open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 17/17 від 29.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

8 лютого 2001 р.

за N 122/5313
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань регуляторної політики

та підприємництва

N 92/669 ( z1170-06 ) від 10.10.2006 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних

засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших

засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання

інформації

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів
негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними
засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами
негласного отримання інформації (далі - Ліцензійні умови), що
додаються.
2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.) та Оперативно-технічному управлінню Служби безпеки
України (Суховатий Ю.М.) в установленому порядку забезпечити
подання Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Оперативно-технічному управлінню Служби безпеки України
забезпечити публікацію Ліцензійних умов у засобах масової
інформації.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної
палати України та Служби безпеки України від 07.04.99 N 30/76
( z0275-99 ) "Про затвердження Інструкції про умови і правила
провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з
розроблення, виготовлення і реалізації спеціальних технічних
засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття
інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання
інформації та контроль за їх дотриманням", зареєстрований
Міністерством юстиції України від 30.04.99 за N 275/3568.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. та Першого заступника Голови
Служби безпеки України Землянського Ю.В.
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва О.В. Кужель
Голова Служби безпеки України Л.В. Деркач
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з питань регуляторної політики та

підприємництва, Служби безпеки

України

29.01.2001 N 17/17
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 лютого 2001 р.

за N 122/5313
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з розроблення,

виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття

інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного

отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними

засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими

засобами негласного отримання інформації
1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ),
"Про державну таємницю" ( 3855-12 ), Постанови Верховної Ради
України від 17 червня 1992 року N 2471-12 ( 2471-12 ) "Про право
власності на окремі види майна" та Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю, затвердженого наказом Державного комітету
України з питань державних секретів від 31.07.95 N 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.95 за
N 278/814. 1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні,
кваліфікаційні та інші вимоги, обов'язкові для виконання при
провадженні господарської діяльності з розроблення, виготовлення
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі
спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів
зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації (далі -
спеціальні технічні засоби). 1.3. Спеціальними технічними засобами є технічні засоби,
устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші
вироби, спеціально створені, розроблені, запрограмовані або
модернізовані для виконання завдань з негласного отримання
інформації під час здійснення оперативно-розшукової діяльності. До таких засобів належать: спеціальні технічні засоби для негласного отримання та
реєстрації аудіоінформації; спеціальні технічні засоби для негласного візуального
спостереження та документування; спеціальні технічні засоби для негласного прослуховування
телефонних переговорів; спеціальні технічні засоби для негласного перехоплення та
реєстрації інформації з технічних каналів зв'язку; спеціальні технічні засоби для негласного контролю поштових
повідомлень і відправлень; спеціальні технічні засоби для негласного обстеження
предметів і документів; спеціальні технічні засоби для негласного проникнення у
приміщення, транспортні засоби, інші об'єкти та їх обстеження; спеціальні технічні засоби для негласного контролю за
переміщенням транспортних засобів та інших об'єктів; спеціальні технічні засоби для негласного отримання (зміни,
знищення) інформації з технічних засобів її зберігання, обробки та
передачі. Спірні питання щодо належності до спеціальних технічних
засобів конкретного технічного засобу, який розробляється,
виготовляється і реалізується суб'єктом господарювання,
вирішуються експертно-технічною комісією Служби безпеки України. 1.4. У межах господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних засобів, торгівлі спеціальними
технічними засобами можуть виконуватися такі види робіт: розроблення спеціальних технічних засобів; виготовлення спеціальних технічних засобів; торгівля спеціальними технічними засобами. 1.5. Вимоги Ліцензійних умов поширюються на всіх суб'єктів
господарювання, що провадять діяльність з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних засобів, торгівлі спеціальними
технічними засобами. В установчих документах суб'єкта господарювання повинно бути
передбачено провадження діяльності з розроблення, виготовлення
спеціальних технічних засобів, торгівлі спеціальними технічними
засобами. 1.6. Видача, переоформлення, анулювання ліцензій на
провадження діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних
технічних засобів, торгівлю спеціальними технічними засобами
провадиться Службою безпеки України. 1.7. Рішення щодо видачі, переоформлення, анулювання ліцензії
приймається на підставі затверджених керівництвом СБ України
висновків постійно діючої комісії з ліцензування господарської
діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних
засобів, торгівлі спеціальними технічними засобами, яка створена
наказом Голови Служби безпеки України в Центральному управлінні
Служби безпеки України. 1.8. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити
господарську діяльність з розроблення, виготовлення спеціальних
технічних засобів, торгівлі спеціальними технічними засобами,
подає заяву за встановленою формою (додаток) про видачу ліцензії
до: Центрального управління Служби безпеки України, якщо суб'єкт
господарювання зареєстрований в органі державної реєстрації в
м. Києві або Київській області; регіонального органу Служби безпеки України* за
місцезнаходженням органу державної реєстрації, у якому
зареєстрований суб'єкт господарювання. __________________
* Регіональними органами Служби безпеки України є: Головне
управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим,
Управління Служби безпеки України в областях, Управління Служби
безпеки України в м. Севастополі.

2. Умови провадження господарської діяльності з розроблення,

виготовлення спеціальних технічних засобів, торгівлі

спеціальними технічними засобами
2.1. Використання спеціальних технічних засобів в Україні
дозволяється тільки оперативним підрозділам. Розроблення,
виготовлення спеціальних технічних засобів, торгівля ними можливі
лише для цих підрозділів (далі - замовники). Розроблення, виготовлення та реалізація спеціальних технічних
засобів за межі України здійснюється за відповідними договорами з
правоохоронними органами іноземних держав, за умови обов'язкового
узгодження цих договорів зі Службою безпеки України. При цьому
правоохоронні органи іноземних держав також виступають як
замовники. 2.2. Зведені відомості щодо розроблення, виготовлення
спеціальних технічних засобів, торгівлі спеціальними технічними
засобами, зокрема про тактико-технічні характеристики спеціальних
технічних засобів, тактику застосування технічних і спеціальних
засобів та відомості про науково-дослідні і
дослідно-конструкторські роботи, що сприяють їх удосконаленню,
становлять державну таємницю. Для провадження діяльності з розроблення, виготовлення
спеціальних технічних засобів та торгівлі спеціальними технічними
засобами суб'єкт господарювання повинен мати дозвіл на здійснення
діяльності, пов'язаної з державною таємницею. 2.3. Провадження діяльності з розроблення, виготовлення
спеціальних технічних засобів та торгівлі спеціальними технічними
засобами дозволяється в межах терміну відповідного дозволу на
здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею. 2.4. Фахівці, які беруть участь у здійсненні робіт з
розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів та
торгівлі спеціальними технічними засобами, повинні мати
відповідний допуск до державної таємниці. 2.5. Для провадження господарської діяльності з розроблення,
виготовлення спеціальних технічних засобів та торгівлі
спеціальними технічними засобами суб'єкт господарювання повинен
мати: внутрішнє положення, підписане керівником суб'єкта
господарювання, у якому визначено підрозділи (підрозділ), які
(який) безпосередньо здійснюють ліцензійну діяльність, з їх (його)
організаційно-штатною структурою; штатних або найнятих за договором спеціалістів, які мають
вищу або середню спеціальну освіту відповідного професійного
спрямування; функціональні обов'язки співробітників, допущених до робіт зі
спеціальними технічними засобами. Функціональні обов'язки затверджуються керівництвом суб'єкта
господарювання та доводяться під розпис до безпосередніх
виконавців робіт.
3. Особливі вимоги щодо провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів,

торгівлі спеціальними технічними засобами
3.1. Ліцензіат забезпечує збереження державної таємниці щодо
ліцензійної діяльності, для чого розробляє, затверджує у замовника
та здійснює заходи з реєстрації та обліку спеціальних технічних
засобів і технічної документації до них. 3.1.1. Спеціальні технічні засоби повинні перебувати на
обліку під час виготовлення, зберігання, випробувань. 3.1.2. Порядок маркування спеціальних технічних засобів
установлюється ліцензіатом за узгодженням із замовником. 3.1.3. Спеціальні технічні засоби зберігаються в приміщеннях
(на складах, у сховищах), що відповідають вимогам забезпечення
секретності і унеможливлюють несанкціонований доступ до них
сторонніх осіб. 3.1.4. Спеціальні технічні засоби знімаються ліцензіатом з
обліку після їх відправлення замовнику, знищення, витрачення на
випробуваннях, дослідних роботах, умонтування в інші спеціальні
технічні засоби. Підставою для зняття спеціальних технічних засобів з обліку
є: накладна з підписом замовника, засвідчена його печаткою, або
довіреність на одержання спеціальних технічних засобів; акт про знищення спеціальних технічних засобів; акт про витрачення спеціальних технічних засобів на
випробуваннях, під час проведення дослідних та інших робіт. 3.1.5. Ліцензіат передає замовнику спеціальні технічні засоби
за наявності в останнього довіреності за встановленою формою, яка
засвідчена гербовою печаткою. 3.1.6. Приймання (передання) спеціальних технічних засобів
здійснюється за накладними, актами про приймання-передання та
іншою супровідною документацією з обов'язковою перевіркою
цілісності упакування та пломб. 3.1.7. Знищенню підлягають спеціальні технічні засоби, що
вибракувані під час виробництва, випробувань або потреба в яких
відпала. 3.1.8. Відбір (вибракування) спеціальних технічних засобів
для знищення здійснюється спеціально створеною ліцензіатом
комісією у складі не менш як 3 фахівців. Акти про знищення виробів, із зазначенням причин
вибракування, затверджуються керівником ліцензіата. 3.1.9. Перевірка наявності спеціальних технічних засобів
провадиться один раз на рік за станом на 1 січня комісією, яка
призначається керівником ліцензіата та оформляється актом. 3.2. Ліцензіат щорічно, до 1 січня, подає до СБ України
відомості щодо виконання існуючих та укладання нових договорів із
замовниками. 3.3. У разі анулювання ліцензії підлягають обов'язковому
знищенню технічна документація на спеціальні технічні засоби та ті
залишки виробництва (вузли, компоненти) спеціальних технічних
засобів, з яких можливо встановити їх кінцеве призначення та
параметри. Знищення здійснюється у присутності представника органу
ліцензування з підписанням сторонами акта про знищення.
Заступник директора
Департаменту - Начальник
Управління ліцензування
видів господарської
діяльності О.В. Єфремов
Начальник Оперативно-технічного
управління Служби безпеки
України Ю.М. Суховатий
Додаток

до пункту 1.8 Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з розроблення, виготовлення

спеціальних технічних засобів для зняття інформації з

каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання

інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами

для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими

засобами негласного отримання інформації

Служба безпеки України
ЗАЯВА

про видачу ліцензії
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, _________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи _________________________________________________________________

та адреси територіально відокремлених його підрозділів, ________________________________________________________________,

за якими провадиться господарська діяльність) рганізаційно-правова форма _____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ___________________________________________,
поточний рахунок N ___________________ у _________________________ ________________________________________________________________,

(найменування кредитної установи) агальні відомості
------------------------------------------------------------------ N з/п| Відомості | -----+----------------------------------------------------------| 1 |Реєстраційний номер, дата видачі, термін дії відповідного | |дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з державною | |таємницею | -----+----------------------------------------------------------| 2 |Місцезнаходження | -----+----------------------------------------------------------| 3 |Номери телефонів | -----------------------------------------------------------------
Відомості про спеціалістів, які займаються господарською
діяльністю (суб'єкта господарської діяльності та його
територіально відокремлених підрозділів)
------------------------------------------------------------------ N | Прізвище, |Відомості про кваліфікацію| Посада | Форма | з/п | ім'я, по | (освіта, спеціальність) | |допуску | | батькові | | | | -----------------------------------------------------------------
Відомості про співробітництво суб'єкта господарювання з
оперативним підрозділом, який здійснює оперативно-розшукову
діяльність
------------------------------------------------------------------ N з/п| Найменування підрозділу, | Назва виду документа про | | який здійснює | співробітництво, дата його | | оперативно-розшукову | прийняття, індекс | | діяльність | | -----------------------------------------------------------------
просить видати ліцензію на провадження таких видів робіт (згідно з
п.1.4 Ліцензійних умов):
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з
розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів, торгівлі
спеціальними технічними засобами ознайомлений і зобов'язуюсь їх
дотримуватись.
Підпис заявника _________ М.П. "__" __________ 200_ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: