open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
N 19 від 31.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

14 лютого 2001 р.

за N 136/5327
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва

N 12 ( z0217-04 ) від 04.02.2004 )
Про внесення змін до Положення про уповноваженого

з питань підтримки підприємництва

Відповідно до підпунктів 14 та 30 пункту 4 Положення про
Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, затвердженого Указом Президента України від
25.05.2000 N 721/2000 ( 721/2000 ) (зі змінами та доповненнями),
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Положення про уповноваженого з питань
підтримки підприємництва, затвердженого наказом Державного
комітету України з питань розвитку підприємництва від 17.11.98
N 32 ( z0753-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.11.98 за N 753/3193, виклавши його в новій редакції
(додається).
2. Департаменту розвитку підприємництва (О.Головко),
управлінню правової підтримки (Є.Солодко) у встановленому порядку
подати Положення в п'ятиденний термін на державну реєстрацію в
Міністерство юстиції України.
3. Департаменту розвитку підприємництва забезпечити ефективну
роботу уповноважених з питань захисту прав підприємців.
4. Відділу взаємодій з мас-медіа (Т.Попович) забезпечити
публікацію Положення в засобах масової інформації.
5. Департаменту розвитку підприємництва забезпечити доведення
наказу до відома місцевих органів виконавчої влади та
представництв Держпідприємництва України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Ю.Футоранську.
Голова Комітету О.Кужель
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

31.01.2001 N 19
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 лютого 2001 р.

за N 136/5327
ПОЛОЖЕННЯ

про уповноваженого з питань захисту прав підприємців
1. Загальні положення
1.1. Уповноважений з питань захисту прав підприємців (далі -
Уповноважений) є особою, яка сприяє Державному комітетові України
з питань регуляторної політики та підприємництва (далі -
Держпідприємництво України) у реалізації повноважень щодо захисту
прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності. 1.2. Уповноважений призначається Головою Держпідприємництва
України в Автономній Республіці Крим (далі - АР Крим), областях,
містах Києві та Севастополі і здійснює свою діяльність на
громадських засадах. 1.3. Уповноважений у своїй роботі керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про
Держпідприємництво України, а також цим Положенням.
2. Головні завдання Уповноваженого
2.1. Сприяння правовій інформованості підприємців та захист,
у межах наданих повноважень, законних прав та інтересів суб'єктів
підприємницької діяльності. 2.2. Аналіз дотримання органами АР Крим, місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями законних прав та
інтересів суб'єктів підприємницької діяльності. 2.3. Інформування органів АР Крим, місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також
Держпідприємництва України про стан дотримання законних прав та
інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.
3. Головні функції Уповноваженого
Уповноважений відповідно до покладених на нього завдань та в
межах своєї компетенції: 3.1. Готує пропозиції органам АР Крим, місцевим органам
виконавчої влади, а також Держпідприємництву України щодо усунення
будь-яких перешкод у розвитку підприємництва. 3.2. Розглядає усні та письмові звернення суб'єктів
підприємницької діяльності. У процесі розгляду таких звернень
з'ясовує причини та умови, які призвели до порушення прав суб'єкта
підприємницької діяльності. 3.3. За наявності підстав звертається до відповідних органів
АР Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, установ та організацій з пропозиціями щодо вжиття
ними заходів до усунення порушень чинного законодавства. 3.4. Бере участь у роботі координаційної ради (комітету,
комісії) з питань розвитку підприємництва при місцевих органах
виконавчої влади. Бере участь у роботі інших структур, створених
за сприяння Держпідприємництва України. 3.5. Сприяє розвитку інфраструктури підтримки підприємництва. 3.6. Надає допомогу в створенні та ефективній діяльності
громадських об'єднань підприємців. 3.7. Організовує і проводить конференції, симпозіуми,
семінари з питань підприємництва. 3.8. Проводить анкетування та опитування суб'єктів
підприємницької діяльності з питань, що належать до його
компетенції, для прийняття за їх результатами відповідних рішень. 3.9. Узагальнює, аналізує результати своєї роботи та звітує
Держпідприємництву України. 3.10. Висвітлює в засобах масової інформації питання, що
належать до його компетенції.
4. Права й обов'язки Уповноваженого
Уповноважений має право: 4.1. На прийом керівниками та іншими посадовими особами
органів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, установ та організацій, об'єднань
громадян, підприємств з питань, що належать до його компетенції. 4.2. Одержувати в установленому порядку в органах АР Крим,
місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого
самоврядування, установах та організаціях, об'єднаннях громадян,
на підприємствах необхідні для виконання своїх повноважень
документи, інформацію та довідкові матеріали. 4.3. Брати участь у роботі органів АР Крим, місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування при розгляді питань,
що стосуються розвитку підприємництва, за їх згодою. 4.4. Брати участь у розробці та опрацюванні проектів
регіональних нормативно-правових актів за згодою органів АР Крим,
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, які зачіпають законні права та інтереси суб'єктів
підприємницької діяльності. Подавати до них свої пропозиції та
зауваження. 4.5. Залучати фахівців у сфері підприємництва (за їх згодою)
до розгляду питань, що належать до його компетенції. 4.6. Направляти подання до Держпідприємництва України на
призначення в містах та районах відповідного регіону помічників
Уповноваженого, які призначаються окремим наказом Комітету. Уповноважений зобов'язаний: 4.7. Організовувати та своєчасно проводити роботи згідно з
його основними завданнями та функціями, а також виконувати накази,
розпорядження та доручення керівництва Держпідприємництва України.
5. Призначення та звільнення Уповноваженого
5.1. Уповноваженим призначається особа, яка є громадянином
України, має вищу освіту та досвід роботи у сфері підприємницької
діяльності. 5.2. Уповноважений призначається наказом Голови
Держпідприємництва України терміном на 1 рік на підставі подання
керівника структурного підрозділу Комітету, який забезпечує
ефективну роботу Уповноважених. 5.3. Пропозиції щодо кандидатури на посаду Уповноваженого
подаються до Держпідприємництва України громадськими об'єднаннями
підприємців або регіональною громадською колегією. 5.4. Уповноважений складає свої повноваження за наказом
Голови Держпідприємництва України: за власним бажанням - на
підставі заяви або, в разі неналежного виконання своїх обов'язків,
- за поданням керівника структурного підрозділу Комітету, який
забезпечує ефективну роботу Уповноважених.
6. Взаємовідносини Уповноваженого з органами державної

влади, установами та організаціями
6.1. Координація роботи Уповноваженого здійснюється через
структурний підрозділ Держпідприємництва України. 6.2. Уповноважений співпрацює з територіальними органами
Держпідприємництва України, органами АР Крим, місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами та
організаціями. 6.3. Уповноважений може користуватись для виконання своїх
обов'язків службовими приміщеннями, засобами зв'язку та
оргтехнікою, які є в Держпідприємництва України, його
територіальних органах, а також (за згодою керівників) місцевих
органах виконавчої влади. 6.4. Уповноважений має посвідчення, що підтверджує його
повноваження. Посвідчення видається Держпідприємництвом України
згідно з наказом про призначення та підлягає поверненню після
звільнення. Відповідне посвідчення має помічник Уповноваженого.
Заступник начальника управління -
начальник відділу з питань
захисту підприємців та роботи
з уповноваженими В.Матвієнко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: