open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 215/2006 ( 215/2006 ) від 13.03.2006 }
Питання національних координаторів

співробітництва України з Організацією

Північноатлантичного договору (НАТО)
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 159/2002 ( 159/2002 ) від 21.02.2002

N 322/2003 ( 322/2003 ) від 14.04.2003

N 364/2004 ( 364/2004 ) від 25.03.2004 )

1. Затвердити Положення про національних координаторів
співробітництва України з Організацією Північноатлантичного
договору (НАТО), що додається.
2. Покласти виконання функцій національних координаторів
співробітництва України з Організацією Північноатлантичного
договору (НАТО) у відповідних сферах на посадових осіб
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України за
переліком, що додається.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 25 січня 2001 року

N 51/2001

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 25 січня 2001 року N 51/2001
ПОЛОЖЕННЯ

про національних координаторів співробітництва України

з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)

( У тексті Положення слова "Державна міжвідомча комісія з питань
співробітництва України з НАТО", "Голова Державної міжвідомчої
комісії з питань співробітництва України з НАТО" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "Національний центр з
питань євроатлантичної інтеграції України", "голова
Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції
України" у відповідних відмінках згідно з Указом Президента
N 322/2003 ( 322/2003 ) від 14.04.2003 )

1. Національні координатори співробітництва України з
Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) (далі -
національні координатори) є спеціальними представниками
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України,
що здійснюють заходи із співробітництва з Організацією
Північноатлантичного договору (НАТО).
Діяльність національних координаторів покликана сприяти
Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції України у
виконанні покладених на неї завдань у відповідних сферах
співробітництва з Альянсом, визначених Хартією про особливе
партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного
договору та Державною програмою співробітництва України з
Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).
2. Національні координатори у своїй діяльності керуються
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, Хартією про
особливе партнерство між Україною та Організацією
Північноатлантичного договору ( 994_002 ), міжнародними
договорами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями
і рекомендаціями Національного центру з питань євроатлантичної
інтеграції України.
3. Національні координатори:
готують і вносять пропозиції щодо:
- організації, координації і контролю діяльності міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади України щодо здійснення
співробітництва з НАТО у відповідних сферах;
- робочих планів імплементації Хартії про особливе
партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного
договору, індивідуальних програм партнерства між Україною і НАТО,
галузевих планів співробітництва з НАТО;
- розроблення проектів нормативно-правових актів з питань
регулювання діяльності міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади України у відповідних сферах співробітництва з
НАТО;
- переліку центральних органів виконавчої влади, установ та
організацій, які залучаються до співробітництва з НАТО у
відповідних сферах, та їх представників, на яких покладається
забезпечення зв'язків із відповідними органами та структурами
НАТО;
беруть участь у підготовці пропозицій щодо пріоритетності та
обсягів фінансування відповідних напрямів співробітництва України
з НАТО;
сприяють міністерствам, центральним органам виконавчої влади
України в організації їх діяльності із співробітництва з НАТО у
відповідних сферах, забезпеченні їх участі в заходах, що
проводяться в рамках співробітництва з НАТО;
взаємодіють у встановленому порядку з відповідними органами
та структурами НАТО, її держав-членів та держав-партнерів;
регулярно інформують Міністерство закордонних справ України
та Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України
про стан справ у відповідних сферах співробітництва з НАТО та
перспективи його розвитку.
4. Національні координатори для здійснення покладених на них
функцій мають право:
залучати в установленому порядку до опрацювання питань, що
належать до їх компетенції, посадових осіб центральних органів
виконавчої влади (за згодою їх керівників), експертів та фахівців;
одержувати в установленому порядку від центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій матеріали та
інформацію, необхідні для виконання покладених на них функцій;
утворювати в разі потреби робочі групи.
5. Виконання функцій національних координаторів покладається
на посадових осіб міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади України, що здійснюють заходи із співробітництва
з НАТО у відповідних сферах.
Рішення про покладення виконання функцій національних
координаторів приймає Президент України за поданням Голови
Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України.
6. Під час здійснення своєї діяльності національні
координатори підзвітні Національному центру з питань
євроатлантичної інтеграції України.
7. Спрямування, координацію діяльності національних
координаторів, контроль за виконанням покладених на них функцій
здійснює Голова Національного центру з питань євроатлантичної
інтеграції України.

Глава Адміністрації
Президента України В. ЛИТВИН
ДОДАТОК

до Указу Президента України

від 25 січня 2001 року N 51

(в редакції Указу

від 25 березня 2004 року N 364/2004

( 364/2004 )
ПОСАДОВІ ОСОБИ,

на яких покладається виконання функцій

національних координаторів співробітництва України

з Організацією Північноатлантичного

договору (НАТО):
з питань воєнно-політичного співробітництва

та військової реформи
ТИМОФЄЄВ Ігор Володимирович - заступник Міністра оборони
України;
з питань озброєнь
УРУСЬКИЙ Олег Семенович - директор Департаменту оборонної,
оборонно-промислової політики та військово-технічного
співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України;
з питань оборонних досліджень і технологій
КАЗАКОВ Валерій Петрович - перший заступник Міністра
промислової політики України;
з питань економіки
ПЯТНИЦЬКИЙ Валерій Тезійович - перший заступник Міністра
економіки та з питань європейської інтеграції України;
з питань управління фінансовими ресурсами
МЯРКОВСЬКИЙ Анатолій Іванович - заступник Міністра фінансів
України;
з питань надзвичайних ситуацій цивільного характеру
ЧУЧКОВСЬКИЙ Вячеслав Миколайович - перший заступник Міністра
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
з питань боротьби з міжнародним тероризмом, нелегальним
переміщенням зброї, технологій подвійного призначення,
радіоактивних та наркотичних речовин
СИНЯНСЬКИЙ Олег Григорович - директор Департаменту розвідки
Служби безпеки України;
з питань науки і технологій
ГУРЖІЙ Андрій Миколайович - перший заступник Міністра освіти
і науки України;
з питань екології
КРУК Вячеслав Юлійович - перший заступник Міністра охорони
навколишнього природного середовища України - керівник апарату;
з питань телекомунікаційних та інформаційних систем
КОЛЯДЕНКО Володимир Адольфович - заступник Голови Державного
комітету зв'язку та інформатизації України;
з питань стандартизації та метрології
ЧЕРЕПКОВ Сергій Тимофійович - заступник Голови Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики;
з питань транспорту та управління повітряним рухом
КОРНІЄНКО Володимир Володимирович - перший заступник Міністра
транспорту України - керівник апарату;
в інформаційній сфері
ПАВЛЮК Віктор Никифорович - заступник Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення України.
( Додаток в редакції Указів Президента N 159/2002 ( 159/2002 ) від
21.02.2002, N 322/2003 ( 322/2003 ) від 14.04.2003, N 364/2004
( 364/2004 ) від 25.03.2004 )
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: