open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Держпромполітики України

08.02.2001 N 53 ( z0161-01 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 лютого 2001 р.

за N 162/5353

ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ

спеціалізованого підприємства

1. Атестація проводиться згідно з вимогами Закону України від
16.11.2000 N 2114-III ( 2114-14 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо операцій з металобрухтом)". 2. Вимоги до спеціалізованого металургійного переробного
підприємства визначені Законом України "Про металобрухт"
( 619-14 ) і Ліцензійними умовами ( z0019-01 ). 3. Підприємство атестується на підставі довідки про
відповідність спеціалізованого підприємства вимогам до
спеціалізованого металургійного переробного підприємства,
передбаченим нормативно-правовими актами (далі - Довідка).
Обстеження та підготовку довідки здійснюють: для металургійної переробки брухту кольорових металів: - Донецький державний інститут кольорових металів
(м. Донецьк) або - Державне зовнішньоекономічне підприємство "Укркольорпром"
(м. Дніпропетровськ); для металургійної переробки брухту чорних металів: - Український державний інститут спеціальних сталей, сплавів
та феросплавів (м. Запоріжжя) або - Державне зовнішньоекономічне підприємство "Укркольорпром"
(м. Дніпропетровськ). Довідка складається протягом п'ятнадцяти днів з дати
отримання організацією, що здійснює обстеження, заяви від суб'єкта
господарської діяльності та надається суб'єкту. Держпромполітики на підставі довідки заповнює атестат. Підписання атестата здійснюється в Держпромполітики. Копії
атестата зберігаються у вищезазначеній організації, що здійснювала
обстеження, та в Держпромполітики в ліцензійній справі суб'єкта
господарської діяльності. Оригінал атестата видається суб'єкту
господарської діяльності.
Начальник управління В.М.Катунін
Затверджено

Наказ Держпромполітики України

08.02.2001 N 53 ( z0161-01 )

Зразок
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Атестат

спеціалізованого металургійного переробного підприємства

до ліцензії серії _____________ N ________
"___" _____________ 200_ р. N ____________
Цей Атестат засвідчує, що металургійне підприємство ________________________________________________________________,

(повна назва, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ) ке розташоване за адресою ______________________________________,
відповідає вимогам спеціалізованого металургійного переробного
підприємства відповідно до Закону України "Про металобрухт" і
Ліцензійних умов і має можливість переробляти металобрухт _________________________________________________________________

(вказується, яких металів)
Атестат виданий на підставі довідки про відповідність
спеціалізованого підприємства вимогам до спеціалізованого
металургійного переробного підприємства від __________ N _________ виданої _____________________________________________________

(назва організації)
Заступник голови Держпромполітики
Голова ліцензійної комісії (підпис) (розшифрування підпису)

Печатка
Начальник управління В.М.Катунін

Затверджено

Наказ Держпромполітики України

08.02.2001 N 53 ( z0161-01 )
Зразок
Затверджено

(затверджується керівництвом

організації, що перевіряє) ____________________________ (підпис) (прізвище)

(печатка)

"__" ______________ 200__ р.
Довідка
про відповідність спеціалізованого підприємства вимогам
до спеціалізованого металургійного переробного підприємства
"__" ____________ 200__ р. N _______
Члени робочої групи
1) __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада) 2) __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада) 3) __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада) дійснили перевірку металургійного виробництва, розташованого за
адресою _________________________________________________________,
що належить суб'єкту господарської діяльності ________________________________________________________________,

(повна назва суб'єкта господарської діяльності)
місцезнаходження суб'єкта господарської діяльності ______________,
код за ЄДРПОУ суб'єкта господарської діяльності __________________
1. Власником земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт,
що перевіряється, є ______________________________________________ _________________________________________________________________

2. Площа земельної ділянки __________________________________ 3. Наявність спеціального металургійного обладнання: 3.1. Піч (по кожній) а) тип ______________________________________________________ б) ємність (потужність, продуктивність) _____________________ в) наявність дозволу на початок роботи (дата видачі) ________ г) власна, знаходиться в оренді, суборенді __________________ 3.2. Газоочищення а) тип (мокре, сухе) ________________________________________ б) загальні технічні параметри газоочищення _________________ 4. Наявність технологічних інструкцій (карт) на технологічні
процеси (перелік, на які види продукції) _________________________ 5. Наявність власної акредитованої хімічної лабораторії
(номер свідоцтва про акредитацію) ________________________________ 6. Обладнання для експрес-контролю хімічного складу продукції а) тип, реєстраційний номер, кількість ______________________ б) форма власності (власна, в оренді, суборенді, з ким
укладено договір) ________________________________________________ 7. Характеристика території для складування сировини а) площа ____________________________________________________ б) характер покриття ________________________________________ в) умови для відокремленого зберігання кольорових металів за
класами, групами та сортами ______________________________________ 8. Наявність кваліфікованого персоналу ______________________ 9. Сертифікат на систему якості, виданий відповідно до вимог
міжнародних стандартів (ISO) серії 9002 від _______ N ____,
виданий органом з сертифікації систем якості (атестат акредитації
в державній системі сертифікації УкрСЕПРО від _____ N ___) (у разі
наявності) _______________________________________________________ 10. Додаткова інформація _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Висновок ____________________________________________________

(у разі роботи з брухтом кольорових _________________________________________________________________

металів - визначення конкретного виду кольорових металів,

що будуть вироблятися)
Члени комісії
1. ______________________________________ __________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис) 2. ______________________________________ __________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис) 3. ______________________________________ __________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
Довідку одержав ___________________________________ ___________ _________ (прізвище, ім'я та по батькові, (підпис) (дата) посада представника суб'єкта господарської діяльності)
Начальник управління В.М.Катунін

Затверджено

Наказ Держпромполітики України

08.02.2001 N 53 ( z0161-01 )

Зразок
Заява

про перереєстрацію ліцензії на здійснення операцій з

металобрухтом
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________
номер телефону ______________________________________________ організаційно-правова форма _________________________________ ідентифікаційний код юридичної особи ________________________ поточний рахунок N _______________ в ________________________ валютний рахунок N __________ в _____________________________ Прошу перереєструвати ліцензію на провадження такого виду
діяльності: _________________________________________________________________

(указати вид діяльності)
серія ________________ номер _____________ ліцензії
Місце провадження діяльності _________________________________________________________________

До заяви додається _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
З порядком перереєстрації ліцензії ознайомлений
Підпис керівника _____________ прізвище, ініціали ______________
"___" _________________ 200_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "__" _____________ 200__ р. N _____
____________________________________ __________________
(прізвище особи, яка прийняла заяву) (підпис)
Начальник управління В.М.Катунін


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: