) судна. Адміністрація порту надає митниці інформацію про судна
закордонного плавання, які мають прибути в порт. 1.14. Комісія скликається за заявою адміністрації порту або
морського агента, які забезпечують доставку членів комісії на
судно з метою виконання покладених на неї функцій, а також
повернення їх у свої установи. 1.15. По прибутті судна з-за кордону комісія піднімається на
його борт після завершення санітарного контролю з дозволу
представника санітарно-епідеміологічної служби. 1.16. Митний контроль та митне оформлення суден, що прибули
з-за кордону, здійснюються після проведення прикордонного
контролю, а суден, що вибувають за кордон, - до початку
прикордонного контролю.
2. Митний контроль та митне оформлення суден

закордонного плавання
2.1. Підготовка до митного контролю та митного оформлення
суден закордонного плавання
2.1.1. Посадова особа митниці після отримання заяви
адміністрації порту або морського агента про скликання комісії
реєструє цю заяву за формою, установленою митницею. 2.1.2. Після прийняття заяви посадова особа митниці
повідомляє про це старшому зміни, який відповідає за організацію
роботи митного наряду в складі комісії. 2.1.3. Старший зміни: перевіряє наявність оперативної інформації про це судно та
товари й предмети, які воно перевозить; погоджує з керівником митного підрозділу участь у роботі
комісії представника відділення/служби по боротьбі з контрабандою
та порушенням митних правил; призначає старшого митного наряду для здійснення митного
контролю та митного оформлення судна й визначає інспекторський
склад цього наряду; ставить перед старшим наряду завдання з митного контролю та
митного оформлення судна, доводить до його відома потрібні
орієнтування; проводить інструктаж інспекторського складу наряду. 2.1.4. Старший наряду: перевіряє готовність інспекторського складу до проведення
робіт на судні; перевіряє в інспекторів митного наряду наявність особистих
номерних печаток та штампів "Під митним контролем", пломбірів,
пломб, дроту, квитанцій МД-1, бланкової продукції, технічних
засобів контролю, що застосовуються при здійсненні митного
контролю та митного оформлення судна; установлює порядок взаємодії інспекторів наряду та
працівників інших підрозділів митниці, які беруть участь у митному
огляді судна.
2.2. Порядок митного контролю та митного оформлення прибуття
судна закордонного плавання
2.2.1. Старший митного наряду після прибуття на судно: узгоджує з адміністрацією судна кандидатури членів екіпажу,
що супроводжуватимуть інспекторів митниці при проведенні митного
огляду судна; установлює радіозв'язок з митницею; установлює порядок взаємодії з представниками інших
контрольних служб; розподіляє об'єкти огляду між інспекторами наряду та
закріплює за ними виділених для супроводження членів екіпажу; призначає інспектора (інспекторів), відповідального за
оформлення документів. 2.2.2. Для здійснення митного контролю та митного оформлення
митному наряду адміністрацією судна подаються такі документи: генеральна декларація - 1 примірник; вантажна декларація - 2 примірники; суднова роль - 1 примірник; список пасажирів - 1 примірник; загальна митна декларація - 2 примірники; митні декларації (українських членів екіпажу судна); список суднових запасів - 2 примірники; довідка капітана судна про наявність на борту судна
наркотичних засобів, зброї та боєприпасів - 2 примірники; довідка про наявність у судновій касі валюти - 1 примірник; зобов'язання капітана українського судна про незнесення із
судна запасів споживання, які були закуплені за кордоном, - 1
примірник; вантажні документи - не більше ніж 5 примірників кожного. Усі подані документи мають бути засвідчені судновою печаткою
та підписом капітана судна, за винятком митних декларацій
українських членів екіпажу. У разі потреби при зверненні морського агента або
адміністрації порту інспектор, відповідальний за оформлення
документів, має право за рішенням старшого митного наряду
засвідчити додаткові примірники вищеперелічених документів, за
винятком митних декларацій українських членів екіпажу. ( Підпункт
2.2.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Держмитслужби N 522
( z0679-01 ) від 27.07.2001 ) 2.2.3. У разі закупівлі українським судном за кордоном
предметів матеріально-технічного постачання адміністрація судна
подає для перевірки додаткові документи (рахунки-фактури, акти про
оприбуткування, акти про списання). 2.2.4. Інспектор, відповідальний за оформлення документів,
здійснює перевірку їх комплектності, проводить звірення відомостей
взаємопов'язаних документів (наприклад, відомостей вантажної
декларації та відомостей маніфесту або коносамента тощо), що
фіксує в перевірених документах відповідними позначками. 2.2.5. Митний огляд судна здійснюється з метою перевірки
відомостей, заявлених у документах, визначених у пункті 2.2.2
цього Порядку. На суднові приміщення з товарами та іншими
предметами, які не підлягають пропуску через митний кордон
України, накладаються митні забезпечення; складається акт
довільної форми у 2 примірниках про прийняття-передання товарів
(предметів) на зберігання під митним контролем. Один примірник
акта зберігається в судновій справі, другий - передається
адміністрації судна. Відомості про накладені митні забезпечення
відображаються інспектором у генеральній декларації та
засвідчуються печаткою судна й підписом представника адміністрації
судна, що є підтвердженням прийняття адміністрацією судна
предметів у опломбованих приміщеннях на відповідальне зберігання.
( Підпункт 2.2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 522 ( z0679-01 ) від 27.07.2001 ) 2.2.6. За відсутності зауважень інспектор наряду завіряє
подані документи відтиском особистої номерної печатки "Ввезення",
за винятком вантажних документів та зобов'язання капітана про
незнесення із судна запасів споживання. На вантажних документах та зобов'язанні капітана про
незнесення із судна запасів споживання проставляється відтиск
штампа "Під митним контролем". 2.2.7. По закінченні митного контролю та митного оформлення
судна в справах митниці залишаються: генеральна декларація; митні декларації українських членів екіпажу; загальна митна декларація; вантажна декларація; список суднових запасів; зобов'язання капітана про незнесення із судна запасів
споживання; вантажні документи; суднова роль; довідка капітана судна про наявність на борту судна
наркотичних засобів, зброї та боєприпасів; інші документи в разі потреби. 2.2.8. У справах адміністрації судна залишаються з відмітками
митниці: вантажна декларація, загальна митна декларація, список
суднових запасів, вантажні документи. 2.2.9. Митний контроль та митне оформлення суден закордонного
плавання залежно від їх водотоннажності й призначення проводяться
в такі терміни (год.): ----------------------------------------------------------------- | Водотоннажність, тонн | |--------------------------------| |до 5000 | до 20000 |понад 20000| -------------------------------+--------+-----------+-----------| Оформлення прибуття/вибуття | | | | вантажних суден закордонного | | | | плавання, а також суден | | | | рибної промисловості та інших | 1,5 | 2,5 | 3,0 | -------------------------------+--------------------------------| | Пасажиромісткість, чол. | |--------------------------------| | до 300 | до 500 | понад 500 | -------------------------------+--------+-----------+-----------| Оформлення прибуття/вибуття | | | | пасажирських суден | | | | закордонного плавання | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ----------------------------------------------------------------- Тривалість митного контролю та митного оформлення річкових
суден з караваном становить до трьох годин. Зазначена тривалість не може бути скорочена на шкоду
проведенню митного контролю та митного оформлення. При виявленні контрабанди або порушення митних правил
уповноважена посадова особа митниці має право продовжити час
митного оформлення до з'ясування обставин справи. Часом початку роботи митного наряду вважається момент подання
капітаном судна всіх документів згідно з пунктом 2.2.2 цього
Порядку.
2.3. Порядок митного контролю та митного оформлення вибуття
судна закордонного плавання
2.3.1. По прибутті на судно старший митного наряду виконує
дії, передбачені пунктом 2.2.1 цього Порядку. 2.3.2. Для здійснення митного контролю та митного оформлення
митному наряду адміністрацією судна подаються такі документи: вантажна декларація - 2 примірники; суднова роль - 1 примірник; список пасажирів - 1 примірник; список суднових запасів - 2 примірники; довідка капітана судна про наявність на борту судна
наркотичних засобів, зброї та боєприпасів - 2 примірники; довідка про наявність у судновій касі валюти - 1 примірник; загальна митна декларація - 1 примірник; митні декларації українських членів екіпажу; вантажні документи - не більше ніж 5 примірників кожного. Усі подані документи мають бути засвідчені судновою печаткою
та підписом капітана судна, за винятком митних декларацій
українських членів екіпажу. 2.3.3. Інспектор, відповідальний за оформлення документів,
здійснює перевірку їх комплектності, звірення відомостей
взаємопов'язаних документів (наприклад, відомостей маніфесту й
коносамента, відомостей доручення на навантаження та вантажної
митної декларації тощо), що фіксує в перевірених документах
відповідними позначками. 2.3.4. Після перевірки вантажних документів, поданих
адміністрацією судна, інспектор проставляє на них відтиск штампа
"Під митним контролем", на решті документів (на суднових
документах) - відтиск особистої номерної печатки, а старший
митного наряду оголошує адміністрації судна про початок митного
огляду судна. 2.3.5. При проведенні митного огляду судна інспектори митного
наряду перевіряють: відомості, заявлені в документах, визначених у
пункті 2.3.2 цього Порядку; наявність та збереження накладеного
митного забезпечення на опломбованих приміщеннях судна;
використання валюти із суднової каси іноземного судна;
відповідність відомостей, заявлених у списку суднових запасів,
фактичній їх наявності на борту судна. 2.3.6. За відсутності зауважень інспектор митного наряду
проставляє на вантажних документах відтиск особистої номерної
печатки. 2.3.7. По закінченні митного оформлення судна в справах
митниці залишаються: вантажна декларація; список суднових запасів; довідка капітана судна про наявність на борту судна
наркотичних засобів, зброї та боєприпасів; суднова роль; вантажні документи; вантажні митні декларації; доручення на навантаження; список вантажів (у разі потреби); інші документи в разі потреби. 2.3.8. У справах адміністрації судна залишаються з відмітками
митниці: вантажна декларація, загальна митна декларація членів
екіпажу - іноземних моряків або митні декларації українських
моряків, список суднових запасів, вантажні документи.
2.4. Порядок формування та реєстрації суднової справи судна
закордонного плавання
2.4.1. Після завершення митного контролю та митного
оформлення прибуття судна проводяться такі дії: реєстрація прибуття судна в Журналі реєстрації суден
закордонного плавання, який має містити такі графи: номер з/п,
дата прибуття, назва судна, дата вибуття, країна призначення або
порт призначення при каботажі (митниця може вводити додаткові
графи журналу); присвоєння судновій справі порядкового номера відповідно до
цього журналу; формування суднової справи, до якої входять документи,
передбачені пунктом 2.2.7 цього Порядку. 2.4.2. Після завершення митного контролю та митного
оформлення вибуття судна проводяться такі дії: занесення до Журналу реєстрації суден закордонного плавання
відомостей про вибуття судна; формування суднової справи, до якої входять документи,
передбачені пунктами 2.2.7 та 2.3.7 цього Порядку. 2.4.3. Суднова справа зберігається в митниці та передається
до архіву в установлені терміни.
3. Митний контроль товарів та інших предметів, які

переміщуються на суднах закордонного плавання
3.1. При ввезенні з-за кордону
3.1.1. Вивантаження товарів та інших предметів із суден, що
прибули з-за кордону, проводиться на підставі вантажних документів
з дозволу митниці й під її контролем. На вантажних документах
посадові особи митних органів мають право робити написи із
застереженнями, які забороняють або регулюють процес вивантаження
та є обов'язковими для виконання всіма особами, що беруть участь у
процесі вивантаження. 3.1.2. Вивантаження ввезених товарів та інших предметів
(імпортних або транзитних) здійснюється в зони митного контролю
(склади, термінали), розташовані на території порту, або
транспортні засоби, що перебувають у цих зонах. 3.1.3. Для здійснення контролю за вивантаженням судна
адміністрацією порту або іншими уповноваженими особами подаються
митному органу документи (тальманська розписка тощо), які
відображають результати вивантаження товарів та інших предметів у
зону митного контролю або на транспортні засоби, що перебувають у
ній. Один примірник тальманської розписки, завірений підписом
тальмана, залишається в митниці. При розбіжності кількості товарів та інших предметів з
даними, зазначеними у вантажних документах, або при виявленні в
процесі вивантаження судна пошкоджених, підмочених, зі слідами
розпакування вантажних місць складається акт-повідомлення. Про
складання акта-повідомлення в генеральному акті робиться відмітка
із зазначенням номера акта-повідомлення. Результати вивантаження
фіксуються в генеральному акті. Генеральний акт складається в
шести примірниках (один примірник залишається в митниці) та
завіряється представниками порту, судна й митниці. Розпакування й перепакування вантажних місць проводяться за
рахунок власника товарів та інших предметів або вповноваженої ним
особи (експедитора, перевізника тощо). 3.1.4. Митниця здійснює реєстрацію товарів та інших
предметів, що вивантажуються із судна. Реєстрація має передбачати
фіксування таких даних: номера з/п, номера коносамента (номера
контейнера - для контейнерних перевезень), дати реєстрації, назви
та адреси одержувача, назви судна, експедитора, підстави для
вивезення товарів та інших предметів за межі зони митного контролю
й порту, дати вивезення за межі зони митного контролю, номера
особистої номерної печатки інспектора митниці, приміток. 3.1.5. Підставою надання дозволу на вивезення товарів та
інших предметів із зони митного контролю й порту є оформлена
вантажна митна декларація (імпортна, транзитна) або ДКД (у разі
направлення товарів та інших предметів у зони діяльності інших
митниць), митна декларація, форму якої затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 ( 748-97-п ), або
документи, передбачені абзацами 4, 5, 6 підпункту 3.1.6 цього
Порядку. ( Підпункт 3.1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держмитслужби N 522 ( z0679-01 ) від 27.07.2001 ) 3.1.6. Дозволяється вивезення товарів та інших предметів за
межі зони митного контролю й порту в разі: митного оформлення товарів та інших предметів у відповідний
митний режим; ( Абзац другий пункту 3.1.6 в редакції Наказу
Держмитслужби N 619 ( z0859-01 ) від 19.09.2001 ) направлення товарів та інших предметів під митним контролем у
митницю призначення; потреби розміщення товарів та інших предметів на митних
ліцензійних складах за умови розташування цих складів у зоні
діяльності митниці, у якій розташовано пункт пропуску, і наявності
прийнятої до митного оформлення ВМД, оформленої відповідно до
режиму митного складу; потреби розміщення товарів та інших предметів на складах
підприємств для зберігання під митним контролем (за умови подання
заяви підприємства з позитивною резолюцією начальника митниці,
його заступника або іншої вповноваженої відповідним наказом
митниці посадової особи про дозвіл на розміщення цих товарів
(предметів) на складах підприємства для зберігання під митним
контролем і наявності прийнятої до оформлення попередньої
вантажної митної декларації, заповненої згідно з розділом 3.1
Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до
митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення
(вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі,
затвердженого наказом Державної митної служби України від 30.06.98
N 380 ( z0469-98 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 22.07.98 за N 469/2909); інших випадках за окремим письмовим дозволом керівництва
митниці. Технологічна схема митниці має передбачати порядок обліку
товарів та інших предметів, що переміщуються під митним контролем
за межі зони митного контролю, і порядок контролю за таким
переміщенням до моменту розміщення цих товарів та інших предметів
з метою, заявленою митниці. Не допускається перебування в зонах митного контролю товарів
та інших предметів, митне оформлення яких завершено. Підпункт 3.1.6 в редакції Наказу Держмитслужби N 522
( z0679-01 ) від 27.07.2001 ) 3.1.7. Митниця здійснює архівування документів, що були
підставою для пропуску товарів та інших предметів через митний
кордон України. У справах митниці залишаються документи,
передбачені пунктом 2.2.7 цього Порядку.
3.2. При вивезенні за кордон
3.2.1. При надходженні на територію порту товарів та інших
предметів, які переміщуються під митним контролем, проводиться
підтвердження їх надходження на підставі поданих митниці
призначення оформлених митницею відправлення вантажних митних
декларацій або ДКД, а також інших документів, що встановлені
Держмитслужбою України. 3.2.2. До початку навантаження на судно закордонного плавання
товарів та інших предметів їх вантажовласник або уповноважена ним
особа подають митному органу доручення на планове навантаження
товарів та інших предметів. Підставою для оформлення доручення на
навантаження є вантажна митна декларація. У разі надходження
товарів та інших предметів, які були оформлені в інших митницях та
перебувають під митним контролем, разом з вантажною митною
декларацією подаються товаросупровідні документи. У разі потреби на вимогу митного органу вантажовласник або
уповноважена ним особа подає список вантажів (список доручень на
навантаження), які плануються для навантаження на заявлене судно. Після перевірки відповідності даних, зазначених у дорученнях
на навантаження, даним вантажних митних декларацій та
товаросупровідних документів і за відсутності зауважень інспектор
митниці на дорученні на навантаження проставляє відбиток особистої
номерної печатки. Оформлене таким чином доручення є підставою для
навантаження зазначених у ньому товарів та інших предметів на
судно. У виняткових випадках з метою запобігання простою
залізничного транспорту та для зменшення витрат на
вивантажувально-навантажувальні операції, за письмовим рішенням
начальника митниці дозволяється оформлення доручення на
навантаження на підставі товаросупровідних документів за умови
надання власником товарів та інших предметів, які оформлені у
відповідному митному режимі іншою митницею й перебувають під
митним контролем, або уповноваженою ним особою гарантійного
зобов'язання про подання вантажної митної декларації до вибуття
судна та про відшкодування збитків порту й судновласнику в разі
простою судна через відсутність вантажної митної декларації.
Вивезення товарів та інших предметів за межі митної території
України здійснюється на підставі оформленої іншою митницею
вантажної митної декларації. ( Підпункт 3.2.2 доповнено абзацом
згідно з Наказом Держмитслужби N 522 ( z0679-01 ) від 27.07.2001 ) 3.2.3. Доручення на навантаження подається митниці не більше
ніж у п'яти примірниках, один з яких залишається в митниці для
контролю за навантаженням судна. Доручення має містити відомості
про відправника, одержувача, назву судна, порт відправлення та
порт призначення, назву й кількість товарів та інших предметів,
маркування вантажних місць або транспортних одиниць, кількість
примірників доручення. 3.2.4. Митниця здійснює облік та реєстрацію доручень на
навантаження. За наявності списків вантажів допускається їх
реєстрація замість доручень на навантаження. Реєстрація має
передбачати фіксування таких даних: номера з/п, номера та дати
оформлення доручення на навантаження (списку вантажів), назви
вантажу, відправника, одержувача, номера та дати оформлення
вантажної митної декларації, назви судна, номера контейнера (для
контейнерних перевезень), приміток. 3.2.5. За письмовою заявою вантажовласника або уповноваженої
ним особи допускається анулювання доручення на навантаження за
умови обов'язкового повернення митниці всіх раніше оформлених його
примірників. Унесення змін до доручення на навантаження здійснюється
вантажовласником або уповноваженою ним особою тільки з дозволу
митного органу. 3.2.6. Для проведення документального обліку товарів та інших
предметів, що навантажуються на судно, митні органи мають право
використовувати додаткові документи контролю, передбачені
правилами роботи портів. 3.2.7. Після закінчення навантаження судна вантажовласник або
уповноважена ним особа подає митному органу коносаменти й
маніфести для пропуску товарів та інших предметів через митний
кордон. Після звірення їх з дорученнями на навантаження (списками
вантажів) і вантажними митними деклараціями, оформленими раніше,
інспектор митниці проставляє на маніфестах відбитки штампа "Під
митним контролем" та особистої номерної печатки. 3.2.8. Адміністрація порту дозволяє вибуття судна
закордонного плавання з порту після завершення на цьому судні
передбачених законодавством України видів контролю. 3.2.9. Після закінчення роботи комісії при вибутті судна
митницею проводиться підтвердження пропуску товарів та інших
предметів через митний кордон у порядку, визначеному Державною
митною службою України. 3.2.10. Митниця здійснює архівування документів, що були
підставою для пропуску товарів та інших предметів через митний
кордон України. У справах митниці залишаються документи,
передбачені пунктом 2.3.7 цього Порядку.
3.3. Особливості митного контролю та митного оформлення суден
закордонного плавання й товарів та інших предметів, що на них
переміщуються
3.3.1. Порядок митного контролю та митного оформлення суден
закордонного плавання, які здійснюють каботажне плавання
Українські судна закордонного плавання, прибуття яких з
іноземних портів було оформлене згідно з пунктом 2.2 цього Порядку
та які вибувають в інші українські порти, оформлюються в митному
відношенні документально. Митний контроль та митне оформлення українських суден, які
при здійсненні каботажу заходили до іноземних портів або підходили
до суден закордонного плавання, здійснюються на загальних
підставах. Інспектор митниці, відповідальний за оформлення документів,
при вибутті судна в каботаж виконує такі дії: звіряє відомості, заявлені у вантажній декларації, з наявними
в митниці відомостями про вантажні операції, робить на вантажній
декларації запис для порту призначення про наявність товарів та
інших предметів на борту судна, накладене митне забезпечення,
подані документи на товари та інші предмети тощо й завіряє його
відтиском особистої номерної печатки; за відсутності зауважень робить на судновій ролі запис: "З
боку митниці зауважень щодо вибуття судна немає". Перший примірник оформленої вантажної декларації залишається
в справах митниці та є підставою для зняття суднової справи з
контролю. Другий примірник оформленої вантажної декларації
надається представнику адміністрації судна або морському агенту
для подання митниці призначення. Направлення під митним контролем імпортних товарів та інших
предметів, які перебувають на борту судна, в інші українські порти
здійснюється в установленому Державною митною службою України
порядку з оформленням ДКД. За зверненням адміністрації судна або морського агента митні
органи можуть по закінченні митного контролю та митного оформлення
прибуття українського судна закордонного плавання й за відсутності
на його борту товарів та інших предметів, які перебувають під
митним контролем, а також інших митних обмежень (наявності
опломбованих приміщень тощо) погоджувати плавання судна в межах
митної території України. У цьому разі митниці подається вантажна
декларація у двох примірниках. Відповідальний за оформлення
документів інспектор митниці на обох примірниках вантажної
декларації робить запис: "Дозволено переміщення в межах митної
території України без узгодження з митними органами". Перший
примірник оформленої таким чином вантажної декларації залишається
в справах митниці та є підставою для зняття суднової справи з
контролю. Другий примірник вантажної декларації надається
представнику адміністрації судна або морському агенту для
зберігання в справах судна. При митному оформленні вибуття судна з
будь-якого українського порту за межі митної території України
адміністрацією судна або морським агентом подається митниці
відправлення примірник оформленої у вищезазначеному порядку
вантажної декларації, який залишається в справах цієї митниці.
3.3.2. Порядок митного контролю плавзасобів лоцманської та
інших служб порту
Плавучі засоби лоцманської служби порту, які забезпечують
проведення суден закордонного плавання до місця здійснення митного
контролю та митного оформлення, підлягають митному контролю на
вимогу митниці. Місця швартування плавзасобів лоцманської служби
порту узгоджуються з митницею. Плавучі засоби інших служб порту, які забезпечують
бункерування суден, постачання запасів споживання, перевезення
членів екіпажу тощо, здійснюють ці операції з дотриманням митного
законодавства в частині недопущення причалювання до суден, що
перебувають під митним контролем, інших суден та інших плавучих
засобів без дозволу митниці. Морський агент або адміністрація порту зобов'язані
організувати завчасне (не менше ніж за одну годину) інформування
митниці про плановані переміщення таких плавзасобів та на вимогу
митниці пред'явити їх для митного контролю. Особи, що перебувають на борту таких плавучих засобів, на
вимогу митниці мають здійснити декларування товарів та інших
предметів у встановленому порядку. Підпункт 3.3.2 в редакції Наказу Держмитслужби N 522
( z0679-01 ) від 27.07.2001 )
3.3.3. Порядок митного контролю та митного оформлення
військових кораблів і суден забезпечення військово-морських сил
Військові кораблі та судна забезпечення військово-морських
сил, укомплектовані повністю військовою командою, які перетинають
митний кордон України, митному оглядові не підлягають. Судна
забезпечення військово-морських сил, укомплектовані змішаною
командою, що виконують завдання військово-оперативного характеру,
при перетині митного кордону України звільняються від огляду, якщо
інше не передбачено законодавчими актами України. Командири зазначених військових кораблів і суден забезпечення
військово-морських сил несуть відповідальність за дотримання
членами екіпажів митного законодавства України. Товари та інші предмети, які переміщуються на іноземні
військові кораблі й судна забезпечення військово-морських сил або
у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному
оформленню. Вантажні операції з товарами та іншими предметами
здійснюються в місцях перебування військових кораблів і суден
забезпечення військово-морських сил. Митниця, яка здійснює
контроль за вантажними операціями, створює тимчасову зону митного
контролю в місці їх проведення. Режим тимчасової зони митного
контролю доводиться до відома осіб, безпосередньо присутніх під
час проведення митного контролю.
3.3.4. Порядок митного контролю та митного оформлення
маломірних суден
Маломірні судна, не зареєстровані в Україні, що тимчасово
ввозяться на митну територію України фізичними особами -
нерезидентами, підлягають митному оформленню з наданням
зобов'язання про зворотне вивезення в митній декларації, форму
якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
15.07.97 N 748 ( 748-97-п ). Крім випадків, передбачених
підпунктами 2.2.2 та 2.2.7 цього Порядку, митниця в разі потреби
має право вимагати в капітана або власника маломірного судна
подання додаткових документів, необхідних для проведення митного
контролю та митного оформлення. Митний контроль за переміщенням маломірних суден може
здійснюватись безпосередньо біля причалів у зонах митного
контролю. Контроль за виконанням зобов'язання про зворотне вивезення
маломірного судна здійснюється митницею, яка оформлювала тимчасове
ввезення. При цьому в разі зворотного вивезення маломірного судна
через іншу митницю інформація про це протягом доби має бути
передана засобами електронного зв'язку до митниці, якою
здійснювалося митне оформлення тимчасового ввезення маломірного
судна. Митний контроль та митне оформлення маломірних суден,
зареєстрованих в Україні, які належать фізичним особам -
резидентам України та тимчасово вивозяться за межі митної
території України, здійснюються в такому самому порядку. Підпункт 3.3.4 в редакції Наказу Держмитслужби N 522
( z0679-01 ) від 27.07.2001 )
3.3.5. Особливості митного контролю та митного оформлення
іноземних круїзних суден
Іноземні круїзні пасажирські судна по прибутті з-за кордону
оформлюються в спрощеному порядку документально. За зверненням
адміністрації судна (представників туристичних фірм, які
організують круїз) митницею можуть бути оформлені митні декларації
й на іноземних громадян. ( Абзац другий підпункту 3.3.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 522
( z0679-01 ) від 27.07.2001 ) Митний контроль пасажирів - іноземних громадян здійснюється
за пасажирською декларацією "passenger money declaration",
пасажирів - громадян України - за митною декларацією. Як правило, митний контроль пасажирів здійснюється в
оглядовому залі пасажирського комплексу. При можливості та
виконанні режимних заходів такий контроль може проводитись
безпосередньо біля борту судна, при цьому в разі потреби
проведення поглибленого контролю, у т.ч. із застосуванням
технічних засобів митного контролю, і особистого огляду пасажири
можуть бути запрошені інспектором митниці до оглядового залу. При вибутті судна в інший порт України інспектор митниці
засвідчує оформлення списку пасажирів записом: "Товари та інші
предмети, які належать пасажирам, при прибутті судна в митному
відношенні оформлено", вручає уповноваженому помічнику капітана
судна цей список, 1-й примірник "passenger money declaration" і
митні декларації громадян України, про що останній розписується на
примірниках, які залишаються в справах митниці. Перший примірник
"passenger money declaration" та митні декларації громадян України
подаються митниці в наступному українському порту. Якщо іноземне круїзне судно прибуває з українського порту, то
митне оформлення може обмежитися перевіркою документів, які були
видані в першому українському порту (порту заходження), якщо
наступний порт заходження теж український. Про проведення такого
контролю робиться відмітка на вантажній декларації. Оформлення вибуття іноземного круїзного судна здійснюється за
умови одержання інформації від адміністрації судна про те, що всі
пасажири перебувають на борту цього судна.
3.3.6. Особливості митного контролю та митного оформлення
іноземних суден, які проходили ремонт на митній території України
При митному контролі та митному оформленні вибуття іноземного
судна закордонного плавання, на якому проводились ремонтні роботи
на українському судноремонтному заводі, ремонтні матеріали, що
були поставлені на судно суб'єктами підприємницької діяльності
України, підлягають митному оформленню в режимі експорту.
Підставою для митного оформлення є зовнішньоекономічний договір
про виконання ремонтних послуг на судні та ремонтна відомість, у
якій перелічено ремонтні матеріали, використані в процесі ремонту. Митне оформлення обладнання, устаткування, запасних частин та
матеріалів, увезених на митну територію України іноземним
судновласником з метою їх використання для виконання ремонтних
робіт і технічного обслуговування належних йому суден на
суднобудівних та судноремонтних підприємствах України,
здійснюється в режимі тимчасового ввезення на підставі договорів
(контрактів) про виконання ремонтних робіт і технічного
обслуговування. Митниця здійснює контроль за цільовим
використанням обладнання, устаткування, запасних частин та
матеріалів, увезених на митну територію України.
3.3.7. Особливості митного контролю за переміщенням товарів
та інших предметів при поромних перевезеннях
Митний контроль та митне оформлення товарів та інших
предметів при поромних перевезеннях здійснюються згідно з цим
Порядком. При перевезенні залізничних вагонів та автотранспортних
засобів у вантажній декларації зазначається кількість одиниць
транспорту (для кожного виду транспорту окремо). На вимогу митниці можуть подаватись окремі списки
транспортних засобів, які прибули або вибувають на поромі: на
залізничні вагони - передатна відомість, на автотранспортні засоби
- списки автотранспортних засобів. Для проведення навантажувальних робіт на судні на передатних
відомостях та списках автотранспортних засобів робиться напис:
"Навантаження дозволено", який завіряється відтиском особистої
номерної печатки та підписом інспектора.
4. Прикінцеві положення
4.1. На будь-якому етапі здійснення митного контролю й
митного оформлення суден закордонного плавання, а також товарів та
інших предметів, що перевозяться ними, у разі виявлення порушень
митних правил або інших порушень чинного законодавства України
посадова особа митниці зобов'язана вжити заходів, передбачених
чинним законодавством, з метою запобігання протиправним діям та
притягнення до відповідальності винних осіб або в передбачених
випадках інформувати про виявлене правопорушення інші компетентні
органи. 4.2. Відповідно до цього Порядку начальник митниці забезпечує
розроблення технологічної схеми митного контролю й митного
оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через
митний кордон України морським, річковим і поромним видами
транспорту. Технологічна схема має передбачати: порядок організації режиму в зоні (зонах) митного контролю; етапи здійснення митного контролю й митного оформлення
товарів та інших предметів залежно від характеру товарів
(предметів) і напрямку їх переміщення через митний кордон України,
а також особливості інфраструктури порту; порядок взаємодії посадових осіб митниці при виконанні
встановлених етапів; відповідальність посадових осіб митниці, що здійснюють митний
контроль та митне оформлення товарів та інших предметів; порядок здійснення контролю за вивезенням товарів та інших
предметів, які перебувають під митним контролем, за межі зони
митного контролю та території порту; порядок здійснення контролю за переміщенням територією порту
товарів та інших предметів, які перебувають під митним контролем; порядок ведення обліку товарів та інших предметів, які
перебувають під митним контролем на території порту. Технологічна схема має бути погоджена з підрозділом власної
безпеки митниці та відділенням/службою по боротьбі з контрабандою
та порушеннями митних правил.
Начальник Управління
організації митного контролю С.С.Терещенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: