open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 7 лютого 2001 р. N 109

Київ
Про затвердження Положення про порядок підготовки

національних декларацій згідно з Конвенцією

про заборону розробки, виробництва, накопичення

і застосування хімічної зброї та про її знищення

На виконання абзацу третього статті 2 Указу Президента
України від 25 січня 1999 р. N 50 ( 50/99 ) "Про Програму
виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення на
1999-2008 роки" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок підготовки національних
декларацій згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення
( 995_182 ) (додається).

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2001 р. N 109
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки національних декларацій згідно

з Конвенцією про заборону розробки, виробництва,

накопичення і застосування хімічної

зброї та про її знищення

Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок підготовки та подання до
Організації по забороні хімічної зброї (далі - Організація)
національних декларацій згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її
знищення ( 995_182 ) (далі - Конвенція).
2. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, визначаються
Конвенцією.
3. Відповідно до положень Конвенції Україна зобов'язана в
установлені терміни готувати і подавати до Організації національні
декларації щодо:
токсичних хімікатів та їх прекурсорів, включених до Списків
1, 2 і 3 Додатка з хімікатів Конвенції (у тому числі їх
імпорту/експорту), конкретних органічних хімікатів та
позаспискових конкретних органічних хімікатів, які містять один
або більше атомів елементів фосфору, сірки або фтору (далі - КОХ
та ФСФ-хімікати), а також об'єктів, пов'язаних з такими
хімікатами;
хімічних засобів боротьби із заворушеннями;
програм захисту від хімічної зброї, а також виявлення старої
або залишеної хімічної зброї.
4. Загальна координація діяльності, пов'язаної з підготовкою
національних декларацій, здійснюється МЗС, яке виконує функції
національного органу з виконання Україною Конвенції згідно з
Указом Президента України від 26 серпня 1999 р. N 1080 ( 1080/99 )
(далі - національний орган).
Національний орган є відповідальним за своєчасне подання
відповідних декларацій до Організації.
5. Для підготовки національних декларацій відповідно до своєї
компетенції та завдань, що визначаються цим Положенням,
залучаються заінтересовані міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, Національна академія наук, Академія медичних
наук.
6. Відповідальними за підготовку, своєчасне і повне подання
інформації до національного органу є:
щодо токсичних хімікатів та їх прекурсорів, включених до
Списків 1, 2 і 3 Додатка з хімікатів Конвенції, КОХ та
ФСФ-хімікатів, а також об'єктів, пов'язаних з такими хімікатами, -
Держпромполітики;
щодо хімічних засобів боротьби із заворушеннями - МВС;
щодо програм захисту від хімічної зброї, а також виявлення
старої або залишеної хімічної зброї - Міноборони.
7. Відповідальними за підготовку, своєчасне і повне подання
до Держпромполітики інформації, зазначеної в абзаці другому пункту
3 цього Положення, є міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади, керівники суб'єктів підприємницької
діяльності - юридичних осіб, на об'єктах яких провадиться
діяльність, пов'язана з хімікатами Списків 1, 2 і 3 Додатка з
хімікатів Конвенції, КОХ або ФСФ-хімікатами, а інформації щодо
здійснення експорту/імпорту токсичних хімікатів та їх прекурсорів,
включених до Списків 1 (крім попередніх повідомлень про
експорт/імпорт хімікатів Списку 1), 2 і 3 Додатка з хімікатів
Конвенції, - Держекспортконтроль, який надає зазначену інформацію
на підставі відповідних звітів Держмитслужби про фактичне
здійснення експорту/імпорту.
Заходи щодо забезпечення проведення декларування
8. Керівники міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності, які є
юридичними особами і провадять діяльність, що підлягає
декларуванню згідно з Конвенцією, призначають осіб, відповідальних
за підготовку інформації щодо такої діяльності і повідомляють їх
прізвища, посади, контактні номери телефонів і факсимільних
апаратів Держпромполітики та національному органу.
9. Національний орган безпосередньо одержує інформацію про:
запланований експорт/імпорт хімікатів Списку 1 Додатка з
хімікатів Конвенції - від Держекспортконтролю;
хімічні засоби боротьби із заворушеннями - від МВС;
програми захисту від хімічної зброї, а також виявлення старої
або залишеної хімічної зброї - від Міноборони.
10. Інформація про первісне декларування нових об'єктів з
виробництва хімікатів Списку 1 Додатка з хімікатів Конвенції
готується керівництвом суб'єктів підприємницької діяльності -
юридичних осіб, які мають такі об'єкти на підставі актів Кабінету
Міністрів України про їх затвердження, і надсилається до
Держпромполітики.
11. Інформація про діяльність, що підлягає декларуванню
згідно з Конвенцією, готується на підставі Інструкції про порядок
підготовки інформації згідно з Конвенцією про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її
знищення (далі - Інструкція), що затверджується національним
органом.
Інструкція є обов'язковою для виконання міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади та суб'єктами
підприємницької діяльності - юридичними особами, на об'єктах яких
провадиться діяльність, пов'язана з хімікатами Списків 1, 2 і 3
Додатка з хімікатів Конвенції, КОХ або ФСФ-хімікатами.
12. Держпромполітики узагальнює інформацію про діяльність,
пов'язану з хімікатами Списків 1, 2 і 3 Додатка з хімікатів
Конвенції та КОХ і ФСФ-хімікатами, одержану від міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, підприємств та
організацій, і передає її національному органу.
13. Національний орган разом з Держпромполітики готує
національні декларації і подає їх до Організації.
Подання інформації

для забезпечення проведення декларування
14. Для забезпечення своєчасної підготовки національних
декларацій національному органу подається така інформація:
про первісне декларування нових об'єктів з виробництва
хімікатів Списку 1 Додатка з хімікатів Конвенції -
Держпромполітики за 200 днів до початку експлуатації відповідного
об'єкта;
про заплановані зміни порівняно з первісною декларацією про
діяльність об'єктів з виробництва хімікатів Списку 1 Додатка з
хімікатів Конвенції - міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності -
юридичними особами, які провадять діяльність, що підлягає
декларуванню згідно з Конвенцією, за 220 днів до того, як такі
зміни відбудуться, а інформація, підготовлена Держпромполітики
згідно з пунктом 12 цього Положення, - за 195 днів до початку
таких змін;
про запланований експорт/імпорт хімікату Списку 1 Додатка з
хімікатів Конвенції - Держекспортконтролем за 35 днів до факту
поставки/отримання;
про заплановану діяльність у наступному календарному році,
пов'язану з хімікатами Списку 1 Додатка з хімікатів Конвенції, -
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, які
провадять діяльність, що підлягає декларуванню згідно з
Конвенцією, до 15 серпня, а інформація, підготовлена
Держпромполітики згідно з пунктом 12 цього Положення, - до
5 вересня;
про заплановану діяльність у наступному календарному році,
пов'язану з хімікатами Списків 2 і 3 Додатка з хімікатів
Конвенції, - міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності -
юридичними особами, які провадять діяльність, що підлягає
декларуванню згідно з Конвенцією, до 15 вересня, а інформація,
підготовлена Держпромполітики згідно з пунктом 12 цього Положення,
- до 20 жовтня;
про додатково заплановану діяльність після подання щорічної
декларації, пов'язану з хімікатами Списків 2 і 3 Додатка з
хімікатів Конвенції, - міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності -
юридичними особами, які провадять діяльність, що підлягає
декларуванню згідно з Конвенцією, за 20 днів, а інформація,
підготовлена Держпромполітики згідно з пунктом 12 цього Положення,
- за 10 днів до початку такої діяльності;
про діяльність у попередньому календарному році, пов'язану з
хімікатами Списків 1, 2 і 3 Додатка з хімікатів Конвенції,
включаючи повідомлення про їх експорт/імпорт, а також КОХ та
ФСФ-хімікатами, - міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності -
юридичними особами, які провадять діяльність, що підлягає
декларуванню згідно з Конвенцією, до 15 лютого, а інформація,
підготовлена Держпромполітики згідно з пунктом 12 цього Положення,
- до 5 березня;
про хімічні засоби боротьби із заворушеннями - МВС не пізніше
ніж через 15 днів після будь-яких змін, пов'язаних з використанням
таких засобів;
про програми захисту від хімічної зброї - Міноборони до
15 грудня;
про виявлення старої або залишеної хімічної зброї -
Міноборони у погоджені з національним органом терміни.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: