open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 березня 2001 р. N 229

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 423 ( 423-2007-п ) від 07.03.2007 }
Про внесення змін до Порядку

присудження наукових ступенів і

присвоєння вчених звань

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. N 644 ( 644-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 27, с. 105; 1998 р., N 31, ст. 1189;
1999 р., N 30, ст. 1535), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 березня 2001 р. N 229
ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку присудження наукових

ступенів і присвоєння вчених звань ( 644-97-п )

1. Абзац другий пункту 17 викласти у такій редакції:
"Здобувач наукового ступеня кандидата наук, який не має
повної вищої освіти в галузі науки, за профілем якої підготовлено
дисертацію, складає додатковий кандидатський іспит із
загальнонаукової дисципліни цієї галузі науки. Наукові ступені в
галузі медичних та ветеринарних наук можуть бути присуджені
здобувачам, які мають відповідно повну вищу медичну та повну вищу
ветеринарну освіту. За окремими науковими спеціальностями,
перелік яких встановлює ВАК, наукові ступені в галузі медичних та
ветеринарних наук можуть бути присуджені здобувачам, які мають
повну вищу біологічну освіту".
2. Пункти 33 та 34 викласти у такій редакції:
"33. Вчене звання професора присвоюють докторам наук, які
працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації і
прирівняних до них закладах післядипломної освіти на посадах
професора, завідуючого кафедрою, ректора (проректора з навчальної
та наукової роботи) і мають вчене звання доцента, стаж
педагогічної роботи не менше п'яти років (з них не менше
календарного року на одній із зазначених посад), друковані наукові
та навчально-методичні праці, зокрема не менше десяти праць,
опублікованих після захисту докторської дисертації у провідних
(фахових) наукових виданнях України та інших держав, готують
кандидатів наук.
Вчене звання професора присвоюють докторам наук, які працюють
у наукових установах Національної академії наук, Академії медичних
наук, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних
наук, Академії правових наук та Академії мистецтв,
науково-дослідних інститутах і прирівняних до них організаціях, а
також у науково-виробничих об'єднаннях, міжгалузевих та галузевих
науково-технічних комплексах і міжгалузевих та галузевих
об'єднаннях на посадах завідуючого (начальника) науково-дослідним
відділом (відділенням, сектором, лабораторією), головного
наукового співробітника, провідного наукового співробітника,
старшого наукового співробітника або на посадах директора,
заступника директора, вченого секретаря і які мають вчене звання
старшого наукового співробітника, стаж наукової роботи не менше
п'яти років (з них не менше календарного року на одній із
зазначених посад), друковані наукові та навчально-методичні праці,
зокрема не менше десяти праць (у тому числі монографії),
опублікованих після захисту докторської дисертації у провідних
(фахових) наукових виданнях України та інших держав, підготували
не менше трьох кандидатів наук і залучені до педагогічної роботи.
34. Як виняток вчене звання професора може бути також
присвоєне:
кандидатам наук, які працюють у вищих навчальних закладах
III-IV рівня акредитації та прирівняних до них закладах
післядипломної освіти на посадах завідуючого кафедрою, професора,
ректора (проректора з навчальної та наукової роботи), після
успішної роботи на цих посадах не менше календарного року зі
стажем педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня
акредитації та прирівняних до них закладах післядипломної освіти
не менше десяти років і мають вчене звання доцента, а також є
одноосібними авторами підручника (навчального посібника) або не
менше трьох підручників (навчальних посібників), написаних у
співавторстві, з грифом МОН або інших центральних органів
виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні
заклади (з відповідних напрямів діяльності), та виданих протягом
останніх десяти років; мають значні навчально-методичні або
наукові праці (не менше 25), які використовуються у педагогічній
практиці і опубліковані у провідних (фахових) наукових виданнях
України та інших держав; викладають основні навчальні курси на
високому методичному і науковому рівні та одноосібно підготували
не менше трьох кандидатів наук;
діячам культури і мистецтв, фахівцям фізичної культури та
спорту, які мають науковий ступінь кандидата наук або державні
почесні звання, успішно працюють на посадах завідуючого кафедрою,
професора, ректора (проректора з навчальної та наукової роботи),
не менше календарного року зі стажем педагогічної роботи у вищих
закладах освіти III-IV рівня акредитації та прирівняних до них
закладах не менше календарного року і стажем педагогічної роботи у
зазначених закладах не менше семи років, є авторами
навчально-методичних та наукових праць (не менше 15),
опублікованих у провідних (фахових) виданнях України та інших
держав, чи підручника (навчального посібника) з грифом МОН або
інших центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму
підпорядкуванні вищі навчальні заклади (з відповідних напрямів
діяльності), мають значні особисті творчі досягнення у сфері своєї
діяльності (мистецькі монографії, альбоми, каталоги, персональні
виставки тощо), викладають основні навчальні курси на високому
методичному і науковому рівні та одноосібно підготували фахівців
вищої кваліфікації (лауреатів міжнародних та державних премій,
конкурсів, чемпіонів або призерів міжнародних змагань);
докторам наук (як виняток кандидатам наук) -
висококваліфікованим спеціалістам народного господарства,
визначним діячам культури і мистецтва, залученим до педагогічної
роботи на посадах завідувача кафедри або професора після успішної
роботи на цих посадах не менше двох календарних років у вищих
навчальних закладах III-IV рівня акредитації та прирівняних до них
закладах післядипломної освіти, які мають вчене звання доцента,
вагомі навчально-методичні, творчі і наукові праці, що
використовуються у педагогічній практиці, викладають на високому
методичному рівні основні навчальні курси, пов'язані з відповідною
галуззю народного господарства, мають досвід підготовки кандидатів
наук або творчих працівників вищої кваліфікації".
3. У пункті 35:
а) в абзаці першому слова "не менше двох календарних років"
замінити словами "не менше календарного року";
б) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Як виняток, вчене звання доцента може також присвоюватися
педагогічним працівникам без наукового ступеня кандидата наук, які
працюють на посадах доцента, професора, завідувача кафедри
(ректора, проректора з навчальної та наукової роботи) у вищих
навчальних закладах III-IV рівня акредитації та прирівняних до них
закладах післядипломної освіти протягом календарного року, мають
стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівня
акредитації та прирівняних до них закладах післядипломної освіти
не менше 15 років, є авторами навчальних посібників або
підручників з грифом МОН або інших центральних органів виконавчої
влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади (з
відповідних напрямів діяльності), виданих протягом останніх десяти
років значних навчально-методичних і наукових праць (не менше 25),
що використовуються у педагогічній практиці і опубліковані у
провідних (фахових) наукових виданнях України та інших держав;
викладають основні навчальні курси на високому науково-методичному
рівні".
4. У пункті 36 слова "не менше двох календарних років"
замінити словами "не менше календарного року".
5. У тексті Порядку слово "Міносвіти" замінити словом "МОН".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: