open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 6 від 24.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 179/5370

Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи

(послуги), що виконуються державними архівними

установами

Відповідно до підпункту 15 пункту 4 Положення про Державний
комітет архівів України, затвердженого Указом Президента України
від 22 березня 2000 р. N 486/2000 ( 486/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ціноутворення на роботи (послуги), що
виконуються державними архівними установами (додається). 2. Керівникам державних (обласних, міських) архівних установ,
що надають платні послуги, забезпечити згідно із зазначеним
Порядком установлення цін на послуги та їх затвердження. 3. Накази Головархіву України від 10.01.2000 N 3 ( z0055-00 )
"Про затвердження цін та тарифів на роботи та послуги із
забезпечення схоронності та науково-технічного опрацювання
документів на підприємствах, в установах і організаціях, що
виконуються державними архівами на договірних засадах",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.02.2000 за
N 55/4276, від 09.02.2000 N 10 ( z0142-00 ) "Про затвердження цін
і тарифів на роботи та послуги у сфері використання архівних
документів, що виконуються державними архівними установами на
договірних засадах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
09.03.2000 за N 142/4363, уважати такими, що втратили чинність. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівників
державних архівних установ.
Голова Державного комітету Р.Я. Пиріг
Затверджено

Наказ Державного комітету

архівів України

24.01.2001 N 6
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 179/5370
Порядок

ціноутворення на роботи (послуги), що

виконуються державними архівними установами
1. Ціни на роботи (послуги), що виконуються державними
архівними установами, установлюються відповідно до цього Порядку
державною архівною установою, що їх виконує, та затверджуються
керівником установи. Ціни на роботи (послуги), що виконуються центральними
державними архівними установами, визначаються відповідно до цього
Порядку та затверджуються Державним комітетом архівів України. Ціни на роботи (послуги), що виконуються архівними відділами
райдержадміністрацій та міськими архівами, установлюються та
затверджуються уповноваженими органами відповідно до цього
Порядку. 2. Формування ціни на роботи (послуги) є розрахунком валових
витрат, пов'язаних з їх виконанням. 3. Валові витрати на здійснення робіт (послуг) визначаються
відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) та складаються з таких показників: витрати на оплату праці відповідно до умов оплати праці,
установлених чинними нормативними актами (включаючи доплати за
зайнятість на роботах з важкими та шкідливими умовами праці); внески на державне пенсійне та соціальне страхування; матеріальні витрати, що використовуються для їх надання
(вартість комунальних послуг, матеріалів, амортизація основних
фондів, оренда виробничих приміщень тощо). 4. До ціни робіт (послуг), окрім зазначених витрат,
включаються обов'язкові платежі та податки відповідно до чинного
законодавства. 5. Ціни на окремі роботи (послуги), які затверджені
керівником державної архівної установи, можуть установлюватися за
разовими калькуляціями, узгодженими із замовником, виходячи із
собівартості робіт (послуг), визначеної відповідно до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )
згідно з переліком платних послуг, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 17.05.98 N 639 ( 639-98-п ) "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
державними архівними установами". 6. Термін виконання робіт (послуг) визначає державна архівна
установа-виконавець з урахуванням обсягів робіт, нормативів
виробітку (часу) на конкретні види робіт, виробничої потужності її
матеріально-технічної бази і черговості виконання замовлень.
Термін виконання замовлення зазначається в договорі.
Начальник фінансово-економічного
відділу Держкомархіву України Л.О. Кутова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: