open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА

ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 35/34 від 14.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 березня 2001 р.

за N 183/5374
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 1147/467 ( z1740-13 ) від 26.09.2013 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з централізованого

водопостачання та водовідведення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з питань регуляторної політики

та підприємництва

N 135/327 ( z1130-08 ) від 04.11.2008 }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і постанови
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О: 1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, що
додаються. 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Управлінню реформування та розвитку
водопровідно-каналізаційного господарства Держбуду України
(Мільнер О.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного
забезпечення роботи апарату, колегій та науково-технічної ради
Держбуду України (Григор А.Ф.) забезпечити публікацію Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення у засобах масової інформації. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Ліцензійної
палати України та Держбуду України від 15.02.2000 N 07/29
( z0126-00 ) "Про затвердження Інструкції про умови й правила
провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з
ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
(житлово-комунального господарства) централізованого
водопостачання, водовідведення та централізованого постачання
теплової енергії та контроль за їх дотриманням", зареєстрований
Міністерством юстиції України за N 126/4347 від 03.03.2000. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Голови Держбуду України Семчука Г.М.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Голова Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової
політики України В.М.Гусаков
Затверджено

Наказ Державного комітету України з

питань регуляторної політики та

підприємництва, Державного комітету

будівництва, архітектури та

житлової політики України

14.02.2001 N 35/34
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 березня 2001 р.

за N 183/5374
Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності з

централізованого водопостачання та

водовідведення
1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення (далі -
Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
"Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ), "Про природні
монополії" ( 1682-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від
14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження
переліку органів ліцензування" та інших нормативних актів, що
регулюють зазначену діяльність. 1.2. Ліцензійні умови встановлюють технологічні,
організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення. 1.3. Ліцензійні умови поширюються на суб'єктів
господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності, які здійснюють діяльність із забезпечення
споживачів централізованим водопостачанням та водовідведенням. 1.4. Державну політику у сфері ліцензування господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
реалізують Держпідприємництво України, а також: Мінжитлокомунгосп, який здійснює ліцензування діяльності
суб'єктів господарювання, що надають (мають намір надавати)
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не
менше ніж ста тисячам фізичних осіб або системи централізованого
водопостачання та водовідведення яких розташовані на території
двох або більше областей, а також спільних підприємств та
підприємств з іноземними інвестиціями; { Абзац другий пункту 1.4
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 135/327 ( z1130-08 ) від 04.11.2008 } Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації, які здійснюють
ліцензування діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення суб'єктів господарювання, що провадять її у межах
відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 1.5. Визначення термінів, які вживаються у Ліцензійних
умовах: система централізованого водопостачання - комплекс об'єктів,
споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним
технологічним процесом забору, виробництва, транспортування та
подачі питної води споживачам; система централізованого водовідведення - комплекс об'єктів,
споруд, колекторів, зв'язаних єдиним технологічним процесом
відведення та очищення комунальних стічних вод населених пунктів.
2. Загальні вимоги до провадження господарської

діяльності з централізованого водопостачання та

водовідведення
Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську
діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення,
повинні дотримуватися законодавства України щодо забезпечення
споживачів якісною питною водою, охорони довкілля, відтворення
джерел питного водопостачання, експлуатації об'єктів питного
водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод,
моніторингу, обліку і контролю в цій сфері та вимог нормативних
актів. { Абзац перший розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 135/327 ( z1130-08 ) від 04.11.2008 } Суб'єкти господарювання зобов'язані: { Розділ 2 доповнено
абзацом згідно з Наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 135/327 ( z1130-08 ) від
04.11.2008 } - вести бухгалтерський облік господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення окремо від
обліків та звітів з інших видів діяльності та надсилати органу
ліцензування, за запитом, фінансову (бухгалтерську) звітність за
результатами господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення; { Розділ 2 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва N 135/327 ( z1130-08 ) від 04.11.2008 } - здійснювати господарську діяльність з централізованого
водопостачання та водовідведення за тарифами, встановленими
відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 N 959
( 959-2006-п ). { Розділ 2 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва N 135/327 ( z1130-08 ) від 04.11.2008 }
3. Технологічні, організаційні та кваліфікаційні

вимоги до провадження господарської діяльності з

централізованого водопостачання
3.1. Суб'єкти господарювання, які здійснюють централізоване
водопостачання, повинні: проводити лабораторно-виробничий контроль на відповідність
якості питної води, що подається споживачам, державному стандарту
ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль
за качеством" та технологічний контроль за роботою очисних споруд
і устаткування відповідно до Правил технічної експлуатації систем
водопостачання та каналізації населених пунктів України,
затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 N 30
( z0231-95 ) та зареєстрованих Мін'юстом 21.07.95 за N 231/767; здійснювати моніторинг якості питної води централізованих
систем водопостачання відповідно до вимог Положення про державну
систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.03.98 N 391 ( 391-98-п ); мати технологічний регламент з експлуатації об'єктів
централізованого водопостачання, затверджений керівником
підприємства; мати свідоцтво про уповноваження (атестацію) лабораторії,
яка проводить лабораторно-виробничий контроль на відповідність
якості питної води державному стандарту ГОСТ 2874-82 "Вода
питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством",
відповідно до Правил уповноваження та атестації у державній
метрологічній системі, затверджених наказом Держспоживстандарту
України від 29.03.2005 N 71 ( z0392-05 ), зареєстрованих Мін'юстом
13.04.2005 за N 392/10672, або договір на проведення аналогічних
робіт з атестованими лабораторіями інших організацій; { Абзац
п'ятий пункту 3.1 розділу 3 в редакції Наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 135/327
( z1130-08 ) від 04.11.2008 } забезпечити наявність виробничо-технічної бази, необхідної
для експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання,
відповідно до нормативів оснащення машинами, механізмами і
спеціальним устаткуванням підприємств і організацій
водопровідно-каналізаційного господарства, затверджених наказом
Міністра житлово-комунального господарства Української РСР від
07.12.77 N 430; проводити планово-попереджувальні ремонти об'єктів
водопостачання відповідно до Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства України, затвердженого
наказом Держжитлокомунгоспу України від 08.08.97 N 63
( v0063303-97 ); забезпечити відповідність вимогам щодо кількісних та якісних
характеристик, що відповідають параметрам, визначеним державними
стандартами; { Пункт 3.1 розділу 3 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 135/327 ( z1130-08 ) від 04.11.2008 } здійснювати централізоване водопостачання із застосуванням
приладів обліку. { Пункт 3.1 розділу 3 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 135/327 ( z1130-08 ) від 04.11.2008 }
3.2. Склад, чисельність і кваліфікація обслуговуючого
персоналу з експлуатації систем централізованого водопостачання
визначаються залежно від потужності та ступеня складності споруд,
технологічних процесів з урахуванням обсягів роботи з
обслуговування і ремонту діючих мереж і споруд. Перелік спеціалістів та їх чисельність визначаються
відповідно до Норм обслуговування та нормативів чисельності
працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних
споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств
та допоміжних об'єктів на них, затверджених наказом Державного
комітету України по житлово-комунальному господарству від 06.06.97
N 39 ( v0039303-97 ).
4. Технологічні, організаційні та кваліфікаційні

вимоги до провадження господарської діяльності з

централізованого водовідведення
4.1. Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють
централізоване водовідведення, повинні: дотримуватися вимог Правил охорони поверхневих вод від
забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 25.03.99 N 465 ( 465-99-п ), щодо показників
вмісту забруднювальних речовин у зворотних водах, що скидаються
системами каналізації населеного пункту до водних об'єктів; здійснювати моніторинг стічних вод міської каналізаційної
мережі та очисних споруд відповідно до Положення про державну
систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.03.98 N 391 ( 391-98-п ); мати технологічний регламент з експлуатації об'єктів
централізованого водовідведення, затверджений керівником
підприємства; проводити лабораторно-виробничий контроль показників вмісту
забруднювальних речовин у зворотних водах, що скидаються системами
каналізації населеного пункту до водних об'єктів, та технологічний
контроль за роботою очисних споруд і устаткування відповідно до
Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації
населених пунктів України, затверджених наказом
Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 N 30 ( z0231-95 ) та
зареєстрованих Мін'юстом 21.07.95 за N 231/767; мати свідоцтво про уповноваження (атестацію) лабораторії,
яка проводить лабораторно-виробничий контроль показників вмісту
забруднювальних речовин у зворотних водах, відповідно до Правил
уповноваження та атестації у державній метрологічній системі,
затверджених наказом Держспоживстандарту України від 29.03.2005
N 71 ( z0392-05 ), зареєстрованих Мін'юстом 13.04.2005 за
N 392/10672, або договір на проведення аналогічних робіт з
атестованими лабораторіями інших організацій; { Абзац шостий
пункту 4.1 розділу 4 в редакції Наказу Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва N 135/327
( z1130-08 ) від 04.11.2008 } забезпечити наявність виробничо-технічної бази, необхідної
для експлуатації споруд та мереж централізованого водовідведення,
відповідно до нормативів оснащення машинами, механізмами і
спеціальним устаткуванням підприємств і організацій
водопровідно-каналізаційного господарства, затверджених наказом
Міністра житлово-комунального господарства Української РСР від
07.12.77 N 430; проводити планово-попереджувальні ремонти об'єктів
водовідведення відповідно до Положення про проведення
планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства України, затвердженого
наказом Держитлокомунгоспу України від 08.08.97 N 63
( v0063303-97 ). 4.2. Склад, чисельність і кваліфікація обслуговуючого
персоналу з експлуатації систем централізованого водовідведення
визначаються залежно від потужності та ступеня складності споруд,
технологічних процесів з урахуванням обсягів роботи з
обслуговування і ремонту діючих мереж і споруд. Перелік спеціалістів та їх чисельність визначаються
відповідно до Норм обслуговування та нормативів чисельності
працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних
споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств
та допоміжних об'єктів на них, затверджених наказом Державного
комітету України по житлово-комунальному господарству від 06.06.97
N 39 ( v0039303-97 ).
5. Особливі вимоги, необхідні для здійснення діяльності
5.1. У разі загрози чи виникнення надзвичайної ситуації,
пов'язаної зі шкідливими наслідками для джерел чи систем питного
водопостачання, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність
з централізованого водопостачання та водовідведення, повинні
здійснювати виробничий контроль за окремими показниками, що
додатково визначаються органами державного санітарно-епідемічного
нагляду залежно від конкретної ситуації. 5.2. Під час ремонту, експлуатації, проведення лабораторного
контролю на системах централізованого питного водопостачання
забороняється використовувати лабораторні приміщення, обладнання
та інші технічні засоби, які застосовуються при виконанні
аналогічних робіт на системах централізованого водовідведення.
Начальник Управління ліцензування
видів господарської діяльності О.В.Єфремов
Начальник Управління реформування
та розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства О.О.Мільнер
{ Додаток виключено на підставі Наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 135/327
( z1130-08 ) від 04.11.2008 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: