open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Програму роботи з обдарованою молоддю

на 2001 - 2005 роки

З метою створення умов для реалізації здібностей обдарованої
молоді, розвитку інтелектуального і творчого потенціалу
Українського народу п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 -
2005 роки (додається).
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям передбачати щороку у проектах державного
та місцевих бюджетів видатки на реалізацію зазначеної Програми.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 лютого 2001 року

N 78/2001

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 8 лютого 2001 року N 78/2001

ПРОГРАМА

роботи з обдарованою молоддю на 2001 - 2005 роки

Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 - 2005 роки
(далі - Програма) розроблено з метою створення в Україні
сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу Українського
народу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо
обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в
сучасному суспільстві.
Комплексом психолого-педагогічних, організаційних, правових,
економічних і науково-практичних заходів Програми передбачається
розроблення і впровадження ефективних засобів та технологій
пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей
та молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості.
I. Науково-методичне забезпечення роботи

з обдарованою молоддю
1. Розробити науково-теоретичні засади та відповідні загальні
і спеціальні методики та програми для виявлення, розвитку та
підтримки обдарованих дітей, учнівської і студентської молоді,
молодих учених та творчих працівників.
Академія педагогічних наук України,

НАН України, МОН України

2002 рік
2. Увести до навчальних планів і програм підготовки
педагогічних кадрів спеціальні курси, орієнтовані на роботу з
обдарованими дітьми та молоддю. Розробити програми підготовки та
перепідготовки відповідних фахівців.
МОН України, Академія педагогічних

наук України

2001 - 2003 роки
3. Підготувати науково-методичні рекомендації щодо формування
психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів,
розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей та
молоді, а також виховання у них патріотизму і громадянської
позиції у процесі навчання та виховання.
МОЗ України, Академія педагогічних

наук України, МОН України

2003 рік
II. Система пошуку обдарованої молоді
1. Створити міжвідомчий інформаційний банк даних
"Обдарованість". Розмістити відповідну інформацію в мережі
Internet.
МОН України, Академія педагогічних

наук України, НАН України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

Мінкультури України разом з творчими

спілками, інші центральні органи

виконавчої влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади

2002 рік
2. Провести Всеукраїнський конкурс авторських програм
учителів-новаторів, науковців і психологів, спрямованих на
виявлення та розвиток обдарованих дітей та молоді.
МОН України, Академія педагогічних

наук України, НАН України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

Держкомінформ України

2002 рік
3. Забезпечити проведення всеукраїнських дитячих та
молодіжних олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, конкурсів -
оглядів творчих колективів, наукових студентських конференцій,
виставок творчих робіт учнів і студентів, молодих учених та
здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення і
самореалізацію обдарованих дітей та молоді.
МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

Мінкультури України разом з творчими

спілками, Українським національним

комітетом молодіжних організацій та

іншими молодіжними громадськими

організаціями, інші центральні

органи виконавчої влади, що мають у

своєму підпорядкуванні вищі

навчальні заклади

2001 - 2005 роки
4. Налагодити міжнародні зв'язки з організаціями та
установами, роботу яких спрямовано на пошук, навчання і розвиток
обдарованих дітей та молоді. Налагодити обмін досвідом роботи з
обдарованими дітьми та молоддю через інформаційну мережу
Internet.
МОН України, інші центральні органи

виконавчої влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади

2001 - 2005 роки
III. Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді
1. Проаналізувати і узагальнити результати досліджень,
проведених на експериментальних педагогічних майданчиках.
Здійснити заходи щодо розширення мережі експериментальних
майданчиків для дальшої апробації та запровадження вітчизняних і
іноземних світових педагогічних методик розвитку здібностей,
удосконалення методів, форм і засобів виявлення, навчання та
виховання обдарованих дітей та молоді. Апробувати проведення
Internet-олімпіад з різних предметів.
Академія педагогічних наук України,

МОН України

2001 - 2003 роки
2. Розширити мережу гуртків та факультативів, удосконалити
форми і методи позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний
час. Здійснити заходи щодо вдосконалення організації роботи Малої
академії наук України.
МОН України, НАН України,

Мінкультури України разом з творчими

спілками, Держкоммолодьспорттуризм

України, Мінекономіки України,

Мінпраці України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

державні адміністрації

2001 - 2005 роки
3. Підготувати програми, посібники для учителів, викладачів,
вихователів, які працюють з обдарованими дітьми та молоддю.
Сприяти публікації науково-популярних видань для дітей та юнацтва,
журналів, наукових часописів і художніх збірок, творів молодих
українських поетів і прозаїків, молодих учених.
МОН України, Академія педагогічних

наук України, Держкомінформ України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

Мінкультури України разом з творчими

спілками і молодіжними громадськими

організаціями, Мінекономіки України

2001 - 2005 роки
4. Започаткувати створення нових навчальних і
навчально-пізнавальних телерадіопрограм для дітей та молоді,
висвітлювати у засобах масової інформації творчі здобутки молоді,
їхню участь у конкурсах, олімпіадах, інших заходах.
Держкомінформ України, МОН України

2001 - 2005 роки
5. На базі провідних вищих навчальних закладів України
створити центри дистанційної роботи з обдарованою молоддю,
запровадити магістерські програми з різних спеціальностей як форми
індивідуальної роботи з талановитими студентами і молодими
вченими. Розширити мережу регіональних спеціалізованих навчальних
закладів інтернатного типу з поглибленим та профільним навчанням.
Завершити формування мережі професійно-технічних навчальних
закладів нових типів з метою створення умов для професійного
становлення обдарованої молоді.
МОН України, інші центральні органи

виконавчої влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські державні

адміністрації

2001 - 2005 роки
6. Налагодити функціонування регіональних літніх оздоровчих
шкіл - таборів для обдарованих учнів та студентів.
Дєржкоммолодьспорттуризм України,

МОН України, Мінкультури України,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації

2001 - 2005 роки
7. Забезпечити проведення конференцій, семінарів, шкіл
передового досвіду, "круглих столів" з питань виявлення, навчання
і розвитку здібностей обдарованих дітей, учнів та студентів,
молодих учених, підготовки відповідних педагогічних,
науково-педагогічних працівників та психологів.
Академія педагогічних наук України,

МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм України

разом з творчими спілками,

Українським національним комітетом

молодіжних організацій та іншими

молодіжними громадськими

організаціями, інші центральні

органи виконавчої влади, що мають у

своєму підпорядкуванні вищі

навчальні заклади, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

державні адміністрації

2001 - 2005 роки
8. Організувати проведення виставок, виставок-ярмарків,
конкурсів, спрямованих на створення нових технічних і методичних
засобів навчання.
Академія педагогічних наук України,

МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

інші центральні органи виконавчої

влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади

2001-2005 роки
IV. Забезпечення соціально-правових гарантій
1. Створити систему адресної підтримки особливо обдарованих
учнів та студентів, які є переможцями всеукраїнських олімпіад,
конкурсів, турнірів, а також молодих учених, забезпечити
поліпшення соціально-побутових умов проживання їх у гуртожитках
навчальних закладів.
МОН України, інші центральні органи

виконавчої влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади, Мінпраці України, Мінфін

України, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські державні

адміністрації

2003 - 2005 роки
2. Запровадити пільгове користування послугами бібліотек,
музеїв, відвідування виставок, театрів і спортивних закладів для
учнів та студентів, які є переможцями всеукраїнських і міжнародних
олімпіад, конкурсів, турнірів.
Мінкультури України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

МОН України

2001 рік
3. Сприяти функціонуванню молодіжних центрів праці з метою
забезпечення роботою обдарованих студентів та молодих
спеціалістів.
Держкоммолодьспорттуризм України,

МОН України, Мінпраці України, інші

центральні органи виконавчої влади,

що мають у своєму підпорядкуванні

вищі навчальні заклади

2002 рік
4. Розробити нормативно-правову базу для запровадження
системи стажування та дальшого навчання випускників вищих
навчальних закладів, які є переможцями всеукраїнських і
міжнародних студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.
МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

інші центральні органи виконавчої

влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади, Мінфін України,

Мінекономіки України, Мін'юст

України

2002 рік
5. Розробити і запровадити систему матеріального заохочення
для педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні або
студенти яких стали переможцями всеукраїнських та міжнародних
учнівських і студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.
МОН України, Мінекономіки України,

Мінпраці України, Мінфін України,

Мінкультури України,

Держкоммолодьспорттуризм України

2002 - 2003 роки

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: