open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 7 лютого 2001 р. N 122

Київ
Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну

реалізацію державної політики у сфері захисту

населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру, запобігання

та оперативного реагування на них,

на період до 2005 року
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 717 ( 717-2003-п ) від 15.05.2003

N 1476 ( 1476-2003-п ) від 17.09.2003 )

На виконання статті 6 Указу Президента України від 11 грудня
2000 р. N 1324 ( 1324/2000 ) "Про оголошення окремих районів та
міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської,
Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної
ситуації" та з метою вдосконалення механізму запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити план комплексних заходів, спрямованих на
ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на
період до 2005 року, що додається.
Міністерству фінансів та Міністерству економіки під час
формування державного бюджету на 2002 та наступні роки передбачати
кошти для забезпечення виконання зазначеного плану.
2. Схвалити висновки та пропозиції, викладені у спільній
доповіді Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і
Національної академії наук "Про стан природно-техногенної безпеки
України та основні напрями підвищення її рівня".
3. Установити, що реалізація державної політики у сфері
запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного
характеру є одним з пріоритетних напрямів роботи центральних і
місцевих органів виконавчої влади.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
розглянути до 1 квітня 2001 р. питання щодо стану реалізації
державної політики у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям,
оцінити реальний рівень техногенної та природної безпеки,
розробити, затвердити і забезпечити здійснення комплексу
відповідних заходів;
про хід виконання затвердженого цією постановою плану
комплексних заходів інформувати Міністерство з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи до 15 липня і 15 січня протягом
2001 - 2005 років.
5. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:
за результатами проведеної паспортизації об'єктів підвищеної
небезпеки визначити разом з Міністерством економіки перелік таких,
що потребують вжиття невідкладних профілактичних заходів, і внести
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення рівня
безпечного функціонування об'єктів національної економіки;
( Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1476 ( 1476-2003-п ) від 17.09.2003 )

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2001 р. N 122
ПЛАН

комплексних заходів, спрямованих на ефективну реалізацію

державної політики у сфері захисту населення і територій

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру, запобігання та оперативного реагування

на них, на період до 2005 року
---------------------------------------------------------------------------- Найменування заходу | Виконавці | Терміни | |виконання --------------------------------------------------------------------------- Запобіжні заходи
1. Проведення паспортизації потенційно
небезпечних об'єктів і територій
щодо ризиків виникнення на них
надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру, зокрема:
виявлення, оцінка та прогнозування МНС, інші центральні перше ризиків виникнення надзвичайних органи виконавчої влади, півріччя ситуацій на потенційно небезпечних Рада міністрів 2001 р. об'єктах і територіях, розроблення Автономної Республіки планів першочергових запобіжних Крим, обласні, Київська заходів та відповідних комплексних та Севастопольська цільових програм захисту населення і міські держадміністрації територій
розроблення (уточнення) паспортів МНС, інші центральні листопад потенційно небезпечних об'єктів і органи виконавчої влади, 2001 р. територій щодо ризиків виникнення Рада міністрів надзвичайних ситуацій Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська

та Севастопольська

міські держадміністра-

ції, відповідні

підприємства, установи

та організації незалежно

від форми власності і

підпорядкування
створення Державного реєстру МНС, Мінекоресурсів, -"- потенційно небезпечних об'єктів і інші центральні органи територій та географічної виконавчої влади, інформаційно-аналітичної системи Національна академія "Територія" наук, Рада міністрів

Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська

та Севастопольська

міські держадміністрації
щорічне уточнення прогнозних даних міністерства, інші до 1 щодо ризиків виникнення надзвичайних центральні органи грудня ситуацій, паспортів потенційно виконавчої влади, Рада щороку небезпечних об'єктів і територій, міністрів Автономної Державного реєстру потенційно Республіки Крим, небезпечних об'єктів і територій та обласні, Київська та відповідних комплексних цільових Севастопольська програм захисту населення і міські держадміністрації територій; розроблення і затвердження планів невідкладних (першочергових) запобіжних заходів з визначенням конкретних обсягів і джерел їх фінансування
2. Створення страхового фонду МНС, інші центральні листопад документації на вироби та об'єкти, органи виконавчої влади, 2002 р. що забезпечують стале функціонування Рада міністрів національної економіки, на Автономної Республіки потенційно небезпечні об'єкти Крим, обласні, Київська

та Севастопольська

міські держадміністра-

ції, підприємства,

установи та організації

незалежно від форми

власності і

підпорядкування
3. Розроблення, затвердження та МНС, Мінекоресурсів, 2001 - забезпечення реалізації Комплексної Держбуд, 2005 роки цільової програми протизсувних Держжитлокомунгосп, заходів на 2001-2007 роки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації
4. Розроблення, затвердження та
забезпечення реалізації в 2001 -
2005 роках:
Програми реабілітації забруднених Міноборони, МНС, 2002 - територій і об'єктів військових Мінекоресурсів 2005 роки підприємств на 2001 - 2010 роки
Програми створення та підтримки МОЗ, Мінагрополітики, грудень постійного функціонування МНС 2002 р. загальнодержавної і територіальних систем спостереження та лабораторного контролю стану довкілля, забрудненості харчових продуктів, продовольчої сировини, фуражу та води радіоактивними і хімічними речовинами, мікроорганізмами
Комплексних заходів забезпечення Мінагрополітики, МНС -"- постійного біологічного захисту сільськогосподарських тварин і рослин, а також тварин і рослин на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України від негативних наслідків надзвичайних ситуацій
5. Виконання невідкладних заходів щодо Держкомінформ, МНС, Рада до приведення у безпечний стан усіх міністрів Автономної листопада телерадіовишок Республіки Крим, 2002 р. обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації
6. Виконання невідкладних заходів щодо МОЗ, МНС, Державний 2002 рік забезпечення постійної готовності до комітет ядерного масової йодної профілактики у разі регулювання, аварійного радіаційного викиду Мінпаливенерго, Рада

міністрів Автономної

Республіки Крим,

обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації
7. Впровадження страхування майна Мінфін, Мінекономіки, жовтень підприємств, установ та організацій МНС 2002 р. незалежно від форми власності та громадян на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Підвищення рівня готовності до оперативного

реагування
8. Створення відповідно до МНС, Мінекономіки, травень законодавства та забезпечення Мінфін, інші центральні 2002 р. функціонування в апараті центральних органи виконавчої влади, органів виконавчої влади, на підприємства, установи підприємствах, в установах та та організації незалежно організаціях незалежно від форми від форми власності і власності і підпорядкування підпорядкування структурних підрозділів з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
9. Запровадження навчання керівництва МНС, Міносвіти, інші грудень центральних і місцевих органів центральні органи 2001 р. виконавчої влади та виконавчої влади, Рада аварійно-рятувальних служб, міністрів Автономної рятувальників і населення з питань Республіки Крим, захисту населення і територій від Національна академія надзвичайних ситуацій наук, обласні, Київська

та Севастопольська

міські держадміністрації
10. Запровадження системи щорічної МНС, інші центральні -"- атестації аварійно-рятувальних служб органи виконавчої влади, та рятувальників Рада міністрів

Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська

та Севастопольська

міські держадміністрації
11. Створення у складі МНС Державної МНС, Мін'юст, інші березень інспекції з питань захисту населення центральні органи 2001 р. і територій від надзвичайних виконавчої влади ситуацій техногенного та природного характеру
12. Створення та забезпечення Рада міністрів грудень функціонування в Автономній Автономної Республіки 2002 р. Республіці Крим, областях, мм. Києві Крим, обласні, Київська та Севастополі мобільних та Севастопольська аварійно-рятувальних служб міські оперативного реагування держадміністрації, МНС
13. Створення в обласних центрах, Рада міністрів -"- мм. Сімферополі, Києві, Севастополі Автономної Республіки та містах обласного значення служб Крим, Київська та рятування (за єдиним телефонним Севастопольська міські номером) держадміністрації, МНС
14. Створення мобільної лабораторії для МНС, інші заінтересовані -"- визначення та ідентифікації центральні органи небезпечних речовин в умовах виконавчої влади надзвичайної ситуації і проведення її моніторингу
15. Створення мобільного пункту МНС, Мінтранс, березень управління МНС Держкомзв'язку 2002 р.
16. Створення служби прогнозування МНС, інші заінтересовані серпень надзвичайних ситуацій техногенного центральні органи 2001 р. та природного характеру виконавчої влади
17. Забезпечення реалізації заходів щодо МОЗ, МНС, МВС, 2001 рік розвитку Державної служби медицини Міноборони, Мінтранс, катастроф на 1998 - 2001 роки Мінпраці, Мінфін,

Мінекономіки, Мін'юст,

інші центральні органи

виконавчої влади
18. Розроблення нормативно-правових МНС, МОЗ, Мінфін, грудень актів з питань діяльності мобільного Мінекономіки 2002 р. госпіталю, який належить до сфери управління МНС
19. Розроблення, затвердження та
забезпечення реалізації:
Програми технічного переоснащення МНС, Мінфін, травень аварійно-рятувальних служб та інших Мінекономіки 2001 р. спеціалізованих формувань МНС
Програми матеріально-технічного МНС, МОЗ, Мінфін, травень переоснащення мобільного госпіталю, Мінекономіки 2002 р. який належить до сфери управління МНС
Програми розвитку Державної служби МОЗ, МНС, МВС, листопад медицини катастроф на 2002 - Міноборони, Мінтранс, 2001 р. 2005 роки Мінпраці, Мінфін,

Мінекономіки, Мін'юст,

інші центральні органи

виконавчої влади
20. Розроблення та подання на розгляд МНС, Мінекономіки, квітень Кабінету Міністрів України Мінфін, Мінпаливенерго, 2001 р. пропозицій щодо забезпечення Мінтранс аварійно-рятувальних служб, у тому числі МНС, сучасними матеріально-технічними засобами
21. Оптимізація чисельності та МНС, Рада міністрів червень раціональне розміщення Автономної Республіки 2001 р. аварійно-рятувальних служб та інших Крим, обласні, Київська спеціалізованих формувань МНС з та Севастопольська урахуванням особливостей міські держадміністрації техногенно-екологічного стану, ефективності та оперативності реагування на надзвичайні ситуації
22. Запровадження та проведення МНС, інші центральні березень - реєстрації аварійно-рятувальних органи виконавчої влади, травень служб та інших спеціалізованих Рада міністрів 2001 р. формувань захисту населення і Автономної Республіки територій від надзвичайних ситуацій Крим, обласні, Київська

та Севастопольська

міські держадміністрації
23. Створення Державного полігону МНС, Національна грудень цивільного захисту з підготовки академія наук 2002 р. аварійно-рятувальних служб та інших спеціалізованих формувань на базі першого навчального центру Цивільної оборони (м. Мерефа Харківської області)
24. Поновлення планів взаємодії на МНС, інші центральні березень випадок виникнення надзвичайних органи виконавчої влади, 2001 р. ситуацій загальнодержавного рівня Рада міністрів

Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська

та Севастопольська

міські держадміністрації
25. Визначення постійного складу МНС, інші центральні до 1 березня оперативного міжвідомчого штабу органи виконавчої влади 2001 р. реагування на надзвичайні ситуації та оперативного управління заходами з ліквідації їх наслідків (з числа працівників центрального апарату МНС, підпорядкованих структур і представників центральних органів виконавчої влади). Розроблення та запровадження системи оповіщення, збору, підготовки членів штабу і методики їх роботи
26. Проведення на базі Центральних МНС протягом державних курсів цивільної оборони, 2001 року промислової та екологічної безпеки України навчання керівників цивільної оборони районів і міст
27. Підготовка на основі МОН, МНС, Національна до 1 науково-технічних розробок за академія наук, квітня напрямами "Безпека життєдіяльності", Українська академія 2001 р. "Управління ризиками" і "Медицина аграрних наук, Академія катастроф" Єдиної цільової медичних наук науково-технічної програми з проблем цивільного захисту
Удосконалення інформаційного

забезпечення та оповіщення
28. Завершення створення Урядової Секретаріат Кабінету грудень інформаційно-аналітичної системи з Міністрів України, МНС, 2002 р. питань надзвичайних ситуацій та її інші центральні та територіальних підсистем відповідно місцеві органи до Програми, затвердженої постановою виконавчої влади, Кабінету Міністрів України від Національна академія 16 грудня 1999 р. N 2303 наук
29. Створення та впровадження системи Держкомінформ, МНС, березень інформаційного забезпечення захисту місцеві органи 2001 р. населення і територій від виконавчої влади надзвичайних ситуацій через засоби масової інформації
30. Розроблення плану висвітлення у Держкомінформ, МНС, -"- засобах масової інформації Мінекономіки, Мінфін діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у забезпеченні функціонування системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій і здійсненні заходів щодо запобігання та локалізації аварій, катастроф і зменшення збитків від стихійного лиха, а також інформування населення про правила поведінки в екстремальних умовах та надання допомоги
31. Створення телекомунікаційних мереж, МНС, Держкомзв'язку, грудень систем зв'язку та оповіщення різного Рада міністрів 2002 р. рівня із застосуванням сучасних Автономної Республіки технічних засобів Крим, обласні, Київська

та Севастопольська

міські держадміністрації
32. Створення та щорічне корегування МНС, Мінекоресурсів, 2002 - бази даних про небезпечні території, Мінпаливенерго, 2005 роки об'єкти та речовини Держпромполітики, інші

центральні органи

виконавчої влади, Рада

міністрів Автономної

Республіки Крим,

обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації
Наукове забезпечення захисту населення

і територій
33. Створення в системі МНС МНС, Національна 2001 рік Всеукраїнського науково-дослідного академія наук, Мінфін, інституту захисту населення і Мінекономіки, інші територій від надзвичайних ситуацій центральні органи техногенного та природного характеру виконавчої влади
34. Проведення фундаментальних та МНС, Національна 2002 - прикладних наукових досліджень з академія наук, 2005 роки оцінки ризику та прогнозування Мінекономіки, Мінфін, виникнення надзвичайних ситуацій інші центральні органи

виконавчої влади
35. Розроблення плану реагування на Державний комітет грудень радіаційні аварії з урахуванням ядерного регулювання, 2002 р. рекомендацій МАГАТЕ МНС, Мінпаливенерго,

місцеві органи

виконавчої влади
36. Підготовка методики прогнозування та Державний комітет травень оцінки радіаційної обстановки при ядерного регулювання, 2002 р. радіаційних аваріях на атомних МНС, Мінпаливенерго реакторах та комп'ютерних сценаріїв виникнення і розвитку радіаційно-ядерних аварій різних ступенів тяжкості, з урахуванням ландшафтно-географічних, демографічних і гідрометеорологічних умов територій та населених пунктів, де розташовані об'єкти ядерно-енергетичного циклу
37. Створення прогнозно-моделювальних Національна академія травень систем виникнення і розвитку наук, МНС, 2002 р. надзвичайних ситуацій техногенного Мінекоресурсів, інші та природного характеру центральні органи

виконавчої влади
38. Підготовка методики прогнозування МНС, Мінекоресурсів, вересень масштабів забруднення територій та МОЗ, Національна 2001 р. отруєння населення сильнодіючими академія наук, отруйними речовинами у разі Держпромполітики виникнення аварії на хімічно небезпечному об'єкті
39. Підготовка методик ідентифікації та МНС, Національна грудень оцінки ризиків від джерел академія наук, МОН, 2002 р. надзвичайних ситуацій Мінекоресурсів
40. Розроблення та впровадження МНС, Національна листопад науково-практичних методів і академія наук, МОН, 2003 р. рекомендацій щодо переходу на Мінекоресурсів систему аналізу та управління ризиками як основу регулювання безпеки населення і територій, забезпечення гарантованого рівня безпеки громадянина, суспільства
41. Розроблення та проведення системних МНС, Національна жовтень заходів із соціально-психологічної академія наук 2002 р. підготовки населення, що проживає у зонах можливого виникнення надзвичайних ситуацій
Міжнародне співробітництво
42. Завершення підготовки до укладення МНС, МЗС -"- міжнародних угод щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків із сусідніми державами
43. Забезпечення реалізації міжнародних МНС, МОЗ 2001 - угод із запобігання надзвичайним 2005 роки ситуаціям та ліквідації їх наслідків
( План із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 717
( 717-2003-п ) від 15.05.2003 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: