open Про систему
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 7 лютого 2001 р. N 134

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )
Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 119/2001 ( 119/2001 ) від 27.02.2001

Постановами КМ

N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001

N 827 ( 827-2002-п ) від 14.06.2002 )
( Додатково див. Постанови КМ

N 889 ( 889-2002-п ) від 01.07.2002

N 890 ( 890-2002-п ) від 01.07.2002 - набуває чинності

з 1 січня 2003 року )
( Підвищити з 1 вересня 2001 р. на 15 відсотків посадові

оклади (ставки заробітної плати) та погодинну оплату праці

працівників установ і закладів освіти, передбачені даною

постановою згідно з Постановою КМ N 1045 ( 1045-2001-п )

від 14.08.2001 )
( Підвищити з 1 лютого 2002 р. на 15 відсотків посадові

оклади (ставки заробітної плати) працівників установ,

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

згідно з Постановою КМ N 18 ( 18-2002-п ) від 10.01.2002,

крім працівників, яким вони підвищені згідно з постановами

Кабінету Міністрів України N 1045 ( 1045-2001-п ) від

14.08.2001 та N 1345 ( 1345-2001-п ) від 15.10.2001 )
( Щодо підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати)

відповідних категорій працівників вищих навчальних закладів

та ставок погодинної оплати праці порівняно з розмірами,

затвердженими даною Постановою, з урахуванням їх підвищення відповідно до Постанови КМ N 1045 ( 1045-2001-п ) від 14.08.2001, див. Постанову КМ N 992 ( 992-2002-п ) від 11.07.2002 )
( Підвищити з 1 травня 2003 р. на 17,9 відсотка та з 1 липня

2003 р. на 12,1 відсотка посадові оклади (ставки заробітної плати) і ставки погодинної оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери згідно з Постановою КМ N 740 ( 740-2003-п ) від 19.05.2003 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 11 ( 11-2004-п ) від 14.01.2004 )
( Про підвищення з 1 березня 2004 р. на 10,8 відсотка посадових

окладів (ставок заробітної плати) та ставок погодинної оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери додатково див. Постанову КМ N 166 ( 166-2004-п ) від 11.02.2004 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 980 ( 980-2004-п ) від 28.07.2004

N 1093 ( 1093-2004-п ) від 25.08.2004 )

( Про підвищення з 1 січня 2004 р. посадових окладів додатково
див. Постанову КМ N 968 ( 968-2004-п ) від 28.07.2004 )
( Про підвищення з 1 січня 2005 р. у два рази діючих станом на 1 березня 2004 р. максимальні посадових окладів додатково див. Постанову КМ N 995 ( 995-2004-п ) від 03.08.2004 )
( Про підвищення з 1 вересня 2004 р. у два рази діючих станом
на 1 березня 2004 р. посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 1051 ( 1051-2004-п ) від 16.08.2004 )
( Про підвищення з 1 вересня 2004 р. на 15,6 відсотка посадових
окладів (ставок заробітної плати) та ставок погодинної оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери додатково див. Постанову КМ N 1097
( 1097-2004-п ) від 25.08.2004 )
( Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка

посадових окладів додатково див. Постанову КМ

N 36 ( 36-2005-п ) від 15.01.2005 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )
( Установити, що починаючи з 1 січня 2005 р. розміри

посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних

працівників, художнього та артистичного персоналу

державних академічних театрів підвищуються до 100

відсотків, а інших працівників театрів - до 30

відсотків порівняно з розмірами посадових окладів

(ставок заробітної плати), затвердженими даною

Постановою, з урахуванням їх наступних підвищень

згідно з Постановою КМ N 97 ( 97-2005-п ) від

22.01.2005 )
( Про підвищення з 1 квітня 2005 р. на 10,7 відсотка та

з 1 липня 2005 р. на 6,9 відсотка посадових окладів

додатково див. Постанову КМ N 267 ( 267-2005-п ) від

09.04.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних,
наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників,
фахівців, службовців, робітників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери згідно з додатками 1 - 3;
ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей
економіки за проведення навчальних занять згідно з додатком 4.
2. Установити, що посадові оклади заступників керівників
бюджетних установ, закладів та організацій, заступників керівників
структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій
встановлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на
10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків
нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за
схемами посадових окладів, затвердженими цією постановою.
3. Установити:
1) що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників
бюджетних установ, закладів та організацій, які мають почесне
звання, спортивні звання, підвищуються: ( Абзац перший підпункту 1
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86
( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )
а) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
"народний" - на 40 відсотків, "заслужений" - на 20 відсотків;
б) за спортивні звання:
"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - на
20 відсотків;
"майстер спорту міжнародного класу" - на 15 відсотків;
"майстер спорту" - на 10 відсотків.
За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки
заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим)
званням. Посадові оклади працівників підвищуються, якщо діяльність
працівників за профілем відповідає почесному або спортивному
званню; ( Абзац підпункту 1б пункту 3 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )

( Підпункт 1в виключено на підставі Постанови КМ N 86
( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )

2) що посадові оклади працівників установ, закладів та
організацій культури, які мають особливу громадську значущість і
включені до переліку, затвердженого Міністерством культури і
мистецтв, Державним комітетом архівів за погодженням з
Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством
фінансів, підвищуються на 20 відсотків;
3) що місячні оклади прибиральників приміщень, які
використовують дезінфікуючі засоби, а також тих, що зайняті
прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків;
4) доплати працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього
працівника або за вакантною посадою: ( Абзац перший підпункту 4
"а" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 541
( 541-2001-п ) від 18.05.2001 )
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних
установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій та їх
заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години
вечора до 6 години ранку;
в) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
( Підпункт 4 доповнено підпунктом "в" згідно з Постановою КМ N 86
( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )
г) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню; Підпункт 4 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою КМ N 86
( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )
5) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу:
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на термін її
виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Це обмеження
не поширюється на працівників національних закладів (установ). Абзац п'ятий підпункту 5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001 )
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються;
6) водіям автомобілів:
надбавки за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу -
10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої
тарифної ставки за відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час. Пункт 3 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 541
( 541-2001-п ) від 18.05.2001 )
4. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані
бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій
в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів
і видатків:
а) установлювати працівникам цих установ, закладів та
організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і
надбавок до них;
б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на
оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в
сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;
в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
5. Умови оплати праці, посадові оклади (ставки заробітної
плати) та ставки погодинної оплати праці, визначені цією
постановою, поширюються на відповідні категорії працівників
(невійськовослужбовців і тих, які не мають звань рядового і
начальницького складу) всіх бюджетних установ, закладів та
організацій незалежно від відомчого підпорядкування.
6. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади, а також галузевим академіям наук у місячний термін
розробити і затвердити за погодженням з Міністерством праці та
соціальної політики і Міністерством фінансів конкретні умови
оплати праці з урахуванням характеру та специфіки роботи
підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій, розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників цих
установ, закладів та організацій в межах схем, затверджених цією
постановою, і показники для віднесення установ, закладів та
організацій до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів.
7. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки,
Міністерству охорони здоров'я, Міністерству культури і мистецтв,
Міністерству аграрної політики, іншим центральним та місцевим
органам виконавчої влади до 1 квітня 2001 р. вжити дієвих заходів
для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
бюджетних установ, закладів та організацій, удосконалення
структури та оптимізації чисельності працівників цих установ,
закладів та організацій.
8. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Міністерству юстиції в місячний термін подати проект
постанови щодо приведення рішень Кабінету Міністрів України у
відповідність з цією постановою.
9. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2001 року.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2001 р. N 134
СХЕМА

посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних,

наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників

і фахівців бюджетних установ, закладів і організацій
------------------------------------------------------------------ Категорії та посади |Місячні посадові |оклади (ставки |заробітної |плати), гривень ----------------------------------------------------------------- I. Освіта
1. Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації
Керівні та науково-педагогічні працівники
Керівник закладу 380
Директор філіалу 305 - 335
Керівники основних підрозділів, головний інженер 165 - 185
Учений секретар 255
Керівники інших підрозділів 150 - 165
Директор (завідувач) інституту післядипломної 230 - 360
освіти; керівник навчально-наукового або науково-
виробничого інституту (центру); декан; завідувач
кафедри; професор; доцент
Викладачі 220 - 330 ______________
Примітка. Посадові оклади підвищуються відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1097

( 1097-2004-п ) "Про підвищення з 1 вересня 2004 р.

посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників

установ, закладів та організацій бюджетної сфери"

(Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2264).
2. Інші навчальні заклади та установи освіти
Керівні працівники
Директори (начальники, завідувачі):
загальноосвітніх, професійно-технічних, 185 - 220
міжшкільних закладів усіх типів і найменувань,
вищих навчальних закладів I та II рівнів
акредитації
Директор (завідувач) навчально-методичного 205 - 220
закладу
Завідувач психолого-медико-педагогічної 205
консультації
Завідувачі (директори): дошкільного навчального 165 - 185
закладу, школи естетичного виховання,
позашкільного навчального закладу
Керівник фізичного виховання 150 - 180
Завідувачі: відділу, лабораторії, кабінету 160 - 170
позашкільного навчального закладу
Завідувач лабораторії вищого навчального закладу 160 - 170
I та II рівнів акредитації
Завідувач навчально-виробничої (навчальної) 160 - 185
майстерні, навчально-методичного кабінету;
завідувач лабораторії (кабінету)
навчально-методичного (методичного) закладу;
завідувачі відділень виробничої практики вищого
навчального закладу I та II рівнів акредитації
Завідувачі навчально-консультаційного пункту, 140 - 145
інтернату при школі, заочного відділення школи,
фільмотеки
Педагогічні працівники
Вчителі (усіх спеціальностей), викладачі, 140 - 185
вихователі, вихователі-методисти, логопеди,
завідувач логопедичного пункту, майстер
виробничого навчання, методист, практичний
психолог, педагог-організатор, концертмейстер,
соціальний педагог
Асистент вчителя-реабілітолога 145 - 165
Консультанти психолого-медико-педагогічної 185
консультації
Помічник директора з режиму, старший черговий з 140 - 165
режиму, черговий з режиму загальноосвітнього
навчального закладу для дітей, які потребують
особливих умов виховання
Музичний керівник дошкільного навчального 140 - 165
закладу, художній керівник, інструктори:
з фізкультури, з праці, слухового кабінету
Керівники: гуртка, секції, студії та інших форм 140 - 160
гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод,
інструктор з туризму, акомпаніатор, старший
вожатий
3. Інші працівники навчальних закладів та установ освіти
Методист вищого навчального закладу III та 140 - 160
IV рівнів акредитації, методист із складання
кінопрограм
Перекладач-дактилолог 150
Помічник вихователя 125 - 130
Інспектор навчального (навчально-методичного) 125 - 130
відділу
Секретар навчальної частини, перекладач-секретар 118 - 125
сліпого викладача (вчителя), секретар навчального
(навчально-методичного) відділу, лаборант
Старший лаборант вищого навчального закладу 125 - 135
II. Наука
Керівні працівники наукових установ і організацій
Керівники науково-дослідних установ, організацій
та їх філіалів:
галузевих академій наук 355 - 380
галузевих 245 - 370
Керівники основних науково-дослідних підрозділів,
учений секретар інституту (філіалу):
галузевих академій наук 245 - 345
галузевих 210 - 330
Керівники інших підрозділів 150 - 165
Керівні працівники інших наукових установ і організацій
Директор (начальник, завідувач), головний інженер 245 - 330
установи, організації
Головний інженер (конструктор, технолог, 230 - 300
архітектор) проекту
Керівники основних структурних підрозділів 220 - 300
Головні фахівці в основних відділах 230 - 285
(відділеннях, лабораторіях, майстернях)
Керівники інших підрозділів 145 - 165
Наукові працівники
Головні, провідні, старші наукові співробітники
наукових установ і організацій, радник при
дирекції науково-дослідних установ, організацій
(їх філіалів):
галузевих академій наук 220 - 350
галузевих 190 - 325
Наукові та молодші наукові співробітники наукових
установ і організацій:
галузевих академій наук 185 - 300
галузевих 170 - 260
Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні

розробки
Провідні фахівці 160 - 230
Фахівці 155 - 220
Техніки 140 - 160
III. Охорона здоров'я
Керівні працівники
Керівники (головний лікар, директор, начальник, 185 - 250
завідувач) закладів та установ охорони здоров'я
та соціального захисту населення, центрів
соціально-психологічної реабілітації населення,
баз спеціального медичного постачання
Директори (начальники) будинку відпочинку 140 - 170
(творчості), пансіонату, бази, профілакторію;
начальники (завідувачі) відділів, служб та інших
підрозділів; завідувачі аптечного пункту (кіоску)
Завідувач аптечного закладу 170 - 210
Завідувачі: аптеки лікувально-профілактичного 160 - 190
закладу; головна медична сестра
Завідувачі відділів з основної діяльності 145 - 185
аптечних закладів
Начальник планово-економічного відділу, головні 150 - 165
спеціалісти закладів охорони здоров'я,
соціального захисту, аптечних установ
Завідувачі відділень: соціальної допомоги вдома, 175 - 200
соціально-побутової та медико-соціальної
реабілітації, стаціонарного проживання, грошової
та натуральної допомоги територіальних центрів
соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян
Фахівці
Лікар-хірург і лікар-ендоскопіст, який здійснює 170 - 230
оперативне втручання; лікар-анестезіолог, сімейний
лікар
Лікарі інших спеціальностей, провізор, 160 - 220
лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-стажист
Фахівець із соціальної роботи (із соціальної 160 - 190
допомоги вдома)
Фахівці з середньою медичною і фармацевтичною 135 - 170
освітою, соціальний працівник, спеціалісти,
зайняті на роботах з рентгенівською,
радіологічною, радіаційною, радіометричною,
дозиметричною, радіохімічною, лазерною,
плазмовою, компресійною, вакуумною, електронною,
телеметричною, ультразвуковою апаратурою,
приладами, обладнанням, препаратами
Молодший фармацевт, продавець кіоску оптики 125 - 130
Інший медичний персонал
Молодший медичний персонал, допоміжний персонал 120 - 125
аптечних закладів
IV. Театри, цирки, музичні і танцювальні

колективи, концертні організації
Керівні працівники
Директор установи (організації); головний інженер 160 - 205
Начальники відділів, служб, цехів з основних 145 - 155
видів діяльності, головний адміністратор
Начальники інших відділів, лабораторій, бюро, 135 - 145
дільниць, змін, майстерень
Художній персонал
Художній керівник; головні: режисер, 160 - 205
балетмейстер, хормейстер, диригент, художник;
режисер-постановник, балетмейстер-постановник,
художник-постановник, диригент
Керівник літературно-драматургічної частини, 120 - 155
завідувачі: художньо-постановчою та музичною
частинами, трупою; помічник художнього керівника,
концертмейстер, репетитор, фахівці за фахом,
асистент, суфлер, шапітмейстер
Артистичний персонал
Артист-вокаліст (соліст), артисти балету і драми 135 - 205
театрів; артисти симфонічних,
естрадно-симфонічних, камерних оркестрів та
оркестрів народних інструментів, духових
інструментів; артисти ансамблів пісні і танцю,
музичних, хорових і танцювальних колективів;
артисти-вокалісти (оперні та камерні), артист
балету (соліст); артист-соліст-інструменталіст
концертної організації
Артисти всіх жанрів цирку; артисти всіх жанрів 120 - 190
театру, музичних і танцювальних колективів,
концертних організацій; артисти допоміжного
складу
Артист-дресирувальник хижих звірів 145 - 205
Працівники театрально-концертних і

спортивно-видовищних кас
Директор 145 - 150
Начальники відділів 135 - 145
V. Культурно-освітні та архівні установи (бібліотеки,

централізовані бібліотечні системи, музеї, панорами,

виставки, заклади музейного типу, клуби, центри

культури і дозвілля, парки культури і зоопарки,

будинки народної творчості, архіви та архівні

заклади)
Керівні працівники
Генеральний директор, директор (завідувач) 140 - 180
установи (закладу), головні: інженер, зберігач
фондів, художник, архітектор, хормейстер,
балетмейстер, режисер, диригент; завідувач
філіалу, учений секретар
Завідувачі структурних підрозділів (відділу, 120 - 160
центру, лабораторії, архівосховища, сектора,
інших служб); головні бібліотечні, архівні та
інші головні фахівці основної діяльності
Керівники: гуртків, музичної частини дискотеки, 120 - 140
любительського об'єднання, клубу за інтересами
Наукові працівники, фахівці та інші працівники
Наукові співробітники, фахівці, інші працівники 130 - 175
Художник-реставратор, реставратор 125 - 170
VI. Фізична культура і спорт
Керівні працівники
Державний тренер 340 - 370
Головний тренер 310 - 355
Провідний, старший тренер, начальник команди 220 - 260
Голова спортивного клубу 150 - 180
Директори: фізкультурно-спортивної споруди, 140 - 175
спортивної бази, спортивного клубу та клубу
службового собаківництва, головний інженер,
начальник рятувальної служби
Директори спортивних шкіл усіх типів 160 - 195
Директори училищ фізичної культури та 185 - 220
олімпійського резерву
Директор центру олімпійської підготовки 180 - 190
Начальники структурних підрозділів, головні 150 - 165
фахівці, начальник рятувальної станції
Фахівці
Тренер-викладач, тренер, інструктор-методист, 140 - 185
фахівець з фізичної реабілітації, інші фахівці
Тренер штатної команди 200 - 230
Спортсмен-інструктор 175 - 300
VII. Державна ветеринарна медицина
Керівні працівники
Начальник (директор) Центральної, 170 - 250
республіканської (Автономної Республіки Крим)
державної лабораторії ветеринарної медицини
Начальник (директор): республіканського 160 - 230
(Автономної Республіки Крим), обласного,
районного підприємства (лікарні) державної
ветеринарної медицини, зональної та міжобласної,
спеціалізованої, обласної, Київської та
Севастопольської міської державної лабораторії
ветеринарної медицини
Начальники (директори): районної, міжрайонної 150 - 205
міської (крім міст Києва і Севастополя) державної
лабораторії ветеринарної медицини, міського (крім
міст Києва і Севастополя) підприємства (лікарні)
державної ветеринарної медицини, прикордонного,
транспортного пункту державного ветеринарного
контролю; завідувачі відділу: Центральної,
республіканської (Автономної Республіки Крим),
зональної та міжобласної спеціалізованої,
обласної, міської державної лабораторії
ветеринарної медицини, Київського,
Севастопольського міського управління
ветеринарної медицини, республіканського
(Автономної Республіки Крим), обласного,
районного, міського підприємства (лікарні)
державної ветеринарної медицини, регіональної
служби державного ветеринарного контролю на
кордоні і транспорті; завідувачі: районної
лікарні в місті, дільничної лікарні; головні
фахівці районних підприємств (лікарень)
ветеринарної медицини
Завідувачі: дільниці ветеринарної медицини, 155 - 185
лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на
ринку, пункту, аптеки ветеринарної медицини
Фахівці
Провідний лікар ветеринарної медицини, лікарі 145 - 190
ветеринарної медицини всіх категорій
Фельдшер (технік) ветеринарної медицини, 140 - 155
лаборанти всіх категорій
Молодший персонал ветеринарної медицини 120 - 125
VIII. Служба з агрохімічного і радіологічного контролю, карантину та захисту сільськогосподарських рослин від

шкідників і хвороб, контролю насіння і посадкового

матеріалу, випробування та охорони сортів рослин,

ведення лісового господарства
Начальники (директори) державних: головної 145 - 175
інспекції рослин з карантину рослин, насіннєвої
та помолого-ампеолографічної інспекції, станції
захисту рослин; начальники (директори) державної
(зональної, обласної): станції захисту рослин,
інспекції з карантину рослин, насіннєвої
інспекції, інспектури державної комісії з
випробування та охорони рослин; завідувач
державної лабораторії діагностики і прогнозів,
інспекції якості продукції
Завідувачі (начальники): відділів, 140 - 165
спеціалізованих та контрольно-виробничих
лабораторій; відділу з ведення лісового
господарства; начальники експедицій, інспекцій,
станцій, загонів, пунктів; головні фахівці
державних служб захисту і карантину рослин,
оцінки якості насіння, випробування та охорони
сортів рослин, агрохімічного та радіологічного
обслуговування, ведення лісового господарства
Начальники міжрайонних державних: станцій захисту 140 - 160
рослин, насіннєвої інспекції; завідувачі районних
та міських служб захисту і карантину рослин, з
ведення лісового господарства, випробування та
охорони сортів рослин, насіннєвих інспекцій;
фахівці міжрайонних і міських служб захисту і
карантину рослин, оцінки якості насіння,
випробування та охорони сортів рослин
Державні інспектори та інспектори всіх служб, 120 - 155
фахівці всіх категорій
IX. Головна державна інспекція захисту рослин
Начальник 165 - 185
Начальники відділів, завідувач лабораторії 145 - 175
діагностики і прогнозів, головні фахівці
Провідні фахівці (агроном, агрохімік, радіолог, 140 - 160
токсиколог тощо), фахівці всіх категорій
X. Установи і організації рибного господарства
1. Головне (басейнове) управління відтворення, охорони рибних

ресурсів і регулювання рибальства
Головне управління
Начальник Головного управління 195 - 205
Начальники основних відділів, начальник флоту, 150 - 185
капітан флоту, головні фахівці,
завідувач лабораторії
Начальники інших відділів 140 - 165
Старший державний інспектор з конвенційного 145 - 180
рибальства, старший державний інспектор,
державний інспектор з конвенційного рибальства,
державний інспектор
Провідні та інші фахівці 130 - 170
Басейнові управління
Начальник басейнового управління 140 - 190
Начальники основних відділів, начальник флоту, 140 - 175
капітан флоту, головні фахівці,
завідувач лабораторії
Начальники інших відділів 135 - 160
Старший державний інспектор з конвенційного 140 - 175
рибальства, старший державний інспектор,
державний інспектор з конвенційного рибальства,
державний інспектор
Провідні та інші фахівці 120 - 165
2. Державні інспекції рибоохорони
Старший державний інспектор - начальник 145 - 185
регіональної державної інспекції
Старший державний інспектор - начальник державної 140 - 175
інспекції, старший державний інспектор з
конвенційного рибальства, старший державний
інспектор
Державний інспектор з конвенційного рибальства, 140 - 165
державний інспектор, районний державний
інспектор
Дільничний державний інспектор, молодший 125 - 160
державний інспектор
Начальник експедиції з водовпорядкування 140 - 165
нерестовищ, проектно-розвідувальної та
іхтіологічної груп, начальники станцій (пунктів):
рибоводно-меліоративної, контрольно-спостережної
Провідні та інші фахівці 120 - 160
3. Рибоводні підприємства
Директори рибоводного заводу, 140 - 185
виробничо-кліматизаційної станції
Головні спеціалісти: рибовод, іхтіолог, 140 - 165
іхтіопатолог та інші
Провідні та інші фахівці 120 - 160
4. Плаваючий склад суден морського та річкового флоту
Екіпаж судна морського флоту 140 - 165
Екіпажі суден річкового флоту, земснарядів, 135 - 160
плаваючих насосних станцій
XI. Централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних

адміністраціях, при міністерствах та республіканських

комітетах Автономної Республіки Крим, органах

місцевого самоврядування, в інших установах

та організаціях
1. Міністерства та республіканські комітети

Автономної Республіки Крим:
Головний бухгалтер 145 - 185
Керівник групи обліку 140 - 165
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи

обласної, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій
а) області поза групою, м. Київ
Головний бухгалтер 145 - 185
Керівник групи обліку 145 - 160
б) області першої групи та другої групи,
м. Севастополь
Головний бухгалтер 145 - 175
Керівник групи обліку 140 - 155
3. Виконавчі органи міських рад
а) міста з чисельністю населення понад
1 млн. чоловік
Головний бухгалтер 145 - 175
Керівник групи обліку 140 - 150
б) міста поза групою
Головний бухгалтер 140 - 160
Керівник групи 140 - 155
в) міста першої групи
Головний бухгалтер 140 - 155
Керівник групи обліку 140 - 145
г) міста другої групи
Головний бухгалтер 140 - 155
Керівник групи обліку 135 - 140
д) міста третьої групи
Головний бухгалтер 140 - 145
Керівник групи обліку 135 - 140
4. Управління, відділи та інші структурні підрозділи районної

державної адміністрації, виконавчий апарат районної ради
Головний бухгалтер 140 - 155
Керівник групи обліку 135 - 145
5. Виконавчі органи міських (міста, не віднесені до груп з оплати праці працівників), селищних і сільських рад
Головний бухгалтер 135 - 155
Керівник групи обліку 135 - 145
6. Державна ветеринарна медицина
а) установи і організації державної ветеринарної
медицини:
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя
Головний бухгалтер районів 135 - 160
Головний бухгалтер 135 - 155
б) регіональна служба державного ветеринарного
контролю на кордоні й транспорті
Головний бухгалтер 140 - 155
в) міські підприємства (лікарні) державної
ветеринарної медицини (в обласних центрах)
Головний бухгалтер 135 - 145
7. Заклади культури та архівів, соціального

захисту населення
Головний бухгалтер 140 - 185
Керівник групи обліку 135 - 155
XII. Лабораторії державної експертизи умов праці
Завідувач державної, обласної лабораторії 155 - 185
Завідувачі лабораторій: контролю фізичних 150 - 180
факторів; хімічних і біологічних факторів;
психофізіологічних факторів
XIII. Установи та організації хлібопродуктів
1. Державні хлібні інспекції
Начальник інспекції, головний державний 145 - 180
інспектор, начальник портового пункту, начальник
станційного портового прикордонного пункту,
завідувач лабораторії
Фахівці та інші працівники 120 - 150
2. Центральна державна випробувальна лабораторія
сільськогосподарської сировини і харчової
продукції
Директор (начальник, завідувач), начальники 145 - 175
(завідувачі) відділів, начальник (завідувач,
директор) регіональної випробувальної лабораторії
Фахівці та інші працівники 120 - 155
XIV. Державні лабораторії з контролю за якістю та безпекою

продуктів харчування системи Держстандарту України
Керівні працівники
Завідувач (директор) Центральної лабораторії 145 - 180
інженерно-технічного та інформаційного центру
Завідувач (директор): республіканської (Автономна 145 - 165
Республіка Крим), обласної, Київської та
Севастопольської міської лабораторії управлінь у
справах захисту прав споживачів, завідувач
відділення Центральної лабораторії
інженерно-технічного та інформаційного центру
Завідувач (директор) районної, міської 140 - 160
лабораторії управлінь у справах захисту прав
споживачів
Фахівці
Головний фахівець Центральної лабораторії 145 - 165
інженерно-технічного та інформаційного центру
Головний фахівець: республіканської (Автономна 140 - 160
Республіка Крим), обласної, Київської та
Севастопольської міської лабораторії управлінь у
справах захисту прав споживачів
Провідний фахівець, фахівець 140 - 155
Старший технік, технік, лаборант 120 - 140
XV. Установи і організації гідрометеорологічної

служби України
Начальники (директори) державного центру, 145 - 185
центральної обсерваторії, гідрометеорологічного
центру, головного центру, Кримського
республіканського, регіонального, обласного
центру по гідрометеорології
Начальники (директори): центру, 140 - 175
Гідрометеорологічної обсерваторії, бюро,
авіаметеорологічної станції, комплексної партії,
партії, відділу (лабораторії, сектору), зміни,
служби, дільниці; вузла (апаратної) зв'язку
Начальники: спеціальної гідрометеорологічної 125 - 160
станції, метеорологічної станції
Провідні та інші фахівці 120 - 160
XVI. Державні установи і організації з

навігаційно-гідрографічного

забезпечення мореплавства
1. Регіональні гідрографічні управління
Начальник державного регіонального управління 165 - 210
Начальники основних відділів, капітан-наставник, 140 - 175
головні фахівці
Керівники інших відділів, служб 140 - 160
2. Державні гідрографічні підприємства
Директор підприємства 140 - 180
Керівники основних структурних підрозділів 140 - 175
Головні фахівці: інженер, гідрограф, механік, 140 - 175
електрик та інші
Керівники інших підрозділів 140 - 160
3. Плаваючий склад гідрографічних суден

морського та річкового флоту
Капітан гідрографічного судна морського флоту 145 - 180
Головний (старший) механік 140 - 175
Начальник радіостанції 140 - 165
Капітани гідрографічного судна річкового флоту, 140 - 160
плаваючих понтонних переправ
4. Працівники маяків і груп засобів навігаційного

устаткування
Начальники маяків I-III класів 140 - 160
XVII. Регіональні пошуково-видавничі відділення,

редакційно-видавничі групи, створені в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві і

Севастополі для проведення пошукової

роботи та підготовки рукописів томів

серій "Реабілітовані історією",

"Книга Пам'яті України",

"Книга Скорботи України".

"Звід пам'яток історії та культури України"
Керівники пошуково-видавничого відділення, 200 - 210
редакційно-видавничої групи, головний редактор
Завідуючий редакцією 175 - 200
Редактор науковий (старший, молодший) 130 - 175
( Розділ XVIII додатка 1 скасовано на підставі Указу Президента
N 119/2001 ( 119/2001 ) від 27.02.2001 )
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 541
( 541-2001-п ) від 18.05.2001, N 827 ( 827-2002-п ) від
14.06.2002, N 11 ( 11-2004-п ) від 14.01.2004, N 980
( 980-2004-п ) від 28.07.2004, N 1093 ( 1093-2004-п ) від
25.08.2004, N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 )

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2001 р. N 134
СХЕМА

посадових окладів фахівців, керівників інших структурних

підрозділів і технічних службовців, загальних для всіх

бюджетних установ та організацій
------------------------------------------------------------------ Найменування посад |Місячні посадові |оклади, гривень ----------------------------------------------------------------- ровідні фахівці: конструктор, технолог, 130 - 150
електронник, програміст, архітектор, математик,
художник-конструктор (дизайнер), економіст,
юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер (з
дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші
Фахівці: конструктор, технолог, електронік, 125 - 145
механік, енергетик, програміст, архітектор,
математик, художник-конструктор (дизайнер),
економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог,
бухгалтер, бухгалтер-ревізор, статистик, старший
лаборант, який має вищу освіту, майстер та інші
Техніки всіх спеціальностей 120 - 135
Завідувачі: канцелярії, центрального складу 120 - 140
(складу), машинописного бюро, камери схову,
бюро перепусток, копіювально-розмножувального
бюро, фотолабораторії, експедиції, господарства,
інших підрозділів
Старші: товарознавець, касир, інспектор, 120 - 130
табельник, диспетчер; стенографістка I категорії
Інші фахівці та технічні службовці: 120 - 125
товарознавець, експедитор, секретар навчальної
частини, касир (касир квитковий), інспектор,
агент із забезпечення, діловод, архіваріус,
табельник, кресляр, обліковець, друкарка
(всіх категорій), секретар-стенографістка,
секретар-друкарка, секретар, комендант,
паспортист, калькулятор

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2001 р. N 134
СХЕМА

місячних окладів робітників, загальних

для всіх бюджетних установ та організацій
------------------------------------------------------------------ Найменування професій |Місячні оклади, | гривень ----------------------------------------------------------------- . Робітники, які виконують просту
некваліфіковану або допоміжну роботу:
гардеробник, кастелянка, кур'єр, опалювач, 118 - 120
підсобний робітник, вантажник, натирач підлоги,
робітник з благоустрою, сторож, склопротиральник,
прибиральник виробничих (службових) приміщень,
території; швейцар та інші
2. Робітники, які виконують малокваліфіковані
роботи:
апаратник хімічного чищення спецодягу, ліфтер; 118 - 125
водії: автомобіля, електро- та автовізка,
транспортно-прибиральної машини і самохідних
механізмів; єгер, копіювальник, евакуатор,
контролер та інші
3. Робітники, які виконують кваліфіковані
(складні) роботи:
слюсар, столяр, електрик, електромеханік, 120 - 130
налагоджувальник, електромонтер, дозиметрист;
оператори: апаратів мікрофільмування та
копіювання, копіювальних і розмножувальних
машин, електронно-обчислювальних та
обчислювальних машин, робітник-рибовод;
будівельник та інші
4. Робітники, які виконують висококваліфіковані
(особливо складні та відповідальні) роботи:
з ремонту та налагодження електронного та іншого 130 - 135
особливо складного обладнання, робітники з
комплексного обслуговування й ремонту будинків,
водолази станцій рятувально-водолазних служб,
робітники з виготовлення очних протезів, медичний
оптик лабораторії контактної корекції зору

Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 7 лютого 2001 р. N 134
СТАВКИ

погодинної оплати праці працівників усіх

галузей економіки за проведення навчальних занять
--------------------------------------------------------------------- Контингент |Ставки погодинної оплати, гривень |----------------------------------- |професор|доктор|доцент |особи, які | | наук |або |не мають | | |кандидат|наукового | | |наук |ступеня -------------------------------------------------------------------- чні шкіл, професійно-технічних 6,13 4,85 4,15 3,46
навчальних закладів, гімназій,
ліцеїв, студенти вищих навчальних
закладів I та II рівнів
акредитації та інші аналогічні
категорії учнів, робітники,
працівники, слухачі курсів, які
займають посади, що вимагають
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, бакалавра;
перепідготовка кадрів з видачею
диплома молодшого спеціаліста,
бакалавра
Студенти вищих навчальних 11,38 9 6,93 5,54
закладів III та IV рівнів
акредитації
Аспіранти, слухачі курсів, які 13,13 10,39 8,31 6,93
займають посади, що вимагають
освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, магістра;
перепідготовка кадрів з
видачею диплома спеціаліста,
магістра
_______________
Примітки: 1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні

відпустки.
2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів,

які залучаються установами охорони здоров'я для

проведення консультацій з інших установ

(організацій), встановлюються для професора, доктора

наук в розмірі 13,16 гривні.
3. Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у

проведенні навчальних занять, ставки погодинної

оплати праці встановлюються у таких розмірах: за

позування без одягу або у складній позі -

3,46 гривні; за позування в одязі - 2,10 гривні.
4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а

також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за

ставками погодинної оплати праці, передбаченими для

осіб, які проводять навчальні заняття із студентами

вищих навчальних закладів III та IV рівнів

акредитації.

5. Ставки погодинної оплати праці дійсних членів

(академіків) і членів-кореспондентів академій наук

підвищуються на 25 відсотків. Додаток 4 доповнено приміткою 5 згідно з Постановою КМ N 541
( 541-2001-п ) від 18.05.2001 )

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: